03-11-06

Temple Station

Where better to start your discovery of the mystery of the Knights Templar than at Temple underground station. By the seal of the Knights Templar, here on the front of the railway station, our able and sympathetic (and good looking) guide Maria awaited us. The shield with the cross refers to the Crusades, of course, and the lamb is the lamb of God, a symbol adopted by the Masters of the Temple of England. The grounds on which the underground station was constructed in 1870, as well as that of the nearby courts of law were once owned by the templars.
CRW_3942_templars

Waar kunnen we beter onze ontdekkingstocht rond de mysteries van de Ridders Tempeliers starten dan bij het station van de ondergrondse 'Temple'. Bij de zegel van de Ridders Tempeliers, geïntegreerd in de voorgevel van het station, troffen we onze bekwame en sympatieke (en niet onaangenaam om naar te luisteren) gidse Maria. Het schild met kruis verwijst natuurlijk naar de kruistochten. Het lam Gods, een symbool geadopteerd door de Meesters van de Tempel van Engeland, siert het schild. De grond waarop het station van de ondergrondse gebouwd werd in 1870, alsook de grond van het nabij gelegen gerechtshof, waren ooit eigendom van de tempeliers.

20:40 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: london, knights templar |  Facebook |

01-11-06

Gaudi in Amsterdam?

This little corner of Amsterdam reminds me very much of my time in Barcelona enjoying Gaudi's work.  Finally: Skynet has implemented an anti spam system.  Night of the Proms was great.  I went for Tears for Fears, have always been a big fan, but Texas' Sharleen Spiteri was very good on stage as well.
IMG_4799_gaudi

Een hoekje in A'dam dat mij doet terugdenken aan mijn tijd in Barcelona: zeer Gaudiaans.  Eindelijk: Skynet heeft een anti-spam systeem geïmplementeerd.  Night of the Proms is wreed goed meegevallen.  Ik ging vooral voor Tears for Fears, ben altijd een fan gebleven, maar Texas' Sharleen Spiteri deed het ook heel goed, een rasecht podiumbeest.

03:22 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, amsterdam |  Facebook |

30-10-06

Busy, sexy, bustling Amsterdam

On my way to the Leidse Plein, I couldn't help noticing this sexy shop window and the great reflection it provided me with.  A somewhat different view on Amsterdam.  Don't know if I'll be able to post tomorrow, I'm off to the Night of the Proms after work.  Will likely be very late when I get back in (early in the morning, I mean).
IMG_4817_window

Op weg naar het Leidse Plein trok deze vitrine mijn aandacht.  De reflectie geeft je een alternatieve kijk op de Amsterdamse drukte.  Ik weet niet of ik er morgen in slaag te posten, na het werk trek ik naar Antwerpen voor Night of the Proms.  Wellicht woensdagmorgen vroeg wanneer ik terug ben.

23:17 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, amsterdam |  Facebook |

29-10-06

Metal Bridge Construction in Amsterdam

This is a complete view of the bridge over a canal where I took the bicycle photo I published yesterday.  A special construction, that is for sure.  Now that I managed to visit Amsterdam without buckets of rain, I wouldn't mind spending a few days there.  You can do it on foot easily, there are so many nice corners to discover.
IMG_4803_brug

Hier dan een volledig overzicht van de brug in Amsterdam waar ik de fiets-foto nam die ik gisteren postte.  Nu ik er eindelijk in slaagde Amsterdam te bezoeken zonder op een nat pak getrakteerd te worden, zou ik er wel graag een paar dagen doorbrengen.  Er is veel te ontdekken.

23:32 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, amsterdam |  Facebook |

28-10-06

A Bicycle in Amsterdam

This photo made me think of my friend Lynn.  I've seen quite a few bicycle photos on her "Two muses" blog.  The bridge on which I took this photo is rather well known.  Any ideas?
IMG_4802_bike

Deze foto deed mij denken aan mijn vriendin Lynn.  Op haar "Two Muses" blog heb ik al menige fiets foto gezien.  De brug waarop ik deze foto gemaakt heb is bekend in A'dam.  Enig idee?

