14-10-08

Leaping Ballerina

So I focussed on one of the two ballerinas and managed to get several shots of her leap. Here you see from right to left just before she leaps, at the top of the leap, and then the landing. Don't try this at home, I won't.
Tri_ballerina
Ik concentreerde op één van de twee danseressen en slaagde er in verschillende shots van haar sprong te maken. Hier zie je van rechts naar links haar positie net voor ze springt, dan de sprong op het hoogste punt en tot slot de landng. Niet thuis te proberen voor ongetrainden, ik ga dit zeker niet proberen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

13-10-08

Against the Traffic

A photo of one of the two ballerinas shows her against the dense traffic that circles the center of Bordeaux.
IMG_6558_BALLERINA
Een foto van één van de twee ballerina's met als achtergrond het dichte verkeer dat de binnenstad van Bordeaux cirkelt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, gironde |  Facebook |

12-10-08

Bordeaux' Ballerinas

When I was in Bordeaux I had the good fortune to find these two ballerinas dancing in a fountain for a photographer. So I decided to steal some shots. Nice with the Pont de Pierre (stone bridge) in the background.
IMG_6547_BALERINAS
Toen ik afgelopen zomer in Bordeaux was had ik het geluk er twee ballerina's te treffen die in een fontein dansten voor een fotografe. Ik slaagde er in wat foto's te stelen. Leuk met de Pont de Pierre (stenen brug) in de achtergrond.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (20) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

09-10-08

A Butcher with nothing but Good Meat

I passed this bucher in Liège. You have to admire the humour: Ici tout est bon = Here everything is good (tasty).
IMG_0824_BUTCHER
Ik passeerde deze slager in Luik. Je moet de humor waarderen: Ici tout est bon = Hier is alles goed (lekker).

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liege |  Facebook |

02-10-08

Montagne de Bueren - Liège

The Montagne de Bueren (Bueren's Mountain) is a 374 step staircase in Liège connecting the old part of the city with the citadel. It was constructed in 1875 and remembers Vincent de Bueren, a nobleman, the protector of Liège in the 16th century.
IMG_0797_BUEREN
De Montagne de Bueren (Berg van Bueren) is een trap met 374 treden die het oude standsgedeelte van Luik met de citadel verbindt. Gebouwd in 1875 herdenkt deze trap Vincent de Bueren, edelman en beschermer van Luik in de 16e eeuw.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, street, liege |  Facebook |

29-09-08

Studying in Leuven

Leuven is of course well known for its university, the oldest in the low lands. Last Sunday morning I wasn't the only one who was enjoying the sun in that quiet corner. Not so quiet in the week, I think.
IMG_3500_LEUVEN_STUDENTE
Leuven is natuurlijk gekend voor de universiteit, de oudste van de Nederlanden. Vorige zondag morgen was ik niet de enige die van de zon genoot in dat rustige hoekje. Wellicht niet zo rustig tijdens de week.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: leuven, street |  Facebook |

13-09-08

Station Colours

OK, this is the beginning of the end. I find so little time these days, I am constantly swamped in work. So I've started taking photos with my cell phone, God forbid! The red/orange hair, the pink stockings, I just couldn't resist.
IMG00053_STATION

Dit is het begin van het einde. Ik vind vandaag zo weinig tijd, ik verzuip constant in 't werk. Dus ik ben begonnen met foto's maken met mijn GSM. Het oranje/rode haar, de roze sokken, ik kon er niet aan weerstaan.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street |  Facebook |

02-09-08

Café @ Soulac-sur-Mer

This is a great French institution: you can have a drink there, a snack, buy your smokes, bet on horses, play on the lotto… it is the kind of place where life is lives, stories are told, aperitifs are drunk. I don’t frequent these places, and yet I think I should, this is where life is lived. Vive La France!
IMG_6307_TABAC
Dit is een Franse waarde: je kunt er iets drinken, iets eten, je tabak kopen, op je favoriete paard wedden, op de lotto spleen… het is het soort plek waar het leven geleefd wordt, verhalen worden er verteld, het aperitief wordt er gedronken. Ik bezoek deze plaatsen niet, maar ik zou het wellicht moeten doen, want daar wordt geleefd. Vive La France!

08:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

01-09-08

Street Art in Gent

I noticed this fine piece of street art on a wall, rather high up, in the sidestreet just across the road from my son's student pad in Gent. I let him drive to Gent (he is learning how to drive) early Sunday afternoon, wanted to avoid the evening exodus from the coast. I find it a rather fine work.
IMG_9245_STREETART
Dit fijn stukje straatkunst, hoog op een muur, viel mij gisterennamiddag op in Gent. In een zijstraat net tegenover waar mijn zoon zijn studenten studio heeft. Ik liet hem gisteren namiddag vroeg naar Gent rijden (hij leert onder begeleiding), wou de avondlijke exodus van de kust vermijden. Fijn werkje, dit.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti |  Facebook |

30-08-08

Sex Sells

I may have you wondering what the title has to do with the Photo? I’ll tell you. When I arrived in Brussels’ central station yesterday, I was greeted by 4 girls in very short skirts and very skimpy T’shirts praising a new soft drink and handing out samples. Another girl was bending deeply in to an empty container box scooping out the ice. My thought there were: either you should choose your underwear more carefully, or you just want me to see you have a great ass. No, I did not make photos. I always have mixed feelings about the exploitation of women in commercialism. Mixed feelings because I’m only a man and I cannot help looking and enjoying faced with barely clothed beauties. On the other hand: sex doesn’t sell things to me. My second thoughts are always: is your product so shitty that you need a semi naked women to make me buy it? Also I think it shows little respect to women. But then the girls promoting the stuff were surely students, I guess if I were between 18 and 20 and had a good body, I would likely do it for the money. When I got home there was this Playstation UFO in front of the station. No girls though, either the show was finished or yet to start.
IMG_5596_PLAYSTATION
Wellicht vraag je je af wat de titel van deze post met de foto te maken heeft? Ik ga je dat vertellen. Wanneer ik gisteren aan het centraal station in Brussel kwam, werd ik begroet door 4 meisjes in heel korte rokjes en wenig verhullende T-shirts. Ze deelden staaltjes uit van een nieuwe frisdrank. Een vijfde jonge dame boog diep in een koelcontainer om er ijs uit te scheppen. Ik dacht: ofwel moet ze haar ondergoed beter kiezen ofwel wil ze mij gewoon tonen dat ze een mooie kont heeft. Neen, ik maakte er geen foto’s van. Ik heb steeds gemengde gevoelens over de exploitatie van de vrouw in de reklamewereld. Gemengd omdat ik als warmbloedige man niet kan nalaten te kijken en genieten van de schaars geklede knappe jonge dames. Maar bij mij verkoopt sex niet. Mijn tweede gedachte is steeds opnieuw: is het product dan zo slecht dat schaars geklede meisjes nodig zijn om het te verkopen? Ik vind het weinig respectvol tegenover de meisjes. Maar het waren duidelijk studentes. Was ik een student tussen 18 en 20 jaar met een mooi lichaam, deed ik het wellicht ook voor het geld. Toen ik thuis kwam in Oostende stond deze Playstation UFO op het stationsplein. Geen meisjes, de show was ofwel gedaan of moest nog beginnen.

10:25 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, oostende |  Facebook |

29-08-08

Tunnel

The entrance to the lift that takes you to the park is actually a multi coloured tunnel. This makes the tunnel inviting, it has an effect of drawing you in.
IMG_6185_TUNNEL
De toegang tot de lift die je naar het park brengt is in feite een bont gekleure tunnel. Dit nodigt uit, het trekt je als het ware naar binnen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, france, gironde, arcachon |  Facebook |

28-08-08

Arcachon Park

This is one of the entrances to Arcachon Park. Funny is that the park is on higher grounds as the main part of the city itself. The white tower is in fact a lift tower/shaft. I’ll show you tomorrow what is special about this.
IMG_6183_ARCACHON_PARK
Dit is één van de ingangen tot het park in Arcachon. Het park ligt op hogere gronden dan de stad zelf. De witte toren is in feite een liftkoker. Ik toon jullie morgen wat speciaal is rond deze contructie.

07:22 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, france, gironde, arcachon |  Facebook |

23-08-08

Rasta Roku

When I visit Paris, I always notice the Versace and Dior stores. But Arcachon his it’s answer: Rasta Roko. Ridiculous prices as his window promises and he sure adds colour to your life. And this one potential customer can use some of that.
IMG_6170_RASTA_1

IMG_6172_RASTA_2
Wanneer ik Parijs bezoek, vallen de winkels van Versace en Dior mij steeds op. Maar Arcachon kan concurreren met de hoofstedelijke invloed dankzij Rasta Roko. Zotte prijzen, zoals zijn vitrine belooft en toegegeven: hij kleurt ons leven. En het ziet er naar uit alsof deze potentiële klant dat wel kan gebruiken.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, france, gironde, arcachon |  Facebook |

09-08-08

Cocktail

Aren’t holidays all about having a cocktail? I tend to associate holidays with cocktails, my wife likes a good cocktail when she’s on holiday. This time, however, it was my son Niels who spashed out. Don’t worry, he is a serious guy who is not in to alcohol, so it was in fact a mocktail. I thought it looked pretty good.
IMG_6177_COCKTAIL
Hoor je tijdens je vakantie geen cocktail te drinken? Ik associeer vakantie steevast met cocktails, mijn vrouw durft er wel eentje nemen wanneer ze in vakantie is. Deze keer was het echter mijn zoon Niels die zich liet gaan. Geen zorgen, echter, hij is een serieuze jonge man die alcohol mijdt, dus dit is een mocktail. Maar het zag er wel goed uit, dacht ik.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

08-08-08

Ice Cream Under the Tree

What I particularly like about France is the trees in the cityscapes. One of my fondest memories is of having a cool Ricard in a swingchair on a hot day under the trees covering the main square in Bézier, in the south. This photo is taken in Arcachon, on the other side of France. Where Bézier is close to the Mediterranean, Arcachon is on the coast of the Atlantic. I was having dinner on the terrace of the Grand Café, and I couldn’t resist stealing a photo of these young ladies enjoying an ice cream in the shade of the Tamarinde trees (I’m sure this is not ‘English’, but I just don’t know how to translate this).
IMG_6181_TREE_ICECREAM
IMG_6181
Wat ik in het bijzonder apprecieer aan Frankrijk, zijn de bomen in de stadslandschappen. Eén van mijn leukste herinneringen aan Frankrijk is het genieten van een koele Ricard in een schommelstoel in de schaduwen van de hoge bomen op de centrale plaats in Bézier in de Languedoc. Deze foto is aan de overkant van Frankrijk genomen in Arcachon. Waar Bézier dicht bij de Middellandse zee ligt, vind je Arcachon aan de kust van de Atlantische Oceaan. Ik dineerde op het terras van het Grand Café en kon niet weerstaan om een foto te stelen van deze jongedames die van een ijsje genoten in de schaduw van een Tamarinde boom.

09:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

31-07-08

Street Breakdancing

During the Gent Festival I don’t just see what is scheduled on the different stages, I’m a great lover of the street acts as well. And these youngsters really knew how to breakdance. They were much appreciated by the crowd on this hot and sunny Friday afternoon. Far too hot for me to be trying something like this.
IMG_5515_GF_BREAK1

IMG_5520_GF_BREAK2

IMG_5521_GF_BREAK3
Tijdens de Gentse Feesten beperk ik mijn plezier niet tot wat op de diverse podia gepland is, ik hou erg van de straat artiesten. Deze jonge kerels konden pas breakdansen. Ze vielen in elk geval in de smaak van het publiek op deze hete en zonnige vrijdagnamiddag. Voor mij te warm om zoiets uit te proberen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: gent, gentse feesten, street |  Facebook |

30-07-08

The Red Polkadot Shoes

A wise wizard from the low lands once said a good photo should always have something red in the foreground. I was strolling in Gent after I had met up with the wizard coincidentally and was forced to think of his wise words when I came across these shoes in a shop window. I hope this is red enough, that the white polka dots don’t distract too much.
IMG_5588_REDPOLKADOTSHOES
Een wijze tovenaar van de lage landen orakelde ooit dat een goede foto iets roods in de voorgrond moet hebben. Ik slenderde door Gent nadat ik de tovenaar bij toeval terug ontmoet had en moest aan zijn wijsheid denken toen in deze schoenen in een vitrine zag. Ik hoop dat dit rood genoeg is, dat de witte stippen niet te veel afleiden.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street |  Facebook |

20-07-08

Wine Shop

Saint-Emilion is of course a city with more than one wine shop. Most of them look very posh and up market, as if they are selling the finest gems. This one offered the most original and authentic look. I did not buy any wine there as these stores aim for the tourists that are visiting anywhere between one and a couple of hours and offer overpriced goods.
IMG_6057_WINERY
In Saint-Emilion vind je meer dan één wijnboetiek. De meesten zien er heel sjiek uit, alsof ze de fijnste juwelen aanbieden. Deze zag er nog het auhentiekst en origineelst uit. Maar ik kocht hier geen wijn, deze winkels mikken op toeristen die de stand voor 1 of enkele uren bezoeken en verkopen hun wereldberoemd product veel te duur.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, france, saint-emilion, gironde |  Facebook |

18-07-08

Downtown Saint-Emilion

An overview of the town taken from the King’s tower. I was lucky to have a beautiful cloudbase that day without any rain. The rooftops of the houses leave a bit of an Italian atmosphere.
IMG_6032_ST-EMILION
Een overzicht van op de koningstoren. Ik had het geluk een namiddag met lekkere sfeervolle wolken zonder de regen gepresenteerd te krijgen. De daken van de huizen hebben een Italiaans uitzicht.

11:59 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: architecture, france, saint-emilion, gironde |  Facebook |

17-07-08

Cat Napping

Saint-Emilion is an easy going place, you feel very far away from the rat race. Even this cat is not very interested in rats. Or maybe she knows an secret entrance to the cellar and knows how to get to some wine?
IMG_6021_CAT
Saint-Emilion is een rustige plek, je voelt je ver verwijderd van de ‘rat race’. Zelfs deze kat lijkt weinig geïnteresseerd in ratten. Of misschien kent ze een geheime toegang tot de kelders en weet ze hoe ze wat wijn kan slurpen?

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, france, saint-emilion, gironde |  Facebook |

28-05-08

Shaguar

I live in a pretty modest street, so I rarely encounter exclusive automobiles like his Jag. There is this guy in my street who works on Mini Morris cars, that is about as exotic as it gets. So I couldn’t resist taking a photo of the front of this Jaguar. I love those rounded shapes. A very sensual car.
IMG_1283_SJAGUAR
Ik woon in een bescheiden straat en zie er zelden exclusieve bolides zoals deze Jaguar.
Een beetje verder in de straat woont iemand die gespecialiseerd is in herstellen/renoveren van Mini Morris, maar dat is ongeveer zo exotisch als het kan worden. Dus kon ik nie weerstaan om een foto te nemen van de neus van deze Jaguar. Ik hou van die afgeronde vormen, toch wel een sensuele wagen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street |  Facebook |

01-05-08

Old Train Compartments

We still have them in Belgium. Most of the rolling stock on the main lines has been renewed, but from time to time things go wrong, and I take an express train from Brussels to Gent, where I catch a short train that stops at every station between Gent and Brugge, where I jump on another express. The stop train has benches in second class, I travel first. And there you have these lovely old fashioned seats in striped velvet. They don’t make them like that anymore. Thank God.

 IMG_5418_OLDTRAINS
Ze rijden nog in België. Het gros van de infrastructuur op de hoofdlijnen is intussen wel vernieuwd. Maar van tijd tot tijd loopt het mis en dan neem ik een inter city van Brussel naar Gent, waar ik overstap op een omnibus om dan in Brugge terug een inter city te nemen. De stoptrein heeft in tweede klasse nog banken. Ik reis in eerste waar je die prachtige zetels hebt met gestreepte fluwelen bekleding. Zo maken ze ze niet meer. God zij dank.

08:22 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street |  Facebook |

27-04-08

Gent: a nice corner

I've been reanimating a PC all day, and I'm still not finished. Damn those things. I wanted to get out and take some photos. This one is from two weeks ago: a corner in Gent.
IMG_9444_GENT
Ik ben de ganse dag een PC aan 't reanimeren geweest. En ik ben nog niet klaar. Je zou die dingen vervoeken. Wou er op uit om wat foto's te maken. Deze is van 2 weken gelden: een hoekje in Gent.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, gent |  Facebook |

18-04-08

Job with High Qualifications

Taken the day before yesterday from my office floor in Brussels. I wanted to be up there with them. The building is of course the gothic Brussels Town Hall. In the background of the picture the courts of justice.
IMG_5408_BXL_HIGH

Foto eergisteren gemaakt van op mijn verdieping op 't werk in Brussel. Wat wou ik in die korf staan. Het gebouw is natuurlijk het Brusselse gotische stadhuis. In de achtergrond van de foto zie je het justitiepaleis.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, architecture, brussels |  Facebook |

09-04-08

Pace

Passing the Madelaine church last Friday on my way to Brussels' central station, I noticed the Italian "Pace" or peace flag on an old van parked next to the church. The vehicle had religious slogans in Dutch and French painted on it. Cute!
IMG_5404_PACE
Toen ik vorige vrijdag, op weg naar het centraal station in Brussel, de Magdalena kerk passeerde, zag ik er een bestelwagen beklad met religieuze slogans in 't Frans en Nederlands met de Italiaanse "Pace"-vlag (vrede) er op. Grappig.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: street, brussels |  Facebook |

08-04-08

Corné Port Royal

Neuhaus is far from the only chocolates shop in the Galleries Saint-Hubert. And they all go to great efforts to attract customers with their shop window. I have to admit that I find that Corné Port Royal usually wins as far as I'm concerned. Not he first time I have featured their shop here.
IMG_5403_CORNE
Neuhaus is verre van de enige chocolatier in de Sint-Hubertusgalerij. Ze sparen allemaal geen moeite om klanten aan te trekken met hun vitrine. Ik moet bekennen dat wat mij betreft Corné Port Royal meestal de eerste prijs wint voor winkelversiering. Niet de eerste keer dat ik hun vitrine hier te kijk zet.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: street, brussels |  Facebook |

07-04-08

Jester

You'll also find a museum on Belgium in the Galleries Saint-Hubert. This jester, attired in our national colors, was trying to attract customers last Friday. It is a living, I guess.
IMG_5401_JESTER
In de Sint-Hubertusgallerijen vind je ook een museum over België. Deze nar, uitgedost in onze nationale driekleur, probeerde klanten aan te trekken. Tja, het is een manier om je boterham te verdienen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (20) | Tags: street, brussels |  Facebook |

04-04-08

Waterbus

The area surrounding the canals in Birmingham, where you’ll find the National Indoor Arena, has been renovated and cleaned up nicely. It is relaxing to walk along the canals, where you’ll also find the concert centre, trendy restaurants, bars and shops. By way of tourist attractions you’ll also find alternative means of transport, like this waterbus.
IMG_5344_CANALBUS
Het gebied om en rond de kanalen in Birmingham, waar je de National Indoor Arena vindt, is mooi gerenoveerd en proper. Het is er aangenaam wandelen. Je vindt er het concert centrum, trendy restaurants, bars en winkels. En bij wijze van toeristische attractie zijn er ook alternatieve transport middelen, zoals deze waterbus.

05:58 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, birmingham, uk |  Facebook |

30-03-08

Do you speak English?

During my short stay in Birmingham, I met exactly two women who spoke English. One stood behind the bar in the Shakespeare, the other checked me out of my hotel. At least her very poor articulation made me guess she meant to speak English. The girl who checked me in spoke good English, but with a heavy Eastern-European accent. To the smiling guy from room service I had to explain using sign language what I needed, he didn’t understand or speak a word of English. And in the trendy Brasshouse restaurant/bar the bargirl asked: ‘Djoo vant a kald Guyness’. Back in my hotel I asked the sympathetic barman Pjotr where all the Brits have gone to. My Polish barman, who studied law over there, explained that British youngsters cannot afford to work in hotels, restaurants & pubs because the money does not allow them the kind of life they seek. England is just too expensive. So they go and work abroad where they earn more money and where their money stretches further. And the foreigners, who just want work and are prepared to live a more modest life, come to work in the hotels, bars and restaurants in England. Pjotr has been in England for 3 years now. Is that crazy or not?
IMG_9399_aloch1

Tijdens mijn kort verblijf in Birmingham, ontmoette ik wel geteld twee dames die Engels praatten. Eéntje er van stond achter de bar in de Shakespeare, wat had die cultuur, de andere checkte mij uit in mijn hotel. Ten minste, van die laatste dacht ik dat ze Engels praatte, maar haar articulatie was dan ook zo slecht dat ik mijn twijfels kreeg. De dame die mij incheckte praatte goed Engels, maar met een zwaar Oost-Europees accent. Room service moest ik met handen en voeten duidelijk maken wat ik nodig had, hij begreep geen snars Engels. En in de trendy Brasshouse pub vroeg het barmeisje ‘Djoo vant a kald Guyness’. Terug in mijn hotel vroeg ik de sympathieke barman Pjotr waar al de Britten naartoe zijn. Mijn Poolse barman, die ginder rechten studeerde, legde mij uit dat Britse jongeren zich niet kunnen veroorloven om in de horeca te werken omdat het leven te duur is en dat een horeca loon ze niet hun gewenste levensstijl kan geven. Dus gaan ze in het buitenland werken. En de buitenlanders, die gewoon werk willen en bescheidener willen leven komen dan in de Britse horeca werken. Pjotr was nu al 3 jaar in Birmingham. Is dat gek, of wat?

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, people, uk, england |  Facebook |

18-03-08

Nothing is English Anymore

A complaint often heard in the UK, I was reminded of it when I visited Birmingham early March. We stopped for coffee roadside in a chain claiming to be Italian: Costa. I’m no where near an expert in the origin of language, but I always thought ‘Costa’ was Spanish for coast. I chose a large coffee that turned out to be a small swimming pool, hence the two ears on the cup. But the coffee was good. So was the accompanying almond croissant. Now that is another thing: I’ve been to Italy quite a few times and I’ve never seen croissants there. Croissants are a French invention and the French love their almonds. When you walk through Birmingham you can eat at the Café Rouge, Chinese, Indian, Japanese, the pizzeria, if you want a traditional Sunday roast you’ll need to head for the Shakespeare, a good old pub with culture. It wasn’t open at 11 am, so I had to make to with the Australian outback Bar, where they do serve Guinness in plastic pint glasses. The false illusion continued when I ordered a sweet corn chicken baguette inside the National Indoor Arena and got a soft oven sandwich. I asked the girl for a sandwich and she said with some indignation: a baguette sir? I replied ‘You don’t have baguettes, those are sandwiches’. Nice try, England, but you are in no way authentic and you are loosing your own character.
IMG_5339_COSTA
Niets is nog Brits, een klacht die je dikwijls hoort in Engeland en ik kan getuigen na mijn bezoek aan Birmingham begin maart. Langs de snelweg dronk ik koffie in een Italiaanse keten ‘Costa’. Ik ben zeker geen taalexpert, maar volgens mij is ‘Costa’ Spaans voor kust. Ik koos voor een grote koffie en kreeg een klein zwembad voorgeschoteld, vandaar de twee oren. De koffie smaakte prima. De amandelcroissant eveneens, maar croissants zijn toch een Franse uitvinding? Ik ben vaak in Italië geweest en heb er nooit croissants gevonden. In Birmingham kan je eten in de Café Rouge, bij de Chinees, de Indiër, de Japanner, in de pizzeria… Wil je een traditionele zondagse rotisserie, dan kan je nog terecht bij de Shakespeare, een goede pub met cultuur. Jammer genoeg gesloten om 11u, dus moest ik tevreden zijn met een pint Guinness in het Australische outback café opgediend in een hard plastieken beker. De valse illusie ging verder toen ik in de National Indoor Arena een baguette met kip en zoete maïs bestelde en een zachte ovenkoek kreeg. Ik vroeg het meisje naar een sandwich en ze vroeg ‘een baguette, sir?’. Ik antwoordde: ‘Je hebt geen baguettes, dat zijn sandwiches’. Goed geprobeerd, Engeland, maar je bent niet meer authentiek en je verliest je eigenheid.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: birmingham, street |  Facebook |