15-03-17

On Both Sides of the Channel

Sounds like a title for a Julian Barnes novel. But MizzD’s photo of a statue in the Hoek of Holland caught my eye because I photographed its sister statue in London near Liverpool Street Station. In the years leading up to World War II Jewish children were evacuated from mainland Europe to the UK to save them from the Nazi tyranny. Thanks to MizzD for this Dutch/Belgian collaboration in blogging.

 art, london, uk, The Netherlands

art, london, uk, The Netherlands

Klinkt als een titel voor een roman van Julian Barnes. MizzD’s foto van een standbeeld in de Hoek van Holland trok mijn aandacht omdat ik het zusterbeeld in Londen fotografeerde, nabij Liverpool Street Station. In de jaren die de Tweede Wereldoorlog vooraf gingen werden Joodse kinderen uit het Europese Vasteland naar de UK geëvacueerd om ze veilig te stellen van de tirannie van de Nazi’s. Dank aan MizzD voor deze BelgoNed samenwerking in bloggen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, the netherlands |  Facebook |

21-02-17

Art @ Foyles

Foyles Charing Cross is the company's flagship bookstore. With 4 miles of shelving and over 200.000 titles. You can eat and drink there and there is an art gallery next to the restaurant. Soho at its best.

art, london, uk

art, london, uk

Foyles Charing Cross is het vlaggeschip van de firma's boekekwinkels. 6,5 km aan boekenrekken met meer dan 200.000 titels. Je kan er eten en naast het restaurant vind je een kunstgalerij. Soho op z'n best.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

20-02-17

Soho Bookshop

Soho is not merely well known for its shopping or its music shops in Denmark Street, you'll also find a lot of book shops in Soho.

art, shopping, london, uk

Soho is niet louter bekend voor shopping of de muziekwinkels in Denmark Street, je vindt er ook veel boekenwinkels.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, shopping, london, uk |  Facebook |

13-02-17

Nudity

Even today, nudity is still something of a taboo. In the 60's many people demonstrated for the right to be nude. And quickly this brings me back to our 60's revolutionary heroes John Lennon & Yoko Ono who posed nude for the cover of their album Two Virgins. Retailers wanted to sell this record, but this was so controversial for the time that they rapped it in brown paper before displaying it in their shops.  The painting I used to illustrate this post hangs in the National Gallery in London. The bathers by Paul Cézanne. And here I will conclude my posts about Revolution.

  IMG_0237_LONDON_NATIONAL-GALLERY.jpg

Vandaag nog blijft naakt een taboe. In de 60's demonstreerden heel wat mensen voor het recht om naakt te zijn. En kom ik snel terug bij onze 60's revolutionaire helden John Lennon en Yoko Ono die naakt poseerden voor de cover van hun album Two Virgins. Winkeliers wilden de plaat verkopen, maar dit was zo controversieel dat ze het probleem oplosten door het album in bruin papier te verpakken. Het schilderij dat ik gebruikte om deze post te illustreren hangt in het National Gallery in Londen. De baadsters door Paul Cézanne. En hiermee eindig ik mijn reeks over revolutie.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, uk, london |  Facebook |

09-02-17

Sexual Revolution

Writing this post, my first question was how to document this without offending and taking into account that I'm not really a people photographer and certainly not into nude or risqué. But then this stretches the creativity with my portfolio. 
Sexual Liberation was a social movement that challenged traditional codes of behaviour related to sexuality and interpersonal releationships. Acceptance of sex outside the traditional heterosexual, monogamous relationships (primarily marriage), contraception and public nudity were items high on the agenda of the movement. 
Later issues like normalization of premarital sex, homosexuality and alternative forms of sexuality followed, things we take for granted today, but in the sixties the movement fought for this. 
Even more later on and still today in many coutries abortion became the next step. 
I hope nobody takes offence to the way I have illustrated this element of the 60's revolution. 
The painting is in the National Galley in London, it is by Hendrik Goltzius. It shows the God Jupiter trying to seduce Antiope. 

  

art, london, uk

art, london, uk


Toen ik deze post begon te schrijven was mijn belangrijkste vraag hoe ik dit zou illustreren zonder aanstoot te geven. En rekening houdend dat ik niet echt een mensen fotograaf ben en mij nog nooit aan naakt of gewaagd bezondigd heb. Maar dit is een goede oefening voor het creatief gebruik van mijn portfolio.
 
De sexuele bevrijding was een sociale beweging die de traditionele gedragcodes voor sexualiteit en interpersoonlijke relaties in vraag stelde. Aanvaarding van sex buiten traditionele heteresexuele en monogame relaties (huwelijk), anticonceptie en publieke naaktheid stonden hoog op de agena van de beweging. 
Later kwamen vragen zoals het normalisern van sex voor het huwelijk, homosexualiteit en alternatieve vormen van sex aan bod, zaken die wij vandaag als van zelfsprekend beschouwen. Maar in de 60's heeft de beweging daar voor gevochten. 
Nog later kaartte de beweging abortie aan en dat blijft vandaag nog een gevoelige topic in veel landen. 
Ik hoop dat nietmand aanstoot neemt aan de manier waarop ik deze post gedocumenteerd heb. 
Het schilderij vind je in de National Gallery in Londen, het is van Hendrik Goltzius. Het toont de god Jupiter die Antiope probeert te verleiden. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

07-02-17

The Proletarian Cultural Revolution

About the same time The Beatles started contributing to the revolution, over in China Mao Zedong started the Proletarian Cultural Revolution. He was not exactly striving for peace as it is estimated that between 1,7 and 8 million people were killed in trying to align the people to his dictatorial learnings. 
The first photo shows a Chinese clothing cupboard from the Ming Dynasty (1550-1600). 
The second photo shows two dragons in front of a betting shop in Chinatown London. 
The third photo was taken in Chinatown Liverpool: a dragon at the foot of the gate to Chinatown. 

art, london, uk, liverpool, chinatown

art, london, uk, liverpool, chinatown

art, london, uk, liverpool, chinatown

Ongeveer dezelfde tijd dat The Beatles begonden bij te dragen aan de revolutie, startte Mao Zedong in China de proletarische culturele revolutie. Niet dat hij op vrede doelde gezien er geschat 1,7 à 8 miljoen mensen omkwamen in een poging om het volk gealigneert te krijgen op zijn dectatoriale leer. 
De eerste foto toont een Chinese kleerkast van de Ming Dynastie (1550-1600). 
De tweede foto toont twee draken voor een gokwinkel in Chinatown in Londen. 
De derde foto is er eentje van Chinatown in Liverpool: een van de draken aan de toegangspoort. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, liverpool, chinatown |  Facebook |

03-02-17

Say You Want a Revolution

When I was in London in the beginning of this year, I visited the exhibition 'Say You Want a Revolution' in the Victoria & Albert Museum.  This exhibition explores the era-defining significance and impact of the late 1960's, expressed through some of the greatest music and performances of the 20th century alongside fashion, film, design and political activism. 

 art, london, uk

art, london, uk

art, london, uk

Toen ik in Londen was in het begin van dit jaar, bezocht ik de tentoonstelling 'Say You Want a Revolution' in de Victoria & Albert Museum. Deze tentoonstelling onderzoekt de betekenis en de impact van de latere jaren 60 via een greep uit de beste muziek en optredens van de 20e eeuw en ook mode, film, design en politiek. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk |  Facebook |

27-01-17

Romantic Peter Pan

Alongside the Serpentine you'll also find the statue to commemorate the place where J.M. Barrie concieved the Peter Pan story. A good excuse to ask Annelies & Tom to pose again.

art, london, uk, kensington gardens, kensington

art, london, uk, kensington gardens, kensington

Langsheen de Serpentine vind je ook het beeld dat toont waar J.M. Barrie op het idee voor Peter Pan kwam. Een goed uitvlucht om Annelies en Tom nog eens te laten poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

25-01-17

Phoning 30 - Italian Gardens

As good a place as any for a phone call, I guess: the Italian Gardens at the end of the Serpentine in Kensington Gardens.

art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning

Een rustig plekje voor een telefoongesprek: de Italian Gardens op het einde van de Serpentine in Kensington Gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning |  Facebook |

23-01-17

Albert

To reach Kensington Gardens we had walked down High Street Kensington and along the road bordering the park, until we reached the magnificent Albert Memorial. Commissioned by Queen Victoria to remember her prince she so loved. It was a wonderful sunny morning and prince Albert was bathing in the sun.

 

 art,london,uk,kensington gardens,kensington

 

Om Kensington Gardens te bereiken, wandelden wij van ons hotel langsheen High Street Kensington en langsheen de aansluitende straat die de onderkant van het park afzoomt. Tot wij aan het herdenkingsmonument voor prins Albert kwamen, onmiskenbaar. Koningin Victoria bestelde dit monument om haar geliefde prins te herdenken. Het was een prachtige zonnige morgen, de prins baadde in de ochtendzon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

22-01-17

Kensington Gardens

On a lovely sunny morning we went for a walk in Kensington Gardens with the kids. Once this was the private garden of Kensington Palace. We strolled up to Diana's memorial fountain and I took a picture of Isis, a sculpture inspired by the Egyptian goddess of nature, installed on the bank of the Serpentine in 2009. On the base of the sculpture the names of 1.000 people who helped raise 2.2 million pounds towards the Royal Parks Foundation Education Centre.

 

art,london,uk,kensington gardens,kensington

 

art,london,uk,kensington gardens,kensington

art,london,uk,kensington gardens,kensington

art,london,uk,kensington gardens,kensington

Op een mooie zonnige ochtend gingen wij wandelen in Kensington Gardens met de kids. Ooit was dit de privé tuin van het aanpalende Kensington Palace. Wij kuierden tot aan de herdenkingsfontein voor wijlen Prinses Diana en ik nam er foto's van Isis, een beeldhouwwerk geïnspireerd door de Egyptische godin voor de natuur. Het werd er in 2009 geïnstalleerd. Op de voet van het beeldhouwwerk vind je 1.000 namen van weldoeners die 2.2 miljoen pond bijeen kregen ter ondersteuning van een educatie fonds voor de Koninklijke Parken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

15-01-17

One more for Highgate Cemetery

George Michael will join his mother at Highgate Cemetery. That will attract more visitors to the unique site. I noticed Zafar Noman's beautiful stone back in 2014. Zafar Noman died at the age of 26 from a brain tumor lies burried in Highgate Cemetery. His parents worked for the World Bank. Zafar was born  in Oxford. He worked for the treasury and wrote columns in newspapers.

art, london, uk, highgate cemetery

George Michael zal zijn moeder vervoegen op Highgate Cemetery in Londen. Die unieke plek zal dan ongetwijfeld pieken qua bezoekersaantal. Ik stond er in 2014 stil bij het graf van Zafar Noman. Hij stierf toen hij amper 26 was aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn ouders werkten voor de Wereldbank. Zafar werd in Oxford geboren. Hij werkte in de UK voor financiën en schreef columns voor kranten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, highgate cemetery |  Facebook |

06-01-17

Camden Market

Another place I plan to re-visit is Camden Market. Lucky for this girl the horse cannot sneeze.

IMG_6885_LONDON_CAMDEN.jpg

Nog een plek die ik terug wil bezoeken is Camden Markt. Gelukkig voor dit meisje kan het paard niet niezen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, camden |  Facebook |

05-01-17

Maritime Museum

A great museum I will be re-visiting in London is the Greenwich Maritime Museum. In particular I want to see the new exhibition about the Harrison Clocks, because time and navigation is all that Greenwich is about. In the photos: the H2, the second clock John Harrison designed to permit perfect measurement of time at sea.

IMG_7119_LONDON_GREENWICH.jpg

IMG_7137_LONDON_GREENWICH.jpg

IMG_7141_LONDON_GREENWICH.jpg

Een ander fantastisch museum dat ik wil herbezoeken is het maritieme museum in Greenwich. In het bijzonder wil ik de nieuwe tentoonstelling zien over de Harrison klokken. Tijdsmeting en navigatie is natuurlijk waar Greenwich voor staat. In de foto: de H2, de tweede klok die John Harrison ontwierp om een perfecte tijdsmeting op zee toe te laten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, greenwich, london, uk |  Facebook |

01-01-17

Doll

Happy New Year, everyone! I'd like to close this series on Middelburg in The Netherlands with the conclusion that some houseboat owners decorate their boat more excentrically than others.

art, middelburg, the netherlands

art, middelburg, the netherlands

Gelukkig Nieuwjaar, iedereen! Ik sluit graag deze reeks van Middelburg in Nederland af met de conclusie dat sommige huisboot eigenaars hun boot op excentriekere wijze versieren dan anderen.

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, middelburg, the netherlands |  Facebook |

19-12-16

Canon Art

In the centre square of the abbey in Middelburg I came across this work of art. No idea who the artist is, but I can enjoy the humour of it.

IMG_9830_MIDDELBURG_CANON-ART.jpg

Op het binnenplein van de abdij in Middelburg vond ik dit kunstwerk. Geen idee wie de artiest is, maar ik kon genieten van de humor.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, middelburg, the netherlands |  Facebook |

11-12-16

Expensive Iconic Photo

Not the first time I have posted a picture of this graffiti reproduction of Afred Eisenstaed's iconic photo of a sailor kissing a nurse on Times Square in New York City in 1945, taken the day Japan capitulated in the Second World War. The photo was auctioned in Vienna last month and fetched 48.000 euro.

art, new york city, nyc, usa, high line

art, new york city, nyc, usa, high line

Niet de eerste keer dat ik een foto post van deze graffiti reproductie van Afred Eisenstaed's iconische foto van een matroos die een verpleegster kust op Times Square in New York City in 1945. De gelegenheid is de dag dat Japan zich overgaf in de Tweede Wereldoorlog. De foto werd vorige maand geveild in Wenen en haalde 48.000 euro.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, new york city, nyc, usa, high line |  Facebook |

03-12-16

Strawberry Field

It is a part of Central Park, NYC, close to where John Lennon lived and was shot in 1980, but the gate to the orphanage in Liverpool still stands, allbeit a copy of the orginal. As you can see, it is still visited frequently.

IMG_7041_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

IMG_7043_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

Het is een deel van Central Park, NYC, nabij waar John Lennon leefte en in 1980 doodgeschoten werd. Maar de toegangtpoort tot het weeshuis in Liverpool staat er nog, al is het een kopie van het origineel. En zoals je kunt zien wordt het nog vaak bezocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

28-11-16

Ecstasy of Saint Teresa

On this day in 1680 the world los a great architect and sculptor: Gian Lorenzo Bernini. The Ecstasy of Saint Teresa is one of his most controversial works that can be found in the church of  Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy, bernini

Op deze dag in 1680 verloor de wereld een groot architect en beeldhouwer: Gian Lorenzo Bernini. De extase van Sint Teresa is een van zijn meest controversiële werken. Je vindt het in de kerk van Santa Maria della Vittoria in Rome.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy, bernini |  Facebook |

21-11-16

Deliver us from Evil

I recently watched 2 good films about child abuse by priests: Spotlight & Deliver us from Evil. The first tells the story of the jounalists in Boston who brought to light the massive child abuse by priests in that city. The second is a documentary film that tells the story of an Irish priest who abused many children in California in the 70's and 80's.  I warn you, the second is not an easy film to watch. I got quite emotional seeing parents break down because of what had happened to their children. The priest would always confess his wrong doings and the church would move him to another city. In both cases the church's strategy was clearly to close ranks and cover up. The Pope never answered to any of the charges, but then as the head of the Vatical State he enjoys immunity from prosecution.
The photo shows the altar of the church Santa Maria della Vittoria in Rome.

art, rome, italy


Recent zag ik 2 goede films over pedofilie door priesters: Spotlight & Deliver us from Evil. De eerste film gaat over de journalistiek die in Boston massief kindermisbruik door priesters aan het licht bracht. De tweede film is een documentaire over een priester van Ierse origine die in de jaren 70 en 80 kinderen misbruikte in California. Ik verwittig je, geen gemakkelijke film om te zien. Ik werd zelf emotioneel wanneer ouders onderuit gingen getuigend van het leed dat hun kinderen aangedaan werd. De priester zelf ontkende nooit zijn probleem, maar werd door zijn kerkelijk overheid telkens gewoon overgeplaatst. In beide gevallen was de strategie van de kerk duidelijk om de rangen te sluiten en het potje dicht te houden. De paus reageerde nooit op de beschuldigingen, maar als staadshoofd van het Vaticaan geniet hij natuurlijk immuniteit.
De foto is van het altaar van de kerk Santa Maria della Vittoria in Rome. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, rome, italy |  Facebook |

25-10-16

Contemporary Art

Only took a couple of hours to visit Mons, had to pick up my son & his girl @ Charleroi Airport. Couple of quick shots of contemporary art on the way out.

art, mons, belgium

art, mons, belgium

Ik nam maar een paar uur om Mons te bezoeken, moest mijn zoon & zijn vriendin oppikken van de luchthaven in Charleroi. Snel een paar shots van hedendaagse kunst bij het verlaten van het centrum.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, mons, belgium |  Facebook |

23-10-16

Garden

In the passage that leads to the yard and then through to the garden, the monument remembers the battle of Ramillies back in 1706, in particular the role of the Irish Dragoons. In the garden some statues.

architecture, mons, belgium, art

architecture, mons, belgium, art

architecture, mons, belgium, art

In de gang dat naar de binnenkoer en dan de tuin leidt, herinnert het monument aan de slag om Ramillies in 1706 en de rol die de Ierse Dragoons speelden. In de tuin enkele beelden.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, mons, belgium, art |  Facebook |

22-10-16

Entrance to the Town Hall

When visiting Mons you should discover the Town hall further. Walk through the entrance, it has a great door with a superb knocker. Don't know if the figure is a man or a woman, whatever, it is not smiling.

architecture, art, mons, belgium

architecture, art, mons, belgium

architecture, art, mons, belgium

Wanneer je Bergen bezoekt, moet je het stadhuis in detail verkennen. Wandel door de inkom, het heeft een fantastische deur met een indrukwekkende klopper. Weer niet of de figuur een man of een vrouw is, om het even wat, het glimlacht niet.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, art, mons, belgium |  Facebook |

20-10-16

Monkey

The exact origin of the monkey attached to the facade of the town hall in Mons is unknown.

IMG_9171_MONS_MONKEY.jpg

De oorsprong van het aapje dat in de voorgevel van het stadhuis gemetst is is onbekend.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: mons, art, belgium |  Facebook |

19-10-16

Spread Your Wings

On the little square/garden where I took the picture of the belfry, this work of art by Brussels artist Filip Gilissen: Spread Your Wings.

art, mons, belgium

Op de plek van waar ik de foto van het belfort nam, dit kunstwerk door Brusselse artiest Filip Gilissen: Spread Your Wings.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, mons, belgium |  Facebook |

16-10-16

Mons

Visiting Mons had been on my bucket list for years. And finally last summer I had an excuse to discover the town. I was enchanted by its town hall, the streets and squares, the Walloon city life. Entering the centre, we passed under this artwork by Arne Quinze.

art, mons

De Waalse stad Bergen bezoeken stond al jaren op mijn bucket list. En afgelopen zomer was het eindelijk zo ver: ik vond een reden om de stad te ontdekken. Het stadhuis betoverde mij alsook de straatjes en pleinen, een mooi Waals stadsbeeld. Toen wij de stand binnen wandelden, passeerden wij onder dit kunstwerk van Arne Quinze.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, mons |  Facebook |

23-09-16

Tirza

Just finished Reading Arnon Grunberg's Tirza. It is not a happy story with a happy ending. It is about a father and his daughter. I didn't like it very much in the beginning, it was a bit to weird for me. But I kept on Reading and in the end I was enthusiastic to finish it. But it has a very dark ending. Do read it as wel, but only if you like dark stories with unhappy endings. 

 art, literature, cornwall, uk

Heb net Arnon Grunberg's Tirza uitgelezen. Het is geen happy verhaal met een happy einde. Het verhaal vertelt over een vader en zijn dochter. Ik vond het in het begin van het boek niet zo goed. Beetje te vreemd voor mij. Maar ik hield vol en mijn enthousiasme nam toe naarmate ik het einde naderde. Maar dat einde is pikzwart. Lees het, maar alleen als je van zwarte verhalen houdt met ongelukkige eindes. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, cornwall, uk |  Facebook |

16-09-16

1945

Bad news. About a week ago, in September 2016, Greta Friedman passed away at the ripe old age of 92. Frieda was the woman who was kissed by a sailor on Times Square in NYC on August 14, 1945 when the capitulation of Japan in the Second World War was made public. Here we are reminded of that event along the High Line in Chelsea.

art, nyc, new york city, usa, high line

Slecht nieuws. Ongeveer een week geleden, in september 2016, verliet Greta Frieman ons. Ze bereikte de rijpe leeftijd van 92. Frieda was de vrouw die op Times Square door een matroos gekust werd op 14 augustus 1945, toen het nieuws bekend gemaakt werd dat Japan gecapituleerd had in de Tweede Wereldoorlog. Langsheen de High Line in Chelsea word je hieraan herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, new york city, usa, high line |  Facebook |

11-09-16

15

A bit of a somber photo today, to remember how terrorism shocked the world 15 years ago: 9/11. One of the reflecting pools where once one of the Twin Towers stood. Nearly 3.000 people were killed on that day in 2001.

IMG_4340_NYC_MEMORIAL.jpg

Vandaag een sombere foto die herinnert hoe terrorisme 15 jaar geleden de wereld in haar greep nam: 9/11. Een van de spiegelvijvers waar ooit een van de Tweelingtorens stond. Bijna 3.000 mensen verloren hun leven op die dag in 2001.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, new york city, nyc, usa |  Facebook |

04-08-16

William III of Orange

An interesting fact about Brixham is that it is there that William III of Orange landed in 1688 to become king of England, Scotland and Ireland at the end of the Glorious Revolution. There is a statue of him on the Strand near the harbour to commemorate the event. It has an inscription on the side in Dutch. 

 art, uk, devon, brixham

art, uk, devon, brixham

Een interessant gegeven over Brixham is dat Willem III van Oranje er landde in 1688 om na de Glorieuze Revolutie koning van Engeland, Schotland en Ierland te worden. Je vindt op de Strand nabij de haven een standbeeld die het gebeuren herdenkt. Op de zijkant is er een opschrift in het Nederlands. 

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, uk, devon, brixham |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende