18-08-09

Panning Bi

A bit alike a photo I posted here on July 22, but then again not. The difference being that this is a panning shot. That means that the subject is sharp and the background blurry giving the photo a 'swoosh' movement effect. To achieve this the photographer follows his subjet with the lens in a smooth horizontal movement. When you compare this photo with the one posted earlier, the tires of the motorbike are smooth, where you could see the profile before. That is because of the lower shutter speed, 1/250, I used for this panning. I should have gone down to 1/125 really.
IMG_6191_BI
Lijkt op een foto die ik hier op 22 juli postte, maar toch is ze verschillend. Dit is immers een panning shot. Dat betekent dat het onderwerp scherp is, terwijl de achtergrond wazig is met als bedoeling de foto een 'zoef'-effect te geven. Daartoe volgt de fotograaf het onderwerp met zijn lens in een vlotte horizontale beweging. Wanneer je deze foto vergelijkt met de eerdere dan valt het op dat de banden van de moto hier profielloos zijn door de rotatie van de wielen. Ik gebruikte voor dit panning shot een lagere sluitersnelheid, 1/250e. Eigenlijk had ik tot 1/125e moeten gaan om het perfect te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, croix-en-ternois, motorsport, france |  Facebook |

17-08-09

Olympic Liesjes

Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam are Belgium's best in beach volleyball. They proved that by winning the Belgian Championships rather effortly last month, their 5th win together. On a global level they are the number 9. They also ended on that spot during the Bejing Olympics.
IMG_7077_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7085_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7086_MOUHA_VANBREENDAM
Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam is het beste wat België te bieden heeft in beach volleybal. Dat bewezen ze opnieuw door vorige maand het Belgische Kampioenschap te winnen zonder zich echt moe te maken. Het was hun vijfde overwinning samen op een BK. Op wereldvlak zijn ze de nummer 9 en daar eindigden ze ook tijdens de olympische spelen te Bejing.

16-08-09

Going Down

Playing a great team like Callens-Sobolska can be really hard.
IMG_6966_DiveAction1

IMG_6967_DiveAction2
Het opnemen tegen een team zoals Callens-Sobolska kan hard zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

15-08-09

Offensive action by Marta Sobolska

And here is Fien Callens's teammate: Marta Sobolska. Great offensive net action.
IMG_6920_SOBOLSKA_MARTA
En hier heb je Fien Callens's teamgenote: Marta Sobolska. Fantastische aanvallende actie aan het net.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, marta sobolska |  Facebook |

14-08-09

Defensive Action by Fien Callens

Great defensive action by Fien Callens in Oostende during the Belgian Championships Beach Volleyball. Love her arm muscles.
IMG_6916_CALLENS_FIEN
Fantastische defensieve actie door Fien Callens in Oostende tijdens de Belgische Kampioenschappen Beach Volleyball. Ik ben gek op haar armspieren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, fien callens |  Facebook |

13-08-09

A Good Way to Watch Beach Volleyball

I took the time again to take pictures of the Beach Volleyball in my hometown. I managed to get a view on this court with an extra. Two athletes decided to watch the match while working on their tan. Typically beach volleyball.
IMG_6862
Ik vond tijd om opnieuw foto's te maken van de Beach Volleybal in Oostende. Op dit terrein vond ik een zicht met een pluspunt. Twee van de atletes besloten de match te volgen en intussen hun huid wat meer kleur te geven. Typisch beach volley sfeertje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

23-07-09

The Dark Rider

I like some colour in the bike and the suit. Marc promised me that his next bike will have more colour Stoer  But then a good photographer should make do with any situation. I think a managed pretty well here with Marc's BMW. I managed to get the exposure right so that you can see some of the detail on the lower dark side of the bike.
IMG_6495_MARC
Ik hou van moto's en pakken met kleur. Marc beloofde dat zijn volgende moto meer kleur zal hebben Stoer  Maar een goede fotograaf moet zich aanpassen aan de situatie. Ik vind dat ik het hier niet slecht gedaan heb met zijn BMW. Ik slaagde er in te belichten zodat je detail in het donkere onderste gedeelte van de moto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: crois-en-ternois, sport, motorsport, france |  Facebook |

