16-03-18

Row of Graves

This is a typical row of graves leading you up the hill of Glasgow's Necropolis.

architecture, glasgow, uk, cemetery

Dit is een typische rij met graven op de weg naar boven op d eheuvel van Glasgow's Necropolis.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, glasgow, uk, cemetery |  Facebook |

15-03-18

Archibald McLellan

Deze Schot droeg enorm bij aan de kunst wereld in de 19e Eeuw. Bij wijze van erkenning werd hij begraven in de begraafplaats van de kathedraal. Maar later wanneer Necropolis gemaakt werd kreeg hij daar een herdenkingssteen dicht bij de ingang.

Ik ging op zoek naar de betekenis van de symbolen, maar kwam van een kale reis terug.

Pi-day gisteren was een beetje droevig doordat de wereld een wiskundig genie Stephen Hawking verloor. Het was op zich natuurlijk een mirakel dat hij 50 jaar blijf leven na de diagnose van ALS. En als deze man ons dan toch moest verlaten lijkt Pi-dag een geschikt moment. RIP Stephen Hawking (08/01/42 - 14/03/2018).

Weten jullie waarom het precies gisteren Pi-dag was?

IMG_3319_GLASGOW_GRAVE.jpg

This Scotsman contributed in a massive way to art in the 19th century. He was burried in the grounds of the cathedral, and later when Necropolis was founded, he was given a memorial stone near the entrance.

I tried to make sense of the symbols on his grave, but found not immediate help on the internet as to deciphering them.

Pi-day was a little sad yesterday as the world lost its mathematical genious Stephen Hawking. A miracle he survived 50 years with ALS. If he had to die Pi-day seems like a good day for that. RIP Stephen.

Do you know why exactly yesterday was Pi-day?

07:33 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, glasgow, uk, cemetery |  Facebook |

13-03-18

Climbing Necropolis

De Necropolis begraafplaats in Glasgow, net achter de kathedraal, ligt op een heuvel. Er liggen overal paden, maar het blijft een klim die niet voor iedereen weggelegd is. Honden zijn er wel toegelaten. Wij hadden onze hond niet bij omdat wij naar Glasgow vlogen.

architecture, glasgow, uk, cemetery

Necropolis in Glasgow, just behind the Cathedral, is on a hill. The climb is paved, but it remains a climb that is likely not accessible to all. Dogs are allowed, though. Ours was not with us as we flew to Glasgow.

22:50 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, glasgow, uk, cemetery |  Facebook |

04-03-18

Necropolis

We got off the bus at Glasgow's cathedral to visit the Necropolis cemetery. The bus stop reminded us of our visit to London to the Harry Potter film studio's in the beginning of 2017. Glasgow is dog friendly.

IMG_3308_GLASGOW_HARRY-POTTER.jpg

IMG_3309_GLASGOW_DOG-FOULING.jpg

IMG_3315_GLASGOW_NECROPOLIS.jpg

Wij stapten af aan de kathedraal om de Necropolis begraafplaats te bezoeken. De bushalte herinnerde ons aan ons bezoek aan Londen in het begin van 2017 om de Harry Potter filmstudio's te zien. Glasgow is een hondvriendelijke stad.

08:31 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, glasgow, uk, cemetery |  Facebook |

28-01-17

Hyde Park Pet Cemetery

I passed by the pet cemetery for the first time in December 2013. We walked by there coincidentally this time as the Lancaster Gate underground station was closed. Quite a few stations seem to be closed due to shortage of staff. Works were going on around the parkkeeper's lodge, but I could get a couple of pictures of some pet graves through the fence.

IMG_0662_LONDON_HYDE-PARK_PET-CEMETERY.jpg

IMG_0663_LONDON_HYDE-PARK_PET-CEMETERY.jpg

Ik ontdekte de begraafplaats voor huisdieren in december 2013. Deze keer was het toeval dat wij daar passeerden gezien het station Lancaster Gate van de ondergrondse gesloten was. Een aantal stations bleven gesloten wegens personeelstekort. Er werd gewerkt aan het huis van de parkwachter, maar ik kon wat foto's maken door het hekken heen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, cemetery |  Facebook |

05-11-16

Leaving Warstone Lane Cemetery

Turning back to make one more picture, we left Warstone Lane Cemetery to go and have a look at the Jewelery Quarter where the cemetery is situated.

architecture, birmingham, uk, cemetery

Keerde nog om om een laatste foto te maken bij het verlaten van Warstone Lane begaafplaats. Ik wou nog een blik gaan werpen op het juwelenkwartier van Birmingham waar je deze begraafplaats vindt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, birmingham, uk, cemetery |  Facebook |

04-11-16

Catacombs

Birmingham's Warstone Lane Cemetery is famous for its catacombs. When they first started to leave coffins in catacombs, they didn't seal them with lead or pitch. The vapours were terrible, so the cemeteries act was adapted.

architecture, birmingham, uk, cemetery

architecture, birmingham, uk, cemetery

architecture, birmingham, uk, cemetery

architecture, birmingham, uk, cemetery

Birmingham's Warstone Lane begraafplaats is beroemt voor de catacomben. Toen ze daar mee startten werden de kisten niet verzegeld met lood of pek. De stank was niet te harden, dus de regelgeving werd in die zin bijgestuurd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, birmingham, uk, cemetery |  Facebook |

03-11-16

Omnia mors aequat

In death we are all equal (free translation). My visits to Highgate cemetery in London taught me that the Brits had a particular culture to honour the departed. A lot of money went into funerals and grave monuments. In Birmingham's Warstone Lane cemetery it is clear too that after we are gone, we are not all equal. The detail on some of the headstones are breathtaking.

architecture, birmingham, uk, cemetery

architecture, birmingham, uk, cemetery

Dood zijn wij allemaal gelijk (vrije vertaling). Mijn bezoeken aan Londen's Highgate begraafplaats leerden mij dat de Britten een bijzondere cultuur hadden om de overledenen te eren. Er werd niet bespaard op begrafenissen en grafmonumenten. Ook in Birmingham's Wartone Lane begraafplaats is het mij duidelijk dat niet iedereen gelijk is na de dood. De details op veel van de grafstenen zijn adembenemend.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, birmingham, uk, cemetery |  Facebook |

01-11-16

Warstone Lane Cemetery Birmingham

2013 since I last visited Birmingham. Seems like yesterday. I took time to go and see Warstone Lane Cemetery. It dates from 1847, no more new burials.

architecture, birmingham, uk, cemetery

2013 sinds ik Birmingham nog eens bezocht. Het lijkt alsof het gisteren was. Ik nam toen de tijd om de Warstone Lane begraafplaats te bezoeken. Opgericht in 1847, geen nieuwe begrafenissen meer.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, birmingham, uk, cemetery |  Facebook |

16-04-10

Calton Old Burial Ground

Old cemeteries have always interested me. So after I had climbed the Calton Hill in Edinburgh, I could not resist visiting the Old Calton Burial Ground at the foot of the Hill. Last resting place to Edinburgh historian, philosopher and economist David Hume as well as Robert Stevenson, author of Treasure Island and The Strange Case of Doctor Jeckyll and Mister Hyde. In the first picture the round construction is the memorial to Hume. In front of that a memorial dedicated to Scottish-American soldiers. And in front of that a headstone remembering John Kennedy, not the American president, but a factor to several Scottish earls, he died in 1812.
The second photo shows how chaotic such old cemeteries can be.
IMG_0606_CEMETARY_HUME

IMG_0612_CEMETARY
Oude begraafplaatseen hebben mij altijd geïnteresseerd. Dus nadat ik Calton Hill in Edinburgh beklommen had, kon ik niet weerstaan aan een bezoek aan de Oude Calton Begraafplaats aan de voet van de heuvel. De laatste rustplaats van historicus, filosoof en economist David Hume, een inboorling van Edinburgh, maar ook van Robert Stevenson, de auteur van Treasure Island en The Strange Case of Doctor Jeckyll and Mister Hyde. In de eerste foto is de ronde constructie het graf van Hume. Net daar voor zie je een herdenkingsmonument voor de Schots-Amerikaanse soldaten. En daar voor een hoofdsteen die John Kennedy herdenkt, niet de Amerikaanse president, wel de ‘factor’ of landgoed manager van twee Schotse edelmannen. Hij stierf in 1812.
De tweede foto toont hoe lekker chaotisch zo’n oude begraafplaatsen kunnen zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, cemetery, edinburgh, scotland |  Facebook |