09-07-11

Motor Sunday

It is an alternative way to spend your Sunday: giving the motorbikes a good clean. I asked the girls where the bikinis or at least wet T-shirts were. Dimi tried to help out by creating a cloud of water when pointing the pressure cleaner in a certain direction, but the girls took their work too seriously. Photos made with BlackBerry. I still have difficulty composing with that thing.

sport, motorsport

sport, motorsport

sport, motorsport

Het is een alternatieve manier om de zondag door te brengen: de motorfietsen een goede beurt geven. Ik vroeg de meisjes waar de bikini's en natte T-shirts waren. Dimi probeerde te helpen door met de hoge druk reiniger een wolk te creëren in een bepaalde richting, maar de meisjes namen hun werk te serieus. Foto's gemaakt met de BlackBerry, moet nog oefenen met compositie met dat ding.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, motorsport |  Facebook |

23-06-11

After Concentration : Relaxation

I should follow Ine's example from time to time. Sit down and rest, listen to some music and dream the rest of the world away.

IMG_8590_LANCKRIET_INE.jpg

Ik zou beter Ine's voorbeeld volgen van tijd tot tijd. Lekker sitten, rusten, een streepjemuziek en de rest van de wereld wegdromen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, ine lanckriet |  Facebook |

22-06-11

Concentrate When Serving

I think that this photo of 15 year old A-player Ine Lanckriet clearly illustrates how important the service is in badminton. It can help you win your rally. A poor service can cost you the rally. Just look at her care and concentration here. And the good grip in the racket.

badminton, ine lanckriet, sport

Ik denk dat deze foto van de 15-jarige A-speelster Ine Lanckriet duidelijk illustreert hoe belangrijk de service wel is in badminton. Een goede service kan je helpen om de rally te winnen, een slechte service kan je de rally kosten. Zie hoe zorgvuldig en geconcentreerd Ine hier is. En uiteraard met de goede greep op het racket.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, ine lanckriet, sport |  Facebook |

17-06-11

'Handy' Trick

Gust Van De Candelaere saves his strenght for on court.

IMG_7410_VANDECANDELAERE_GUST.jpg

Gust Van De Candelaere spaart zijn krachten voor op de baan.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, gust van de candelaere |  Facebook |

16-06-11

Thijs Resting

Badminton remains a tiring activity, even when you are Flemish Champion B1. Thijs Demeyere resting in between matches and smiling for the photo.

IMG_7889_DEMEYERE_THIJS.jpg

Badminton blijft een intensieve bezigheid, zelfs wanneer je Vlaams kampioen B1 bent. Thijs Demeyere rust uit tussen twee matchen. Een glimlach voor de foto kan er wel van af.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, thijs demeyere |  Facebook |

14-06-11

Observations

Two observations when looking af this photo, both are positive.
 1 - Robin Vangampelaere does not take his eye off the shuttle
 2 - Paul Vandenbussche, his trainer/coach, does not take his eye off his coachee.

Those of you who are waiting for the revelation of the P-bra-mystery: you'll have to waint another day. I promised to post this photo today.

IMG_8159_VANGAMPELAERE_ROBIN.jpg

Twee observaties bij deze foto, alletwee positief.
 1 - Robin Vangampelaere blijft de shuttle in de gaten houden
 2 - Paul Vandenbussche, zijn trainer/coach, blijft zijn coachee in de gaten houden. 

Aan mijn bezoekers die wachten op de revelatie van de P-beha-mysterie: jullie gaan nog een dag moeten wachten. Ik beloofde van eerst deze foto te posten.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, robin vangampelaere |  Facebook |

12-06-11

Marie Houfflyn in Action

Been working on my action photos from the provincial junior championships. Always difficult to pick out a couple of photos to post here. Obviously you tend to focus on the best players, the champions. But then the difference is sometimes so little. Marie Houfflyn is a great player who shows some strong action on court. Marie is U15.

IMG_7320_HOUFFLYN_MARIE.jpg

Ben met mijn actiefoto's van de provinciale jeugdkampioenschappen bezig. Ik vind het altijd moeilijk om een paar foto's te selecteren om hier te posten. Je hebt natuurlijk de neiging om je op de beste spelers te concentreren, de kampioenen. Maar het verschil is soms miniem. Marie Houfflyn is een goede speelster die stevige actie neerzet op het terrein. Marie is U15.

23:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, marie houfflyn |  Facebook |

11-06-11

T-shirt I don't Like

I do not like Lisa Demeyere's T-shirt. I'm sure you can all guess who Lisa Demeyere is in this photo.

IMG_9007_MEDU17MD.jpg

Ik houd niet van Lisa Demeyere's T-shirt. Ik twijfel er niet aan dat jullie kunnen raden wie Lisa Demeyere is in deze foto.

05-05-11

Matijs Dierickx

Not only Roel Vanheuckelom was the man of the match, Matijs Dierickx finished his match quicker than his teammate. And he was in great form as you can see in these pictures.

IMG_6922_DIERICKX_MATIJS.jpg

IMG_6929_DIERICKX_VANHEUCKELOM.jpg

IMG_6950_DIERICKX_MATIJS.jpg

 

 

 

Niet aleen Roel Vanheuckelom was de man van de match, Matijs Dierickx beëindigde zijn match sneller dan zijn ploegmaat. Hij was in superform zoals je in deze foto's kan zien.

04-05-11

The Emo Moment

Roel played the first singles match last Sunday, but he finished later than the second. The wait was worth while, because his victory secured the match for Lebad. It stood 5-1. Here you see our young hero with the president of the club.

IMG_7010_HENDRIK_ROEL.jpg

IMG_7012_HENDRIK_ROEL.jpg

 

 

Roel speelde de eerste enkel afgelopen zondag, maar hij beëindigde zijn match later dan de tweede. Het werd het wachten waard want zijn overwinning was synoniem voor de ploeg overwinning. Het stond 5-1. Hier zie je onze jonge held met de voorzitter van de club.

24-03-11

Ward & Thijs

Ward Van Boven (B2) and Thijs Demeyere (B1) aren't twins, but you wouldn't say so when you analyse their technique. Ward's father pointed this out to me. He asked me to spot the 7 differences in the photo. I said I knew them. Thijs is Flemish champion B1, Ward is the future Flemish champion B1.

Ward_Thijs.jpg

Ward Van Boven (B2) en Thijs Demeyere (B1) zijn geen tweelingen. Maar je zou het niet zeggen wanneer je hun techniek bestudeert in deze foto's. Ward's vader wees mij op deze gelijkenis. Hij vroeg mij wat de 7 verschillen waren. Ik zei dat ik hét verschil kende. Thijs is Vlaams kampioen B1. Ward is de toekomstige Vlaamse kampioen B1.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, ward van boven, thijs demeyere |  Facebook |

23-03-11

Badminton Twins

Did I tell you that Steffy & Kimberly are actually badminton twins? When I visited a youth tournament a few weeks ago, I discovered that the future is assured as far as badminton twin girls go.

IMG_4871.jpg

Vertelde ik jullie dat Steffy & Kimberly badminton tweelingen zijn? Toen ik enkele weken terug nog eens op een jeugdtoernooi kwam, ontdekte ik dat de toekomst verzekerd is wat badminton tweelingmeisjes betreft.

07:01 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, kw cup |  Facebook |

19-03-11

Sabine & Frédéric

Our highest ranked badminton couple is Sabine Devooght and Frédéric Gaspard, two beautiful people. Both are currently number 3 in the A-singles-ranking.
I caught Frédéric in action during the interclub play offs in premier league in Kortrijk, Sabine in the coach's chair.
And on the international tournament in Waregem, one or two weeks later, Sabine was playing and Frédéric coaching.

badminton, sport, Sabine Devooght, Frédéric Gaspard

Onze hoogst geplaatste koppel is Sabine Devooght en Frédéric Gaspard, twee mooie mensen. Beiden staan momenteel op de derde plaats in de A-ranking voor enkel.
Ik wist Frédéric te vangen tijdens de play-offs in 1e nationale in Kortrijk, Sabine zit op de coach stoel.
En op het toernooi in Waregem, één à twee weken later, speelde Sabine en vond ik Frédéric op de coach stoel.

18-03-11

Religious Again

We had Debbie Janssens going down on her knees during the interclub play offs in premier league and last Sunday during the tournament in Waregem, Elke Biesbrouck showed her devotion to higher powers as well. Strongly backed by umpire Anne holding her hands in prayer in the background. Hallelujah.

 

IMG_5677_BIESBROUCK_ELKE.jpg

Tijdens de interclubs play-offs in eerste nationale ging Debbie Janssens op de knieën. Vorige zondag tijdens het toernooi in Waregem was Elke Biesbrouck aan de beurt om haar devotie te tonen. Met de nodige morele steun van umpire Anne die haar handen in gebed vouwt op de achtergrond. Halleluja!

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, elke biesbrouck |  Facebook |

13-03-11

Tom coaches Margaux

Tom takes his role as coach very serious. And Margaux, his coachee, looks like she takes him very serious as well. Margaux played very well.

IMG_4948_MARGAUX_TOM.jpg

Tom neemt zijn rol als coach heel serieus. En Margaux, zijn coachee, ziet er uit alsof zij hem ook serieus neemt. Margaux speelde heel goed.

00:49 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, badminton, tom beyen, margaux legein |  Facebook |

10-03-11

Net Action by Laurens Pluquet

Yes, there were men as well at the badminton interclub play offs in Kortrijk on February 20.
Two nice net actions here by Laurens Pluquet. He managed to go to the wrong sports hall in the morning.
Laurens at his best.

IC-Lebad-Laatste-speeldag-1e-nationale-2011-208_PLUQUET_LAURENS.jpg

IC-Lebad-Laatste-speeldag-1e-nationale-2011-210_PLUQUET_LAURENS.jpg

 

Ja, er waren wel degelijk ook mannen op de badminton interclub play offs in Kortrijk op 20 februari.
Hier zie je twee knappe net acties door Laurens Pluquet. Hij slaagde er in van 's morgens naar de verkeerde sporthal te gaan.
Laurens op zijn best.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, laurens pluquet |  Facebook |

09-03-11

Juggling Footballs

Juggling 5 footballs at a time: this guy makes it look easy.

IMG_4606_FOOT.jpg

IMG_4607_FOOT.jpg

IMG_4619_FOOT.jpg

Met 5 voetballen tegelijk joungleren: deze man doet alsof het een koud kunstje is.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, oostende, soccer |  Facebook |

08-03-11

Acrobatic Dance

Another act during the sports celebration was acrobatic dancing. Quite differend from the breakdancers but not less spectacular.

IMG_4651_DANCE.jpg

IMG_4639_DANCE.jpg

IMG_4643_DANCE.jpg

 

Een ander optreden tijdens het jaarlijkse feest van de sport was een acrobatisch dansnummer. Heel verschillend van de breakdancers maar niet minder spectaculair.

07:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende, dance |  Facebook |

06-03-11

Breakdancing

First time I saw these guys at work, they were really good. Brought us a spectacular act of dance and acrobacy.

 

IMG_4665_SD.jpg

IMG_4668_SD.jpg

 

IMG_4669_SD.jpgIMG_4688_SD.jpg

 

Eerste keer dat ik deze mannen aan het werk zag, ze waren echt goed. Ze brachten een spectaculair nummer met dans en acrobatie.

15:14 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, oostende, breakdance |  Facebook |

05-03-11

Celebration of Sport

Yesterday evening brought us the annual celebration of sport. When my fair city chooses its sports heroes of the pats year. These guys were part of the entertainment. No, not male strippers.

IMG_4664_SD.jpg

Gisteren avond bracht de jaarlijkse viering "Het feest van de sport". Dan kiest mijn stad zijn sporthelden van het afgelopen jaar. Deze mannen maakten deel uit van het vermaak. Neen, het zijn geen mannelijke strippers.

00:25 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

27-02-11

Both Feet Off The Ground

‘Both feet on the ground’ is not an expression you’ll find in Janne Elst’s (front) and Jelske Snoeck’s (back) dictionaries. Janne has just hit this shuttle, you can see that by the direction it is flying in, the tip is pointing towards the other side of the court. But Jelske is also hanging in mid air, racket in a hitting position in case her friend misses or decides to let the shuttle pass.
Make no mistakes, friends, this is ladies doubles at the highest level in Belgium. Put these girls up against the Chinese Wall, as that national team is dubbed, and they won’t score very well, I’m afraid. But the stakes are quite different. Over here badminton is a sport, in China it becomes your life after you have been selected for the national team.

 

IC-Lebad-Laatste-speeldag-1e-nationale-2011-143_SNOECK_ELST.jpg

‘Beide voeten stevig op de grond’ is een uitdrukking die je niet zal vinden in het woordenboek van Janne Elst (voor) en Jelske Snoeck (achter). Janne heeft deze shuttle net teruggespeeld. Dat zie je aan de vliegrichting van de shuttle, de dop wijst in de richting van de andere zijde van de baan. Maar Jelske hangt daar ook in de lucht met haar racket in een slagpositie voor het geval haar vriendin de shuttle mist of beslist om die door te laten gaan. Vergis je niet, vrienden, dit is dames dubbel op het hoogste niveau in België. Maar zet deze meisjes tegen de Chinese muur, zoals de nationale ploeg van dat land genoemd wordt, en ze worden redelijk in gemaakt. Maar de inzet is compleet anders, hier is badminton een sport, in China wordt het je leven als je geselecteerd bent voor de nationale ploeg.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, janne elst, jelske snoeck |  Facebook |

26-02-11

Debbie Janssens T-shirt

I love picking out the humorous T-shirts when I’m attending a tournament.

 

badminton, sport, Debbie Janssens

Ik hou er van om de humoristische T-shirts te fotograferen wanneer ik een toernooi bijwoon

07:03 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, debbie janssens |  Facebook |

25-02-11

Badminton is a Religion

A-players Debbie Janssens and Jelske Snoeck understand that badminton is a religion. Debbie goes down on her knees to receive a form of baptism with the racket by Jelske. Last weekend was a holy badminton day as the final day of the play-offs of the national badminton competition were held here in our province. Lebad, ‘our’ team is the fourth best in the country, not bad at all.

 

badminton, sport, Debbie Janssens, Jelske Snoeck

A-speelsters Debbie Janssens en Jelske Snoeck begrijpen dat badminton een religie is. Debbie gaat op haar knieën om een vorm van doopsel met een badminton racket te ontvangen uit de handen van Jelske. Vorige zondag was het terug hoogmis met de laatste dag van de play-offs van de nationale competitie in Kortrijk. Lebad, ‘ons’ team is de vierde beste van ’t land. Wat niet slecht is.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, debbie janssens, jelske snoeck |  Facebook |

10-02-11

Ella Again

I posted a fun/blooper photo of Ella Verloigne here a while ago, so now I guess I owe her a good action photo. So here she is, still hanging in the air after a good overhead action. Shame to hear that she is out due to injury just now, hope she recovers soon.

  

IMG_2176_VERLOIGNE_ELLA.jpg

 

Een tijdje terug postte ik hier een blooper foto van Ella Verloigne, dus nu ben ik haar een goede actiefoto verschuldigd. Dus hier heb je ze, hangend in de lucht na een goede overhead actie. Jammer te horen dat Ella momenteel “out” is wegens kwetsuur. Hopelijk geneest ze snel en zie ik haar terug op het terrein.

08:23 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (8) | Tags: badminton, sport, ella verloigne |  Facebook |

09-02-11

Belgian Bowl

Shortly after the American Superbowl, there was a press conference to launch the idea of the Belgian Bowl. It will take place in my hometown of Oostende on June 4th. So all lovers of American Football: Oostende is the place. I went to the kick-off yesterday evening. The woman in the left of this photo is our alderman for sports, Nancy Bourgoignie. The other woman in the picture is a local miss, pretty woman as well. The guy holding the blue helmet wearing a black T-shirt with some red is Channel Zero singer Franky De Smet Van Damme.

 

IMG_2742_GROUP_WEB.jpg

Kort na de Amerikaanse Superbowl werd het idee voorgesteld om een Belgian Bowl te organiseren. Het gaat door in Oostende op 4 juni. Dus voor alle liefhebbers van Amerikaans voetbal is Oostende de plaats. Ik ging gisteren naar de kick-off voor het sportieve project. De vrouw links in de foto is Nancy Bourgoignie, onze schepen voor sport. De andere vrouw in de foto is een locale miss, ook en mooie vrouw. De man die de blauwe helm vasthoudt met het zwarte T-shirt met rode opschrift is Channel Zero zanger Franky De Smet Van Damme

09:07 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, american football, belgian bowl |  Facebook |

08-02-11

Sophie's Action

I finally finished my photos from Torhout's Christmas badminton Tournament last weekend. Discovered some little pearls I hadn't noticed before. Like this great shot of Sofie Descheemaecker going for a shuttle sent to the back of the court. Notice how her distance and positioning are just perfect.

IMG_1855_DESCHEEMAECKER_SOFIE.jpg

Ik slaagde er eindelijk in om mijn foto's van het Kersttoernooi in Torhout afgewerkt te krijgen in het afgelopen weekeinde. Ik ontdekte nog enkele pareltjes. Zoals dit shot van Sofie Descheemaecker die een shuttle gaat pakken die naar de achterkant van haar terrein gestuurd werd. Zie hoe haar afstand en positionering tov de shuttle perfect zijn.

07:04 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, sofie descheemaecker |  Facebook |

13-01-11

Some Boys

Girls yesterday, but I also managed to get some photos of boys in my experimental format.
Working our way down: Sam Lemey, Broes Naeye and Lode Devos.
I could produce photos in this size, but I fear it may get boring after a while and not give an overall impression of our great sport.

 

IMG_1697_LEMEY_SAM_WS.jpg

IMG_1708_NAEYE_BROES_WS.jpg

IMG_2163_DEVOS_LODE_WS.jpg

Gisteren de meisjes, Kevin uitgezonderd, maar ik slaagde er ook in wat foto’s van jongens te maken in mijn experimenteel formaat.
Van boven naar onder: Sam Lemey, Broes Naeye en Lode Devos.
Ik zou foto’s kunnen afwerken in dit formaat, maar ik vrees dat het wat dreigt te vervelen naar verloop van tijd. Dit formaat laat ook moeilijk toe om een algemeen beeld van de sport te krijgen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, sam lemey, broes naeye, lode devos |  Facebook |

12-01-11

Other size of photos

The past weeks I have been working together with a communication agency on a new website for our provincial badminton federation. The agency made a great looking mock-up of the new home page. It is very attractive but I had problems with the initial size of the photo they proposed. The photo’s in this post show you the proportions. The possibilities with this size are limited as badminton is a sport you usually play standing up. In saying “usually” I refer to the ‘badminton blooper’ photos I published here recently, where some players chose for a more horizontal position. I took these photos when I visited the Christmas tournament in Torhout. Although I am pleased with the result, I found it an effort to try and take badminton photos that fit this kind of finishing. So in the end this size will not be maintained for the home- or landing page, but I have heard that a puzzle strategy will be adopted where other components on the home page can be adapted to the chose size of the photo. I’m looking forward to experimenting with that.
In these photos: Kevin Desloovere and Shauni Goemaere, Shauni Goemaere and Nena De Dauw.

 

IMG_1517_DESLOOVERE_GOEMAERE_WS.jpg

IMG_1521_GOEMAERE_SHAUNI_WS.jpg

IMG_2167_DEDAUW_NENA.jpg

De afgelopen weken werkte ik samen met een communicatie firma aan een nieuwe webstek voor onze provinciale badminton federatie. Het agentschap maakte een fantastische mock-up van de nieuwe home pagina. Heel aantrekkelijk, maar ik had wat problemen met de initieel voorgestelde afmetingen van de foto. De foto’s in deze post tonen je de verhoudingen. Dit beperkt de mogelijkheden qua badminton fotografie omdat het nu eenmaal een sport is die je meestal recht opstaand speelt. Ik zeg “meestal” terugdenkend aan de ‘badminton blooper’ foto’s die ik hier de afgelopen weken publiceerde. Dat maakt duidelijk dat sommige spelers toch graag plat gaan voor de foto. Ik maakte deze foto’s tijdens mijn bezoek aan het Kersttoernooi in Torhout. Ik ben tevreden met het resultaat, maar het kostte mij toch inspanningen om foto’s te maken die ik in dit formaat kan afwerken. Dus na dit geëxperimenteer worden deze afmetingen toch niet weerhouden. Ik heb vernomen dat wij het formaat kunnen kiezen en dat de andere componenten op de landingspagina zich zullen aanpassen aan het formaat van de foto. Ik zie er naar uit om daar mee te experimenteren.
In deze foto’s: Kevin Desloovere and Shauni Goemaere, Shauni Goemaere and Nena De Dauw.

11-01-11

Coming Back Out of the Water

Coming out of the cold water, some were having less fun than before they went in. Wearing a colourful outfit like the girl in the first photo, attracts the lens. Wearing a kilt can help as well. And then finally the shart contrast of a very small bikini topped with scarf and woolly hat.

IMG_2581_STRIPED-GIRL.jpg

IMG_2585_SCOTSMAN.jpg

IMG_2591_BIKINI_WEB.jpg

Sommigen genoten duidelijk minder toen ze het water verlieten dan voor ze er in doken of wandelden. Een kleurrijke uitrusting dragen, zoals het meisje in de eerste foto, trekt de lens aan. Een kilt kan het zelfde effect hebben. En dan tot slot het scherpe contrast tussen een klein bikinitje met sjerp en wollen muts.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

10-01-11

Preparing to go in

The fun part of going to the New Year's Dip is watching the colourful characters go by. Love the colours and the stockings on the girl in the right of the first picture. Dunno if the second picture shows a walking Christmas tree or something else. And the thirs picture, I won't even try to comment.

IMG_2553_RED-STOCKINGS_WEB.jpg

IMG_2558_GREEN-MAN_WEB.jpg

IMG_2559_STORK-LADY_WEB.jpg

Het leukste aan de Nieuwjaarsduik is de kleurrijke karakters bewonderen die er passeren. De kleuren en vooral de kousen van het meisje rechts op de eerste foto spraken mij aan. Ik weet niet of de tweede foto een wandelende Kerstboom of iets anders toont. En de derde foto: ik waag mij niet eens aan een commentaartje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, oostende |  Facebook |