28-02-18

Playing Bowls

Ik ben redelijk tevreden over deze foto die ik van op het bovendek van de bus maakte. Bowls op het grafveld aan de voorzijde van het Kelvingrove museum en kunstcentrum.

IMG_3497_GLASGOW_BOWLS.jpg

I'm pretty pleased about this photo I took from the top deck of the bus. Playing bowls on the lawn in front of the Kelvingrove museum and arts centre.

07:19 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, glasgow, uk |  Facebook |

06-01-18

B&W Sport

My final photo in this B&W exercise takes me back to a favourite subject. I can hear some of you thinking 'young girls' and I cannot deny that this is a photo of young girls. But the idea is sport. You can always find me in full admiration when the demoteam does its thing, these young women are really well trained. And they bring a great performance as well. Respect for the trainers who do very well with this team.

IMG_1221_FVDS_DEMO_B&W.jpg

Mijn laatste foto in deze wit/zwart oefening doet mij naar een lievelingsonderwerp grijpen. En nu hoor ik sommigen natuurlijk denken 'jonge meisjes' en ik kan natuurlijk niet ontkennen dat deze foto jonge meisjes bevat. Maar het idee is eigenlijk sport. En je vindt mij steeds in volle bewondering wanneer het demoteam zijn ding doet. Deze jonge dames zijn heel goed getraind en brengen een mooi optreden. Respect voor de trainers die het heel goed doen met dit team.

07:41 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, oostende, gymnastics |  Facebook |

05-07-17

Water Sport

Maybe I could go somewhere I can enjoy some water sport.

sport, cornwall, uk, sailing

Misschien kan ik ergens gaan waar ik wat water sport kan doen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, cornwall, uk, sailing |  Facebook |

01-07-17

Young Chess

They start playing chess young in Kortrijk.

kortrijk, chess, belgium

In Kortrijk beginnen ze er jong aan.

07:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: kortrijk, chess, belgium |  Facebook |

30-06-17

Bigger Game

This brave young girl was taking on a bigger game than my son. And someone in the background either cares more for billiards or did not understand the concept of chess.

sport, chess

Deze moedige jonge dame ging voor een groter spel dan mijn zoon. En iemand in de achtergrond heeft het ofwel meer voor biljard, ofwel begrijpt ze het concept schaak verkeerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, chess |  Facebook |

28-06-17

Chess

Time for some more serious stuff. A grandmaster from my son's chess club in Kortrijk was taking on all who was willing in a game of simultaneous chess. And my boy was game.

sport, chess, kortrijk, belgium

sport, chess, kortrijk, belgium

Tijd voor iet serieus. Een grootmeester van mijn zoon's schaakclub in Kortrijk daagde al wie wilde uit tot een spelletje simultaanschaak. En mij zoon zag dat wel zitten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, chess, kortrijk, belgium |  Facebook |

19-06-17

Girls in the Triathlon

Had to  wait a bit longer, but then the girls started passing in the quarter triathlon.

sport, triatlon, oostende

sport, triatlon, oostende

sport, triatlon, oostende

Moest nog wat langer wachten, maar dan begonnen de meisjes voorbij te lopen in de kwarttriatlon.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, triatlon, oostende |  Facebook |

18-06-17

Runners

I had to wait a while, but then the runners passed under the bancony where I was standing on. They run around the lake.

sport, oostende, triatlon

Ik moest een tijdje wachten, maar dan passeerden de lopers onder het balkon waar ik op stond. Ze lopen rond de Spuikom.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende, triatlon |  Facebook |

17-06-17

Messing About on the Water

The last weekend of May brought the annual triatlon Bredene/Oostende. I did the catering for the volunteers this year. It kept me away from the happening itself, so after I had finished the preparations and could relax a little, I made some photos of people messing about on the water.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Het laatste weekeinde van mij bracht de jaarlijkse triatlon Bredene/Oostende. Ik verzorgde de catering voor de vrijwilligers. Het hield mij weg van het gebeuren, dus nadat ik de voorbereiding rond had en wat kon relaxen, maakte ik wat foto's van mensen die op het water aan het spelen waren.

07:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

14-05-17

Project Loft

Managed to finish the loft previous weekend. Cross trainer, abs bench, comfy chair, smart TV, music, keeping fit is fun.

sport

Zonder afgewerkt vorig weekeinde. Crosstrainer, bankje voor buikspieroefeningen, comfortabele stoel, smart TV, muziekje, bewegen is vanaf nu leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport |  Facebook |

29-03-17

Acrogym

The annual sports celebration ended with a graceful and powerful display of acrogym.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Het jaarljkse feest van de sport eindigde met een sierlijk en krachtige acrogym nummer.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

28-03-17

Sportswoman & Sportsman of the Year

Sandrine Tas, inline skating, is sportswoman of the year. World champion in several disciplines. Emma Plasschaert, our local sailing woman, is clearly very sporting about this. Sven Decaesstecker, olympic swimmer ending his career, is sportsman of the year.

sport, oostende

sport, oostende

sport, oostende

Sandrine Tas, skeeleren, is sportvrouw van het jaar. Wereldkampioene in verschillende disciplines. Emma Platsschaert, onze lokale zeilster, blijft er heel sportief bij. Sven Decaestecker, olympisch zwemmer op het einde van zijn carriere, is sportman van het jaar.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

27-03-17

Spectacle

But the demoteam showed us some stunts that were even more spectacular. I wouldn't want to take the place of the girl high up in the air.

sport, oostende

Maar het demoteam toonde ons enkele stunts die toch wel heel spectaculair waren. Ik zou de plaats van het zwevende meisje niet onmiddellijk willen innemen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, oostende |  Facebook |

26-03-17

Winners

There are no losers during the annual sports celebration. Sandrine Tas is sportswoman of the year, Sven Decaestecker sportsman.

sport

Er tijn geen verliezers tijdens het jaarlijkse feest van de sport. Skeelster Sandrine Tas is sportvrouw, zwemmer Sven Decaestecker sportman.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport |  Facebook |

25-03-17

Demoteam

March 17: the annual sports celebration on my hometown. Managed to take this shot of 2 girls in the demoteam.

IMG_1220_FVDS_DEMO.jpg

17 maart: het jaarlijkse feest van de sport in Oostende. Slaagde er in deze foto te nemen van 2 meisjes in het demoteam. Beetje bewerkt :-)

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport |  Facebook |

19-09-16

Surfing the Atlantic

The Atlantic coast is also the place for surfers. Here in Trevaunance Cove in Saint Agnes a lot of them take to the sea, the waves can get quite rough.

sport, cornwall, uk

De Atlantische kust is natuurlijk de plaats voor surfers. Hier in Trevaunance Cove in Saint Agnes kiezen er veel voor het ziltige sop, de golven kunnen er ruw zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, cornwall, uk |  Facebook |

21-08-16

Ostend Masters Table Tennis

I interrupt my holiday photos to share with you that Slovenian player Bojan Tokic won the Ostend Masters table tennis tournament yesterday.

IMG_8780_TTC-DRIVE_TOKIC-BOJAN.jpg

Ik onderbreek mijn vakantie foto's om met jullie te delen dat de Sloveense speler Bojan Tokic gisteren de Ostend Masters tafeltennis toernooi won.

02:21 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, table tennis |  Facebook |

13-04-16

People

Celebrating sport is celebrating people. Choosing the sportswoman was difficult. I showed before who won, but Emma Plasschaert (sailing) and Sandrine Tas (inline skating) were hard competion. Matthew Ugwu (athletics) is sportsboy and Anouk Feys (squash) sportsgirl. Sven Decaesstecker (swimming) is sportsman, but he was represented by his father as he was abroad, so I don't have a photo of him.

sport

sport

sport

sport

Sport vieren is mensen vieren. De sportvrouw kiezen was moeilijk. Ik toonde al een foto van Louise Carton die won, maar Emma Plasschaert (zeilen) en Sandrine Tas (skeeleren) waren zware concurrentes. Matthew Ugwu (atletiek) werd sportjongen en Anouk Feys (squash) sportmeisje. Sven Decaesstecker (zwemmen) is sportman van het jaar, maar hij zat in het buitenland, zijn vader nam de trofee in ontvangst. Ik heb dus geen foto van Sven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport |  Facebook |

12-04-16

Power

Not only an elegant but also a powerful performance by WiK.

sport

sport

sport

Niet alleen een elegante maar ook een krachtig optreden door WiK.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport |  Facebook |

11-04-16

Practice Makes Perfect

These girls and 1 boy if I counted correctly, must really practice a lot to get this right.

sport

sport

sport

Deze meisjes en 1 jongen als ik goed telde, moeten wellicht veel oefenen om dit goed te krijgen.

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

10-04-16

Choreography

Good choreography, nothing but admiration for the women who thought up this number.

IMG_6064_FVDS_2016.jpg

Goede choreografie, bewondering voor de dames die dit nummer bedacht hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport |  Facebook |

09-04-16

Elegance

The WiK demoteam brought elegance with a number called dictator.

IMG_6147_FVDS_2016.jpg

Het WiK demoteam bracht elegantie met een nummer 'dictator'.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

08-04-16

Annual Sports Celebration

Half March: a flying start for the annual sports celebration in my hometown. The trampolinists took to the air. Cross-country European champion Louise Carton is sportswoman of the year.

sport

sport

sport

Half maart: een vliegende start voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende. Turnvereniging WiK trakteerde op een spectaculaire demonstratie trampoline. Veldloopster Louise Carton werd sportvrouw van het jaar mede dankzij haar Europese titel.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

18-11-15

Exercising in Central Park

Some people have a pretty original way of exercising in Central Park.

sport, nyc, new york city, usa, central park

Sommmige mensen hebben een heel originele manier om te stretchen, hier in Central Park.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, nyc, new york city, usa, central park |  Facebook |

20-09-15

Sports Market

It was the venue of the annual sports market in my hometown of Oostende. For young girls only? No, of course not, boys, women and men can participate as well. I wasn’t just there to take photos of the girls. To prove that: here are some men giving a superb Aikido demonstration.

sport

sport

Het was de jaarlijkse sportmarkt in mijn thuisstad Oostende. Alleen voor jonge dames? Nee, natuurlijk niet, jongens, vrouwen en mannen mochten ook van de partij zijn. Ik was daar niet louter om foto’s van de meisjes te maken. Om dat te bewijzen deze foto’s van mannen die een super Aikido demonstratie gaven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport |  Facebook |

19-09-15

Volleying

And these girls try to keep the ball up in the air, but why, what and where was all this going on?

sport, volleyball

sport, volleyball

En deze meisjes proberen de bal in de lucht te houden, maar waarom, wat en waar ging dit allemaal door?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volleyball |  Facebook |

18-09-15

Hockeying About

These girls like a challenge and bounce the ball off their stick for as long as they can.

sport, hockey

sport, hockey

Deze meisjes houden van een uitdaging en houden de bal zo lang mogelijk in de lucht met hun stick.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sport, hockey |  Facebook |

17-09-15

Dancing Around

And these girls are putting their best foot forward seducing the audience with their dance moves.

sport, dance

sport, dance

En deze meisjes zetten hun beste voetje voor en verleiden hun publiek met hun danspasjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, dance |  Facebook |

16-09-15

Hanging About

These little girls are hanging high above the rooftops. Heights don’t seem to bother them. What could they be looking for?

sport

sport

Deze kleine meisjes hangen hoog boven de daken. Hoogtevrees hebben ze duidelijk niet. Waar zouden ze naar op zoek zijn?

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport |  Facebook |

14-09-15

Finished

In the disqualification race Renzo didn't make it to the end. But he didn't go out in the first couple of rounds either, so given the lack of training he did his best.

sport, skeelering

In de uitschakelingskoers hield Renzo het niet vol tot het einde. Maar hij ging er ook niet in de eerste rondes uit, dus geven zijn gebrek aan training deed hij het niet slecht.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sport, skeelering |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende