25-10-08

Birds on the Castle

Someone made this cute work that sits on one of the walls of the castle.
IMG_4050_BIRDS
Iemand heeft dit mooi werkje gemaakt dat een plaatsje kreeg op één van de wanden van het kasteel.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, oostende |  Facebook |

24-10-08

One Week Later : playing place

I passed the playing place again last Sunday, one week later than the photo two posts ago here. I noticed that little works of art and sayings had been nailed to the castle construction. This guy came up to me and explained that this is a neigbourhood initiative, loose from any formal organisation, to get the people to talk to each other and work on a project together. Not easy, but it is working.
IMG_4044_CASTLE
Ik passeerde het pleintje terug afgelopen zondag, precies één week na ik de foto van twee posts geleden maakte. Ik zag dat er kleine kunstwerkjes vastgenageld waren aan de kasteel-constructie. Een man benaderde mij en legde uit dat dit een pure buurt initiatief is, los van een overkoepelende organisatie. Bedoeling is om de mensen terug met elkaar te doen praten door aan een project samen te werken. Niet gemakkelijk, legde hij uit, maar het werkt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, oostende |  Facebook |

22-10-08

Playing Place

The synagog in Oostende is situated across from a little grass patch. Apart from breaking the street scene with some green, which is rare in the city center, it had no real use. I noticed that they have made a wooden castle-alike construction for the kids to play on. Great work!
IMG_3910_PLAYTHING
De synagoge in Oostende bevindt zich aan de overkant van een graspleintje in de wijk "Oud Hospitaal". Buiten het opvrolijken van het anders ordinaire straatbeeld met wat groen, wat niet veel voorkomt in het centrum van Oostende, had dit plein geen functie. Maar nu hebben ze er een houten kasteel constructie opgetrokken waar de kinderen kunnen spelen. Fantastisch!

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

21-10-08

Tattoo Bertje

The neighbourhood "Old Hospital" in Oostende is a typical working class area. In between the old houses you'll find this flashy place where tattoo artist Bertje and his daughter Miranda do their thing. Bertje has been around as long as I can remember. He is well known in Belgium and abroad for his fine art.
IMG_3908_TatooBertje
De wijk"Oud Hospitaal" in Oostende is een typische arbeidersklasse wijk. Tussen de oude woonhuisen vind je dit etablissement waar tattoo artiest Bertje en zijn dochter Miranda hun ding doen. Bertje is hier al gevestigd zo lang ik mij kan herinneren. Hij is bekend in België en het buitenland voor zijn fijne kunst.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, oostende |  Facebook |

19-10-08

Steps

The steps of the opera in Bordeaux seems to be a popular meeting place. Lots of youngsters seem to sit and wait there. In this triptych, you’ll see the same two girls in the left and the right photo. Only in the right, a third girl has joined them. And I know, of course, that the left photo was taken more than an hour later than the right one. No, I did not stand there observing these girls for 60 minutes or more, in the mean time I had walked to the Esplanade and the mirror fountain where the girls were dancing and back.
Operasteps
De trappen van de opera in Bordeaux is een populaire ontmoetingsplaats. Je vindt er veel jongeren, zittend, wachtend.  In dit drieluik zie je dezelfde twee meisjes in de linker en rechter foto. In de rechter foto is een derde meisje ze gezelschap komen houden. En ik weet dat er een tijdspanne van meer dan 60 minuten is tussen de eerste en de derde foto. Niet dat ik die meisjes meer dan 60 minuten stond te observeren, hoor! In die tijd was ik dot aan de Esplanade gewandeld om er foto’s te maken van de monumentale fonteinen én tot aan de spiegelfontein gegaan om daar foto’s van de ballerina’s te maken.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

18-10-08

Steamfountain

So here is a shot of the fountain when it produces steam. You'll find this unique fountain near the Pont de Pierre (Stone Bridge) on the bank of the river Garonne.
IMG_6578_STEAMFOUNTAIN
Hier dan een foto van de fontein wanneer het stoom produceert. Je vindt dit unieke kunstwerk langs de rivier Garonne ter hoogte van de Pont de Pierre (Stenen Brug).

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

16-10-08

The Streets of Bordeaux

Not every street in Bordeaux is that busy. When I turned the corner, I noticed that there were several women waiting in this little street. This woman wasn't that happy about me taking her picture, when I crossed her I heard her say in French: 'Hurry, this guy has taken my picture'. So I hurried...
IMG_6582_STREET_BORDEAUX
Niet elke straat in Bordeaux is zo druk. Wanneer ik de hoek om ging zag ik dat er meerdere dames in dit straatje stonden te wachten. Deze vrouw was er niet zo gelukkig mee dat ik haar foto nam. Toen ik haar voorbij liep hoorde ik haar in 't Frans zeggen: 'Haast je, een vent heeft hier een foto van mij genomen'. Dus ik haastte me...

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

15-10-08

The Streets of Bordeaux

Bordeaux is a very busy city. A lot of traffic and a lot of people. I love the way this busy street dips and then rises again.
IMG_6583_STREET_BORDEAUX
Bordeaux is een drukke stad. Heel veel verkeer en heel veel mensen. I hou er van hoe deze drukke straat naar beneden loopt om dan terug te stijgen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

14-10-08

Leaping Ballerina

So I focussed on one of the two ballerinas and managed to get several shots of her leap. Here you see from right to left just before she leaps, at the top of the leap, and then the landing. Don't try this at home, I won't.
Tri_ballerina
Ik concentreerde op één van de twee danseressen en slaagde er in verschillende shots van haar sprong te maken. Hier zie je van rechts naar links haar positie net voor ze springt, dan de sprong op het hoogste punt en tot slot de landng. Niet thuis te proberen voor ongetrainden, ik ga dit zeker niet proberen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

13-10-08

Against the Traffic

A photo of one of the two ballerinas shows her against the dense traffic that circles the center of Bordeaux.
IMG_6558_BALLERINA
Een foto van één van de twee ballerina's met als achtergrond het dichte verkeer dat de binnenstad van Bordeaux cirkelt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, gironde |  Facebook |

12-10-08

Bordeaux' Ballerinas

When I was in Bordeaux I had the good fortune to find these two ballerinas dancing in a fountain for a photographer. So I decided to steal some shots. Nice with the Pont de Pierre (stone bridge) in the background.
IMG_6547_BALERINAS
Toen ik afgelopen zomer in Bordeaux was had ik het geluk er twee ballerina's te treffen die in een fontein dansten voor een fotografe. Ik slaagde er in wat foto's te stelen. Leuk met de Pont de Pierre (stenen brug) in de achtergrond.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (20) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

09-10-08

A Butcher with nothing but Good Meat

I passed this bucher in Liège. You have to admire the humour: Ici tout est bon = Here everything is good (tasty).
IMG_0824_BUTCHER
Ik passeerde deze slager in Luik. Je moet de humor waarderen: Ici tout est bon = Hier is alles goed (lekker).

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liege |  Facebook |

02-10-08

Montagne de Bueren - Liège

The Montagne de Bueren (Bueren's Mountain) is a 374 step staircase in Liège connecting the old part of the city with the citadel. It was constructed in 1875 and remembers Vincent de Bueren, a nobleman, the protector of Liège in the 16th century.
IMG_0797_BUEREN
De Montagne de Bueren (Berg van Bueren) is een trap met 374 treden die het oude standsgedeelte van Luik met de citadel verbindt. Gebouwd in 1875 herdenkt deze trap Vincent de Bueren, edelman en beschermer van Luik in de 16e eeuw.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, street, liege |  Facebook |

29-09-08

Studying in Leuven

Leuven is of course well known for its university, the oldest in the low lands. Last Sunday morning I wasn't the only one who was enjoying the sun in that quiet corner. Not so quiet in the week, I think.
IMG_3500_LEUVEN_STUDENTE
Leuven is natuurlijk gekend voor de universiteit, de oudste van de Nederlanden. Vorige zondag morgen was ik niet de enige die van de zon genoot in dat rustige hoekje. Wellicht niet zo rustig tijdens de week.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: leuven, street |  Facebook |

13-09-08

Station Colours

OK, this is the beginning of the end. I find so little time these days, I am constantly swamped in work. So I've started taking photos with my cell phone, God forbid! The red/orange hair, the pink stockings, I just couldn't resist.
IMG00053_STATION

Dit is het begin van het einde. Ik vind vandaag zo weinig tijd, ik verzuip constant in 't werk. Dus ik ben begonnen met foto's maken met mijn GSM. Het oranje/rode haar, de roze sokken, ik kon er niet aan weerstaan.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street |  Facebook |

02-09-08

Café @ Soulac-sur-Mer

This is a great French institution: you can have a drink there, a snack, buy your smokes, bet on horses, play on the lotto… it is the kind of place where life is lives, stories are told, aperitifs are drunk. I don’t frequent these places, and yet I think I should, this is where life is lived. Vive La France!
IMG_6307_TABAC
Dit is een Franse waarde: je kunt er iets drinken, iets eten, je tabak kopen, op je favoriete paard wedden, op de lotto spleen… het is het soort plek waar het leven geleefd wordt, verhalen worden er verteld, het aperitief wordt er gedronken. Ik bezoek deze plaatsen niet, maar ik zou het wellicht moeten doen, want daar wordt geleefd. Vive La France!

08:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

01-09-08

Street Art in Gent

I noticed this fine piece of street art on a wall, rather high up, in the sidestreet just across the road from my son's student pad in Gent. I let him drive to Gent (he is learning how to drive) early Sunday afternoon, wanted to avoid the evening exodus from the coast. I find it a rather fine work.
IMG_9245_STREETART
Dit fijn stukje straatkunst, hoog op een muur, viel mij gisterennamiddag op in Gent. In een zijstraat net tegenover waar mijn zoon zijn studenten studio heeft. Ik liet hem gisteren namiddag vroeg naar Gent rijden (hij leert onder begeleiding), wou de avondlijke exodus van de kust vermijden. Fijn werkje, dit.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti |  Facebook |

30-08-08

Sex Sells

I may have you wondering what the title has to do with the Photo? I’ll tell you. When I arrived in Brussels’ central station yesterday, I was greeted by 4 girls in very short skirts and very skimpy T’shirts praising a new soft drink and handing out samples. Another girl was bending deeply in to an empty container box scooping out the ice. My thought there were: either you should choose your underwear more carefully, or you just want me to see you have a great ass. No, I did not make photos. I always have mixed feelings about the exploitation of women in commercialism. Mixed feelings because I’m only a man and I cannot help looking and enjoying faced with barely clothed beauties. On the other hand: sex doesn’t sell things to me. My second thoughts are always: is your product so shitty that you need a semi naked women to make me buy it? Also I think it shows little respect to women. But then the girls promoting the stuff were surely students, I guess if I were between 18 and 20 and had a good body, I would likely do it for the money. When I got home there was this Playstation UFO in front of the station. No girls though, either the show was finished or yet to start.
IMG_5596_PLAYSTATION
Wellicht vraag je je af wat de titel van deze post met de foto te maken heeft? Ik ga je dat vertellen. Wanneer ik gisteren aan het centraal station in Brussel kwam, werd ik begroet door 4 meisjes in heel korte rokjes en wenig verhullende T-shirts. Ze deelden staaltjes uit van een nieuwe frisdrank. Een vijfde jonge dame boog diep in een koelcontainer om er ijs uit te scheppen. Ik dacht: ofwel moet ze haar ondergoed beter kiezen ofwel wil ze mij gewoon tonen dat ze een mooie kont heeft. Neen, ik maakte er geen foto’s van. Ik heb steeds gemengde gevoelens over de exploitatie van de vrouw in de reklamewereld. Gemengd omdat ik als warmbloedige man niet kan nalaten te kijken en genieten van de schaars geklede knappe jonge dames. Maar bij mij verkoopt sex niet. Mijn tweede gedachte is steeds opnieuw: is het product dan zo slecht dat schaars geklede meisjes nodig zijn om het te verkopen? Ik vind het weinig respectvol tegenover de meisjes. Maar het waren duidelijk studentes. Was ik een student tussen 18 en 20 jaar met een mooi lichaam, deed ik het wellicht ook voor het geld. Toen ik thuis kwam in Oostende stond deze Playstation UFO op het stationsplein. Geen meisjes, de show was ofwel gedaan of moest nog beginnen.

10:25 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, oostende |  Facebook |

29-08-08

Tunnel

The entrance to the lift that takes you to the park is actually a multi coloured tunnel. This makes the tunnel inviting, it has an effect of drawing you in.
IMG_6185_TUNNEL
De toegang tot de lift die je naar het park brengt is in feite een bont gekleure tunnel. Dit nodigt uit, het trekt je als het ware naar binnen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, france, gironde, arcachon |  Facebook |

28-08-08

Arcachon Park

This is one of the entrances to Arcachon Park. Funny is that the park is on higher grounds as the main part of the city itself. The white tower is in fact a lift tower/shaft. I’ll show you tomorrow what is special about this.
IMG_6183_ARCACHON_PARK
Dit is één van de ingangen tot het park in Arcachon. Het park ligt op hogere gronden dan de stad zelf. De witte toren is in feite een liftkoker. Ik toon jullie morgen wat speciaal is rond deze contructie.

07:22 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, france, gironde, arcachon |  Facebook |

23-08-08

Rasta Roku

When I visit Paris, I always notice the Versace and Dior stores. But Arcachon his it’s answer: Rasta Roko. Ridiculous prices as his window promises and he sure adds colour to your life. And this one potential customer can use some of that.
IMG_6170_RASTA_1

IMG_6172_RASTA_2
Wanneer ik Parijs bezoek, vallen de winkels van Versace en Dior mij steeds op. Maar Arcachon kan concurreren met de hoofstedelijke invloed dankzij Rasta Roko. Zotte prijzen, zoals zijn vitrine belooft en toegegeven: hij kleurt ons leven. En het ziet er naar uit alsof deze potentiële klant dat wel kan gebruiken.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, france, gironde, arcachon |  Facebook |

09-08-08

Cocktail

Aren’t holidays all about having a cocktail? I tend to associate holidays with cocktails, my wife likes a good cocktail when she’s on holiday. This time, however, it was my son Niels who spashed out. Don’t worry, he is a serious guy who is not in to alcohol, so it was in fact a mocktail. I thought it looked pretty good.
IMG_6177_COCKTAIL
Hoor je tijdens je vakantie geen cocktail te drinken? Ik associeer vakantie steevast met cocktails, mijn vrouw durft er wel eentje nemen wanneer ze in vakantie is. Deze keer was het echter mijn zoon Niels die zich liet gaan. Geen zorgen, echter, hij is een serieuze jonge man die alcohol mijdt, dus dit is een mocktail. Maar het zag er wel goed uit, dacht ik.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

08-08-08

Ice Cream Under the Tree

What I particularly like about France is the trees in the cityscapes. One of my fondest memories is of having a cool Ricard in a swingchair on a hot day under the trees covering the main square in Bézier, in the south. This photo is taken in Arcachon, on the other side of France. Where Bézier is close to the Mediterranean, Arcachon is on the coast of the Atlantic. I was having dinner on the terrace of the Grand Café, and I couldn’t resist stealing a photo of these young ladies enjoying an ice cream in the shade of the Tamarinde trees (I’m sure this is not ‘English’, but I just don’t know how to translate this).
IMG_6181_TREE_ICECREAM
IMG_6181
Wat ik in het bijzonder apprecieer aan Frankrijk, zijn de bomen in de stadslandschappen. Eén van mijn leukste herinneringen aan Frankrijk is het genieten van een koele Ricard in een schommelstoel in de schaduwen van de hoge bomen op de centrale plaats in Bézier in de Languedoc. Deze foto is aan de overkant van Frankrijk genomen in Arcachon. Waar Bézier dicht bij de Middellandse zee ligt, vind je Arcachon aan de kust van de Atlantische Oceaan. Ik dineerde op het terras van het Grand Café en kon niet weerstaan om een foto te stelen van deze jongedames die van een ijsje genoten in de schaduw van een Tamarinde boom.

09:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, france, gironde |  Facebook |

31-07-08

Street Breakdancing

During the Gent Festival I don’t just see what is scheduled on the different stages, I’m a great lover of the street acts as well. And these youngsters really knew how to breakdance. They were much appreciated by the crowd on this hot and sunny Friday afternoon. Far too hot for me to be trying something like this.
IMG_5515_GF_BREAK1

IMG_5520_GF_BREAK2

IMG_5521_GF_BREAK3
Tijdens de Gentse Feesten beperk ik mijn plezier niet tot wat op de diverse podia gepland is, ik hou erg van de straat artiesten. Deze jonge kerels konden pas breakdansen. Ze vielen in elk geval in de smaak van het publiek op deze hete en zonnige vrijdagnamiddag. Voor mij te warm om zoiets uit te proberen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: gent, gentse feesten, street |  Facebook |

30-07-08

The Red Polkadot Shoes

A wise wizard from the low lands once said a good photo should always have something red in the foreground. I was strolling in Gent after I had met up with the wizard coincidentally and was forced to think of his wise words when I came across these shoes in a shop window. I hope this is red enough, that the white polka dots don’t distract too much.
IMG_5588_REDPOLKADOTSHOES
Een wijze tovenaar van de lage landen orakelde ooit dat een goede foto iets roods in de voorgrond moet hebben. Ik slenderde door Gent nadat ik de tovenaar bij toeval terug ontmoet had en moest aan zijn wijsheid denken toen in deze schoenen in een vitrine zag. Ik hoop dat dit rood genoeg is, dat de witte stippen niet te veel afleiden.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street |  Facebook |

20-07-08

Wine Shop

Saint-Emilion is of course a city with more than one wine shop. Most of them look very posh and up market, as if they are selling the finest gems. This one offered the most original and authentic look. I did not buy any wine there as these stores aim for the tourists that are visiting anywhere between one and a couple of hours and offer overpriced goods.
IMG_6057_WINERY
In Saint-Emilion vind je meer dan één wijnboetiek. De meesten zien er heel sjiek uit, alsof ze de fijnste juwelen aanbieden. Deze zag er nog het auhentiekst en origineelst uit. Maar ik kocht hier geen wijn, deze winkels mikken op toeristen die de stand voor 1 of enkele uren bezoeken en verkopen hun wereldberoemd product veel te duur.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, france, saint-emilion, gironde |  Facebook |

18-07-08

Downtown Saint-Emilion

An overview of the town taken from the King’s tower. I was lucky to have a beautiful cloudbase that day without any rain. The rooftops of the houses leave a bit of an Italian atmosphere.
IMG_6032_ST-EMILION
Een overzicht van op de koningstoren. Ik had het geluk een namiddag met lekkere sfeervolle wolken zonder de regen gepresenteerd te krijgen. De daken van de huizen hebben een Italiaans uitzicht.

11:59 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: architecture, france, saint-emilion, gironde |  Facebook |

17-07-08

Cat Napping

Saint-Emilion is an easy going place, you feel very far away from the rat race. Even this cat is not very interested in rats. Or maybe she knows an secret entrance to the cellar and knows how to get to some wine?
IMG_6021_CAT
Saint-Emilion is een rustige plek, je voelt je ver verwijderd van de ‘rat race’. Zelfs deze kat lijkt weinig geïnteresseerd in ratten. Of misschien kent ze een geheime toegang tot de kelders en weet ze hoe ze wat wijn kan slurpen?

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, france, saint-emilion, gironde |  Facebook |

28-05-08

Shaguar

I live in a pretty modest street, so I rarely encounter exclusive automobiles like his Jag. There is this guy in my street who works on Mini Morris cars, that is about as exotic as it gets. So I couldn’t resist taking a photo of the front of this Jaguar. I love those rounded shapes. A very sensual car.
IMG_1283_SJAGUAR
Ik woon in een bescheiden straat en zie er zelden exclusieve bolides zoals deze Jaguar.
Een beetje verder in de straat woont iemand die gespecialiseerd is in herstellen/renoveren van Mini Morris, maar dat is ongeveer zo exotisch als het kan worden. Dus kon ik nie weerstaan om een foto te nemen van de neus van deze Jaguar. Ik hou van die afgeronde vormen, toch wel een sensuele wagen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street |  Facebook |

01-05-08

Old Train Compartments

We still have them in Belgium. Most of the rolling stock on the main lines has been renewed, but from time to time things go wrong, and I take an express train from Brussels to Gent, where I catch a short train that stops at every station between Gent and Brugge, where I jump on another express. The stop train has benches in second class, I travel first. And there you have these lovely old fashioned seats in striped velvet. They don’t make them like that anymore. Thank God.

 IMG_5418_OLDTRAINS
Ze rijden nog in België. Het gros van de infrastructuur op de hoofdlijnen is intussen wel vernieuwd. Maar van tijd tot tijd loopt het mis en dan neem ik een inter city van Brussel naar Gent, waar ik overstap op een omnibus om dan in Brugge terug een inter city te nemen. De stoptrein heeft in tweede klasse nog banken. Ik reis in eerste waar je die prachtige zetels hebt met gestreepte fluwelen bekleding. Zo maken ze ze niet meer. God zij dank.

08:22 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street |  Facebook |