17-05-09

Street Dance

So, the mystery woman is in fact a dance teacher, street dance to be exact. Last Thursday and Friday saw the event "A sea of sports" in my hometown. Schoolkids from all over Flanders come to Oostende to try out different sports by the seaside. So the work of art in Blankenberge and this woman are in no way connected, I made it all up :-)
IMG_2685_WEB

IMG_2554_SD_WEB

IMG_2675_SD_WEB

IMG_2690_SD_WEB
De mysterieuze vrouw is een danslerares, street dance, om precies te zijn. Vorige donderdag en vrijag bracht het evenement "Een zee van sporten" naar Oostende. Schoolkinderen van heel Vlaanderen komen dan naar zee om er verschillende sporten uit te proberen. Deze vrouw heeft dus in feite niets te maken met het kunstwerk in Blankenberge, da heb ik lekker verzonnen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: dance, sport, streetdance |  Facebook |

06-05-09

Phoning 13 : While Playing Badminton

Now I've seen it all. In my series of phoning in perculiar situaions: this guy is actually phoning while he is warming up for a game of badminton.
IMG_9170_PHONING
Nu heb ik het allemaal gezien. In mijn serie over telefoneren in bijzondere omstandigheden: deze man slaagt er in te telefoneren terwijl hij opwarmt voor een badminton match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, badminton, phoning |  Facebook |

05-05-09

Jez Cox

Top British duathlete Jez Cox was also at the duathlon in Oostende on April 25.
IMG_1359_COX_JEZ
De Britse top duatleet Jez Cox nam ook deel aan de duatlon in Ootende op  25 april.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, duathlon |  Facebook |

04-05-09

Archery

I visited one of the archery clubs my hometown of Oostende hosts. The Royal Saint-Sebastian Guild, the king is an honorary member. Jokes at the expense of our monarch are strictly forbidden in the club. I caught up with these two young archers practicing outside.
IMG_2191_ARCHERY_WEB
Ik bezocht één van de clubs handboogschieten die mijn thuisstad Oostende rijk is. De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan, de koning is er erelid. Grappen over onze vorst zijn er uit den boze. Ik trof deze twee mannen aan die buiten aan het oefenen waren op doel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, archery |  Facebook |

03-05-09

Malheur

Remember the young thiathlete I posted here on the 27th of April? She smiled at me while crossing the finish line in the triathlon. It is funny how many times you can get the same athlete on photo when you are following such an event. I know what you are thinking now. Yes, I have the same coincidence with men. I just click away, as I don't know the athletes at this event, I don't really recognize them when I'm clicking. And they move fast as well. One more excuse: Malheur: love the beer!
IMG_1670

IMG_1768

IMG_1773

IMG_2024
Herinner je de jonge triatlete die ik hier op 27 april postte? Ze glimlachte terwijl ze de eindstreep bereikte. Grappig hoeveel keer je dezelfde atlete kan fotograferen op zo'n evenement. Ik weet wat je nu denkt, maar ik heb heus ook het zelfde met mannen voor hoor. Ik klik er op los en ik ken de atleten niet echt op dit evenement, dus ik herken ze niet echt wanneer ik er op los schiet. En ze bewegen dan nog snel op de koop toe. Nog één uitvlucht: Malheur, schitterend bier.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, triathlon |  Facebook |

02-05-09

You Cannot Be Serious

C'mon, sensei, you cannot be serious. Poor kids. I've been there, you know. Muscles of steel. The soft way, they call it.
IMG_1184
Kom, sensei, is dit nog serieus? Arme kids. Ik ken dit, ben er ook geweest. Stalen spieren. De zachte weg, noemen ze dit.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, judo |  Facebook |

01-05-09

Tai Otoshi?

Dunno about this technique. Looks a bit like Tai Otoshi to me. Jacques, Dalila, can you guys help me out here?
IMG_1160
Heb mijn twijfels bij deze techniek. Gelijkt op Tai Otoshi (vallend lichaam). Jacques, Dalila: kunnen jullie helpen?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, judo |  Facebook |

30-04-09

Biker

I find this pretty funny: the kid on the bike is making serious work of chasing these two athletes. They are doing their best to keep ahead of him.
IMG_1339
Grappig: de kid op zijn fietske maakt er werk van de atleten op de hielen te zitten. En zij doe hun best om hem voor te blijven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, duathlon |  Facebook |

29-04-09

Kris Coddens

One for the ladies now: this is the winner of the duathlon last Saturday: Torhout's Kris Coddens.
IMG_1592_Coddens_Kris
Eentje voor de dames: dit is de winnaar van de duathlon vorige zaterdag: Kris Coddens uit Torhout.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, duathlon, kris coddens |  Facebook |

28-04-09

I want to ride my bicycle

Doesn't it just warm your heart, a smile like that. Triathletes seem like very nice people to me.
IMG_1982
Je krijgt er warm van van zo'n mooie glimlacht. Triatleten lijken mij heel vriendelijke mensen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, sport, triathlon |  Facebook |

27-04-09

She comes in smiling

This you have to do. This woman is just finishing a triathlon and the crosses the finish line smiling for the photo. Way to go, honey! Most crossed the finish line in pure agony.
IMG_2167
Dit moet je kunnen. Deze vrouw finisht hier net een triathlon en ze gaat over de eindstreep met een glimlach voor de foto. Fantastisch! De meeste sporters kruisten de eindstreep met een grimas door de pijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, triathlon |  Facebook |

26-04-09

50 years

I went back to my judo club last Friday. After 20 years and 30 kilos :-)
It was it's 50th birthday and they were doing a 24 hours marathon.
Great atmosphere. Here the pupils wait to greet the masters.
IMG_1251
Vorige vrijdag ging ik terug naar mijn judo club. Dat na 20 jaar en 30 kilo.
Ze vierden hun 50e verjaardag en hielden daarbij een 24 uren maraton.
Schitterende sfeer. Hier zie je de leerlingen die wachten om de meesters te groeten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, judo, ostend judo |  Facebook |

06-04-09

Nordic Walking

This post isn't really about Nordic Walking. I have a guessing game in mind. Where did I take this picture, and what is the subject? Anyone?
IMG_8946_Mid1_Nordic
Deze post gaat eigenlijk niet over Nordic Walking. Spelletje raden. Waar heb ik deze foto gemaakt en wat is het onderwerp. Wie weet het of kan het raden?

18-03-09

Sport has gone to the Dogs

Dog training. This club trains police dogs as well. There is no violence here, the dog does perfectly what his master tells him. No agression, the biting is purely functional. The dog stops when his master says so.
IMG_8297

IMG_8301

IMG_8302
Honden dressuur. Deze club traint ook politie honden. Geen geweld hier, de hond voert perfect uit wat zijn baas hem beveelt. Geen agressie, het bijten is puur functioneel. De hond stopt wanneer zijn baas het hem opdraagt.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende, dogs |  Facebook |

17-03-09

Ropeskipping

And now some pictures of the young ropeskippers who performed during the Sports Celebration.
IMG_8224_RS

IMG_8226_RS

IMG_8243_RS
En nu enkele foto's van de jonge ropeskippers die tijdens het jaarlijkse Feest van de Sport optraden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, ropeskipping, oostende |  Facebook |

16-03-09

Stricktly Ballroom

The first sporting intermezzo during the 2009 edition of the sports celebration in Oostende was a demonstration of ballroom dancing. These people train every weekday from 6 to 8 am. It shows, they are very good.
IMG_8195_BALLROOMM
Eerste sportieve intermezzo tijdens de 2009 editie van het feest van de sport in Oostende was een koppel stijldansers. Dit koppel traint elke morgen van elke weekdag van 6 tot 8. En het loont: ze zijn goed.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, dance, sport |  Facebook |

15-03-09

Celebrating Sports(people)

