28-07-11

Leuven Beach

I was in Leuven last Friday and Saturday. I was there for a friend's housewarming. Afterwards we toured 'Beleuvenissen', a tropical music festival. Great fun, enjoyed the Mojitos. On Saturday, after a good breakfast, I discovered the beach. It is on the Ladeuzeplien in Leuven, in front of the library. The Belgian Championships Beach Volleyball are in Oostende this weekend. Hope to find time to enjoy them.

IMG_0587_LEUVENBEACH.jpg

Vorig weekeinde was ik in Leuven. Ik ging naar een vriendin's housewarming en daarna toerden wij 'Beleuvenissen', een tropisch muziekfestival. We trapten lol, ik genoot van de Mojito's. Zaterdag, na een goed ontbijt, ontdekte ik het strand in Leuven. Je vindt het op het Ladeuzeplein, met de bibliotheek hier in de achtergrond. Het Belgische kampioenschap Beach Volleybal landt het komende weekeinde in Oostende. Wat denk je, zal ik er zijn?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volley, volleyball, beach volley |  Facebook |

26-07-10

Champions

So, it was a pretty good weekend, ending with this line up of bellies at the end of the Belgian Beach Volleyball Championships. Now is there a better way to end the weekend?
IMG_6707_WINNERS.jpg

Dus, het was een redelijk goed weekeinde die eindigde met deze mooie reeks buiken op het einde van de Belgische Kampioenschappen Beach Volleyball. Is er een betere einde aan het weekeinde te bedenken?

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volley |  Facebook |

22-10-09

Bikini Bottom

I have a tip for girl beach volleyball players. Don't start wearing smaller bikini bottoms half season.
IMG_6765_CALLENS_FIEN2
Ik heb een tip voor dames die beach volleybal spelen. Halverwege het seizoen niet beslissen om broekjes van een maatje kleiner te beginnen dragen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, bolley, beach volley, sport |  Facebook |

12-09-09

Stretching Out

Great how Marta's body stretches into this volleyball action.
IMG_6940_SOBOLSKA_MARTA
Leuk om te zien hoe Marta's lichaam strekt om deze bal terug te geven.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volleyball, beach volley, marta |  Facebook |

11-09-09

Mixed Doubles

I swear, if they ever start with mixed doubles in beach volleyball, I'll start to train.
IMG_6888_DAVID_ELINE
Ik zweer het, als ze ooit met gemengd dubbel starten in beach volleyball, begin ik te trainen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (19) | Tags: sport, beach volley, volleyball, eline david |  Facebook |

06-08-08

Man in Action

So I showed you the fan yesterday, now it is the turn of one of the players she was appreciating; I love the concentration on his face and the clear control of the ball.
IMG_7138
Dus, gisteren de bewonderaarster, nu is het de beurt aan een van de spelers die ze aan eht bewonderen was. Ik houd van de concentratie op zijn gezicht en de graad van controle op de bal.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, beach volley, volley |  Facebook |

05-08-08

Fan of Beach Volleyball

The Oostende leg of the Belgian Beach Volleyball championships was blessed with great weather and little wind. It was in fact so hot that the fans needed fanning. I got rid of the background because it was rather messy, this woman was sitting on the tribune. I left the background white, it illustrates how hot it was. The woman’s friend told her I had made a photo of her and she gave me a great smile.
IMG_7131_FAN
De Oostendse manche van het Belgian Beach Volley Championship werd gezegend met prachtig weer en weinig wind. De temperatuur steeg zodanig dat de fans wat verfrissing konden gebruiken. Deze jonge dame zat op de tribune, wat geen goede achtergrond gaf. Ik heb haar dus zorgvuldig uitgeknipt en heb de achtergrond wit gelaten. Het onderstreept het ‘hitte’ gevoel, vind ik. Nadat de vriendin van deze vrouw haar vertelde dat ik geniep een foto maakte, trakteerde zij mij op een stralende glimlach.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, sport, beach volley, volley |  Facebook |

07-08-07

Marta Sobolska & Fien Callens

I got some cool reactions on the photo of Marta Sobolska that I posted here some days ago. The one of the beach volleybal player stretching against the Smart Car. Some reactions were showing disbelief that Marta is actually a player. Marta teams up with Fien Callens, they are currently second in the ranking on their way to the final of the Belgian Championships. Fien is taking the ball here, and Marta is rushing forward to the net to place the ball so that Fien can smash it back over the net.
IMG_2600


Ik kreeg leuke reacties op de foto van Marta Sobolska die ik hier enkele dagen terug postte. Weet je nog: de foto van de speelster beach volley die tegen het Smartje stond te strechen? Enkele reacties waren er van ongeloof dat Marta een speelster zo zijn. Marta vormt met Fien Callens een team, ze staan momenteel tweede in de ranking op weg naar de finale van het Belgisch Kampioenschap Beach Volleybal. Fien pakt hier de bal en Marta spoedt zich naar het net om daar de bal te plaatsen zodat Fien het ding terug over het net kan smashen.
Let op het tikkeltje rood redelijk centraal vooraan in de foto :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, beach volley, oostende |  Facebook |

02-08-07

Tough Game

Beach volleybal is tough. In a close game most players throw themself after every ball. Often they bite the sand.

IMG_2349_BitesSand

 

IMG_2596_BitesSand

 

Beach vollebal is hard. In een evenwichtige partij werpen de spelers zich achter iedere bal. Dikwijls bijten zij in het zand.

08:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, beach volley, beach volleyball |  Facebook |

01-08-07

Smart Girl

Times have changed. Cars like Porches, BMWs, Lotus used to be the cars to desire. One of the main sponsors of the Belgian Beach Volleybal circuit is Smart. This player seems to think it is a sexy car.

IMG_2415_SmartGirl


De tijden zijn veranderd. Auto's zoals Porche, BMW, Lotus waren de auto's om naar te verlangen. Eén van de hoofdsponsors van het Belgische Beach Volleybal circuit is Smart. Deze speelster vindt toch dat het een sexy wagentje is.

27-07-07

Beach Volleybal

Not the first time I feature this sport on my blog, but the astmosphere is usually great! And this was a fun tournament, we have the serious stuff soon! I'll try to get some really good shots then, but in the mean time I hope the lovers of volleybal can enjoy this.

IMG_1798_greatserve

 

IMG_1805_two

 

 

IMG_1807_lowaction

 

 

IMG_1821_overhead

 

Niet de eerste keer dat ik die sport hier aan bod laat komen, maar de sfeer is meestal uitstekend op zo'n ontmoeting. En dit was een recreatief toernooi, ik denk dat het échte circuit hier volgend w-e passeert. Dan probeer ik wat hoostaande shots te maken, maar intussen hoop ik dat de volley liefhebbers hier van kunnen genieten.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, beach volley, oostende, beach volleyball |  Facebook |

23-07-07

Sports Sunday

It rained practically all morning. The afternoon brought better weather. Great, because we had the ING run on and a beach volleyball tournament. The first photo is from the run, the next two beach volleyball :-)

IMG_1709_ING

 

IMG_1874_BVOLLEY

 

 

IMG_1963_volleygirl

 

Het regende bijna de ganse morgen. 's Namiddags beter weer. Oef, want er was de ING loop en een strandvolleybal toernooi. De eerste foto is van het lopen, ter hoogte van het Oostendse Casino, de volgende twee foto's zijn van de beachvolley :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, beach volleyball, running, oostende, beach volley |  Facebook |

03-08-04

Beach Volley: rear view

I know what you are thinking.
But have a good look.  Taking into consideration my hobby, how could I not take a picture of this?  And I cannot help where they publish the advertisement?
And I love the composition, the two girls walking in line, the two arms, each holding a bottle of water...  No, they didn't pose for this one.  It is a snapshot.

00:37 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beach volley, sport |  Facebook |

01-08-04

Beach Volley: great action at the net.

Such a shame I cut her foot off, poor girl, stood a bit too close to the action.  Or she came too close to me, whatever.
Love this fast action.

20:26 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beach volley, sport |  Facebook |

Beach Volley: low action

This girl is a teammember of the losing finalists.  She exercises great control, that ball goes where she wants it.

20:24 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beach volley, sport |  Facebook |

Beach Volley: another one bites the dust

In Belgium we have an expression that says "Biting in the Sand".  The proper English expression is in the title of this post.  During the semi finals and finals of the Belgian Beach Volley a witnessed lots of competitors hitting the sand.

20:22 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beach volley, sport |  Facebook |

Beach Volley

Summer and beach volleyball is back in Oostende.
Love it, a tough sport as well.

00:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beach volley, sport |  Facebook |