23-11-10

Horror of the Camps

These monuments underline the grotesk nature of what happende in WWII even more than the previous: Buchenwald, Oranienburg and the last monument is to remember the 600.000 French citizens that were deported during the Second World War.

IMG_6827_WWII.jpg

IMG_6828_WWII.jpg

IMG_6832_WWII.jpg

IMG_6836_WWII.jpg

Deze monumenten onderlijnen nog meer het groteske van wat zich tijdens de Tweede Wereld Oorlog afspeelde: Buchenwald, Oranienburg en tot slot een monument dat de 600.000 gedeporteerde Fransen herinnert.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

22-11-10

Remember the War

One of the parts of Père Lachaise that makes you think is where you find the different monuments remembering the victims who died in the concentration camps in World War II. These morbid monuments made me stand still and think. Gave me a felling of coldness and horror. Excuse me if this bores you, but I'll do this in two posts. Today: Mauthausen, Neuengamme and Ravensbruck.

IMG_6820_WWII.jpg

IMG_6823_WWII.jpg

IMG_6824_WWII.jpg

Een van de onderdelen van Père Lachaise die je doet nadenken is dat waar je de verschillende monumenten vindt die de slachtoffers van de concentratiekampen van WOII herdenken. Deze morbide monumenten stemmen je toch tot nadenken. Ze bezorgden mij een gevoel van kilte en afschuw. Sorry als dit je verveelt, maar ik breng deze monumenten in twee posts. Vandaag: Mauthausen, Neuengamme en Ravensbruck.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

20-11-10

Monuments

Père Lachaise has a lot of graves that are real monuments. A small selection of them in this post. I guess you could live in some of these.

IMG_6801_MONUMENT.jpg

IMG_6805_MONUMENT.jpg

IMG_6806_MONUMENT.jpg

Op Père Lachaise vind je veel graven die echte monumente zijn. Een kleine greep van het aanbod in deze post. In sommige van deze monumenten zou je kunnen wonen.

19:06 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, père lachaise, paris, france |  Facebook |

17-11-10

Stained Glass

When walking around Père Lachaise cemetery in Paris I noticed that a lot of the grave monuments have stained glass decorative windows inside. Here is my impression of what I saw.

IMG_6786_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6797_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6799_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6815_COURED-WINDOW.jpg

IMG_6840_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6841_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6851_COLOURED-WINDOW.jpg

IMG_6867_COLOURED-WINDOW.jpg

Op het Père Lachaise kerkhof in Parijs viel het mij op dat veel grafmonumenten decoratieve gekleurde glaspartijen bevatten. In deze post een indruk van wat ik daar allemaal kon bewonderen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

02-11-10

Oscar Wilde

Not only Jim Morrisson’s final resting place is very popular at Père Lachaise’s cemetery, that of author, poet and play writer Oscar Wilde (1854 – 1900) is an attraction as well. Wilde’s grave monument is somewhat less modest than that of Morrisson. It is of the hand of British artists Jacob Epstein. Wilde spent the final years of his life in Paris after he had sat out his jail sentence of 2 years for sodomy. Two years of hard labour had ruined his health. I guess the gay community sees him as a martyr as he remained in England to face his trial and sat out his sentence, where he could have fled to France in the first place and remain untouched.

IMG_6847_WILDE_OSCAR.jpg

Niet alleen de laatste rustplaats van Jim Morrisson is populair op Père Lachaise, dat van schrijver, dichter en toneelschrijver Oscar Wilde (1854 – 1900) is ook een attractie. Wilde’s grafmonument is ietwat minder bescheiden dan dat van Morrisson, het is van de hand van de Britse beeldhouwer Jacob Epstein. Wilde bracht zijn laatste levensjaren in Parijs door nadat hij zijn gevangenisstraf van 2 jaar voor sodomie in Engeland uitgezeten had. Twee jaar dwangarbeid hadden zijn gezondheid naar de vaantjes geholpen. Ik denk dat de homo gemeenschap hem ziet als een martelaar. Hij kon naar Frankrijk gevlucht zijn om zijn veroordeling te ontsnappen, maar hij koos om zijn straf in Engeland uit te zitten. Pas daarna, nadat zijn vrouw hem verlaten had, koos hij om zijn laatste jaren in Parijs te slijten.

13:15 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (22) | Tags: art, paris, père lachaise, france |  Facebook |

01-11-10

VIP at Père Lachaise

It pleases me to find out that I'm not the only Père Lachaise lover. A lot of my regular visitors know the cemetery. So I'm sure quite a few of you will know who's final resting place this is.

 

IMG_6852_OW.jpg

Het doet mij plezier dat ik niet de enige Père Lachaise liefhebber ben. Veel van mijn regelmatige bezoekers kennen het kerkhof. Dus ben ik er  van overtuigd dat een aantal van jullie gaan weten van wie deze laatste rustplaats is.

14:11 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, père lachaise, paris, france |  Facebook |

24-09-10

Alternative Transport

You find these alternative means of transport everywhere these days. A bit more that a year ago I was in Amsterdam and photographed an alternative taxi there. A good month ago in Paris I also noticed some people powered transportation systems. Looking at this guy, it is obviously good for the leg muscles.
My leg muscles are still feeling weak because of the sinus problems I’ve been suffering from. Hope to recuperate some more during the weekend.

 

IMG_7019_TRANSPORT.jpg

Je vindt deze alternatieve vervoersmiddelen overal dezer dagen. Een beetje meer dan een jaar geleden was ik in Amsterdam en fotografeerde daar een alternatieve taxi met knappe dames er in. Een goede maand geleden in Parijs zag ik ook overal transportsystemen die door mensen aangedreven werden. Wanneer ik deze man bekijk zijn dergelijke middelen duidelijk goed voor de beenspieren.
Mijn spieren voelen vandaag nog zwakjes aan door de sinusproblemen waar ik al een week mee rondloop. Ik hoop van in het weekeinde nog wat te kunnen recupereren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, paris, france |  Facebook |

23-09-10

Street Art

Remember the Centre Pompidou I published here a while ago, the warped version with the two young women in the foreground? Well I don't know if you noticed this little detail. Great fun! Sorry that I'm not very active on your blogs, but I'm a bit ill and find the need to get to bed early and drag myself back out in the morning. I hope to be OK for the weekend.

IMG_7031_POMPIDOU.jpg

Weet je nog, die foto van het Centre Pompidou die ik hier een tijdje geleden postte? De foto met het warped effect en de twee jonge dames in de voorgrond? Wel ik weet niet of je dit detail opmerkte in die foto? Tof, niet?
Sorry dat ik momenteel niet bijster actief ben op jullie blogs, maar ik ben ziek en ervaar dat ik vroeg naar bed moet. 's Morgens sleep ik mij er dan terug uit. Ik hoop terug de oude te zijn tegen het weekeinde.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, paris, france |  Facebook |

22-09-10

Glass House

A bit more sober as far as saturation and contrast go. This is one of the gigantic glasshouses in the Jardin des Plantes.

IMG_6996_JardindesPlantes.jpg

Een beetje soberder dan gisteren wat verzadiging en contrast betreft. Dit is een van de gigantische serres in de Jardin des Plantes.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, paris, france |  Facebook |

21-09-10

Jogging in the Jardin des Plantes

It must be great jogging under the trees when it is so hot and sunny. I particularly liked the special light effects of the sun being filtered by the trees. I cheated in this photo, I blew up the saturation and contrast. But I like it.

IMG_6990_JardinJogger.jpg

Het moet leuk zijn onder de bomen joggen als het warm en zonnig is. Ik hield wel van de speciale licht effecten, de zon wordt hier gefilterd door de bomen. Deze foto heb ik wel zwaar bewerkt, verzadiging en contrast heb redelijk opgeblazen. Maar ik vind het wel leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, nature, paris, france |  Facebook |

19-09-10

Buffon

When I'm in a big city after a while I always feel the need for some green, some trees, some grass, some water. In our trip trough Paris I've already taken you to le Jardin du Luxembourg, le Jardin des Tuileries, this is le Jardin des Plantes, the garden of plants. The statue is of Georges Louis Leclerc de Buffon, biologist and head gardener to king Louis XV. Next the natural history museum, you'll find fantastic greenhouses in the gardens as well as a little zoo. A great place to walk, lounge, enjoy. The gardens lie along the bank of the Seine and close to the mosque we visited earlier

IMG_6988_JARDINdesPlantes.jpg

Wanneer ik in een grote stad ben krijg ik plots steeds zin in groen, bomen, gras, water. In mijn reportage van mijn trip naar Parijs nam ik jullie al naar de Jardin du Luxembourg, de Jardin des Tuileries en dit is de Jardin des Plantes, de tuin met planten. Het beeld is van Georges Louis Leclerc de Buffon, bioloog en hoofdtuinier van koning Louis XV. Naast het natuurhistorisch muzeum vind je in de tuin fantastische serres en een kleine dierentuin. Een heel leuke plek om te wandelen, rusten, genieten. Het ligt langs de Seine en dicht bij de moskee die we eerder bezochten.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, paris, france, jardin des plantes |  Facebook |

18-09-10

Library

I found the library of the mosque in Paris a pretty interesting place. It was very sunny when we visited so you can see some rays of sunlight falling in through the interesting roof construction. I like rooms with a lot of wood and natural light, I find it a great combination.

 

IMG_6960_MOSQUE_ROOM.jpg

IMG_6961_MOSQUE_ROOM.jpg

IMG_6962_MOSQUE_ROOM.jpg

De bibliotheek in de moskee van Parijs is een interessante plek. Het was erg zonnig toen wij de moskee bezochten je ziet in de eerste foto zonnestralen die door de interessante dakconstructie naar binnen vallen. Ik hou wel van kamers met veel hout en houtbekleding die baden in natuurlijk licht, je krijgt daardoor warme foto’s en mooie effecten.

10:47 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, paris, france, mosque |  Facebook |

17-09-10

Decorative Art

I found the Mosque in Paris to be a very sober but yet decorative place. It must have taken craftsmen a while to design that window and the decorative door of which I photographed the most complex pattern. And then the eastern shaped door with the peculiar lamp, it is all so perfect.

  

IMG_6951_MOSQUE_ART.jpg

 

IMG_6964_MOSQUE_ART.jpg

 

IMG_6979_MOSQUE_ART.jpg

 

 Ik vond dat de moskee in Parijs een sobere maar mooi versierde plek. Vakmensen moeten er toch wat tijd in gestopt hebben om het raam te ontwerpen. De decoratieve houtbekleding van de poort, waarvan ik het ingewikkeldste stuk fotografeerde, vind ik toch ook best de moeite. En dan de oosters gevormde deur met het grappige lampje. Het oogt allemaal zo perfect.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, paris, france, mosque |  Facebook |

16-09-10

Prayer

I could be accused of voyeurism here, but I can assure you that my intentions were in no way negative in taking these pictures of the inside of the prayer room of the mosque. I respect people who are positively devoted to some belief. As long as their intentions are respectful and peaceful.

 

IMG_6952_MOSQUE_PRAYER.jpg

 

IMG_6954_MOSQUE_PRAYER.jpg

Je zou mij natuurlijk van voyeurisme kunnen beschuldigen bij het nemen van deze tweede foto. Maar ik verzeker je dat mijn bedoelingen niet negatief waren toen ik deze foto’s nam van de binnenkant van de gebedsruimte in de moskee. Ik respecteer devote mensen zolang hun bedoelingen respectvol en vredevol zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, paris, france |  Facebook |

15-09-10

Paris Mosque

This is a view of one of the inner sanctuaries of the Paris Mosque. The edifice was erected in the 1920’s, the minaret is 26 metres high. You can visit for 3 euro, if I remember correctly. Going there to say your prayers is free, I guess. I found it a pretty and relaxing place, situated near the Place Mongue, where I took the photo of the underground metro I posted here earlier.

 IMG_6958_MOSK.jpg

Dit is een zicht op een van de binnenpleinen van de moskee te Parijs. Het gebouw werd opgetrokken in de jaren 1920. De minaret is 26 meter hoog. Je kan de moskee bezoeken voor 3 euro als ik het mij goed herinner. Om er te gaan bidden moet je niet betalen, denk ik. Ik vond het een lekkere relaxe plek. Je vindt het dicht bij de Place Mongue, waar ik de foto in de metro nam die ik hier eerder postte.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, paris, france, mosque |  Facebook |

12-09-10

Shadows and Light

Photography is all about shadows and light, they tell me. I was reminded of that when I walked down the deserted gallery in the heart of the light city, Paris. August is very calm in the metropolitan city. In this exercise I wanted to get a good balance between the bright sunlight falling in through the arches and the shadowy parts of the gallery. And that without having to resort to high definition range imaging.

 

IMG_6924_SHADOWS.jpg

Fotografie is een spel van licht en schaduw, vertellen ze mij. Ik werd daar aan herinnerd toen ik in deze galerij liep in het hartje van de stad, Parijs. In augustus is het er heel kalm en rusting. In deze oefening wou ik een goede balans vinden tussen het felle zonlicht dat door de bogen de galerij binnen valt en de schaduw delen. En dat zonder naar hoge definitie fotografie te moeten grijpen.

10:26 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, paris, france |  Facebook |

10-09-10

Church Art in Saint-Sulpice

If my previous posts haven’t convinced you yet that you really should visit the church of Saint-Sulpice when in Paris, then please tolerate this last attempt.
Of course I realize that religious art may not be everyone’s cup of tea, in fact, it is generally not mine either. I’m not much of a church lover, but then Dan Brown drew me to this particular holy house. But using your eyes once you have entered the church of Sant-Sulpice is so overwhelming. Mystery and beauty are just everywhere in this house of worship.
Next to the fine glass in lead work, you’ll find the Delacroix frescoes in the chapel of angels and Servandoni’s Rococo Chapelle de la Madone with a Jean-Baptiste Pigalle statue of the Virgin.

 

IMG_6900_DELACROIX.jpg

IMG_6901_MADONE.jpg

IMG_6902_SaintSulpiceGlass.jpg

IMG_6903_DELACROIX.jpg

 

Als mijn vorige posts je nog niet overtuigd hebben van zeker de kerk van Saint-Sulpice te bezoeken in Parijs, durf ik je vragen om deze laatste poging nog te willen tolereren.
Ik besef wel dat religieuze kunst niet iedereen’s dada is, eigenlijk kan ik mijzelf bij die groep rekenen. Ik ben sowieso geen zo’n kerkliefhebber. Maar Dan Brown lokte mij natuurlijk naar dit heilige huis. Je ogen de kost geven eens je deze tempel betreedt geeft een overweldigend resultaat. Je ziet er overal mysterie en schoonheid.
Naast het fijne glas in lood werk, vind je er ook de Delacroix fresco’s in de kapel van de engelen en Servandoni’s Roccoco Kapel van de Madonna met een Jean-Baptiste Pigalle beeld van de Maagd.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, paris, france |  Facebook |

09-09-10

Priory of Sion

When you look at yesterday’s photo, do you notice the round window above the door left of the obelisk? I’ve taken a picture of it for this post, you’ll notice the letters PS in the middle of the stained glass window.
In the ‘Davinci Code’ Dan Brown’s fictional character professor Langdon is an interpreter of religious symbolism. And likely he would see this as a reference to the Priory of Sion, the secret association guarding the Holy Grail. The truth is that the letters PS on the two windows, one on each end of the transept refer to the two patron saints of the church: Peter and Sulpice.

 

IMG_6904_PS.jpg

Wanneer je naar de foto van gisteren kijkt, zie je dan het ronde raam boven de deur links van de obelisk? Ik nam er een foto van speciaal voor deze post. Je ziet de letters PS in het midden van het glasraam.
Dan Bronwn’s fictieve hoofdrolspeler in de ‘Davinci Code’, professor Langdon, is een expert in religieuze symboliek. Ongetwijfeld zou hij dit raam interpreteren als een verwijzing naar de Priorij van Sion, de geheime organisatie die de Heilige Graal bewaakt. De waarheid is dat de letters PS op de twee ramen aan elke zijde van het transept verwijzen naar de twee patroonheiligen van de kerk: Pieter en Sulpice.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, paris, france, priory of sion |  Facebook |

08-09-10

Meridian Line

In the thriller ‘The Davinci Code’ Dan Brown’s professor Langdon is drawn to the church of Saint-Sulpice because the famous Meridian Line or Gnomon is believed to be one of the pointers to the location of the Holy Grail.
The so-called meridian line is a brass strip that runs across the nave of the church toward a huge Egyptian obelisk standing next to a statue of Saint-Peter.
The book claims that this north-south stripe had been known as the Rose Line. For centuries, the symbol of the rose had been associates with maps and guiding souls in the proper direction. The compass rose, drawn on almost every map, indicated North, East, South and West.
Another idea explained in the book is that the original zero-longitude line passed through Paris, along this Rose Line, before being moved to Greenwich, England.
This is in fact all pure fiction, I’m afraid. The documented history of the church learns us that this brass line is part of a scientific instrument built in agreement with the church authorities in the 18th Century by astronomers. It is used to define various parameters in the earth’s orbit and helps to determine the date of Easter each year. The sun’s rays enter the church through a small opening in the south transept and rest on the line at various points throughout the year. On the winter solstice, the rays hit the obelisk; on the spring and autumn equinoxes, the bronze table. The obelisk bears a Latin inscription that describes the use of the meridian line.

IMG_6907_MERIDIAN-LINE.jpg


In de thriller ‘De Davinci Code’ trekt Dan Brown’s professor Langdon naar de Saint-Sulpice kerk omdat de Meridiaan Lijn of Gnomon geloofd wordt één van de wegwijzers te zijn naar de Heilige Graal.
De zogeheten Meridiaan Lijn is een koperen strook die door het schip van de kerk loopt naar een Egyptische obelisk die naast een beeld van Sint-Pieter staat.
Het boek beweert dat deze noord-zuid streep bekend stond als de Rose Line. Eeuwenlang werd de roos geassocieerd met landkaarten en het oriënteren van zielen in de juiste richting. De kompas roos, die op ongeveer elke landkaart getekend werd, toonde noord, oost, zuid en west.
Een ander idee waar het boek gretig op inspeelt is dat de originele nulmeridiaan door Parijs liep langs deze zogeheten Rose Line, vooraleer Greenwich in Engeland de nulmeridiaan opeiste.
Ik vrees dat dit allemaal pure fictie is. De gedocumenteerde geschiedenis van de kerk leert ons dat deze koperen lijn deel uitmaakt van een wetenschappelijk instrument dat in de 18e eeuw gebouwd werd met instemming van de kerkautoriteiten. Het werd gebruikt om diverse parameters in het traject van de aarde te bepalen en het helpt om elk jaar de precieze datum van Pasen te kennen. De zonnestralen vallen de kerk binnen via een kleine opening in de zuiderse transept en snijden de meridiaan lijn op verschillende punten gedurende het jaar.
Tijdens de winterwende raken de zonnestralen de obelisk, tijdens de lente- en herfst-equinox raken de stralen een bronzen tafeltje. De obelisk draagt Latijnse inscripties die het gebruik van de meridiaan lijn beschrijven.

10:10 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, paris, france, saint-sulpice |  Facebook |

07-09-10

Saint-Sulpice

The fountain of which I posted a picture here yesterday stands in front of the late baroque parish church of Saint-Sulpice. The fountain was designed by Visconti in 1844 and bears sculptures of four bishops of the Louis XIV era.
Restoration works were ongoing when I first visited this church in 2005 and I’m afraid they are still ongoing in 2010, leaving a large part of the church obstructed by scaffolding. Hence the small segment of the church I’m showing you here, the 73 metres high north tower.
This bespoken house of worship is not merely famous because it hosted the christenings of Marquis de Sade and Charles Baudelaire and the wedding of author Victor Hugo. Not only because it is one of the largest churches in Paris or because it has one of the largest organs in the world, 6.588 pipes. It is in fact Dan Brown’s bestselling novel ‘The Davinci Code’ that boosted the attractiveness of this church to the hundreds of thousands of tourists that visit it every year. I will unravel the ‘Davinci Code’s’ mystery to you in a following post and try and show you why this church is really worth a visit to art and mystery lovers alike.

 

IMG_6918_SAINT-SULPICE.jpg

De fontein die ik hier gisteren postte vind je op het plein aan de voorzijde van de laat barokke kerk Saint-Sulpice in Parijs. De fontein werd ontworpen door Visconti in 1844 en draagt beelden van vier bisschoppen uit het tijdperk van Louis XIV.
Toen ik de kerk voor het eerst in 2005 bezocht werd ze aan de buitenzijde volop gerestaureerd. En ik vrees dat die werken in 2010 nog aan de gang zijn. Daardoor is een groot stuk van de façade ontsierd door steigers. Vandaar dat ik hier maar een stukje van de kerk in beeld bracht: de noordelijke toren, 73 meters hoog.
Deze niet onbesproken plek van verering is niet louter beroemd omdat de Marquis de Sade en Charles Baudelaire er gedoopt werden of omdat auteur Victor Hugo er in het huwelijksbootje stapte. Niet louter omdat het een van de grootste kerken van Parijs is of omdat je er een van de grootste orgels ter wereld vindt met 6.588 pijpen. Vooral Dan Brown’s bestseller ‘De Davinci Code’ zorgde er voor dat toeristen jaarlijks massaal naar deze plek komen om er de mysterieuze elementen uit het boek met hun eigen ogen waar te nemen. In een volgende post ga ik daar verder op in en ik zal proberen aan te tonen waarom deze kerk de moeite waard is om te bezoeken zowel voor kustliefhebbers als fans van mysterie.

08:47 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, paris, france, saint-sulpice |  Facebook |

06-09-10

Street Fountain

The streets and squares of Paris have some pretty impressive fountains. This one is in front of a very special place. I went in to have a look at something very special. I liked the way the two women were relaxing by this fountain enjoying a life threatning smoke.

IMG_6919_FOUNTAINS.jpg

De straten en pleinen van Parijs tellen veel indrukwekkende fonteinen. Deze vind je aan de voorzijde van een speciale plaats. Ik ging er binnen om iets bijzonders te bekijken. De twee vrouwen die relaxen bij de fontein met hun levensbedreigende kankerstokjes spraken mij wel aan.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, architecture, fountain, paris, france |  Facebook |

05-09-10

Where Are We?

I'm a sucker for a woman in a short skirt leaning against a car checking her documentation or map. Where are we, where do we want to go? I could have helped. These people were in the Rue du Mont Cenis in Montmartre. But then I was sitting on a restaurant terrace enjoying a decent meal.

IMG_6941_DOCUMENTATION.jpg

Ik heb een zwak voor vrouwen en korte rokjes die tegen een auto leunen terwijl ze hun documentatie of landkaart checken. Waar zijn we, naar waar willen we? Ik had kunnen helpen. Deze mensen stonden in de Rue du Mont Cenis in Montmartre. Maar ik zat op het terras van een restaurant en genoot van een degelijke maaltijd.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, paris, france |  Facebook |

04-09-10

Place Mongue

When I'm in Paris I can never resist taking pictures in the metro/underground/subway. This station, Place Mongue, is close to some interesting sites. But then nearly everything in Paris is close to interesting sites.

IMG_6998_METRO.jpg

Wanneer ik in Parijs ben kan ik er nooit aan weerstaan om foto's te maken in de ondergrondse. Dit station, Place Mongue, is dicht bij enkele interessante sites. Maar dan ongeveer alles in Parijs is dicht bij interessante sites.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, paris, france |  Facebook |

03-09-10

The Streets Surrounding Les Halles

I took this picture from the square with the fountain in the Rue Berger leading from the Centre Pompidou to Les Halles. The church in the background is the beautiful Saint-Eustache, the canopy on the right is part of the Les Halles complex. As you can see it was quite calm there for a Monday afternoon.