23:59 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, amsterdam |  Facebook |

26-10-06

Canals and Architecture in Amsterdam

This time two weeks ago I was in Amsterdam.  Didn't have much time, but I did manage to take some photos.  Don't always know what is where, but maybe our Dutch friends can help me out here.
IMG_4791_adam_church

Rond deze tijd twee weken geleden zat ik in Amsterdam.  Had niet veel tijd om foto's te maken, en zeker niet om van buiten te leren of noteren waar ik precies was.  Maar misschien krijg ik hier wat hulp van Nederlandse buddies?

20:36 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: amsterdam, street |  Facebook |

22-10-06

Harrods by night

Back to London.  I still have tons of photos from my London trip.  What I really want to do is make another series, one about the Templars in London.  But need some time to process the photos and write the text.  In the mean time I'll leave you with this nightly view of Harrods department store.

IMG_4765_Harrods
Nog een foto van mijn Londen trip einde augustus.  Ik heb nog tonnen foto's van die trip, maar moet tijd vinden om ze te bewerken.  Wat ik zeker nog wil doen is een reeks maken van de orde van de Tempeliers in Londen.  Maar intussen laat ik even deze nachtelijke kijk op Londen's meest bekende winkel, Harrods.

00:46 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: london, street |  Facebook |

19-10-06

Fairground attraction

You can interpret the title in two different ways, of course.  I was initially attracted by the speed of the attraction and wanted to get a shot of grimacing people while it was at the height of its violence.  That is the top photo.  The second one catches the people when the thing is in rest.  I then noticed that the young girl with the bare knees and pirate boots is very attractive.  Pretty.
CRW_9169_carnival

Je kan de titel op twee manieren opvatten.  De uitdaging voor mij was de verkrampte gezichten van de mensen vangen terwijl deze snel bewegende attractie het hoogtepunt van zijn gewelddadige dyamiek bereikte.  De tweede foto is in rust.  Ik vind de jonge dame met de piraten laarzen en blote knieën aantrekkelijk, mooi kind.
CRW_9172_carnival

I just got home, so please excuse me anoter day, I'm too tired now to check your blogs.  Need to drive to Brussels at 6 later on today.  Hope to make your blogs tomorrow, but I just realized that I have our yearly dinner party at work.  So I'll be late again tomorrow.

Ben net thuis, dus vergeef mij nog één dag, ik ben nu te moe om jullie blogs te bezoeken.  Ik moet straks om 6u terug naar brussel rijden.  Ik besef nu pas dat ik morgenavond ons jaarlijks etentje heb op 't werk.  Dus het wordt weer laat.

01:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

14-10-06

Inside the Market @ Covent Garden

 Remarkably clean for a place visited by so many every day. A more serene moment around lunchtime with people relaxing in a seating area. It gets really crowded in the evening. I love the architecture of the place.
CRW_4021_CG

Verbazend proper voor een plek die elke dag door zo veel mensen bezocht wordt. Dit is een kalmer moment tijdens lunchtijd, de mensen relaxen in een omgeving met bankjes. ’s Avonds wordt het er écht druk. Ik vind de architectuur van deze plek wel bijzonder.

I have something else that I want to show you tonight.  Not a photo I took myself, Cindy Frey is responsible for this one.  Lebad is Heule's (near Kortrijk) badminton club.  They play the mixed competition in the highest category.  To help fund the competition and youth training, most of the players decided to pose for a sexy 2007-calendar.  Cindy Frey, the photographer, is a very good player too.  The calendar costs 15 euro, contact devriendtkristof@hotmail.com
BTW: Kristof is the dark haired guy in the top of the photo, he trains my son.

Cindy_Freys_lebad

Vanavond wil ik jullie nog iets tonen.  Een foto gemaakt door Cindy Frey.  Lebad is de badmintonclub uit Heule bij Kortrijk die in eerste nationale de gemengde competitie speelt.  Om de competitie- en jeugdwerking te helpen financieren, poseerden de meeste spelers van de eerste ploeg voor een sexy 2007 kalender.  Cindy Frey, de fotografe, is zelf een goede speelster.  De kalender kost 15 euro, contacteer hiervoor devriendtkristof@hotmail.com
Voor de niet-kenners: Kristof is de donkerharige kerel bovenaan in de foto, hij traint mijn zoon.

