08-03-15

Barrel

After a storm you can always find stuff washed up on the beach.

BeachBarrel_web.jpg

Na een storm vind je altijd zaken die aangespoeld zijn op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

09-01-15

Triathlon

I said before that I didn't do much sports photography in 2014, but I had to take some pictures of the second edition of the Triathlon organised by Sportspromotion Oostende, an organisation I'm treasurer of.

IMG_8730_TRIATLON.jpg

Zoals ik al zei nam ik niet veel tijd voor sportfotografie in 2014, maar ik moest enkele foto's nemen van de geslaagde tweede editie van de triatlon georganiseerd door Sportpromotie Oostende, een vzw waarvan ik penningmeester ben.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, triathlon, triatlon, oostende, bredene |  Facebook |

29-12-14

Ice Skating Rink

That Sunday afternoon it was not very busy on the temporary covered ice skating rink here in the centre of Oostende. Hope it attracts some more people, else it will risk being a terrible waste of money.

2014_IJSPISTE_WEB.jpg

Die zondag namiddag was het niet erg druk op de tijdelijke overdekte ijspiste hier in het centrum van Oostende. Ik hoop dat het wat meer volk aantrekt anders riskeert het een vreselijke verspilling te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, oostende, christmas |  Facebook |

15-10-14

Nice Weather

This time of year you can be treated to some great skies. Like this one, returning from work a week or two ago.

sky_WEB.jpg

Deze tijd van 't jaar kan je nog getrakteerd worden op wat schitterende hemels. Zoals deze een weet of twee geleden toen ik op weg naar huis was na een dagje werken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, oostende |  Facebook |

08-07-14

Church in the Dunes

Passing the church in the dunes in my hometown on Sunday June 15, 2014, I noticed the field in front of it was prettily in bloom with blue flowers. I had to pass there again to run an errand and remembered to take my camera.

IMG_9143_OOSTENDE_DUINENKERKJE_WEB.jpg

Toen ik op zondag 15 juni 2014 het duikenkerkje in Oostende passeerde, viel het mij op dat het veld er voor in bloei stond met blauwe bloemetjes. Ik moest er later nog eens passeren om een boodschap te doen en dacht er aan om mijn fototoestel mee te nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, oostende |  Facebook |

06-06-14

Quarter Triatlon

The last weekend of May bought the second edition of the quarter triatlon to Bredene. A collaboration with the Ostend Sports Council. I found it pretty impressive to see als these athletes take to water in the 'Spuikom', a large lake filled with sea water.

IMG_8710_START.jpg

Het laatste weekeinde van mei bracht de tweede editie van de Bredense kwarttriatlon. Een samenwerking met de Oostendse Sportraad. Ik vond het indrukwekkend om al die atleten het sop in de Spuikom te zien in duiken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, triathlon, bredene, oostende |  Facebook |

24-03-14

Belgian Open Blokart Championships

Yesterday morning on the beach in Oostende: the Belgian Open Blokart Championships. 49 riders from 8 European countries.

IMG_6465_WC_BLOKART.jpg

Gisteren morgen op het strand in Oostende: de Belgian Open Blokart Championships. 49 rijders uit 8 Europese landen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

05-12-13

Oostende from the East

IMG_1064_OOSTERSTRAND_WEB.jpg

An evening view of Oostende from the east side of the harbour.

 

 

Een avond zicht op Oostende van aan de oostzijde van de havengeul.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

30-11-13

Beach Walks

Since we have a dog I have been enjoying the beach more often. Clears your head taking the animal for a walk on Sunday mornings.

IMG_1022_BEACH_WEB.jpg

 

Sinds wij een hond hebben geniet ik weer meer van het strand. Ik krijg er een helder hoofd van met de hond gaan wandelen de zondag morgens.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende, beach |  Facebook |

26-08-13

Bart Swings in Action

I have to round off this tribute to our Belgian world champion Bart Swings with an action photo. The final was late in the evening under artificial light, not that easy to photograph. But this is one of the best action photo's I have. I'm pretty proud of it, because seated in the VIP tribune, I was not close to the action. Here Bart is in second place coming out of the bend.

IMG_3274_SWINGS_BART.jpg

 

Ik moet deze lofzang voor onze Belgische wereldkampioen Bart Swings afsluiten met een actiefoto. De finale was 's avonds laat met kunstlicht, niet zo eenvoudig te fotograferen. Dit is een van de beste actiefoto's die ik kon maken. Ik ben er een beetje trots op, want zittend in de VIP tribune, moest ik heel wat afstand overbruggen. Bart ligt hier in tweede plaats uit de bocht komend.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |

25-08-13

Lap of Honour

In the first photo the confirmed world champion on the 10.000 metres, Bart Swings, is skating a lap of honour, proudly flying the Belgian tri-coloured flag. In the second photo he is being interviewed by television.

IMG_3300_SWINGS_BART.jpg

IMG_3315_SWINGS_BART.jpg

 

In de eerste foto de bevestigde wereldkampioen op de 10.000 meter, Bart Swings, die een ereronde schaatst met de Belgische driekleur. In de tweede foto wordt hij geïnterviewd voor de televisie.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |

24-08-13

Bart Swings World Champion in Oostende

Bart Swings, 22 year old Belgian inline skater, confirmed his status as world champion, winning the 10 km points elimination race yesterday evening in Oostende. Here you see him after the race with from left to right Arne Deblauwe, alderman for sports Oostende, Johan Vandelanotte, vice prime minister, and Marc Decraemer, the president of the local club Zwaantjes and organiser of these world championships. To the left of Bart his brother Maarten, who also qualified for the final, but was eliminated.

IMG_3336_SWINGS_BART.jpg

 

Bart Swings, een 22 jarige Belgische inline skater uit Herent, bevestigde zijn status als wereldkampioen. Hij won de 10km afvallings punten race gisterenavond in Oostende. Hier zie je hem na zijn prestatie met van links naar rechts Arne Deblauwe, schepen voor sport te Oostende, Johan Vandelanotte, vice premier en Marc Decraemer, voorzitter van de locale club Zwaantjes en inrichter van deze wereldkampioenschappen. Links van Bart zijn broer Maarten die ook kwalificeerde voor de finale maar uitgeschakeld werd.

11:30 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, inline skating, oostende, bart swings |  Facebook |

09-08-13

Before the Rain

Last Monday, August 5th, after dinnertime, clouds rolled in from over the sea, heavily laden. I just managed to get in a couple of shots from the top of the roof terrace before it broke loose. Just got my camera back inside in time.
The apartment building you see at the back of the second photo stands on the seafront. So I don't live that far from the sea.

nature, storm, oostende

nature, storm, oostende

nature, storm, oostende

 

Vorige maandag, 5 augustus, net na het avondeten, rolden de zwaar geladen wolken landinwaarts van over de zee. Ik kon net een paar foto's schieten van op het dakterras vooraleer het losbrak. En ik kon op een drafje net mijn fototoestel terug onder dak krijgen.
Het apartementsgebouw dat je in de verte in de tweede foto ziet staat op de Zeedijk. Dus ik woon niet zo ver van de zee.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, storm, oostende |  Facebook |

07-06-13

Drinking Fountain

The fountain in front of the wheel is a cool place for kids to play and very refreshing for dogs as well.

IMG_9793_FONTEIN_WEB.jpg

 

Het fontein net voor het rad is een leuke plek voor kinderen om te spelen. Het is ook verfrissend voor honden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

06-06-13

Eye

Oostende wants its eye, just like London. This giant ferris wheel is no way as nice as the one in London. As controversial als the red container work of art you can see in the left in the composition. The owners of apartments who's view the wheel blocks are not at all happy.

street, oostende

 

Oostende wil zijn oog, net zoals Londen. Maar dit gigantische rad is helemaal niet zo mooi als die in Londen. Het is zo controversieel als de rode container kunst die je links boven in de compositie ziet. De eigenaars van apartementen die hun zicht verstoord zien door het rad zijn helemaal niet gelukkig.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende |  Facebook |

03-06-13

Clean

The sign on the trashcan reads: "Clean as the sea". Don't make promises you cannot keep.

BlinktAlsDeZee_WEB.jpg

 

Je moet geen beloftes maken die je niet kan nakomen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

08-05-13

Naked

Went to the park. The flow clock was still pretty naked. And that for April 28.

PARK_WEB.jpg

 

Ging naar het Park. Het bloemenuurwerk lag er nog redelijk naakt bij. En dat voor 28 april.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende |  Facebook |

07-05-13

Old Place

I've been driving past this place for years. Drove to the back a couple of weeks ago to take a photo. Funny how these kind of derelict places remain without change.

HUBO.jpg

 

Ik rijd al jaren voorbij dit gebouwtje. Een paar weken terug ging ik naar de achterkant om een foto te maken. Grappig hoe die verlaten bouwvallige plaatsen onaangeraakt blijven. Nochtans in het midden van een druk commercieel centrum.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

30-01-13

Deserted

As you can see, Oostende's biggest tourist attraction, the fisherman's quay is pretty deserted. Apart from a couple of fellow snow walkers.

steet, oostende, snow

Zoals je kan zien is Oostende's grootste toeristenattractie, de visserskaai, redelijk verlaten. Behalve nog een koppel sneeuwwandelaars.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: steet, oostende, snow |  Facebook |

29-01-13

Fish Market

On the way back to the car, we passed the fish market, which was pretty deserted. There weren't many people around in general. I like walking in a snow storm, it is not something you can do every day in Oostende.

201301_VISTRAP_web.jpg

Op de weg terug naar de auto passeerden wij de verlaten vistrap. Er waren in het algemeen niet veel mensen op de been. Ik hou wel van een wandeling in een sneeuwstorm, je maakt het niet elke dag mee in Oostende.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, oostende, snow, architecture |  Facebook |

04-11-12

Empty Harbour

Just before Halloween Oostende harbour looked pretty empty. Just the platform waiting to take another piece of windmill out to sea.

Pano_Harbour.jpg

Net voor Halloween zag de haven van Oostende er redelijk leeg uit. Enkel het ponton dat wacht om nog een stuk windmolen naar zee te brengen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

28-10-12

Watch Art

The bikini clad breasts are actually promoting real estate. What is behind this? This building is being finished behind the gigantic installation know as the Rock Strangers. Some say that those apartments aren't worth their money because they don't enjoy the full sea view, it is hindered by the bashed red containers know as the Rock Strangers. So the promotor has to do an extra effort to sell the apartments.

IMG_7876_WATCHART.jpg

IMG_7879_ROCKSTRANGERS.jpg

De in bikini gehulde borsten maken reklame voor vastgoed. Wat steekt daar achter? Dit gebouw in afwerking bevindt zich achter de gigantische installatie die bekend staat als de Rock Strangers. Sommigen beweren dat deze apartementen hun geld niet waard zijn omdat ze niet genieten van het volle uitzicht op zee, het zeezicht wordt gehinderd door de gigantische installatie die bekend staat als de Rock Strangers. De promotor doet dus een extra inspanning om de apartementen verkocht te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, art, oostende |  Facebook |

27-10-12

Exploitation

When I saw this when I was taking pictures of the Rock Strangers. Can you guess what these young lady's attributes are promoting?

IMG_7876_EXPLOITATION.jpg

Ik zag dit wanneer ik foto's van de Rock Strangers maakte. Kan je raden waarvoor deze jonge dame's attrituben reklame voor maken?

11:25 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende |  Facebook |

Strangers in the Night

Earlier this week I revisited the Rock Strangers to take some pictures just before the sun went under.

IMG_7859-RS.jpg

Begin deze week bezocht ik nog eens de Rock Strangers net voor zonsondergang.

11:05 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, oostende |  Facebook |

01-10-12

Unwanted Rock Strangers?

Arne Quinze's work of art 'Rock Strangers' remains a controversial item here in Oostende. The work, having cost 484.000 euro stands on the seafront near the monument honoring the seamen. I pointed it out to a colleague a little while ago and her reaction was: 'When are they going to unpack the art?'. There is a strong movement in our fair town to remove the work, a petition was signed by a lot of dislikers of the work. We have local elections scheduled for October 14th, this is one of the items that are being used as an argument against the current town council.

art, oostende

Arne Quinze's kunstwerk 'Rock Strangers' blijft een controversieel item hier in Oostende. Het werk dat 484.000 euro kostte staat op de zeedijk op het Zeeheldenplein. Ik toonde het van op het staketsel onlangs aan een collega en haar reactie was: 'Wanneer gaan ze het uitpakken?'. Er is een sterke beweging ontstaan om het werk te verwijderen, een groot aantal tegenstanders ondertekenden een petitie. Op 14 oktober moeten wij naar de stembus voor de gemeenteraad, dit werk is een van de items die zwaar misbruikt wordt in de stemmingmakerij naar de verkiezingen toe.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, oostende |  Facebook |

04-07-12

Wrapped Station

Our station is undergoing renovation. It looks wrapped up. A station means travel. I'm away for a short while. Not that anybody needs to get any bad ideas, my house is being lived in while I'm not there :-)

IMG_0901_STATION_WEB.jpg

Ons station ondergaat renovatie. Het is precies verpakt. Een station symboliseert reizen. Ik trek er voor een korte tijd van onder. Niet dat iemand slechte gedachten moet krijgen, mijn huis blijft wel bewoond terwijl ik er niet ben :-)

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (27) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

02-07-12

Last Apartment

This new apartment building overlooks the fisherman's quay.

architecture, oostende

Dit nieuwe apartements gebouw geeft zicht op de visserskaai.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

01-07-12

Beau Site

Monumental is the entry to the apartment building Beau Site (Beautiful Site). You can see the sea reflected in the mirror on the wall behind the glass doors.

IMG_0886_BEAUSITE_WEB.jpg

Monumentaal is de toegang tot het apartementsgebouw Beau Site. Je kan de reflectie van de zee zien in de spiegel aan de muur achter de glazen deuren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

30-06-12

Casino Sky

I like the way the pretty evening sky is reflected in the windows of the casino.

architecture, Oostende

Ik hou van de manier waarop de avondlucht gereflecteerd wordt in de vensters van het casino.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

29-06-12

Andromeda

The modern construction to the right is the hotel Andromeda. In the middle of the composition the casino with the restaurant Ostend Queen on top, giving a great view over the beach and the sea.

architecture, Oostende

De moderne constructie rechts in de compositie is het hotel Andromeda. In het midden van de compositie het casino met het restaurant Ostend Queen bovenop. Dit restaurant geeft een prachtig zicht over het strand en de zee.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |