13-04-15

Street Fun

In a big city like London, steet artists try to make a living entertaining. I'm sure the big city I'm currently in won't be any different.

street, london, uk

In een grote stad zoals Londen, proberen straatartiesten rond te komen door te vermaken. In de grote stand waar ik thans rondloop zal dat wellicht niet anders zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

10-04-15

Green Man and French Horn

I've just read that the Green Man and French Horn in St. Martin's Lane in London has closed its doors. Shame. I'll be walking different Streets when you read this post.

IMG_2572_LONDON.jpg

Ik las net dat de Green Man and French Horn in St. Martin's Lane in Londen zijn deuren gesloten heeft. Jammer! Ik bewandel andere straten wanneer je deze post leest.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

09-04-15

Up Up and Away

This photo is about the aircraft. Very small in this composition, but I can tell you it is a British Airways flight. I can see it clearly on a blow-up of the photo. I will be flying another carrier today on my way to another destination than London.

street, london, uk

Deze foto doelt vooral op het vliegtuig. Heel erg klein in deze compositie, maar ik verklap je dat het een British Airways vlucht is. Duidelijk te zien op een vergroting van de foto. Ik vlieg vandaag met een andere maatschappij naar een andere bestemming dan Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

07-04-15

Cecil Court

Cecil Court in London is a pedstrian street with Victorian shop-frontages. Not only did the eight year old Wolfgang Amadeus Mozart stay there when he was touring London, the street hosts many unique tradesman working for the theatre and film industry. We spoke to an interesting owner of a jewel shop who makes unique pieces for theatre and film.

IMG_2568_LONDON_CECIL-COURT.jpg

Cecil Court in Londen is een verkeersvrije straat met Victoriaanse winkelpanden. Niet alleen verbleef de 8-jarige Wolfgang Amadeus Mozart er tijdens zijn Londense toer, je vindt er unieke handelszaken die voor de theater en filmindustrie werken. Wij spraken er met een interessante eigenaar van een juwelier. Hij maakt unieke stukken voor theater en film.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk |  Facebook |

01-04-15

Decorated Balcony

These people went to a lot of trouble to decorate their balcony on the centre of Oostende.

IMG_0787_BALCONY.jpg

In het centrum van Oostende spaarden deze mensen geen moeite om hun balkon mooi te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende |  Facebook |

31-03-15

Spring Sunshine

These two were very enthousiastic about getting the most out of the first rays of spring Sunshine.

IMG_0798_BEACH_WEB.jpg

Deze twee waren zeer enthousiast om de eerste zonnestralen van de lente te absorberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, beach |  Facebook |

30-03-15

Pop-up Time Again

Pop-up time again and one of the temporary restaurants is to be found on the seafront in my hometown of Oostende. My buddie Carine and I will be going to eat in the pop-up restaurant in Brussels again.

street, oostende

Weeral Pop-up tijd en een van de tijdelijke restaurants vind je op de zeedijk in mijn thuisstad Oostende. Mijn buddie Carine en ik gaan binnenkort die in Brussel weer geweld aan doen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende |  Facebook |

29-03-15

Street Life

So I had to get up early again yesterday to collect my son at the airport. When you get up early in NYC, you see all the people going about their business to work and the street vendors push their mobile shops to their street corners.

street, new york city, nyc, usa

Dus ik moest gisteren weer vroeg opstaan om mijn zoon te halen op de luchthaven. Wanneer je in NYC vroeg opstaat zie je al de mensen op weg naar het werk en de straatverkopers die hun mobiele winkelwagens naar hun straathoeken duwen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, new york city, nyc, usa |  Facebook |

10-03-15

Vinyl Resting

And after a days hard work you have earned the right to rest. Where could it be better than on the sofa with a blanket, resting on daddies legs.

VinylResting_WEB.jpg

En na een dag hard werk mag er gerust worden. En waar beter dan op de bank met een dekentje rustend op papa's benen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

07-03-15

Back in Carter Lane

And here we are back in Carter Lane, the starting point of this circular walk. Well worth while, we saw a lot, and didn't find time to see it all. I'm including two maps of the walk, you can mail me for larger versions.

IMG_0708_LONDON_CARTER-LANE.jpg

IMG_0709_LONDON_CARTER-LANE.jpg

MAP_STPAULS_BRICKLANE.jpg

MAP_BRICKLANE_CARTERLANE.jpg

En hier zijn wij terug in Carter Lane, het beginpunt van onze rondwandeling. Heel de moeite, veel gezien, en niet genoeg tijd genomen om alles te zien. Je vindt hierbij de plannetjes van de wandeling. Stuur mij een mail als je geïnteresseerd bent in grotere versies.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

05-03-15

Revisiting Postman's Park

And so we arrived at Postman's Park. I've devoted a post to this place before, so I won't go into details here. One of those little known unique corners of London well worth visiting.

IMG_0634_LONDON_POSTMANSPARK.jpg

IMG_0647_LONDON_POSTMANPARK.jpg

IMG_0653_LONDON_POSTMANPARK.jpg

En zo arriveerden wij in Postman's Park. Ik heb hier al een post aan besteed, dus ik zal hier niet in details gaan. Het is een van die minder gekende unieke plekken in Londen die de moeite waard is te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

04-03-15

Police Call Box

The term 'Police Call Box' obviously calls up images of Doctor Who's legendary Tardis. But this is a smaller version that is meant just to hold a telephone, not the whole policeman or woman. From before the modern times of mobile communication. Just outside Postman's Park in the City of London.

IMG_0629_LONDON_CITY.jpg

De term 'Police Call Box' doet natuurlijk aan de legendarische Tardis van Doctor Who denken. Maar dit is een kleinere versie van het concept, louter bestemd om een telefoon te herbergen, niet de gehele politieman of -vrouw. Dit ding dateert natuurlijk van ruim voor onze moderne tijden van mobiel communicatie. Ik ontdekte dit ding net buiten Postman's Park in de City of London.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

25-02-15

Back to Brick Lane

Crossing Commercial Street on the far side of the market, you enter this street cornered by yet another trendy branch of All Saints Fashion. It is the shop you'll also find in Camden and Notting Hill housing all the old sewing machines. You'll find them anywhere trendy. I took you to Brick Lane here before, so just these two pictures and then we move on.

IMG_0558_LONDON_ALLSAINTS.jpg

IMG_0562_LONDON_BRICKLANE.jpg

Steek Commercial Street over aan de  moderne zijde van de markt en loop deze straat in waar je nog maar een een trendy filiaal van All Saints Fashion vindt. Je vindt deze winkels ook in Camden en Notting Hill. Het is het confectiemodehuis met de oude naaimachines. Je komt uit in Brick Lane, maar daar bracht ik al eerder een reportagetje over. Dus nu enkel deze twee foto's, en dan wandelen wij verder.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

24-02-15

It takes at least two to tango

Just outside the market, under supervision of the goat, a free public tango lesson. The goat is part of a permanent animal art exhibition in this particular part of London.

 

street,dance,london,uk,city of london

 

street,dance,london,uk,city of london

 

 

street,dance,london,uk,city of london

 

 

street,dance,london,uk,city of london

 

Net buiten de markt, onder toezicht van de geit, een gratis publieke tango les. De geit maakt deel uit van een permanente kunsttentoonstelling in dit gedeelte van Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, dance, london, uk, city of london |  Facebook |

23-02-15

Modern Side

The market has an authentic maket hall, but it has clearly also had a more modern extension. After all, you cannot get enough of a good thing.

 street,london,uk,city of london

De markt heeft een authentieke zijde, maar er werd duidelijk ook een stuk aangebouwd. Je kan natuurlijk nooit genoeg krijgen van een goede zaak.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

22-02-15

People, people, people

A girl delivering British meat, a girl whos trainers match her sweater, I love people who do that. I just grab something to wear. People, people, people, excentric, touristic, beatnick...

 street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

Een meisje dat Brits vlees levert, een meisje wiens gympen bij haar sweater passen, bewondering voor mensen die dat doen. Ik grijp gewoon iets uit de kast. Mensen, mensen, mensen, exentriek, toeristiek, beatnick…

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

21-02-15

High Lunch

This Young woman occupied a table at edge of the balcony, but she had no interest for the pleasant business on the ground floor. She was captivated by her book. She did not even pay any attention to this image thief. I asked her afterwards if I could use the photos.

 street,london,uk,city of london

street,london,uk,city of london

 

Deze jonge dame bezette een tafel aan de rand van het balkon, maar had geen oog voor de gezellige drukte op de gelijkvloerse verdieping. Ze las zo geconcentreerd in haar boek dat ze geen acht gaf aan deze fotodief. Heb nadien haar OK gekregen om de foto’s te gebruiken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

20-02-15

Fortune

An Asian fotune teller does his best to look mysterious. Next to his stall a T-shirt that reminds us of our dog we left in good care at home.

street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

 

street,london,uk,city of london

 

 

Een Aziatische waarzegger doet zijn best om er mysterieus uit te zien. Naast zijn stand, een T-shirt die ons aan ons hondje doet denken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

19-02-15

Phoning 25 in Oxford

Just outside the side entrance of Trinity College, this young woman is catching up on her social life.

IMG_6262_OXFORD_PHONING.jpg

Net aan de zij-ingang van Trinity College werkt deze jonge vrouw aan haar sociaal leven.

08:33 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, phoning, oxford, uk |  Facebook |

18-02-15

Fashion and some music

Old Spitalfields is a great place to shop fashion. Music as well. Sharp contrast between the old and the new part of the market hall.

IMG_0497_LONDON_OLD SPITALFIELDS MARKET.jpg

IMG_0495_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0494_LONDON_OLD SPITALFIELDS MARKET.jpg

IMG_0496_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0535_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0536_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

Old Spitalfields is ook de plek om mode te shoppen. Ook muziek. Wel een scherp contrast tussen het oude en het nieuwe gedeelte van de markthal.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

17-02-15

Attract

The shops, restaurants and bars do their best to draw their customers to the side of the market. A neighbouring building shows what it all really used to be about before London prayed on one of its primary targets: the tourist.

 

street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

 

De winkels, restaurants en bars doen hun best om hun potentiële klanten naar de zijkant van de markt te lokken. Een gebouw net buiten de markt toont waar het allemaal om draaide vooraleer Londen aasde op een van haar primaire doelwitten: de toerist.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

16-02-15

You’ll find just about everything

Old cameras, printing accessories, jewels, even mugs with 3D dogs jumping out of them, all you can imagine. You could spend a fortune here. I limited my spending to a couple of funny T-shirts, and the variation was enormous.

 streeet,london,uk,city of london

streeet,london,uk,city of london

streeet,london,uk,city of london

Oude camera’s en fototoestellen, stempels en drukkerij benodigdheden, juwelen, zelfs mokken met 3D honden die er uit springen, je kan het je zo gek niet inbeelden. Hier kan je heel veel geld uitgeven. Ik hield het bij enkele grappige T-shirts, en daar hadden ze er ook genoeg van.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: streeet, london, uk, city of london |  Facebook |

15-02-15

Sweet Old Spitalfields

Walking along Petticoat Lane market, I really fancied a coffee. But found no establishment that seduced me to go and have one. We left the market, which is just outside the borders of the City of London, and walked up to Christ Church. Across the road I could see an Italian tratoria, which seemed like an ideal place to get a good cup of coffee. I took it to the back terrace, and was surprised to end up in a far corner of Old Spitalfields Covered market.

This is a real fun tourist trap that does not aim at a low budget public, unlike Petticoat market.

It offers a great variation of goods, just look at these goodies. And yes, I did resist getting one to go with the delicious Italian coffee.

IMG_2512_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0490_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0491_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

Langsheen Petticoat Lane market wandelend, had ik zin in een koffie. Maar ik vond geen enkel etablissement dat mijn zin kon aanscherpen. Toen wij de markt verlieten, die trouwens net buiten de grenzen van de City of London ligt, wandelden wij in de richting van Christ Chuch. Aan de overkant van de straat zag ik een Italiaanse traiteur dat mij de plaats leek om een goede koffie te vinden. Ik nam mijn koffie naar het achterste terras en was verbaasd om in een van de verste hoeken van de overdekte Old Spitalfields markt te stappen.

Dit is een echte toeristenval die niet op een low budget publiek mikt, in tegenstelling met Petticoat market.

Je vindt er een grote variatie aan waren, zie maar eens naar deze lekkernijen. En ja, ik kon er aan weerstaan om iets te kopen voor bij de koffie.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

12-02-15

Petticoat Lane Market

Petticoat Lane Market is an open air street market that aims for a public that is out to buy cheap clothes and accessories. In the least it is a colourful area.

IMG_0475_LONDON_PETTICOAT.jpg

IMG_0478_LONDON_PETTICOAT.jpg

IMG_0480_LONDON_PETTICOAT.jpg

Petticoat Lane Market is een staatmarkt dat mikt op een publiek dat op goedkope kledij en prullen uit is. Het is op zijn minst een kleurrijk gebeuren te noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

11-02-15

DD

When you reach Dirty Dicks pub, this is the marker to turn right in to Middlesex Street, where Petticoat Lane Market starts.

IMG_0474_LONDON_PUBS.jpg

Wanneer je aan Dirty Dicks pub bent, is dit de plek om rechts af te slaan in Middlesex Street waar Petticoat Lane Market start.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

03-02-15

Saucy Shop

As you can see the detailed archtecture on the side of the Bank of England building is really worth while. The inside of this saucy shop doesn't really match the historical context of the building, but a bit of contrast can add something to a photo.

street, london, uk, city of london

Zoal je ziet is de gedetailleerde architectuur van de zijkant van de Bank of England echt wel de moeite. De binnenkant van deze aangebrande winkel past misschien niet in de historische context van het gebouw, maar een beetje contrast in een foto is natuurlijk nooit slecht.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

26-01-15

Breakfast in the City

Round the corner, you enter al little street that takes you straight to the front of Saint-Paul’s cathedral. You don’t have to worry about breakfast when you reside there, there are a few breakfast cafés in the little streets and even more possibilities around Saint-Paul’s

 street, london, city of london, uk

 

 

street, london, city of london, uk

 

Eens rond de hoek loop teen klein straatje tot aan de voorkant van Saint-Paul’s cathedral. Een lekker ontbijt is nooit ver zoek wanneer je daar verblijft. Er zijn enkele ontbijttentjes in de kleine straatjes en om en rond Saint-Paul’s mogelijkheden zat.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, city of london, uk |  Facebook |

25-01-15

Start Walk in Carter Lane

I’m going to take you for a walk through the city of London. We start at the apartment we occupied in King’s Wardrobe, just off Carter Lane. You can see the entrance to the inner square here where the apartments are situated and the inner square itself. Nice and peaceful.

 

 IMG_0711_LONDON_CITY.jpg

 

 

 

IMG_0714_LONDON_CITY.jpg

 

Ik maak met jullie een wandeling doorheen de City of London. Wij starten aan het appartement in King’s Wardrobe, langsheen Carter Lane. Je ziet hier de ingang tot de binnenkoer waarrond de appartementen gelegen zijn en een foto van de binnenkoer zelf. Het is er lekker rustig.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, city of london, uk |  Facebook |

23-01-15

Brick Lane 2

I have posted pictures here of Brick Lane, the Belgali community in Londen, here before. But in the beginning of January I actually saw the film. It tells the story of a 17 year old Bengali girl who's marriage to a 42 year old Belgali in the UK is arranged after her mother dies. Her younger sister remains in Bangladesh where she lives a seemingly happy and carefree life. The film is very controversial, it critisezes certain things that some will not want to see critisized.

street, london, uk, brick lane

Ik postte hier eerder al foto's van Brick Lane, de Bengali gemeenschap in Londen. Begin januari zag ik echter de gelijknamige film. Het vertelt het verhaal van een 17 jarige Bengaalse vrouw die uitgehuwelijkt word aan een 42 jarige Bengaal die in Londen woont nadat haar moeder sterft. Haar jongste zuster blijft in Balgladesh waar zen een schijnbaar gelukkig en zorgeloos bestaan leidt. De film is redelijk controversieel, het neemt een aantal zaken op de korrel die velen wellicht liever onbesproken zien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

14-01-15

Sports Café

2014 I spent a lot of time in the Sports Café in the Leisure centre where my badminton club plays. As I cannot play anymore, I help out people who need information and spend time behind the bar. These two characters often join me at the other side of the bar.

street

In 2014 bracht ik veel tijd door in het sportcafé in de sporthal waar mijn badminton club speelt. Aangezien ik zelf niet meer kan spelen onthaal ik mensen op zoek naar informatie en sta ik achter de bar. Deze twee figuren vervoegen mij dan vaak aan de andere zijde van de bar.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street |  Facebook |