06-03-08

3 Having Fun

What gets me at Carnival Parades is that a lot of people don't look like they are having fun. I observe people with long faces in a Carnival Parade, not smiling, not laughing. Why are they there then? That cannot be said of these 3 fun peole. Way to go, real carnivalists!
IMG_4053_3FUN
Waar ik niet bij kan is dat ik in een carnaval optocht dikwijls mensen zie met lange gezichten. Carnavalisten die niet lachen of glimlachen. Waarom lopen ze daar dan, vraag ik mij af? Deze 3 lolbroeken hebben daar alvast geen last van. Carnavalisten naar mijn hart!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

05-03-08

Gargamel

Some people just seem to be born for the part. What I liked about this character is that he really played the part, his facial expressions and choreography were really good.
IMG_4037_GARGAMEL
Sommige mensen zijn gewoon geboren voor de rol. Deze man speelde de rol heel écht, hij is gewoon Gargamel, zijn gelaatsuitdrukkingen en bewegingen waren heel goed.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

04-03-08

When The Lady Smiles

How lucky can a photographer get? Girl number two who doesn't seem to be troubled by shyness. Sorry, young lady, I cannot accept your flyer, I'm holding two cameras.
IMG_3983_SMILING
Mijn geluk kan niet op! De tweede jonge dame die geen last heeft van verlegenheid. sorry, meisje, ik kan jouw flyer niet aanvaarden, ik heb mijn handen vol: 2 fototoestellen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

03-03-08

Drummer Girl is Looking at Me

Some people still know how to behave when a photographer points his lens at them. This young woman radiates confidence, don't you think? She is the only one, the others are all looking down at their drums. Thank God for young people like her, they can make a photo.
IMG_3992_DRUMMERGIRL
Gelukkig weten sommige mensen hoe te reageren wanneer een fotograaf zijn lens in hun richting houdt. Deze jonge dame straalt zelfvertrouwen uit, vind je niet? Ze is de enige, alle andere muzikanten kijken naar beneden naar hun trommel. God zij dank voor jonge mensen zoals zij, ze doen een foto slagen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, music, carnival, oostende |  Facebook |

22-02-08

The Beach in Summer

I posted some beach photos of the past weeks earlier. This is what the same beach looks like right at the end of August. A quiet day, because you still have plenty of room. The 3 rows of beach tents/shacks are not there yet, I can never remember when they are set up.
IMG_5389_STRAND
Eerder van de week postte ik enkele foto's van het strand in Oostende de afgelopen weken. Zo ziet het er uit einde augustus. Op een kalme dag, want er is nog plaats. De 3 rijen strandtenten of cabines staan er nu ook nog niet. Ik vergeet steeds wanneer precies dat de concessiehouder die plaatst.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (20) | Tags: sea, nature, oostende |  Facebook |

20-02-08

Having a good look at the Thermae Palace Hotel

An alternative way of picturing this work of art. And a great piece of architecture. And some natural beauty. Sometimes you can have it all.
IMG_3376_THERMAE
Een alternatieve manier om een stuk kunst in beeld te brengen. En een prachtig stuk architectuur. en wat natuurpracht. Soms kan je het wel allemaal hebben.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (15) | Tags: architecture, art, beach, oostende |  Facebook |

19-02-08

Single Sail Cart

Pretty empty the beach. Then end of a great winter afternoon. The sailcarters are packing it in. The end of a perfect day.
IMG_3370_OOSTENDE_BEACH
Nogal leeg het strand. het einde van een mooie winterse zondag. De zeilwagen racers tuigen af. Het einde van een perfecte dag.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, sport, oostende, beach |  Facebook |

18-02-08

Sky over the Sea

A weekend the beginning of February. Great effect in the sky over the sea. Pretty perculiar colours as well. I never get tired of the sea.
IMG_3367_OOSTENDE_BEACH
Het eerste weekeinde van februari. Schitterende lucht over de zee. Eigenaardige kleuren. Zo'n zichten word ik nooit beu.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (28) | Tags: sea, oostende, nature |  Facebook |

