19-07-15

Red Art

How can you make it even more interesting? Same idea as yesterday, but throw in a girl. And dress her in a red sweater. A wise photographer once told me that you should always add red to the foreground of your photo.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je het nog interessanter maken? Zelfde idee als gisteren, maar zet er een meisje bij. En trek haar een rood sweatertje aan. Een wijze fotograaf leerde mij ooit dat rood in de voorgrond van je foto werkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

16-07-15

Add Something

How can you make a work of art more interesting? Show less of it and add some boats.

art, beaufort, beaufort05, oostende

Hoe kan je een kunstwerk interessanter maken? Er minder van tonen en wat bootjes toevoegen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

15-07-15

Beaufort

The Beaufort open air art event is back. Smaller than it used to be, but then we have to save money.

art, beaufort, beaufort05, Oostende

Het Beaufort open lucht kunstevenement is terug. Kleiner dan vroeger, maar er moet natuurlijk bespaard worden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort05, oostende |  Facebook |

26-03-15

Make it Better

Do we have to ask him? Or can we make it better ourselves?

art, beaufort, beaufort04

Moeten wij dit aan hem vragen? Kunnen wij dit zelf niet?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04 |  Facebook |

27-01-13

Monument for the Seamen

The lonely and cold seaman on top of the column proudly looks out to the sea looks ahead in his future. On the other side of the column at tround level another sailor mourns those lost to the sea. Behind the monument Arne Quinze's container art showing brightly through the snow storm. The white area in front of the photographer is in fact the beach.

201301_ZEEHELDEN_WEB.jpg

De eenzame en koude zeeman bovenop de colon kijkt trots uit naar de zee en naar zijn toekomst. Aan de andere zijde van de zuil, met zijn twee voeten op de grond herdenkt een andere zeeman zij die verloren gingen aan de zee. Achter het monument Arne Quinze's container kunst die scherp contrasteert in de sneeuwstorm. Het witte gebied tussen de fotograaf en het monument is het strand.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, snow |  Facebook |

25-09-12

The Wanderer

Melita Couta's (Cyprus) work The Wanderer stands lonesome in the dunes in Koksijde. It is a Greek mythological creature the faun looking out to sea holding in each hand what comes out of it.

art, beaufort, beaufort04, Koksijde

Melita Couta's (Cyprus) werk The Wanderer staat eenzaam in de duinen in Koksijde. het is een figuur uit de griekse mythologie, de faun. Het kijkt naar zee en houdt en elke hand een zeeproduct.

07:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort, beaufort04, koksijde |  Facebook |

11-08-12

A good sky helps

The sky can really help you make good photos. Like here on the beach in De Panne that morning. Beautiful clouds providing a great background for this installation. You couldn't make these photos in bright sunshine.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

De lucht kan je echt helpen om goede foto's te maken. Zoals hier op het strand in De Panne die morgen. Mooie wolken die voor een super achtergrond zorgen voor deze installatie. Deze foto's kan je niet maken in de felle zon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

10-08-12

Threatning Installation

Taken like this, the scene looks a little threatning, doesn't it?

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Op die manier gefotografeerd ziet deze scene er een beetje bedreigend uit, niet?


 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-08-12

Looking Out to Sea

A buddy posting some photos of this work a week or two ago, reminded me that I should continue my coverage of the Beaufort04 open air art exposition. This is on the beach in De Panne. The work is titled 'Players' by Chzech artist Michal Gabriel. It is great, you should see it.

art, beaufort, beaufort04, de panne

Een post van dit werd door een buddie een week of twee terug herinnerde mij er aan dat ik best verder zou doen met mijn posts van Beaufort04, de openlucht kunst tentoonstelling langsheen de Vlaamse Kust. Dit werk heet "Players" door de Tsjechische kunstenaar Michal Gabriel. Het is een fantastische installatie, moet je gezien hebben.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

25-06-12

Rock Strangers up close

The seafront isn't finished yet, the pavement is still under construction. Should be finished in 10 days time, when they inaugurate this work of art. Someone said that the artists smashed up some red containers.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

De zeedijk is nog niet af, de klinkers worden nog geplaatst. Dit zou binnen 10 dagen afgewerkt moeten zijn, want dan wordt dit kunstwerk ingewijd. Iemand merkte op dat de artiest een verzameling rode containers deukte.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

24-06-12

They look good from far

Arne Quinze's rock strangers purchased by the city of Oostende to decorate the reconstructed seafront. You can see them from far. Thought they combine nicely with the reddish light of the setting sun.

art, beaufort04, beaufort, Oostende

Arne Quinze's rock strangers, aangekocht door de stad Oostende om de heraangelegde zeedijk te decoreren. Ze ziet ze van ver. Ik vond dat ze mooi pasten in deze oranjerode zonsondergang.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort04, beaufort, oostende |  Facebook |

22-06-12

Minimalistic Seating

Another of the socially modified benches in De Haan as a part of the Beaufort04 open air arts show.
A bench for couples who are not speaking?

IMG_1238_Beaufort04_Socially-Modified-Benches_De-Haan.jpg

Nog eentje van een van de fantastische reeks zitbanken die je in De Haan kunt bewonderen in het kader van Beaufort04 de open lucht kunst tentoonstelling.
Een bank voor koppels die niet met elkaar praten?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de haan |  Facebook |

04-06-12

Olnetop

Olnetop is the contribution to Beaufort04 by Belgian artist Nick Ervinck. The yellow blob shape represents a wave, free to splash in the direction it pleases. Must be nice to be that free.

IMG_0864_Beafort04-OLNETOP_Ervinck_Bredene.jpg

Olnetop is de bijdrag aan Beaufort04 van de jonge Belgische artiest Nick Ervinck. De gele abstracte vorm moet een golf voorstellen, vrij om te spatten waar het ook maar wil. Tof om zo vrij te kunnen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, beaufort04, beaufort, bredene |  Facebook |

03-06-12

Coast to Coast - Flo Kassearu (EE)- Beaufort04 - Bredene

Estonian Artiste Flo Kassearu points to the European economy in creating empty containers grounded useless on the beach. I don't know about useless, because some tourists were using the artworks as windbreak. The bathing beauty in the foreground of the composition didn't mind about the wind. There are 3 of these containers, but more can be less.

IMG_0856_Beaufort04_CoastToCoast_Kassearu_Bredene.jpg

Estse artieste Flo Kassaeru haalt uit naar de Europese economie met haar 3 werkloze containers die nutteloos op het strand in Bredene rusten. De toeristen die de containers als windscherm gebruikten vonden ze precies niet zo nutteloos. De zonnebadende schoonheid in de voorgrond van mijn compositie trok zich weinig aan van het briesje. Er zijn 3 van deze prachtige kunstzinnige containers, maar meer kan minder zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, bredene |  Facebook |

18-05-12

Business Man and Yoga Policeman

So as you may have guessed, I'm really into Isaac Cordal's work. I'll finish this photo series of De Panne with the business man an the Yoga Policeman. Yoga is the combatter's way of relaxing. I will go back to De Panne to take some more photos.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Jullie konden het wellicht al raden, maar ik ben weg van Isaac Cordal's werk. Ik beëindig deze lange serie van zijn expo in De Panne met de zakenman en de yoga politie-agent. Yoga is de vechter's manier van ontspannen. Ik ga zeker terug naar De Panne om nog wat foto's te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

17-05-12

Helping the Police

Often where demonstrations are held, demonstrations for a better environment, riot police are present. And so Isaac has modelled riot police persons in his collection of miniatures. In the villa in De Panne he leaves no corner unturned. Here his riot police guard a cupboard.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dikwijls waar demonstraties doorgaan voor een betere zorg voor het milieu, vind je oproerpolitie. Zij konden niet ontbreken in Isaac's verzameling miniaturen. In de villa in De Panne installeert hij zijn kunst van muur tot muur. De oproerpolitie vind je in een inbouwkast.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

16-05-12

Waiting for a Climate Change

Thanks to Isaac's flickr I know what this is all about: 'Waiting for a Climate Change'. Yesterday's work is part of the same theme. Love it!

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dankzij Isaac's flickr weet ik wat het thema hier is, tevens dat van de foto die ik hier gisteren postte: 'Wachten op een klimaatsverandering'. Serieus onderwerp, maar ik hou er van.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

15-05-12

Dirty Water

Continuing yesterday's theme, maybe not everyone will have a boat and some of us will have to face the dirty water like this. Not a desirable prospect, I admit. Anyone remember the film 'Waterworld' with Kevin Costner? 1995 is the year of the film, no more polar caps, they have melted.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Verder boerend op het thema van gisteren, misschien zal niet iedereen een bootje hebben en zullen ze het vuile water zo moeten trotseren. Geen hoopgevend vooruitzicht. Herinnert zich iemand de fim 'Waterworld' van 1995 met Kevin Costner? Gesmolten polen...

07:04 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

14-05-12

Boating Around

I've been looking on Isaac Cordal's Flickr for some meaning behind this work, but I have failed to find it. Maybe again it has something to do with the environment, rising water? We will turn into boad people? A sharp reminder wat the film 2012 they showed last Saturday. Not the best film I have ever seen, but I guess it does carry a message. Not just about the environment but als about sefishness. If you like Isaac's work and want to have al closer look, I can seriously recommend his Flickr: http://www.flickr.com/photos/isaacordal/

IMG_2418_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

Ik ben op zoek geweest op Isaac Cordal's flickr naar de betekening van dit werk, maar ik vond er niets over terug. Misschien heeft het iets te doen met het milieu, stijgend waterniveau? Is dat onze toekomst: boot bewoners? Daar werden wij afgelopen weekeinde aan herinnerd door de fim 2012. Niet de beste rampenfilm die ik ooit zag, maar het brengt wel een boodschap. Niet alleen in verband met het milieu, maar ook egoïsme. Als je van Isaac's werk houdt en er iets meer van wilt zien, kan ik je zijn flickr aanbevelen: http://www.flickr.com/photos/isaacordal/

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort04, beaufort, de panne |  Facebook |

12-05-12

Follow the Leaders

This is a small part of the work for which I actually went to De Panne: "Follow the Leaders" by Isaac Cordal (SP).
Isaac is a street artist. His cement sculptures are no bigger than 25 cm. He often takes to the streets of Brussels, some 20 sculptures in his backpack, to place them in the cityscape and take pictures.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Dit is een klein stukje van het werk waarvoor ik speciaal naar De Panne ging: "Follow the Leaders" door Isaac Cordal (SP). Isaac is een straatarties. Zijn cementen figuren zijn niet groter dan 25 cm. Vaak trekt hij door de straten van Brussel met een 20 tal beeldjes in zijn rugzak. Hij plaatst ze dan in het straatbeeld om er foto's van te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (5) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

11-05-12

Wedding

A true nightmare: our environment has become so soiled that we have to marry wearing gas masks. Isaac Cordal's works are on show all summer in a villa in De Panne, our coastal town closest to the French border. I deliberately played with the light falling in through the windows here to try and create an extra dimension of depth in the photo where the two cement figures are placed under a glass bell.

IMG_2415_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

IMG_2416_Beaufort04_Cordal-Isaac.jpg

Een nachtmerrie: ons milieu is zo vervuild geworden dat trouwers gasmaskers moeten dragen. Isaac Cordal's werken kan je gans de lente en zomer bezoeken in een villa in De Panne. Ik speelde in deze foto's opzettelijk met het door de ramen invallende licht en probeerde zo in de foto waarin de figuurtjes onder een stolp staan, een extra diepte-effect na te streven.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

10-05-12

BP

I like art with a message. The horrifying BP incident a while ago inspired Spanish artist Isaac Cordal to devote some works to the damage that was done to our environment.

art, Beaufort, Beaufort04, De Panne

Ik houd van kunst met een boodschap. Het verschikkelijke BP incident een tijdje terug inspireerde Spaanse artiest Isaac Cordal om enkele werken toe te wijden aan de schade die door dit incident aan onze omgeving toegebracht werd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

09-05-12

Life is Expensive

When I saw this tiny work of art by Spanish artist Isaac Cordal, my thought was 'Life is Expensive'. It looked like the man in the picture was holding one of my long grocery bills. But it seems to be something else.

art, beaufort, beaufort04, De Panne

Waneer ik dit kleine kunstwerkje door Spaanse artiest Isaac Cordal zag, was mijn eerste gedachte "Het leven is duur". Het zag er naar uit dat de man in het kadertje een van mijn ellenlange kassastrookjes van de supermarkt aan het bestuderen was. Toek ik de foto bewerkte zag ik dat het iets anders is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, de panne |  Facebook |

07-05-12

Social Modified Benches - Jeppe Hein (DK) - Beaufort04 - De Haan

Maybe not comfortable to sit on, but nice and teasing to the eye.

art, beaufort, beaufort04, Wenduine

Misschien geen al te gemakkelijk zitcomfort, maar wel een knipoog en aantrekkelijk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

29-04-12

Nice View

Another view on the same work, this time with the beautiful hotel Belle Vue in the background.

IMG_1263_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Een andere kijk op hetzelfde werk, deze keer met het prachtige hotel Belle Vue in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

28-04-12

I Can Hear It - Ivars Drulle (LV) - Beaufort04 - Westende

Ivars Drulle tends to combine huge structures with little meticulously detailed figures. Sound also plays a large role in his works.

IMG_1260_Beaufort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Ivars Drulle combineert vaak grote structuren met kleine gedetailleerde figuren. Geluid speelt ook vaak een grote rol in zijn werken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, beaufort, beaufort04, wenduine |  Facebook |

27-04-12

Listening

This young woman is sitting patiently listning.

IMG_1267_Beafort04_I-Can-Hear-It_Drulle_Westende.jpg

Deze jonge vrouw zit geduldig te luisteren.

07:03 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

14-04-12

Two Corten Armours - Magdalena Abakanowicz (PL) - Beaufort04 - Middelkerke

Polish artiste Magdalena Abakanowicz displays two Corten Armours, two metal skulls, maybe that of seagulls, in the dunes near the beach in Westende/Middelkerke. Are these skulls bearers of instincts and emotions that overpower the intellect?

IMG_1274_Two-Corten-Amours_Abakanowicz_Middelkerke.jpg

Poolse artieste Magdalena Abakanowicz toont twee stalen pantsers, twee ijzeren schedels, misschien van zeemeeuwen, in de duinen aan de grens met het strand in Westende/Middelkerke. Deze schedels zijn misschien de dragers van instincten en emoties die het intellect overmeesteren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, middelkerke |  Facebook |

13-04-12

Ready to do Battle

Two corten armours in the dunes in Westende, ready to do battle. Where have these structures come from?

art, beaufort, beaufort04, Westende

Twee stalen pantsers in de Westendse duinen, klaar om ten strijde te trekken. Van waar komen deze vreemde pantsers?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, beaufort, beaufort04, westende |  Facebook |

11-04-12

UFO in the Dunes

Did I discover a UFO in the dunes? Anyone know what this is?

IMG_1278_Beaufort04_Two-Corten-Amours_Abakanowicz_Middelkerke.jpg

Ontdekte ik een UFO in de duinen? Weet iemand wat dit is?

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, beaufort, beaufort04, middelkerke |  Facebook |