13-08-11

Saint

I'm afraid I have forgotten who this saint is, but he dit impress me. So I took a picture of him. In the Saint-Audomaruschurch in Alveringem.

IMG_9793_SINT.jpg

Ik vrees dat ik al lang vergeten ben wie deze heilige is. Maar hij liet wel een indruk achter, dus ik maakte er een foto van. In de Sint-Audomaruskerk in Alveringem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

12-08-11

Today Me, Tomorrow You

Church humour can be very alternative in Belgium. This plaque, found in the church in Alveringem reads: Today me, tomorrow you. I guess that is a fact.

art, Alveringem

Kerkelijke humor kan alternatief zijn in België. Vandaag mij, morgen gij. Een duidelijke levenswijsheid. Gevonden in de kerk in Alveringem.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

27-07-11

Sint-Audomauruskerk

In Alveringem we went in to the Saint-Audomaruschurch. I discovered a perculiar object in there and I cannot seem to find out what it is all about. On the one hand it has a slightly oriental look, I think. But it seems to have all little segments on the sides that refer to different saints. Anyone have any ideas?

IMG_9787_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

IMG_9789_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

IMG_9790_SINTAUDOMARUSKERK.jpg

In Alveringem bezochten wij de Sint-Audomaruskerk. Ik ontdekte er een eigenaardig object en kan niets terugvinden over de herkomst ervan. Het heeft een lichtelijk orientaals uiterlijk. Op de zijkanten vind je verwijzigingen terug naar verschillende heiligen. Heeft iemand enig idee?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

26-07-11

Other Side of the Garden

This is the other end of the garden. It has something decorative as well in a messy sort of way.

IMG_9779_APPELSTRAAT-TUIN.jpg

Dit is de andere kant van de tuin. Het heeft ook iets decoratiefs, op een chaotische manier.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, alveringem |  Facebook |

25-07-11

Garden in Apple Street

Apple Street is really a cute little place in this cute little town of Alveringem. Take this little garden, for instance, just across the street from the buildings I showed here yesterday. I wouldn't expect to find something like this here. Check out those roses.

IMG_9778_APPELSTRAAT-TUIN_WEB.jpg

De Appelstraat is een grappig straatje in het ministadje van Alveringem. Dit tuintje vind je aan de overzijde van de gebouwen die ik hier ginsteren toonde. Ik zou niet verwachten zo zoiets te vinden in het midden van het stadje. Prachtige rozen!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, alveringem |  Facebook |

24-07-11

Apple Street

This narrow street is Apple Street, named after the public house that used to welcome literary scholars under arms during the First World War. A couple of literary evenings were organized in the barn behind the house, they were called literary apples. The former pub is a regular residence now, but it still bears the name.

IMG_9777_APPELSTRAAT.jpg

IMG_9781_DENAPPEL.jpg

Deze smalle straat, de Appelstraat, dankt haar naam aan de herberg die er tijdens WOI Belgische letterkundigen liet vergaderen. Enkele literaire avonden gingen door in de schuur achter het huis, bekend onder de poëtische naam 'Literaire Appeltjes". De herberg is niet meer, maar het huis draagt nog steeds de naam.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, alveringem, den appel |  Facebook |

23-07-11

A Matter of Taste

Taste is of course a matter open for discussion. How this gigantic spider contributed to the tasteful decoration of the grounds surrounding the town hall: I leave that to your imagination.

art, Alveringem

Over smaak kan je natuurlijk uren discussiëren. In welke mate deze gigantische spin bijdraagt aan de smaakvolle decoratie van het domein rond het gemeentehuis: dat laat ik aan jouw verbeelding over.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, alveringem |  Facebook |

22-07-11

Alveringem

Last Sunday we went walking in Alveringem, a small countryside town in the West Corner of our province. This is the town hall of this town that counts but 5000 souls. It is very well maintained and tastefully decorated.

IMG_9772_Wyckhuize.jpg

Vorige zonding gingen wij wandelen in Alveringem, een kleine plattelandse gemeente in de Westhoek. Hier zie je een stuk van het gemeentehuis ten dienste van de 5000 inwoners. Het domain is goed onderhouden en smaakvol ingericht.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, alveringem |  Facebook |