05-08-10

Are you being served?

Some girls have a very elegant way of serving the ball. This is very much like the photo on my private calling card, I managed to get a nice cut-out of the girl.

IMG_6059_SERVICE.jpg


Sommige meisjes hebben zo’n elegante manier om de bal op te slaan. Dit soort foto prijkt op mijn privé visitekaartje, het meisje mooi uitgeknipt. Dat is wel al van enkele jaren terug.


07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

04-08-10

Hurt

Spectators and in particular those who have never tried beach sports, often wonder if it hurts when the players hit the sand. The expression on the face of the girl in the drama photo I posted here earlier was likely one of disappointment rather than hurt. Here I managed go get a player just when she impacted on the sand, and I don’t think you can doubt after seeing her little face: it hurts.

IMG_6036_HURT.jpg

 

Toeschouwers en zeker die die zelf nooit strandsporten gedaan hebben, vragen zich dikwijls af of het pijn doet wanneer spelers in het zand bijten. De gelaatsuitdrukking van het meisje in de drama-foto die ik hier eerder postte zal er eerder een geweest zijn van teleurstelling dan van pijn. Hier wist ik een meisje vast te leggen net wanneer ze in het zand impacteerde en ik denk niet dat er nog weinig twijfel kan zijn: het doet pijn.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

03-08-10

Ball Girl

Not only the players can provide you with fun shots, the ball boys and girls can be fun to observe as well. Here a non verbal communication was taking part from one end of the court to the other. I didn’t understand what they were trying to communicate. I hope they weren’t making fun of the photographer.

 

COLLAGE_BALL-GIRLS.jpg

 

Niet enkel de spellers kunnen je leuke foto’s bezorgen, de ballen jongen en meisjes zijn ook leuk om in de gaten te houden. Hier een staaltje non-verbale communicatie tussen de twee uiteinden van een terrein. Geen idee waarover ze het hadden, ik hoop alleen dat ze geen slechte dingen over de fotograaf communiceerden.

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

02-08-10

And here she goes again

Some players just cannot get enough of the fun in the sand. Not that I get the impression that this girl was playing poorly, she and her partner had to qualify, but they made it on to the leaderboard.

 

Collage_drama2.jpg

 

Sommige spelers krijgen maar niet genoeg van het zand. Niet dat ik de indruk heb dat deze dame slecht speelde. Zij en haar partner moesten de kwallificatieronde doorstaan, maar ze haalden de hoofdtabel.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

01-08-10

Drama in the Sand

Some players can really introduce a sense of drama when they miss a shot. You’d think that some of them should be on the stage.

Collage_drama.jpg


Sommige spellers hebben gevoel voor drama wanneer ze een bal missen. Je zou denken dat ze eerder op de bühne thuishoren.

 

 

11:15 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

31-07-10

A Pat on the Back(side)

I’ve said it before and I’ll say it again: I cannot wait for beach volleyball to introduce the discipline of mixed doubles. After each point Elke (facing us) and Marij embrace and pat each other on the backside.
IMG_5624.jpg
Ik heb het al gezegd, maar ik kan niet wachten tot ze de discipline gemengd dubbel invoeren in het beach volleybal. Na elk punt omhelzen Elke (met haar gezich naar ons) en Marij elkaar en geven ze elkaar klopjes op de poep.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, elke meert |  Facebook |

30-07-10

The Men’s Game

In beach volleyball the men have a different way of playing the game than the women. I am under the impression that more physique and speed is involved in the men’s game. I’m not really sure because usually I have to drag myself away from the courts where the ladies are playing to try and sit out a men’s match. I’m afraid that I find the girls more pleasing to my eyes and as I’m a fan of Hermes’s first ladies team and I try to attend some of their matches, I tend to know more girls than boys. The only men I seem to know in the volleyball circuit are those who date or have a relationship with the girl players.

IMG_6602_MEN.jpg

IMG_6639_MEN_ACTION.jpg
IMG_6645_MEN_ACTION.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_6652_MEN_ACTION.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In beach volleyball valt het mij precies op dat de mannen een andere manier van spelen hebben dan de vrouwen. Mijn indruk is dat het spel van de mannen fysieker en sneller is. Echt zeker ben ik het niet omdat ik mij over het algemeen weg moet slepen van de terreinen waar de dames spelen en moet forceren om een match van de heren uit te zitten. Ik vrees dat ik de wedstrijden van de dames aantrekkelijker vind. En gezien ik en fan ben van de eerste damesploeg van Hermes Oostende en hun matchen probeer te volgen ken ik ook meer dames dan heren. De enige mannelijke volleybal spelers die ik ken zij die die een relatie hebben met een volleybal dame.

 

 

09:31 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

28-07-10

Men in Action

It has become a tradition that after I have posted some photos of beach girls playing volleyball that my large contingent of female visitors asks where the beach boys are. And yes, I did interrupt my coverage of the girl’s games to take a few pictures of the boys. In particular the men’s’ final, as it is the last match of the tournament and there aren’t any women playing anymore at that point in time. I particularly enjoyed this action during the men’s’ final.

IMG_6631_MEN_ACTION.jpg


Het is traditie geworden dat nadat ik enkele foto’s van beach volley meisjes gepubliceerd heb, mijn groot aantal vrouwelijke bezoekers vraagt waar de jongens blijven. En jawel, ik onderbrak wel degelijk mijn aandacht voor de dames wedstrijden om enkele foto’s van de jongens te maken. In het bijzonder de heren finale, maar dat is onvermijdelijk gezien dat de laatste wedstrijd van het toernooi is en er bijgevolg geen meisjes meer spelen op dat ogenblik. Deze actie bleef op mijn netvlies en gelukkig ook mijn sensor plakken tijdens de finale van de heren.

17:30 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sport, volley, beach volleyball |  Facebook |

27-07-10

The Cup

I’m not quite sure whose kid this is and I don’t really care, because who ever’s kid this is, I really like the photo. Posing so nicely for me.

 

IMG_6755_BEKER.jpg

 

Ik weet niet van wie dit kindje precies is, maar dat stoor mij niet, want om het even wie dit kind mama of papa noemt, ik hou heel veel van deze foto. Het poseerde zo mooitjes voor mij.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

25-07-10

Belgian Championships Beach Volleyball

Yesterday and today my hometown hosts the last leg of the Belgian championships Beach Volleyball. After this: the final. The weather is good, I spent a few hours during the qualifier rounds warming up for the matches with the seeded players today. Here you see Marij Vandenbussche reaching for a ball in her match with Elke Meert.

IMG_5617_VANDENBUSSCHE_MEERT.jpg
Gisteren en vandaag grijpen in Oostende de laatste manche van de Belgische kampioenschappen beachvolleyball plaats. Daarna: de finale in Knokke-Heist. Het weer is goed, gisteren bracht ik enkele uren door tijdens de kwalificatierondes, opwarmen voor de hoofdtabel vandaag. Hier zie je Marij Vandenbussche die reikt voor een verre bal, haar partner is Elke Meert.

02-09-09

On her Knees

I have to admit, these days is it not every day that a pretty young top volleyball player like Eline David goes down on her knees and applauds me.
IMG_7057_DAVID_ELINE
Ik moet bekennen, het overkomt mij niet elke dag dat een knappe jonge top volleybalster zoals Eline David op de knieën gaat om mij te applaudiseren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, beach volleyball, volleyball, eline david |  Facebook |

17-08-09

Olympic Liesjes

Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam are Belgium's best in beach volleyball. They proved that by winning the Belgian Championships rather effortly last month, their 5th win together. On a global level they are the number 9. They also ended on that spot during the Bejing Olympics.
IMG_7077_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7085_MOUHA_VANBREENDAM

IMG_7086_MOUHA_VANBREENDAM
Liesbeth Mouha & Liesbet Van Breedam is het beste wat België te bieden heeft in beach volleybal. Dat bewezen ze opnieuw door vorige maand het Belgische Kampioenschap te winnen zonder zich echt moe te maken. Het was hun vijfde overwinning samen op een BK. Op wereldvlak zijn ze de nummer 9 en daar eindigden ze ook tijdens de olympische spelen te Bejing.

16-08-09

Going Down

Playing a great team like Callens-Sobolska can be really hard.
IMG_6966_DiveAction1

IMG_6967_DiveAction2
Het opnemen tegen een team zoals Callens-Sobolska kan hard zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (18) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

15-08-09

Offensive action by Marta Sobolska

And here is Fien Callens's teammate: Marta Sobolska. Great offensive net action.
IMG_6920_SOBOLSKA_MARTA
En hier heb je Fien Callens's teamgenote: Marta Sobolska. Fantastische aanvallende actie aan het net.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, marta sobolska |  Facebook |

14-08-09

Defensive Action by Fien Callens

Great defensive action by Fien Callens in Oostende during the Belgian Championships Beach Volleyball. Love her arm muscles.
IMG_6916_CALLENS_FIEN
Fantastische defensieve actie door Fien Callens in Oostende tijdens de Belgische Kampioenschappen Beach Volleyball. Ik ben gek op haar armspieren.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball, fien callens |  Facebook |

13-08-09

A Good Way to Watch Beach Volleyball

I took the time again to take pictures of the Beach Volleyball in my hometown. I managed to get a view on this court with an extra. Two athletes decided to watch the match while working on their tan. Typically beach volleyball.
IMG_6862
Ik vond tijd om opnieuw foto's te maken van de Beach Volleybal in Oostende. Op dit terrein vond ik een zicht met een pluspunt. Twee van de atletes besloten de match te volgen en intussen hun huid wat meer kleur te geven. Typisch beach volley sfeertje.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sport, volleyball, beach volleyball |  Facebook |

02-08-07

Tough Game

Beach volleybal is tough. In a close game most players throw themself after every ball. Often they bite the sand.

IMG_2349_BitesSand

 

IMG_2596_BitesSand

 

Beach vollebal is hard. In een evenwichtige partij werpen de spelers zich achter iedere bal. Dikwijls bijten zij in het zand.

08:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (16) | Tags: sport, beach volley, beach volleyball |  Facebook |

01-08-07

Smart Girl

Times have changed. Cars like Porches, BMWs, Lotus used to be the cars to desire. One of the main sponsors of the Belgian Beach Volleybal circuit is Smart. This player seems to think it is a sexy car.

IMG_2415_SmartGirl


De tijden zijn veranderd. Auto's zoals Porche, BMW, Lotus waren de auto's om naar te verlangen. Eén van de hoofdsponsors van het Belgische Beach Volleybal circuit is Smart. Deze speelster vindt toch dat het een sexy wagentje is.

27-07-07

Beach Volleybal

Not the first time I feature this sport on my blog, but the astmosphere is usually great! And this was a fun tournament, we have the serious stuff soon! I'll try to get some really good shots then, but in the mean time I hope the lovers of volleybal can enjoy this.

IMG_1798_greatserve

 

IMG_1805_two

 

 

IMG_1807_lowaction

 

 

IMG_1821_overhead

 

Niet de eerste keer dat ik die sport hier aan bod laat komen, maar de sfeer is meestal uitstekend op zo'n ontmoeting. En dit was een recreatief toernooi, ik denk dat het échte circuit hier volgend w-e passeert. Dan probeer ik wat hoostaande shots te maken, maar intussen hoop ik dat de volley liefhebbers hier van kunnen genieten.

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, beach volley, oostende, beach volleyball |  Facebook |

23-07-07

Sports Sunday

It rained practically all morning. The afternoon brought better weather. Great, because we had the ING run on and a beach volleyball tournament. The first photo is from the run, the next two beach volleyball :-)

IMG_1709_ING

 

IMG_1874_BVOLLEY

 

 

IMG_1963_volleygirl

 

Het regende bijna de ganse morgen. 's Namiddags beter weer. Oef, want er was de ING loop en een strandvolleybal toernooi. De eerste foto is van het lopen, ter hoogte van het Oostendse Casino, de volgende twee foto's zijn van de beachvolley :-)

08:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (15) | Tags: sport, beach volleyball, running, oostende, beach volley |  Facebook |