03-04-07

People in London

I browsed my computer looking for something to post today. No, not that I don’t have any photos that will do, I just couldn’t decide. And then I noticed that it was a while since I had featured people on my blog. So here are 3 lovely British ladies. At least they were participating in the street animation around Covent Garden. They have featured here before, but when I was making the album for my fotopic site, I stumbled across this photo that look much more spontaneous that the one that I posted here before. If you haven’t visited my London album yet, and you’d like to, click here.
CRW_4012_conventg_fruit

Ik zocht op mijn PC naar een foto om te posten vandaag. Nee, niet dat ik door mijn voorraad zit, ik werd alleen overvallen door een vlaag van besluitloosheid. En dan merkte ik op dat het een tijdje was dat ik nog mensen op mijn blog gezet had. Dus hier 3 Britse schoonheden. Ten minste: ze participeerden in de straatanimatie in de Covent Garden omgeving. Niet de eerste keer dat ik die dames hier toon, maar ik stootte op deze foto toen ik mijn album voor mijn fotopic site maakte. Ze zien er veel spontaner uit op deze foto dan in de foto die ik hier eerder publiceerde. Als je mijn Londen album nog niet gezien hebt, klik dan hier.

20:06 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

20-03-07

Assstaring

Sorry about the title, I feel like something different today. This one girl had some difficulties in climbing on the monumental stone bench near our sports facilities in the centre of town. No, I did not go and give her a hand, I took a photo, of course.
CRW_7173_assstaring

Sorry voor de titel (kontstaren), heb zin om iets anders te posten. Het ene meisje had wat problemen om de monumentale stenen bank te beklauteren. Je vindt deze bank dicht bij de Koninklijke stallingen in Oostende, de sporttempel. Ga er eens een deftige foto van moeten maken. Nee, ik ging geen handje toesteken, ik nam een foto, natuurlijk.

22:46 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

14-03-07

Tai Chi

And why not. One Saturday noon time, February 3, this woman decided to do some Tai Chi in the botanic gardens in the centre of Brussels. I rapidly grabbed my photo machine, unfortunately I was too far away. She was American. To be honest: I don't give a danm about the nationality, as long as it provides me with a good photo.

CRW_5317_tai_chi2

Waarom niet: een zaterdagmiddag, 3 februari, dezer vrouw besloot om een beetje Tai Chi te beoefenen in de botanische tuinen in het centrum van Brussel. Ik greep snel naar mijn fotomachine, jammer genoeg was ik een beetje ver verwijderd. Zij was Amerikaanse. Om eerlijk te zijn: kan mij niet schelen die nationaliteit, als het mij maar een goede foto oplevert.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, hfc, brussels |  Facebook |

06-03-07

Street-art

This one made me smile   Such a dreary corner, and someone managed to produce some humour here. It doesn't always have to be art with capital A.
CRW_7108_street

Hier moest ik hartig om lachen   Zo'n troosteloze plek, en iemand slaagde er in de humor van de situatie in te zien. Het moet niet steeds kunst met grote K zijn.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, art, gent |  Facebook |

04-03-07

Fashion Girl

Fashion is a question of taste. She is young, she can get away with this. I don't think that this is a good idea for a gift for our wedding aniversary.
CRW_7150_fashion

Mode is een kwestie van smaak. Ze is jong, het is haar vergeven. Ook hier: geen goed idee als geschenk voor onze huwelijksverjaardag.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, people, fashion |  Facebook |

21-02-07

English Girls

I don't like the look of that, do you? No, it doesn't look very clean, I wouldn't swim in that water. There are swans everywhere, what do you think they do in that water? I don't know, it is rather smelly. I wouldn't wash my feet in that...
3 British girls along a canal in Brugge. I thought that the expression on their faces was rather funny. I was on the other side of the canal.
IMG_0477_brugge

Dat ziet er toch niet zo fris uit? Nee, proper is het niet, ik zou er niet in zwemmen. Je ziet hier nochtans overal zwanen, wat zouden zij allemaal in dat water doen? Ik weet het niet, maar het ruikt nogal vies. Ik zou er zelfs mijn voeten niet in wassen.

3 Britse meisjes naast een kanaal in Brugge. Ik vond hun gelaatsuitdrukkingen ronduit grappig. I vertoefde aan de andere zijde van het kanaal.

21:22 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, people, brugge |  Facebook |

20-02-07

Canals

Wherever I see canals, they always have someting rather special. This is in Brugge. I love the different colours of the houses on the far side of the photo. They contrast nicely with the monotonous buildings on the near side. That is typically Brugge for you.
IMG_0478_brugge

Kanalen doen mij altijd iets. Deze is in Brugge. Ik ben gek op de bonte kleurencontrasten in de huizen in de verste zijde van deze foto. Ze contrasteren sterk met het monotone van de gebouwen links in de foto. Typisch Brugge.

23:58 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, brugge, architecture |  Facebook |

14-02-07

The Incredible

So here she is: the incredible. I used to drink this coffee all the time when I worked in France. Don't think it is that spectacular, but their adds are good. And so is Tati in this one.
CRW_5271_HFC_Tati

En hier is ze dan: the incredible. Wanneer ik in Frankrijk werkte dronk in deze koffie. Zo spectaculair vind ik ze nu ook niet, maar de affiches zijn goed.
En Tati is goud waard in dit shot.

21:23 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, people, hfc, tati |  Facebook |

11-02-07

Belle Epoque Motorcycle

A while ago I went to this Belle Epoque afternoon where they showed old cars and old motorcycles. I think I showed a vintage Harley Davidson here before. I've forgotten what brand of motorcycle this is, but it is a lovely machine dating from 1928.

CRW_0391_moto
Een tijdje terug bezocht ik een Belle Epoque namiddag waar onder andere oude wagens en motorfietsen getoond werden. Ik dacht dat ik hier eerder een klassieke Harley Davidson toonde. Ik ben vergeten welk merk deze moto is, maar de prachtige machine dateert van 1928.

07:40 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street |  Facebook |

04-02-07

10 - Metroland - Lille again

One more from Lille, because I find the entrance to this metro station out of this world. I'd thought I'd close my Metroland series with this one, which is most appropriate as it shows the Belgian Atomium smack in the centre of the picture. We visited this monument with HFC yesterday.
IMG_3940_metroland

Nog eentje uit Lille, omdat ik de toegang tot dit metro station buitenaards vind. Ik vond het leuk om mijn Metroland reeks met deze te sluiten omdat we gisteren met HFC naar het Belgische Atomium gingen zien. Een afbeelding van het Atomium zie je hier in het midden van het muurschilderij.

21:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, metro, lille, france, underground |  Facebook |

03-02-07

9 - Metroland - HFC and KSA

OK, not correct, it is inside a train, it is not a metro/underground/subway.
I spent a great day with HFC in Brussels today. The sun was on our side. More about that later. On the way home, after G&G got off the train in Gent, a troup of KSA (youth movement) got on the train. They were great people and great fun. They said they didn't mind an old guy like me staying in their midst. And they didn't even mind me taking pictures. An end to a perfect day.
KSA9


KSA8

KSA1


KSA2


 

KSA3

 

KSA4

OK, niet correct, het is de binnenkant van een trein en geen metro.
Fantastische dag gehad met HFC in Brussel vandaag, de zon was onze bondgenoot. Meer daarover later. Op de terugweg, nadat G&G de trein verlaten hadden te Gent, kwam een KSA-groep aan boord (jeugdbeweging). Leuke bende, fun. Ze hadden geen bezwaar tegen de aanwezigheid van een ouwe als ik, zelfs niet wanneer ik mijn fototoestel bovenhaalde. Het einde van een perfecte dag.

22:44 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street |  Facebook |

02-02-07

8 - Metroland - the way in

When I was working in Paris I loved the entrances to the underground at Les Halles. Monumental, don't you think? Not the place to descent at nighttime, I was told, "They will cut you in to little pieces and eat you" our sales director would warn me. I stayed there for several weeks in the Novotel. It was nice being so close to the Centre Pompidou, the church of Saint-Eustache and other great Parisian landmarks.
IMG_3652_metroland

Toen ik in Parijs werkte was ik gek op de ingangen van de metro om en rond Les Halles. Monumentaal, vind je niet? Geen aanrader 's nachts, onze commercieel directeur zei: "Ze snijden je daar in kleine stukjes en eten je op". Ik verbleef er meerdere weken in het Novotel. Wel leuk om zo dicht bij het Centre Pompidou, de Saint-Eustache kerk en andere Parijse bezienswaardigheden te logeren.

21:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, underground, metro, paris, france |  Facebook |

01-02-07

7 - Metroland - above Paris

An underground/subway/metro should be below the surface, of course. But in most cities the train surfaces here and there. That is the case in Paris, where I have used the metro more frequent than in any other city in the world. I worked there for 6 months back in 2005. I like the way they painted the side of the bridge red and white here.
IMG_9659_metroland

Een metro zou onder de grond moeten rijden, natuurlijk. Maar in de meeste steden komt het ding hier en daar boven grond. Dat is het geval in Parijs waar ik de metro 't meest van al gebruikte. Ik heb er natuurlijk wel 6 maanden gewerkt in 2005. Leuk hoe ze hier de zijkant van de brug rood en wit geschilderd hebben.

21:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, underground, paris |  Facebook |

31-01-07

6 - Metroland Lille

A temple of metro/underground station decoration is the metro in Lille. This is underneath the hypermodern railwaystation of Lille Europe, where you can catch the Eurostar to London and the high speed TGVs on the French network. There are more decorated walls like this, amazing the effort that went in to this. I've never actually taken the metro in Lille, seems that the whole setup is hypermodern.
IMG_0230_metro_lille

Een tempel in metro station decoratie te Lille/Rijsel. Je vindt dit metro station onder het hypermoderne spoorstation Lille Europe, waar je de Eurostar naar Londen kunt nemen of de TGVs op het Franse netwerk. Er zijn nog muren op zo'n prachtige manier gedecoreerd, is wellicht ook niet in 5 minuten gerealiseerd. De metro zelf heb ik nog nooit gebruikt, schijnt hypermodern te zijn.

21:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, underground, street, france, lille, art |  Facebook |

30-01-07

5 - Metroland meets Prince Charles

OK, I don't feel like stopping, but I will take the topic a bit wider. When I surfaced from the underground at Leicester Square, this theatre immediately caught my eye. They do nothing but Prince Charles sketches, it is always sold out, they've been doing it for years and they will likely keep on doing it. I love Brittish humour.
IMG_3983_London_Charles

OK, ik wil niet stoppen met Metroland, dus ik ga wat breder met dit topic. Wanneer ik bij Leicester Square boven grond kwam, viel dit theater mij op. Ze voeren er niets anders op dan sketches over Prince Charles. De opvoeringen zijn steeds uitverkocht, ze doen dit al jaren en blijven het wellicht doen. Ik hou van Britse humor.

21:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london |  Facebook |

29-01-07

4 - Metroland

This is the last photo in my short Metroland series. A lonely passenger with the dreaded toe slippers. Ouch, I managed to cut off one of her big toes, how amateurish of me. This poor girl has fallen victim to my inability to resist candids. This is, of course, very sick of me.
IMG_3933_London_metro_teens

Dit is dan de laatste in mijn korte Metroland serie. Een eenzame passagier met de gevreeste teensletsen (slippers). Ai, ik slaagde er zelfs in haar ene grote teen af te snijden, wat een amateurisme. Deze jonge dame werd het slachtoffer van mijn onvermogen om aan candids te weerstaan. Ziekelijk is het gewoon.

21:42 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, london, underground |  Facebook |

28-01-07

3 - Metroland

And then of course the inevitable when one is in an underground station: the in rushing train obscures all else from sight. But then the whoosh of the carriages shot through the tube as if by air pressure is an attraction by itself.
CRW_4000_London_metro

En dan gebeurt het onvermijdelijke wanneer je in een metrostation bent: het voorbij glijdende metrostel belemmert het zicht op al de rest. Maar de voorbijrazende stellen, alsof ze door luchtdruk aangedreven zijn, vormen een attractie op zichzelf.

21:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, london, underground |  Facebook |

27-01-07

2 - Metroland

Once down in the belly of the underground you meet some colourful people there, lots of young people. This is the very busy underground station under Victoria railway station. You don't want to be there in the rush hour.
IMG_3932_London_metro_colou

Eens in de buik van de metro ontmoet je er een kleurrijk volkje, veel jeugd. Dit is het drukke metrostation onder het Victoria spoorstation. Daar wil je niet zijn in de spits.

21:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: london, street, underground |  Facebook |

26-01-07

1 - Metroland

I've published photos taken the underground/subway/metro here before. http://pieterbie.skynetblogs.be/archive-week/2005-27  But I have a couple of photos of London's underground now. Let's start by going down, all the way (sorry, no pun intended). I told you before: Metroland was the first work by brilliant author Julian Barnes. Must reread it.
CRW_3995_London_metro

Niet de eerste keer dat ik hier foto's van de metro publiceer.  http://pieterbie.skynetblogs.be/archive-week/2005-27  Maar nu heb ik er enkele van de Londense metro. We starten door er in af te dalen. Ik val in herhaling: maar Metroland was het eerste boek van Julian Barnes, een brilliant auteur. Moet ik absoluut eens herlezen.

21:23 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, london, underground |  Facebook |

25-01-07

'My' train in the hail

When I got up this morning, the snow carpet was thicker. It had snowed again during the night. When I got to the station yesterday it was hailing. The hail was collecting on a small patch, where it blew under the canopy, just in front of where my train was waiting for me. Gave me this everyday shot. I wondered: is this good enough to publish? And then I decided to do so. Why not? I find this shot rather interesting. But I don't know why.
IMG_4936_snowtrain

Toen ik vanmorgen opstond zag ik dat het sneeuwtapijt dikker geworden was. Het had terug gesneeuwd tijdens de nacht. Toen ik gisteren in het station arriveerde was het aan het hagelen. De hagel viel op een klein vierkant waar het onder het dak van het station blies, net op de plaats waar mijn trein op mij wachtte. Het resultaat is dit alledaagse shot. Ik twijfelde of ik dit goed genoeg vond om online te zetten. En dan dacht ik: "Waarom niet?". Ik vind dit een interessant shot. Ik weet alleen niet waarom.

17:20 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, snow |  Facebook |

21-01-07

The Big Issue

The Big Issue is a street magazine project for homeless people. It gives them something useful to do and the main obective is to provide them with a legitimate income to help them along to better quality of living. This vendor in London is certainly doing his best.
CRW_3973_boyence

The Big Issue is een straatkrant project voor daklozen. Zo hebben ze een nuttige bezigheid en het hoofdobjectief is om ze een legaal inkomen te geven op weg naar een betere levenskwaliteit. Deze verkoper in Londen doet alvast zijn uiterste best.

19:15 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, london |  Facebook |

12-01-07

The Horseback Shrimp Fisherman

This is the town hall of Koksijde, a seaside resort along the Belgian coast.  Koksijde is famous for its tradition of shrimp fishermen on horseback.  They ride the animals as far as possible in sea and they drag the nets along the seabed, catching the shrimp.  I should go down there one weekend to take some photos of the real thing.  Yesterday's post: thanks ever so much for your reactions, they warmed my heart.  Rayts expresses just about what I see in this photo.  And I could not have gone down to the same level as the cat, because then I would have messed up the background.  I took this photo in a cemetery, and I really wanted to get the monotonous path in the shot, and not the graves.  It was indeed also an exercise in DOF and a bit of a risk as far as the composition went.  But I like the result and also the fact that the eyes are so clear.
CRW_1016_koksijde

Dit is het stadhuis van Koksijde, een stadje langs de Belgische kust.  Beroemd voor zijn traditie van de paardenvissers.  Om garnalen te vangen gaan de vissers te paard zo ver mogelijk in zee en laten de paarden dan het net over de zeebodem trekken.  Ik moet er eens teruggaan om de vissers in actie te fotograferen.  Jullie reacties op de post van gisteren vond ik hartverwarmend.  Rays drukte best uit wat ik allemaal in de foto zie.  Ik kon deze foto niet op gelijke hoogte als de kat maken, zo kon in de tegels niet goed in de compositie krijgen.  Ik maakte deze foto op een kerkhof.  Het was een oefening in DOF en ik ben blij dat ik er in slaagde om de ogen zo duidelijk te pakken te krijgen.  De graven wou ik nu niet in de gewaagde compositie.

21:50 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, koksijde |  Facebook |

11-01-07

Tobe Tulips

When I was in Amsterdam a few months ago, I was surprised by the market along the Singel.  Smack in the middle of this big city you can find stalls with bulbs for tulips.  Great!  Won't be visiting your blogs this morning, I just got in, and need to get up again in less than 4 hours :-(
IMG_4812_bollenwinkel

In Amsterdam een paar maanden terug, was ik verrast door de markt langsheen de Singel.  In het midden van de drukke metropool vind je marktkramen met bollen voor tulpen.  Fantastisch!  Ga nu geen blogronde meer doen, ben net thuis en ik moet in minder dan 4u terug de baan op :-(

01:36 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: amsterdam, street |  Facebook |

06-01-07

Nigtswimming

Had to think of the song title when I had another look at this night photograph of these two swans.  Taken when I went to Brugge for some night photography.  I thought these animals slept at night.  Amazing what a ripple they cause on the canal's water.
CRW_4997_Brugge_swans

Ik moest aan de titel van het liedje van REM denken wanneer ik nog eens naar de foto van deze twee zwanen keek.  Ik nam deze foto toen in in Brugge wat nachtfotografie ging doen.  Ik dacht dat deze beesten 's nachts sliepen.  Zie eens wat een deinig ze in het rustige kanaalwater veroorzaken.

20:23 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, brugge |  Facebook |

Red - contrasting ladies

I still have some photos here in my archive from the time I was working in Paris.  So this is February 2005 until August 2005.  I love this shot of the two women enjoying the evening sun near the fountains on the square in front of Paris' monumental town hall (City Hall for our American friends).  They contrast a bit, don't you agree?
IMG_4234_PA_redhair

Ik heb nog wat foto's in archief van de tijd toen in in Parijs werkte.  Ik heb het dan over de periode van februari tot augustus 2005.  Dit shot van de twee vrouwen die genieten van de avondzon bij de fonteinen op het plein voor het Parijse stadhuis heb ik altijd tof gevonden.  Wat een contrast tussen de twee, vind je niet?

00:51 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, paris, people |  Facebook |

25-12-06

Another Sweet Shop

Merry Christmas, everyone!  Another sweet shop in the Galleries Saint-Hubert.  A bit classier than the previous one.  Love the framed photographs on the wall in this shop.
IMG_4910_kerst2006

Vrolijke Kerst, iedereen!  Nog een snoepwinkel in de Sint-Hubertus galerijen in Brussel.  Een beetje meer klasse dan de vorige.  Ben gek op de ingelijste foto's die aan de muur hangen in deze winkel.

23:51 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, brussels, christmas |  Facebook |

23-12-06

Sweet Shop, Sweet Girl

And now for some Christmas atmosphere in Brussels.  Passing through the Galleries Saint-Hubert on my way home from work, this girl caught my eye.  Really what you call a sweet girl.
IMG_4908_kerst2006

En nu terug naar Brussel voor wat Kerstsfeer.  In de Galleries Saint-Hubert, op de weg van 't werk naar huis viel mij oog op dit meisje.  Wat een zoet kind.

00:24 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, brussels, christmas |  Facebook |

18-12-06

Christmas @ Tivoli's

Copenhagen was already ready for Christmas when I arrived there at the end of November. The entrance to Tivoli park was fully decorated.  I didn't go inn, not my kind of thing.  Went in during my last visit, a high level of Disney.
IMG_4827_DK_kerst2006

Kopenhagen was klaar voor Kerst eind november.  De ingang van het Tivoli park was rijkelijk versierd.  Vanbinnen wellicht ook, maar dit is niet echt mijn ding.  Te hoog Disney gehalte.  Ik bezocht het park tijdens mijn vorige trip.

22:44 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: copenhagen, street, christmas, denmark, kobenhavn |  Facebook |

11-12-06

Reflecting Harley Davidson

I took this shot a while ago in my hometown of Oostende.  Saw this Harley parked on the corner between the vegetable market and the mine square (Mijnplein), just next to the Italian takeaway.  I couldn't help noticing the beautiful reflection in the shiny tank of this beautiful machine.
IMG_0901_harley

Deze foto nam ik een tijdje geleden in Oostende.  Deze Harley stond geparkeerd op de hoek tussen de groentenmarkt en het mijnplein, net naast het Italiaanse meeneem restaurant.  De reflectie in de glimmende benzinetank van deze mooie machine stak mijn ogen uit.

23:05 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, harley davidson |  Facebook |

10-12-06

The Discobars

You have to give it to this guy: you have to be a brave drummer to do your act in a suit like that. Very pink.  Good little group, mind you, this.  Enjoyed their grasp out of 70s disco music.  But it seems to be a desease over here, everyone is trying to score by bringing 70s disco.  What is your favourite disco number?
Patrick Hernandez' Born to be Alive always left a good impression on me.
IMG_1660_Discobart

In dat kostuum optreden: deze drummer moet toch heel dapper zijn.  Goeie groep, ik genoot van hun 70s disco revival act.  Is hier precies een ziekte geworden, veel groepen grijpen terug naar 70s disco.  Was is jouw favoriete disco nummer?  Patrick Hernandez' Born to be Alive blijf ik een goed nummer vinden.

00:34 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, music |  Facebook |