13-12-07

More Ravenstein HFW

I wanted to give you a better impression of yesterday's architectural site, so I've been messing around a bit. As I only pack my G3 when I head for work, I don't have the comfort of a fisheye lens. But I managed with a little photomanipulation creativity. I hope you don't think I've been messing around too much. This architectural concept is great. You descend from the street in to the belly of this domed end of the gallery. Once on ground level, you walk along the bars and stores to Brussels' Central Station. It is a clever way of dealing with the difference in ground level. The trains go under ground to the Central Station so as not to spoil the heart of Brussels.
IMG_5254_RAVENSTEIN
Ik wou jullie een bredere kijk geven op het stukje architectuur dat ik hier gisteren bracht. Ik heb daarvoor wel vreselijk moeten prutsen. Hopelijk stoort jullie dit niet zo erg. Wanneer ik ga werken heb ik immers alleen mijn G3 bij en mis dus het comfort van een fisheye lens. Het concept van de Ravenstein Gallerij is fantastisch. Je daalt van op straat niveau af onder de koepel in de buik van dit monster. Eens op het laagste niveau wandel je voorbij cafés en winkels tot aan het Centraal Station. Het is een slimme manier om de hoogteverschillen te camoufleren. De treinen gaan onder grond naar het Centraal Station in Brussel. Zo blijft het hart van Brussel ongestoord door spoorinfrastructuur.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, architecture, brussels |  Facebook |

12-12-07

Dome Ravenstein HFW

The HFW in the title means "Home from Work". I plan to try and keep this series going up until Christmas. This is the dome in the Ravenstein Galleries, at the back of Brussels' Central Station. The Galleries, or mall has some great shops, but 45% of the place is occupied by bars described by the press as of 'low level'. It is a place where people go to have a few drinks before catching their train. A lot of gambling machines as well.
IMG_5253_HFW_RAVENSTEIN
HFW in de titel betekent "Home from Work". Ik probeer deze reeks aan te houden tot Kerstmis. Dit is de koepel
in de Ravenstein Gallerij aan de achterkant van het Centraal Station in Brussel. Deze winkelgallerij heeft enkele knappe winkels, maar 45% wordt ingenomen door cafés, het soort dat door de pers beschreven wordt als 'laag niveau'. Veel pendelaars gaan er snel een paar pinten pikken voor hun trein vertrekt. Je ziet er veel bingo's.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, brussels |  Facebook |

11-12-07

Home From Work

I came across this idea to cheer up my walk between my office block and the central station in Brussels. I thought: little project, take some attractive photos on the way from my office to the station in Brussels. I must admit: I've already taken tons of photos of the worthwhile sights. So a challenge to offer you a new view of the same old thing. This is the station-side of the Spanish Square in Brussels. The place is plagued with Graffiti. Like this shot because I got the offices in as wel as the moon.
IMG_5237_HFW
Nieuw ideetje om mijn weg van 't werk naar het centraal station in Brussel op te vrolijken. Projectje: zoveel mogelijke aantrekkelijke foto's maken op de route. Natuurlijk heb ik er al tonnen gemaakt en hier gepubliceerd. Dus de uitdaging is om vernieuwend te zijn. Dit is het Spanje plein, stationszijde. Graffiti is er een pest. Dit shot spreekt mij aan door de verlichte kantoorgebouwen maar vooral ook de maan.
 

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: brussels, street |  Facebook |

30-10-07

October Fair

I know, I've overdone it. But I actually wanted to reach this effect. The church is the Saint-Peter & Paul's in Oostende. Not a cathedral, it is the main church of Oostende. A concept we have over here in Belgium is the travelling fair. You don't find this in every European country. We have all big mechanical attractions, merry go rounds for the little ones, duck fishing, duck shooting, horse rides... I managed to walk past two weekends ago and took this shot.
IMG_5162_KERMIS
Yep, ik heb geprutst. Maar dit overdreven effect wou ik precies bereiken. De kerk is natuurlijk de Sint-Petrus & Paulus in Oostende. Geen kathedraal, in tegenstelling met wat velen denken, maar een hoofdkerk. Het concept van de reizende kermis is niet in elk Europees land gekend. Ik passeerde twee week-eindes terug langs de kermis en maakte snel een foto.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, oostende |  Facebook |

22-10-07

Yambi 2007 - Congo - Wallonie - Bruxelles

Friday is often a great day in Brussels. Not just because it announces the week end, but there is often more to do. Last Friday this great band from the Congo "Fanfare La Confiance", great music, great choreography, great fun. And that in front of the curtains of the Monnaie Theatre.
IMG_5148_BAND
Vrijdag is vaak leuk in Brussel. Niet alleen omdat het het week einde aankondigt, maar ook omdat er 's vrijdags meer te doen is. Vorige vrijdag deze leuke Congolese "Fanfare La Confiance". Toffe muziek, leuke dansjes, fun. En dan net voor het gordijn voor het Munttheater.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (23) | Tags: street, brussels |  Facebook |

21-10-07

Phoning 6: can you see me

Yep, I have posted 5 previous photos of people phoning here on this blog. This sweet looking black girl got up high on a block in the middle of the Monney Square (Place de la Monnaie) in Brussels to place her call. I noticed.
IMG_5154_phoning
Inderdaad, ik heb hier vroeger al 5 foto's gepost van mensen die telefoneren. Dit lief uitziend zwartje besteeg een blok te midden van het Muntplein om haar telefoontje te plaatsen. Ze sprong, als het ware van spreken, in mijn oog en lens.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, people |  Facebook |

20-10-07

Corné

The chocolate shop Corné Port Royal in the Galleries Royales Saint Hubert in Brussels was looking particulary good again this week. Love the marionet in the window.
IMG_5127_CORNE
De praline winkel Corné Port Royal in de Sint Hubertus Gallerijen in Brussel zag er weer heel smakelijk uit deze week. Die marionet in de vitrine vind ik heel geslaagd.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, brussels |  Facebook |

09-10-07

Bazar Bizar

Another nightphoto I took in Gent. Bazar Bizar along the Kouter. Naturally this kind of window attracts.
IMG_2977_GENT_BAZAR-BIZAR
Nog een nachtfotootje uit Gent. Bazar Bizar langheen de Kouter. Zo'n vitrines spreken mij aan.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, gent |  Facebook |

01-10-07

Maï

So, I wanted to go and see Maï's works, Maï is Gerda's good looking daughter in law, also an artist. But Maï wasn't there to greet me, this little fellow was. And I guess his message came over loud and clear. Better luck next time, I hope.
For the benefit of my Anglosaxon visitors: a "Strip" is the Dutch/Belgian word for a Comic Book (magazine or book containing sequentian art in the form of a narrative). Don't want you to get the wrong idea, of course.
IMG_2969_MAI

IMG_2971_MAI

Dus, ik wou Maïs werk gaan zien, Maï is de knappe schoondochter van Gerda en ze is artiest. Maar Maï was er niet om mij te begroeten, deze kleine plezanterik wel. En zijn boodschap komt wel duidelijk over. Volgende keer meer geluk, hoop ik.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, gent |  Facebook |

18-09-07

Chinels

Last Friday as I walked through the Galleries Saint-Hubert on my way from the office to Brussels' central station, I was greeted by a colourful scene. Now I don't know much about folkrore or carnival groups, but I looked the society of the Chinels up on the internet and found that they are one of Wallonia's (French speaking part of Belgium) most famous folklore groups, originating from the town of Fosses. They certainly brightened up my Friday evening with their cheerful music and dance.
IMG_5091_CHINELS
Vorige vrijdag toen ik door de Galleries Saint-Hubert wandelde op weg van mijn kantoor naar het centraal station, stootte ik op een kleurrijk spektakel. Ik ken niet zo veel van folklore of karnaval, maar op het internet vond ik dat het hier om La Société des Chinels gaat, uit Fosses-la-Ville. Het is één van Wallonië's meest bekende folklore groepen. Voor mij was het een vrolijk en kleurrijke start van het weekeinde.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, brussels |  Facebook |

22-08-07

6 Party Time - Zuster Godelieve

A regular at the Paulusfeesten is Sister Godelieve. Now when I met her a few years ago, I thought she was a party girl who had dressed up for the act. Now I know that she is a real sister who works with young people and does a great job. The young people she has cared for speak only good of her. I know it is all very worldly at the Paulusfeesten, but I see no reason whatsoever why a nun should not enjoy herself like the rest of us.
IMG_1243_GODELIEVE
Een stamgast op de Paulusfeesten is zuster Godelieve. I ontmoette haar daar een paar jaar terug en ik dacht dat het één of ander fuifbeest was die zich verkleed had. Intussen weet ik dat ze een échte zuster is die met jonge mensen werkt en dat goed doet. De jonge mensen die met zuster Godelieve in aanraking kwamen zijn één en al lof over haar zorgen. De Paulusfeesten zijn natuurlijk zeer werelds, maar ik zie niet in waarom een non niet zou mogen meefeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: street, paulusfeesten |  Facebook |

20-08-07

5 Party Time - Monitorheads

One thing I enjoy during the Gent and Paulus Festivals are the street acts.
I called these guys the Monitorheads. They mingled with the crowd, and although their faces were just a prerecorded projection on a computer monitor, they actually managed to interact with the public. Now I wonder how they did that? They came up to me, took my camera and started commenting on me and my camera. This seemed rather boring to me at first, but soon became fun and most enjoyable.
IMG_1285_MONITORHEADS
Iet waar ik erg van hou tijdens de Gentse- en Paulusfeesten is het straattheater. Deze mannen noemde ik de Monitorheads. Ze begaven zich tussen het volk, hun gezichten waren opgenomen PC-projecties op een monitor, maar ze interageerden met het publiek. Ik vraag mij af hoe ze dat doen? Ze namen mijn Canon en begonnen er commentaar over te geven, ook in dialoog met mij. Eerst dacht ik dat de act er wat vervelend uit zag, tot ik dichterbij ging, 't was bijzonder leuk.

08:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, paulusfeesten |  Facebook |

06-08-07

The Juggler

Tutu much, they were called, the two funny jugglers @ the Gent festival. Their juggling act with two large knives and an apple, eating the latter during the act, was really funny. Difficult to catch this with a photo camera. I tried, though.
IMG_1463_juggler


IMG_1464_juggler


IMG_1465_juggler


 

IMG_1467_juggler

 

IMG_1469_juggler

Tutu much is de naam van het duo jongleurs dat een zeer grappige act bracht op de Gentse Feesten. Twee grote messen en een appel jongleren en dat laatste voorwerp intussen opeten lijkt mij niet gemakkelijk. Dit vastleggen met het statisch proces van een fototoestel wou ik toch eens proberen. Hierbij mijn poging.

08:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, gentse feesten, hfc, gent |  Facebook |

05-08-07

Gent - view from a bridge

An alternative view on Gent. The spire of the Saint-Baafs-Cathedral as seen from a bridge on the far side of the Old Beasts Market. I liked the cabling along the side of the recent bridge.
IMG_1606_brug

Een alternatieve kijk op Gent. De toren van de Sint-Baafs cathedraal gezien van op een bug aan de verre zijde van de Oude Beesten Markt. Ik hou van die staalkabels die de zijkanten van de brug vormen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, architecture, gent |  Facebook |

26-07-07

Gerda gets in on the Act

So, Gerda wanted to perform during the Gent Festival.
Dus, Gerda wou optreden tijdens de Gentse Feesten.
IMG_1432_gerda_2

Only, she cannot throw. But she did manage to throw the club outside my reach.
Alleen, ze kan niet gooien. Maar ze slaagde er wel in de kegel buiten mijn bereik te gooien.
IMG_1436_gerda_3

The juggler caught the club and was very surprised: it had changed colour.
De jongleur ving de kegel en was verbaasd omdat het van kleur veranderde.
IMG_1430_gerda_4

Missing the first throw, Gerda was given a second chance and she just did it her way. You have got to love that woman :-)
Na een eerste misser kreeg Gerda een tweede kans. En ze deed het op haar manier. Ik ben gek op die vrouw :-)

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (21) | Tags: gentse feesten, gent, hfc, street |  Facebook |

25-07-07

Artist @ Work Graffiti

Walking through the Graffiti Street in Gent I say an artist at work for the first time. And I was lucky: the sun fell as I like it.
IMG_1499_graffiti

Wandelend door het Graffiti Straatje in Gent trof ik er een artiest aan het werk. Dat was mijn eerste keer. En de zon zat niet goed: mijn geluk kon niet op.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, gentse feesten, hfc, gent |  Facebook |

24-07-07

The Hustler takes an Upskirt Photo

Leafing through the photos I took last Saturday during the festivities in Gent left me devastated. The person in the right corner of the photo, clearly taking an upskirt photo is no one less that HFC member "The Hustler". I'm shattered, especially because the subject in the skirt is clearly a man. Please revoke my membership at once. Sorry, Huster, I couldn't resist this one. I'm sure you'd have done the same :-)  Maybe you did?
I should mention that the gentleman in the skirt is British. He announced that we shouldn't be surprised, that all men wear these in England. I have chosen to break with my British family :-)
IMG_1492_tutu_john

Toen ik door mijn foto's van de Gentse Feesten bladerde stoote ik op deze foto die mij zwaar schockeert. De persoon in de rechter onderhoek van de foto die duidelijk een foto onder de rok maakt is niemand minder dan HFC lid "The Hustler". Ik ben er kapot van, in het bijzonder omdat het subject in het korte rokje overduidelijk een man is. Ik trek mij onmiddellijk terug als lid van de HFC. Sorry, Hustler, ik kon het niet laten. Ik ben er van overtuigd dat jij hetzelfde zou gedaan hebben :-) Misschien deed je het?
Ik moet jullie er bij vertellen dat de man in het rokje een Brit is. Hij vertelde ons dat wij niet verwonderd moeten zijn dat alle Engelse mannen dergelijk ondergoed dragen. Ik neem afstand van mijn Britse familie :-)

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: gentse feeste, street, gent, hfc |  Facebook |

22-07-07

Singing in Gent

I finally got to the yearly festival in Gent yesterday, together with the HFC (photoclub). The street theatre attracts us, we saw a couple of good acts.
This charismatic singer belonged to a small marching brass band who brought their quality music with a humoristic sauce.
IMG_1398_GF_singer

Ik geraakte eindelijk op de Gentse Feesten gisteren met de HFC. Het straattheater was ons doelwit, we werden op enkele goede acts getrakteerd.
Deze charismatische zanger behoorde tot een kleine blaaskapel die ons kwaliteitsmuziek bracht overgoten met een humoritisch sausje.

09:59 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, gentse feesten, gent, hfc |  Facebook |

17-07-07

Aude Loves Summer

It is summer, we are finally having some good weather, I don't have to go to school, I feel like summersaulting, flicking, tumbling through the air.
I wish I could join her, but I'd likely tear something...
IMG_0808

Het is zomer en we krijgen eindelijk goed weer. Ik moet niet naar school en wil dus springen, dansen, een rad draaien, geen uitdaging is mij te groot.
Ik kreeg zin om Aude's voorbeeld te volgen, maar zou mezelf wellicht onherroepelijke schade berokkenen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, street |  Facebook |

09-07-07

Porta Nigra - Street Version

OK, surely you weren’t expecting a traditional shot of the Porta Nigra? I mean, Trier’s most famous landmark has been shot millions of times before. Whilst making my way to the Roman age gateway to the city I say this woman walking in front of me with these fantastic red rain boots with yellow flower motifs. She is protecting herself from the rain with a matching umbrella.
IMG_0038_PortaNigra

Je dacht toch niet hier een traditionele foto van de Porta Nigra te vinden? Het meest beroemde monument van Trier zal wellicht al miljoenen keren gefotografeerd zijn, originaliteit is dus de enige manier om uit te blinken. Op weg naar ginder werd in vooraf gegaan door een vrouw met een schitterend paar rode laarzen met gele bloemenmotieven. Met een bijpassende paraplu beschermde ze zichzelf voor de regen.

11:29 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, trier, germany, eifel |  Facebook |

05-07-07

Bitte ein Bit

I must apologize to French readers. I am well aware that Bit is a 3 letter word.
But in Germany it is one of their favourite pils beers, short for Bitburger. And Bitburg is the place where they brew the stuff, it is in the Eifel area, where I visited, not that far from Trier. The weather was not on my side. Rain, rain and some more rain. So much in fact that we decided to return home a day earlier. Spent my first full day in Germany in Trier, had a great Cajun lunch washed down with a large keg of Bitburger.
IMG_0026_BIT

Mijn verontschuldigingen voor de Franse lezers. Ik besef dat Bit een 3 letter woord is. Maar in Duitsland is het één van hun favoriet pils bieren, de afkorting voor Bitburger. En Bitburg is de plaats waar ze deze pils brouwen, in het Eifel gebied waar ik op bezoek was. Bitburg is dicht bij Trier. Het weer had ik niet aan mijn zijde. Regen, regen en nog een beetje regen. Zo veel en zo nat dat we beslisten om een dag eerder naar huis te komen. Mijn eerste volle dag in Duitsland bracht ik door in Trier. Ik genoot er van een smakelijke Cajun lunch, doorgespoeld met een grote kroes Bitburger.

20:11 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: eifel, street, germany |  Facebook |

27-06-07

Dresses

The Galleries Saint-Hubert don't just house restaurants and chocolate shops, this haute couture wedding dress shop must be a place where the can make you feel like a princess.
IMG_5035_BXL_SH

In de Galleries Saint-Hubert vind je niet alleen restauranten en pralineries, deze haute couture trouwkledij winkel moet in staat zijn om elke bruid zich als een prinses te doen voelen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, brussels |  Facebook |

24-06-07

Phoning 5 : Sandrine

When I was working in Paris back in 2005 I did this series about the irritating habbit of phoning everywhere and all the time. Mobile has become the thing. The other day my colleague Sandrine was phoning in what I consider to be photographically interesting circumstances. Sandrine is, of course, a very nice model. She is sympathetic, speaks French, but her Dutch is very good. She is a jurist, but we won't hold that against her. My previous phoning posts:
phoning1 outside the Musée D'Orsay in Paris

phoning2  a young woman of Asian origin in Paris

phoning3  in the Thalys on the way back from Paris (last day)

phoning4 two colleagues on a Paris terras early in the morning
IMG_5010_phoning

Toen ik in 2005 in Parijs werkte maakte ik een reeks over de irritante gewoonte van altijd en overal te telefoneren. Mobiel is natuurlijk een hype geworden. Enkele dagen terug betrapte ik mijn collega Sandrine op een telefoongesprek in fotografisch interessante omstandigheden. Weet iemand waar deze foto genomen is? Sandrine is een heel sympathieke collega en een mooi model. Ze is Franstalig, maar haar Nederlands is heel goed. Sandrine is een juriste, maar ze kan er door :-)
Mijn eerdere posts over telefoneren:
phoning1 net buiten de Musée D'Orsay in Parijs

phoning2  een jonge Aziatische vrouw in Parijs

phoning3  in de Thalys op de weg terug van Parijs, mijn laatst dag ginder

phoning4 twee collega's op een terras in Parijs in de vroege ochtend

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, phoning |  Facebook |

18-06-07

Bear in Leuven

Nope, I did not make a spelling mistake in the title. Sorry if I dissapoint
Walking along the Bondgenotenlaan, Leuven's main shopping street, I came across this English shop with a beefeater bear. Weird.

I watched the second DVD of the award winning Italian film "La Meglio Gioventù" (The Best of Youth) this week end. It won the best film award at Cannes' festival in 2003. The film follows an Italian family starting in the 60s up until about 2003. It touches all important events in Italy in that span of time. It lasts 6 hours. I found the first 3 hours more interesting and entertaining that the second part. But worth while if you like a good movie with a strong content.

IMG_4994_Leuven_bear

In Leuven moest ik toch eens door de Bondgenotenlaan lopen. Als kid speelde ik vaak monopolie, ik dacht dat ik die straat wel eens kocht. Je vindt er deze Engelse winkel, met een beefeater beer aan de ingang.

Ik keek afgelopen w-e naar het tweede deel van de Italiaanse film "La Meglio Gioventù" (Het beste van onze jeugd). De film won in 2003 de gouden palm op het film festival van Cannes. De prent volgt een Italiaanse familie van in de jaren 60 tot in 2003 en raakt alle belangrijke gebeurtenissen in Italië. Goed voor 6 uren kijkplezier. Ik vind het eerste deel beter dan het tweede, maar als je van een stevige film houdt moet je dit wel gezien hebben.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, leuven |  Facebook |

14-06-07

Bugged

Came across this strange critter the other day. Anyone have any idea where to find this poor bug? I'll provide you with another tip tomorrow.
Oops, the photo seems to be missing in this morning's post. Not the first time, either I'm clumsy or there is something wrong with the scheduling system here. I'll come back to that one, in the mean time here is the post I had planned for tomorrow.
IMG_4990_Bug

Tijdens een zwerftocht kwam ik dit onfortuinlijke schepsel tegen. Enig idee waar? Morgen geef ik nog een tip.
Ai, weeral een post zonder foto. Ofwel ben ik onhandig, ofwel scheelt er iets in het planningssysteem van skynet blogs. Ik kom terug op de foto van het station, intussen zet ik hier vlug de post die ik voor morgen gepland had.

13:07 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, art, leuven |  Facebook |

13-06-07

Student Life Leuven

In the late afternoon the students were moving. And in Leuven the bicycle is without a doubt the most popular means of transport. I could see why as this beauty was cycling towards me, eyes closed. I had mine open :-)
IMG_4968_Leuven_Students

In de late namiddag waren de studenten op verplaatsing. In Leuven is de fiets duidelijk het meest populaire vervoermiddel. En ik kon zien waarom wanneer deze schoonheid naar mij toe gefietst kwam, ogen stevig toe. Ik hield mijn ogen wijd open :-)

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: leuven, street |  Facebook |

12-06-07

Streetlife Leuven

I love these little curvy streets in Leuven. The early morning sunlight is harsh, but it is a good way to get this narrow street well exposed. I think Leuven was still sleeping when I arrived there. But then the exams are very close now.
IMG_4957_Leuven_straatje

Ik ben gek op deze kronkelende kleine straatjes in Leuven. Het vroege ochtend zonlicht is hard, maar dat is een unieke gelegenheid om dit smalle straatje goed belicht te krijgen. Ik denk dat Leuven nog sliep toen ik er arriveerde. Maar de examens zijn nu ook heel erg dicht bij.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, architecture, leuven |  Facebook |

28-04-07

Theobald's Boathouse

Revelation: it is in fact about architecture.
Theobald’s Boathouse, one of the narrowest buildings in Oostende, had been a bar for years. I remember having a beer there with some friends when I was still very young (5 years ago, joke). It is an art deco construction with the balcony shaped in the bow of a boat. The architect was Theobald Van Hille, hence the name Theobald’s Boathouse. Leo Kuipers, the sympathetic Dutchman, fell in love with the house and purchased it some years ago. He likely saved it from demolition, we are good at destroying our heritage in Oostende. Leo now exploits an arts gallery in the boathouse. So the crowd came out to celebrate the opening of the gallery and thank Leo for saving this unique piece of architecture.

CRW_8737_boothuisje

Relelatie: het gaat over architectuur.
Theobald’s Boothuis, één van de smalste huizen In Oostende, was jaren lang een bar. Ik herinner mij dat ik er met vrienden een pot ging pakken. Ik was dan nog heel jong (5 jaar geleden…). Het boothuis is een art deco constructie met het bakon in de vorm van de boeg van een boot. De architect was Theobald Van Hille, van daar de naam Theobald’s boothuis. Leo Kuipers, de sympathieke Nederlander, werd verliefd op het huisje en kocht het enkele jaren geleden. Wellicht redde hij het gebouw hiermee van de sloophamer, daar zijn immers goed in te Oostende. Leo expoiteert er nu een kunstgallerij. De menigte kwam er op af om Leo te bedanken om dit unieke architecturaal stuk te redden en hem te feliciteren met de opening.

21:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, architecture, oostende |  Facebook |

27-04-07

Celebration

So now let us take a more wide view on the happening. We have two bands and a large group of people with balloons. The enthousiastic Dutchman here in front of the bands is the star of the show. No, he is not a rockstar, nor a politician, not a writer, or an artist. So why did all these people turn up for this sympathetic and charismatic Dutchman (yes, they do exist) called Leo Kuipers ? I invite you to come back tomorrow, when all will be revealed.

CRW_8213_vlstr

Laat ons nu eens een bredere kijk op het gebeuren nemen. Twee harmonies en een grote groep mensen met ballons. De enthousiaste Nederlander hier vooraan in de foto is de ster van de show. Nee, hij is geen rockster, geen politicus, geen schrijver of artiest. Dus waarop zijn al die mensen gekomen naar deze sympathieke en charismatische Nederlander (jawel, die bestaan) Leo Kuipers? Ik nodig jullie uit om morgen terug te komen, dan onthul ik alles.

21:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, people |  Facebook |

14-04-07

Hand Painted

I got my hand painted today. Look:
Iets nieuws vandaag: handgeschilderd:
CRW_8238_hand

This sweet girl was the artiste:
Dit lief meisje was de artieste:
CRW_8223_artiste

The beautifully articulate and friendly clown asked for my collaboration:
De mooi articulerende en vriendelijke clown vroeg om mijn medewerking:
CRW_8227_clown&gil

Intussen poseerden enkele modellen voor mij:
In the mean time some models posed for me:
CRW_8230_girl

I had great fun, if you guys ever need a subject again, please come and get me.
Ik beleefde er echt plezier aan, als jullie ooit nog eens een slachtoffer nodig hebben, kom mij gerust halen.


21:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, people |  Facebook |