23:16 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, people, london, covent garden, badminton, sport |  Facebook |

13-10-06

The Market @ Covent Garden

 This should give you a good view of the main market hall and the general atmosphere of Covent Garden at lunchtime. People don’t just frequent the crowded pubs and restaurants, they bring their sandwiches and just sit down on the pavement enjoying the street artists. They don’t sell apples anymore in the apple market. Lots of stalls with art, hand painted silk ties, jewellery, pottery, special t-shirts…
CRW_4017_CG

This should give you a good view of the main market hall and the general atmosphere of Covent Garden at lunchtime. People don’t just frequent the crowded pubs and restaurants, they bring their sandwiches and just sit down on the pavement enjoying the street artists. They don’t sell apples anymore in the apple market. Lots of stalls with art, hand painted silk ties, jewellery, pottery, special t-shirts…

20:19 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, people, london, covent garden |  Facebook |

12-10-06

Fun and games in Covent Garden

Round the clock entertainment, one street artist takes over from the other. The trend seems to be to get the crowd involved in the act. They love it. Didn’t stay to understand the concept of this act, the artist was instructing the three women what to do with the fruit and veg. The girls look like they are having fun.
CRW_4013_CG

Onophoudend amusement, de ene straat artiest neemt over van de andere. De trend lijkt om de toeschouwers te betrekken, ze zijn er gek op. Ik bleef niet staan om het concept van dit nummer te begrijpen, de artiest instrueerde deze drie dames rond het gebruik van het fruit en de groenten. Ze zien er in elk geval uit alsof ze zich amuseren.

21:17 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, people, london, covent garden |  Facebook |

10-10-06

Covent Garden’s Gallery

Not as monumental as the Galleries Saint-Hubert in Brussels, but in between the two open halls, you’ll find a double row of boutiques. Very trendy, not for light wallets. A lot of noise in this photo, but not easy to take as the sun was beating through the glass in the roof, but did not reach down to the floor.A lot of noise in this photo, but not easy to take as the sun was beating through the glass in the roof, but did not reach down to the floor.

CRW_3799_CG

 Niet zo monumentaal als de Galleries Saint-Hubert in Brussel, maar tussen de twee open markhallen vind je een dubbele rij boetiekjes. Heel erg trendy, niet voor magere portefeuilles. Nogal wat ruis in deze foto, maar onvermijdelijk gezien de zon de balken van de dakconstructie goed verlichtte, maar niet tot op de vloer reikte.

20:48 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, london, covent garden |  Facebook |

09-10-06

The Pirate of Covent Garden

You’ll meet musicians, artists and colourful folk. This man looked as if he was out to do some serious business or late for an important meeting. The Covent Garden area offers an interesting mix of architecture. It is a very busy place, the area round Covent Garden hosts many shops, restaurants and pubs.
CRW_4007_CG

Je ontmoet er muzikanten, artiesten, kleurrijk volk. Deze man zag er uit alsof hij serieuze business te doen had of te laat was voor een belangrijke afspraak. Om en rond Covent Garden ontdek je ook een mengelmoes van architecturen, de omgeving is er wel heel erg druk, veel winkels, pubs en restaurantjes.

22:27 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, people, london, covent garden |  Facebook |

08-10-06

The Opera Singer : Covent Garden

 This busy terrace of a pub in Covent Garden was entertained by this charismatic opera singer. Did she have a voice, her vocal cords must be made of steel. The name Covent Garden is actually derived from convent, at one point in time this used to be the site of a convent.
CRW_3806_CG_opera

Dit druk terrasje van een pub in Covent Garden werd geëntertaind door deze charismatische opera zangeres. Wat een stem, wat een uitstraling! De naam Covent Garden zou afgeleid zijn van ‘convent’, het Engelse woord voor klooster. Ooit zou deze plek de site geweest zijn van een klooster.

19:33 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, covent garden, london |  Facebook |

07-10-06

Women with Hats : Covent Garden

 Number one of a Covent Garden series. Covent Garden is a covered market place in the centre of London. It hosts 2 large open spaces for stalls, bordered on the side by rows of trendy boutiques. It is a pricy place to do your shopping, but it also hosts a lot of little restaurants and snack bars, so it is a good place to have a bite to eat or a drink. I guess that is the main attraction to the workforce frequenting London as well as the perpetually ongoing entertainment in and around Covent Garden. Stall holders will do anything to attract your attention, like wear funny hats.
CRW_3805_CG1

Nummer 1 in een reeks over Covent Garden. Covent Garden is een overdekte marktplaats in het centrum van Londen. Je vindt er 2 open ruimtes voor standjes of marktkramen met aan beide zijden rijen trendy boetiekjes. Goedkoop winkel je er niet, maar je vindt er ook veel kleine restaurantjes en snack bars. Je kunt er redelijk goedkoop eten en drinken. Dat is wellicht de grootse aantrekkingskracht op de werkkrachten in Londen alsook het nooit ophoudende aanbod van amusement gebracht door buskers en straatartiesten. Uitbaters van standjes doen alles om je aandacht te trekken (zodat je de prijzen niet merkt) zoals grappige hoofddeksels dragen.

18:51 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, covent garden |  Facebook |

06-10-06

London - Hamleys - Regent Street - 5

 At Hamleys they certainly have eye for detail. This cute fellow here on top of a display seems to be their mascot. Maybe you’ve noticed him before in the display cabinet I put online earlier. Funny how they go out of their way to please the eye. I’ve never before visited a shop where the space between the top of the display and the ceiling is used for decorative purposes.
IMG_3925_Hamleys8

Bij Hamleys hebben ze oog voor detail. Het figuurtje hier bovenaan een rek lijkt hun mascotte te zijn. Je zag ‘m ook al in de vitrinekast die ik hier eerder online zette. Grappig hoe ze werk maken van het oogstrelende element in deze winkel, de afwerking is 100%. Ik was nog nooit eerder in een winkel waar ze de ruimte tussen rek en plafond decoratief afwerkten.

22:08 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, hamleys |  Facebook |

05-10-06

London - Hamleys - Regent Street - 4

 This must be the most expensive article they sell at Hamleys. It holds the world record for the most expensive board game in the world. My wife loves board games. Luckily my credit card doesn’t stretch that far. You can buy a car for this kind of money.
CRW_3921_Hamleys9

Dit moet het duurste artikel zijn wat je vindt in Hamleys. Wereldrecord: het duurste gezelschapsspel in de wereld. Mijn vrouw is gek op gezelschapsspellen. Gelukkig kon ik dit spel niet kopen met mijn Visakaart, mijn limiet is ontoereikend. Voor dit bedrag kan je een auto kopen.

23:25 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, hamleys |  Facebook |

04-10-06

London - Hamleys - Regent Street - 3

You’ll find the more expensive toys behind glass under lock and key at Hamleys. But wait, come back tomorrow, the best is yet to come! You’ll find these refined toys on one of the upper floors. Far away from the basement where giant working models show you what is possible with Lego and Knex.
IMG_3924_Hamleys6

 Het duurdere “speelgoed” vind je in Hamleys achter slot en grendel in goed verlichte vitrinekasten. Maar wacht, het beste komt nog, nog een dagje geduld! Dit fijne speelgoed staat in schril contrast met de kelderverdieping waar je de bouwdozen Lego en Knex vindt. Die afdeling is gewoon super, met levensgrote werkende modellen.

22:41 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, hamleys |  Facebook |

03-10-06

London - Hamleys - Regent Street - 2

Hamleys can best be described as a superstore for toys and games. It caters for all ages, from babies to grand masters in chess. It has several floors (stories). Reaching the top floor I was amazed by this giant model of Superman suspended from the ceiling, spinning round.
IMG_3927_Hamleys4

Hamleys kan je best beschrijven als een supermarkt voor speelgoed en spellen. Je vindt er iets voor elke leeftijd van baby tot grootmeester in het schaken. De winkel telt verschillende verdiepingen. Toen ik op de bovenste verdieping kwam was ik onder de indruk van dit gigantische model van Superman. Het ding hing aan het plafond en draaide rond.

20:06 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: london, hamleys, street |  Facebook |

02-10-06

London - Hamleys - Regent Street - 1

When did you last feel like a kid in a toy shop?  Long time ago?  Go to Hamleys in Regent Street in London.  It is free and I'll bet you'll have a lot of fun.  I sure did.  Shop assistants demonstrate the toys.  They attract, they have a great sense of humour.  This sweet girl got right in to the act when I pointed my lens at her.  So now all you photographers have another place to go should it rain in London.
IMG_3920_Hamleys1

Wanneer voelde je je voor het laatst als een kind in een speelgoedwinkel?  Lang geleden?  Ga dan naar Hamleys in Regent Street in London.  Vrije ingang en gegarandeerd lol.  De winkelbedienden demonstreren er het speelgoed.  Ze verleiden je en hebben een fantastisch gevoel voor humor.  Dit lief meisje liet zich volledig gaan toen ik mijn fototoestel boven haalde.  Nog een plaats waar fotografen heen kunnen wanneer het regent in Londen.

19:55 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: london, hamleys, street |  Facebook |

02-09-06

Changing of the Guard

I was very disapointed.  First thing we did once in London was stroll down to Buck House for the changing of the Guard.  Now I remember this from when a was a kid.  Great parade, lots of marching guardsmen, horseback guards, and a great military band with a colourful figure at the head with a monstrous Irish wolfhound in front of him.  Economies seem to have struck this ceremony.  It has downsized considerably.  Just 6 to 8 horsemounted guards, a smaller more modest band and less marching guardsmen.  And a knowledgable person told us that this was the extended ceremony that they only hold once every two weeks.  I was also sad to find no more horsemounted guards at horseguards parade.  Traditions are crumbling.

 

I hope you don't think I've pimped up the levels too much in the first photo, I had to take it with the sun in front of me.  So I tried to make the best of it.
Don't save me with your comments, if you think a photo is shitty, just tell me.

00:03 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, london |  Facebook |

03-08-06

TAZ2006 - Sea Theatre 2

Jasmine just couldn't catch the flying rubber duck.  She tried 3 times, but missed every time.  Never mind, Jasmine, I'm sure it doens't hate you now.

That ground is hard, for a duck that has been shot in to the air 330 feet.

 

23:19 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, people, oostende, taz |  Facebook |

25-07-06

Mint Tea

I'll admit that mint tea was a new experience for me.  I liked it.

And my friend John taught me how to drink it with etiquette:

 

My album of the Gentsche Fiesten is online: http://pieterbie.fotopic.net

 

22:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gentsche fiesten, street, hfc, ravasjol, the hustler |  Facebook |

24-07-06

Get a Shave @ Gentsche Fiesten

 Some of my buddies here in cyberspace are good at telling photo stories.  I'd like to have a try myself.

'Hey, sir, look how stubbly my legs are, stay around and feel how smooth they will be after a shave with this great new product'.  I'm telling you: this photographer was about to hand his camera to the person next to him and join in the fun.  But I stayed true to my hobby, I held on to the camera and took photos.

 Now this photographer was thinking of what he desperately needed shaving.  The woman explained that they need to use fresh testgirls all the time.  I was thinking of staying there for the rest of the festivities.

'When I grow up I'm going to have my legs shaved too'.

I know, this is not half as good as some of you.  But I'm a starter at this.
Do not feel obliged to encourage me!

I'd like to thank all of you for the positive comments on yesterday's post.  It is a photo you have to appreciate because of its "Good click moment".  The characters are not sharp, the exposure is not that good, the composition is lousy, but the objective was indeed to capture the action at the right time.  I'm glad so many people noticed that.

21:59 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: hfc, street, people, gentsche fiesten |  Facebook |

17-10-05

Place des Vosges

Likely one of the most beautiful squares in Paris.
I have already posted a photo of a musician playing the cello in the galleries bordering this square.
Now one of two young people enjoying the hot summer evening in the cool of one of the four fountains in each corner of the square.
A great place!

21:34 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, paris, france |  Facebook |

10-10-05

Watering the Flowers

One of the more static attractions in Phantasialand Germany.
But rather well done, actually, you'd think it was a real statue and not a living girl.

22:28 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, germany, phantasialand |  Facebook |

07-10-05

Jump into the weekend

Photo I took last weekend whilst walking along the seafront.
A kid enjoying himself.
Great!

23:54 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, sport, oostende |  Facebook |

01-10-05

The Green Green Grass...

A reminder of last summer on this sunny Saturdaymorning.
Actually a picture I took in the park above Montparnasse station in Paris.
 

10:47 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, paris, france, people |  Facebook |

27-09-05

Metro Bastille

Great metro (underground) station in Paris: Bastille.
Looks out over the river Seine.
Can one ever get enough of Paris?
Yep, I know some people who got fed up.
I admit: likely no fun if you don't live close to your place of work.

22:51 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: paris, france, street |  Facebook |

12-09-05

Champs Elysées

I'm off to Paris again for a couple of days tomorrow morning.  May be Friday before I post here again.  Will be too busy over there, I'm afraid.  But I will take my trusty little camera, you never know a catch a woman reading.

23:38 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, architecture, paris, france |  Facebook |