27-01-08

Windmils

I'm sure that building windmils to generate electricity in the harbour area is a good idea, but I guess they will spoil the view on the lighthouse for some.
IMG_3109_LANGENELLE
Het bouwen van windmolens voor elektricteitsproductie in de havenzone is zeker een goed idee, maar ik vrees dat ze van uit sommige hoeken het zicht op de vuurtoren gaan bederven.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

07-01-08

Floral Clock 2007

This year someone came up with an original decoration for the floral clock in the park: presents. On New years Eve a council labourer comes to change the 7 in 2007 in to an 8.
IMG_9284_CLOCK
Iemand had dit jaar een lumineus decoratie idee voor het bloemenuurwerk in het park: kadoojes. Op oudejaarsavond kom een arbeider de 7 van 2007 in een 8 veranderen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (24) | Tags: street, christmas, oostende |  Facebook |

06-01-08

Lighting the Pond

During the festive season the park is ornamented with special decorations. They've been using this chandeleer for some years now. It is nice at night when the light reflects in the pond. I think I posted a photo of this last year or two years ago. I thought this wasn't bad either with the seaguls flying around.
IMG_9282_POND
Tijdens de kerstperiode is het park mooi versierd. Deze luchter wordt al enkele jaren gebruikt. Het is heel mooi 's avonds wanneer het reflecteert in het water. Maar die foto postte ik vorig jaar als of het jaar daar voor. Ik vind dat het er ook niet slecht uit ziet tijdens de dag, vooral met die meeuwen die rondvliegen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: oostende, street, christmas |  Facebook |

02-12-07

Athlete

Nothing but respect for this athlete, this guy must have stamina this was some run.
CRW_4672_OE_runner4
Respect voor deze atleet, wat een uithoudingsvermogen, dit was een vorige editie van de ING Beach Run.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: running, sport, oostende, sea |  Facebook |

01-12-07

Sea Walking the Kids

Walking along the seafront with the kids can be fun.
CRW_4656_OE_babywalk
Langs de zeedijk wandelen met de kinderen is altijd leuk.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende, walking |  Facebook |

28-11-07

The Good Life

The dark clouds don't seem to bother these two leisurely sailors.
CRW_1782_Boating

De donkere wolken kunnen de pret voor deze twee zeilers niet bederven.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

27-11-07

Dark Clouds

Hey, what is this? Bad weather? Don't spoil it now.
CRW_1781_Mercator
Hey, wat is dit? Slecht weer? Verbrod het nu toch niet.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

22-11-07

Blokart Racing

Yes, of course, I was using my 70-200 at focal length 200 some of the time, but don't forget that my camera is full frame, which means I'm closer to the action than someone with a 1.5 or 1.6 crop factor. Also these fast sail carts use up quite a segment of the beach, and they go around in circles back and forth all the time. As you can see in this photo, they are racing, and are just going around the marker on the far side. So I was taking photos and keeping a look out so as not to get run over. These vehicles do not have pedals, the wind or human muscle pushing are the only means of motion.
About yesterday's photo: the boot of this car was pretty black and white, so I decided to convert to just that. You should have seen the owner, didn't dare take a picture of him, afraid he was going to bite me in the neck.
IMG_5389_BLOKARTRACING
Ja, ik gebruikte inderdaad mijn 70-200 en soms op 200, maar vergeet niet dat ik een full frame fototoestel heb. Dus zelfs op 200 sta ik dichter bij de actie dan iemand met een 1.5 of 1.6 crop factor. Deze zeilwagens gebruiken ook een groot segment van het strand, hoor, ze racen constant heen en terug. In deze foto zie je ze racen, de ene rondt net de kegel op zijn weg terug. Dus ik nam foto's, maar keek toch uit mijn doppen om niet omver gekegeld te worden. Deze wagens hebben geen pedalen, hoor, enkel de wind of duwende spierkracht zorgt voor de verplaatsing.
De koffer van de wagen in de vorige post was redelijk wit/zwart, passend voor het thema, dus ik converteerde dan maar naar w/zw. Ik durfde geen foto maken van de eigenaar van deze bolide, had schrik dat hij mij in de nek zou bijten.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (17) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

