11-12-08

Rainbow

Peculiar, but good weather last Saturday. A sky that seemed to hold water or snow, but it didn’t release it. I was on the beach and noticed the rainbow in the sky. A very familiar view, this. The gallery of the Thermae Palace Hotel and the Venetian gallery with the former royal villa high and in white. And of course you don’t get sunbathers on the beach this time of the year, just a few lone strollers from time to time.
IMG_8985_BEACH
Raar, maar goed weer vorige zaterdag. Een lucht die water of sneeuw vasthield, maar daar bleef het gelukkig bij. Ik wandelde op het strand en zag deze regenboog hoog in de lucht. Een vertrouwde panorama, hier. De gallerij van het Thermae Palace Hotel en de Venetiaanse gaanderijen met hoog en in het wit de voormalige koninklijke villa. Je vindt deze tijd van het jaar geen zonnekloppers op het strand, enkele wandelaars kruisen van tijd tot tijd je pad.

08:32 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

28-11-08

Swans in the Marshes

As I have little time, I hope you don't mind me falling back on this stock photo. One more of the marshes on the outskirts of Oostende, home to all kinds of birds.
IMG_5916_SCHORRE_SWANS
Niet veel tijd, dus ik hoop dat jullie het mij niet kwalijk nemen dat ik terugval op deze stockfoto. De schorren aan de rand van Oostende afgelopen zomer, thuis voor veel verschilende soorten vogels.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, oostende, marshes |  Facebook |

25-10-08

Birds on the Castle

Someone made this cute work that sits on one of the walls of the castle.
IMG_4050_BIRDS
Iemand heeft dit mooi werkje gemaakt dat een plaatsje kreeg op één van de wanden van het kasteel.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, oostende |  Facebook |

24-10-08

One Week Later : playing place

I passed the playing place again last Sunday, one week later than the photo two posts ago here. I noticed that little works of art and sayings had been nailed to the castle construction. This guy came up to me and explained that this is a neigbourhood initiative, loose from any formal organisation, to get the people to talk to each other and work on a project together. Not easy, but it is working.
IMG_4044_CASTLE
Ik passeerde het pleintje terug afgelopen zondag, precies één week na ik de foto van twee posts geleden maakte. Ik zag dat er kleine kunstwerkjes vastgenageld waren aan de kasteel-constructie. Een man benaderde mij en legde uit dat dit een pure buurt initiatief is, los van een overkoepelende organisatie. Bedoeling is om de mensen terug met elkaar te doen praten door aan een project samen te werken. Niet gemakkelijk, legde hij uit, maar het werkt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, oostende |  Facebook |

23-10-08

Synagog

This is a photo of the synagog itself in the "Old Hospital" neighbourhood in Ootende.
CRW_0276_OE_synagog
Dit is een shot van de synagoge zelf in de wijk "Oud Hospitaal" in Oostende.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, street, oostende |  Facebook |

22-10-08

Playing Place

The synagog in Oostende is situated across from a little grass patch. Apart from breaking the street scene with some green, which is rare in the city center, it had no real use. I noticed that they have made a wooden castle-alike construction for the kids to play on. Great work!
IMG_3910_PLAYTHING
De synagoge in Oostende bevindt zich aan de overkant van een graspleintje in de wijk "Oud Hospitaal". Buiten het opvrolijken van het anders ordinaire straatbeeld met wat groen, wat niet veel voorkomt in het centrum van Oostende, had dit plein geen functie. Maar nu hebben ze er een houten kasteel constructie opgetrokken waar de kinderen kunnen spelen. Fantastisch!

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende |  Facebook |

21-10-08

Tattoo Bertje

The neighbourhood "Old Hospital" in Oostende is a typical working class area. In between the old houses you'll find this flashy place where tattoo artist Bertje and his daughter Miranda do their thing. Bertje has been around as long as I can remember. He is well known in Belgium and abroad for his fine art.
IMG_3908_TatooBertje
De wijk"Oud Hospitaal" in Oostende is een typische arbeidersklasse wijk. Tussen de oude woonhuisen vind je dit etablissement waar tattoo artiest Bertje en zijn dochter Miranda hun ding doen. Bertje is hier al gevestigd zo lang ik mij kan herinneren. Hij is bekend in België en het buitenland voor zijn fijne kunst.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: street, oostende |  Facebook |

30-08-08

Sex Sells

I may have you wondering what the title has to do with the Photo? I’ll tell you. When I arrived in Brussels’ central station yesterday, I was greeted by 4 girls in very short skirts and very skimpy T’shirts praising a new soft drink and handing out samples. Another girl was bending deeply in to an empty container box scooping out the ice. My thought there were: either you should choose your underwear more carefully, or you just want me to see you have a great ass. No, I did not make photos. I always have mixed feelings about the exploitation of women in commercialism. Mixed feelings because I’m only a man and I cannot help looking and enjoying faced with barely clothed beauties. On the other hand: sex doesn’t sell things to me. My second thoughts are always: is your product so shitty that you need a semi naked women to make me buy it? Also I think it shows little respect to women. But then the girls promoting the stuff were surely students, I guess if I were between 18 and 20 and had a good body, I would likely do it for the money. When I got home there was this Playstation UFO in front of the station. No girls though, either the show was finished or yet to start.
IMG_5596_PLAYSTATION
Wellicht vraag je je af wat de titel van deze post met de foto te maken heeft? Ik ga je dat vertellen. Wanneer ik gisteren aan het centraal station in Brussel kwam, werd ik begroet door 4 meisjes in heel korte rokjes en wenig verhullende T-shirts. Ze deelden staaltjes uit van een nieuwe frisdrank. Een vijfde jonge dame boog diep in een koelcontainer om er ijs uit te scheppen. Ik dacht: ofwel moet ze haar ondergoed beter kiezen ofwel wil ze mij gewoon tonen dat ze een mooie kont heeft. Neen, ik maakte er geen foto’s van. Ik heb steeds gemengde gevoelens over de exploitatie van de vrouw in de reklamewereld. Gemengd omdat ik als warmbloedige man niet kan nalaten te kijken en genieten van de schaars geklede knappe jonge dames. Maar bij mij verkoopt sex niet. Mijn tweede gedachte is steeds opnieuw: is het product dan zo slecht dat schaars geklede meisjes nodig zijn om het te verkopen? Ik vind het weinig respectvol tegenover de meisjes. Maar het waren duidelijk studentes. Was ik een student tussen 18 en 20 jaar met een mooi lichaam, deed ik het wellicht ook voor het geld. Toen ik thuis kwam in Oostende stond deze Playstation UFO op het stationsplein. Geen meisjes, de show was ofwel gedaan of moest nog beginnen.

10:25 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, oostende |  Facebook |

05-07-08

Shadowy Galleries

I'm trying to look at some local monuments in a different way. Like trying to catch the shadows of the arched gallery along Oostende's seafront.
I'm off to France for a couple of days, so I won't be posting for a little while. Dangerous to publish this, you'd think, but as far as uninvited visitors go: my house is being lived in and guarded, so remain unwelcome.
IMG_5943_GALLERIES
Ik probeer een aantal lokale monumenten op een andere manier te bekijken. Zoals deze poging om vooral de schaduw te vangen in de gaanderijen langsheen de zeedijk.
Wanneer je dit leest ben ik al een uur of 3,5 onderweg naar mijn bestemming in Frankrijk. Ongewenste bezoekers: geen nood langs te komen, mijn huis blijft bewoond en bewaakt, dus blijf maar lekker weg;

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (23) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

03-07-08

Another view on Leo

I've posted a photo of the monument of monarch Leopold II here before, but from another point of view. I was standing at the foot of the monument along the seafront, and thought this an interesting point of view as well.
IMG_5944_LEOPOLDII
Ik heb hier al eerder een foto van dit momument van koning Leopold II gepost, maar uit een ander standpunt. Ik stond aan de voet van dit monument langs de Oostendse zeedijk en vond dit een interessant standpunt.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, oostende |  Facebook |

01-07-08

Art along the Beach

Roy already brought an extensive coverage of the installation of this new work of art in front of Oostende's casino. This is my interpretation taken on a sunny Sunday.
IMG_5939_ART
Roy bracht al een uitgebreide reportage over de plaatsing van dit nieuw kunstwerk dat ter hoogte van het casino in Oostende geïnstalleerd werd. Dit is mijn kijk op het werk genomen op een zonnige zondag.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, oostende |  Facebook |

21-06-08

Canada Remembers

My town is full of rememberance stones and monuments, I hardy ever notice them. I guess they miss their objective. The fact that I caught this one on photo is of course pure coincidence. My main target was the seagull with the moon in the background. And so now I know I need to remember the 29th MBT Flotilla. I don’t know what for, it will have something to do with the war, I guess.
IMG_3933_CANADA-REMEMBERS
In mijn stad vind je overal herdenkingsstenen en monumenten. Ik let daar nooit op, dus die monumenten missen hun doel. Het is puur toeval dat ik hier deze steen op foto heb. Het hoofdobject van deze foto was natuurlijk de meeuw met de maan in de achtergrond. En dus nu weet ik dat ik de 29’ MBT Flotilla moet herdenken. Vraag mij niet waarom, zal iets met de tweede Wereldoorlog te maken hebben, denk ik.

10:51 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (16) | Tags: nature, oostende |  Facebook |

17-06-08

Marshes

The outskirts of my hometown of Oostende is a marsh area. Recently some local photographers have been highlighting this area. I used to ride my bycicle there a lot when I was a kid, but failed to see the beauty of this area.
IMG_5461_SCHORRE
De rand van mijn thuisstad Oostende is een schorgebied, schorre, zoals wij dat hier in Oostende noemen. Onlangs hebben wat Oostendse fotografen dit gebied in beeld gebracht. Toen ik kind was ging ik er vaak fietsen, maar ik had weinig oog voor de schoonheid van dit gebied.

08:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (20) | Tags: nature, oostende, marshes |  Facebook |

31-05-08

Thermae Kite

Oostende’s Thermae Palace Hotel is always a good landmark to photograph, even better when you can use it as a background for a giant kite. Don’t ask me what kind of creature this is, but it is colourful and big.
IMG_1437_THERMAE_KITE
Het Thermae Palace Hotel in Oostende is altijd een goed monument om te fotgraferen, en zeker om als achtergrond te gebruiken voor een monsterkite. Vraag mij niet welk beest dit is, het is wel kleurrijk en groot.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, kites, thermae palace, oostende |  Facebook |

30-05-08

Seaside Architecture

I’m sitting comfortably on this concrete bench reading my book; not showing any interest in this beautiful architecture behind me. There are so little of them left in the seafront architecture of Oostende, these old villas. I’ve featured the monument Villa Maritza here before, these two are, from left to right, Yvonne and Simone. I wonder what the reader’s name is?
IMG_1439_ARCHITECTURE
Hier zit ik dan te lezen, comfortabel op mijn betonnen bank. Ik heb geen interesse in de prachtige architectuur achter mij. Er zijn er nog weinig, zo’n mooie oude villa’s in de zeedijk skyline van Oostende. Villa Maritza heb ik hier eerder getoond, deze zijn, van links naar rechts, Yvonne en Simone. Ik vraag mij af hoe de lezende dame heet?

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, street, oostende |  Facebook |

21-05-08

Beach Art

Vrijstaat O (Freestate O ostende) is an arts project in my city. Here in one of the outer wings of Oostende's Thermae Palace Hotel 3 young artists have given their own interpretation to the reconstruction of the 1928 dancehall "Aubette".
IMG_1638_art
Vrijstaat O is een kunstproject in mijn stad. Hier in de buitenvleugel van het Thermae Palace hotel in Oostende hebben 3 jonge artiesten een reproductie gemaakt van het danspaleis "Aubette" zoals het in 1928 heel populair was.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, vrijstaat o, oostende |  Facebook |

15-05-08

Colour at Ground Level

During the Kites International Festival last weekend, I noticed some colour at ground level as well. Yesterday's photo was indeed taken on the Sunday, afternoon. It was hard to miss the circular kite, with it's span of 30 meters, it was the biggest on the beach.
IMG_1603_KITES
Tijdens het Kites International Festival afgelopen weekende, vond ik ook kleur op zeespiegel niveau. De foto die je hier gisteren zal is inderdaad op zondag gemaakt, in de namiddag. Je kon moeilijk naast die kite kijken, met z'n diameter van 30 meter was het de grootste op het strand.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, people, kites, oostende |  Facebook |

14-05-08

Kites International

I’m not the first to report on the Kites International event in my fair city last weekend, I won’t be the last either. I love these huge permanently revolving kites, this one had an impressive diameter of 30 meters. May is traditionally a very busy month in Oostende, Kites International, North Sea Cup windsurfing, the authentic ships event, the watersport day… Simply too much to photograph.
IMG_1572_KITES
Ik ben niet de eerste om verslag uit te brengen van het Kites International evenement in mijn mooie stad en ik zal niet de laatste zijn. Ik hou van deze permanent roterende vliegers, deze had een indrukwekkende diameter van 30 meter. Mei is traditioneel een zeer drukke maand in Oostende: Kites International, North Sea Cup windsurfing, Oostende voor Anker, de watersportdag… Te veel om te fotograferen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sea, kites, oostende |  Facebook |

04-05-08

Windmil Foundations

The purpose of the Rambiz, featured here yesterday, is actually to transport these 60 metres high foundations for windmils that will generate electricity to sea. The constructions you see here are the foundations that will stay under water, the mill construction will rest on top of these.
IMG_9451_TOWERS_RET
Het doel van de Rambiz, gisteren op deze blog, is deze 60 meters hoge funderingen voor een windmolenpark 30 km in zee te transporteren. Daar, op een zandbank, wordt een windmolenpark geïnstalleerd. Je ziet hier de funderingen die voor het overgrootste gedeelte onder water blijven. De windmolens worden er later op gezet.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

03-05-08

Rambiz

A vessel with a special purpose: the Rambiz. An impressive construction. Had to take a picture of it with this beautiful sky.
IMG_9548_RAMBIZ_RET

Een vaartuig met een speciale opdracht: the Rambiz. Een indrukwekkende constructie. Ik moest er een foto van nemen met deze prachtige blauwe lucht.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-04-08

Morning Light

I took this photo a week or two ago. The mornings can really be nice this time of year. I was early-isch for my train, so I walked over to the fence along the harbour and took this photo across the water. A lot of artifacts, I used my small G3, but I like the atmosphere. The PC is nearly back to OK now, just need to sort out a few things. One thing at a time. I'm still very busy.
IMG_5406_MORNING_HARBOUR
Deze foto nam ik een week of twee terug. De vroege ochtend kan heel mooi zijn deze tijd van 't jaar. Ik was vroeg voor mijn trein, dus ik wandelde tot aan het hekken aan de haven en nam deze foto over het water. Veel ruis en artifacts, maar ik gebruikte dan ook mijn G3. Ik hou van de ochtendsfeer in deze foto. Mijn PC is zo goed als terug OK. Nog enkele dingen recht te zetten. Maar ik heb het wreed druk, dus stapje voor stapje.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

20-04-08

Diving Action

Before I get too many complaints from my lady visitors, I hasten to publish this great diving action pircture. This guy makes it look easy. This was the starting point of the triathlon in Oostende, swimming, cycling and then running. Those athletes are fit.
IMG_8066_8067_TRI_DIVING_AC
Om te vermijden dat ik te veel klachten van de dames krijg die regelmatig mijn blog bezoeken, post ik vlug deze actiefoto van een triatleet die het water in duikt. Het startpunt van de triathlon in Oostende, zwemmen, fietsen en lopen. Die atleten zijn fit.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, triathlon, oostende |  Facebook |

17-04-08

Focussed Runner

The focus in this photo is just perfect.

IMG_7991
Perfect scherp gesteld deze foto.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, duathlon, oostende |  Facebook |

16-04-08

Beach Runner

I must have something with running women. I have just realized that I have posted more than a few photos of women running on this blog. I won’t let that hold me back. This was a difficult photo. The woman is running along the beach in the shadow of Oostende’s Thermae Palace Hotel. And the beach is nice and sunny. So as you can imagine this photo needed a lot of slider-adjustments before this result satisfied me.
IMG_7607_DUA_DAMES
Ik kwam net tot het besef dat ik op deze blog al menige foto van loopsters publiceerde. Niet dat ik het een obsessie zou noemen. En ik laat die gedachte mij niet tegenhouden. Dit was een moeilijke bewerking. De vrouw loopt langs het strand in de schaduw van het Oostendse Thermae Palace Hotel. En het strand is lekker zonnig. Ik heb dus heel wat met schuivertjes moeten spelen vooraleer het resultaat mij kon tevreden stellen.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, duathlon, oostende |  Facebook |

15-04-08

Duathlon - start

Last Saturday saw the second edition of the duathlon and triathlon in Oostende. The starting line had the sun behind the athletes. Not easy to take a good picture of course, but I was charmed by the artsy shadows on the ground.
IMG_7542_START
Vorige zaterdag bracht de tweede editie van de Oostendse recreatieve duathlon en triathlon. De startlijn voor de duathlon verplichtte mij tegen licht te fotograferen en de zon was nogal fel. Niet gemakkelijk, maar ik vind de kunstzinnige schaduwen leuk op de grond.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, duathlon, oostende |  Facebook |

10-04-08

Farmhouse

I've been looking at this photo and asking myself: is this interesting enough to publish? At least it is different. I don't think I've ever posted a picture of a farmhouse before. I like this one because of the well maintaned metal railings leading to the monumental iron gate. Gives a very neat and sturdy impression. But the when you look at the differently tiled roofs: they are in need of a de-mossing job. I guess this is a typical farmhouse for my home environment. I live in the city, this is one of the first farms on the ouskirts. I love the way the cock and the chicken seem to go their own way. Relationship problems?
IMG_3359_FARM
Ik zit hier al een tijdje naar deze foto te kijken en stel de vraag: is dit voldoende interessant om te posten? Het is in elk geval anders, ik denk niet dat ik voordien al een foto van een boerderij postte. Ik hou van deze boerderij vanwege de goed onderhouden metalen ballustrades tot aan de mooie smeedijzeren poort. Geeft je een ordentelijke en stevige indruk. Maar de ongelijke daken kunnen duidelijk wel een ontmossingsbeurt gebruiken. Dit soort boerderij is typisch voor mijn contreien. Alhoewel ik in de stad woon, dit is één van de eerste boerderijen aan de stadsrand. Grappig hoe de haan en de kip elk hun eigen weg gaan. Relatieproblemen?

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (23) | Tags: architecture, farm, oostende |  Facebook |

10-03-08

Rocket Roll

This was the most spectacular float of the Carnival Parade in Oostende on March 2nd. Rocket Roll. This must have cost some time to create!
IMG_4168_RR1

IMG_4180_RR5

IMG_4183_RR7
Dit was de meest spectaculaire praalwagen tijdens de Carnavalstoet in Oostende op 2 maart. Rocket Roll. Daar moet toch wat tijd in gekropen zijn!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

09-03-08

I Want to Ride my Tricycle

I actually think I know this guy. Great float, this one, shame I couldn't get all of it on camera. Hard to get enough distance.
IMG_4113_TRIKE
Ik denk dat ik die man ken. Super praalwagen, dit, jammer dat ik het ding er niet helemaal op kreeg, je kan zo moeilijk voldoende afstand nemen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

08-03-08

Viking

I don't know if a Viking should be smiling, I thought they were pilaging and raping brutes. But it makes a great photo.
IMG_4077_VIKING
Ik weet niet of een Viking hoort te glimlachen. Vikings zijn toch rovenden en verkrachtende bruuten. Maar 't maakt wel een mooie foto.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (21) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

07-03-08

Cowfolks Carnival

Now these folks sure look like they are having a good time. Carnival was as good as dead in Oostende. I think the Carnival Parade was reinstated two years ago by the mayor, after a year without. It is a modest event, not in the least bit comparable with the Parade in Aalst, thé Belgian Carnival City. But it is back and it gives an amateur photographer something to do on a Sunday afternoon.
IMG_4061_COWFOLKS1

IMG_4066_COWFOLKS2

IMG_4068_COWFOLKS3

IMG_4071_COWFOLKS4
Deze carnavalisten genieten ook duidelijk van het moment. Carnaval was zo goed als dood in Oostende. Ik denk dat de carnavalstoet een tweetal jaar terug opnieuw georganiseerd werd door de burgemeester, na een jaar zonder. Het is een bescheiden optocht, geenszins vergelijkbaar met de carnaval stoet in Aalst, dé carnavalstad bij uitstek. Maar het is terug en het geeft een amateur fotograaf iets te doen op een zondag namiddag.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |