14-07-17

Gentse Feesten

Today the Gent festival kicks off. It has been years since I visited, maybe I'll make it this year. This photo of these two girl buskers dates from 2010.

street, music, gent, gentse feesten

Vandaag gaan de Gentse Feesten van start. Jaren sinds ik er nog eens kwam. Misschien dit jaar. Deze foto van twee zangeresjes dateert van 2010.

07:00 Gepost door pieterbie in music, street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, music, gent, gentse feesten |  Facebook |

02-07-17

Singing in Kortrijk

Our relaxing on a shaded terrace was brightened up by this choir 'Alfabet' bringing an a capella flashmob.

music, kortrijk, belgium

music, kortrijk, belgium


Ons relaxen in de schaduw op een terras werd opgevrolijkt door het koor 'Alfabet' dat a capella een flashmob bracht.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, kortrijk, belgium |  Facebook |

01-06-17

Girl Busker

This girl busker playing in Spitalfield's Old Market wasn't rubbish at all, she was good.

street, music, london, uk

Deze vrouwelijke straatmuzikante bracht geen rommel, ze was goed. In Spitalfield's Old Market, Noord Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in music, street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, music, london, uk |  Facebook |

26-05-17

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

50 years since the album was released and George Martin's son, Giles, releases a remix of the classical renewing work. John, Paul, Ringo and George live! In the photo my friend Leanne was conviced of that.

music, liverpool, uk, the beatles

50 jaar nadat het album uitkwam en George Martin's zoon, Giles, geeft een remix van het klassieke vernieuwende werk uit. John, Paul, Ringo en George leven. In de foto vindt mijn vriendin Leanne at ook.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

24-02-17

Mozart and the Young Virtuosos

Last Sunday a Mozart concert in our casino with young virtuosos. 12 year old Joshua Galasse on the violin. And then Michelle Sweegers, just 19 on the harp together with Sandra Vives on the flute. Great music.

music, oostende

music, oostende

Vorige zondag bracht een Mozart concert in ons kursaal met jonge virtuozen. De 12 jarige Joshua Galasse op de viool. En dan Michelle Sweegers, nog maar 19, op de harp samen met Sandra Vives, fluit. Heel mooi concert. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: music, oostende |  Facebook |

19-02-17

1968 Paisley Telecaster by Fender

A precious custom made 1968 Paisley Telecaster made by Fender in their custom shop in California. Depending on the configuration, these can sell for up to 13.000 £.

music, london, uk, fender, telecaster

music, london, uk, fender, telecaster

music, london, uk, fender, telecaster

Een waardevolle speciaal gebouwde 1968 Paisley Telecaster, door Fender gemaakt in hun werkplek in California. Afhankelijke van de configuratie kan deze gitaar prijzen halen tot aan 13.000 £.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, london, uk, fender, telecaster |  Facebook |

18-02-17

Tom Playing a Telecaster

Tom tried out a classic Fender Telecaster in one of the guitar shops we visited in Denmark Street, London. There were some other guys playing, not all that talented, so a lot of noise in the shop.

music, tom beyen, london, uk

music, tom beyen, london, uk


Tom probeerde een klassieke Fender Telecaster in een van de gitaar winkels die wij bezochten in Denmark Street in Londen. Hij was niet de enige die probeerde, en niet alle gitaristen waren even getalenteerd. Veel achtergrond geluid, dus.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) | Tags: music, tom beyen, london, uk |  Facebook |

17-02-17

Denmark Street

Whenever I visit London, I always seem to end up in Denmark Street. What it is to be expected with two musicians in the family. We visited a couple of guitar shops and found some really great instruments in this shop. Just look at that Gretsch 6120 1957 Chet Atkins signature model. At bit overpriced though at 8.499 £, you should be able to pick up one for something between 6.000 and 7.000 €. I didn't go into the special features this guitar may have to offer.

music, london, uk

Telkens wanneer ik Londen bezoek, lijk ik in Denmark Street terecht te komen. Maar dat kan je natuurlijk verwachten met twee muzikanten in de familie. Wij bezochten enkele gitaar winkels en in deze shop ontdekten wij enkele fantastische instrumenten. Kijk maar eens naar die Gretsch 6120 1957 Chet Atkins signature model hier gans vooraan. Ze vragen niet weinig met 8.499 £, ik zou verwachten om zo'n gitaar te kunnen kopen voor tussen de 6.000 en 7.000 euro. Maar ik vroeg niet welke bijzondere onderdelen dat deze gitaar misschien heeft om het zo speciaal en duur te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, london, uk |  Facebook |

08-02-17

The Ballad of John and Yoko

So during their honeymoon John & Yoko stayed in their bed for a week in their hotel in Amsterdam demonstrating for peace. What was so special about that apart from it being a Beatle with his not so unspoken new bride? They were the first mediafigures/artists to demonstrate in such a manner and use their influence to make a point. These days we have come to expect this from media figures like Bob Geldhof and Bono, but it started off with John & Yoko. 

 music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

Gedurende hun huwelijksreis bleven John & Yoko gedurende een week in bed in hun hotel in Amsterdam, ze demonstreerde voor vrede. Wat was daar zo speciaal aan, behalve dat het om een Beatle met zij niet onbesproken nieuwe bruid ging? Ze waren de eerste mediafiguren/artiesten die op zo'n manier demonstreerden en hun invloed gebruikten om een punt te maken. Vandaag zijn wij zo'n dingen gewoon van mediafiguren zoals Bod Geldhof en Bono, maar het startte met John & Yoko. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, london, the beatles, uk |  Facebook |

06-02-17

The Beatles Revolution

In 1968 The Beatles released the number Revolution that was inspired by the political protests against the Vietnam war.  Political left in the UK considered this an act of treason. The number was The Beatles first overtly political song. It was written by John Lennon during his time in India studying the ways of his Guru the Maharishi. The word 'Revolution' is used but one time in the song, in the opening line. Next to Jimi Hendrix, John Lennon & Yoko One are also considered to be key figures of the counter culture of the 1960's. I think we can safely say that it is undeniable that The Beatles had a great influence on young people in the 60's and helped shape a generation in the UK and the world in many ways. 

 music, london, uk, the beatles

music, london, uk, the beatles

music, london, uk, the beatles


In 1968 brachten The Beatles het nummer Revolution uit dat geïnspireerd was door de politieke protesten tegen de oorlog in Vietnam. Politiek links in het VK zag dit als verraad. Het nummer was het eerste politieke song die de groep bracht. John Lennon bedacht het nummer tijdens zijn tijd in Indial toen hij de weg van zijn goeroe de Maharishi bestudeerde. Het woord 'Revolutie' wordt slechts ene keer gebruikt in de song, in de openingszin. Naast Jimi Hendrix worden Yoko Ono en John Lennon als leidende figuren van de counter culture van de 60's gezien. Ik denk dat wij best kunnen stellen dat The Beatles een grote invloed hadden op jonge mensen in de 60's en hielpen om een generatie te (her)vormen in het VK en in de wereld. 

07:03 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, london, uk, the beatles |  Facebook |

04-02-17

Jimi Hendrix

In the 1960's Jimi Hendrix was living in London and is believed to have let loose 2 parakeets in Carnaby Street. Some say that the presence of Parakeets in London's Parks started then. That is not correct, because there are recordings of parakeets in the wild in London as of 1855. 
Hendrix contributed to the counter culture movement in the 60's by spreading a message of love and peace when his country was at war in Vietnam. His actions were seen as a revolt against the hard line the leaders had chosen and he did indeed critisize the political chaos. The 3 day music festival of love and peace at Woodstock was politically seen as a high mass against the establishment. 

 music, london, uk

music, london, uk

In de jaren 60 woonde Jimi Hendrix in Londen en er wordt gezegd dat hij 2 parkieten de vrijheid zou gegeven hebben in Carnaby Street. Er wordt dus beweerd dat de aanwezigheid van parkieten in Londen dan gestart is. Dat klopt niet omdat er in 1855 als sprake was van parkieten in het Londense straatbeeld en de parken. 
Hendrix droeg bij aan de counter culture beweging in de jaren 60 door een boodschap van liefde en vrede te verspreiden net terwijl zijn land in oorlog lag met Vietnam. Zijn acties werden aanzien als een verzet tegen de harde lijn van Amerika's leiders en hij koos vaak om de heersende politieke chaos openlijk te becritiseren. Het 3-daagse muziekfestival dat liefde en vrede promootte in Woostock werd politiek aanzien als een hoogmis tegen het etablissement. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, london, uk |  Facebook |

02-01-17

Café Society

Woody Allen is 81 and still making films. Like Café Society in 2016. Set in LA, but also in his beloved NYC. Not his greatest film, but great jazz music. The picture is of a singer in Ellen's Stardust Diner on Broadway in NYC.

music, nyc, new york city, usa

Woody Allen is 81 en maakt nog steeds films. Zoals Café Society in 2016. Speelt zich af in LA, maar ook in zijn geliefde NYC. Niet zijn beste film, maar goede muziek, jazz. De foto toont een zangeres in Ellen's Stardust Diner op Broadway in NYC.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (4) | Tags: music, nyc, new york city, usa |  Facebook |

06-12-16

Cavern Club

No tour of Liverpool is complete without a visit to the Cavern Club, the place that helped launch the Beatles.

IMG_7010_LIVERPOOL_CAVERN-CLUB.jpg

Geen rondleiding van Liverpool is compleet zonder een bezoek aan de Cavern Club, de plek die de Beatles hielp lanceren.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

05-12-16

Drummers

Where the Magical Mystery Tour ended, the steam days harbour festifities had kicked off very well. Some drumming was going on.

IMG_7056_LIVERPOOL_DRUMMERS.jpg

IMG_7052_LIVERPOOL_DRUM.jpg

Waar de Magical Mystery Tour eindigde, waren de festiviteiten voor de stoomdagen in de haven al deftig op gang getrokken. De drummers kondigden de start aan.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

27-11-16

Johny Lennon

I'm still reading John Lennon's biography and ejoying it very much. It teaches me things from time to time. These portraits aren't such good quality. They hang in the Beatles Story in Liverpool, but in frames and there is a lot of reflection. But I find it a great work of art.

John-Lennon.jpg

Ik lees nog steeds John Lennon's biografie en geniet met volle teugen. Ik leer van tijd tot tijd dingen bij. Deze portretten zijn niet zo goed van kwaliteit. Ze hangen in the Beatles Story museum in Liverpool, maar ingelijst en er is veel weerspiegeling. Maar voor mij is dit een mooi kunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, uk, liverpool, the beatles |  Facebook |

07-11-16

Busker

A girl singing in NYC's subway today. But will she still be singing tomorrow? This was a year ago, back in November 2015.


Een vrouw zingt in de ondergrondse in NYC. Maar zal ze morgen nog zingen? Dit is een jaar geleden, in november 2015.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, new york city, nyc, usa |  Facebook |

16-06-16

Jean-Pierre Hautekiet in action

I made a little film of Jean-Pierre Hautekiet playing the carillion. It sounds better when you are actually not in the playing room with him, because in the room you have the mechanical noise of the carillion, which you don't have on the outside.


Ik maakte een filmpje van Jean-Pierre Hautekiet die de beiaard speelt. Het klinkt beter wanneer je niet in de muziekkamer bent omdat je dan de mechanische geluiden mist.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, oostende |  Facebook |

14-06-16

Carillon

Jean-Pierre Hautekiet, our town's carillon player, invited some of his music school students to join him while he was concerting. The connection rods in the third photo transport the mechanical energy of hitting the keys to the bells above the playroom in the tower. The black connectors on the rods allow to tighten or relax the pull on the bells.

music, oostende

music, oostende

music, oostende

Jean-Pierre Hautekiet, onze stadsbeiaardier, nodigde enkele van zijn muziekstudenten uit om hem te vervoegen terwijl hij concerteerde. De metalen staafjes in de derde foto transporteren de mechanische energie van de toetsen naar de bellen hoger in de toren. De zwarte connectoren op de staven laten toe om de trekkracht op de bel te verhogen of verlagen.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, oostende |  Facebook |

25-05-16

Lavender Village

This little village called Velo Grablje made its fortune by producing lavender. Its inhabitants become so well off that they acquired houses elsewhere on the island and that today only five inhabitants remain. Who keep up the tradition, because tradition is very important in this country torn up by war not so long ago. Croatians are great singers, as this man proved to us. 

 

Dit kleine dorpje Velo Grablje werd rijk door het verbouwen van lavendel. De inwoners werkten zich rijk en kochten huizen elders op het eiland. Met als gevolg dat er nu nog amper 5 mensen wonen. Die de traditie in ere houden, want traditie is belangrijk in een land dat voor kort nog verscheurd werd door oorlog. Kroatiers zijn goede zangers, wat deze man bewees.  

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, hvar, croatia |  Facebook |

12-05-16

Fab 4

I recently got back from another pilgramige to Liverpool, the city that gave us the Fab4.

Canon5D_2378_LIVERPOOL_FAB4.jpg

Ik ben net terug van bedevaart om het leven van de Fab 4 nog eens te gaan ontdekken.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

04-04-16

Star Club

Oostende's Casino was very much sold out that evening of 'All you need is love'. Just like the Star Club back in Hamburg.

music, the beatles, uk, liverpool

Het Kursaal van Oostende was uitverkocht de avond van 'All you need is love'. Net zoals de Star Club in Hamburg in de tijd.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, the beatles, uk, liverpool |  Facebook |

03-04-16

All You Need is Love

Howard Arthur acted a convincing John Lennon during "All You need is Love", The Beatles Story in Oostende's Casino on March 26. I had just about lost my voice singing along and shouting "MORE".

music, The Beatles

Howard Arthur zette heel knap John Lennon nee tijdens "All You need is Love", het verhaal van The Beatles in het Kursaal van Oostende op 26 maart. Ik had geen stem meer door mee te zingen en luidkeels "MORE" te roepen.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, the beatles |  Facebook |

26-03-16

Jazzpianist @ Robert's

Robert's had a live jazz pianist accompanied by a percussionist. Good music.

 

Bij Robert's speelde live een jazz pianist vergezeld van een percussionist. Goede muziek.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (5) | Tags: music, nyc, usa, new york city |  Facebook |

24-02-16

O Fortuna

A video of the most famous part of the Carmina Burana: the opening and the closing: O Fortuna.Een filmpje van het meest beroemde gedeelte van de Carmina Burana: de opening en het slot: O Fortuna.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, oostende, carmina burana |  Facebook |

23-02-16

Solists

Here Walter Proost is taking a bow with solists Elise Caluwaerts and Denzil Delaere.

music, oostende, carmina burana

Hier ontvangen dirgent Walter Proost en solisten Elise Caluwaerts en Denzil Delaere het applaus van het publiek.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, oostende, carmina burana |  Facebook |

22-02-16

Carmina Burana

Yesterday brought the Carmina Burana to Oostende's Casino. Brilliant! I really enjoyed it. Here conductor Walter Proost is thanking the lead violinist.

music, carmina burana

Gisteren bracht de Carmina Burana naar Oostende's Kursaal. Fantastisch, ik genoot met volle teugen. Hier bedankt dirigent Walter Proost de eerste violiste.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (10) | Tags: music, carmina burana |  Facebook |

03-01-16

Ellen's Stardust Diner

In NYC we had a fun evening in Ellen's Stardust Diner on Broadway. The waiters and waitresses are all singers who would like to make it on Broadway one day. To make their way and pay for their tuition they wait and perform at Ellen's Stardust Diner. These two girls brought their version of Sinatra's classic New York, New York, it was really enjoyable. If you choose to go there, remember that it is a diner, so don't expect refined food.

music, nyc, usa, new york city

music, nyc, usa, new york city

In NYC genoten wij van een avondje in Ellen's Stardust Diner op Broadway. De obers en diensters zijn allemaal zangers die het ooit willen maken op Broadway. Om te overleven en hun opleiding te kunnen financieren bedienen ze hier en ze treden op. Deze twee meisjes brachten hun eigen versie van Sinatra's klassieker New York, New York. Het was echt genietbaar. Als je deze tent bezoekt, verwacht dan geen verfijnde diner, het is en blijft een 'diner'.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, nyc, usa, new york city |  Facebook |

31-12-15

Singing in the New Year

Old Year's Eve is a time for partying, dancing and singing. And this girl could really sing. The place is Ellen's Stardust Diner on Broadway. But I'll come back on that place soon in the New Year. I wish you all a safe passage.

IMG_4365_NYC_ELLENS-STARDUST-DINER.jpg

Oudejaarsavond is een tijd om te feesten, dansen en zingen. En dit meisje kon er wat van. De plek is Ellen's Stardust Diner op Broadway. Maar ik kom daar op terug in het nieuwe jaar. Ik wens jullie allen een veilige overgang van oud naar nieuw.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

25-10-15

St-Petersburg State Symphony Orchestra

We enjoyed a great performance of the St-Petersburg State Symphony Orchestra lead by Walter Proost tonight in Oostende's Casino. What professionalism, what talented musicians. Pianist Eliane Rodrigues was fantastic. She treated us to Chopin's nocturne 27 #2 as an encore.
We are not heading for St-Petersburg, we haven't been there yet, so we cannot go back.

20151025_CASINO_WEB.jpg

Wij genoten van een fantastisch optreden van het St-Petersburg Staat Symfonisch Orkest olv Walter proost in het Oostendse kursaal vanavond. Wat een professionalisme, wat een getalenteerde muzikanten. Pianiste Eliane Rodrigues was fantastisch. Ze trakteerde ons op Chopin's nocturne 27 #2 bij wijze van bisnummer.
Wij gaan niet naar St-Petersburg, wij zijn er nog niet geweest dus kunnen er ook niet terug gaan.

22:43 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (3) | Tags: music |  Facebook |

23-05-15

On top of the Terazza di Pincio

As bad as the music on the Piazza was, this trumpet player was really good. The Terazza offers a great view over Rome, I took the pictures of the Piazza del Popolo from here.

IMG_0901_ROME_VILLA.jpg

Zo slecht als de muzikanten op het plein waren, deze trompettist was echt goed. De Terazza biedt een mooi zicht over Rome, ik nam de luchtfoto's van de Piazza del Poppolo van hier.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (5) | Tags: music, rome, italy |  Facebook |