07-01-11

Steffi Annys Down

I managed to leave one badminton blooper in the staging area here @ skynet.
Steffi Annys, one of our province's top players went down as well. But then the usually does a couple of times. Steffi follows the shuttle all the way.

IMG_1552_ANNYS_STEFFI.jpg

Ik slaagde er in van één blooper foto in het beheerssysteem van skynet te laten steken.
Steffi Annys, een van de top speelsters in onze provincie, ging ook plat. Maar dat zijn we gewoon van haar. Steffi volgt de stuttle steeds tot het einde.

06:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (13) | Tags: badminton, sport, steffi annys |  Facebook |

02-01-11

Ella's Blooper

The last photo in my series of badminton bloopers features Ella Verloigne who really seems to be betting intimate with the shuttle.

IMG_2188_VERLOIGNE_ELLA.jpg

Mijn laatste foto in de reeks van badminton bloopers heeft Ella Verloigne in de hoofdrol. Zij lijkt pas echt intiem te zijn met de shuttle.

 

09:36 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, ella verloigne |  Facebook |

31-12-10

Damn That Shuttle

Badminton players are trained to keep a sharp eye on the shuttle. Some of them continue to practice what they have been trained even after it has landed. Like Shauni Goemaere and Kevin Desloovere here in this photo.

IMG_1512_DESLOOVERE_GOEMAERE.jpg

Badmintonners worden getraind om op de shuttle geconcentreerd te blijven. Zelfs nadat de shuttle geland is blijven sommigen het ding onverstoord in de gaten houden. Zoals Shauni Goemaere en Kevin Desloovere in deze foto.

07:02 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (5) | Tags: badminton, sport, shauni goemaere, kevin desloovere |  Facebook |

30-12-10

Nena Misses

When your racket is over your shoulder and behind your head and the shuttle is on the ground, you just know something has gone wrong. Luckily Nena De Dauw does not loose her good humor after this blunder. She won the match, went on the play the final and came second.

IMG_1958_DEDAUW_NENA.jpg

Wanneer je racket zich achter je hoofd bevindt en de pluim op de grond ligt, dan weet je dat er iets verkeerd liep. Maar Nena De Dauw laat deze blunder haar gevoel voor humor niet verpesten. Ze won deze match en mocht de finale spelen. Ze werd tweede op het toernooi.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport, nena de dauw |  Facebook |

29-12-10

Ellen Doms Bloops

Badminton girls called Ellen did not seem to have their best day as far as footwork goes in Torhout. Ellen Doms was caught in the wrong foot as well. Miraculously she did not fall, she managed to regain her balance.

IMG_1826_DOMS_ELLEN.jpg

Badminton dames die naar de naam Ellen luisteren hadden precies hun dagje niet in Torhout. Ellen Doms vertrok ook op de verkeerde voet. Zij slaagde er wel ik van haar evenwicht terug te vinden en viel dus niet.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (10) | Tags: badminton, sport, ellen doms |  Facebook |

27-12-10

Badminton Bloopers

Sorry for not posting here, but I wasn't feeling well, spent some time in bed. I did get to visit the badminton tournament in Torhout on the last day. Always great fun the Christmas tournament. I took some photos in the category 'Badminton Bloopers'. This first one features Ellen Vandervreken. Getting the positioning on the court wrong, falling backwards flat on her a.. and watching the shuttle drop nicely inside the lines. In case you have any doubts, Ellen was OK with me using this photo. She is a sportswoman all round.

IMG_1933_VANDERVREKEN_ELLEN.jpg

Sorry voor mijn afwezigheid hier, maar ik voelde mij niet lekker, bleef even in bed. Ik kroop er net op tijd uit om de laatste dag van het Kerstbadmintontoernooi in Torhout te geraken. Ik maakte er enkele foto's die je onder de categorie 'Badminton Bloopers' kan rangschikken. De eerste met Ellen Vandervreken in de hoofdrol. Ze stond op de verkeerde plaats, viel achterover plat op haar g.. en kon toekijken hoe de shuttle mooitjes binnen viel. En voor het geval je zou twijfelen: ik mocht deze foto gebruiken van Ellen. Een sportieve vrouw.

20:17 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: badminton, sport, ellen vandervreken |  Facebook |

20-12-10

Ine 'Air' Lanckriet

Watching Ine Lanckriet, the youngest A-player in our province, you'd think she never touches the ground. But obviously gravity does get a hold of her between strokes. But not for too long.

LANCKRIET_INE_COLLAGE.jpg

Wanneer je Ine Lanckriet's spel volgt, de jongste A-speelster in onze provincie, zou je de indruk krijgen dat zij de grond nooit raakt. Maar tussen de slagen in doet de zwaartekracht toch haar werk. Niet voor lang.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, ine lanckriet |  Facebook |

14-12-10

Lize Verschaeve

Lize Verschaeve is a young player I don’t know that well, I know her trainers well enough and the president of her club is a friend. I was browsing trough my photos of the provincial championships and noticed photos of 3 stages of an overhead movement. So I decided to spend some time selecting/cutting/pasting to make this special composition. Not perfect, but I’m pleased for a first try at something like this.

 

Verschaeve_Lize.jpg

Lize Verschaeve is een jonge speelster die ik niet zo goed ken. Haar trainers ken ik wel goed en de voorzitter van haar club, Gits, is een vriend. Ik bladerde door mijn foto’s van de jongste provinciale kampioenschappen en ontdekte 3 stadia van een slag. Dus besliste ik mij wat te amuseren met selecteren/knippen/plakken om deze speciale compositie te maken. Niet perfect, maar ik ben wel tevreden met het resultaat voor een eerste dergelijk experiment.

08:25 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, lize verschaeve |  Facebook |

12-12-10

Shauni Stretches to the Limit

Continuing with another alternative badminton action shot. This one features Shauni Goemaere, also a girl I have been following since she was very young. I don’t know what you people will start thinking of me, with these kind of expressions, but believe me, my interest is purely ‘people in sports’, I like to see kids grow in their sport. And yes, I do have boys that I follow as well, only for some reason I seem to get better pictures of the girls. I think they just move better than the men. Here Shauni seems to stretch to the limit and I do believe that the shuttle is passing over her racket. But you cannot accuse her of not trying.

 

IMG_9934_GOEMAERE_SHAUNI.jpg

Nog een alternatieve badminton actiefoto. Shauni Goemaere deze keer, ook een meisje die ik al volg sinds ze heel jong was. Jullie krijgen misschien rare gedachten van mij, met zo’n uitdrukkingen, maar gelijk mij, mijn interesse is puur in ‘mensen in sporten’. Ik hou er van om jonge mensen te zien groeien in hun sport. En ja, ik volg ook jongens, alleen lijken de foto’s van de meisjes beter te slagen.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: badminton, sport, shauni goemaere |  Facebook |

11-12-10

Watching the Shuttle go by

One of my favourite badminton models, Justine Vercruysse, watches the shuttle pass and counts on mixed doubles partner Matthias Raepsaet to get this one back over the net. I worked with Justine when she was still a young girl on photos to illustrate a book on badminton technique. Her poses were sublime, I could always get pictures right the first time with Justine.

 

IMG_9906_VERCRUYSSE_JUSTINE.jpg

Een van mijn favoriete badminton modellen, Justine Vercruysse, volgt de passerende shuttle en rekent er op dat haar gemend dubbel partner Matthias Raepsaet het ding terug over het net krijgt. Ik heb voor het eerst met Justine gewerkt toen ze nog een jong meisje was, ik maakte dan foto’s om een boek over badminton techniek te illustreren. Haar poses waren steeds subliem, met haar moest ik zelden iets over doen.

10:28 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (3) | Tags: badminton, sport, justine vercruysse |  Facebook |

10-12-10

Wheelchair Badminton is not for Sissies

I have learned that having to use a wheelchair does not make you completely helpless or unable to do sports. My wife trains badminton players who use wheelchairs and she makes them work. Knowing how to manoeuvre your chair precisely is important, to her warming up usually contains elements like manoeuvring on a badminton court between cones. Strength comes in handy as well, so how about circling the court pulling along another wheelchair user. I use a wheelchair from time to time so I can match my skills with these guys from time to time. I don’t do these kinds of exercises, too hard on my tennis elbow. 

IMG_4343.jpg

IMG_4344_D&P.jpg

Ik heb geleerd dat de nood om een rolstoel te gebruiken je niet compleet hulpeloos maakt of je belet om te sporten. Mijn vrouw traint rolstoel badmintonners en ze doet ze werken. Goed kunnen manoeuvreren met je stoel is belangrijk, dus in haar opwarming steekt er meestal een element in waarbij je rond kegels op de baan moet draaien. In tempo, natuurlijk. Kracht komt ook goed van pas, dus enkele rondjes rond de baan met een collega op sleeptouw helpt de spieren te ontwikkelen. Af en toe neem ik ook eens plaats in een stoel om mij te meten met deze mannen. Maar dit soort oefeningen zie ik mij niet doen, mijn tennis elleboog laat dat niet toe.

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (14) | Tags: badminton, sport, badwheels |  Facebook |

27-11-10

Liene Desloover

A young woman who often comments on my blog is C1 player Liene Desloover. Here in action in the mixed doubles in tournament DZ99 edition 2010.

Liene-collage.jpg

Een jonge vrouw die vaak commentaar laat hier op mijn blog is C1-speelster Liene Desloover. Hier in actie in de gemengd dubbels op toernooi DZ99, de 2010-editie.

08:36 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, badminton, liene desloover |  Facebook |

25-11-10

Siel Demeyere

I’ve been following Siel Demeyere since she was a small girl. She has always been elegant in her court dynamics opening up when she plays. This is another good example of this. Now I know this is a bit delicate because one could criticise that she should have had her right foot forward. But the photo makes abundantly clear that she would have likely been too late and would have missed the shuttle in this particular instance. So I’m perfectly OK with this action. Siel is trainer and B1-player, by the way.

 

IMG_9744_DEMEYERE_SIEL.jpg

Ik volg Siel Demeyere al sinds zij een klein meisje was. Haar baan dynamiek tijdens haar spel heb ik altijd al heel elegant gevonden. Dit is opnieuw een mooi voorbeeld daarvan. Ik besef dat het wellicht technisch beter geweest was met haar rechter voet voor. Maar de foto maakt ook duidelijk dat ze dan wellicht te laat bij de shuttle was. Dus ik vind deze actie OK. Siel is trainster en B1-speelster.

08:37 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, badminton, siel demeyere |  Facebook |

24-11-10

Maes Brothers

I noticed yesterday that the previous 13 posts on this blog do not feature people. You get that when you visit a cemetery like Père Lachaise, obviously, people come well packaged there, fortunately. And I resisted asking pretty women to pose on the monuments for me, some may have considered that in poor taste. So time for some real live people on this blog.
I dropped in during a badminton interclub match at Gits, a town near Roeselare, some 40 kilometres from where I live. I caught the brothers Maes in action, Jonas and Ruben. I couldn’t help noticing that Ruben likes to take off, while Jonas keeps both feet firmly on the ground. Has he then finally come down to earth? Just joking, Jonas, no harm meant. Next time I’ll try to take some photos when you are actually doing something. Good luck with the decisive match tomorrow!

 

IMG_1112_MAES_MAES.jpg

IMG_1120_MAES_MAES.jpg

Gisteren merkte ik op dat de vorige 13 postst op deze blog geen mensen tonen. Dat krijg je natuurlijk wanneer je een begraafplaats zoals Père Lachaise bezoekt. De mensen zijn er goed verpakt, gelukkig maar. En ik kon er ook aan de verleiding weerstaan om mooie vrouwen te vragen om bij de grafmonumenten te poseren. Zoiets zou door sommigen als ‘slechte smaak’ bestempeld kunnen worden. Maar goed, hoog tijd voor wat levendige mensen op deze blog.
Een tweetal weken terug bezocht ik de badmintonclub van Gits, dicht bij Roeselare, zo’n 40 km van mijn woonplaats. Ik trof er de broeders Maes, Jonas en Ruben in volle actie. Het viel mij op dat Ruben graag van de grond gaat, terwijl Jonas stevig met beide voeten op de grond blijft staan. Heeft Jonas dan eindelijk aarding gevonden? Grapje, hoor, Jonas, ik weet dat je er wel tegen kan. Volgende keer probeer ik wat foto’s te maken wanneer je ook iets doet. Succes met de belangrijke match morgen!

09:02 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (9) | Tags: badminton, sport |  Facebook |

24-10-10

Need a favour - Heb een gunst nodig

Regular followers of my blog know that my darling wife is a pioneer in training badminton for wheelchair users in Flanders. In the margin of our provincial badminton federation she had created a project named 'BadWheels' short for 'Badminton Wheelchairs'. To her surprise the other week she was informed that she has been nominated for the Marc Herremans award. Marc Herremans is a very successful Belgian triathlete who fell cycling in 2002 and is since then paralyzed. He is still a great sportsman today, but runs a foundation called 'To walk again' that organizes all kinds of initiatives for sportspeople with physical limitations.
So my question is: would you please take the trouble to vote for my wife's project? It would help us promote the initiative even more so that we can grow to give even more wheelchair users access to our great sport.
To vote go to the website sporta and then click on the menu-item "Feel good event". Then you click on "Trofee M. Herremans". And then choose "Cat: Organisaties". Then on the right of the screen "West-Vlaanderen: BadWheels". And then you scroll to the bottom of the screen and click on the button "BadWheels".
If you click on someting else, we won't hate you. All initiatives are worth while, there are no losers in this game, only winners.
Thanks for your help!

IMG_2168_DIMI.jpg

Regelmatige bezoekers aan mijn blog weten dat mijn teerbeminde vrouw een pionier is in badminton training voor rolstoelgebruikers in Vlaanderen. In de marge van de West-Vlaamse Badminton Federatie creëerde zij een project 'BadWheels', kort voor 'Badminton Wheelchairs'. Ze was heel erg verrast vorige week toen ze ingelicht werd dat ze genomineerd is voor de Marc Herremans Award.
Marc Herremans is een zeer succesvolle Belgische triatleet die in 2002 tijdens het fietsen ten val kwam en sindsdien verlamd is aan de onderste ledematen. Hij blijft een groot sportman ook in zijn rolstoel en richtte een stichting op 'To walk again' die allerhande initiatieven voor mensen met een fysieke beperking inricht. Mijn vrouw werkt veel samen met die organisatie.
Mag ik jullie vragen om te stemmen voor Annie's project? Het zou ons helpen het initiatief nog meer te promoten zodat wij nog meer rolstoelgebruikers toegang kunnen geven tot onze toffe sport.
Om te stemmen ga je naar de website van sporta en je klikt op het menu-item "Feel good event". Dan klik je op "Trofee M. Herremans". Daarna op "Cat: Organisaties". En dan rechts op het scherm "West-Vlaanderen: BadWheels". En dan scrol je naar onderen waar je de knop "BadWheels" klikt.
Kies je om op iets anders te klikken, dan gaan we je niet haten, hoor. Alle initiatieven lonen de moeite, er zijn geen verliezers in dit spel, alleen winnaars.
Bedankt voor jullie hulp! 

10:51 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, badminton, rolstoel, wheelchair, badwheels |  Facebook |

22-10-10

It’s a hell of a way to get back on your feet.

Ropeskippers don’t just stand up when they are down. Don’t try this at home, unless you are a member of this club.

 

COLLAGE3.jpg

Ropeskippers staan niet gewoon op wanneer ze op de grond liggen. Best thuis niet proberen, tenzij je lid bent van deze club, natuurlijk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

21-10-10

Did I do OK, trainer?

The skipper ends in a grand écart facing the trainer. Did she do well? Trainer Ilse isn’t in focus as I was concentrating on the skipper. But I think I can detect a satisfied smile on her face in this picture.

 

IMG_9158.jpg

De skipster eindigt in een grand écart met haar gezicht naar de trainster. Heeft ze het goed gedaan? Trainster Ilse is hier niet mijn scherpstellingspunt, ik concentreerde op de skipster. Maar ik meen toch een voldane glimlach te herkennen op het gezichtje van Ilse.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

20-10-10

Does she touch the ground?

Obviously she does have both feet on the ground from time to time, although the photos tell another story. I think these four photos clearly show you how dynamic the sport ropeskipping is, these girls don’t stand still al lot. Are they capable of standing still? A couple of weeks ago I was in the sports centre one Sunday morning when they were practicing. One girl was skipping, the others were watching. I noticed that the girls standing up were moving, swaying to the music or doing little exercises while they were watching.

 

COLLAGE2.jpg

Van tijd tot tijd staat ze toch met beide voeten op de grond, hoor. De foto’s vertellen natuurlijk een ander verhaal. Deze foto’s tonen je wel duidelijk wat voor dynamische sport ropeskipping wel is. Deze meisjes staan niet vaak stil. Kunnen ze dat wel? Een paar weken terug passeerde ik in de sporthal op een zondagmorgen toen ze aan het trainen waren. Eén meisje skipte, de rest keek toe. Het viel mij op dat de meisjes die rechtstaand toekeken constant in beweging waren. Ze wiegden op de maat van de muziek of ze deden kleinen oefeningen terwijl ze toekeken.

08:40 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

19-10-10

Acrobatic Girls

COLLAGE1.jpg

I managed to steal an hour last Sunday to go and take some pictures of girls skipping. I like the acrobatics the girls display. Boys skip as well, but they are a minority. Not that that really bothers me, I realize that I post a lot of pictures of women and girls on my blog, but it is the result that counts, not the gender. I find this picture pretty powerful. But then most skip girls I know are pretty strong, this is not a sport for girlies.

 

 

 

Vorige zondag vond ik een uurtje om wat foto’s van touwtjesspringende meisjes te gaan maken. Ik hou van de acrobatie die met de sport gepaard gaat. Jongens springen ook, maar ze zijn in de minderheid. Dat stoort mij niet. Ik weet dat ik hier veel foto’s van vrouwen en meisjes post, maar voor mij telt het resultaat, niet het geslacht. Ik vind deze collage krachtig. Maar dan de meeste springmeisjes die ik ken zijn sterk, dit is geen sport voor poppemiekes.

10:32 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, ropeskipping |  Facebook |

06-10-10

Lotje me Zotje

'Lotje me Zotje' refers to the girl in this picture: Lotte Derudder, 12 years old, topsport badminton. Lotje is a affectional deformation of her name, like you would say Annie to someone who is called Antoinette. And "me zotje" means someting like "silly girl", but meant in a positive way. And Zotje rhymes with Lotje. Lotte played a great game agains a player from my stable who is 10 years her senior and has a powerful game. But Lotte won on technique and stamina. Great job, Lotte, congrats!

IMG_8715_DERUDDER_LOTTE.jpg

Lotte Derudder, 12 en topstportster, volg ik nu al een jaar of 2 in het badminton circuit. Afgelopen zaterdag op het toernooi Tielt stond ze tegenover een speelster uit mijn stal die 10 jaar ouder is en krachtig speelt. Maar Lotte haalde het op techniek en uithoudingsvermogen. Proficiat, Lotte!

07:00 Gepost door pieterbie in badminton | Permalink | Commentaren (15) | Tags: badminton, sport, lotte derudder |  Facebook |

21-09-10

Jogging in the Jardin des Plantes

It must be great jogging under the trees when it is so hot and sunny. I particularly liked the special light effects of the sun being filtered by the trees. I cheated in this photo, I blew up the saturation and contrast. But I like it.

IMG_6990_JardinJogger.jpg

Het moet leuk zijn onder de bomen joggen als het warm en zonnig is. Ik hield wel van de speciale licht effecten, de zon wordt hier gefilterd door de bomen. Deze foto heb ik wel zwaar bewerkt, verzadiging en contrast heb redelijk opgeblazen. Maar ik vind het wel leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, nature, paris, france |  Facebook |

13-09-10

Lean

At my place of work we are running a project to make our way of working leaner. We try to cut processes that can be considered as waste, stick to the essence, work more efficiently. I don’t know why, but even when taking some relax time during the weekend, I am suddenly reminded of the project.

 

IMG_5279_LEAN.jpg

IMG_5281_LEAN.jpg

Op ‘t werk loop een project om onze werkwijze meer ‘lean’, lenig, efficiënt te maken. We besparen op processen die als verspilling aanzien kunnen worden, we beperken ons tot de essentie, werken meer doeltreffend. Ik weet niet waarom, maar zelfs wanneer ik er relax op uit trek om wat foto’s te nemen tijdens het weekeinde, word ik plots aan het project herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sport, gymnastics, gentse feesten |  Facebook |

21-08-10

Jean-Mi Saive: capturing the moment

Sport is emotions. A great win or a defeat usually causes a great emotional stirr in the athletes. Jean-Mi is clearly an emo guy.

IMG_7480_SAIVE_JEAN-MICHEL.jpg

Sport is emotie. Een winst of verlies genereert sterke emoties bij de sporter. Jean-Mi is duidelijk een emo man.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, jean-michel saive, table tennis |  Facebook |

20-08-10

Saive & Ovtcharov

Last weekend Oostende hosted the 12th Table Tennis Masters. I saw Belgium's best, Jean-Michel Saive, play the best masters of the past 5 years. Jean-Mi, ranked 48 in the world, won his first match against Frenchman Christophe Legout (55th on the world ranking). He then played a very good match against the top seed Germany's Dimitrij Ovtcharov, the winner of the masters.  Jean-Mi in action in the first photo, Dimitrij in the second.

IMG_7537_SAIVE_JEAN-MICHEL.jpg
IMG_7552_OVTCHAROV_DIMITRIJ.jpg

Vorig weekeinde zag ik Oostende de 12e Masters Tafeltennis. Jean-Michel Saive, België's beste speler, zette zijn beste masters neer van de afgelopen 5 jaren. Jean-Mi, 48e in de wereld, won zijn eerste match tegen de Franse Christophe Legout (55e op de wereldranglijst). Hij speelde een goede halve finale tegen de best geplaatste speler Dimitrij Ovtcharov, de uiteindelijke winnaar van de masters. Jean-Mi zie je hier in de eerste foto, Dimitrij in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, table tennis, jean-michel saive |  Facebook |

18-08-10

Portraits of Hermes Girls

Next to the team photos, I made portraits of each individual girl. The shirts weren't ready, so they had to get into the shirt of last year's girl. That was funny, because not all girls are the same size.

From left to right: Nymphe Verrelst, Yana De Leeuw, Eline David en Julie Vermander.

Collage-portraits_WEB.jpg

Ik maakte niet alleen ploegfoto's maar ook portretten van elk individueel meisje. De shirts waren niet klaar, dus moesten de meisjes de shirts van hun voorgangers aantrekken. Dat was grappig omdat de maten natuurlijk niet altijd overeenkomen.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes oostende |  Facebook |

17-08-10

Hermes New Team

At the end of June I was invited as the first photographer to take pictures of the new Hermes first ladies team. They play in het highest division in Belgium. The girls were on time and complete except for Leen Catrysse who was on holiday. The whole team except 3 girls has been renewed. You'll find the names under the photo.

IMG_4823_TEAM.jpg

7 Karolien Verstrepen, 3 Sarah Degryse, 2 Eline David, 8 Lies Van Wyngene, 9 Anja Van Damme, 12 Yana De Leeuw, 4 Femke Allemeersch, 1 Julie Vermander, 5 Nymphe Verrelst

Op het einde van juni werd ik uitgenodigd als eerste fotograaf om foto's te nemen van de nieuwe eerste damesploeg van Hermes Oostende. Ze spelen in de eredivisie, België's hoogste. De meisjes waren op tijd en voltallig aanwezig met uitzondering van Leen Catrysse die op vakantie was. De ganse ploeg, 3 meisjes uitgezonderd, is vernieuwd. Je vindt de namen onder de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende |  Facebook |

12-08-10

Chess isn't a sport; is it holiday?

Our minister for sports decided that chess isn't a sport, because there is no physical exercise involved. This guy finds it a marvelous way to spend his holiday. And doing it outside in a green area must make it even more ejoyable.

IMG_6873_CHESS.jpg

Onze minister voor sport besloot dat schaken geen sport is omdat er geen lichamelijke inspanning mee gemoeid gaat. Deze man vindt het een fantastische manier om zijn vakantie door te brengen. En het in open lucht doen in een groene omgeving laat je nog meer genieten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, people, chess |  Facebook |

05-08-10

Are you being served?

Some girls have a very elegant way of serving the ball. This is very much like the photo on my private calling card, I managed to get a nice cut-out of the girl.

IMG_6059_SERVICE.jpg


Sommige meisjes hebben zo’n elegante manier om de bal op te slaan. Dit soort foto prijkt op mijn privé visitekaartje, het meisje mooi uitgeknipt. Dat is wel al van enkele jaren terug.


07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

04-08-10

Hurt

Spectators and in particular those who have never tried beach sports, often wonder if it hurts when the players hit the sand. The expression on the face of the girl in the drama photo I posted here earlier was likely one of disappointment rather than hurt. Here I managed go get a player just when she impacted on the sand, and I don’t think you can doubt after seeing her little face: it hurts.

IMG_6036_HURT.jpg

 

Toeschouwers en zeker die die zelf nooit strandsporten gedaan hebben, vragen zich dikwijls af of het pijn doet wanneer spelers in het zand bijten. De gelaatsuitdrukking van het meisje in de drama-foto die ik hier eerder postte zal er eerder een geweest zijn van teleurstelling dan van pijn. Hier wist ik een meisje vast te leggen net wanneer ze in het zand impacteerde en ik denk niet dat er nog weinig twijfel kan zijn: het doet pijn.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

03-08-10

Ball Girl

Not only the players can provide you with fun shots, the ball boys and girls can be fun to observe as well. Here a non verbal communication was taking part from one end of the court to the other. I didn’t understand what they were trying to communicate. I hope they weren’t making fun of the photographer.

 

COLLAGE_BALL-GIRLS.jpg

 

Niet enkel de spellers kunnen je leuke foto’s bezorgen, de ballen jongen en meisjes zijn ook leuk om in de gaten te houden. Hier een staaltje non-verbale communicatie tussen de twee uiteinden van een terrein. Geen idee waarover ze het hadden, ik hoop alleen dat ze geen slechte dingen over de fotograaf communiceerden.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |