23-02-16

Solists

Here Walter Proost is taking a bow with solists Elise Caluwaerts and Denzil Delaere.

music, oostende, carmina burana

Hier ontvangen dirgent Walter Proost en solisten Elise Caluwaerts en Denzil Delaere het applaus van het publiek.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, oostende, carmina burana |  Facebook |

10-02-16

Sand Storm

The week of January 15 brought a heavy storm to our city. When I walked the dog on Sunday 17th, you could hardly see where the beach ended and the dike began. The sand was also blown through the arches giving access to the dike.

sea, oostende, storm

sea, oostende, storm

De week van 15 januari bracht een hevige storm. Toen ik op zondag 17 de hond uitliet, zag je het verschil nauwelijks tussen het strand en de dijk. Het zand werd ook door de bogen geblazen die toegang geven tot de zeedijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende, storm |  Facebook |

24-12-15

Last Christmas

Last Christmas this construction company decorated their construction works. This tree was visible from the whole of Oostende Port.

IMG_7897_OOSTEROEVER_WEB.jpg

Vorige Kerst versierde deze bouwpromotor hun werf. Deze boom was zichtbaar van overal om en rond de Oostendse haven.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, christmas, oostende |  Facebook |

19-07-15

Red Art

How can you make it even more interesting? Same idea as yesterday, but throw in a girl. And dress her in a red sweater. A wise photographer once told me that you should always add red to the foreground of your photo.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je het nog interessanter maken? Zelfde idee als gisteren, maar zet er een meisje bij. En trek haar een rood sweatertje aan. Een wijze fotograaf leerde mij ooit dat rood in de voorgrond van je foto werkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

18-07-15

Artificial Grass

A month ago the artifical soccer pitch saw its first match. The guy with the mike and in the action photos is our alderman for sport.

IMG_2187_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

IMG_2208_VOETBAL.jpg

IMG_2225_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

Een maand geleden werd het kunstgrasvoetbalveld ingewijd. Aan de micro en in actie: Arne Deblauwe, onze schepen voor sport.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, soccer, oostende |  Facebook |

16-07-15

Add Something

How can you make a work of art more interesting? Show less of it and add some boats.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je een kunstwerk interessanter maken? Er minder van tonen en wat bootjes toevoegen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

15-07-15

Beaufort

The Beaufort open air art event is back. Smaller than it used to be, but then we have to save money.

art, beaufort, beaufort05, Oostende

Het Beaufort open lucht kunstevenement is terug. Kleiner dan vroeger, maar er moet natuurlijk bespaard worden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

04-07-15

Buoy

April means I have to drive to the edge of town to let Vinyl on the beach. I noticed some new buoys in the sea. They indicate an obstacle or shallow water. You need to pass this buoy on the noth side.

sea, oostende

April betekent dat ik naar de rand van 't stad moet tijden om Vinyl op het strand te laten. Ik merkte enkele nieuwe boeien op in zee. Ze geven een obstakel of laag water aan. Je moet deze boei aan de noordelijke zijde passeren.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

09-06-15

Mast

I missed the authentic boat show this year as I was helping out with the triatlon. A week or so before I went to have lunch at the Royal North Sea Yaught Club. There was outside entertainment there.

sea, oostende

sea, oostende

Ik miste Oostende voor Anker dit jaar omdat ik meehielp met de triatlon. Een of meerdere weken daarvoor lunchte ik in de Royal North Sea Yaught Club. Compleet met buiten entertainment.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

03-04-15

Simply Oostende

This photo I will simply call Oostende.

art, oostende, sea

Deze foto zal ik gewoonweg Oostende noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, oostende, sea |  Facebook |

02-04-15

Station Art

I wonder what this art work on our monumental station is all about?

IMG_0788_STATION_ART.jpg

Ik vraag mij af wat dit kunstwerk op ons monumentaal station betekent.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: oostende, art, architecture |  Facebook |

01-04-15

Decorated Balcony

These people went to a lot of trouble to decorate their balcony on the centre of Oostende.

IMG_0787_BALCONY.jpg

In het centrum van Oostende spaarden deze mensen geen moeite om hun balkon mooi te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende |  Facebook |

31-03-15

Spring Sunshine

These two were very enthousiastic about getting the most out of the first rays of spring Sunshine.

IMG_0798_BEACH_WEB.jpg

Deze twee waren zeer enthousiast om de eerste zonnestralen van de lente te absorberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, beach |  Facebook |

30-03-15

Pop-up Time Again

Pop-up time again and one of the temporary restaurants is to be found on the seafront in my hometown of Oostende. My buddie Carine and I will be going to eat in the pop-up restaurant in Brussels again.

street, oostende

Weeral Pop-up tijd en een van de tijdelijke restaurants vind je op de zeedijk in mijn thuisstad Oostende. Mijn buddie Carine en ik gaan binnenkort die in Brussel weer geweld aan doen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende |  Facebook |

22-03-15

Happy Faces and Flying Moths

I close this short report about the sports celebration with happy faces and Flying Moths. The latter is a model airplane stunt team that ended the show in a spectacular manner.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Ik sluit dit korte verslag van het feest van de sport met gelukkige gezichten en vliegende motten. Het laatste is een model vliegtuig stuntteam at de show op een spectaculaire manier afsloot.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

21-03-15

Spring

The first day of spring today and in Dutch spring means jump. Ropeskipping Oostende did very well the past year, their team won the team award. They also treated us to a terrific and spectacular demonstration.

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

De eerste dag van de lente vandaag. Spring in het Engels, en van springen gesproken, Ropeskipping Oostende deed het ook heel goed tijdens het feest van de sport. Zij wonnen de ploegen trofee. En ze trakteerden ons ook op een spectaculaire demontratie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, ropeskipping, oostende |  Facebook |

20-03-15

Sports Celebration

The occasion was the annual Sports Celebration on Friday March 13. Oostende celebrates its sports people who have excelled but also the supportive people who work hard on the sideline. For the fourth year running TV presenter Caroline Verstraete presented the show. Here you can see her interviewing world champions skeelering Sandrine Tas and kitesurfing Christophe Tack.

sport, oostende

sport, oostende

De gelegenheid was het jaarlijkse feest van de sport op vrijdag 13 maart. Oostende viert haar verdienstelijke sporters, maar ook de ondersteunende medewerkers en clubbestuurders. Focus TV presentatrice Caroline Verstraete praatte vakkundig het gebeuren al voor het vierde naar naeen aan elkaar. Hier interviewt ze wereld kampioenen skeeleren Sandrine Tas en kitesurfen Christophe Tack.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, oostende, sandrine tas, christophe tack |  Facebook |

14-03-15

Golf

The wall surrounding our golf course in Oostende was torn down. You get a much nicer view now.

IMG_0169_OOSTENDE_GOLF.jpg

De muur rondom de golf in Oostende is afgebroken. Je hebt nu een veel mooier zicht op de zaak.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, golf, oostende |  Facebook |

13-03-15

Jogger 2

Love the way this jogger's colours contrast with the sand.

IMG_0158_JOGGER.jpg

Mooi hoe de kleuren van deze jogster contrasteren met het zand.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, beach, oostende |  Facebook |

11-03-15

Shell

Simply enjoying a walk on the beach.

IMG_0120_BEACH.jpg

Gewoon genieten van een wandeling op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

08-03-15

Barrel

After a storm you can always find stuff washed up on the beach.

BeachBarrel_web.jpg

Na een storm vind je altijd zaken die aangespoeld zijn op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

09-01-15

Triathlon

I said before that I didn't do much sports photography in 2014, but I had to take some pictures of the second edition of the Triathlon organised by Sportspromotion Oostende, an organisation I'm treasurer of.