20-11-07

Kartsailing on Two Wheels

And now for a seaview. Yep, these carts sail the wet sand like a yaught on water. And they can really go fast when they get the wind in the sails. Look at this rider, his closest wheel is off the ground. You have to keep your eyes open when you are rinding one of these and there is this crazy photographer walking around.
IMG_5380_BLOKART
En nu een zeezichtje. Deze wagens zeilen het natte zand zoals een jacht op zee. En wanneer ze de wind in de zeilen krijgen gaan ze echt wel hard hoor. Deze zeiler doet het zelf op 2 wielen, zijn dichtste wiel is van de grond. Deze sport beoefen je best met de ogen open, zeker wanneer er een maffe fotograaf in de gevarenzone van het sportstrand rondloopt.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, oostende, blokart |  Facebook |

19-11-07

Blokart

A dreary Sunday afternoon in Oostende yesterday. I needed a walk, so I strolled down to the sports beach where the blokart riders were practicing. I hope I don't bore you with this view that I have published here before. The low building that seems to be at the base of the high rise is the casino. The tower is the architectural stain on our city: the Europa Centre. The archway to the right is the extension to the Venetian Walkway. And above that the white villa that used to be the seaside residence of our royal family.
IMG_5400_BLOKART
Een miezerige zondag namiddag in Oostende gisteren. Ik had nood aan een wandeling, dus ik slenterde naar het sportstrand waar de blokart rijders oefenden. Ik hoop dat ik jullie niet verveel met een achtergrond die ik hier al eerder postte. Het casino aan de voet van het architecturale zeer van Oostende: het Europacentrum. 100 meters hoge lelijke architectuur. Aan de rechterzijde de bogen van de extensie van de Venetiaanse Gaanderijen met er boven de witte villa die ooit het buitenverblijf van onze koninklijke familie was.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, blokart, oostende |  Facebook |

13-11-07

Laurent Deleu

Laurent Deleu plays badminton and he paints. That is why I went to see the presentation of young artists at Oostende's Airport. Here is the artist himself surrounded by just a few of his works. Way to go, Laurent!
About yesterday's photo: the statue of the girl was there standing as she is, so was the painting, hanging as it is. The shadow is as it is, except that I burned it. And I dodged the statue. I burned the floor to make it more interesting and I burned the two women in the painting bringing them out.
CRW_2246_LAURENT
Laurent Deleu speelt badminton en hij schildert. Daarom ging ik naar de presentatie van jonge artiesten in de hall van de luchthaven van Oostende. Hier ze je de artiest omringd door enkele van zijn werken. Volhouden, Laurent!
Wat uitleg bij de foto van gisteren. Het beeld van het meisje stond er wel degelijk en het schilderij hing er. Ook de schaduw van het beeld was er, alleen heb ik het "gebrand". Ook de twee dames in het schilderij heb ik gebrand om ze beter te doen uitkomen. Ook de vloer kreeg dezelfde behandeling om het interessanter te maken. Tot slot deed ik op het beeldje een omgekeerde bewerking (dodge in het Engels) om het minder donker te maken.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, oostende |  Facebook |

12-11-07

Airport Art

Did you know Oostende has an airport? Mainly cargo. And on November 11 they used the main hall to show art. I went and had a look. Tell you why later. I should warn you: I have manipulated the photo in this post terribly. Wanted to make it more interesting. Do you find this interesting?
CRW_2250_AIRPORTART
Oostende heeft een luchthaven dat wisten jullie wellicht. Vooral vracht. Op 11 november deed de inkomhal dienst als kunsttempel. Ik ging eens zien. Ik vertel jullie later wel eens waarom. Ik moet wel bekennen dat de de foto in deze post vreselijk gemanipuleerd heb. Ik wou 'm interessanter maken. Vind jij dit interessant?

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (18) | Tags: art, oostende |  Facebook |

02-11-07

By the Sea on November 1

A grey but not unpleasant day, November 1, 2007. This girl was having fun walking  the railing that lines the dike that rund along the beach. Shame about the segments of pipeline resting on the beach. I have no idea what that is all about.
IMG_3980_GIRL
Een grijze maar niet onaangename dag de eerste november 2007. Dit meisje wandelde op de reling aan de rand van de dijk. Jammer van de segmenten pijpleiding die op het strand rusten, geen idee waarvoor dat moet dienen.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sea, people, oostende |  Facebook |

30-10-07

October Fair

I know, I've overdone it. But I actually wanted to reach this effect. The church is the Saint-Peter & Paul's in Oostende. Not a cathedral, it is the main church of Oostende. A concept we have over here in Belgium is the travelling fair. You don't find this in every European country. We have all big mechanical attractions, merry go rounds for the little ones, duck fishing, duck shooting, horse rides... I managed to walk past two weekends ago and took this shot.
IMG_5162_KERMIS
Yep, ik heb geprutst. Maar dit overdreven effect wou ik precies bereiken. De kerk is natuurlijk de Sint-Petrus & Paulus in Oostende. Geen kathedraal, in tegenstelling met wat velen denken, maar een hoofdkerk. Het concept van de reizende kermis is niet in elk Europees land gekend. Ik passeerde twee week-eindes terug langs de kermis en maakte snel een foto.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, oostende |  Facebook |

04-10-07

Station Oostende

I took the bus to the station last Friday morning, it was raining. So logic obliged me to take the bus back. By that time it had stopped raining, the square in front of the station was deserted, funny, and nature offered me beautiful light and a beautiful sky. For once: thank God that bus was not waiting for me. A great start to a great week-end.
IMG_5112_STATION_OOSTENDE
Vorige vrijdagmorgen nam ik de bus naar het station omdat het regende. Dus logica gebood mij om de bus terug naar huis te nemen 's avonds. En dan regende het niet meer, het plein voor het station was grappig genoeg verlaten, en de natuur bood mij prachtig licht en mooie wolken boven het stationsgebouw. Voor deze ene keer: God zij dank dat de bus niet op mij wachtte. Een prachtige start van een prachtig weekeinde.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (18) | Tags: architecture, oostende |  Facebook |

23-09-07

Running

We have this sequence of running meetings in my hometown. They are spread over a year, someone gets to be the overal winner. Of course a lot of people just run for fun. You get all ages competing. This must have been one of the youngest competitors. Yesterday's edition was in the park.
IMG_2509
Oostende heeft een loopcriterium. De wedstrijden worden over een jaar gespreid en iemand wordt dus de algemene winnaar. Veel mensen lopen natuurlijk louter voor de fun. De westrijd staat open voro alle leeftijden. Dit moet vast een van de jongste deelneemsters geweest zijn. De editie van gisteren ging door in het park.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, running, oostende |  Facebook |

21-09-07

Leo

Leopold II, our second monarch, a controversial person. Loved for his love of architecture, he built our town, in the background of the tail of the horse you can see a part of what used to be the royal villa seaside resort. That is why my hometown used to be called "The Queen of the Seaside Resorts". The Royal Stables, in Norwegian style, and the Royal Ostend Tennis Club are witnesses of that time. But at the foot of this statue the black African slaves throw themself at his feet and at his mercy. I've taken a picture of this statue before, but from the other side. Here in the distance you can see our Casino and the pier.
IMG_5393_LEOPOLD
Leopold II, onze tweede monarch, een besproken koning. Geliefd voor zijn zin voor architectuur, hij bouwde onze stad. In de achtergrond, ter hoogte van de staart van het paard zie ze een stukje van wat vroeger de koninklijke villa aan zee was. Daarom heette Oostende lange tijd "De Koningin der Badsteden". Thans spreken we over "Stad aan Zee". De Koninklijke Stallingen, in Noorse stijl, en de Royal Ostend Tennis Club zijn getuigen van die tijden. Maar aan de voet van dit beeld werpen de zwarte Congolezen zich aan zijn voeten en aan zijn genade. Ik nam vroeger al een foto van dit beeld, maar dan van de andere kant. In de verte zie je het Casino en het staketsel.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, oostende |  Facebook |

03-09-07

School of Arts

We had elections back in June. And the formation of the new governement is not going smoothly, we still don't have a new team. The arts academy, not far from where I live, decorated the school building with self made promotional pannels.
CRW_0317_elections
In juni moesten wij een nieuwe federale regering gaan kiezen. Landsgenoten weten natuurlijk dat de vorming van een nieuw bewindsteam niet van een leien dakje loopt. De plaatselijke kunstacademie versierde hun gebouw met zelf gemaakte promotionele affiches.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, oostende |  Facebook |

01-09-07

Slide Girl

Good weather, an outdoor swimming pool, what more do you need to have fun?
IMG_5272_SLIDEGIRL
Goed weer, een buiten zwembad, wat heb je nog meer nodig om lol te trappen?

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, swimming, oostende |  Facebook |

30-08-07

Fishing at the Beach

A fisheye view of the beach and the sea. I have discovered that the world is round.
IMG_5411_strand
Een fisheye kijk op het strand en de zee. Ik heb ontdekt dat de wereld rond is.

08:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (25) | Tags: sea, oostende |  Facebook |

29-08-07

Unique View of Oostende

I was given an opportunity to take some unique photos. What I like about this photo is that there is so much in it, the outside pools, the beach, the sea, the gallery of the Thermae Palace Hotel, the casino, the pier, the statue of king Leopold II on horseback above the 3 arches giving access to the beach, and the horrible Europacentrum, which is the tall building, 100 metres high, the tallest on the belgian coastline. The villa with the white walls and the red-brownish roof used to be the seaside residence of our royal family.
IMG_5326_BUITENBADVIEW
Ik kreeg een gelegenheid om wat unieke foto's te maken. Wat mij in deze foto vooral aanspreekt: er steekt zo veel in. De buitenbaden van het stedelijk zwembad, het strand, de zee, de gallerij van het Thermae Palace Hotel, het casino, het staketsel, het monument van koning Leopold II te paard boven op de 3 gapers of de 3 bogen die toegang geven tot de dijk en het strand, en het vreselijke Europacentrum, 100 meter hoog. De villa met de witte muren en het roodbruine dak was het buitenverblijf aan zee van de koninklijke familie.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (18) | Tags: oostende, sea |  Facebook |

07-08-07

Marta Sobolska & Fien Callens

I got some cool reactions on the photo of Marta Sobolska that I posted here some days ago. The one of the beach volleybal player stretching against the Smart Car. Some reactions were showing disbelief that Marta is actually a player. Marta teams up with Fien Callens, they are currently second in the ranking on their way to the final of the Belgian Championships. Fien is taking the ball here, and Marta is rushing forward to the net to place the ball so that Fien can smash it back over the net.
IMG_2600


Ik kreeg leuke reacties op de foto van Marta Sobolska die ik hier enkele dagen terug postte. Weet je nog: de foto van de speelster beach volley die tegen het Smartje stond te strechen? Enkele reacties waren er van ongeloof dat Marta een speelster zo zijn. Marta vormt met Fien Callens een team, ze staan momenteel tweede in de ranking op weg naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Beach Volleybal. Fien pakt hier de bal en Marta spoedt zich naar het net om daar de bal te plaatsen zodat Fien het ding terug over het net kan smashen.
Let op het tikkeltje rood redelijk centraal vooraan in de foto :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, beach volley, oostende |  Facebook |