22-07-09

M & M Inghelbrecht Oostende

For the benefit of my visitors who don't know Oostende: M & M Inghelbrecht is a motorcycle store in Oostende, they have a lot of nice shiny machines in the showroom. But my friends who own and run the business don't just limit their knowledge to the showroom, they ride their product, they race it. This is Bi(rger) on his machine on the race circuit in Croix, France.
IMG_6195_BI
Voor mijn bezoekers die de zaak M & M Inghelbrecht uit Oostende niet kennen: het is een motor zaak, ze hebben een mooi gamma aan mooie glimmende machines in hun showroom staan. Mijn vrienden die de zaak runnen hebben niet louter showroom kennis, zij rijden ook met hun eigen product en racen er zelfs mee. Dit is Bi(rger) op zijn machine op het circuit te Croix, Frankrijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: motorsport, croix-en-ternois, france, sport |  Facebook |

21-07-09

Ride the Bike Hard

I spent yesterday at the motorcycle racetrack in Croix-en-Ternois in France. My friends Marc & Bi(rger) took me along to get some photos of them and Nancy showed me the best spots for photography. I was allowed access to some parts of the track, I had a great time. You'd expect me to post photos of my buddies, I'll work on that, but in the mean time I cannot resist to post one of my personal favorites of the day. That red Triumph is one hell of a photogenetic bike.
IMG_6454_RED_TRIUMPH
Gisteren bezocht ik het motor racecircuit van Croix-en-Termois in Frankrijk. Mijn vrienden Marc en Bi(rger) vroegen mij mee om wat foto's te maken en Nancy toonde mij haar beste plekjes om foto's te maken. Ik mocht op sommige delen van het circuit en kon mij dus uitleven. Je zou nu natuurlijk denken dat ik foto's van Marc en Bi in actie zou posten, maar daar heb ik nog even werk mee. Intussen kan ik niet weerstaan om deze persoonlijke favoriet van die dag te tonen. Die rode Triumph vind ik toch en heel fotogenieke motor.
Voor al mijn Belgische bezoekers: een goede nationale feestdag gewenst!

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, motorsport, croix-en-ternois, france |  Facebook |

20-07-09

Hit the Ball Hard

Liene's comment made me smile yesterday, she said (in Dutch) something like: she's gonna hit that ball hard. I enjoyed watching this match because the two very young girls hit the ball harder than nearly anyone else I had seen that day, the top men excepted, maybe. They were playing power tennis and they were keeping the ball on the court most of the time. Most impressive.
IMG_5655_TENNIS

IMG_5724_TENNIS

IMG_5648_TENNIS
Ik moest glimlachen toen ik Liene's commentaar las gisteren. Ze merkte op dat het jonge tennis meisje de bal hard ging slaan. Ik genoon van de match tussen de twee heel jonge dames omdat zij inderdaad een power tennis speelden en toch de bal tussen de lijnen wisten te houden. Ze speelden harder dan de meeste spelers die ik die dag zag, de top heren uitgezonderd, dan. Indrukwekkend!

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, tennis |  Facebook |

19-07-09

Concentration

The past week we had a tennis tournament in Oostende. I went to take some pictures of the finals yesterday. This young player wins the prize for concentration.
IMG_5704_TENNIS
De afgelopen week was er een tennis toernooi in Oostende. ik ging gisteren wat foto's van de finales nemen. Deze jonge speelster wint de prijs voor concentratie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, tennis |  Facebook |

28-06-09

Handball

Nothing like having a game of handball on the beach.
IMG_2596_HANDBAL
Niets gaat boven een spelletje handbal op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, handball, svs, oostende |  Facebook |

27-06-09

Surfing School

May 14 & 15: a sea of sports. Schoolkids from all over Flanders come to Oostende to try out all different kinds of sports. Oostende being a seaside resort, a lot of watersports are on offer. This young woman seems to be getting the hang of surfing. We don't get the curls over here, of course.
IMG_2583_SURFSTER
14 en 15 mei: een zee aan sporten. Schoolkinderen van gans Vlaanderen komen naar Oostende om allerhande sporten uit te proberen. Gezien Oostende aan zee ligt zijn er heel wat watersporten in aanbieding. Deze jonge vrouw heeft het surfen precies te pakken. Bij ons heb je natuurlijk geen golven zoals in Hawaii of Australië.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, sea, surfing, svs |  Facebook |

11-06-09

Herr Seele in a wheelchair

Herr Seele participated in a gala match during the Belgian Cup Wheelchair Hockey. I've posted photos of Herr Seele here before. He is a cartoonist, an artist and a piano tuner and restorer. And a great guy and great fun.
IMG_4197_HERRSEELE

IMG_4213_HERRSEELE

IMG_4291_HERRSEELE
Herr Seele nam deel aan een galamatch tijdens de Beker van België Rolstoelhockey. Ik postte hier al eerder foto's van Herr Seele. Hij is een cartoonist, samen met Kamagurka de bedenker van Cowboy Henk, een artiest een een piano stemmer en restaureerder. Maar ook een toffe en leuke gast.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, hockey, wheelchair, herr seele |  Facebook |

10-06-09

Champion Dog

Lots of champions on the Belgian Cup Wheelchair Hockey, but I picked this one out. One of the helper dogs that accompany the wheelchair users. Our former prime minister Yves Leterme hung the medal round this one's neck.
IMG_4350_MEDAL_DOG
Veel kampioenen op de Beker van België rolstoelhockey, maar ik pikte deze er uit. Eén van de trouwen honden die de rolstoel gebruikers bijstaan. Yves Leterme, ooit eerste mnister, hing de medaille rond deze hond. Dik verdiend!

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, hockey, wheelchair |  Facebook |

09-06-09

Belgian Cup Wheelchair Hockey

New experience last Saturday: the Belgian Cup Wheelchair Hockey. Great stuff, just look at this scoring action. The ball goes over the defender's shoulder, and lands in the unprotected part of the goal, passing over the goalie's stick. Precision.
Goal_collage
Een nieuwe ervaring afgelopen zaterdag: de Beker van België rolstoelhockey. Fantastisch, zie maar eens naar deze doelactie. De bal gaat over de schouder van de verdediger en landt in het onbewaakte gedeelte van het doel, passerend over de stick van de doelman. Maatwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, wheelchair, hockey |  Facebook |

08-06-09

Seasport

Seasports are really great, when the weather is OK, that is.
IMG_3714_HORSERIDING_SEA
Zeesporten zijn echt heel tof, toch wanneer het weer het toelaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sport, sea, horseriding |  Facebook |

27-05-09

Johan Museeuw

After the snapshots of a great sportswoman here a few days ago, now a great sportsman: cyclist Johan Museeuw. I took this portrait of him during the opening of Oostende's new BMX track on May 20. Johan retired in 2004. After winning his last race, he auctioned his bike, the profit going to charity.
IMG_2887_MUSEEUW_JOHAN
Na de snapshots van een top sportvrouw enkele dagen terug, nu een portret van een top sportman: wielrenner Johan Museeuw. Ik nam dit portret tijdens de opening van de BMX piste in Oostende op 20 mei. De piste kwam er op voorstel van Johan. Johan beëindigde zijn wielrennerscarrière in 2004. Nadat hij zijn laatste koers gewonnen had liet hij zijn fiets per opbod verkopen. De opbrengst ging naar een goed doel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, people, cycling, johan museeuw |  Facebook |

22-05-09

North Sea Cup

Not just kites one week-end ago, but also the North Sea Cup windsurfing. I went to the sports beach to take some shots. This French young woman set out to join the crowd in sea.
IMG_2444_SURFER
Niet alleen kites één weekeinde terug, maar ook de North Sea Cup windsurfen. Ik trok naar het sportstrand om enkele foto's te maken. Deze Franse jonge vrouw koos het ruime sop om de massa te vervoegen verder in zee.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: surfing, sport |  Facebook |

21-05-09

Bart Simson Kite

One week-end ago saw the international kite festival in Oostende. This giant Bart Simson was a new addition to the traditional celebration of wind and colour.
IMG_2526_BartSimson_WEB
Een weekeinde geleden kwam het internationale kite festival terug naar Oostende. Deze reuze Bart Simson was een nieuwe attractie op de traditionele viering van wind en kleur.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (20) | Tags: sport, kites |  Facebook |

17-05-09

Street Dance

So, the mystery woman is in fact a dance teacher, street dance to be exact. Last Thursday and Friday saw the event "A sea of sports" in my hometown. Schoolkids from all over Flanders come to Oostende to try out different sports by the seaside. So the work of art in Blankenberge and this woman are in no way connected, I made it all up :-)
IMG_2685_WEB

IMG_2554_SD_WEB

IMG_2675_SD_WEB

IMG_2690_SD_WEB
De mysterieuze vrouw is een danslerares, street dance, om precies te zijn. Vorige donderdag en vrijag bracht het evenement "Een zee van sporten" naar Oostende. Schoolkinderen van heel Vlaanderen komen dan naar zee om er verschillende sporten uit te proberen. Deze vrouw heeft dus in feite niets te maken met het kunstwerk in Blankenberge, da heb ik lekker verzonnen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: dance, sport, streetdance |  Facebook |

06-05-09

Phoning 13 : While Playing Badminton

Now I've seen it all. In my series of phoning in perculiar situaions: this guy is actually phoning while he is warming up for a game of badminton.
IMG_9170_PHONING
Nu heb ik het allemaal gezien. In mijn serie over telefoneren in bijzondere omstandigheden: deze man slaagt er in te telefoneren terwijl hij opwarmt voor een badminton match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, badminton, phoning |  Facebook |

05-05-09

Jez Cox

Top British duathlete Jez Cox was also at the duathlon in Oostende on April 25.
IMG_1359_COX_JEZ
De Britse top duatleet Jez Cox nam ook deel aan de duatlon in Ootende op  25 april.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, duathlon |  Facebook |

04-05-09

Archery

I visited one of the archery clubs my hometown of Oostende hosts. The Royal Saint-Sebastian Guild, the king is an honorary member. Jokes at the expense of our monarch are strictly forbidden in the club. I caught up with these two young archers practicing outside.
IMG_2191_ARCHERY_WEB
Ik bezocht één van de clubs handboogschieten die mijn thuisstad Oostende rijk is. De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan, de koning is er erelid. Grappen over onze vorst zijn er uit den boze. Ik trof deze twee mannen aan die buiten aan het oefenen waren op doel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, archery |  Facebook |

03-05-09

Malheur

Remember the young thiathlete I posted here on the 27th of April? She smiled at me while crossing the finish line in the triathlon. It is funny how many times you can get the same athlete on photo when you are following such an event. I know what you are thinking now. Yes, I have the same coincidence with men. I just click away, as I don't know the athletes at this event, I don't really recognize them when I'm clicking. And they move fast as well. One more excuse: Malheur: love the beer!
IMG_1670

IMG_1768

IMG_1773

IMG_2024
Herinner je de jonge triatlete die ik hier op 27 april postte? Ze glimlachte terwijl ze de eindstreep bereikte. Grappig hoeveel keer je dezelfde atlete kan fotograferen op zo'n evenement. Ik weet wat je nu denkt, maar ik heb heus ook het zelfde met mannen voor hoor. Ik klik er op los en ik ken de atleten niet echt op dit evenement, dus ik herken ze niet echt wanneer ik er op los schiet. En ze bewegen dan nog snel op de koop toe. Nog één uitvlucht: Malheur, schitterend bier.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, triathlon |  Facebook |

02-05-09

You Cannot Be Serious

C'mon, sensei, you cannot be serious. Poor kids. I've been there, you know. Muscles of steel. The soft way, they call it.
IMG_1184
Kom, sensei, is dit nog serieus? Arme kids. Ik ken dit, ben er ook geweest. Stalen spieren. De zachte weg, noemen ze dit.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, judo |  Facebook |

01-05-09

Tai Otoshi?

Dunno about this technique. Looks a bit like Tai Otoshi to me. Jacques, Dalila, can you guys help me out here?
IMG_1160
Heb mijn twijfels bij deze techniek. Gelijkt op Tai Otoshi (vallend lichaam). Jacques, Dalila: kunnen jullie helpen?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, judo |  Facebook |

30-04-09

Biker

I find this pretty funny: the kid on the bike is making serious work of chasing these two athletes. They are doing their best to keep ahead of him.
IMG_1339
Grappig: de kid op zijn fietske maakt er werk van de atleten op de hielen te zitten. En zij doe hun best om hem voor te blijven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, duathlon |  Facebook |

29-04-09

Kris Coddens

One for the ladies now: this is the winner of the duathlon last Saturday: Torhout's Kris Coddens.
IMG_1592_Coddens_Kris
Eentje voor de dames: dit is de winnaar van de duathlon vorige zaterdag: Kris Coddens uit Torhout.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, duathlon, kris coddens |  Facebook |

28-04-09

I want to ride my bicycle

Doesn't it just warm your heart, a smile like that. Triathletes seem like very nice people to me.
IMG_1982
Je krijgt er warm van van zo'n mooie glimlacht. Triatleten lijken mij heel vriendelijke mensen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, sport, triathlon |  Facebook |