28-06-12

Time for some Architecture

Little of the old villas left in Oostende. They have made room for some more modern form of constructions. Not always prettier.

architecture, Oostende

Weinig oude villa's schieten er nog over in Oostende. Ze maakten plaats voor modernere constructies. Daarom niet altijd mooier.


 

07:01 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

27-06-12

Inside Villa Maritza

I didn't actually go in the former top restaurant, but the evening sun was shining in through the window on the first floor, so I got an idea of the decorations inside.

architecture, Oostende

Ik ging niet binnen in dit voormalige top restaurant, maar de zon verlichtte door het raam op de eerste verdieping de versieringen aan de binnenzijde.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

25-06-12

Rock Strangers up close

The seafront isn't finished yet, the pavement is still under construction. Should be finished in 10 days time, when they inaugurate this work of art. Someone said that the artists smashed up some red containers.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

De zeedijk is nog niet af, de klinkers worden nog geplaatst. Dit zou binnen 10 dagen afgewerkt moeten zijn, want dan wordt dit kunstwerk ingewijd. Iemand merkte op dat de artiest een verzameling rode containers deukte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

24-06-12

They look good from far

Arne Quinze's rock strangers purchased by the city of Oostende to decorate the reconstructed seafront. You can see them from far. Thought they combine nicely with the reddish light of the setting sun.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

Arne Quinze's rock strangers, aangekocht door de stad Oostende om de heraangelegde zeedijk te decoreren. Ze ziet ze van ver. Ik vond dat ze mooi pasten in deze oranjerode zonsondergang.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

02-06-12

Poor Parking Skills

Belgian visitors to my blog may have read in the press that a fishing boat took a wrong turn when it was to be hauled out of the water for maintenance. Salvaging the vessel seems to be a bit of a problem.

sea, oostende

sea, oostende

Mijn Belgische bezoekers hebben wellicht in de pers gelezen dat een vissersboot een verkeerde draai nam toen het uit het water gehaald moest worden voor een onderhoudsbeurt. Het vaartuig bergen lijkt een probleem te zijn. Roy's foto's zijn beter dan die van mij, ik had een beetje last van overlast van de zon om de tweede foto goed te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

01-06-12

The Morning After

Tuesday morning May 29, 6:30 am, a beautiful morning and this ship is getting ready to sail away. The square in front of the railway station was rather smoky.

IMG_0865_MorningAfter.jpg

Dinsdag morgen 29 mei, 6u30, een prachtige morgen en dit schip maakt zich klaar om naar volle zee te trekken. Het pein voor het station was rokerig.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, ova, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

31-05-12

Steam Machines

Not just boats to brighten up the atmosphere in our town during the past extemely sunny weekend, but also some British Steam Machines. Great crew, fun guys.

street, oostende voor anker, ova, oostende

street, oostende voor anker, ova, oostende

street, oostende voor anker, ova, oostende

Niet enkel boten om de sfeer er in te brengen in het zonovergoten Oostende het afgelopen weekeinde, maar ook enkele Britse stoommachines. Fantatische benamming, leuke kerels.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, oostende voor anker, ova, oostende |  Facebook |

30-05-12

Buzzi

Not just the old vessels attracted my attention, this Buzzi 42 Rib got caught on my lens as well. I'm not too pleased with the composition, but I caught the vessel as it was turning in to port. Beneath the vessel is the messy end of the quay, so I left that out of the composition. This craft is capable of doing 70 knots that is about the landspeed equivalent of 120 km/hour. This type of vessel is often used by armed forces.

IMG_0824_BUZZI.jpg

Niet enkel de oude vaartuigen trokken mij aandacht, deze Buzzi 42 Rib moest ik toch ook vastleggen. Ik ben niet zo blij met de compositie van deze foto, maar ik zag het vaartuig te laat en moest de foto maken terwijl ze de haven binnendraaide. Aan de onderkant van de boot had ik de rommelige havenmuur mee in de compositie, heb dat er afgeknipt. Dit vaartuig kan tot 70 knopen halen, wat overeenstemt met zo'n 120 km/u landsnelheid. Dit type boot wordt vaak voor militaire doeleinde gebruikt.

07:03 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sea, ova, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

29-05-12

Morning Star

We sailed out on this vessel last year: the Morningstar. As I was not sailing on her this year, I was able to take this picture of her coming in to port.
I've just finished reading 'Burnt Shadows' by Indian author Kamila Shamsie. An interesting family history spanning from the end of WWII to Afghanistan in 2001. It ends in the USA market by 9/11.

sea, oostende voor anker, OVA, oostende

Wij zeilden vorig jaar uit met dit vaartuig: de Morgenster. Gezien ik dit naar niet met haar in zee trok, kon ik deze foto van haar maken terwijl ze de haven binnen voer.
Ik heb net 'Burnt Shadows' van de Indiase schrijfster Kamila Shamsie uitgelezen. Een interessante familiegeschiedenis die start op het einde van WOII en eindigt in Afghanistan in 2001. En in een USA getekend door de naweeën van 9/11.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, ova, oostende |  Facebook |

27-05-12

OVA

This weekend Oostende welcomes "Oostende at Anker", the authentic ships happening. Steam is this year's theme. And this little tug made a lot of that and a lot of noise entering the port last Thursday.

oostende voor anker, OVA, oostende

oostende voor anker, OVA, oostende

Dit weekeinde is er terug "Oostende voor Anker", het authentieke schip gebeuren. Stoom is dit jaar het thema. En deze kleine schuit produceerde er veel ook veel lawaai wanneer het de haven binnen voer afgelopen donderdag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: oostende voor anker, ova, oostende |  Facebook |

19-05-12

Kite

Last weekend saw yet another edition of the kite festival in Oostende. I got there at 16:00 on the Sunday afternoon, which is not a good idea because it is just about finished then. But I still managed to enjoy the good weather and get a few shots. 

sea,oostende

Vorig weekeinde zag nog maar eens een editie van het vliegerfestival in Ootende. Ik geraakte er om 16u de zondag namiddag, wat geen goed idee is, dan is het zo ongeveer afgelopen. Maar ik slaagde er toch in van het goede weer te genieten en een paar foto's te maken. Langsheen onze kust kan je geen foto's nemen zonder er de onvermijdelijke bouwkranen op te vereeuwigen. Maar dat eeuwige lijkt precies een realiteit te zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

23-01-12

New Year's Dip Cancelled

The sad news came that the New Year's dip could not take place again, this is the second time our town tried to organize it this month. We've just been having too bad weather. With the strong wind, it is too difficult to guarantee the safety of the participants. So I need to illustrate this with some photos I took during one of the previous editions. You can see the crowd scattered on the beach getting ready for the dip in the first photo. The girl in the second photo merits my admiration. She has just come out of the water and she needs nothing to keep her warm but her bathing costume and a can of soft drink. A bit of a contrast with the last photo, in particular the young woman with the fur hat. Better luck next year.

IMG_2589_CROWD_WEB.jpg

IMG_2600_WOMAN_WEB.jpg

IMG_2603_CROWD_WEB.jpg

Afgelopen weekeinde het triestige nieuws dat de nieuwjaarsduik definitief afgelast wordt. Dit was de tweede keer dat Oostende de duik probeerde te organiseren deze maand. Gewoon te slecht weer. Door de sterke wind kan de veiligheid van de deelnemers moeilijk gegarandeerd worden. Dit moet ik dit bericht illustreren met enkele foto's die ik tijdens een vorige editie nam. In de eerste foto zie je de deelnemers die zich voorbereiden op het strand. Bewondering voor het meisje in de tweede foto. Ze komt net uit het water en heeft niets nodig om warm te krijgen, buiten haar badpak en haar blikje fris. Een scherp contrast met de deelnemers in de derde foto, in het bijzonder de jonge vrouw met haar bontmuts. Volgend jaar meer geluk, hoop ik.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

17-12-11

Mobile Wall

The day before yesterday brought terrible gale force winds. You can see the sand blowing over the beach, it blows onto the dike and collects there. There was a fear that the dikes would not hold the sea water, so the fire brigade decided to install the mobile wall to stop the water from crossing the top of the dike. Behind this dike lies the lowest area of the town that was often flooded at high tide in the past. They have renewed the dike recently and the beach in front of it is artificial to hold back the water. Surprises me that they need to install a mobile wall now, I would have thought the previous arrangement with the permanent wall was more efficient, less work.

IMG_8455_BEACH.jpg

IMG_8447_SANDY-CHAIR.jpg

IMG_8461_WKmuur.jpg

IMG_8462_WKmuur.jpg

Eergisteren bracht erge rukwinden. Je ziet hoe het losse zand over het strand waait en op de zeedijk verzamelt. Er was vrees dat de dijken het zeewater niet zouden terughouden, dus de brandweer besliste van de mobiele waterkeringsmuur te installeren. Achter deze muur bevindt zich het laagst gelegen gedeelte van de stad dat in het verleden vaak te kampen kreeg met overstromingen. Het verwondert mij dat er nu een mobiele muur geplaatst moet worden. De dijk werd onlangs vernieuwd, voorheen was er een permanente waterkeringsmuur. De nood om nu een mobiele versie te installeren lijkt mij veel werk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

07-11-11

Jantje

Jantje is a 28 metre long schooner that started life in 1930 as a fishing boat. Currently owned by a Dutchman, it was previously owned by the captain of the Morgenster, the boat in which I took to sea back in May. When finishing this photo I noticed that you can see the port of Zeebrugge in the background. This isn't at all bad as the distance between the two towns is about 28 kilometer.

IMG_9178_JANTJE.jpg

Jantje is een 28 meter lange schoener die het levenslicht zag als een vissersboot in 1930. Thans eigendom van een Nederlander, daarvoor het bezit van Harry Muter, de kapitein van de Morgenster waarmee ik in mei ter zee trok. Bij het afwerken van deze foto merkte ik op dat je in de achtergrond de haven van Zeebrugge ziet. Dat is verre van slecht gezien Zeebrugge en Oostende toch 28 kilometer uit elkaar liggen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

06-10-11

Galant

This schooner also started life as a fishing vessel, herring fishing back in 1916. Dutch owned it now serves as a training and passenger vessel sailing the Channel, the North Sea and the East Sea. It was built for speed. This picture shows you how rough the sea was that day, those boats really rocked. This is a photo from the authentic ships event in Oostende back in May.

IMG_9200_GALANT.jpg

Deze schoener starte het leven ook als een visserboot, een haringvisser in 1916. In Nederlandse handen doet ze nu dienst als een opleidings- en passagiersschip die vooral het Kanaal, de Noordzee en de Oostzee bevaart. Dit schip werd gebouwd voor snelheid. Deze foto toont je hoe karaktervol de zee wel was die dag, de neuzen staken diep en rezen hoog. Dit is nog een foto van 'Oostende voor Anker', mei 2011.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

26-06-11

Killer Queen

The summer festivals are starting up. I haven't had a look at the programming for the Gent Festival yet, but our own Paulusfeesten that will take place in August, features Killer Queen again, a great cover group fronted by a Freddy Mercury look-alike. I delved into my archives and found that it was back in 2005 that they surprised us for the first time with their act. That was a great summer. My eldest kid was 15 and enjoyed his first taste of the festivities. I had just come back from working in France.

IMG_0944.jpg

De zomer festivals starten terug. Het programma van de Gentse Feesten heb ik nog niet bekeken, maar onze eigen Paulusfeesten die in augustus doorgaan, verwelkomen opnieuw Killer Queen. Een fantastische cover groep die voorgegaan wordt door een Freddy Mercury look-alike. Ik greep in mijn archieven en ontdekte dat het zo lang geleden als 2005 was dat ze op de Paulusfeesten optraden. Dat was een fantastische zomer. Mijn oudste zoon werd 15 en genoot van zijn eerste keer op de feesten. Ik was net terug van mijn professioneel avontuur in Frankrijk.

23:01 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, paulusfeesten, oostende, killer queen |  Facebook |

06-06-11

Bounty

The main attraction of this year’s Oostende at Anchor was the Bounty. This replica was constructed for the film “Mutiny on the Bounty”, so this is, in fact, an American, Hollywood, vessel. This ship was in fact re-used as The Black Pearl for the Pirates of the Caribbean movies. This guy looking a bit like Capt’n Jack Sparrow followed me up the gang plank, but I didn’t manage to get a picture of him. I remarked that this vessel looks much smaller than it does in the movie. Our guide explained that they use special camera techniques to make it look bigger.

 

IMG_0549_BOUNTY_WEB.jpg

 

De hoofd attractie tijdens de 2011-editie van Oostende voor Anker was de Bounty. Deze replica werd gebouwd voor de film “Muiterij op de Bounty”, dus dit is een Amerikaanse Hollywood vaartuig. Dit schip werd meer recentelijk hergebruik als de Black Pearl in de Pirates of the Caribbean films. Een man die een beetje op kapitein Jack Sparrow geleek volgde mij op de loopplank, maar ik durfde geen foto van hem te maken. Ik merkte op dat dit schip er veel groter uit ziet in de films. Onze gids wist dat ze speciale camera technieken gebruiken om deze kleine replica er groots uit te doen zien.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, bounty |  Facebook |

05-06-11

Sailing and Phoning 18

Continuing my series on phoning and people phoning in unusual circumstances: sailing a heavy sea.

IMG_9194_PHONING.jpg

 

Phoning-collage.jpg

Mijn reeks over telefoneren in ongewone situaties verder zettend: een zware zee zeilend.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, phoning |  Facebook |

04-06-11

Hubert Rubbens

The man behind the "Oostende at Anker" maritime festival is Hubert Rubbens, an officer with the Belgian Navy. We were honoured having him sail out with us, so I managed to sneak a portrait from the other side of the deck. Well done, Hubert, a good 12th edition!

IMG_9192_RUBBENS_HUBERT.jpg

De man achter "Oostende voor Anker" is Hubert Rubbens, een officier bij de marine. Hij vereerde ons door mee uit te zeilen op de Morgenster en ik slaagde er in een portret te stelen van aan de overkant van het dek. Opnieuw goed werk, Hubert, proficiat, een goede 12e editie!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, hubert rubbens |  Facebook |

03-06-11

Main Sail

I'm pretty pleased about this action shot of this man and woman working the main sail on the top deck. Must have been pretty windy op there.

IMG_9157_SAIL.jpg

Ik ben redelijk tevreden over deze actiefoto van deze man en vrouw die op het bovenste dek aan het hoofdzeil werken. Je vangt veel wind daar boven.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

02-06-11

Rupel

It can get pretty busy out at sea when the festival is on. One of the vessels we encountered was the Rupel. A wooden schooner built in 1996 as an employment project in the area near Antwerp known as the Rupel. It now sails the European harbours as an ambassador ship for employment projects.

IMG_9135_RUPEL.jpg

Het kan druk zijn op zee wanneer Oostende voor Anker doorgaat. Eén van de vaartuigen die wij kruisten was de Rupel. Een houten schoener die in 1996 gebouwd werd als een tewerkstellingsproject in de Rupelstreek. Dit schip doet de Europese havens aan als ambassadeur voor tewerkstellingsprojecten.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

01-06-11

At the Helm

The ship we sailed out on was the Dutch vessel "Morgenster", Morning Star in English. A 49,5 metres 3 master, 7 metres wide. Someone else who had a good time was Daniël De Keyser, here at the helm next to the skipper Harry Muter. Daniël is a retired navyman, so I'm sure he relived his younger years during this short seatrip.

IMG_9090_daniel.jpg

Het schip waarmee wij uitzeilden was het Nederlandse vaartuig "Morgenster". Een driemaster van 49,5 meter lang, 7 meter breed. Wie zich ook vermaakte was Daniël De Keyser, hier aan het roer naast schipper Harry Muter. Daniël is een zeemachter op rust, dus wellicht beleefde hij zijn tweede jeugd tijdens deze korte zeetrip.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

31-05-11

Sailing Out

Once we left the harbour, the seamen and seawomen set the sails. The jib being the most spectacular, as you can see here. This girl and guy climbed the ropes along the foremast to release and set the jib. I was on the foredeck taking these pictures, and had difficulty staying upright. As we sailed away from the harbour we were ordered off the foredeck as the choppy 5 to 6 force sea would surely wash over the foredeck. So respect for these seapeople, not an easy job.

IMG_9099_FOK.jpg

Eens wij de haven verlaten hadden, begonnen de zeemannen en -vrouwen met het heisen van de zeilen. Het losmaken en heisen van de fok was het meest spectaculair, zoals je hier kan zien. Dit meisje en de jongen klauterden in de touwen die langs de voorstang lopen. Ik stond op het voordek om deze foto's te maken en had moeite om mijn evenwicht te bewaren. Een kort eindje voorbij het staketsel en buiten de beveiliging van de havenmuren werden wij van het voordek gestuurd omdat de pittige zee met de windkracht van 5 à 6 beaufort zeker over het voordek zou spoelen. Respect dus voor deze zeelui, dit lijkt mij geen gemakkelijk werk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

29-05-11

Skyline Oostende from the Sea

Oostende at Anchor, the yearly maritime fetival, is a great time to take to sea. So I got up earlyish this Sunday morning to have a good breakfast and a strong cup of coffee so as to be ready for the choppy sea. With a good 5 to 6 force wind it was a great day for some sailing. More about the vessel later, here a great view of Oostende on the way out to sea.

IMG_9116_OOSTENDE_SKYLINE.jpg

Oostende voor anker, het jaarlijkse maritieme festival, is een goede gelegenheid om in zee te gaan. Dus deze zondagmorgen was ik op tijd uit de veren om een stevig ontbijt te nemen met een goede kop koffie om klaar te zijn voor de karaktervolle zee. Met een windkracht van 5 à 6 beaufort was het een goede dag om te gaan zeilen. Later vertel ik jullie meer over het schip. Intussen een mooie kijk op Oostende tijdens het verlaten van de haven op weg naar zee.

16:04 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

13-04-11

2 - Oostende - Harald Klingerhöller - Das Meer Bei Ebbe Geträumt

Yess, 2012 is Beaufort04, the fourth edition of the open air arts exhitibion along the Belgian coast. I found the work pictured here pretty stupid until I learned that the artist wants it to contrast strongly with the surrounding environment. And that words play an impotant role in his art. I can live with that.

IMG_2528_OOS2_DasMeer.jpg

 

Yess, 2012 is Beaufor04, de vierde editie dus van het openlucht kunstfestival langsheen de Belgische kust. Ik genoot niet echt van het werk dat ik hier afgebeeld heb, tot ik leerde dat de artiest een specialilst is in het contrateren van zijn werk met de omliggende omgeving. Woorden spelen ook een belangrijke rol in zijn kunst. Ik kan daar mee leven.

00:45 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort03, oostende |  Facebook |

26-03-11

Minerva

Minerva is a Belgian brand of cars. A company that started up producing bicycles and then motorcycles, ended up making Rolls Royce quality cars. And by exception some stuff for the Belgian armed forces as well. The depression that started with the crash of the New York stock exchange in 1929 killed the market for luxury motorvehicles. 1934 saw the tipping point for the Belgian car builder, it joined Imperia, another Belgian manufacturer. After the second world war a new corporation named Minerva was launched, but it didn't make it past the 50's.

IMG_5691_MINERVA_WEB.jpg

IMG_5691_MINERVABRAND_WEB_.jpg

 

Minerva is een Belgisch automerk. De firma startte met het produceren van fietsen om te evolueren naar motorfietsen, en eindigde met het fabriceren van auto's met een Rolls Royce kwaliteit. En ook wat materiaal voor het Belgische leger. De beurscrash in New York in 1929 dompelde de wereld in een financiële recessie en vermoordde de markt voor luxe wagens. 1934 werd een keerpunt voor Miverva, het werd gedwongen samen te gaa nmet Imperia, ook een Belgische autobouwer. Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe Minerva opgericht, maar die organisatie overleefde de jaren 50 niet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, militaria, oostende, fish mine, minerva |  Facebook |

25-03-11

Miliataria

Last Sunday our local fish mine hosted a militaria sale. There was some pretty impressive hardware where they normally unload and sell fish.

IMG_5681_TRUCK_WEB.jpg

Vorige zondag ging er in de Oostendse vismijn een militaria beurs door. Ik trof indrukwekkende hardware waar er normaal vis verkocht wordt.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, militaria, oostende, fish mine |  Facebook |

09-03-11

Juggling Footballs

Juggling 5 footballs at a time: this guy makes it look easy.

IMG_4606_FOOT.jpg

IMG_4607_FOOT.jpg

IMG_4619_FOOT.jpg

Met 5 voetballen tegelijk joungleren: deze man doet alsof het een koud kunstje is.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, oostende, soccer |  Facebook |

08-03-11

Acrobatic Dance

Another act during the sports celebration was acrobatic dancing. Quite differend from the breakdancers but not less spectacular.

IMG_4651_DANCE.jpg

IMG_4639_DANCE.jpg

IMG_4643_DANCE.jpg

 

Een ander optreden tijdens het jaarlijkse feest van de sport was een acrobatisch dansnummer. Heel verschillend van de breakdancers maar niet minder spectaculair.

07:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende, dance |  Facebook |

06-03-11

Breakdancing

First time I saw these guys at work, they were really good. Brought us a spectacular act of dance and acrobacy.

 

IMG_4665_SD.jpg

IMG_4668_SD.jpg

 

IMG_4669_SD.jpgIMG_4688_SD.jpg

 

Eerste keer dat ik deze mannen aan het werk zag, ze waren echt goed. Ze brachten een spectaculair nummer met dans en acrobatie.

15:14 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, oostende, breakdance |  Facebook |