Friday hosted the annual celebration of sport in my fair city. We organize a short show to celebrate our sports men and women who have achieved great things the past year. We also try to entertain the public with sports demonstrations. These young ropeskippers treated us to a great double dutch.
IMG_8237_RS
Vrijdag bracht de jaarlijkse viering van de sport in Oostende. We organiseren dan een korte show om onze sportmannen en vrouwen te vieren, vooral zij die opmerkelijke prestaties neerzetten het afgelopen jaar. We proberen het ook entertainend te maken met wat sportdemonstraties. Deze jonge ropeskippers trakteerden ons op een pittig nummertje double dutch.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

03-02-09

Sun Goes down on Football

When I was in the sport park about a week ago, the sun treated us to this spectacle as I was walking past a soccer pitch.
IMG_3900_VOETBAL_ZONSONDERGANG
Toen ik een goede week geleden in het sportpark was trakteerde de zon ons op dit spektabel net toen ik een voetbal plein passeerde.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, soccer |  Facebook |

02-02-09

Sophie Van Nimmen : More Libero Action

The first photo of this second and final series of this libero doesn’t show her at her most elegant, make no mistake, she is the girl with her “back” to us that is down on all fours. This kind of move is not uncommon for a libero as she is expected to defend against the low balls. But have a look at the trajectory of the ball she has just lifted, it is going straight towards the passer in the middle of the front field, exactly where it should be going.
She doesn’t need to go that low in the second shot. I know nothing of footwork in volleyball, but this looks OK to me.
And then the final two photos show her in situations somewhat easier to pass the ball.

IMG_3947_LIBERO

IMG_4421_LIBERO

IMG_3980_LIBERO

IMG_4008_LIBERO
In de eerste foto toon in de libero niet bepaald van haar meest elegante kant, het gaat wel degelijk om het meisje met haar “rug” naar ons die op de ellebogen gegaan is om de bal terug te geven. Maar dit is geen ongewone beweging voor een libero, zij verdedigt ten slotte op de lage ballen. Maar zie eens naar het traject van de bal die ze net gepakt heeft, perfect naar de passeuse vooraan het midden van het terrein.
In het tweede shot moet ze zo laat niet gaan. Ik ken niets van footwork in volleybal, maar dit ziet er mij heel goed uit.
In de derde en de vierde foto moet ze zich iets minder inspannen om de bal te passen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, volleyball, sophie van nimmen |  Facebook |

31-01-09

Libero

The next two days I would like to focus on the libero in volleyball. The libero was introduced internationally in 1998. The term libero is the Italian word for “free”. The libero is a strictly defensive player, he or she may not block or attack the ball when it is entirely above net height. The libero wears a different colour jersey from the rest of the team so he or she is easily recognizable for officials and public. The libero can replace any back row player without this counting as a replacement.
During the warming up of the match against Hermes Oostende, the coach of the Topsport girls really made his libero work. Amazing how she managed to project each ball exactly to one of the two passers flanking her. The third photo is not good quality, but it is an action photo during the match. Volleyball is a tough game!

IMG_3923_LIBERO

IMG_3925_LIBERO

IMG_4298_LIBERO
Vandaag en morgen zou ik mij graag concentreren op één speelster in het volleybal: de libero. De libero werd in 1998 geïntroduceerd. De uitdrukking komt van het Italiaans en betekent “vrij”. De libero is een strikt verdedigende speler/speelster, hij/zij mag de bal niet blokkeren of aanvallen wanneer het boven het net zweeft. De libero draagt een ander kleur shirt zodat officials en publiek hem/haar duidelijk herkennen. De libero kan elke speler/speelster op de achterste rij vervangen zonder dat een vervanging gevraagd moet worden.
Tijdens de opwarming voor de match tegen Hermes Oostende, liet de coach van het Vlaamse Beloftenteam uit Vilvoorde zijn libero hard werken. Ik was onder de indruk van hoe ze elke bal perfect naar de 2 passeuses gaf die haar flankeerden. De derde foto is van geen zo’n goede kwaliteit, het is een actiefoto van tijdens de match. Volleybal is een harde sport.

13:37 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volleyball |  Facebook |

29-01-09

Hanging in Mid Air

Another air action from last Saturday’s match, very different from the one I posted yesterday in my point of view. This is the team on the other side of the net, of course, in this case 15 to 17 year old top sportswomen. They gave Hermes a good match, letting them win with the smallest difference of 2 points. As Hermes player Katrien Dedecker said to me on Monday: these girls are hard to beat, they’ve been playing as a team for up to 3 years and they train 20 hours per week. You can do that when you attend the topsportschool, of course, the Hermes girls are amateurs, volleyball is not played at a professional level in Belgium.
Rayts commented yesterday that these girls have longs legs. I agree, but they are tall in general. I stood talking for a while to Katrien last Monday, I’m 6 foot tall and Katrien is about 3,5 inches taller than me. I look up at her
J

To some of you this photo may just be another flying girl, but I like the differences with yesterday’s photo. Her legs are open, muscles tight and visible in the slender leg nearest to us, and she is in possession of the ball, cannoning it back to the other side. I took a lot of shots of this number four girl, clearly a top offence player. These young girls are lean, quick and mean, not an ounce of fat on this team.
IMG_4180_airaction
Nog een luchtactie van de match van vorige zaterdag, in mijn ogen heel verschillend van het shot dat ik gisteren postte.  Dit is het team aan de andere zijde van het net, het Vlaamse Beloften Team uit Vilvoorde. Sportvrouwen van tussen de 15 en 17 jaar. Hermes kon deze spannende match met het kleinste verschil van 2 punten in de vijfde set naar zich toetrekken. Hermes aanvalster Katrien Dedecker vertelde mij afgelopen maandag waarom deze meisjes moeilijk te verslaan zijn: ze spelen al 3 jaar samen en trainen 20 uur per week. Dat kan natuurlijk wanneer je topsportschool loopt, de Hermes dames zijn amateurs en hebben die tijd niet.
Rayts merkte gisteren op dat de meisjes lange benen hebben. Ze zijn uiteraard in het algemeen groot. Ik stond afgelopen maandag een tijdje met Katrien te praten, ik meet 180 cm, Katrien 189 cm, ik kijk dus op naar haar
J

Jullie denken misschien “Nog een vliegend meisje” maar ik houd van de verschillen met de foto van gisteren. Haar benen zijn gespreid, spieren zichtbaar gespannen in het been dichtst bij ons. Ze heef balbezit, ze katapulteert de bal terug naar de andere zijde van het net. Ik nam heel wat shots van dit nummer 4 meisje, duidelijk een top aanvallertje. Deze jonge dames zijn rank en snel, ik kon geen grammetje vet bespeuren in deze ploeg.

12:05 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volleyball |  Facebook |

28-01-09

Elke Meert in Flight

After the poetry walk last Saturday, I took photos of a volleyball match. My favorite ladies team Hermes Oostende played a team of young talent, upcoming stars. Hermes won with just 2 points difference. A little experiment, I tried to focus on the airborn body in flight just before the smash, like number 10, Elke Meert, here, or during the smash. Interesting results.
IMG_4230_MEERT_ELKE
Na de poëzie wandeling afgelopen zaterdag, nam ik foto's van een volleybal match. Hermes Oostende, mijn favoriete damesteam, speelde tegen het Vlaams Beloften Team Vilvoorde. Hermes won de partij met amper 2 punten verschil. Ik waagde mij aan een experimentje. Ik condentreerde mij op het lichaam in vlucht, in volle voorbereiding voor de smash of tijdens de smash beweging. Zoals hier nummer 10, Elke Meert. Interessante resultaten hield ik over aan dit probeersel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, hermes, volleyball, elke meert |  Facebook |

15-01-09

And on the far side

And on the far side of the creek, two girls are skating together in a relaxed manner, enjoying the sunset. Shows just how flat the land is here, not a bump in sight.
IMG_1632_FLATLAND_SKATING
En aan de verste zijde van de kreek schaatsen twee meisjes ontspannen samen, genietend van de ondergaande zon. Deze foto toont je mooi hoe plat het land hier wel is, geen molshoop in zicht.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, zandvoorde, ice skating |  Facebook |

14-01-09

Contrasting Ice Bike

I love the contrasts in this simple minimalistic shot. The hot orange burning sun on the hard cold ice. And where all are skating and sleighing, there is this one alternative kid riding his bike on the ice. Cool!
IMG_1639_ICEBIKE
Ik hou van de contrasten in dit minimalistische shot. De oranje brandende zon op het harde koude ijs. En waar iedereen aan het schaatsen en sleeën is, zie je die ene kid die met zijn fiets het ijs trotseert. Eén woord heb ik er voor: cool.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, cycling, zandvoorde, biking |  Facebook |

13-01-09

Keignaart Skating Sepia

Unusual for me, a sepia finish. I took this photo leaving the Keignaart creek, I wanted to take this shot from the far side to be able to show you just about half of the frozen creek. As you can see, you really have room to skate here. The light wasn't that good anymore, so hence the sepia finish.
IMG_1658_SCHAATSEN_KEIGNAART
Ongewoon voor mij: een sepia afwerking. Ik nam deze foto bij het verlaten van de Keignaart kreek. Ik wou tonen hoeveel plaats de schaatsers daar precies hebben, dit toont je ongeveer de helft van de kreek. Het licht was niet zo goed meer, dus besloot ik deze foto in sepia af te werken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, skating, zandvoorde, keignaart |  Facebook |

11-01-09

Sunset while Skating on the Keignaart

De (the) Keignaart is a creek on the border of our fair city. The creek and the area surrounded are protected, a forrest has been planted just across the road from the creek. I was passing yesterday at sunset and witnessed a lot of people enjoying the frozen creek.
IMG_1648_SCHAATSEN_KEIGNAART
De Keignaart is een kreek aan de rand van Oostende, in de wijk Zandvoorde. Het is een beschermd natuurgebied. Aan de andere kant van de straat werd een bos aangelegd. Ik passeerde er gisteren rond zonsondergang en was getuige van heel wat ijspret.

10:41 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, winter, skating, zandvoorde, keignaart |  Facebook |

13-12-08

2 wheels

This looks like a game of balance. Must give a kick being pulled on 2 wheels like this.
IMG_9026_BEACHSAILING2
Gelijkt op een evenwichtsspel. Moet een kick geven zo op 2 wielen getrokken worden.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport |  Facebook |

12-12-08

Sailing on the Beach

This beach sailor was not sad that the sand was not littered with sun worshippers. It gives him all the room to enjoy his exciting sport. Is this exciting or is it tame? Come back here tomorrow.
IMG_9058_BEACHSAILING
Deze strandzeiler was niet verdrietig dat het zand niet met zone-aanbidders bezaaid was. Het geeft hem de ruimte om zijn spannende sport te beoefenen. Is dit opwindend of tam? Kom morgen eens terug zien.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport |  Facebook |

08-12-08

Kite Surfer

Last Saturday was a sunny winters day. It wasn't too cold, and when I got to the sports beach I noticed this experienced kite surfer in the water. So I decided to take some shots for yet another collage.
KITESURFER_COLLAGE1
Vorige zaterdag was een zonnige winterdag. Het was niet te koud en toen ik ter hoogte van het sportstrand kwam zag ik deze ervaren kite surfer aan het werk. Dus ik besliste wat foto's te maken voor nog maar eens een collage.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, kitesurfing |  Facebook |

05-11-08

My Idea for Hermes

This one was my idea. But I must admit: I stole it, found this setup somewhere on the internet. The girls were OK with this one.
CRW_3603
Dit was mijn idee. Maar ik moet bekennen: een gestolen idee, ik vond deze formatie ergens op het internet. Maar de meisjes vonden het best leuk.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, hermes, volleyball |  Facebook |