14-06-17

Streets of Shoreditch

The shutters of the closed shops are nicely decorated as well.

street, art, london, uk, brick lane

street, art, london, uk, brick lane

De luiken van de gesloten winkels zijn er ook mooi versierd.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, art, london, uk, brick lane |  Facebook |

13-06-17

Dennis Asare

Dennis Asare studied art at London's University and has worked for Starbucks.

art, street, london, uk, brick lane

art, street, london, uk, brick lane

Dennis Asare studeerde kunst aan de Londense Universiteit en heeft voor Starbucks gewerkt.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, london, uk, brick lane |  Facebook |

12-06-17

DMNK

I posted part of this work before, and I just noticed that I managed to get a complete shot of it. I think this is actually by Denis Meyers, a Belgian street artist from Tournai. He decorated Duvel beer glasses back in 2010.

street, art, london, uk, brick lane

Ik postte eerder al een stuk van dit werk, en plots val ik op een foto waar het volledig op staat. Ik denk dat dit van de hand van Denis Meyers is, een Belgische straatartiest uit Doornik. Hij decoreerde Duvel glazen in 2010.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, art, london, uk, brick lane |  Facebook |

11-06-17

Lora Zombie

Lora Zombie was born in a small village in Russia in 1990. Today she travels the world leaving behind her great works and has done a lot of commercial work for big companies. The work I posted here on June 5 is also by her hand, you can see her tag in this work.

street, art, london, uk, brick lane

Lora Zombie werd in een klein dorpje in Rusland geboren in 1990. Vandaar reist ze de wereld af om haar fantastische werken achter te laten. Ze heeft ook al veel commercieel werk voor grote firma's gedaan. De post die ik hier op 5 juni deed is ook van haar hand, in die foto zie je duidelijk haar tag.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, art, london, uk, brick lane |  Facebook |

10-06-17

Sirus Fountain

Sirus Fountain is a New York City based street artists who spent 5 months in the UK, and left a rich trail of his works in Shoreditch, the area around Brick Lane. One of his specialised subjects is the native American.

street, art, london, uk, brick lane

Sirus Fountain is een Amerikaanse straatarties uit New York City die 5 maanden in de UK verbleef. Hij liet er een rijke greep creaties achter in Shoreditch, de wijk rond Brick Lane. Een van zijn specialiteiten zijn afbeeldingen van de eerste Amerikanen.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, art, london, uk, brick lane |  Facebook |

09-06-17

More Street Art in Brick Lane

This is not in Brick Lane itself, but in the well known area. Perhaps joggers like it here because of this superb art.

street, art, london, uk, brick lane

street, art, london, uk, brick lane

Dit is niet Brick Lane zelf, maar wel een van de straten in het bekende gebied. Misschien lopen de joggers hier graag omdat ze kunstliefhebbers zijn.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, art, london, uk, brick lane |  Facebook |

06-06-17

Broader View

Or how about this broader view of nearly the same scene.

STREET, art, london, uk, brick lane

Of wat denk je van deze bredere kijk op bijna dezelfde zaak?

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, art, london, uk, brick lane |  Facebook |

05-06-17

Coffee Dreams

Brick Lane is of course best known for its street art.

art, street, london, uk, brick lane

Brick Lane is natuurlijk best gekend voor de straatkunst.

07:00 Gepost door pieterbie in art, street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, london, uk, brick lane |  Facebook |

04-06-17

The Best Indian Restaurant

We had lunch at one of the 50 other best Indian restaurants in Brick Lane.

IMG_1155_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Wij aten onze lunch in een van de andere 50 beste restaurants in Brick Lane.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

03-06-17

Undercover

What a great name for an umbrella shop.

street, brick lane, london, uk

Wat een fantastische naam voor een paraplu winkel.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, brick lane, london, uk |  Facebook |

02-06-17

People in the Streets round Brick Lane

Whenever I get to the Brick Lane area, I can never resist picking out people walking the streets. I usually hunt special types there.

street, brick lane, london, uk

Telkens ik in de omgeving van Brick Lane kom, kan ik er nooit aan weerstaan om mensen op straat te fotograferen. Ik jaag er meestal op speciale types.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, brick lane, london, uk |  Facebook |

23-01-15

Brick Lane 2

I have posted pictures here of Brick Lane, the Belgali community in Londen, here before. But in the beginning of January I actually saw the film. It tells the story of a 17 year old Bengali girl who's marriage to a 42 year old Belgali in the UK is arranged after her mother dies. Her younger sister remains in Bangladesh where she lives a seemingly happy and carefree life. The film is very controversial, it critisezes certain things that some will not want to see critisized.

street, london, uk, brick lane

Ik postte hier eerder al foto's van Brick Lane, de Bengali gemeenschap in Londen. Begin januari zag ik echter de gelijknamige film. Het vertelt het verhaal van een 17 jarige Bengaalse vrouw die uitgehuwelijkt word aan een 42 jarige Bengaal die in Londen woont nadat haar moeder sterft. Haar jongste zuster blijft in Balgladesh waar zen een schijnbaar gelukkig en zorgeloos bestaan leidt. De film is redelijk controversieel, het neemt een aantal zaken op de korrel die velen wellicht liever onbesproken zien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

18-12-14

Fashion Street

This Moorish building in Fashion Street was meant to be another market, but there are already so many of them in London. It is now used by London University.

IMG_0581_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Dit gebouw in Moorse stijl in Fashion Street moest een mark worden, maar er zijn er al zo veel in Londen. Het wordt nu door de Londense Universiteit gebruikt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, london, uk, brick lane |  Facebook |

17-12-14

Monument

This unique monument reminds of Brick Lane's Industrial past when bricks were actually fabricated here.

IMG_0576_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Dit unieke monument herinnert aan Brick Lane's industriële verleden wanneer bakstenen hier gefabriceerd werden.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, london, uk, brick lane |  Facebook |

16-12-14

Christ Church Primary School

Rather unique in between Brick Lane's many restaurants is the Christ Church Primary School, founded in 1708, this building taken in use in 1782.

IMG_0579_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Nogal uniek tussen Brick Lane's vele restaurants is de Christ Church lagere school, gesticht in 1708, dit gebouw betrokken in 1782.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, brick lane |  Facebook |

15-12-14

Wall Art

Brick Lane has some nice pieces of wall art to show off as well.

art, street, brick lane, london, uk

art, street, brick lane, london, uk

In Brick Lane vind je ook mooie muur kunst.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, street, brick lane, london, uk |  Facebook |

14-12-14

Restaurants in Brick Lane

If you have money in your pocket, you will never have to go hungry in Brick Lane. When I go back to London, I must try the Balti there.

IMG_0569_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Als je geld op zak hebt, dan zal je nooit honger moeten lijden in Brick Lane. Wanneer ik Londen nog eens bezoek moet ik er zeker de Balti proberen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |

13-12-14

Brick Lane, London

Brick Lane is a street in East London that is the heart of the Bangladesh-Sylheti community. You'll find a market there with plenty of stalls with good things to eat. The street gets its name from the brickmaking industry that florished there in the 15th century.

IMG_0564_LONDON_BRICK-LANE.jpg

IMG_0565_LONDON_BRICK-LANE.jpg

IMG_0566_LONDON_BRICK-LANE.jpg

Brick Lane is een straat in het Oosten van Londen dat het kloppende hard is van de Bengaalse gemeenschap. Je vindt er ook een markt met veel standjes met lekker eten. De straat krijgt zijn naarm door de baksteenproductie die er in de 15e eeuw gevestigd was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, uk, brick lane |  Facebook |