21-01-16

Phoning 30 - Nice Weather along the High Line

The clothing on these phoning or texting women show you how nice the weather was that day in November along the High Line.

people, street, phoning, nyc, usa, new york city, high line

De kledij van deze telefonerende of sms'ende vrouwen toont je hoe mooi het weer was die dag in november langsheen de High Line.

07:00 Gepost door pieterbie in people, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, street, phoning, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

20-01-16

Inside Chelsea Market

The beginning of November: Halloween was still present in the market, but they had started on the Christmas decorations as well. Running water reminds of the industrial origin of this building. We didn't stay long, because it became lunchtime and the place filled up with people looking for something to eat.

street, nyc, usa, new york city, high line

street, nyc, usa, new york city, high line

street, nyc, usa, new york city, high line

Begin november: Halloween was nog aanwezig in de markt, maar ze waren al met de kerstdecoraties gestart. Lopend water herinnert aan het industrieel verleden van het gebouw. Wij bleven er niet lang, want het werd lunchtijd en de markt raakte overvol.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

18-01-16

Love is the Answer

Trust good old Albert to have the answer. Amazing how many young people are prepared to pose for a photo in NYC.

IMG_4522_NYC_HIGH-LINE.jpg

Albert kent natuurlijk het antwoord. Ik stond er van versteld hoe veel jonge mensen bereid zijn om voor de foto te poseren in NYC.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

17-01-16

Love a Tortoise

No publicity on the High Line itself, but advertisers try to make good use of the streets and places that it provides a good view on. The Turtle Conservancy has clearly understood that sex sells. Did you know that 300 species of turtles risk extinction?

street, nyc, usa, new york city, high line

Geen publiciteit op de High Line zelf, maar adverteerders maken optimal gebruik van de straten en de plekken waar de High Line een goed zicht op geeft. De Turtle Conservancy heeft duidelijk begrepen dat sex verkoopt. Wist jij dat 300 soorten schildpadden met uitsterven bedreigd zijn?

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

07-01-16

High Line Rails

Here and there the rails have been preserved to remind visitors of what the high line really was. In Chelsea Market I found this great photo of it dating from 1915.

street, nyc, usa, new york city, high line

street, nyc, usa, new york city, high line

street, nyc, usa, new york city, high line

Hier en daar heeft men de sporen bewaard om bezoekers er aan te herinneren wat de high line eigenlik was. In Chelsea Market merkte ik een fantastische foto op van in 1915.

07:04 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, nyc, usa, new york city, high line |  Facebook |

02-01-16

Publicity and Captain America on Times Square

Times Square is all about getting your publicity seen. Companies spend a fortune to advertise there. The latest version of Hunger Games was just out, so Jennifer Lauwrence was omnipresent. Love the Captain America backpack on the girl.

street, nyc, usa, new york city, times square

street, nyc, usa, new york city, times square

street, nyc, usa, new york city, times square

street, nyc, usa, new york city, times square

street, nyc, usa, new york city, times square

Times Square is er om je publiciteit gezien te laten worden. Firma's geven een fortuin uit om hier publiciteit te maken. De jongste versie van de Hunger Games was net uit, dus Jennifer Lauwrence was ruimschoots aanwezig. Die Captain America rugzak vond ik subliem!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, nyc, usa, new york city, times square |  Facebook |

01-01-16

Times Square

Times Square is of course the place to be in New York City on Old Year's Eve. The glass ball, in the top right of the photo, descends to assist the countdown to the New Year. Colourfulness is assured on Times Square. Happy New Year, everybody!

street, nyc, usa, new york city, times square

Times Square is natuurlijk de plek waar je moet zijn in New York City op oudejaarsavond. De glazen bal, rechtsboven in de foto, daalt af om het aftellen van het oude jaar te begeleiden. Kleurrijk is verzekerd op Times Square. Gelukkig Nieuwjaar iedereen!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city, times square |  Facebook |

30-12-15

Counting Down

We were sitting on the steps on Times Square when this colourful young lady came and sat down in front of us. Couldn't resist a photo. A bit early to start counting down for the New Year, but she is certainly dressed for the occasion.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Wij zaten op de trappen op Times Square wanneer deze kleurrijke jonge dame voor ons kwam zitten. Ik kon natuurlijk niet weerstaan aan een foto. Een beetje vroeg om al af te tellen voor het Nieuwe Jaar, maar ze was duidelijk wel gekleed voor de gelegenheid.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, nyc, usa, new york city, music |  Facebook |

29-12-15

Dalek

Christmas is about giving and receiving presents. In Canterbury, back in October, I was tempted to buy this toy dalek for my eldest son. He is pretty keen on Dr. Who. But then he is 25, I don't know if he would have appreciated this cuddly talking dalek. I pressed its tummy and it said: 'You will obey the daleks'.

street, shopping, canterbury, uk

Kerstmis betekent kado's geven en krijgen. In Canterbury, in oktober laatst, was ik geneigd om deze speelgoed dalek voor mijn oudste zoon te kopen. Hij is fan van Dr. Who. Maar hij is wel 25, dus ik weet niet of hij deze knuffelbare sprekende dalek gewaardeerd zou hebben. Ik drukte op de buik van het ding en het zei: 'Je zal de daleks gehoorzamen'.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, shopping, canterbury, uk |  Facebook |

28-12-15

Canterbury Shop Window Decorations

When we last visited Canterbury, half October, a few shop windows were already decorated for Christmas. I would like to go back just before Christmas, or between Christmas and New Year. Must be very seasonal then.

street, canterbury, uk

Toen wij half oktober Canterbury bezochten waren enkele winkelvitrines al gedecoreerd voor Kerstmis. Ik zou graag eens terug gaan net voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Wellicht een leuk sfeertje dan.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, canterbury, uk |  Facebook |

26-12-15

Our Daily Bread

Don't worry about me, I'm sure this religious influence will wear off.

street, rome, italy

Maak je vooral geen zorgen over mij, deze religieuze invloed ebt wel af.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

24-12-15

Last Christmas

Last Christmas this construction company decorated their construction works. This tree was visible from the whole of Oostende Port.

IMG_7897_OOSTEROEVER_WEB.jpg

Vorige Kerst versierde deze bouwpromotor hun werf. Deze boom was zichtbaar van overal om en rond de Oostendse haven.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, christmas, oostende |  Facebook |

23-12-15

Snow Ball

In NYC they go over the top with Christmas decorations. Like this gigantic glass ball complete with snow circulating. Seen in the entrance of a fashion shop.

IMG_1775_NYC_SHOP.jpg

In NYC gaan ze er echt over met de kerstversieringen. Zoals deze gigantische glazen bal met sneeuw die er in circuleert. In de ingang van een modezaak.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, nyc, new york city, usa |  Facebook |

22-12-15

Last Minute Shopping

Rushing to do some last minute Christmas shopping? In Rome near the Spanish Steps, you'll find the better class of shops.

street, italy, rome

Je aan het haasten om de laatste kerstinkopen te doen? In Rome nabij de Spaanse trappen vind je de betere klasse winkel.

Voor de bezoekers die gisteren de joke niet vatten: fawn is Engels voor hertenkalf. Fawntastic, OK?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, italy, rome |  Facebook |

21-12-15

Fauwntastic

Simply love the sense of humour of some shopkeepers. Spotted this shop back in the summer of 2014 somewhere in the Carnaby Street area.

street, london, uk

Ben gek op het gevoel voor humor van sommige winkelhouders. Ik passeerde dit boetiekje in de zomer van 2014 ergens in de omgeving van Carnaby Street.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

20-12-15

Alp House

Winter Wonderland in London really goes over the top.

street, christmas, london, uk

Winter Wonderland in Londen gaat er echt over.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, christmas, london, uk |  Facebook |

19-12-15

Christmas London Window

Not just in New York City, but also in London they decorate the shops nicely for Christmas.

london, uk, christmas

Niet alleen in New York City, maar ook in Londen versieren ze de winkels mooitjes voor Kerstmis.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: london, uk, christmas |  Facebook |

18-12-15

Dolls House

Came across this dolls house in a shop window in Greenwich Village back in 2012.

street nyc, new york city, usa

Ik vond dit poppenhuis in een winkelraam in Greenwich Village in 2012.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street nyc, new york city, usa |  Facebook |

17-12-15

Christmas Tree

When we were in Canterbury half October, I noticed a Christmas Tree in a shop window. It dispersed snow over itself.

IMG_3955_CANTERBURY_CHRISTMAS.jpg

Toen wij half oktober Canterbury bezochten, zag ik in een winkelvitrine een kerstboom die sneeuw over zichzelf uitstrooide.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, canterbury, uk, shopping, christmas |  Facebook |

16-12-15

Erecting the Christmas Tree on Rockefeller Plaza

We were a bit too early to enjoy the full Christmas decorations in New York City this time around, but the did see the Christmas tree being erected on Rockefeller Plaza. Quite an undertaking. They put scaffolding over Prometeus to protect him from the eventuality of a falling tree. No ice skating for the same reason.

street, nyc, usa, new york city, christmas

street, nyc, usa, new york city, christmas

street, nyc, usa, new york city, christmas

Wij waren een beetje te vroeg om van de kerstdecoraties te genieten in New York City deze keer. Maar wij waren wel getuige van het plaatsen van de kerstboom op Rockefeller Plaza. Een ganse onderneming. Prometeus werd door een steiger beschermd tegen de eventualiteit van een vallende boom. Voor dezelfde reden mocht er niet geschaatst worden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city, christmas |  Facebook |

11-12-15

More Gift Shops

World famous Mott Street counts many gift shops. Giving is good luck the Chinese believe. And with these last images of Chinatown, we walk further down into the Financial District.

IMG_4178_NYC_CHINATOWN.jpg

IMG_4179_NYC_CHINATOWN.jpg

De wereldberoemde Mott Street telt veel gift shops. Geven brengt goed geluk volgens Chinese tradities. En met deze laatste beelden van Chinatown wandelen wij verder naar beneden, op naar de Financiële Wijk.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

09-12-15

Gambling in Chinatown

Gambling is very much part of the Chinese culture. Columbus Park counts many permanent games tables.

IMG_4170_NYC_CHINATOWN.jpg

IMG_4173_NYC_CHINATOWN.jpg

IMG_4171_NYC_SEN-YAT-SEN.jpg

Gokken is een onderdeel van de Chinese cultuur. In Columbus Park vind je meerdere permanente speeltafels.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

08-12-15

Music Lover

The man in the photo here is clearly a lover of live Chinese music. And don't be mislead by the wooly hat: it was 24 to 25 degrees on that day on November 3.

street, nyc, usa, new york city

De man in de foto is duidelijk een liefhebber van live Chinese muziek. En laat je niet misleiden door de mutsen: het was 24 tot 25 graden die dag op 3 November.

07:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

07-12-15

Live Music in Chinatown

Columbus Square is a park in the heart of Chinatown that attracts a lot of its inhabitants. They perform something there that should sound like music.

street, nyc, usa, new york city

Columbus Square is een park in het hart van Chinatown. Veel oudere inwoners hokken er samen. Sommigen voeren er iets op dat muziek zou moeten zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

06-12-15

Grocery

Chinatown has a lot of attractive shops, like this little grocery in one of the side streets.

IMG_4167_NYC_CHINATOWN-GROCERY.jpg

Chinatown heeft veel aantrekkelijke winkels zoals deze kleine kruidenierszaak in een van de kleine zijstraatjes.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

05-12-15

Chinatown

Where the Manhattan Bridge penetrates Manhattan again, is the start of Chinatown. That becomes pretty obvious as you walk along the long overpass.

IMG_4159_NYC_CHINATOWN.jpg

IMG_4165_NYC_CHINATOWN.jpg

IMG_4166_NYC_CHINATOWN.jpg

Waar de Manhattan Bridge Manhattan opnieuw penetreert is de start van Chinatown. Dat wordt duidelijk naarmate je verder lang de lange overpass loopt.

08:43 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

30-11-15

Pearl Plaza

New York City has a lot of squares where you can eat your picknick or street food. Tables, chairs, parasols come free. Like here in DUMBO: Pearl Plaza.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

New York City telt veel pleinen waar je je picknick of street food kunt verorberen. Tafels, stoelen en parasols zijn beschikbaar. Zoals hier op Pearl Plaza in DUMBO.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

24-11-15

Apple & Sarahbeth's

We ended our first day in NYC by having dinner at Sarahbeth's, a typical American restaurant on South Central Park. I started off with a classic dry martini and decided to make it a martini week.
We visited the flagship Apple Store which is open 24/7.
The NYPD seems to have some impressive hardware to control traffic.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Wij beëindigden onze eerste dat in NYC door bij Sarahbeth's te dineren, een typisch Amerikaans restaurant op South Central Park.
Ik nam een klassieke dry martini als aperitief en besloot om er een martini week van te maken.
Wij bezochten ook het vlaggeschip onder de Apple Winkels, op 5th 24/7 open.
De NYPD heeft precies indrukwekkende hardware om het verkeer in de gaten te houden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

21-11-15

Cycling in New York City

I admire the brave people who cycle in New York City. This girl was turning on to South Central Park.

street, cycling, new york city, nyc, usa

Ik bewonder de dappere mensen die fietsen in New York City. Dit meisje draaide net South Central Park op.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, cycling, new york city, nyc, usa |  Facebook |

15-11-15

Graff Diamonds

Graff Diamonds on the corner of Madison and 59th. For rich people with expensive taste. A bit further down: Goyard, the place for handbags.

street, shopping, nyc, new york city, usa

street, shopping, nyc, new york city, usa

street, shopping, nyc, new york city, usa

Graff Diamonds op de hoek van Madison en 59e. Voor rijkelui met dure smaak. Een beetje verder in de straat: Goyard, de winkel om handtassen te kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, shopping, nyc, new york city, usa |  Facebook |