05-05-10

A Contact Sport

Handball is a contact sport, being frail is not an advantage. Number 13 is unlucky for some, and here she seems to be going down pretty hard. Only one injury during this match, one poor girl may have broken her nose.
IMG_1649_CONTACT
Handbal is een contactsport, tenger zijn is niet echt een voordeel. 13 lijkt een ongeluksgetal voor deze jonge dame die op een harde manier de grond niet zal missen. Slecht één kwetsuur tijdens de match die ik zag. Een speelster kreeg een klop op de neus en hield er misschien een gebroken neus aan over. 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, handball |  Facebook |

04-05-10

Follow the Action

It takes some concentration, but I like to get one goal action in several shots so that I can make a collage that shows the consequetive stages of the action. This is not what some people think, just keeping your finger on the shutter release button. No, I take the first shot, pause, take the second, pause, the third, and then usually a useless fourth. You have to get just that bit lucky that the player moves towards the goal in a line that is accessible to you leaving you a clear shot.
Collage_14
Het vergt enige concentratie, maar ik hou er van om een doelactie in verschillende shots te kunnen vastleggen. Velen denken dat ik gewoon mijn vinger op de ontspanner houd, maar dat is het niet. Ik neem de eerste shot, pauzeer, de tweede, pauzeer, de derde en dan slaag ik er meestal ik om een waardeloze vierde opname te maken. Je hebt natuurlijk wat geluk nodig dat de speelster in een lijn naar het doel beweegt dat voor jou toegankelijk blijft.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, handball |  Facebook |

03-05-10

Handball

My first go at handball last weekend. One of the most difficult sports I've done up until now. That ball passes quickly from player to player and you have to stay on your toes to focus on the player that will finally provide the goal action.
IMG_1632_11_GOALACTION
Mijn eerste poging tot handbal foto's afgelopen weekeinde. Een van de moeilijkste sporten die ik tot nu toe probeerde vast te leggen. De bal wordt heel snel van speler naar speler gepast en je moet wakker blijven om de focus te leggen op de speelster die finaal gaat proberen te scoren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, handball |  Facebook |

05-04-10

4 runners

This is a very old photo. I must have taken it 3 to 4 years ago. Is was stored in wait in my blog all that time. I'm heading for Scotland today. When I get back I hope to have a large number of photos to post here and to find the time to do so.
Ah, and I know it is not safe to say such things online as people with bad idead may see this as an invitation, but as I said: 'I'm heading for Scotland', I'm not leaving my house alone. Hope to see you all back here in a good week's time.
IMG_6899_CONDITIETRAINING
Dit is een heel oude foto. Zit hier wellicht al 3 à 4 jaar te wachten in mijn blogsoftware. Vandaag vertrek ik naar Schotland voor een week. Ik hoop terug te keren met een grote vangst foto's. En om de tijd te vinden om te hier dan te showen.
Ik weet uiteraard dat het niet veilig is om zo'n statements op het internet te maken, mensen met slechte bedoelingen kunnen dat als een uitnodiging zien. Maar zoals ik zei: "Ik vertrek naar Schotland", ik laat mijn woning dus niet alleen. Ik hoop jullie allemaal hier terug te zien binnen een goede week.

07:01 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, running |  Facebook |

19-01-10

Blue Triumph

The first photo of my Croix motor racing experience that I posted here was a Red Triumph. A wise experienced photographer once told me that a good photo always has something red in the foreground. Well this Triumph is blue, but the rider has a red-ish colour in his suit J
I love that Triumph logo, it was made to photograph from this angle
J
IMG_6470_BLUE_TRIUMPH
De eerste foto die ik hier van mijn Croix motor racing ervaring postte was een rode Triumph.
Een ervaren wijze fotograaf zei mij ooit date en goede foto altijd iets roods in de voorgrond heeft. Deze Triumph is misschien blauw, maar de berijder draagt een pak met rode vlakken in J
Ik ben gek op dat logo van Triumph, het is duidelijk gezet om van uit deze hoek gefotografeerd te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, motorsport, france, croix-en-ternois |  Facebook |

28-12-09

Langlauf

A somewhat unusual sight seeing a langlaufer in Oostende’s main park. But then the weather allowed this sport that Sunday afternoon. I saw some snowboarders as well that Sunday afternoon.
IMG_6564_LANGLAUF
Toch enigzins een ongewoon zicht een langlaufer in het Maria Hendrikapark in Oostende. Maar het weer faciliteerde die sport die zondag namiddag. Ik zag ook enkele snowboarders die zondag namiddag.

07:45 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

24-12-09

Tennis Anyone?

I don't think there will be a lot of outdoor tennis being played just now.
IMG_6530_OTC
Ik denk niet dat er veel buiten getennist zal worden nu.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, snow |  Facebook |

30-10-09

Colour Raining Down

You could see them from afar in my first photo in this little series about the yearly kite festival in Oostende, but I wanted to get them from up close as well. I purposely left out the huge kites that are holding these tails up, it adds to the mystery of the shot.
IMG_2510_colour_WEB
Je kon deze al zien van ver af in mijn eerste foto in deze reeks over het jaarlijkse kite festival in Oostende. Maar ik wou ze ook nog eens van dichtbij fotograferen. Ik heb de grote kites die deze staarten ophouden bewust niet meegenomen in de compositie, dat maakt de foto nog mysterieuzer.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, kiting, oostende |  Facebook |

29-10-09

Kitemasters

Sometimes observing the team of kitemasters is more fun that looking at the kites.
IMG_2514_KITEMASTERS1_WEB

IMG_2517_KITEMASTERS2_WEB

IMG_2521_KITEMASTERS3_WEB
Soms beleef je meer plezier door de vliegeraars te observeren in plaats van naar de kites zelf te kijken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

28-10-09

Kites over Oostende

An overview shot from the 2009 kites festival in Oostende.
IMG_2500_BEACH_WEB
Een overzichtsfoto van de 2009 editie van het kites festival in Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, kites, oostende |  Facebook |

27-10-09

Nymphe Verrelst

Went to see an international tournament a couple of weeks ago, my favorite ladies volleyball team was playing: Hermes Oostende. Nymphe Verrelst, number 5, looked in great shape to me.
IMG_0029_VERRELST_NYMPHE
Een week of twee terug ging ik voor mijn favoriete dames volleybalploeg, Hermes Oostende, supporteren op een internationaal toernooi. Nymphe Verrelst, nummer 5, zette haar beste beentje voor.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende, nymphe verrelst |  Facebook |

22-10-09

Bikini Bottom

I have a tip for girl beach volleyball players. Don't start wearing smaller bikini bottoms half season.
IMG_6765_CALLENS_FIEN2
Ik heb een tip voor dames die beach volleybal spelen. Halverwege het seizoen niet beslissen om broekjes van een maatje kleiner te beginnen dragen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, bolley, beach volley, sport |  Facebook |

08-10-09

Adoration of the Coach

Jean-Paul Serbruyns is the new coach of Hermes Volley Oostende. His players seem to adore him. Lucky guy.
IMG_9694_TRAINER
Jean-Paul Serbruyns is de nieuwe coach van Hermes Volley Oostende. Zijn speelsters adoreren hem. Gelukzak.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

05-10-09

Ready for Action

Yesterday I made some more shots of my favorite team: Hermes Volleyball Oostende's first ladies team. Two new players this season: Nina Coolman and Lies Van Wyngene. This V-fomation was actually the coach's idea, a very powerful pose, I think.
IMG_9698_PLOEG_GEEL_V
Gisteren mocht ik nog wat foto's nemen van mijn lievelingsploeg: Hermes Volley Oostende's eerste damesploeg. Twee nieuwe speelsters dit seizoen: Nina Coolman en Lies Van Wyngene. Deze V-formatie was het idee van de coach, een krachtige pose, vind ik.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes |  Facebook |

03-10-09

Street Dance Again

And after yesterday's wall climbing, another one of something more down to earth: street dancing.
IMG_2742_SD
Na de foto gisteren over muurklimmen, iets waarvoor je meer met je twee voeten op de grond staat: street dance.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street dance, sport, svs |  Facebook |

02-10-09

Wall Climbing

Going back to before the summer, there was the schoolsports event on the seafront. I posted streetdance foto's here earlier as well as one of a girl being helped in a gymnastics exercise some days ago. On the more spectacular side: wall climbing.
IMG_2718_MUUR

IMG_2738_MUUR
Even terug in de tijd naar net voor de zomer en het schoolsportevenement in Oostende op het strand en de zeedijk. Ik postte hier eerder foto's van streetdance en enkele dagen terug van een meisje die begeleid werd in een turnoefening. Dit is nog iets spectaculairder: muur klimmen.

06:07 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: climbing, oostende, svs, sport |  Facebook |

24-09-09

Gymnastics Initiation

I took this photo before the summer during an event along the seafront here in Oostende. It allowed schoolkids to try out different sports. Here a gymnastics teacher is helping kids with their moves on an inflatable mat.
IMG_2618_GYM
Ik maakte deze foto nog voor de zomer tijdens een sport event voor scholen langsheen de zeedijk in Oostende. De scholieren konden er allerhande sporten uitproberen. Hier helpt een turnleraar een meisje met haar probeersels op een opblaasbare mat.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, gymnastics, svs |  Facebook |

23-09-09

Sailing against the Light

The title of this post is, of course, wrong. They weren't sailing against the light, I was photographing against the light. But that can provide you with a great picture.
IMG_8912
De titel van deze post is vekeerd, natuurlijk. Zij zeilden niet tegen het licht, ik fotografeerde tegen het licht. Maar dat kan je wel een goede foto opleveren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, sailing, sea, rnsyc |  Facebook |

22-09-09

Waving out the Boats

I couldn't stay long in Lille on Saturday September 12 because I had to be back in my home town on time to take a photo of this woman waving out the boats. I'm not unhappy with the result.
IMG_9011
Ik kon niet lang in Rijsel blijven op zaterdag 12 september.  Ik moest op tijd terug in Oostende zijn om een foto te maken van deze dame die de bootjes uit wuift. Ik ben niet ontevreden met het resultaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sailing, rnsyc, sport, sea |  Facebook |

12-09-09

Stretching Out

Great how Marta's body stretches into this volleyball action.
IMG_6940_SOBOLSKA_MARTA
Leuk om te zien hoe Marta's lichaam strekt om deze bal terug te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, beach volley, marta |  Facebook |

11-09-09

Mixed Doubles

I swear, if they ever start with mixed doubles in beach volleyball, I'll start to train.
IMG_6888_DAVID_ELINE
Ik zweer het, als ze ooit met gemengd dubbel starten in beach volleyball, begin ik te trainen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, beach volley, volleyball, eline david |  Facebook |

07-09-09

European Championships Triathlon

Another good reason to be in Holten when I was there was that the first weekend of July the place hosted the European Championships Triathlon. The holiday village where we stayed housed most of the athletes which made it very busy, but it was great fun to see some more (hum hum) athletic bodies jogging and cycling about. I got up early on the Sunday morning to see the swimming segment for the women juniors. They swam in a lake, too far away from the public area to take pictures. So I had to catch them when they came out of the water, and then I had the good fortune of photographing against the light.

IMG_4785_TRI

Nog een goede reden om het eerste weekeinde van juli in Holten te zijn was omdat de Europese Kampioenschapen Triatlon er plaatsgrepen. Het vakantiedomein waar wij verbleven was omgetoverd tot atletendorp. Daardoor was het er lekker druk, maar het was leuk om nog andere (hum hum) atletische lichamen te zien die jogden of fietsten. Zondagmorgen stond ik vroeg op om naar het meer te gaan waar de dames juniores het eerste gedeelte, het zwemmen, aflegden. Het publieksgedeelte lag te ver van het meer om foto’s te maken, ik moest dus tevreden zijn met aankomstfoto’s van de meisjes. Het was ook tegen licht fotograferen, maar goed, soms heb je niet te kiezen, natuurlijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, triathlon |  Facebook |

05-09-09

BMX action

Some action photos of our new BMX circuit in Oostende.
IMG_2916

IMG_2851
Enkele actiefoto's van onze nieuwe BMW circuit in Oostende

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, cycling, bmx |  Facebook |

04-09-09

Ready to Go

This kid is all ready to go.
IMG_2896
Deze sporter is er klaar voor.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bmx, sport, cycling |  Facebook |

02-09-09

On her Knees

I have to admit, these days is it not every day that a pretty young top volleyball player like Eline David goes down on her knees and applauds me.
IMG_7057_DAVID_ELINE
Ik moet bekennen, het overkomt mij niet elke dag dat een knappe jonge top volleybalster zoals Eline David op de knieën gaat om mij te applaudiseren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, beach volleyball, volleyball, eline david |  Facebook |

24-08-09

Italian Team in Action

OK, some of you were waiting for action photos. The first is of the Italian girls during the warm up. The next photos are of the girls in action. You can clearly see that there was some heavy fighting. They started up front, and then had to fight back. One of the girls was disqualified, you can see her sitting in the centre of the track watching her teammates.
IMG_7474_ITALIAN_WU

IMG_7504_ITALIAN

IMG_7515_ITALIAN

IMG_7520_ITALIAN

IMG_7564_ITALIAN_OUT
OK, sommige bezoekers vroegen naar actiefoto's. De eerste foto toont de Italiaanse meisjes tijdens de opwarming. De volgende foto's zijn dan in volle actie. Je ziet duidelijk dat ze moesten vechten om hun positie te houden en herwinnen. Eén van de meisjes werd gediskwalificeerd en moest toezien van in het midden van de piste.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

23-08-09

Communication

Quite a few teams, including the Italian team, skate with a receiver on their back, earphone taped in their ear, so that the coach can give instructions while they are riding. I was taking pictures from next to where the Italian coaches were standing. I was surprised to see a girl skater stop before me just after the warm up and take her top down. The coach taped the receiver to her naked back and the earphone in her ear. No, I did not take a picture of the girl with her top down, I was there for the sport. And besides, she was standing right in front of me and I had my 70-200 lens on my camera :-)
IMG_7491_WT
Heel wat teams, de Italiaans inbegrepen, rijden met een ontvanger op hun rug, oortje in het oor geplakt zo dat de coach instructies kan geven terwijl ze rijden. Ik stond net naast de Italiaanse coaches foto's te maken. Ik was verrast doordat een meisje net voor mij stopte na de opwarming en haar topje uit deed. De coach tapete de ontvanger op haar rug en het oortje in haar oor. En neen, ik heb geen foto gemaakt van het meisje met haar topje naar beneden. Ik was daar voor de sport. Ze stond trouwens recht voor mij en ik had mijn 70-200 lens op mijn toestel staan :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

22-08-09

Ugly Knees

A lot of skeelers are beautiful people but have ugly knees. I guess you can guess why. Going down can cause some ugly burns, up to third degree.
IMG_7377
Veel mooie mensen onder de skeelers, maar dikwijls lelijke knieen. Je kan vast raden waarom. Vallen kan lelijke brandwonden veroorzaken, tot derde graad.

10:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

21-08-09

Skeelering

The sport is skeelering, the country is Italy. The 3 colours of the Italian flag are integrated in the body suite.
IMG_7495
De sport is skeeleren, het land is Italië. De 3 kleuren van de Italiaanse vlag zijn in het pakje geïntegreerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, skeeler |  Facebook |

20-08-09

Rule of Thumb

You guys will never guess at what sporting event I took this photo. But you should be able to guess the country of origin of the athlete.
IMG_7493_Thumb
Jullie raden nooit op welk sportief evenement ik deze foto gemaakt heb. Maar je zou wel moeten kunnen raden welk land deze atlete vertegenwoordigt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport |  Facebook |