29-06-15

Pinocchio

Pinocchio was of course Italian, and you'll encounter him often on the streets of Rome.

IMG_1395_ROME_PINOCHIO.jpg

Pinocchio was Italiaans en je komt hem vaak tegen in het Romeinse straatbeeld.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

28-06-15

Priest

A lot of priests in Rome as well. They usually wear more clothes than some of the girls/women you meet.

street, rome, italy

Veel priesters ook in Rome. Meestal hebben zij wat meer kleren om het lijf van sommige meisjes/vrouwen die je er ontmoet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

27-06-15

Girls

After this overdose of architecture: something completely different: girls. Colosseum in the background.

street, rome, italy

Na deze overdosis architectuur: iets anders: meisjes. Colosseum in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

19-06-15

Street Cat

Next to colourful butterflies, antiques as well. This cat certainly appreciates authentic furniture.

street, rome, italy

Niet alleen kleurrijke vlinders, maar ook antiek. Deze kat kan best authentieke meubelen waarderen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

17-06-15

Young & Fresh

The day we crossed the Tiber to discover Trantevere was a very hot day. The young folk were seeking the fresh streaming river to keep their head cool.

street, rome, italy

street, rome, italy

De dag waarop wij de Tiber overstaken was heel warm. Het jonge volk zocht frisse oorden op nabij de stromende rivier om het hoofd koel te houden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

15-06-15

Tiber

Trastevere is a trendy part of Rome on the other side of the Tiber River. Here we are about to start to cross.

IMG_1113_ROME_TRANSTEVERE.jpg

Trastevere is een trendy wijk in Rome aan de overzijde van de Tiber rivier. Hier gaan wij de brug oversteken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

11-06-15

Lunch in the Ghetto

After the market Campo de Fiori, we headed down to the Jewish Ghetto where we had a spot of lunch.

street, italy, rome

Na het aperitief op de markt Campo de Fiori, trokken wij naar het Joodse Getto waar wij lunchten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, italy, rome |  Facebook |

10-06-15

Pop-up BXL

No, this is not what I had to eat in the Royal North Sea Yaught Club. The Pop-Up Restaurant contest is just behind us, Brussels did not win. But we enjoyed the vegetarian dishes we were served there.

popupbxl_web.jpg

Neen, dit is niet wat ik te eten kreeg in de Royal North Sea Yaught Club. De Pop-Up Restaurant wedstrijd is net gedaan en Brussel heeft niet gewonnen. Maar wij genoten er wel van de vegetarische gerechten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, brussels |  Facebook |

30-05-15

Temple of Aesculapius

What I really wanted to see in the Villa Borghese park was the 19th century Temple of Aesculapius, built purely as a landscape feature, it has no other function.

street, rome, italy

Wat ik echt wel wilde zien in het park Villa Borghese was de 19e eeuwse Tempe van Aesculapius dat louter als versiering gebouwd werd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

29-05-15

Water Clock

The water clock dates from 1867. It keeps time by filling a container with water, which was never a very accurate manner.

street, italy, rome

De waterklok dateert van 1867. Het meet tijd door een container met water te vullen. Dit is nooit een erg precieze manier geweest om tijd te meten.

07:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, italy, rome |  Facebook |

27-05-15

Mounted Police

The police has another way of getting about in the huge park that Villa Borghese is.

street, rome, italy

De politie heeft ook een alternatieve manier om zich in het gigantische park Villa Boghese te verplaatsen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

26-05-15

Segway

For those who don't like walking much there is always the Segway. You see them all over Rome, even in the Villa Borghese park.

street, rome, italy

Voor de niet liefhebbers van wandelen is er altijd de Segway. Je ziet ze overal in Rome, zelfs in het park Villa Borghese.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

06-05-15

Swiss Guard

Part of the Vatican show is the Swiss guard in their brightly coloured uniforms. We weren't sure where to go when we reached Vatican City, so this first guard is kindly showing us the way. Of was he telling me to get the ... out of there?

street, rome, italy

street, rome, italy

street, rome, italy

Deel van de Vaticaanse show is de Zwitserse garde in hun fel gekleurde uniforms. Wij wisten niet zeker waarheen toen wij Vaticaanstad bereikten, dus deze eerste wachter toonde ons de weg. Of maakte hij mij duidelijk dat ik mij uit de voeten moest maken?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

30-04-15

Refreshment

And then it was time for a drink on one of the many terraces that border the Campo de Fiori. The Long Island Ice Tea at the Maranega Shisha Bar most potent I ever had.

LongIslandIceTea-Edit.jpg

En dan was het tijd voor een drankje op een van de vele terrasjes rondom de Campo de Fiori. De Long Island Ice Tea in de Maranga Shisha Bar is de meest potente die ik al proefde. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: streeet, rome, italy |  Facebook |

29-04-15

Phoning 30 - Rome Campo de Fiori

Women can multi task: take out the dog, to the market, and Phone.

IMG_1073_ROME_PHONING.jpg

Vrouwen kunnen mulitasken: de hond uitlaten, de markt bezoeken en telefoneren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, rome, italy, phoning |  Facebook |

28-04-15

Oil & liqueur

An Italian market wouldn't be complete without their sweet digestive liqueurs and of course olive oil.

street, rome, italy

street, rome, italy

street, rome, italy

Een Italiaans markt zou niet compleet zijn zonder hun zoete likeuren en natuurlijk olijfolie.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

27-04-15

Campo de Fiori

The Campo de Fiori is a square in Rome that has been a flower market since the 19th century. Today some flowers still, but also decorated dishes, kitchen appliances and local products.

IMG_1065_ROME_CAMPO DE FIORI.jpg

IMG_1066_ROME_CAMPO DE FIORI.jpg

IMG_1067_ROME_CAMPO DE FIORI.jpg

De Campo de Fiori is een plein in Rome dat sinds de 19e eeuw een bloemenmarkt huist. Vandaag vind je er nog bloemen, maar ook versierde schalen, keukenhulpen en locale producten.

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

20-04-15

Tazza D'Oro

If you enjoy coffee, then you haven't visited Rome if you haven't been in a coffee bar. They compete with each other for the best coffee. I took my doppio espresso in the Tazza D'oro near the Pantheon. There is not seating, you drink it standing up at the bar.

IMG_1057_ROME_COFFEE.jpg

IMG_1054_ROME_COFFEE.jpg

IMG_1056_ROME_COFFEE.jpg

IMG_1053_ROME_COFFEE.jpg

Als je van koffie houdt, dan heb je Rome niet bezocht als je geen koffie bar binnen liep. Ze beconcurreren elkaar voor het beste kopje. Ik nam mijn doppio espresso in de Tazza D'oro nabij het Pantheon. Geen zitplaatsen, je drinkt je koffie rechtstaand aan de bar.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

19-04-15

Shopping

On the first morning in Rome we went shopping. I left home with a shirt on my back and one in the suitcase: needed to buy shirts. So we headed straight for the infamous Via del Corso. Lots of small boutiques there, and it is pretty Obvious what one of the favourite transport means is. On the other side of town, along the Via Barberini I discovered a BMW garage like I've never seen a garage before. It is like a boutique with cars in it.

IMG_0875_ROME_SHOPPING.jpg

IMG_1490_ROME_SHOPPING.jpg

De eerste morgen in Rome gingen wij winkelen. Ik vertrok thuis met een hemd om het lijf en een tweede in mijn koffer: ik zocht om nieuwe hemden te kopen. Dus wij gingen in rechte lijn naar de beruchte Via del Corso. Veel kleine boetieks en het wordt snel duidelijk wat hier het favoriete vervoermiddel is. Aan de andere zijde van de stad op de Via Barberini vond ik een BMW-garage zoals ik er nog nooit een zag. Leek meer op een boetiek met wagens er in.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

17-04-15

Parking Talent

Ancient Romans used to race their charriots in the Circus Maximus. Today they race their modern charriots in the streets of Rome. They are masters in parking, but few cars are free of dents and scratches. The way they are parked in this little street is very disciplined. Only a single row.

IMG_1184_ROME_PARKING.jpg

Oude Romeinen koersten met hun karren in het Circus Maximus. Vandaag racen ze met hun moderne karren in de straten van Rome. Ze zijn meesters in het parkeren, maar weinig auto's zijn vrij van deuken en krassen. In deze straat staan ze heel gedisciplineerd geparkeerd. 1 enkele rij maar.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, rome, italy |  Facebook |

15-04-15

Airport Fun

At Brussels Airport on April 9, I spotted this nicely decorated plane. Sorry about the poor quality, but the photo is taken from in the terminal, behind glass. I tried to fly with SN Brussels Airlines, but their web application just wouldn't oblige and their phones were occupied all the time. So I was forced to choose another carrier.

IMG_0836_ROME_TINTIN.jpg

Op de luchthaven te Brussel op 9 april zag ik dit mooi versierd vliegtuig. Vergeef mij de slechte kwaliteit, maar ik nam de foto van achter glas in de terminal. Ik probeerde met SN Brussels Airlines te vliegen, maar hun online toepassing wou mij maar niet helpen en hun telefoons bleven maar bezet. Dus noodgedwongen koos ik een andere maatschappij.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, airport, airplane |  Facebook |

14-04-15

Phoning 27 - Vision 2020

At my place of work we also have a vision 2020. This girl was more occupied texting about it. I wonder if I managed to get any good phoning pictures in the city I have just visited?

IMG_0417_LONDON_PHONING.jpg

Waar ik werk hebben wij ook een visie 2020. Deze jonge dame was druk bezig er over aan 't SMS'en. Vraag mij af of ik mijn 'phoning'-verzameling kon aandikken in de stad die ik net bezocht heb?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, phoning |  Facebook |

13-04-15

Street Fun

In a big city like London, steet artists try to make a living entertaining. I'm sure the big city I'm currently in won't be any different.

street, london, uk

In een grote stad zoals Londen, proberen straatartiesten rond te komen door te vermaken. In de grote stand waar ik thans rondloop zal dat wellicht niet anders zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

10-04-15

Green Man and French Horn

I've just read that the Green Man and French Horn in St. Martin's Lane in London has closed its doors. Shame. I'll be walking different Streets when you read this post.

IMG_2572_LONDON.jpg

Ik las net dat de Green Man and French Horn in St. Martin's Lane in Londen zijn deuren gesloten heeft. Jammer! Ik bewandel andere straten wanneer je deze post leest.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

09-04-15

Up Up and Away

This photo is about the aircraft. Very small in this composition, but I can tell you it is a British Airways flight. I can see it clearly on a blow-up of the photo. I will be flying another carrier today on my way to another destination than London.

street, london, uk

Deze foto doelt vooral op het vliegtuig. Heel erg klein in deze compositie, maar ik verklap je dat het een British Airways vlucht is. Duidelijk te zien op een vergroting van de foto. Ik vlieg vandaag met een andere maatschappij naar een andere bestemming dan Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

07-04-15

Cecil Court

Cecil Court in London is a pedstrian street with Victorian shop-frontages. Not only did the eight year old Wolfgang Amadeus Mozart stay there when he was touring London, the street hosts many unique tradesman working for the theatre and film industry. We spoke to an interesting owner of a jewel shop who makes unique pieces for theatre and film.

IMG_2568_LONDON_CECIL-COURT.jpg

Cecil Court in Londen is een verkeersvrije straat met Victoriaanse winkelpanden. Niet alleen verbleef de 8-jarige Wolfgang Amadeus Mozart er tijdens zijn Londense toer, je vindt er unieke handelszaken die voor de theater en filmindustrie werken. Wij spraken er met een interessante eigenaar van een juwelier. Hij maakt unieke stukken voor theater en film.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

01-04-15

Decorated Balcony

These people went to a lot of trouble to decorate their balcony on the centre of Oostende.

IMG_0787_BALCONY.jpg

In het centrum van Oostende spaarden deze mensen geen moeite om hun balkon mooi te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende |  Facebook |

31-03-15

Spring Sunshine

These two were very enthousiastic about getting the most out of the first rays of spring Sunshine.

IMG_0798_BEACH_WEB.jpg

Deze twee waren zeer enthousiast om de eerste zonnestralen van de lente te absorberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, beach |  Facebook |

30-03-15

Pop-up Time Again

Pop-up time again and one of the temporary restaurants is to be found on the seafront in my hometown of Oostende. My buddie Carine and I will be going to eat in the pop-up restaurant in Brussels again.

street, oostende

Weeral Pop-up tijd en een van de tijdelijke restaurants vind je op de zeedijk in mijn thuisstad Oostende. Mijn buddie Carine en ik gaan binnenkort die in Brussel weer geweld aan doen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende |  Facebook |

29-03-15

Street Life

So I had to get up early again yesterday to collect my son at the airport. When you get up early in NYC, you see all the people going about their business to work and the street vendors push their mobile shops to their street corners.

street, new york city, nyc, usa

Dus ik moest gisteren weer vroeg opstaan om mijn zoon te halen op de luchthaven. Wanneer je in NYC vroeg opstaat zie je al de mensen op weg naar het werk en de straatverkopers die hun mobiele winkelwagens naar hun straathoeken duwen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, new york city, nyc, usa |  Facebook |