22-12-08

Borlée

The young athlete stepping forward here is Kevin or Jonathan Borlée. I cannot tell the difference because they are twins :-)  I just missed their beautiful sister Olivia Borlée. All 3 of them were selected for the Bejing 2008 Olympic games. The event they were going to was the 2008 sports trophees. After her olypic gold in the high jump Tia Hellebaut was voted sportswoman of the year.
IMG_9365_CASINO2
De jonge atleet die hier naar voor stapt is Kevin of Jonathan Borlée. Ik kan die twee niet uit elkaar houden, ze zijn dan ook tweelingen :-)  Jammer genoeg miste ik net hun mooie zus Olivia Borlée. Alledrie gingen ze naar Bejing voor België. Ze stapten hier uit voor de show rond sportverdienste 2008. Tia Hellebaut werd er sportvrouw van het jaar, verdiend na haar olympisch goud in het hoogspringen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, street, oostende |  Facebook |

21-12-08

Important Visitors

Important visitors to Oostende's Casino a good week ago. The mechanic arm streching out alongside the limo carries a camera.
IMG_9364_CASINO1
Belangrijke bezoekers aan Oostende's Casino een goede week geleden. De mechanische arm langszij de limo bedient een camera.

17:56 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, oostende |  Facebook |

20-12-08

Trash Tree

The Christmas decorations in the Galleries Saint-Hubert in Brussels seem to be getting more and more modest every year. What we do have this year are the Christmas trees made from trash, or to say it somewhat nicer: make using recycled materials. They line the Christmas route through Brussels. Any of you recognize the thingies hanging along side the tree?
IMG_5601_BXL_XMAS_RET
De kerstversieringen in de Sint Hubertusgalerijen worden precies jaar na jaar meer bescheiden. Wat we dit jaar wel hebben zijn de kerstbomen van afval gemaakt, of beter gezegd: gemaakt met gerecycleerde materialen. Je vindt ze langsheen de kerstroute die Brussel doorkruist. Herkennen jullie die dingskes die naast de boom hangen?

09:42 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, brussels, christmas |  Facebook |

19-12-08

Christmas Hat

10 out of 10 for originality as far as this guy’s Christmas hat goes. There was a whole band playing seasonal songs, I wanted to catch these two with the beach and sea in the background. Shame about the car behind the man.
IMG_9363_MUSICIANS_WEB
10 op 10 voor originaliteit wat de kerstmuts van deze man betreft. Een blaaskapel speelde kerstliejes. Ik wou die twee vangen met het strand en de zee in de achtergrond. Jammer dat er een wagen achter die man staat.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, christmas |  Facebook |

18-12-08

It takes Two

Haha, they really managed to dance like this. I kept my distance something disturbs me in looking straight up under a woman’s skirt J. Or to be really honest: the photos wouldn’t have been that good if I’d have stood any closer.
IMG_9352_PUPPET2_WEB
Dit koppel deed je echt geloven dat ze volt dansten op deze manier, sterk! Ik hield mij afstand omdat iets mij belet om recht naar boven onder de rok van een dame te kijken
J. Natuurlijk zouden de foto’s zo denderend niet geweest zijn had ik dichter gestaan.

07:58 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, christmas |  Facebook |

17-12-08

Ballet on a Ball

December brings seasonal markets and entertainment to my fair city. Last weekend there was a culinary happening on the seafront, the part near the casino where the promenade is littered with terraces and restaurants. This charming dancer stayed on her ball for more than 15 minutes without a break, accompanied by that peculiar creature.
A few of you, mostly members of the HFC, I guess, got it right that it was Tati’s birthday. The clue was of course in the photo, as shown here under.
IMG_9357_PUPPET1_WEB

Tati

December brengt kerstmarkten en animatie naar mijn mooie stad. Afgelopen weekeinde was er een culinaire happening op de Albert I Promenade, het stuk zeedijk tussen de Venetiaanse Gaanderijen en het Casino. Je vindt er heel veel terrasjes en restaurant naast restaurant. Deze charmante danseres bleef meer dan 15 minuten zonder onderbreking op haar bal dansen. Ze werd begeleid door dit mysterieus schepsel.
Sommigen onder jullie, voornamelijk leden van de HFC, hadden het door dat het Tati’s verjaardag was. Er stak natuurlijk een stevige hint in de foto, zie hierboven. Als je wat Frans kent en je kijkt naar de titels van de boeken zou je mij toch van ’t één en ’t ander kunnen verdenken. Tati, donderdag in Oostende, ergens in een louche café, het café van de verloren jeugd, en we gaan daar precies iets doen dat het land in gevaar zal brengen en dat ons zal doen schitteren in ons leventje. Als je daar bij nu weet dat ik donderdag een dag verlof genomen heb… Ik hoop dat Tati’s man deze blog niet leest
J

08:47 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, christmas |  Facebook |

16-12-08

Books and Birthdays

It is someone's birthday today. This shop window tells you who. Books are a nice present to give for a birthday. At least: I like books.
IMG_5337_TATI_WEB
Iemand verjaart vandaag. Deze vitrine vertelt je wie. Boeken vind ik steeds een mooi kadeau. Ik ben er toch steeds blij mee. Gelukkige verjaardag ....

07:28 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street |  Facebook |

15-12-08

Skating

Watching the skaters circling the bandstand is a good way to pass a few minutes. Some skaters just walk around holding the side of the rink. But this young girl dares just that bit more.
IMG_9149-ice
De schaatsers observeren die rondjes draaien rond de kiosk is een leuke manier om enkele minuten door te brengen. Veel schaatsers stappen gewoon de piste rond, zich bang vasthoudend aan de rand. Maar dit meisje durft net iets meer.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, christmas |  Facebook |

14-12-08

Skating in a Row

Since the beginning of this month the ice skating rink is back in the centre of Oostende. Surrounding by little shacks selling hot and cold drinks, food, whatever...
IMG_9139-ice
Sinds het begin van de maand is de ijsschaatspiste terug in het centrum van Oostende, op het Wapenplein. Omringd door standjes die warme en koude drank verkopen, eten en vanalles, natuurlijk.

10:53 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, christmas |  Facebook |

07-12-08

Some Funny People in Town Yesterday

Some funny characters in town yesterday attempting to do some pretty funny things.
I wonder what that was all about?
IMG_9157_PIET
Enkele grappige figuren in 't centrum van Oostende gisteren. Ze probeerde grappige dingen te doen.
Ik vraag mij af wat er aan de hand was?
 

20:18 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street |  Facebook |

25-11-08

Snow in Oostende

Last weekend say the first snow in Belgium. It even snowed in my hometown of Oostende, very rare.
IMG_8678_garden
Vorig weekeinde zag de eerste sneeuw in België. Het sneeuwde zelfs in mijn thuisstad Oostende, wat hoogst uitzonderlijk is.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, snow |  Facebook |

27-10-08

3 ballerina actions again

I cannot help but post another collage of this young woman dancing in the fountain. I could have stayed there taking pictures of her all afternoon. For those of you who asked: yes, she was aware that I was taking pictures of her. I think that I told you in my first post that I asked if it was OK.
Tri_ballerina2
Ik kan het niet laten om nog een collage te posten van deze jonge vrouw die in de fontein danst. Ik kon daar gerust de ganse namiddag blijven foto's maken. In antwoord op de vraag van sommigen: ja, zij wist wel dat ik haar fotografeerde. Ik denk dat ik in één van de eerste posts vertelde dat ik de danseressen en de fotografe vroeg of het OK was.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

25-10-08

Birds on the Castle

Someone made this cute work that sits on one of the walls of the castle.
IMG_4050_BIRDS
Iemand heeft dit mooi werkje gemaakt dat een plaatsje kreeg op één van de wanden van het kasteel.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, oostende |  Facebook |

24-10-08

One Week Later : playing place

I passed the playing place again last Sunday, one week later than the photo two posts ago here. I noticed that little works of art and sayings had been nailed to the castle construction. This guy came up to me and explained that this is a neigbourhood initiative, loose from any formal organisation, to get the people to talk to each other and work on a project together. Not easy, but it is working.
IMG_4044_CASTLE
Ik passeerde het pleintje terug afgelopen zondag, precies één week na ik de foto van twee posts geleden maakte. Ik zag dat er kleine kunstwerkjes vastgenageld waren aan de kasteel-constructie. Een man benaderde mij en legde uit dat dit een pure buurt initiatief is, los van een overkoepelende organisatie. Bedoeling is om de mensen terug met elkaar te doen praten door aan een project samen te werken. Niet gemakkelijk, legde hij uit, maar het werkt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, oostende |  Facebook |

22-10-08

Playing Place

The synagog in Oostende is situated across from a little grass patch. Apart from breaking the street scene with some green, which is rare in the city center, it had no real use. I noticed that they have made a wooden castle-alike construction for the kids to play on. Great work!
IMG_3910_PLAYTHING
De synagoge in Oostende bevindt zich aan de overkant van een graspleintje in de wijk "Oud Hospitaal". Buiten het opvrolijken van het anders ordinaire straatbeeld met wat groen, wat niet veel voorkomt in het centrum van Oostende, had dit plein geen functie. Maar nu hebben ze er een houten kasteel constructie opgetrokken waar de kinderen kunnen spelen. Fantastisch!

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

21-10-08

Tattoo Bertje

The neighbourhood "Old Hospital" in Oostende is a typical working class area. In between the old houses you'll find this flashy place where tattoo artist Bertje and his daughter Miranda do their thing. Bertje has been around as long as I can remember. He is well known in Belgium and abroad for his fine art.
IMG_3908_TatooBertje
De wijk"Oud Hospitaal" in Oostende is een typische arbeidersklasse wijk. Tussen de oude woonhuisen vind je dit etablissement waar tattoo artiest Bertje en zijn dochter Miranda hun ding doen. Bertje is hier al gevestigd zo lang ik mij kan herinneren. Hij is bekend in België en het buitenland voor zijn fijne kunst.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, oostende |  Facebook |

19-10-08

Steps

The steps of the opera in Bordeaux seems to be a popular meeting place. Lots of youngsters seem to sit and wait there. In this triptych, you’ll see the same two girls in the left and the right photo. Only in the right, a third girl has joined them. And I know, of course, that the left photo was taken more than an hour later than the right one. No, I did not stand there observing these girls for 60 minutes or more, in the mean time I had walked to the Esplanade and the mirror fountain where the girls were dancing and back.
Operasteps
De trappen van de opera in Bordeaux is een populaire ontmoetingsplaats. Je vindt er veel jongeren, zittend, wachtend.  In dit drieluik zie je dezelfde twee meisjes in de linker en rechter foto. In de rechter foto is een derde meisje ze gezelschap komen houden. En ik weet dat er een tijdspanne van meer dan 60 minuten is tussen de eerste en de derde foto. Niet dat ik die meisjes meer dan 60 minuten stond te observeren, hoor! In die tijd was ik dot aan de Esplanade gewandeld om er foto’s te maken van de monumentale fonteinen én tot aan de spiegelfontein gegaan om daar foto’s van de ballerina’s te maken.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

18-10-08

Steamfountain

So here is a shot of the fountain when it produces steam. You'll find this unique fountain near the Pont de Pierre (Stone Bridge) on the bank of the river Garonne.
IMG_6578_STEAMFOUNTAIN
Hier dan een foto van de fontein wanneer het stoom produceert. Je vindt dit unieke kunstwerk langs de rivier Garonne ter hoogte van de Pont de Pierre (Stenen Brug).

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

16-10-08

The Streets of Bordeaux

Not every street in Bordeaux is that busy. When I turned the corner, I noticed that there were several women waiting in this little street. This woman wasn't that happy about me taking her picture, when I crossed her I heard her say in French: 'Hurry, this guy has taken my picture'. So I hurried...
IMG_6582_STREET_BORDEAUX
Niet elke straat in Bordeaux is zo druk. Wanneer ik de hoek om ging zag ik dat er meerdere dames in dit straatje stonden te wachten. Deze vrouw was er niet zo gelukkig mee dat ik haar foto nam. Toen ik haar voorbij liep hoorde ik haar in 't Frans zeggen: 'Haast je, een vent heeft hier een foto van mij genomen'. Dus ik haastte me...

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

15-10-08

The Streets of Bordeaux

Bordeaux is a very busy city. A lot of traffic and a lot of people. I love the way this busy street dips and then rises again.
IMG_6583_STREET_BORDEAUX
Bordeaux is een drukke stad. Heel veel verkeer en heel veel mensen. I hou er van hoe deze drukke straat naar beneden loopt om dan terug te stijgen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

14-10-08

Leaping Ballerina

So I focussed on one of the two ballerinas and managed to get several shots of her leap. Here you see from right to left just before she leaps, at the top of the leap, and then the landing. Don't try this at home, I won't.
Tri_ballerina
Ik concentreerde op één van de twee danseressen en slaagde er in verschillende shots van haar sprong te maken. Hier zie je van rechts naar links haar positie net voor ze springt, dan de sprong op het hoogste punt en tot slot de landng. Niet thuis te proberen voor ongetrainden, ik ga dit zeker niet proberen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

13-10-08

Against the Traffic

A photo of one of the two ballerinas shows her against the dense traffic that circles the center of Bordeaux.
IMG_6558_BALLERINA
Een foto van één van de twee ballerina's met als achtergrond het dichte verkeer dat de binnenstad van Bordeaux cirkelt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, gironde |  Facebook |

12-10-08

Bordeaux' Ballerinas

When I was in Bordeaux I had the good fortune to find these two ballerinas dancing in a fountain for a photographer. So I decided to steal some shots. Nice with the Pont de Pierre (stone bridge) in the background.
IMG_6547_BALERINAS
Toen ik afgelopen zomer in Bordeaux was had ik het geluk er twee ballerina's te treffen die in een fontein dansten voor een fotografe. Ik slaagde er in wat foto's te stelen. Leuk met de Pont de Pierre (stenen brug) in de achtergrond.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (20) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

09-10-08

A Butcher with nothing but Good Meat

I passed this bucher in Liège. You have to admire the humour: Ici tout est bon = Here everything is good (tasty).
IMG_0824_BUTCHER
Ik passeerde deze slager in Luik. Je moet de humor waarderen: Ici tout est bon = Hier is alles goed (lekker).

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liege |  Facebook |

02-10-08

Montagne de Bueren - Liège

The Montagne de Bueren (Bueren's Mountain) is a 374 step staircase in Liège connecting the old part of the city with the citadel. It was constructed in 1875 and remembers Vincent de Bueren, a nobleman, the protector of Liège in the 16th century.
IMG_0797_BUEREN
De Montagne de Bueren (Berg van Bueren) is een trap met 374 treden die het oude standsgedeelte van Luik met de citadel verbindt. Gebouwd in 1875 herdenkt deze trap Vincent de Bueren, edelman en beschermer van Luik in de 16e eeuw.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, street, liege |  Facebook |

29-09-08

Studying in Leuven

Leuven is of course well known for its university, the oldest in the low lands. Last Sunday morning I wasn't the only one who was enjoying the sun in that quiet corner. Not so quiet in the week, I think.
IMG_3500_LEUVEN_STUDENTE
Leuven is natuurlijk gekend voor de universiteit, de oudste van de Nederlanden. Vorige zondag morgen was ik niet de enige die van de zon genoot in dat rustige hoekje. Wellicht niet zo rustig tijdens de week.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: leuven, street |  Facebook |

13-09-08

Station Colours

OK, this is the beginning of the end. I find so little time these days, I am constantly swamped in work. So I've started taking photos with my cell phone, God forbid! The red/orange hair, the pink stockings, I just couldn't resist.
IMG00053_STATION

Dit is het begin van het einde. Ik vind vandaag zo weinig tijd, ik verzuip constant in 't werk. Dus ik ben begonnen met foto's maken met mijn GSM. Het oranje/rode haar, de roze sokken, ik kon er niet aan weerstaan.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street |  Facebook |

02-09-08

Café @ Soulac-sur-Mer

This is a great French institution: you can have a drink there, a snack, buy your smokes, bet on horses, play on the lotto… it is the kind of place where life is lives, stories are told, aperitifs are drunk. I don’t frequent these places, and yet I think I should, this is where life is lived. Vive La France!
IMG_6307_TABAC
Dit is een Franse waarde: je kunt er iets drinken, iets eten, je tabak kopen, op je favoriete paard wedden, op de lotto spleen… het is het soort plek waar het leven geleefd wordt, verhalen worden er verteld, het aperitief wordt er gedronken. Ik bezoek deze plaatsen niet, maar ik zou het wellicht moeten doen, want daar wordt geleefd. Vive La France!

08:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

01-09-08

Street Art in Gent

I noticed this fine piece of street art on a wall, rather high up, in the sidestreet just across the road from my son's student pad in Gent. I let him drive to Gent (he is learning how to drive) early Sunday afternoon, wanted to avoid the evening exodus from the coast. I find it a rather fine work.
IMG_9245_STREETART
Dit fijn stukje straatkunst, hoog op een muur, viel mij gisterennamiddag op in Gent. In een zijstraat net tegenover waar mijn zoon zijn studenten studio heeft. Ik liet hem gisteren namiddag vroeg naar Gent rijden (hij leert onder begeleiding), wou de avondlijke exodus van de kust vermijden. Fijn werkje, dit.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti |  Facebook |

30-08-08

Sex Sells

I may have you wondering what the title has to do with the Photo? I’ll tell you. When I arrived in Brussels’ central station yesterday, I was greeted by 4 girls in very short skirts and very skimpy T’shirts praising a new soft drink and handing out samples. Another girl was bending deeply in to an empty container box scooping out the ice. My thought there were: either you should choose your underwear more carefully, or you just want me to see you have a great ass. No, I did not make photos. I always have mixed feelings about the exploitation of women in commercialism. Mixed feelings because I’m only a man and I cannot help looking and enjoying faced with barely clothed beauties. On the other hand: sex doesn’t sell things to me. My second thoughts are always: is your product so shitty that you need a semi naked women to make me buy it? Also I think it shows little respect to women. But then the girls promoting the stuff were surely students, I guess if I were between 18 and 20 and had a good body, I would likely do it for the money. When I got home there was this Playstation UFO in front of the station. No girls though, either the show was finished or yet to start.
IMG_5596_PLAYSTATION
Wellicht vraag je je af wat de titel van deze post met de foto te maken heeft? Ik ga je dat vertellen. Wanneer ik gisteren aan het centraal station in Brussel kwam, werd ik begroet door 4 meisjes in heel korte rokjes en wenig verhullende T-shirts. Ze deelden staaltjes uit van een nieuwe frisdrank. Een vijfde jonge dame boog diep in een koelcontainer om er ijs uit te scheppen. Ik dacht: ofwel moet ze haar ondergoed beter kiezen ofwel wil ze mij gewoon tonen dat ze een mooie kont heeft. Neen, ik maakte er geen foto’s van. Ik heb steeds gemengde gevoelens over de exploitatie van de vrouw in de reklamewereld. Gemengd omdat ik als warmbloedige man niet kan nalaten te kijken en genieten van de schaars geklede knappe jonge dames. Maar bij mij verkoopt sex niet. Mijn tweede gedachte is steeds opnieuw: is het product dan zo slecht dat schaars geklede meisjes nodig zijn om het te verkopen? Ik vind het weinig respectvol tegenover de meisjes. Maar het waren duidelijk studentes. Was ik een student tussen 18 en 20 jaar met een mooi lichaam, deed ik het wellicht ook voor het geld. Toen ik thuis kwam in Oostende stond deze Playstation UFO op het stationsplein. Geen meisjes, de show was ofwel gedaan of moest nog beginnen.

10:25 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, oostende |  Facebook |