09-03-18

Growing the Beach

Very beautiful weather last Sunday. Works are going on to make the beach grow, hence the piping. About 3 times as tall as Vinyl, but he did not let that stop him, he just jumped over the pipe.

nature, beach, oostende

Prachtig weer afgelopen zondag. Het strand wordt opgespoten om het te doen groeien, vandaar de pijpleiding. 3 keer zo hoog als Vinyl, maar dat kon hem niet tegen houden. Hij sprong er gewoon over.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, beach, oostende |  Facebook |

12-12-17

Snowy Beach

Vinyl has never seen snow before. So when we had a short burst of the white stuff yesterday morning, I rushed down to the beach with him. Poor dog was very scared when I opened the boot. I managed to convince him it was OK, and soon after he was racing through the snow on the beach. When he lifts one paw, he is worried, scared.

nature, snow, beach, vinyl, flatcoated retriever, dog

nature, snow, beach, vinyl, flatcoated retriever, dog

nature, snow, beach, vinyl, flatcoated retriever, dog

Vinyl had nog ooit eerder sneeuw gezien. Dus wanneer wij gisterenmorgen kort ondergesneeuwd geraakten spoedde ik mij naar het strand met hem. De arme jongen kreeg het echt benauwd toen ik de koffer van de wagen opende. Maar ik kon hem uitgelegd krijgen dat er niets aan de hand was en gauw koerste hij rond op het met sneeuw bedekte strand. Wanneer hij 1 pootje opheft is hij bezorgd, bang.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (13) | Tags: nature, snow, beach, vinyl, flatcoated retriever, dog |  Facebook |

09-11-17

Sandcastle

This photo on the beach is a more recent one of Vinyl. I asked him to pose with the sandcastle.

sea, beach, vinyl, dog, flatcoated retriever, oostende

Deze foto op het strand is recenter. Ik vroeg Vinyl om bij het zandkasteel te poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, beach, vinyl, dog, flatcoated retriever, oostende |  Facebook |

04-11-17

Sand

I love it when the wind blows the top layer of the sand down the beach.

sea, beach, oostende

Ik vind het altijd heel mooi wanneer de toplaag van het strand met de wind mee reist.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

15-02-17

Snowy Beach

The snow didn't exactly pile up on the beach last Saturday.

nature, beach, oostende, snow

De sneeuw bleef niet in pakken liggen op het strand afgelopen zaterdag.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, beach, oostende, snow |  Facebook |

22-11-16

Beach Cabins

The beach cabins were taken in for the winter at the end of last month. Someone expressed their love for them or the city.

sea, beach, oostende

De strandcabines werden eind vorige maand binnen genomen om te overwinteren. Iemand gaf nog uitdrukking aan zijn of haar liefde voor de cabines of de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

09-02-16

Vinyl & Nestor on the Beach

After day 3 a short interruption in the NYC photos to catch up on other stuff. Just before Christmas, Vinyl met up with Nestor, a friend's Rottweiler, on the beach.
First they greet each other from a distance. Then they make eye contact. They they hug. Now they are BFFL.

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Na de derde dag, een korte onderbreking van de NYC foto's en eens bijbenen in het normale leven. Net voor Kerstmis ontmoette Vinyl op het stand Nestor, de Rottweiler van een vriendin.
Eerst begroeten ze elkaar van op afstand. Dan maken ze oogcontact. En dan een knuffeltje. Nu zijn ze BFFL.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

10-10-15

Bird Watching

Lying on the beachhead watching the birds.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach

Hier ligt hij op het strandhoofd en observeert de vogels.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

14-07-15

Vinyl and the Waves

Our Vinyl is not scared of water.

sea, vinyl, beach, flatcoated retriever

Onze Vinyl heeft geen schrik van water.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, vinyl, beach, flatcoated retriever |  Facebook |

13-07-15

Posing on the Beach

On June 20th, the day before summer started, Tom accompanied me to the beach with Vinyl. I had my hands free to take some pictures.

IMG_2258_VINYL_BEACH.jpg

Op 20 juni, de dag voordat de zomer begon, vergezelde Tom mij naar het strand met Vinyl. Ik had dus mijn handen vrij om wat foto's te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, beach, vinyl, flatcoated retriever |  Facebook |

04-06-15

Beach Soccer

Sunday Soccer on the beach has a long tradition in my hometown of Oostende. Sorry about not posting yesterday, I've just been too busy the past week.

sport, soccer, beach

Voetbal op het strand op zondag heeft een lange traditie in mijn thuisstad Oostende. Sorry dat ik gisteren niet postte, ik heb het gewoon te druk.

06:08 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, soccer, beach |  Facebook |

22-05-15

Beach Sunday

Last Sunday, with a heavy head from partying and the cold that has been troubling me since last Friday, I took Vinyl to his favourite place: the beach. It was beautiful weather, so we spent some extra quality time there.

sea, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vorige zondag, met een zwaar hoofd van het feesten en de verkoudheid die mij vorige vrijdag plots overviel, nam ik Vinyl naar zijn lievelingsplek: het strand. Het was heel mooi weer, dus wij brachten er wat extra kwaliteitstijd door.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

31-03-15

Spring Sunshine

These two were very enthousiastic about getting the most out of the first rays of spring Sunshine.

IMG_0798_BEACH_WEB.jpg

Deze twee waren zeer enthousiast om de eerste zonnestralen van de lente te absorberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, beach |  Facebook |

13-03-15

Jogger 2

Love the way this jogger's colours contrast with the sand.

IMG_0158_JOGGER.jpg

Mooi hoe de kleuren van deze jogster contrasteren met het zand.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, beach, oostende |  Facebook |

12-03-15

Jogger 1

Vinyl loves this jogger. She always plays with him when we meet up on the beach. He runs a little with her.

IMG_0140_VINYL_JOGGER.jpg

Vinyl is gek op deze jogster en zij op hem. Ze speelt altijd een beetje met hem wanneer wij haar ontmoeten op het strand. En hij loopt een eindje mee met haar.

07:00 Gepost door pieterbie in sea, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, sea, beach, vinyl, dog, flatcoated retriever |  Facebook |

11-03-15

Shell

Simply enjoying a walk on the beach.

IMG_0120_BEACH.jpg

Gewoon genieten van een wandeling op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

08-03-15

Barrel

After a storm you can always find stuff washed up on the beach.

BeachBarrel_web.jpg

Na een storm vind je altijd zaken die aangespoeld zijn op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, beach, oostende |  Facebook |

29-05-14

Fresh Food

Hey, I found some fresh food on the beach.

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach, sea

Hey, ik vond vers eten op het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, beach, sea |  Facebook |

27-04-14

Posing on the Beachhead

Vinyl posing nicely on the beachhead.

sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach

Vinyl die braafjes en mooitjes op het strandhoofd poseert.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, nature, dog, vinyl, flatcoated retriever, beach |  Facebook |

26-04-14

Working the dog

The master working the dog. First the sit command, then down, and then he can fetch the ball.

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature

Baasje die hond laat werken. Eerst het zit commando, dan down, daarna mag de hond de bal apporteren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: dog, flatcoated retriever, beach, sea, nature |  Facebook |

26-12-13

Surfing Dog

Vinyl loves people. When he sees surfers on the beach, he Always wants to go with them.

sea, vinyl, beach, dog

Vinyl is gek op mensen. Wanneer hij op het strand surfers ziet, wil hij altijd spontaan mee met ze.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, vinyl, beach, dog |  Facebook |

30-11-13

Beach Walks

Since we have a dog I have been enjoying the beach more often. Clears your head taking the animal for a walk on Sunday mornings.

IMG_1022_BEACH_WEB.jpg

 

Sinds wij een hond hebben geniet ik weer meer van het strand. Ik krijg er een helder hoofd van met de hond gaan wandelen de zondag morgens.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende, beach |  Facebook |

06-05-12

Phoning 18

It has been about a year since I have published a photo of people phoning or using their phones in a particuliar way. I stumbled across this photo by accident, took it a couple of years ago.

IMG_3635_PHONING.jpg

Het is ongeveer een jaar geleden sinds ik nog een foto publiceerde van mensen die publiekelijk telefoneren of hun telefoon op een eigenaardige manier gebruiken. Op zoek naar een andere foto vond ik deze in mijn archief. Al een aantal jaren oud.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, phoning, beach |  Facebook |

16-05-09

Doghouse

I'm in the doghouse. Now the mystery of the evening creature has been revealed, some of you started to ask me about the woman. My wife, a faithful visitor to this blog, asked me about the woman last night in bed. How to explain, she wil simply not believe me. You'll believe me, won't you? OK, this is the woman. But can you guess what she does, what she is doing?
IMG_2684_SD_WEB
Ik zit in moeilijke papieren. Nu het mysterie van het avondmonster opgelost is, vroegen sommige trouwe bezoekers aan deze blog naar de vrouw waar ik het over had. Mijn vrouw, een trouwe bezoekster aan deze blog, vroeg mij gisteren avond in bed naar de vrouw. Hoe moet ik dat nu uitleggen en haar zover krijgen dat ze mij gelooft? Jullie zullen mij toch geloven, niet? OK, dit is de vrouw. Maar kunnen jullie raden wat ze doet, wat ze aan het doen is?

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, sea, beach |  Facebook |

10-05-09

Normal Finish Beach Girl

Yesterday's picture without the high key :-)
IMG_2209_BEACHGIRL
Opnieuw de foto van gisteren, nu zonder de high key bewerking :-)

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, beach |  Facebook |

09-05-09

Beach Girl High Key

A little high key experiment, woman enjoying the sun on the beach.
IMG_2209_BEACHGIRL_HK
Een klein experiment in high key. Een vrouw op het strand die van de zon geniet.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, beach, high key |  Facebook |

07-05-09

't Zoeteke

't Zoeteke means "Sweety", "Sweetheart", "Sweetness". There is a twist in the tail here, because the beacht where I took the photo is called "Zoute" which means "Salty". Can you follow? With those two pretty young honeys on top of the cabin, I'll stick to "Sweet".
IMG_2212_ZOETEKE
Aan mijn Nederlandstalig publiek moet ik natuurlijk geen zo'n uitleg geven over wat "Zoeteke" betekent. En dat is heel toepasselijk met die twee mooie jongedames bovenop de strandtent. Deze foto is gemaakt op het strand "Zoute" in Knokke-Heist, afgelopen zaterdag, wanneer België zomerde.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, sea, beach, knokke-heist |  Facebook |

04-03-09

Dead Bird

I don't know if the polution has something to do with the passing of this creature, but I find it a very sad sight, this bird lying here on the beach between the garbage.
IMG_7079_POLUTION_BIRD_WEB
Ik weet natuurlijk niet of de pollutie iets te maken heeft met de dood van deze vogel, maar ik vind het een triestig zicht, deze vogel die zo tussen de rommel ligt.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sea, beach, polution |  Facebook |

03-03-09

Beer Crate

My youngest boy made fun of me when he saw me processing this photo. He knows I like a glass of beer. His reaction: "My God, dad, have you become so addicted that you have even started making photos of damaged empty beer crates".
IMG_7073_POLUTION_CRATE_WEB
Mijn jongste zoon pestte mij toen hij mij deze foto zag bewerken. Hij weet dat ik wel een glas bier lust. Zijn reactie: "OMG, vader, ben je zo verslaafd geraakt dat je nu gestart bent foto's te maken van beschadigde lege bierkratten".

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, beach, polution |  Facebook |

02-03-09

Beach Polution

I walked along the beach on the east side of Oostende yesterday. Terrible how dirty the beach is there. There are no residences there along the beach and hence no social control. I guess a lot of people just dump their trash on the beach.
IMG_7069_POLUTION_CAN_WEB
Ik wandelde langs het strand aan de oosterzijde van Oostende gisteren. Vreselijk hoe vuil het strand daar is. Er zijn geen residenties langsheen het strand daar en dus geen sociale controle. Ik denk dat veel mensen dus gewoon hun afval op het strand storten.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, beach, polution |  Facebook |