IMG_8730_TRIATLON.jpg

Zoals ik al zei nam ik niet veel tijd voor sportfotografie in 2014, maar ik moest enkele foto's nemen van de geslaagde tweede editie van de triatlon georganiseerd door Sportpromotie Oostende, een vzw waarvan ik penningmeester ben.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, triathlon, triatlon, oostende, bredene |  Facebook |

29-12-14

Ice Skating Rink

That Sunday afternoon it was not very busy on the temporary covered ice skating rink here in the centre of Oostende. Hope it attracts some more people, else it will risk being a terrible waste of money.

2014_IJSPISTE_WEB.jpg

Die zondag namiddag was het niet erg druk op de tijdelijke overdekte ijspiste hier in het centrum van Oostende. Ik hoop dat het wat meer volk aantrekt anders riskeert het een vreselijke verspilling te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, oostende, christmas |  Facebook |

15-10-14

Nice Weather

This time of year you can be treated to some great skies. Like this one, returning from work a week or two ago.

sky_WEB.jpg

Deze tijd van 't jaar kan je nog getrakteerd worden op wat schitterende hemels. Zoals deze een weet of twee geleden toen ik op weg naar huis was na een dagje werken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, oostende |  Facebook |

08-07-14

Church in the Dunes

Passing the church in the dunes in my hometown on Sunday June 15, 2014, I noticed the field in front of it was prettily in bloom with blue flowers. I had to pass there again to run an errand and remembered to take my camera.

IMG_9143_OOSTENDE_DUINENKERKJE_WEB.jpg

Toen ik op zondag 15 juni 2014 het duikenkerkje in Oostende passeerde, viel het mij op dat het veld er voor in bloei stond met blauwe bloemetjes. Ik moest er later nog eens passeren om een boodschap te doen en dacht er aan om mijn fototoestel mee te nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, oostende |  Facebook |

06-06-14

Quarter Triatlon

The last weekend of May bought the second edition of the quarter triatlon to Bredene. A collaboration with the Ostend Sports Council. I found it pretty impressive to see als these athletes take to water in the 'Spuikom', a large lake filled with sea water.

IMG_8710_START.jpg

Het laatste weekeinde van mei bracht de tweede editie van de Bredense kwarttriatlon. Een samenwerking met de Oostendse Sportraad. Ik vond het indrukwekkend om al die atleten het sop in de Spuikom te zien in duiken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, triathlon, bredene, oostende |  Facebook |

24-03-14

Belgian Open Blokart Championships

Yesterday morning on the beach in Oostende: the Belgian Open Blokart Championships. 49 riders from 8 European countries.

IMG_6465_WC_BLOKART.jpg

Gisteren morgen op het strand in Oostende: de Belgian Open Blokart Championships. 49 rijders uit 8 Europese landen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

05-12-13

Oostende from the East

IMG_1064_OOSTERSTRAND_WEB.jpg

An evening view of Oostende from the east side of the harbour.

 

 

Een avond zicht op Oostende van aan de oostzijde van de havengeul.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

30-11-13

Beach Walks

Since we have a dog I have been enjoying the beach more often. Clears your head taking the animal for a walk on Sunday mornings.

IMG_1022_BEACH_WEB.jpg

 

Sinds wij een hond hebben geniet ik weer meer van het strand. Ik krijg er een helder hoofd van met de hond gaan wandelen de zondag morgens.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende, beach |  Facebook |

26-08-13

Bart Swings in Action

I have to round off this tribute to our Belgian world champion Bart Swings with an action photo. The final was late in the evening under artificial light, not that easy to photograph. But this is one of the best action photo's I have. I'm pretty proud of it, because seated in the VIP tribune, I was not close to the action. Here Bart is in second place coming out of the bend.

IMG_3274_SWINGS_BART.jpg

 

Ik moet deze lofzang voor onze Belgische wereldkampioen Bart Swings afsluiten met een actiefoto. De finale was 's avonds laat met kunstlicht, niet zo eenvoudig te fotograferen. Dit is een van de beste actiefoto's die ik kon maken. Ik ben er een beetje trots op, want zittend in de VIP tribune, moest ik heel wat afstand overbruggen. Bart ligt hier in tweede plaats uit de bocht komend.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |