19-06-16

Observation Post

One final shot from atop the belfry: the WWII observation post on the half moon dyke.

architecture, oostende

Nog een laatste foto van bovenop het belfort: de observatiepost uit Wereldoorlog II op de Halve Maan Dijk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

18-06-16

Port

The top of the belfry also gives you a great view of Oostende's port, with the Royal Yacht Club in the top right of the composition of the second photo. Quite a few ships were leaving the port while we were up there.

architecture, oostende

architecture, oostende

architecture, oostende

architecture, oostende

Het belfort geeft je ook een prachtig zicht van de Oostensde haven, met de Royal Yacht Club boven rechts in de compositie van de tweede foto. Enkele schepen verlieten de haven terwijl wij daar boven waren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

17-06-16

Saint Peter's & Paul's

Back to the outside of the belfry where you get a unique alternative view of the Saint Peter's & Paul's church across the road from our station.

architecture, oostende

Terug naar de buitenkant van het belfort waar je een uniek alternatief zicht op de Sint Petrus en Paulus kerk krijgt.

11:42 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

16-06-16

Jean-Pierre Hautekiet in action

I made a little film of Jean-Pierre Hautekiet playing the carillion. It sounds better when you are actually not in the playing room with him, because in the room you have the mechanical noise of the carillion, which you don't have on the outside.


Ik maakte een filmpje van Jean-Pierre Hautekiet die de beiaard speelt. Het klinkt beter wanneer je niet in de muziekkamer bent omdat je dan de mechanische geluiden mist.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, oostende |  Facebook |

15-06-16

Clocks

Jolene paid close attention and wanted to have a go at playing the carillon as well. In all there are 49 clocks of which the bass clock weights 2497 kg.

IMG_8367_OOSTENDE_JOLIJN.jpg

IMG_8313_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8362_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8363_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

Jolene lette heel goed op en wou ook eens de beiaard bespelen. In totaal zijn er 49 klokken waarvan de bass klok 2497 kg weegt.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, music, oostende |  Facebook |

14-06-16

Carillon

Jean-Pierre Hautekiet, our town's carillon player, invited some of his music school students to join him while he was concerting. The connection rods in the third photo transport the mechanical energy of hitting the keys to the bells above the playroom in the tower. The black connectors on the rods allow to tighten or relax the pull on the bells.

music, oostende

music, oostende

music, oostende

Jean-Pierre Hautekiet, onze stadsbeiaardier, nodigde enkele van zijn muziekstudenten uit om hem te vervoegen terwijl hij concerteerde. De metalen staafjes in de derde foto transporteren de mechanische energie van de toetsen naar de bellen hoger in de toren. De zwarte connectoren op de staven laten toe om de trekkracht op de bel te verhogen of verlagen.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, oostende |  Facebook |

13-06-16

Belfry

We were on the top of Oostende's Belfry. From where you have a great all round. The Belfry stands on the central market place with its classical bandstand. You can also see the sea.

IMG_8371_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8336_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

IMG_8326_OOSTENDE_BEIAARD.jpg

Wij stonden boven op het Oostendse belfort, waar je een goed zicht hebt over de stad. Je vindt het belfort aan het Wapenplein met zijn klassieke kiosk. Uiteraard kan je ook de zee zien.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

12-06-16

Where Are We?

My wife is scared of heights, so Jolene helped me out while my wife stayed firmly on ground level singing "I'm begging of you please don't take my man...". But does anyone have an idea on top of what Jolene and I am standing?

IMG_8345_OOSTENDE_NELLE-&-JOLIJN.jpg

Mijn vrouw heeft hoogtevrees, dus Jolene hielp mij terwijl mijn vrouw met haar twee voeten op de grond bleef en het beroemdste nummer van Dolly Parton zong. Maar heeft iemand een idee waar Jolene en ik ons op bevinden?

07:01 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, oostende |  Facebook |

10-06-16

H20

A good week ago we were having some bad weather in Oostende. I dind't realise that it had stormed that hard until I went on the beach last Saturday. A lof of stuff has washed ashore, including this impressive piece of hardware: buoy H20 that helps show the approach to our harbour.

H20_WEB.jpg

Een goede week geleden kregen wij slecht weer in Oostende. I besefte niet hoe hard het gestormd had tot ik de zaterdag met Vinyl op het strand ging. Er was veel aangespoeld, met inbegrip van dit indrukwekkend stuk: boei H20 die de aanloop naar de haven van Oostende helpt aanduiden.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

24-02-16

O Fortuna

A video of the most famous part of the Carmina Burana: the opening and the closing: O Fortuna.Een filmpje van het meest beroemde gedeelte van de Carmina Burana: de opening en het slot: O Fortuna.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, oostende, carmina burana |  Facebook |

23-02-16

Solists

Here Walter Proost is taking a bow with solists Elise Caluwaerts and Denzil Delaere.

music, oostende, carmina burana

Hier ontvangen dirgent Walter Proost en solisten Elise Caluwaerts en Denzil Delaere het applaus van het publiek.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, oostende, carmina burana |  Facebook |

10-02-16

Sand Storm

The week of January 15 brought a heavy storm to our city. When I walked the dog on Sunday 17th, you could hardly see where the beach ended and the dike began. The sand was also blown through the arches giving access to the dike.

sea, oostende, storm

sea, oostende, storm

De week van 15 januari bracht een hevige storm. Toen ik op zondag 17 de hond uitliet, zag je het verschil nauwelijks tussen het strand en de dijk. Het zand werd ook door de bogen geblazen die toegang geven tot de zeedijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende, storm |  Facebook |

24-12-15

Last Christmas

Last Christmas this construction company decorated their construction works. This tree was visible from the whole of Oostende Port.

IMG_7897_OOSTEROEVER_WEB.jpg

Vorige Kerst versierde deze bouwpromotor hun werf. Deze boom was zichtbaar van overal om en rond de Oostendse haven.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, christmas, oostende |  Facebook |

19-07-15

Red Art

How can you make it even more interesting? Same idea as yesterday, but throw in a girl. And dress her in a red sweater. A wise photographer once told me that you should always add red to the foreground of your photo.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je het nog interessanter maken? Zelfde idee als gisteren, maar zet er een meisje bij. En trek haar een rood sweatertje aan. Een wijze fotograaf leerde mij ooit dat rood in de voorgrond van je foto werkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

18-07-15

Artificial Grass

A month ago the artifical soccer pitch saw its first match. The guy with the mike and in the action photos is our alderman for sport.

IMG_2187_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

IMG_2208_VOETBAL.jpg

IMG_2225_VOETBAL_DEBLAUWE-ARNE.jpg

Een maand geleden werd het kunstgrasvoetbalveld ingewijd. Aan de micro en in actie: Arne Deblauwe, onze schepen voor sport.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, soccer, oostende |  Facebook |

16-07-15

Add Something

How can you make a work of art more interesting? Show less of it and add some boats.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je een kunstwerk interessanter maken? Er minder van tonen en wat bootjes toevoegen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

15-07-15

Beaufort

The Beaufort open air art event is back. Smaller than it used to be, but then we have to save money.

art, beaufort, beaufort05, Oostende

Het Beaufort open lucht kunstevenement is terug. Kleiner dan vroeger, maar er moet natuurlijk bespaard worden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

04-07-15

Buoy

April means I have to drive to the edge of town to let Vinyl on the beach. I noticed some new buoys in the sea. They indicate an obstacle or shallow water. You need to pass this buoy on the noth side.

sea, oostende

April betekent dat ik naar de rand van 't stad moet tijden om Vinyl op het strand te laten. Ik merkte enkele nieuwe boeien op in zee. Ze geven een obstakel of laag water aan. Je moet deze boei aan de noordelijke zijde passeren.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

09-06-15

Mast

I missed the authentic boat show this year as I was helping out with the triatlon. A week or so before I went to have lunch at the Royal North Sea Yaught Club. There was outside entertainment there.

sea, oostende

sea, oostende

Ik miste Oostende voor Anker dit jaar omdat ik meehielp met de triatlon. Een of meerdere weken daarvoor lunchte ik in de Royal North Sea Yaught Club. Compleet met buiten entertainment.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

03-04-15

Simply Oostende

This photo I will simply call Oostende.

art, oostende, sea

Deze foto zal ik gewoonweg Oostende noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, oostende, sea |  Facebook |

02-04-15

Station Art

I wonder what this art work on our monumental station is all about?

IMG_0788_STATION_ART.jpg

Ik vraag mij af wat dit kunstwerk op ons monumentaal station betekent.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: oostende, art, architecture |  Facebook |

01-04-15

Decorated Balcony

These people went to a lot of trouble to decorate their balcony on the centre of Oostende.

IMG_0787_BALCONY.jpg

In het centrum van Oostende spaarden deze mensen geen moeite om hun balkon mooi te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende |  Facebook |

31-03-15

Spring Sunshine

These two were very enthousiastic about getting the most out of the first rays of spring Sunshine.

IMG_0798_BEACH_WEB.jpg

Deze twee waren zeer enthousiast om de eerste zonnestralen van de lente te absorberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, beach |  Facebook |

30-03-15

Pop-up Time Again

Pop-up time again and one of the temporary restaurants is to be found on the seafront in my hometown of Oostende. My buddie Carine and I will be going to eat in the pop-up restaurant in Brussels again.

street, oostende

Weeral Pop-up tijd en een van de tijdelijke restaurants vind je op de zeedijk in mijn thuisstad Oostende. Mijn buddie Carine en ik gaan binnenkort die in Brussel weer geweld aan doen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende |  Facebook |

22-03-15

Happy Faces and Flying Moths

I close this short report about the sports celebration with happy faces and Flying Moths. The latter is a model airplane stunt team that ended the show in a spectacular manner.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Ik sluit dit korte verslag van het feest van de sport met gelukkige gezichten en vliegende motten. Het laatste is een model vliegtuig stuntteam at de show op een spectaculaire manier afsloot.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

21-03-15

Spring

The first day of spring today and in Dutch spring means jump. Ropeskipping Oostende did very well the past year, their team won the team award. They also treated us to a terrific and spectacular demonstration.

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

sport, ropeskipping, oostende

De eerste dag van de lente vandaag. Spring in het Engels, en van springen gesproken, Ropeskipping Oostende deed het ook heel goed tijdens het feest van de sport. Zij wonnen de ploegen trofee. En ze trakteerden ons ook op een spectaculaire demontratie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, ropeskipping, oostende |  Facebook |

20-03-15

Sports Celebration

The occasion was the annual Sports Celebration on Friday March 13. Oostende celebrates its sports people who have excelled but also the supportive people who work hard on the sideline. For the fourth year running TV presenter Caroline Verstraete presented the show. Here you can see her interviewing world champions skeelering Sandrine Tas and kitesurfing Christophe Tack.

sport, oostende

sport, oostende

De gelegenheid was het jaarlijkse feest van de sport op vrijdag 13 maart. Oostende viert haar verdienstelijke sporters, maar ook de ondersteunende medewerkers en clubbestuurders. Focus TV presentatrice Caroline Verstraete praatte vakkundig het gebeuren al voor het vierde naar naeen aan elkaar. Hier interviewt ze wereld kampioenen skeeleren Sandrine Tas en kitesurfen Christophe Tack.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, oostende, sandrine tas, christophe tack |  Facebook |

14-03-15

Golf

The wall surrounding our golf course in Oostende was torn down. You get a much nicer view now.

IMG_0169_OOSTENDE_GOLF.jpg

De muur rondom de golf in Oostende is afgebroken. Je hebt nu een veel mooier zicht op de zaak.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, golf, oostende |  Facebook |

13-03-15

Jogger 2

Love the way this jogger's colours contrast with the sand.

IMG_0158_JOGGER.jpg

Mooi hoe de kleuren van deze jogster contrasteren met het zand.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, beach, oostende |  Facebook |

11-03-15

Shell

Simply enjoying a walk on the beach.

IMG_0120_BEACH.jpg

Gewoon genieten van een wandeling op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |