22-12-11

Champion Elke

Oops, late posting today. The strike got me out of bed in the middle of the night to drive to Brussels before traffic froze. On Sunday December 18 I witnessed the Lebad mixed badminton team take their third consecutive win in the mixed competition making it near certain of becoming the Belgian N°1 team. My favorite player Elke Biesbrouck won her singles match sealing the victory for Lebad. It was a pretty emotional moment for Elke, the team, the home crowd. I was in the right place at the right time.

Champion-Elke.jpg

Oeps, ik post een beetje laat vandaag. Door de staking stond ik in het holst van de nacht op om naar Brussel te bollen vooraleer het verkeer vast liep. Op zondag 18 december was ik getuige van de derde overwinning op rij in de gemengde competitie voor Lebad, het West-Vlaamse team uit Heule. Daardoor zijn ze zo goed als zeker van de Belgische titel. Mijn favoriete speelster Elke Biesbrouck won haar enkel en verzilverde zo de match voor Lebad. Een emo moment voor Elke, de ploeg, de supporters. Ik was op de juiste plaats op het juiste moment.

21:31 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (5) | Tags: badminton, sport, elke biesbrouck |  Facebook |

14-12-11

Duck

I got some pretty fun photos of Ella when she played on Sunday December 4th, but I'll stick to this one, it is decent enough to publish. Great action here by Carl Claeyssens. Charlotte Marteel stays low to allow Carl to smash over her, and all Ella can do is duck to avoid getting the shuttlecock between the teeth. Of course she could have lifted her racket blade in a desparate attempt to block the course of the shuttle and hence play it back. I guess she is hoping here that her parter will be able to play it back.

IMG_8213_CLAEYSSENS_MARTEEL.jpg

Ik maakte enkele grappige foto's van Ella toen ze op zondag 4 december speelde. Ik beperk mij tot deze, het is deftig genoeg om te publiceren. Super actie van Carl Claeyssens. Charloote Marteel blijft laag zodat Carl over haar heen kan smashen. Al wat Ella kan doen is laag gaan om een mond vol pluimen te vermijden. Ze had natuurlijk ook haar racketblad omhoog kunnen steken om de pluim te blokken en zo terug te spelen. Hier hoop ze hop haar partner om de pluim terug te spelen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

13-12-11

Caro Neyrinck

That orange wall in the sports hall in Heule doesn't always make photography easy. But I managed to get Caro Neyrinck in a nice contrast against that wall. Even with the red top.

Neyrinck_Caro.jpg

Die oranje muur in de sporthal in Heule maakt het fotografen niet altijd gemakkelijk. Maar ik slaagde er toch in van Caro Neyrinck in contrast met de muur te krijgen. Zelfs met haar rode polo.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

10-12-11

Two Young Friends

This is a photo of Liene Desloover and Jelle Bossuyt, two young badminton players I have been following for some years now. Their team will most likely win the competition in 2nd provincial. I made this picture especially for the home page of http://www.wvbf.be

 201160.jpg

Liene Devloover en Jelle Bossuyt in deze foto, twee jonge badmintonners die ik al enkele jaren volg. Hun ploeg Lebad 4G wint wellicht de gemengde competitie in 2e provinciale. Ik maakte deze foto speciaal voor de home pagina van http://www.wvbf.be


 

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, badminton |  Facebook |

08-12-11

Thank You

Another tradition with the Hermes girls is that they thank the helpers, like the ball girls and the court sweepers after they have greeted the opponents at the net. This must be these little girls dream to hi five with the volleyball players they dream of becoming. Eline David in the first photo and coach Erwin Mares in the second.

IMG_7708_THANKYOU.jpg

IMG_7716_THANKYOU.jpg

Nog een traditie met de Hermes meisjes is dat ze de medewerkers bedanken zoals de ballen meisjes en de baan schoonmakers. Uiteraard nadat ze de tegenstanders aan het net begroet hebben. Voor de kleine meisjes moet het een droom zijn om te hi fiven met de volleybalsters die dromen te worden. Eline David in de eerste foto en coach Erwin Mares in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

07-12-11

Libero Action

I got some good action shots of the libero too, Julie Vermander. She is the smallest player on the team and for a libero being closer to the ground is an advantage. As you can see here, great footwork! She is closely watched by N° 5 Nymphe Verrelst here.

IMG_7489.jpg

Ik maakte enkele goede actiefoto's van Julie Vermander, de libero. Zij is de kleinste speelster in het team en voor een libero is het interessant om dichter bij de grond te zijn. Je ziet duidelijk waaromin deze foto, mooi voetenwerk! Ze wordt hier nauwgelet gevolgd door Nr. 5 Nymphe Verrelst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

06-12-11

Courtside Action

This action shot I took towards the end of the match, the end of the fifth game. I know because I'm taking it from behind the match table, Filip's flowered shirt figures in the left bottom of the composition. I moved to that position in the hall because it is the best place to take pictures after the match.

IMG_7666.jpg

Deze actiefoto nam ik naar het einde van de match toe, op het einde van de vijfde set. Ik neem ze van achter de wedstrijdtafel, je ziet Filip's bloemetjeshemd links beneden i de compositie. Ik koos die plek in de zaal omdat ze het interessantste is om mooie foto's te nemen na afloop van de match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

05-12-11

Eline on the Bench

Eline on the bench to make way for Julie the libero. When your team is playing well, obviously you cannot sit still on the bench.

Eline-on-the-Bench.jpg

Eline op de bank zodat Julie, de libero, kan invallen. Wanneer je team goed aan het spelen is, zit je natuurlijk niet stil.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende, eline david |  Facebook |

04-12-11

Anja & Nymphe

Anja Van Damme & Nymphe Verrelst shot from side court in the air. You don't get to see their face in these shots and you could accuse me of shooting legs and bottoms. I just like the power of these shots and I choose the frog perspective to enhance the 'off the ground' effect.

IMG_7476_VANDAMME_ANJA.jpg

IMG_7557_VERRELST_NYMPHE.jpg

Anja Van Damme en Nymphe Verrelst, foto's genomen aan de zijkant van de baan. Natuurlijk zie je hier hun gezichtjes niet en je zou mij kunnen beschuldigen van benen en kontjesfotografie. Vooral de power die uit deze foto's straalt spreekt mij aan. Ik kies voor een kikvostperspectief om het 'hoog van de grond' effect kracht bij te zetten.

07:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

03-12-11

Not just the Girls


Not just the girls were happy about winning the match, their house photographer was pretty pleased as well.
Someone asked me how many photos I take during a match like that. I checked. I was shooting exactly 3 hours, the duration of the match, a part of the warming up included. I took 1226 photos. That is nearly 7 photos per minute. Interesting, I had no idea.

IMG_7450_RUDY.jpg

Niet alleen de meisjes waren gelukkig met hun overwinning, hun huisfotograaf leek ook redelijk in de wolken.
Iemand vroeg mij hoeveel foto's ik maak tijdens zo'n match. Ik fotografeerde exact 3 uren, de duur van de match plus een stuk van de opwarming. Ik maakte 1226 foto's. Dat is dus bijna 7 foto's per minuut. Interessant, ik had daar zelf geen idee van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

02-12-11

3-2

Were the Hermes girls happy about winning 3-2 from Greece's Markopoulo Revoil? What do you think? Here they thank their supporters in their own typical way.

CRW_3964_THANK-YOU.jpg

Waren de Hermes meisjes gelukkig om met 3-2 van de Griekse ploeg Markopoulo Revoil te winnen? Wat denk je? Hier bedanken ze hun supporters op hun eigen originele manier.

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

30-11-11

European Volleyball

Volleyball at European level in Oostende today. Hermes Oostende's first ladies team plays Greece's Markopoulo Revoil. This photographer will be present.

IMG_0088_VERRELST_NYMPHE.jpg

Volleybal op Europees niveau in Oostende vandaag. De eerste damesploeg van Hermes Oostende ontvangt Markopoulo Revoil uit Griekenland. Deze fotograaf zal alvast van de partij zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, hermes |  Facebook |

17-11-11

Mathilde Leman

This is Remi's big sister, Mathilde Leman. I always enjoy how she rushes to coach her kid brother on tournaments. Mathilde had a tough draw, she faced the number 4 seed in her first match. She played a good game, forcing Liene Desloover to play a third game to win the match.

IMG_4302_LEMAN_MATHILDE.jpg

IMG_4298_LEMAN_MATHILDE.jpg

Dit is Remi's grote zus, Mathilde Leman. Ik vind het altijd tof hoe Mathilde zich haast op toernooien om haar broerje te coachen. Mathilde had een ongunstige loting, ze moest haar eerste enkel tegen het vierde reekshoofd spelen. Het werd een goede match, ze verplichtte Liene Desloover omeen derde game te spelen om te winnen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, mathilde leman |  Facebook |

16-11-11

Remi Leman

A young man who was having great fun while he was playing was Remi Leman.

IMG_4140.jpg

IMG_4141.jpg

Een jonge man die alvast veel plezier aan zijn match beleefde was Remi Leman.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, remi leman |  Facebook |

15-11-11

Sam Careelmont


I know I have been publishing photos of girls here the past days, but yes, I did take photos of boys as well. These are some air photos of C1-player Sam Careelmont.

IMG_3930.jpg

IMG_3956_CAREELMONT_SAM.jpg

I besef dat ik de laatste dagen vooral foto's van meisjes gepost heb, en ja, ik nam er ook van jongens. Hier dan enkele luchtfoto's van C1-speler Sam Careelmont.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, sam careelmont |  Facebook |

14-11-11

Steffi Avet

Continuing on the subject of badminton action photos with some humor, Stefi Avet posed for me in a funny manner while she was on court. She didn't in fact pose, this is just a lucky slip of the finger, I caught her in a movement just at the right time. Steffi came second in ladies singles B2.

IMG_4832_AVET_STEFFI.jpg

IMG_4835.jpg

Verder boerend op het onderwerp badminton actiefoto's met een vleugje humor. Steffi Avet poseerde tijdens haar match op een grappige manier voor mij. Neen, dit is geen pose, ik drukte precies af op het goede moment. Steffi haalde de tweede plaats in dames enkel B2.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, steffi avet |  Facebook |

13-11-11

Sofie

A-player Sofie Vanpraet goes for every shuttle. In fact the often throws herself at the shuttle. I failed to catch her flat on her belly during the latest edition of the provincial championships, but I did catch her in mid air looking back at the shuttle she had just missed. Graceful, isn't she? I also like this shot at the net where she moves faster than her skirt can follow. I hope she doesn't hate me now.

 

IMG_4789.jpg

IMG_4797.jpg

 

A-speelster Sofie Vanpraet gaat voor elke shuttle. Vaak smijt ze zich achter de shuttle. Ik kon tijdens de afgelopen provinciale kampioenschappen geen foto van haar maken terwijl ze op haar buik lag, maar ik ving haar wel in de lucht, terwijl ze achter zich keek naar de shuttle die al gepasseerd was. Elegant, niet? Het shot aan het net waar ze sneller beweegd dan haar rokje kan volgen vind ik ook tof. Hopelijk haat ze mij nu niet.

09:18 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, sofie vanpraet |  Facebook |

27-10-11

Spectacular

I'll end my coverage of the ropeskipping masters with this spectacular move by this little girl. If you want to see more of this event, you'll find the photos on my flickr.

sport, ropeskipping

Ik eindig mijn verslag van de ropeskipping masters met deze spectaculaire actie van dit kleine meisje. Wil je nog foto's zien van dit evenement, ga dan naar mijn flickr.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

26-10-11

Just Before Touchdown


I like this action shot a lot, because I just managed to catch the skipper before she touches the ground.

IMG_3191.jpg

Ik ben gek op deze actiefoto omdat ik er in slaagde van de skipster net te vangen voordat ze terug de grond raakte.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

25-10-11

Split

I won't be trying this at home.

IMG_3427.jpg

Hier ga ik thuis niet op oefenen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

24-10-11

Skip Up

Sport is always on the move. A new club in Ropeskipping land is Skip Up, the chairman is a friend. He was in my hometown last Saturday for the Masters qualification. So I went and took some photos of the young talent that he had brought to our fair city.

IMG_3265_SKIPUP.jpg

Sport is altijd in beweging. Een nieuwe club in Ropeskipping land is Skip Up uit Mortsel. De voorzitter is een vriend. Hij bracht zijn jong talent naar mijn thuisstad vorige zaterdag voor de Masters kwalificatie. Ik ging wat foto's maken.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

04-10-11

Mariana & Heather

Britain's Mariana Agethangelou and Heather Olver waiting to receive in their semi final at the Yonex Belgian International on September 17 in Leuven. They went on to play the final but lost to two girls from Singapore.

IMG_2843_AGATHANGELOU_OLVER.jpg

Britse speelsters Mariana Agethangelou en Hearther Olver wachten geconcentreerd om te ontvangen op hun halve finale tijdens de Yonex Belgian International op 17 september in Leuven. Ze gingen door naar de finale maar verloren tegen twee meisjes uit Singapore.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, ybi, sport |  Facebook |

21-09-11

Powerful Backhand

Not 100% sharp this photo, but I like it because of the power Malaysean player Chun Seang Tan puts into his backhand. Chun lost his semi final to Indonesian player Andre Kurniawan Tedjono.

IMG_2745_SEANG-TAN-CHUN.jpg

Niet 100% scherp deze foto, maar ik hou er van door de power die Maleisische speler Chun Seang Tan in zijn backhand stopt. Chun verloor zijn halve finale van de Indonesiër Andre Kurniawan Tedjono.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, sport, ybi |  Facebook |

20-09-11

Yonex Belgian International

Last Saturday I visited the Yonex Belgian International in Leuven. Took 8 of our young players to a badminton clinic. We watched the matches afterwards. I saw Elisabeth Cann, my favorite British player loose from the winner of the tournament German Olga Konon. Elisabeth in the first photo, Olga in the second.

IMG_2657_CANN_ELISABETH.jpg

IMG_2709_KONON_OLGA.jpg

Vorige zaterdag bezocht ik de Yonex Belgian International in Leuven. 8 van onze jeugdspelers volgden er een badminton clinic. Nadien gingen wij matchen kijken. Ik zag Elisabeth Cann, mij favoriete Britse speelster, verliezen van de eindoverwinnaar de Duitse Olga Konon. Elisabeth in de eerste foto, Olga in de tweede.

09:41 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (7) | Tags: badminton, ybi, elisabeth cann, olga konon, sport |  Facebook |

18-09-11

Margaux & Rani

Yesterday we took 8 of our young badminton players to the Yonex Belgian International, Belgian's international badminton tournament. Rani and Margaux were very happy that Dutch semi finalists women's doubles Selena Piek and Iris Tabeling took time to pose with them after their match. Great smiles!

IMG_2859_MenR.jpg

Gisteren trokken wij met 8 van onze jeugdspelers naar de Yones Belgian International, België's internationaal badminton toernooi. Rani en Margaux waren dolgelukkig dat de Nederlandse halve finalisten dames dubbel Selena Piek en Iris Tabeling de tijd namen om met hen te poseren. Prachtige glimlachen.

01:23 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (4) | Tags: badmiton, sport |  Facebook |

23-08-11

Deodorant

Jean-Michel Saive thinking: 'I must really look for a better deodorant'.

IMG_0672_SAIVE_JEANMI.jpg

Jean-Michel Saive denkt: 'Ik moet op zoek naar een betere deodorant'.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

22-08-11

What a Feeling

When this post is activated I will be on my way to Calais to take a boat. And I hope this is the feeling I will have. I was in need for this one. This post will remain here for a little while. Just in case nasty people may get ideas: my place is lived in/guarded while I'm away. You'd be safer trying something when I'm there myself :-)

IMG_0845_SAIVE_JEANMI_FILM.jpg

Wanneer deze post geactiveerd wordt ben ik op weg naar Calais om een boot te nemen. En dit zal ook het gevoel zijn dat ik dan heb. Ik had het eerlijk gezegd nodig. Dit beeld zal hier dus eventjes blijven staan. Voor het geval mensen met minder goede bedoelingen ideeën zouden krijgen: mijn thuis wordt goed bewaakt terwijl ik er niet ben. Je loopt minder risico door iets te proberen wanneer ik er zelf ben :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

17-08-11

Dimitrij in Action

Here is another shot of Dimitrij Ovtcharov in action. Dimitrij is currently the number 14 on the world ranking.

IMG_1601_OVTCHAROV_DIMITRIJ.jpg

Hier nog een shot van Dimitrij Ovtcharov in actie. Dimitrij is op dit ogenblik de nummer 14 op de wereld ranglijst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

16-08-11

Dimitrij Ovtcharov

Last weekend the ITT Ostend Masters Table Tennis was on. Dimitrij Ovtcharov won the second year running. Here you see 4 stages of his service.

Ovtcharov_Dimitrij.jpg

Vorig weekeinde zag de ITT Ostend Masters Tafeltennis. Dimitrij Ovtcharov won voor de tweede keer naeen. Hier zie je 4 stadia van zijn opslag.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

28-07-11

Leuven Beach

I was in Leuven last Friday and Saturday. I was there for a friend's housewarming. Afterwards we toured 'Beleuvenissen', a tropical music festival. Great fun, enjoyed the Mojitos. On Saturday, after a good breakfast, I discovered the beach. It is on the Ladeuzeplien in Leuven, in front of the library. The Belgian Championships Beach Volleyball are in Oostende this weekend. Hope to find time to enjoy them.

IMG_0587_LEUVENBEACH.jpg

Vorig weekeinde was ik in Leuven. Ik ging naar een vriendin's housewarming en daarna toerden wij 'Beleuvenissen', een tropisch muziekfestival. We trapten lol, ik genoot van de Mojito's. Zaterdag, na een goed ontbijt, ontdekte ik het strand in Leuven. Je vindt het op het Ladeuzeplein, met de bibliotheek hier in de achtergrond. Het Belgische kampioenschap Beach Volleybal landt het komende weekeinde in Oostende. Wat denk je, zal ik er zijn?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volley, volleyball, beach volley |  Facebook |