11-09-09

Mixed Doubles

I swear, if they ever start with mixed doubles in beach volleyball, I'll start to train.
IMG_6888_DAVID_ELINE
Ik zweer het, als ze ooit met gemengd dubbel starten in beach volleyball, begin ik te trainen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, beach volley, volleyball, eline david |  Facebook |

07-09-09

European Championships Triathlon

Another good reason to be in Holten when I was there was that the first weekend of July the place hosted the European Championships Triathlon. The holiday village where we stayed housed most of the athletes which made it very busy, but it was great fun to see some more (hum hum) athletic bodies jogging and cycling about. I got up early on the Sunday morning to see the swimming segment for the women juniors. They swam in a lake, too far away from the public area to take pictures. So I had to catch them when they came out of the water, and then I had the good fortune of photographing against the light.

IMG_4785_TRI

Nog een goede reden om het eerste weekeinde van juli in Holten te zijn was omdat de Europese Kampioenschapen Triatlon er plaatsgrepen. Het vakantiedomein waar wij verbleven was omgetoverd tot atletendorp. Daardoor was het er lekker druk, maar het was leuk om nog andere (hum hum) atletische lichamen te zien die jogden of fietsten. Zondagmorgen stond ik vroeg op om naar het meer te gaan waar de dames juniores het eerste gedeelte, het zwemmen, aflegden. Het publieksgedeelte lag te ver van het meer om foto’s te maken, ik moest dus tevreden zijn met aankomstfoto’s van de meisjes. Het was ook tegen licht fotograferen, maar goed, soms heb je niet te kiezen, natuurlijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, triathlon, the netherlands |  Facebook |

05-09-09

BMX action

Some action photos of our new BMX circuit in Oostende.
IMG_2916

IMG_2851
Enkele actiefoto's van onze nieuwe BMW circuit in Oostende

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, cycling, bmx |  Facebook |

04-09-09

Ready to Go

This kid is all ready to go.
IMG_2896
Deze sporter is er klaar voor.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bmx, sport, cycling |  Facebook |

02-09-09

On her Knees

I have to admit, these days is it not every day that a pretty young top volleyball player like Eline David goes down on her knees and applauds me.
IMG_7057_DAVID_ELINE
Ik moet bekennen, het overkomt mij niet elke dag dat een knappe jonge top volleybalster zoals Eline David op de knieën gaat om mij te applaudiseren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, beach volleyball, volleyball, eline david |  Facebook |

24-08-09

Italian Team in Action

OK, some of you were waiting for action photos. The first is of the Italian girls during the warm up. The next photos are of the girls in action. You can clearly see that there was some heavy fighting. They started up front, and then had to fight back. One of the girls was disqualified, you can see her sitting in the centre of the track watching her teammates.
IMG_7474_ITALIAN_WU

IMG_7504_ITALIAN

IMG_7515_ITALIAN

IMG_7520_ITALIAN

IMG_7564_ITALIAN_OUT
OK, sommige bezoekers vroegen naar actiefoto's. De eerste foto toont de Italiaanse meisjes tijdens de opwarming. De volgende foto's zijn dan in volle actie. Je ziet duidelijk dat ze moesten vechten om hun positie te houden en herwinnen. Eén van de meisjes werd gediskwalificeerd en moest toezien van in het midden van de piste.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

23-08-09

Communication

Quite a few teams, including the Italian team, skate with a receiver on their back, earphone taped in their ear, so that the coach can give instructions while they are riding. I was taking pictures from next to where the Italian coaches were standing. I was surprised to see a girl skater stop before me just after the warm up and take her top down. The coach taped the receiver to her naked back and the earphone in her ear. No, I did not take a picture of the girl with her top down, I was there for the sport. And besides, she was standing right in front of me and I had my 70-200 lens on my camera :-)
IMG_7491_WT
Heel wat teams, de Italiaans inbegrepen, rijden met een ontvanger op hun rug, oortje in het oor geplakt zo dat de coach instructies kan geven terwijl ze rijden. Ik stond net naast de Italiaanse coaches foto's te maken. Ik was verrast doordat een meisje net voor mij stopte na de opwarming en haar topje uit deed. De coach tapete de ontvanger op haar rug en het oortje in haar oor. En neen, ik heb geen foto gemaakt van het meisje met haar topje naar beneden. Ik was daar voor de sport. Ze stond trouwens recht voor mij en ik had mijn 70-200 lens op mijn toestel staan :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

22-08-09

Ugly Knees

A lot of skeelers are beautiful people but have ugly knees. I guess you can guess why. Going down can cause some ugly burns, up to third degree.
IMG_7377
Veel mooie mensen onder de skeelers, maar dikwijls lelijke knieen. Je kan vast raden waarom. Vallen kan lelijke brandwonden veroorzaken, tot derde graad.

10:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

21-08-09

Skeelering

The sport is skeelering, the country is Italy. The 3 colours of the Italian flag are integrated in the body suite.
IMG_7495
De sport is skeeleren, het land is Italië. De 3 kleuren van de Italiaanse vlag zijn in het pakje geïntegreerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, skeeler |  Facebook |

20-08-09

Rule of Thumb

You guys will never guess at what sporting event I took this photo. But you should be able to guess the country of origin of the athlete.
IMG_7493_Thumb
Jullie raden nooit op welk sportief evenement ik deze foto gemaakt heb. Maar je zou wel moeten kunnen raden welk land deze atlete vertegenwoordigt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport |  Facebook |

18-08-09

Panning Bi

A bit alike a photo I posted here on July 22, but then again not. The difference being that this is a panning shot. That means that the subject is sharp and the background blurry giving the photo a 'swoosh' movement effect. To achieve this the photographer follows his subjet with the lens in a smooth horizontal movement. When you compare this photo with the one posted earlier, the tires of the motorbike are smooth, where you could see the profile before. That is because of the lower shutter speed, 1/250, I used for this panning. I should have gone down to 1/125 really.
IMG_6191_BI
Lijkt op een foto die ik hier op 22 juli postte, maar toch is ze verschillend. Dit is immers een panning shot. Dat betekent dat het onderwerp scherp is, terwijl de achtergrond wazig is met als bedoeling de foto een 'zoef'-effect te geven. Daartoe volgt de fotograaf het onderwerp met zijn lens in een vlotte horizontale beweging. Wanneer je deze foto vergelijkt met de eerdere dan valt het op dat de banden van de moto hier profielloos zijn door de rotatie van de wielen. Ik gebruikte voor dit panning shot een lagere sluitersnelheid, 1/250e. Eigenlijk had ik tot 1/125e moeten gaan om het perfect te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, croix-en-ternois, motorsport, france |  Facebook |

17-08-09

Olympic Liesjes

Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam are Belgium's best in beach volleyball. They proved that by winning the Belgian Championships rather effortly last month, their 5th win together. On a global level they are the number 9. They also ended on that spot during the Bejing Olympics.
IMG_7077_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7085_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7086_MOUHA_VANBREENDAM
Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam is het beste wat België te bieden heeft in beach volleybal. Dat bewezen ze opnieuw door vorige maand het Belgische Kampioenschap te winnen zonder zich echt moe te maken. Het was hun vijfde overwinning samen op een BK. Op wereldvlak zijn ze de nummer 9 en daar eindigden ze ook tijdens de olympische spelen te Bejing.

16-08-09

Going Down

Playing a great team like Callens-Sobolska can be really hard.
IMG_6966_DiveAction1

IMG_6967_DiveAction2
Het opnemen tegen een team zoals Callens-Sobolska kan hard zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

15-08-09

Offensive action by Marta Sobolska

And here is Fien Callens's teammate: Marta Sobolska. Great offensive net action.
IMG_6920_SOBOLSKA_MARTA
En hier heb je Fien Callens's teamgenote: Marta Sobolska. Fantastische aanvallende actie aan het net.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, marta sobolska |  Facebook |

14-08-09

Defensive Action by Fien Callens

Great defensive action by Fien Callens in Oostende during the Belgian Championships Beach Volleyball. Love her arm muscles.
IMG_6916_CALLENS_FIEN
Fantastische defensieve actie door Fien Callens in Oostende tijdens de Belgische Kampioenschappen Beach Volleyball. Ik ben gek op haar armspieren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, fien callens |  Facebook |

13-08-09

A Good Way to Watch Beach Volleyball

I took the time again to take pictures of the Beach Volleyball in my hometown. I managed to get a view on this court with an extra. Two athletes decided to watch the match while working on their tan. Typically beach volleyball.
IMG_6862
Ik vond tijd om opnieuw foto's te maken van de Beach Volleybal in Oostende. Op dit terrein vond ik een zicht met een pluspunt. Twee van de atletes besloten de match te volgen en intussen hun huid wat meer kleur te geven. Typisch beach volley sfeertje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

23-07-09

The Dark Rider

I like some colour in the bike and the suit. Marc promised me that his next bike will have more colour Stoer  But then a good photographer should make do with any situation. I think a managed pretty well here with Marc's BMW. I managed to get the exposure right so that you can see some of the detail on the lower dark side of the bike.
IMG_6495_MARC
Ik hou van moto's en pakken met kleur. Marc beloofde dat zijn volgende moto meer kleur zal hebben Stoer  Maar een goede fotograaf moet zich aanpassen aan de situatie. Ik vind dat ik het hier niet slecht gedaan heb met zijn BMW. Ik slaagde er in te belichten zodat je detail in het donkere onderste gedeelte van de moto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: crois-en-ternois, sport, motorsport, france |  Facebook |

22-07-09

M & M Inghelbrecht Oostende

For the benefit of my visitors who don't know Oostende: M & M Inghelbrecht is a motorcycle store in Oostende, they have a lot of nice shiny machines in the showroom. But my friends who own and run the business don't just limit their knowledge to the showroom, they ride their product, they race it. This is Bi(rger) on his machine on the race circuit in Croix, France.
IMG_6195_BI
Voor mijn bezoekers die de zaak M & M Inghelbrecht uit Oostende niet kennen: het is een motor zaak, ze hebben een mooi gamma aan mooie glimmende machines in hun showroom staan. Mijn vrienden die de zaak runnen hebben niet louter showroom kennis, zij rijden ook met hun eigen product en racen er zelfs mee. Dit is Bi(rger) op zijn machine op het circuit te Croix, Frankrijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: motorsport, croix-en-ternois, france, sport |  Facebook |

21-07-09

Ride the Bike Hard

I spent yesterday at the motorcycle racetrack in Croix-en-Ternois in France. My friends Marc & Bi(rger) took me along to get some photos of them and Nancy showed me the best spots for photography. I was allowed access to some parts of the track, I had a great time. You'd expect me to post photos of my buddies, I'll work on that, but in the mean time I cannot resist to post one of my personal favorites of the day. That red Triumph is one hell of a photogenetic bike.
IMG_6454_RED_TRIUMPH
Gisteren bezocht ik het motor racecircuit van Croix-en-Termois in Frankrijk. Mijn vrienden Marc en Bi(rger) vroegen mij mee om wat foto's te maken en Nancy toonde mij haar beste plekjes om foto's te maken. Ik mocht op sommige delen van het circuit en kon mij dus uitleven. Je zou nu natuurlijk denken dat ik foto's van Marc en Bi in actie zou posten, maar daar heb ik nog even werk mee. Intussen kan ik niet weerstaan om deze persoonlijke favoriet van die dag te tonen. Die rode Triumph vind ik toch en heel fotogenieke motor.
Voor al mijn Belgische bezoekers: een goede nationale feestdag gewenst!

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, motorsport, croix-en-ternois, france |  Facebook |

20-07-09

Hit the Ball Hard

Liene's comment made me smile yesterday, she said (in Dutch) something like: she's gonna hit that ball hard. I enjoyed watching this match because the two very young girls hit the ball harder than nearly anyone else I had seen that day, the top men excepted, maybe. They were playing power tennis and they were keeping the ball on the court most of the time. Most impressive.
IMG_5655_TENNIS

IMG_5724_TENNIS

IMG_5648_TENNIS
Ik moest glimlachen toen ik Liene's commentaar las gisteren. Ze merkte op dat het jonge tennis meisje de bal hard ging slaan. Ik genoon van de match tussen de twee heel jonge dames omdat zij inderdaad een power tennis speelden en toch de bal tussen de lijnen wisten te houden. Ze speelden harder dan de meeste spelers die ik die dag zag, de top heren uitgezonderd, dan. Indrukwekkend!

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, tennis |  Facebook |

19-07-09

Concentration

The past week we had a tennis tournament in Oostende. I went to take some pictures of the finals yesterday. This young player wins the prize for concentration.
IMG_5704_TENNIS
De afgelopen week was er een tennis toernooi in Oostende. ik ging gisteren wat foto's van de finales nemen. Deze jonge speelster wint de prijs voor concentratie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, tennis |  Facebook |

28-06-09

Handball

Nothing like having a game of handball on the beach.
IMG_2596_HANDBAL
Niets gaat boven een spelletje handbal op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, handball, svs, oostende |  Facebook |

27-06-09

Surfing School

May 14 & 15: a sea of sports. Schoolkids from all over Flanders come to Oostende to try out all different kinds of sports. Oostende being a seaside resort, a lot of watersports are on offer. This young woman seems to be getting the hang of surfing. We don't get the curls over here, of course.
IMG_2583_SURFSTER
14 en 15 mei: een zee aan sporten. Schoolkinderen van gans Vlaanderen komen naar Oostende om allerhande sporten uit te proberen. Gezien Oostende aan zee ligt zijn er heel wat watersporten in aanbieding. Deze jonge vrouw heeft het surfen precies te pakken. Bij ons heb je natuurlijk geen golven zoals in Hawaii of Australië.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, sea, surfing, svs |  Facebook |

11-06-09

Herr Seele in a wheelchair

Herr Seele participated in a gala match during the Belgian Cup Wheelchair Hockey. I've posted photos of Herr Seele here before. He is a cartoonist, an artist and a piano tuner and restorer. And a great guy and great fun.
IMG_4197_HERRSEELE

IMG_4213_HERRSEELE

IMG_4291_HERRSEELE
Herr Seele nam deel aan een galamatch tijdens de Beker van België Rolstoelhockey. Ik postte hier al eerder foto's van Herr Seele. Hij is een cartoonist, samen met Kamagurka de bedenker van Cowboy Henk, een artiest een een piano stemmer en restaureerder. Maar ook een toffe en leuke gast.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, hockey, wheelchair, herr seele |  Facebook |

10-06-09

Champion Dog

Lots of champions on the Belgian Cup Wheelchair Hockey, but I picked this one out. One of the helper dogs that accompany the wheelchair users. Our former prime minister Yves Leterme hung the medal round this one's neck.
IMG_4350_MEDAL_DOG
Veel kampioenen op de Beker van België rolstoelhockey, maar ik pikte deze er uit. Eén van de trouwen honden die de rolstoel gebruikers bijstaan. Yves Leterme, ooit eerste mnister, hing de medaille rond deze hond. Dik verdiend!

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, hockey, wheelchair |  Facebook |

09-06-09

Belgian Cup Wheelchair Hockey

New experience last Saturday: the Belgian Cup Wheelchair Hockey. Great stuff, just look at this scoring action. The ball goes over the defender's shoulder, and lands in the unprotected part of the goal, passing over the goalie's stick. Precision.
Goal_collage
Een nieuwe ervaring afgelopen zaterdag: de Beker van België rolstoelhockey. Fantastisch, zie maar eens naar deze doelactie. De bal gaat over de schouder van de verdediger en landt in het onbewaakte gedeelte van het doel, passerend over de stick van de doelman. Maatwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, wheelchair, hockey |  Facebook |

08-06-09

Seasport

Seasports are really great, when the weather is OK, that is.
IMG_3714_HORSERIDING_SEA
Zeesporten zijn echt heel tof, toch wanneer het weer het toelaat.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sport, sea, horseriding |  Facebook |

27-05-09

Johan Museeuw

After the snapshots of a great sportswoman here a few days ago, now a great sportsman: cyclist Johan Museeuw. I took this portrait of him during the opening of Oostende's new BMX track on May 20. Johan retired in 2004. After winning his last race, he auctioned his bike, the profit going to charity.
IMG_2887_MUSEEUW_JOHAN
Na de snapshots van een top sportvrouw enkele dagen terug, nu een portret van een top sportman: wielrenner Johan Museeuw. Ik nam dit portret tijdens de opening van de BMX piste in Oostende op 20 mei. De piste kwam er op voorstel van Johan. Johan beëindigde zijn wielrennerscarrière in 2004. Nadat hij zijn laatste koers gewonnen had liet hij zijn fiets per opbod verkopen. De opbrengst ging naar een goed doel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, people, cycling, johan museeuw |  Facebook |

22-05-09

North Sea Cup

Not just kites one week-end ago, but also the North Sea Cup windsurfing. I went to the sports beach to take some shots. This French young woman set out to join the crowd in sea.
IMG_2444_SURFER
Niet alleen kites één weekeinde terug, maar ook de North Sea Cup windsurfen. Ik trok naar het sportstrand om enkele foto's te maken. Deze Franse jonge vrouw koos het ruime sop om de massa te vervoegen verder in zee.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: surfing, sport |  Facebook |

21-05-09

Bart Simson Kite

One week-end ago saw the international kite festival in Oostende. This giant Bart Simson was a new addition to the traditional celebration of wind and colour.
IMG_2526_BartSimson_WEB
Een weekeinde geleden kwam het internationale kite festival terug naar Oostende. Deze reuze Bart Simson was een nieuwe attractie op de traditionele viering van wind en kleur.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (20) | Tags: sport, kites |  Facebook |