24-03-09

Phoning 12 - Carnival Sheikh

This is number 12 in my 'Phoning' series. I had to catch this Sheikh using his mobile during the carnival parade.
IMG_8067_PHONING
Dit is nummer 12 in de 'Phoning' reeks. Ik moest deze Sheikh vastleggen die vastgekleefd was aan zijn mobieltje tijdens de carnaval stoet.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

23-03-09

Save the last Dance for Me

These dancers were really in synch during their performance. I'm not too sure about this last dancer, though, I don't know if I would like to have the last dance.
IMG_8110_TORRO6

IMG_8120_TORRO7
Deze dansers waren goed synchroon tijdens hun optreden. Ik heb zo mijn twijfels over deze laatste danser, ik weet niet of ik de laatste dans wil.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

22-03-09

Colourful costume

These costumes are very colourful and sunny. The act shows us Spanish seignoritas, of course. Big and small.
IMG_8104_TORRO3

IMG_8106_TORRO4

IMG_8108_TORRO5
Deze kostuums zijn erg kleurrijk en zonnig. Spaanse seignorita's, deze act, groot en klein.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

21-03-09

Olé

This was just about the last group in the carnival parade. And they were superb! Great dress, great choreography. Great fun! You wouldn't say so judging by this character.
IMG_8100_TORRO1

IMG_8101_TORRO2
Als ik het mij goed herinner was dit de laatste groep in de carnaval stoet. En ze waren goed! Fantastische kledij, goede choreografie. En fun! De voorbode had precies geen gevoel voor humor.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

20-03-09

Carnival in China

This group of buddha worshippers was just great. They looked like they were having great fun, entertaining show they put on and their float was magnificent as well. One of the groups from out of town. They turn carnival in to an art.
IMG_8034_BOEDHA1

IMG_8035_BOEDHA2

IMG_8045_BOEDHA3

IMG_8040_BOEDHA4

IMG_8058_BOEDHA6
Deze groep boedha aanbidders was echt de moeite. Ze genoten duidelijk van het karnaval, hun showke was onderhoudent en hun praalwagen was toch één van de betere. Een groep van buiten Oostende, karnaval is voor hen precies een kunst.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

19-03-09

Blue

Back to the carnival, then. Let's face it: you have to love the hairdo. Choose the dark side he will.
IMG_8072
En nu terug naar het karnaval. Schitterende haartooi!  Hij kiest wellicht voor de donkere kant.

10:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

14-03-09

Cyclists

So here we have some guys in the outfits of popular cyclists, with funny red bottles leading to a drip and a doctor I wouldn't go and see. Wonder what it means?
IMG_8031
En hier hebben we dus wielrenners in de outfit van beroemdheden. Met rare rode flessen die naar een infuus leiden. En die dokter vertrouw ik voor geen cent. Wat zou dat betekenen?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

13-03-09

Knights of the Night

A lot of these canival groups come from other cities/towns/communities. Like here the knights of the night.
IMG_8023_NACHTRIDDERS1

IMG_8024_NACHTRIDDERS2
Veel groepen carnavalisten komen uit andere steden en gemeenten, zoals deze ridders van de nacht.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

12-03-09

Cap

Love the cap, and the smile.
IMG_8017
Ben gek op haar pet en haar glimlach :-)

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

11-03-09

Wizzard

I like to try and pick some good looking people out of the carnivalists. Like this kind and gentle looking wizzard.
IMG_8016
Tijdens een karnaval stoet probeer ik altijd wat mooie mensen uit de groep te halen. Zoals deze lief ogende tovenaar.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

10-03-09

Politics

Carnival in Belgium should really be all about critisizing our politicians and actuality. I noticed when looking at my photos that the figure here is a former prime minister. Here he is being critisized for rail delays.IMG_8011
Carnaval in België heeft natuurlijk te maken met de draak steken met de politiek en de actualiteit. Ik zag pas toen ik thuis mijn foto's verwerkte dat dit Guy Verhofstadt is. Dus dankzij hem is mijn trein steeds te laat.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

09-03-09

Carnival Oostende Opening

Last weekend was the carnival weekend in Oostende. The same band as last year opened the celebrations. More colourful that last year, I think. Good to try and keep the tradition alive.
IMG_7980
Het afgelopen weekeinde was carnaval weekeinde in Oostende. Hetzelfde groepje muzikanten als vorig jaar mocht de stoet trekken. Goed dat deze traditie in ere hersteld wordt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, oostende, carnival |  Facebook |

10-03-08

Rocket Roll

This was the most spectacular float of the Carnival Parade in Oostende on March 2nd. Rocket Roll. This must have cost some time to create!
IMG_4168_RR1

IMG_4180_RR5

IMG_4183_RR7
Dit was de meest spectaculaire praalwagen tijdens de Carnavalstoet in Oostende op 2 maart. Rocket Roll. Daar moet toch wat tijd in gekropen zijn!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

09-03-08

I Want to Ride my Tricycle

I actually think I know this guy. Great float, this one, shame I couldn't get all of it on camera. Hard to get enough distance.
IMG_4113_TRIKE
Ik denk dat ik die man ken. Super praalwagen, dit, jammer dat ik het ding er niet helemaal op kreeg, je kan zo moeilijk voldoende afstand nemen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

08-03-08

Viking

I don't know if a Viking should be smiling, I thought they were pilaging and raping brutes. But it makes a great photo.
IMG_4077_VIKING
Ik weet niet of een Viking hoort te glimlachen. Vikings zijn toch rovenden en verkrachtende bruuten. Maar 't maakt wel een mooie foto.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (21) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

07-03-08

Cowfolks Carnival

Now these folks sure look like they are having a good time. Carnival was as good as dead in Oostende. I think the Carnival Parade was reinstated two years ago by the mayor, after a year without. It is a modest event, not in the least bit comparable with the Parade in Aalst, thé Belgian Carnival City. But it is back and it gives an amateur photographer something to do on a Sunday afternoon.
IMG_4061_COWFOLKS1

IMG_4066_COWFOLKS2

IMG_4068_COWFOLKS3

IMG_4071_COWFOLKS4
Deze carnavalisten genieten ook duidelijk van het moment. Carnaval was zo goed als dood in Oostende. Ik denk dat de carnavalstoet een tweetal jaar terug opnieuw georganiseerd werd door de burgemeester, na een jaar zonder. Het is een bescheiden optocht, geenszins vergelijkbaar met de carnaval stoet in Aalst, dé carnavalstad bij uitstek. Maar het is terug en het geeft een amateur fotograaf iets te doen op een zondag namiddag.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

06-03-08

3 Having Fun

What gets me at Carnival Parades is that a lot of people don't look like they are having fun. I observe people with long faces in a Carnival Parade, not smiling, not laughing. Why are they there then? That cannot be said of these 3 fun peole. Way to go, real carnivalists!
IMG_4053_3FUN
Waar ik niet bij kan is dat ik in een carnaval optocht dikwijls mensen zie met lange gezichten. Carnavalisten die niet lachen of glimlachen. Waarom lopen ze daar dan, vraag ik mij af? Deze 3 lolbroeken hebben daar alvast geen last van. Carnavalisten naar mijn hart!

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

05-03-08

Gargamel

Some people just seem to be born for the part. What I liked about this character is that he really played the part, his facial expressions and choreography were really good.
IMG_4037_GARGAMEL
Sommige mensen zijn gewoon geboren voor de rol. Deze man speelde de rol heel écht, hij is gewoon Gargamel, zijn gelaatsuitdrukkingen en bewegingen waren heel goed.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

04-03-08

When The Lady Smiles

How lucky can a photographer get? Girl number two who doesn't seem to be troubled by shyness. Sorry, young lady, I cannot accept your flyer, I'm holding two cameras.
IMG_3983_SMILING
Mijn geluk kan niet op! De tweede jonge dame die geen last heeft van verlegenheid. sorry, meisje, ik kan jouw flyer niet aanvaarden, ik heb mijn handen vol: 2 fototoestellen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, carnival, oostende |  Facebook |

03-03-08

Drummer Girl is Looking at Me

Some people still know how to behave when a photographer points his lens at them. This young woman radiates confidence, don't you think? She is the only one, the others are all looking down at their drums. Thank God for young people like her, they can make a photo.
IMG_3992_DRUMMERGIRL
Gelukkig weten sommige mensen hoe te reageren wanneer een fotograaf zijn lens in hun richting houdt. Deze jonge dame straalt zelfvertrouwen uit, vind je niet? Ze is de enige, alle andere muzikanten kijken naar beneden naar hun trommel. God zij dank voor jonge mensen zoals zij, ze doen een foto slagen.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, music, carnival, oostende |  Facebook |