IMG_7041_LES-HALLES.jpg

Ik nam deze foto van op het peil met het fontein in de Rue Berger die van het Centre Pompidou naar Les Halles leidt. De kerk in de achtergrond is de mooie Saint-Eustache. De ronde bovenbouw rechts in de foto maakt deel uit van het Les Halles complex. Zoals je kan opmerken was het er nogal kalm voor een maandag namiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, paris, france, les halles, saint-eustache |  Facebook |

02-09-10

Street Food

Two young women having a street meal of hamburgers and fries on the sqaure in front of the town hall, the monumental department store Le Bazar de L'Hotel de Ville in the background. The store was founded by Lyon merchand Xavier Ruel back in 1866. He was a street salesman before that. Helping out the empress Eugénie in 1855 when her carriage's horses turned wild in the street, she rewarded him with a decent sum of money, allowing him to start up this business. Since 1991 the department store has become part of the Retailer group Galeries Lafayette.

IMG_7022_BAZAR.jpg

Twee jonge vrouwen die van een straatmaaltijd hamburger friet genieten op het plein voor het standhuis met in de achtergrond het monumentale Bazar de L'Hotel de Ville. Deze winkel werd in 1866 gesticht door Xavier Ruel, een koopman uit Lyon. Daar voor was hij een straatverkoper die keizerin Eugénie in 1855 hielp toen de paarden van haar koets op hol sloegen. Ze beloonde hem met een aanzienlijke som waardoor hij deze zaak kon opstarten. Sinds 1991 maakt de winkel deel uit dan de groep Galeries Lafayette.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, paris, france, bazar, lafayette |  Facebook |

01-09-10

Pompidou Street

If you look closely at this picture you can discover multiple mistakes in the perspective. I took the picture with my 15mm fisheye lens causing massive distortion. Instead of using a software tool to correct the perspective perfectly, I used the warp function to correct it manually. Obviously not resulting in perfection, but I like what I see.
That last remark also goes for the two darkly clad young women walking towards me. They gladly collaborated but were all gigles and smiles coming up the slope.

 

IMG_7035_POMPIDOU.jpg

Wanneer je deze foto goed bekijkt kan je meerdere fouten ontdekken in het perspectief. Ik maakte de foto met mijn 15mm fisheye met een zware distortie als gevolg. In plaats van de corrigerende software te gebruiken, koos ik voor de warp functionaliteit om manueel te corigeren. Dit krijg je natuurlijk nooit perfect, maar ik vond wat ik zag leuk.
Dat laatste geldt ook voor de twee donker gekleede jonge dames die naar mij toe gewandeld kopen. Ze verleenden met heel veel plezier hun medewerking aan de foto, maar kregen toch de slappe lach terwijl ze op de helling naar mij toe wandelden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, centre pompidou, centre beabourg, paris, france |  Facebook |

31-08-10

Mona Lisait

In the same lane as I took the previous picture I noticed this books store with a great name: Mona Lisait - Mona Read. Who says the Parisians do not have a sense of humour?

IMG_7030_MONA-LISAIT.jpg

In dezelfde laan waar ik de vorige foto nam vond ik deze boekenwinkel met een super naam: Mona Lisait - Mona Las. Wie durft nu nog zeggen dat de Parisiens geen gevoel voor humor hebben?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, paris, france |  Facebook |

30-08-10

The Girl in Blue

In Paris I endulged into some street photography. Didn't know if I was actually going to do anything with the photos until I visited Paul's blog and saw how greatly he brings the topic. Now I won't pretend to be as good as Paul, but I thought: what the heck, I'll have a bash at it.
This first photo I took in an avenue in Paris leading from the town hall to the centre Pompidou. I like the avenues with the trees that form a natural tunnel, you get that a lot in France. The woman in the bench, a tourist with a sixpack of cheap white wine was waiting for her husband to rejoin her.  I wanted to get the whole in and patiently waited for some people to calmly stroll down under the trees. I didn't really focus on those passers by, I was focussing on the woman sitting down. Zooming in on the far people walking towards me, I noticed that the young woman in the blue top wearing shots is a real stunner.

IMG_7027_STREET.jpg

In Parijs kreeg ik zin in een stukje street fotografie. Ik wist niet of ik er iets mee zou gaan doen tot nadat ik Paul's blog bezocht en zag welke mooie stukjes street hij de jongste dagen aan het brengen was. Ik wil nu zeker niet pretenderen dat mijn werk hier zo goed is als dat van Paul, maar ik dacht "Wat schaadt het?".
De eerste foto nam ik in een laan in Parijs tussen het stadhuis en de centre Pompidou. Ik ben gek op van die lanen waar de kruinen van de bomen een natuurlijke tunnel vormen, je vindt ze vaak in Frankrijk. De vrouw op de bank, een toeriste, wacht geduldig met een sixpack goedkope witte wijn op haar man om terug te keren. Ik focuste op die vrouw, maar ik wou het geheel in beeld brengen en wachtte geduldig om wat mensen om onder de bomen naar mij toe te wandelen. Ik focuste niet op hen en toen ik deze foto afwerkte merkte ik op dat de jonge dame in het blauwe topje die een shortje draagt een echte schoonheid is.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, paris, france |  Facebook |

26-08-10

Montmartre

My wife loves Montmartre, to me it is somewhat overrated and far too touristic. I prefer the art cafés in the Quartier Latin. So we went to Montmartre. We were brave and walked up to the Sacré Coeur, we didn’t take the lift, even though it was very hot. As you can see in the first photo, the steps leading up to Sacré Coeur were very crowded. The park in front of the steps was littered with sunsoaking bodies as well. Later on in the evening from the terrace of our restaurant I took this great photo of the domed spires of Sacré Coeur bathing in the red evening sun.
I’m off on a little business trip, so I’ll likely skip a day posting here, and you won’t find me visiting your blogs. I’ll catch up in the weekend.

IMG_6930_SACRE_COEUR.jpg
IMG_6942_SACRE_COEUR.jpg

Mijn vrouw houdt van Montmartre. Ik vind het wat overroepen en zeker te toeristisch. Ik verkies de kunstcafés van de Quartier Latin. Dus we gingen naar Montmartre. Moedig wandelden wij naar boven naar de Sacré Coeur, we lieten de lift links liggen niettegenstaande het er heel warm was. In de eerste foto zie je hoe druk het er was op de trappen die naar de Sacré Coeur leiden, ook het parkje voor de trappen gelegen lag vol met zonnekloppende lichamen. Later op de avond maakte ik de tweede foto van de torens die baden in de rode avondzon van op het terras van ons restaurant.
Ik vertrek op een kleine business trip, dus ik ga wellicht een dagje niet posten en zal ook de tijd niet vinden om jullie blogs te bezoeken. Maar ik haal wel in tijdens het weekeinde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, paris, france |  Facebook |

25-08-10

Paris in Summer

Did I mention that we enjoyed beautiful weather when we were in Paris last? If I didn’t, I’m sure that the photos that I have already posted from that short visit gave you that impression. Originally we had planned to visit Maastricht, but the forecast was for rain for that area. These two photos of people relaxing in the busy courtyard of the Palais du Louvre leave little doubt as far as the weather goes. It was actually near to 30° Celsius and after taking these snaps we headed for the gardens, the Jardins de Tuileries, for a cool drink at a table under the trees. Luckily I chose a hotel with air conditioned rooms.

 

IMG_7001_LOUVRE.jpg

Vergat ik te melden dat we van mooi weer genoten tijdens ons kortverblijf in Parijs? Als ik het vergat, ben ik zeker dat de foto’s die ik hier eerder postte voor zichzelf spreken. Oorspronkelijk zouden wij Maastricht bezoeken, maar daar zou het gaan regenen.  Deze twee foto’s tonen mensen die relaxen op het drukke binnenplein van het Palais du Louvre. Ze laten weinig twijfel over het weer. Het was er bijna 30° Celsius en nadat ik deze foto’s gemaakt had, baanden we ons een weg naar de tuinen, les Jardins de Tuileries, om er aan een tafeltje onder de bomen van een koel drankje te genieten. Gelukkig koos ik voor een kamer met air conditioning.

IMG_7004_LOUVRE.jpg

08:28 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, paris, louvre, france |  Facebook |