16-06-12

Umpires

Not just the sporters are VIPs during the championships, the umpires are important as well. Lisa Prina, in training and hence not yet in the ugly uniform, adds a level of elegance to umpiring.

IMG_4119.jpg

Niet alleen de sporters zijn VIPs tijdens de kampioenschappen, de umpires zijn ook belangrijk. Lisa Prina, in opleiding en dus not niet uitgerust met het lelijke uniform, voegt enige waarde qua elegantie toe aan het scheidsrechteren.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badminton, sport, lisa prina |  Facebook |

15-06-12

Coaching

As I have said here before, good coaching can help too. U11 Remi Leman is very lucky, he has two bigger sisters who can help him out. Here he is being coached by big U17 sis Mathilde Leman.

badminton, sport, Remi Leman, Mathilde Leman

badminton, sport, Remi Leman, Mathilde Leman

Goede coaching kan ook helpen, heb ik hier zeker al gezegd. U11 Remi Leman zit op dat vlak op rozen, hij heef twee grote zussen die hem kunnen helpen. Hier wordt hij door grote zus U17 Mathilde Leman gecoacht.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, remi leman, mathilde leman |  Facebook |

14-06-12

Warming Up

My son, the trainer, would say that warming up is essential. U11 Benedict Vanhoutte knows that too, so he went and got a decent player to warm up with. U19 A-player Thijs Demeyere :-)

IMG_3237_BENEDICT_THIJS.jpg

Mijn zoon Tom, de trainer, zou zeggen dat opwarming essentieel is. U1 Benedict Vanhoutte weet dat ook, dus ging hij een degelijke speler zoeken om mee op te warmen. U19 A-speler Thijs Demeyere :-)

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

13-06-12

Boys Posing

The boys are just that much more enthousiastic about posing than the girls.

badminton, sport

De jongens zijn net een beetje enthousiaster om te poseren dan de meisjes.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

12-06-12

Not all hard work

After having worked hard you need to be able to take a break. And pose for the photographer.

IMG_3469_GIRLS.jpg

Na al dat harde werk moet je ook eens kunnen uitblazen. En voor de fotograaf poseren.


 

07:04 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

11-06-12

Siebert Mylle at work

A young man who worked hard was U13 Siebert Mylle. I added some blur to the first photo.

IMG_3059_MYLLE_SIEBERT.jpg

IMG_3080.jpg

IMG_3853.jpg

IMG_3854.jpg

Een jonge man die hard werkte was U13 Siebert Mylle. Ik heb wat blur toegevoegd aan de eerste foto.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sport, siebert mylle |  Facebook |

10-06-12

WVBF junior championships Lotte working hard

I've had so much stuff to post recently that I have been neglecting the two days I spent making photos of the provincial junior badminton championships. Here a small series of Lotte Derudder working hard. Lotte is U15.

IMG_3125.jpg

IMG_3131_DERUDDER_LOTTE.jpg

IMG_3144.jpg

IMG_3148.jpg

IMG_3172.jpg

IMG_3176.jpg

Ik had zoveel te posten de jongste weken dat ik de twee dagen die ik op de provinciale jeugdkampioenschappen badminton doorbracht negeerde. Hier een kleine reeks van Lotte Derudder hard aan het werk. Lotte is U15.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, lotte derudder |  Facebook |

26-04-12

_ITCH

This sweet child is wearing a Fitch top, I guess. When I'm taking pictures of players, I focus on the face to get a good sharp image. In portrait photography you should always focus on the eyes, but I'm too far off to do this, this is not portrait photography. So I aim for the face, and when my machine is in focus, I let my lens slip downwards to get the complete player in the composition. I couldn't read the F the first time, and got worried about what was written on the top.

IMG_2075_FITCH.jpg

Ik denk dat dit lieve kind een Fitch topje draagt. Wanneer ik foto's van spelers neem stel ik scherp op het gezicht. Dat garandeert de herkenbaarheid van de speler. In portretfotografie moet je steeds op de ogen scherpstellen, maar ik sta hier te ver van de speelster af en dit is natuurlijk geen portretfotografie. Ik mik dus op het gezicht en zodra mijn lens scherp gesteld heeft, laat ik het naar beneden dwalen om de ganse speler in beeld te krijgen. Eerst kon ik de F niet lezen en maakte mij zorgen over wat op het topje geschreven stond.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

25-04-12

Cute Badminton

Lola Vandecandelaere on her fist KW Cup. Judging by her enthousiasm and her drive to keep on playing, not the last one, I think.

Vandecandelaere_Lola.jpg

Lola Vandecandelaere op haar eerste KW Cup. Te oordelen aan haar enthousisame en haar doorzettingsvermogen, niet de laatste, denk ik.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, lola vandecandelaere |  Facebook |

24-04-12

Training is Hard Work

A good thing that the trainers can let off steam from time to time, because it is hard work. Here you can see Sofie giving Hanne the pep talk at the interval, and Patrick is watching his player closely again.

IMG_2016_VANPRAET_BUYSSCHAERT.jpg

IMG_2047_PAT_FOXX.jpg

Geen slechte zaak dat de trainers van tijd tot tijd wat stoom kunnen aflaten, want het is hard werk. Hier zie je hoe Sofie wat pep talk aan Hanne verkoopt tijdens de interval en Patrick volgt zijn speelster opnieuw goed op.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

23-04-12

Patrick & Suzanne

I featured Suzanne Leman here on my blog on January 16. I know I risk that some of you will doubt me, but I was actually aiming for a photo of her trainer here, Patrick Devos aka Pat Foxx. Is is never easy getting a good action photo of the sporter and the trainer in the background in one shot. But I'm pretty please with the result here. Thank you, Suzanne!

IMG_2069_LEMAN_SUZANNE.jpg

IMG_2060_DEVOS_LEMAN.jpg

Suzanne Leman stond hier eerder op mijn blog op 16 januari. Ik weet dat ik riskeer dat sommige bezoekers hier gaan twijfelen aan mijn bedoelingen, maar ik viseerde wel degelijk haar trainer, Patrick Devos aka Pat Foxx in deze foto's. Een goed actieshot van een speler/speelster nemen met de trainer zichtbaar in de achtergrond is niet gemakkelijk, dus ik was redelijk content met dit resultaat. Dankjewel, Suzanne!

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, suzanne leman |  Facebook |

22-04-12

Trainers Having Fun

So, I went to a youth tournament in Brugge yesterday. Two of my favorite trainers, Sofie Vanpraet and Dieter Willems posed for a fun photo for me. They seemed to be having a good time. The guy sitting down is one of my trainers, Peter Absolon. Standin up: Cas Depuydt, one of my players.

IMG_2192_SOFIE_DIETER.jpg

Gisteren ging ik dus naar een jeugdtoernooi in Brugge. Twee van mijn favoriete trainers, Sofie Vanpraet en Dieter Willems poseerden voor een leuke foto. Zag er naar uit dat ze zich amuseerden. De man op de stoel is Peter Absolon, een van mijn trainers. Staand: Cas Depuydt, een van mijn spelers.

00:50 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

21-04-12

KWcup Brugge

I'm picking up Margaux in about two hours and we will be heading for the KWcup badminton youth tournament in Brugge. A great way to spend a rainy Saturday afternoon. This is an action shot I took of Margaux during KW Cup Bavikhove, her friend Rani is closely following her match as well as her trainer/coach Tom.

IMG_0324_LEGEIN_MARGAUX.jpg

Binnen een kleine twee uurtje pik ik Margaux op en rijden wij naar de KWcup te Brugge, een jeugdbadmintontoernooi.
Een goede manier om een regenachtige zaterdagnamiddag door te brengen. Dit actieshot van Margaux nam ik tijdens KW Cup Bavikhove. Haar vriendin Rani volgt haar match van dicht bij, als ook haar trainer/coach Tom.

09:28 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (5) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

17-04-12

Cissor Kick

I rarely take pictures of players from behind, it sounds kind of dirty, doesn't it? Sometimes I do experiment, and I found these 3 consequetive shots to be a good textbook exemple of a scissor kick. Or maybe the trainers don't agree with me?

Liene-Desloover---wisselsprong.jpg

Ik neem zelden foto's van badminton spelers van langs achter, dat klinkt nogal aangebrand, niet? Soms experimenteer ik wel en ik vond dat deze 3 opeenvolgende foto's een schoolvoorbeeld zijn van een wisselsprong. Misschien gaan de trainers niet akkoord met mij?

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

16-04-12

Silke Van Impe

The daughter in yesterday's post is Silke Van Impe. C2 player who plays really well. She didn't have that much trouble with the competitors during my recreative tournament on Easter Monday.

IMG_1378_C2.jpg

IMG_1392_C2.jpg

De dochter in de post van gisteren is Silke Van Impe. Een C2 speelster die heel goed speelt. Ze had niet veel moeite met de tegenstand tijdens mijn recreantenontmoeting op Paasmaandag.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

15-04-12

Mother & Daughter

The annual recreational meeting in my badmintonclub this Easter was made lovelier by this mother & daughter team in our own special discipline: wheelchair mixed doubles. The mixed being: 1 wheelchair player & 1 standing player.

IMG_1623_M&D.jpg

IMG_1547_MetOfZonderHandicap.jpg

De jaarlijkse recreantenontmoeting in mijn badmintonclub op Paasmaandag werd een stukje mooier gemaakt door dit moeder & dochter team in onze eigen speciale discipline: gemengd dubbel rolstoel. Waarbij gemengd betekent: 1 rolstoel speler met 1 rechtstaande speler.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, obtc |  Facebook |

26-03-12

Team Van Houcke

Played a recreational badminton tournament yesterday in Brugge. I coupled our star player Fons to Daphne, they share the same surname. They played very well. And found time to pose for the photo.

IMG_1081_FONS_DAPHNE.jpg

Ik speelde vandaag een recreantenontmoeting in Brugge. Ik koppelde onze sterspeler Alfons aan Daphne, ze delen dezelfde achternaam. Ze speelden heel goed en vonden zelfs tijd om voor de foto te poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, people |  Facebook |

18-03-12

Belgian Champion

I am a very proud president of a badminton club, because I have a Belgian Champion. Ann De Raeymaecker, our wheelchair player, won the women's singles. The maximum numer of points against was 9. Great show, Ann!

badminton, sport

Ik ben een trotse voorzitter van een badmintn club, want mijn club telt een Belgisch Kampioene. Ann De Raeymaecker, onze rolstoel atlete, won de dames enkel. Het hoogst aantal punten dat ze tegen kreeg in een game was 9. Proficiat Ann!

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

11-03-12

Challenge

I'm up early this Sunday morning. Playing a recreative badminton match against Oostkamp, a town some 30 to 40 Ks from where I live. A club I have a lot of affection for, my son played for them 3 seasons, I captained a team one season. The photo is one of Rani, not during a recreative event, but playing a junior tournament. Where she won. Doing well, Rani! The trainer in the background, with the white bag filled with sandwiches, is my eldest son Tom, Rani's trainer. He is doing very well with his young trainees.

IMG_0253_VAN-LANDEGHEM_RANI.jpg

Ik ben vroeg op deze zondag morgen. Strak speel ik een recreanten challenge badminton tegen de club van Oostkamp, een gemeente op 30 tot 40 kilometers van waar ik woon. Een club waar ik van houd, mijn zoon speelde er gedurende 3 seizoenen competitie. I was er gedurende 1 seizoen ploegkapitein. De foto is er eentje van Rani, niet tijdens een recreatief evenement, wel op een jeugdtoernooi. Ze won. Goed bezig, Rani! De jonge man in de achtergrond met de witte platic zak gevuld met sandwichen, is mijn oudste zoon Tom, Rani's trainer. Hij is goed bezig met zijn jonge trainees.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

03-03-12

Pretty Powerful

Rani Van Landeghem in mid air. Her face hidden a little by her arm, but I like this powerful action. The guys in the background following the match or following Rani :-)
I see that my doubles partner commented on yesterday's post that I hit her with my racket last week. That is indeed so, but what she fails to add is that she was at the net while I was at the back of the court and she receded to take a return that went high to the back of the court. Which was obviously mine to smash. We did win the point.

IMG_0252_VANLANDEGHEM_RANI.jpg

Rani Van Landeghem in de lucht. Haar gezichtje een beetje verborgen door haar rechter arm, maar ik vind dit een krachtige foto. De mannen in de achtergrond volgen aandachtig de match of Rani :-)
Ik zie dat mijn dubbelpartner op de post van gisteren commentarieerde dat ik haar raakte met mijn racket tijdens een match. Dat is zo, maar wat ze er niet bij zegt is dat zij aan het net stond en ik achteraan. Zij trok zich terug naar achteren op een return die hoog en ver naar de achterkant van de baan ging. Het was dus duidelijk aan mij om die pluim te smashen. Wij wonnen wel het punt, ik raakte haar in de uitzwaai.

09:37 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

02-03-12

Where Should Your Concentration Be?

What should you be focussing on when your partner is playing a shot?
You should have confidence in your partner that he or she will play the shot well and you should be ready to react to the return if needed.
In all fairness: the guys are B-players in a junior tournament. The girls are top players.
Also notice that both girl's feet are off the ground, this is how reactive they are.

IMG_0421_GOEGHEBEUR_ROSSEL.jpg

IMG_8741.jpg

Waar moet je concentratie liggen wanneer je partner een shot speelt?
Je moet vertrouwen hebben in je partner dat hij/zij het shot goed zal spelen en je moet klaar staan om te reageren op de return indien nodig.
In alle eerlijkheid: de mannen zijn B-spelers op een KW-cup, de meisjes zijn A-speelsters op het hoogste niveau.
Let ook op dat geen van de meisjes de voeten op de grond heeft, zo reactief zijn ze.
Maar dit zijn dan ook Jelske Snoeck en Janne Elst, Belgische kampioenes dames dubbel.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

01-03-12

Twins Playing Together

Hard to keep identical twins apart. When one is a leftie and the other a rightie, you risk that they go to the same shuttle when it is played down the middle of the court.

IMG_0443_TWINS.jpg

Moeilijk om identieke tweelingen uiteen te houden. En wanneer eentje linkshandig is en de andere rechtshandig, riskeer je dat ze voor dezelfde shuttle gaan wanneer het naar middenveld gespeeld wordt.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

29-02-12

Model

Margaux is OK to stand model for Annick.

IMG_0479_ANNICK_MARGAUX.jpg

Margaux heeft er geen probleem mee om model te staan voor de foto van Annick.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

28-02-12

Team Spirit

This may not be the best photo, but it clearly illustrates what our badminton club is all about: team spirit.
We have achieved this with our teenagers.
Here you see them gathered around the coach. He tells them they have played well and what they need to improve with hard work and training. They like that, they ask for it.

IMG_0202_TEAM_SPIRIT.jpg

Dit is misschien niet de beste foto, maar het illustreert waar wij naar streven in onze badmintonclub: teamgeest.
Dit hebben wij bekomen met onze tieners.
Je ziet ze hier verzameld bij de coach. Hij vertelt ze dat ze goed gespeeld hebben en geeft feedback over wat ze nog moeten verbeteren via hard werk en training. Daar vragen ze om, het motiveert ze.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

26-02-12

Winning

These two young men were winning their final. Can you read this off the coache's face during the half time interval?

IMG_0475_TOM_ARNE_CARL.jpg

Deze twee jonge mannen waren hun finale aan het winnen. Kan je dat aflezen van het gezicht van de coach tijdens de pauze op 11 punten?

23:16 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, tom beyen, sport |  Facebook |

23-01-12

New Year's Dip Cancelled

The sad news came that the New Year's dip could not take place again, this is the second time our town tried to organize it this month. We've just been having too bad weather. With the strong wind, it is too difficult to guarantee the safety of the participants. So I need to illustrate this with some photos I took during one of the previous editions. You can see the crowd scattered on the beach getting ready for the dip in the first photo. The girl in the second photo merits my admiration. She has just come out of the water and she needs nothing to keep her warm but her bathing costume and a can of soft drink. A bit of a contrast with the last photo, in particular the young woman with the fur hat. Better luck next year.

IMG_2589_CROWD_WEB.jpg

IMG_2600_WOMAN_WEB.jpg

IMG_2603_CROWD_WEB.jpg

Afgelopen weekeinde het triestige nieuws dat de nieuwjaarsduik definitief afgelast wordt. Dit was de tweede keer dat Oostende de duik probeerde te organiseren deze maand. Gewoon te slecht weer. Door de sterke wind kan de veiligheid van de deelnemers moeilijk gegarandeerd worden. Dit moet ik dit bericht illustreren met enkele foto's die ik tijdens een vorige editie nam. In de eerste foto zie je de deelnemers die zich voorbereiden op het strand. Bewondering voor het meisje in de tweede foto. Ze komt net uit het water en heeft niets nodig om warm te krijgen, buiten haar badpak en haar blikje fris. Een scherp contrast met de deelnemers in de derde foto, in het bijzonder de jonge vrouw met haar bontmuts. Volgend jaar meer geluk, hoop ik.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

16-01-12

Suzanne Leman

I love it when I can collect photos of a badminton family. I have already highlighted Remi Leman and his big sister Mathilde Leman and so today the missing sibling in the middle: Suzanne Leman. Maybe I should try and get their father before my lens now. Suzanne played at the KW Cup in her own club and I managed to get a shot of her face after she had hit a misser as well.

IMG_9506_LEMAN_SUZANNE.jpg

IMG_9504_LEMAN_SUZANNE.jpg

Ik houd er van om foto's van badminton families te verzamelen. Nog niet zo lang geleden zette ik hier Remi Leman en zijn grote zus Mathilde Leman in de verf. Vandaag is het de beurt aan het zusje tussen de twee: Suzanne Leman. Misschien moet ik nu vader voor de lens krijgen. Suzanne speelde op de KW Cup in eigen club. Ik slaagde er ook in van haar gelaatsuidrukking te vangen nadat ze een misser geslagen had.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, suzanne leman |  Facebook |

15-01-12

Badminton or Ballet?

Went to a junior tournament yesterday. Terrible lighting in the hall, so my photos are far from top quality. Seeing this young top player at work, made me think of a parallel between badminton or ballet. Some of these young people really move nicely.

IMG_9395.jpg

Gisteren ging ik nog eens naar een jeugdtoernooi. Vreselijk slechte verlichting in de sporthal, dus mijn foto's zijn allesbehalve topkwaliteit. Toen ik deze jonge speelster aan het werk zag, dacht ik aan een parallel tussen badminton en ballet. Sommige van die jonge mensen bewegen echt heel mooi.

10:42 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, badminton |  Facebook |

23-12-11

Matijs

Elke may be good for some emo, but Matijs Dierickx is always good for some spectacular action. I'll have to ask him one day how he manages to keep on hanging in the air even when the shuttle is already being played back by his opponent.

IMG_8956_DIERICKX_MATIJS.jpg

Elke is misschien goed voor emo, Matijs Dierickx is altijd goed voor spectaculaire actie. Ik moet hem ooit eens vragen hoe hij dat doet om zo in de lucht te blijven hangen. Zijn tegenspeler is de pluim hier al aan het terugspelen en hij hangt daar nog.

12:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (6) | Tags: badminton, sport, matijs dierickx |  Facebook |

22-12-11

Champion Elke

Oops, late posting today. The strike got me out of bed in the middle of the night to drive to Brussels before traffic froze. On Sunday December 18 I witnessed the Lebad mixed badminton team take their third consecutive win in the mixed competition making it near certain of becoming the Belgian N°1 team. My favorite player Elke Biesbrouck won her singles match sealing the victory for Lebad. It was a pretty emotional moment for Elke, the team, the home crowd. I was in the right place at the right time.

Champion-Elke.jpg

Oeps, ik post een beetje laat vandaag. Door de staking stond ik in het holst van de nacht op om naar Brussel te bollen vooraleer het verkeer vast liep. Op zondag 18 december was ik getuige van de derde overwinning op rij in de gemengde competitie voor Lebad, het West-Vlaamse team uit Heule. Daardoor zijn ze zo goed als zeker van de Belgische titel. Mijn favoriete speelster Elke Biesbrouck won haar enkel en verzilverde zo de match voor Lebad. Een emo moment voor Elke, de ploeg, de supporters. Ik was op de juiste plaats op het juiste moment.

21:31 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (5) | Tags: badminton, sport, elke biesbrouck |  Facebook |