17-02-15

Attract

The shops, restaurants and bars do their best to draw their customers to the side of the market. A neighbouring building shows what it all really used to be about before London prayed on one of its primary targets: the tourist.

 

street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

 

De winkels, restaurants en bars doen hun best om hun potentiële klanten naar de zijkant van de markt te lokken. Een gebouw net buiten de markt toont waar het allemaal om draaide vooraleer Londen aasde op een van haar primaire doelwitten: de toerist.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

16-02-15

You’ll find just about everything

Old cameras, printing accessories, jewels, even mugs with 3D dogs jumping out of them, all you can imagine. You could spend a fortune here. I limited my spending to a couple of funny T-shirts, and the variation was enormous.

 streeet,london,uk,city of london

streeet,london,uk,city of london

streeet,london,uk,city of london

Oude camera’s en fototoestellen, stempels en drukkerij benodigdheden, juwelen, zelfs mokken met 3D honden die er uit springen, je kan het je zo gek niet inbeelden. Hier kan je heel veel geld uitgeven. Ik hield het bij enkele grappige T-shirts, en daar hadden ze er ook genoeg van.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: streeet, london, uk, city of london |  Facebook |

15-02-15

Sweet Old Spitalfields

Walking along Petticoat Lane market, I really fancied a coffee. But found no establishment that seduced me to go and have one. We left the market, which is just outside the borders of the City of London, and walked up to Christ Church. Across the road I could see an Italian tratoria, which seemed like an ideal place to get a good cup of coffee. I took it to the back terrace, and was surprised to end up in a far corner of Old Spitalfields Covered market.

This is a real fun tourist trap that does not aim at a low budget public, unlike Petticoat market.

It offers a great variation of goods, just look at these goodies. And yes, I did resist getting one to go with the delicious Italian coffee.

IMG_2512_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0490_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0491_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

Langsheen Petticoat Lane market wandelend, had ik zin in een koffie. Maar ik vond geen enkel etablissement dat mijn zin kon aanscherpen. Toen wij de markt verlieten, die trouwens net buiten de grenzen van de City of London ligt, wandelden wij in de richting van Christ Chuch. Aan de overkant van de straat zag ik een Italiaanse traiteur dat mij de plaats leek om een goede koffie te vinden. Ik nam mijn koffie naar het achterste terras en was verbaasd om in een van de verste hoeken van de overdekte Old Spitalfields markt te stappen.

Dit is een echte toeristenval die niet op een low budget publiek mikt, in tegenstelling met Petticoat market.

Je vindt er een grote variatie aan waren, zie maar eens naar deze lekkernijen. En ja, ik kon er aan weerstaan om iets te kopen voor bij de koffie.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

12-02-15

Petticoat Lane Market

Petticoat Lane Market is an open air street market that aims for a public that is out to buy cheap clothes and accessories. In the least it is a colourful area.

IMG_0475_LONDON_PETTICOAT.jpg

IMG_0478_LONDON_PETTICOAT.jpg

IMG_0480_LONDON_PETTICOAT.jpg

Petticoat Lane Market is een staatmarkt dat mikt op een publiek dat op goedkope kledij en prullen uit is. Het is op zijn minst een kleurrijk gebeuren te noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

11-02-15

DD

When you reach Dirty Dicks pub, this is the marker to turn right in to Middlesex Street, where Petticoat Lane Market starts.

IMG_0474_LONDON_PUBS.jpg

Wanneer je aan Dirty Dicks pub bent, is dit de plek om rechts af te slaan in Middlesex Street waar Petticoat Lane Market start.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

03-02-15

Saucy Shop

As you can see the detailed archtecture on the side of the Bank of England building is really worth while. The inside of this saucy shop doesn't really match the historical context of the building, but a bit of contrast can add something to a photo.

street, london, uk, city of london

Zoal je ziet is de gedetailleerde architectuur van de zijkant van de Bank of England echt wel de moeite. De binnenkant van deze aangebrande winkel past misschien niet in de historische context van het gebouw, maar een beetje contrast in een foto is natuurlijk nooit slecht.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

26-01-15

Breakfast in the City

Round the corner, you enter al little street that takes you straight to the front of Saint-Paul’s cathedral. You don’t have to worry about breakfast when you reside there, there are a few breakfast cafés in the little streets and even more possibilities around Saint-Paul’s

 street, london, city of london, uk

 

 

street, london, city of london, uk

 

Eens rond de hoek loop teen klein straatje tot aan de voorkant van Saint-Paul’s cathedral. Een lekker ontbijt is nooit ver zoek wanneer je daar verblijft. Er zijn enkele ontbijttentjes in de kleine straatjes en om en rond Saint-Paul’s mogelijkheden zat.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, city of london, uk |  Facebook |

25-01-15

Start Walk in Carter Lane

I’m going to take you for a walk through the city of London. We start at the apartment we occupied in King’s Wardrobe, just off Carter Lane. You can see the entrance to the inner square here where the apartments are situated and the inner square itself. Nice and peaceful.

 

 IMG_0711_LONDON_CITY.jpg

 

 

 

IMG_0714_LONDON_CITY.jpg

 

Ik maak met jullie een wandeling doorheen de City of London. Wij starten aan het appartement in King’s Wardrobe, langsheen Carter Lane. Je ziet hier de ingang tot de binnenkoer waarrond de appartementen gelegen zijn en een foto van de binnenkoer zelf. Het is er lekker rustig.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, city of london, uk |  Facebook |

23-01-15

Brick Lane 2

I have posted pictures here of Brick Lane, the Belgali community in Londen, here before. But in the beginning of January I actually saw the film. It tells the story of a 17 year old Bengali girl who's marriage to a 42 year old Belgali in the UK is arranged after her mother dies. Her younger sister remains in Bangladesh where she lives a seemingly happy and carefree life. The film is very controversial, it critisezes certain things that some will not want to see critisized.

street, london, uk, brick lane

Ik postte hier eerder al foto's van Brick Lane, de Bengali gemeenschap in Londen. Begin januari zag ik echter de gelijknamige film. Het vertelt het verhaal van een 17 jarige Bengaalse vrouw die uitgehuwelijkt word aan een 42 jarige Bengaal die in Londen woont nadat haar moeder sterft. Haar jongste zuster blijft in Balgladesh waar zen een schijnbaar gelukkig en zorgeloos bestaan leidt. De film is redelijk controversieel, het neemt een aantal zaken op de korrel die velen wellicht liever onbesproken zien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

14-01-15

Sports Café

2014 I spent a lot of time in the Sports Café in the Leisure centre where my badminton club plays. As I cannot play anymore, I help out people who need information and spend time behind the bar. These two characters often join me at the other side of the bar.

street

In 2014 bracht ik veel tijd door in het sportcafé in de sporthal waar mijn badminton club speelt. Aangezien ik zelf niet meer kan spelen onthaal ik mensen op zoek naar informatie en sta ik achter de bar. Deze twee figuren vervoegen mij dan vaak aan de andere zijde van de bar.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street |  Facebook |

31-12-14

Countdown to the New Year

In the centre of Brussels the countdown till New year has started.

street, brussels

In hartje Brussel is het aftellen naar het nieuwe jaar begonnen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, brussels |  Facebook |

29-12-14

Ice Skating Rink

That Sunday afternoon it was not very busy on the temporary covered ice skating rink here in the centre of Oostende. Hope it attracts some more people, else it will risk being a terrible waste of money.

2014_IJSPISTE_WEB.jpg

Die zondag namiddag was het niet erg druk op de tijdelijke overdekte ijspiste hier in het centrum van Oostende. Ik hoop dat het wat meer volk aantrekt anders riskeert het een vreselijke verspilling te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, oostende, christmas |  Facebook |

26-12-14

Regent Street

December 26 is the first day of the winter sales in England. This is Regent Street, starting from Picadilly Circus. Not so busy here, but a bit further down you had to elbow your way through the crowd.

street,london,uk

26 december is de eerste dag van de winter solden in Engeland. Dit is Regent Street, startend van Picadilly Circus. Hier is het nog niet zo druk, een beetje verder moest je je tussen de massa wurmen.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

25-12-14

Nativity Scene

In Winter Wonderland in Hyde Park Corner in London, England, they have their own version of the nativity scene.
Merry Christmas everybody!

IMG_4910_LONDON_WINTER-WONDERLAND.jpg

In Winter Wonderland in Hyde Park Corner in Londen, hebben ze hun eigen versie van de Kerststal.
Vrolijk Kerstfeest iedereen!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, london, uk, winter wonderland, christmas |  Facebook |

23-12-14

Christmas Tree

How is that for a Christmas Tree?

IMG_4920_LONDON_CHRISTMAS.jpg

Wat vind je van deze kerstboom?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, christmas |  Facebook |

22-12-14

Covent Garden

Some pretty big Christmas decorations hanging inside Covent Garden.

street, london, uk, covent garden, christmas

Grote kerstversieringen binnenin Covent garden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, covent garden, christmas |  Facebook |

20-12-14

Christmas Tree Covent Garden

Just outside the covered market of Covent Garden: a gigantic Christmas Tree.

street, london, uk, christmas

Net buiten de overdekte markt van Covent Garden: een gigantische kerstboom.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, christmas |  Facebook |

19-12-14

Christmas is better with...

Christmas is better with the red and the green guy. Leicester Square, London.

street,london,uk

Kerstmis is beter met de rode en de groene. Leicester Square, Londen.

 

Lees meer...

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

14-12-14

Restaurants in Brick Lane

If you have money in your pocket, you will never have to go hungry in Brick Lane. When I go back to London, I must try the Balti there.

IMG_0569_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Als je geld op zak hebt, dan zal je nooit honger moeten lijden in Brick Lane. Wanneer ik Londen nog eens bezoek moet ik er zeker de Balti proberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

13-12-14

Brick Lane, London

Brick Lane is a street in East London that is the heart of the Bangladesh-Sylheti community. You'll find a market there with plenty of stalls with good things to eat. The street gets its name from the brickmaking industry that florished there in the 15th century.

IMG_0564_LONDON_BRICK-LANE.jpg

IMG_0565_LONDON_BRICK-LANE.jpg

IMG_0566_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Brick Lane is een straat in het Oosten van Londen dat het kloppende hard is van de Bengaalse gemeenschap. Je vindt er ook een markt met veel standjes met lekker eten. De straat krijgt zijn naarm door de baksteenproductie die er in de 15e eeuw gevestigd was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

12-12-14

Look Right

I think this guy is supposed to look left. But looks to me like he is looking at the girl. Can you blame him?

IMG_0557_LONDON_STREET.jpg

Ik denk dat deze man links zou moeten kijken. Maar het lijkt mij alsof hij naar het meisje kijkt. Kan je het hem kwalijk nemen?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

11-12-14

Spiky Hat

I risk being accused here of stealing a photo of a woman with nice legs, when I was in fact aiming for the guy in the back with the spiky hat.

IMG_0590_LONDON_STREET.jpg

Ik word hier wellicht verdacht van het stelen van een foto van een vrouw met mooie benen, terwijl mijn doel de man met de hoed was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

10-12-14

Personalized numberplates

My road suddenly seems full of personalized numberplates. I would like to point out that the first car is not mine and I have not changed professions.

IMG_2673_OOSTENDE_NUMMERPLAAT_WEB.jpg

IMG_2674_OOSTENDE_NUMMERPLAAT_WEB.jpg

Mijn straat staat precies plots vol met gepersonaliseerde nummerplaten. Ik zou graag duidelijk maken dat de eerste wagen niet van mij is en ik niet van beroep veranderd ben.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street |  Facebook |

04-12-14

Welcome to Texel

The Dutch, and in particular on Texel, have strange ideas about hospitality: welcome, sit down,  enjoy the view.

 

IMG_2579_TEXEL_WELCOME.jpg


De Nederlanders, en in het bijzonder op Texel, hebben rare ideeën over gastvrijheid: wees welkom, neem een zitje en geniet van het uitzicht.


07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, texel, the netherlands |  Facebook |

01-12-14

Housing on Texel

Often on Texel and certainly in De Cocksdorp you'll find small low houses. But the people do an effort to make their homes attractive.

street, texel, the netherlands

street, texel, the netherlands

Nogal vaak op Texel en zeker in De Cocksdorp vind je kleine laagbouw huisjes. Maar de mensen doen er wel een inspanning om hun huisje aantrekkelijk te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, texel, the netherlands |  Facebook |

30-11-14

Butterfly Shop

There aren't many businesses in De Cocksdorp on Texel, a supermarket, some restaurants, a sporting goods shop, a general store and a butterfly shop where they sell curiosities.

street, texel, the netherlands

Er zijn niet veel handelszaken in De Cocksdorp op Texel, een supermarkt, enkele restaurents, een sportwikel, een algemeen winkel en een vlinder winkel waar ze curiosa verkopen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, texel, the netherlands |  Facebook |

17-11-14

Dog Wash

Luckily our holiday village, a very dog friendly pace, is well equipped for dirty muts. They have a dog wash, which Vinyl didn’t enjoy much. Serves him right for not listening when daddy shouts “NO”.

IMG_2628_TEXEL_VINYL.jpg

Gelukkig was ons vakantiedomein, een zeer hondvriendelijke plek, goed uitgerust voor vuile mormels. Ze hebben er een dog wash, Vinyl kon er niet zo van genieten. Maar het is meer dan zijn verdiende loon om niet naar papa te luisteren wanneer hij “NEEN” schreeuwt. Het werd een propere wraak.

 

15-11-14

Mud

Texel is in the mudflat sea area of The Netherlands. Mud. That Vinyl had to go and discover. Just look at his paws here, the mud is dripping from them. Not just his paws, I can tell you. That was the last time I let him off the leash there.

IMG_2598_TEXEL_VINYL.jpg

 

Texel ligt in de Waddenzee. En het modderige wad moest Vinyl natuurlijk gaan verkennen. Kijk maar eens naar zijn poten, de modder druipt er af. En niet alleen zijn poten waren doordrenkt met het zwarte goedje. Dat was de laatste keer dat ik hem daar van de lijn laat.

 

14-11-14

Dingy

In the little village De Cocksdorp on Texel he was allowed to try out the dingy just outside the church. As there was no water to be seen, he got down safe and deep in the little craft.

street, texel, the netherlands, vinyl, flatcoated retriever

 

In het dorpje De Cocksdorp op Texel mocht hij de sloep voor de kerk eens uitproberen. Maar gezien er geen water te bespeuren was rond het ding, kroop hij er lekker veilig diep in.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, texel, the netherlands, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

13-11-14

Ferrying to Texel

In the beginning of November, Vinyl the just over one year old Flatcoated Retriever, visited the Dutch island of Texel. Which is a bit like coming home for him, as his was born in The Netherlands. It was a short trip with a couple of firsts for him. Like his first time on a ferry crossing over to Texel. He didn’t like the fact that he wasn’t allowed to swim in the sea and he didn’t like the long staircases on the way back down to the car deck. His poor daddy had to carry him down.

IMG_2577_TEXEL_VINYL.jpg

 

Begin november bezocht Vinyl, de net over 1 jaar oude Flatcoated Retriever, het Nederlandse eiland Texel. Nederland bezoeken is een beetje thuis komen voor Vinyl, want hij werd daar geboren. Tijdens deze korte trip beleefde Vinyl wat nieuwe ervaringen. Zoals zijn eerste keer op een ferry op de oversteek naar Texel. Hij vond het niet zo leuk dat hij het ruime sop niet mocht kiezen en hij was ook niet zo gek op de lange trap op de weg terug naar het autodek. Zijn arme papa mocht hem naar beneden dragen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, texel, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |