07-04-13

Club Crew Outfit

Stijn's proposal for a new crew outfit for our badmintonclub was rejected.

IMG_0334_STIJN.jpg

Het voorstel van Stijn voor een nieuwe crew uniform voor onze badmintonclub werd verworpen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, people |  Facebook |

06-04-13

Rani not Tired Yet

In the background Rani in the 'early' morning, not so tired yet as in the previous photo.

IMG_0231_RANI.jpg

 

In de achtergrond Rani in de 'vroege' ochtend, nog niet zo moe als in de vorige foto.

12:05 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (5) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

04-04-13

Rani Tired

A competitive tournament followed by a recreational tournament in one weekend, it can take it out of you.

20130401_Rani_web.jpg

Een toernooi gevolgd door een recreantenontmoeting in één weekeinde: het kan te veel worden.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

10-03-13

All England Open Championships

Sorry for my absence here the past days, but I've been in Birmingham, England for the All England Open Championships badminton. Very exciting watching the World's best at work.
Here is a little movie of a semi final mens doubles with Chinese players Xiallong Liu and Zihan Qui winning the match point. They went on to win the tournament. Exciting as well is that the umpire in the chair is Bert Vanhorenbeeck from Belgium. The only Belgian still in the tournament by the time we got there for the quarter finals, I'm afraid.


 

IMG_1923_MD_SF.jpg

Sorry voor mijn afwezigheid hier de afgelopen dagen, maar ik was in Birmingham voor de All England Open Badminton Kampioenschappen. Het was boeiend om de wereldtop nog eens aan het werk te zien.
Een klein filmpje van de heren dubbels met de Chinese spelers Xialong Liu en Zihan Qui die het matchpunt winnen. Ze wonnen vandaag ook het toernooi.
Leuk ook dat de umpire in de stoel Bert Vanhorenbeeck is, de enige Belg nog in het toernooi wanneer wij er kwamen voor de kwartfinales.

18-01-13

Marie Demeyere

I have posted a photo of her big sister Lisa here, and cousins Thijs and Siel have been here as well. The youngest of the clan, just 14, is Marie. But I'm sure she will grow into a champion as well.

badminton, sport, marie demeyere

Ik postte hier al een foto van haar grote zuser Lisa en haar kozijns Thijs en Siel zijn hier ook al geweest. De jongste van de Demeyere clan, nog maar 14, is Marie. Maar ik ben er zeker van dat ze ook een kampioene wordt.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, marie demeyere |  Facebook |

20-11-12

Steffi Avet

Another player I like seeing in action on court is Steffi Avet. I discovered during the provincial championships that I used to work with her uncle. She posed together with Marie at the end of the championships with the book Marie was obsessively reading the whole championships through.

IMG_7893_AVET_STEFFI.jpg

IMG_7923_AVET_STEFFI.jpg

Avet_Steffi.jpg

IMG_9292_STEFI_MARIE.jpg

Nog een speler die ik graag in actie zie is Steffi Avet. Tijdens de jongste provinciale kampioenschappen ontdekte ik dat ik met haar oom samenwerkte. Steffi poseerde samen met Marie Houfflyn op het einde van de kampioenschappen met het boek dat Marie gedreven las gans de kampioenschappen door.

06:11 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, steffi avet |  Facebook |

14-11-12

Lisa Demeyere

Yesterday's photo brings me seamlesly to the subject of Lisa Demeyere, the woman of the championships 2012. Lisa won the B1. As there were only two contenders in the A, the referee decided to include the 1 and 2 of the B1 in the A-competition for the title. And Lisa beat both A-players. As my son said about this photo: an example of perfect footwork in mid court.

IMG_8837_DEMEYERE_LISA.jpg

Gisteren's foto brengt mij naadloos op het onderwerp van Lisa Demeyere. De vrouw van de kampioenschappen 2012. Lisa win de B1. Gezien er maar 2 speelsters in de A waren, besloot de referee om de nummers 1 en 2 van de B1 in de A-reeks te integreren. Lisa versloeg beide A-speelsters. Het commentaar van mijn zoon op deze foto was: een goed voorbeeld van perfect voetenwerk op het middenveld.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, lisa demeyere |  Facebook |

13-11-12

Commander of Women

Thijs Demeyere commands women. And they follow his instructions. Something you could doubt reading Lisa's expression here, but she did win the match.

IMG_9128_DEMEYERE.jpg

Thijs Demeyere beveelt vrouwen. En zij volgen zijn instructies. Je zou daar aan kunnen  twijfelen wanneer je naar Lisa's gelaatsuitdrukking kijkt, maar ze won wel de match.

07:03 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (3) | Tags: badminton, sport, thijs demeyere, lisa demeyere |  Facebook |

12-11-12

This Shuttle is going OUT

Thijs Demeyere has a stronger mind than Chuck Norris. Thijs can will the shuttle to drop out.

IMG_8872_DEMEYERE_THIJS.jpg

Thijs Demeyere heeft een sterkere geest dan Chuck Norris. Hij beïnvloedt de shuttle om uit te vallen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, thijs demeyere |  Facebook |

11-11-12

Thijs Demeyere

Chuck Norris is dead, long live Thijs Demeyere. Thijs won the provincial championships in the highest ranking: the A. Where is this shuttle goin to end up? Where Thijs Demeyere wants it to end up, obviously.

IMG_8868_DEMEYERE_THIJS.jpg

Chuck Norris is dood, lang leve Thijs Demeyere. Thijs won de provinciale kampioenschappen in het hoogste klassement: de A. Waar gaat die shuttle heen? Waar Thijs Demeyere het naartoe stuurt, natuurlijk.

11:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, badminton, thijs demeyere |  Facebook |

10-11-12

Back

At this point in time Lotte got tired of me taking all those funny photos. So she turned her back on me. Cute.

badminton, sport, lotte derudder

Hier was Lotte het beu dat ik maar bleef ludieke foto's maken van haar. Dus ze keerde mij de rug toe. Koddig.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, lotte derudder |  Facebook |

09-11-12

New Gangnam Style?

Not really, Lotte told me her opponent killed this shuttle, she had to duck.

badminton, sport, lotte derudder

Niet echt, Lotte vertelde mij dat haar tegenstanders deze pluim kilden, je moest dekking zoeken.

07:03 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badminton, sport, lotte derudder |  Facebook |

08-11-12

Missed that One

Missing a shuttle can happen to the best. As long as you keep on smiling.

IMG_8168_DERUDDER_LOTTE.jpg

Een pluim missen kan met de beste gebeuren. Zolang je het je humeur niet laat bederven.

07:01 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, badminton, lotte derudder |  Facebook |

07-11-12

Lotte Reaches for the Shuttle

Great wide movement by Lotte Derudder to reach for the shuttle.

IMG_8167_DERUDDER_DEWEIRDT.jpg

Mooie wijde beweging door Lotte Derudder, ze reikt naar de pluim.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, badminton, lotte derudder |  Facebook |

23-09-12

Starting Position

About a week ago I showed half of this dancer's face, so now here's all of it. This was the starting position for their dance. A friend noticed: either it is a coincidence that all the girls in that dance group are pretty, of you have to be pretty to join.

IMG_7825_SPORTMARKT.jpg

Een week geleden toonde ik je de helft van het gezicht van deze danseres, nu krijg je haar volledig te zien. Dit was de startpositie van hun dansroutine. Een vriend merkte op: ofwel is het toeval dat alle meisjes in deze dansgroep mooi zijn, ofwel moet je mooi zijn om toe te treden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

16-09-12

Trio Dance

So back to the mysterious blonde girl who appeared for the first time on my blog on september 2. Here she is dancing together with 2 other dancers and showing half of her pretty face. Now that I'm identifying the young woman here, it is time to stress that this young dancer is not the woman featured in my first photo in the park. I don't want to embarass the woman in this photo making your thing that she showed me her underwear in the first photo. A made the parallel between the two photos because of the blonde hair covering the girl's faces. This demonstration of dance was during the sports market.

IMG_7821_SPORTMARKT.jpg

Dus terug naar het mysterieuze blonde meisje dat voor de eerste keer op mijn blog te zien was op 2 september. Hier danst ze samen met nog 2 dansers en onthult ze de helft van haar mooie gezicht. Nu ik deze jonge dame indentidiceer is het tijd om toe tegeven dat dit niet dezelfde dame is als in mijn foto in het park. Ik wil deze jonge danseres niet voor schut zetten door de illusie aan te houden dat hiet zij was die in haar ondergoed poseerde in de eerste foto. Die parallel heb ik zelf gemaakt omwille van de blonde haren die beide dames hun gezicht bedenkten. Maar dat is puur toeval. Deze foto maakt ik tijdens de dansdemonstratie op de sportmarkt.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

09-09-12

Blond Dance Girl

Remember the girl with the blond hair in the park? I posted that picture on September 2. Well here she is again, this time she is dancing for me. She still doesn't want to show her face and she asked me to get rid of the surroundings. She is that shy that she doesn't want to risk being recognized.

Blond_Hair_Girl.jpg

Zien jullie nog het meisje met het blonde haar in het park? Ik postte die foto op 2 september. Hier is ze terug, deze keer danst ze voor mij. Ze wil nog steeds haar gezichtje niet tonen en ze vroeg mij om ook de achtergrond te verbergen. Ze is zo bang om herkend te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, people |  Facebook |

08-09-12

Sports Market

The sports market was a greater succes than the previous year. Maybe the timing was better, it was organized at the same time and close to trade fair nearby. A couple of pictures of the sports that were demonstrated.

IMG_7803_SPORTMARKT.jpg

IMG_7804_SPORTMARKT.jpg

IMG_7827_SPORTMARKT.jpg

IMG_7836_SPORTMARKT.jpg

De sportmarkt was een groter succes dan het jaar ervoor. Misschien was de timing ervan beter. Het werd georganiseerd dichtbij en terzelfdertijd als een braderie. Enkele foto's van de diverse sporten die gedemonstreerd werden.

09:34 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport |  Facebook |

07-09-12

Plank Girl

Sports market in Oostende last weekend. Sports clubs informing new potential members of the possibilities. This Taekwondo girl was showing that she is not soft on planks. Missed a day yesterday. Just too busy.

IMG_7802_SPORTMARKT.jpg

Sportmarkt in Oostende vorig weekeinde. Sporclubs die nieuwe potentiële leven informeren over de mogelijkheden. Deze Taekwondo dame toonde dat ze niet zacht is voor planken. Gisteren een dagje gemist hier. Gewoon te druk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, taekwondo |  Facebook |

27-08-12

Downhill Mountainbiking

In Vallandry, high in the French Alps, downhill mountain biking is very popular. A British family staying in an apartment near to ours, came down the mountain daily at high velocity. A sport not without danger. I noticed that one young woman had a very large hematoma on her thigh.

 IMG_5820_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

IMG_5821_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

IMG_5823_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

IMG_5832_MOUNTAINBIKE_DOWNHILL.jpg

In Vallandry, hoog in de Franse Alpen, is downhill mountain biking heel populair. Een Britse familie die in een appartement dicht bij het onze logeerde, scheerde dagelijks de bergflank af. Geen ongevaarlijke sport. Ik merkte op dat een jonge vrouw een heel grote hematoom op haar dij had.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, mountainbike, france |  Facebook |

21-08-12

Heavy Work

Make no mistake, a summercamp badminton is heavy work. The kids get enough time to socialise and relax, but next to that it is badminton, badminton, and more badminton. So on the last but one day, not every kid can manage a heart melting smile.
Reading: I'm halfway Haruki Murakami's 1q84 part 2. I started on Saturday and reached the halfway mark Sunday afternoon. Murakami really builds up the suspense in that book.

IMG_7529_VANLANDEGHEM_RANI.jpg

IMG_7535.jpg

Vergis je maar niet, een badminton zomerkamp is hard werk. De kids krijgen voldoende tijd om te relaxen en te socializen, maar het gaat vooral om badminton, badminton en nog badminton. Dus op de voorlaatste dag slaagt niet elke kid er in om een hartverwarmende glimlach te produceren.
Lezen: ik ben halverwege deel 2 van Haruki Murakami's 1q84 deel twee. Ik begon op zaterdag en zat al halverwege zondag namiddag. Murakami slaagt er in om het suspensniveau heel hoog te houden in dat boek.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, badminton |  Facebook |

20-08-12

Summercamp Smiles

Last week saw the summercamp organized by the provincial badminton federation. It took place in the seaside town of De Panne, closest to the French border. I drove down last Saturday, which wasn't that easy. The weatherman had announced a superb sunny and warm weekend, so I wasn't the only one on the roads. Far from. But I got there in time for the warming-up. Some players are not aware of the photographer, some are and treat me to their prettiest smile.

IMG_7523_MARIE.jpg

 

IMG_7528.jpg

Vorige week ging het zomerkamp door georganiseerd door de WVBF, onze provinciale badmintonfederatie. Het ging door in het badstadje De Panne, dicht bij de Franse grens. Ik reed er zaterdagmorgen naar toe, wat niet zo evident was. De weergoden waren de kust gunstig en ik was dus bijlange niet de enige die zich in de wagen verplaatste. Maar ik geraakte er toch op tijd voor de opwarming. Sommige spelers zijn zich niet bewust dat ik fotografeer, andere trakteren mij op hun mooiste glimlach.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

16-08-12

Dimitrij Ovtcharov – winner 2010 – 2011 - 2012

Dimitrij Ovtcharov makes it 3 in a row in the 2012 edition of the Ostend Table Tennis Masters.

 

sport, table tennis, dimitrij ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov wint voor de derde keer op een rij tijdens de 2012-editie van de Ostend Table Tennis Masters.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis, dimitrij ovtcharov |  Facebook |

15-08-12

More Fun with Saive and Ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov was being forced back to the boundaries of his court by his adversary. Jean-Michel Saive decided to help Dimitrij out, perfectly hitting the ball back that would have gone outside the court.
Life can be hard on a sportsman. Jean-Michel had to be in Brussels early the next Sunday morning, August 12, to catch the Eurostar back to London for the closing ceremony of the Olympic Games.

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

sport, table tennis, Jean-Michel Saive, Dimitrij Ovtcharov

 

Dimitrij Ovtcharov werd door zijn tegenstander teruggedrongen tot aan het einde van de baan. Jean-Michel Saive besliste een handje toe te steken. Hij sloeg de bal die in zijn baan beland zou zijn perfect terug.
Het leven van een sportman kan hard zijn. Jean-Michel moest vroeg in Brussel zijn de zondagmorgen na de masters, 12 augustus. Hij moest namelijk de Eurostar terug naar Londen nemen voor de slotceremonie van de Olympische Spelen.

 

14-08-12

Pallets

New in the reception area of the Table Tennis Masters this year was a great display of historic table tennis pallets. Shame you couldn’t try them out, but some of these models look very old.

 

sport, table tennis

sport, table tennis

sport, table tennis

Nieuw in de receptie ruimte van de Tafeltennis Masters dit jaar was een leuke tentoonstelling van oude tafeltennis palletjes. Jammer dat je ze niet kon uitproberen, maar sommige modellen zien er toch heel oud uit.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

13-08-12

Candidate Miss Coast 2012 Julie Blommaert

The contest to become Miss Coast 2012 is ongoing. Candidate Julie Blommaert , who is interested in sports, wanted a shot for her portfolio with a match going on in the background. This didn’t really work as Dimitrij Ovtcharov and Tokic Bojan decided to interrupt their match to pose together with this wannabe miss.

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

people, sport, Julie Blommaert, table tennis, dimitrij ovtcharov

De wedstrijd om Miss Coast 2012 te worden loopt. Kandidate Julie Blommaert, die in sport geïnteresseerd is, wou voor haar portfolio een foto met een match in de achtergrond. Dimitrij Ovtcharov en Tokic Bojan werkten eigenlijk niet zo goed mee. Ze beslisten hun match te onderbreken om samen met de kandidate miss te poseren.

 

12-08-12

Master Clowns

Masters Tabletennis in Oostende yesterday. Belgian Olympian Jean-Michels Saive is mimicking Dimitri Ovtcharov here, the winner of the masters. He is imitating Ovtcharov's service in the first photo. In the second Dimitri is copying Saive's way of behaving between games and the way he pulls up his shorts. Great fun!

IMG_6713_SAIVE.jpg

IMG_6718_SAIVE_OVTCHAROV.jpg

Masters Tafeltennis in Oostende gisteren. De Belgische Olympiër Jean-Michel Saive kopieert hier Dimitri Ovtcharov, de uiteindelijke winnaar van de masters. Ovtcharov's service is het onderwerp van Saive's spot. In de tweede foto kopieert Dimitri Saive's manier van gedragen tussen de rallys, vooral hoe hij zijn broekje optrekt. Vette leute.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, jean-michel saive, table tennis |  Facebook |

28-07-12

Olympic Games

Officially the Olympic games start today in London. The first time in years that I took the time to watch the opening ceremony. Our badmintonners Yuhan Tan and his little sister Lianne Tan both play today. It is the first time Belgium competes in badminton which has been an olympic discipline since 1992. I wish Yuhan and Lianne the best of luck.
The photo shows Yuhan two years ago during the A-tournament in Brugge.

sport, badminton, yuhan tan

Officieel beginnen de Olympische spelen in Londen vandaag. Gisteren de eerste keer in jaren dat ik de tijd nam om de openingsceremonie te volgen. Onze badmintonners Yuhan Tan en zijn kleine zus Lianne Tan spelen vandaag. Het is de eerste keer dat België meedingd in het badminton dat sinds 1992 een olympische discipline is. Ik wens Yuhan en Lianne veel geluk.
Op de foto Yuhan twee jaar gelden tijdens het A-toernooi te Brugge.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, badminton, yuhan tan |  Facebook |

21-06-12

Like Father like Daughter

Just look at the mouth. The player is U13 Evy Vervelghe.

IMG_4269.jpg

Kijk maar eens goed naar de mond. De speelster is U13 Evy Vervelghe.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sport, evy vervelghe |  Facebook |

18-06-12

Last Series

I took a couple of 1000 photos at the championships, so I could go on for a while. I'll make this the last post with an overview of some players. Jade Blondeel, Steffi Avet, Hanne Buysschaert, Marie Houfflyn.

badminton, sport

badminton, sport

badminton, sport

badminton, sport

 

Ik naam een paar 1000'en foto's op de jeugdkampioenschappen, dus ik kan nog wat verder doen. Maar ik maak hier de laatste post van met een overzicht van enkele spelers. Jade Blondeel, Steffi Avet, Hanne Buysschaert, Marie Houfflyn.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport |  Facebook |