26-12-17

Snow Art Hogwarts

The painters who were exhibiting in the Harry Potter film studios also painted Christmas.

art, literature, london, uk, harry potter, christmas

De schilders die tentoon stelden in de Harry Potter film studio's schilderden ook Kerst.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, literature, london, uk, harry potter, christmas |  Facebook |

25-12-17

Hogwarts in the Snow

Hogwarts in the snow: very Christmassy. Merry Christmas everyone!

art, literature, london, uk, christmas, harry potter

art, literature, london, uk, christmas, harry potter

art, literature, london, uk, christmas, harry potter

Zwijnstein in de sneeuw: heel erg kerst. Vrolijke Kerst, iedereen!

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, literature, london, uk, christmas, harry potter |  Facebook |

24-12-17

Christmas Eve at Hogwarts

Christmas Eve is magic, and where could it be more magic that at Hogwarts School for Wizzardry.

art, literature, london, uk, harry potter, christmas

art, literature, london, uk, harry potter, christmas

art, literature, london, uk, harry potter, christmas

Kerstavond is magisch en waar kan het nog meer magisch zijn dan in de Zwijnstein school voor tovenaars.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, literature, london, uk, harry potter, christmas |  Facebook |

23-12-17

Christmas in London

This was last year and it didn't seem like Christmas because of the nice weather. But the tree says it all. Merry Christmas.

street, london, uk, christmas

Dit was vorig jaar en het mooie weer deed het niet op Kerstmis lijken. Maar de boom spreekt voor zich. Vrolijk kerstfeest straks!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, christmas |  Facebook |

01-12-17

Dancing in the Street

December 1st is late night shopping in my hometown of Oostende it is also the night on which the Cristmas lights go on. I remember that when I was in New York City for the first time 5 years ago that the city really started swinging around this time. People were actually dancing in the street with the salvation army.architecture, nyc, new york city, usa

1 december is Late Night Shopping in Oostende. Ik herinner mij toen ik 5 jaar geleden voor de eerste keer New York City bezocht, dat de stad echt begon te swingen rond deze periode. Hier zie je enkele jonge dames die mee dansen met een dame van het Leger des Heils.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nyc, new york city, usa, street, christmas |  Facebook |

25-12-16

Brussels Xmas Tree

Just across the square from the main entrance to Brussels Central Station. A peaceful Christmas!

street, christmas, brussels

Net aan de overzijde van het plein aan de hoofdingang van het Centraal Station in Brussel. Een vredevolle Kerst!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, christmas, brussels |  Facebook |

24-12-16

Tree on the Nicest Square in the World

I had to head for a conference in a hotel in the centre of Brussels in the beginning of December. It gave me the opportunity to cross the city's central square. This is shortly after 8 in the morning. Merry Christmas!

street, brussels, christmas

Ik moest naar een conferentie in een hotel in Brussel in het begin van december. Het bood mij de gelegenheid om de Grote Markt te kruisen. Kort na 8u in de morgen. Vrolijke Kerst!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, brussels, christmas |  Facebook |

24-12-15

Last Christmas

Last Christmas this construction company decorated their construction works. This tree was visible from the whole of Oostende Port.

IMG_7897_OOSTEROEVER_WEB.jpg

Vorige Kerst versierde deze bouwpromotor hun werf. Deze boom was zichtbaar van overal om en rond de Oostendse haven.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, christmas, oostende |  Facebook |

20-12-15

Alp House

Winter Wonderland in London really goes over the top.

street, christmas, london, uk

Winter Wonderland in Londen gaat er echt over.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, christmas, london, uk |  Facebook |

19-12-15

Christmas London Window

Not just in New York City, but also in London they decorate the shops nicely for Christmas.

london, uk, christmas

Niet alleen in New York City, maar ook in Londen versieren ze de winkels mooitjes voor Kerstmis.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: london, uk, christmas |  Facebook |

17-12-15

Christmas Tree

When we were in Canterbury half October, I noticed a Christmas Tree in a shop window. It dispersed snow over itself.

IMG_3955_CANTERBURY_CHRISTMAS.jpg

Toen wij half oktober Canterbury bezochten, zag ik in een winkelvitrine een kerstboom die sneeuw over zichzelf uitstrooide.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, canterbury, uk, shopping, christmas |  Facebook |

16-12-15

Erecting the Christmas Tree on Rockefeller Plaza

We were a bit too early to enjoy the full Christmas decorations in New York City this time around, but the did see the Christmas tree being erected on Rockefeller Plaza. Quite an undertaking. They put scaffolding over Prometeus to protect him from the eventuality of a falling tree. No ice skating for the same reason.

street, nyc, usa, new york city, christmas

street, nyc, usa, new york city, christmas

street, nyc, usa, new york city, christmas

Wij waren een beetje te vroeg om van de kerstdecoraties te genieten in New York City deze keer. Maar wij waren wel getuige van het plaatsen van de kerstboom op Rockefeller Plaza. Een ganse onderneming. Prometeus werd door een steiger beschermd tegen de eventualiteit van een vallende boom. Voor dezelfde reden mocht er niet geschaatst worden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city, christmas |  Facebook |

29-12-14

Ice Skating Rink

That Sunday afternoon it was not very busy on the temporary covered ice skating rink here in the centre of Oostende. Hope it attracts some more people, else it will risk being a terrible waste of money.

2014_IJSPISTE_WEB.jpg

Die zondag namiddag was het niet erg druk op de tijdelijke overdekte ijspiste hier in het centrum van Oostende. Ik hoop dat het wat meer volk aantrekt anders riskeert het een vreselijke verspilling te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, oostende, christmas |  Facebook |

25-12-14

Nativity Scene

In Winter Wonderland in Hyde Park Corner in London, England, they have their own version of the nativity scene.
Merry Christmas everybody!

IMG_4910_LONDON_WINTER-WONDERLAND.jpg

In Winter Wonderland in Hyde Park Corner in Londen, hebben ze hun eigen versie van de Kerststal.
Vrolijk Kerstfeest iedereen!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, london, uk, winter wonderland, christmas |  Facebook |

24-12-14

Knightsbridge Underground Station

Some of the London underground stations are pure magic.

IMG_4921_LONDON_KNIGHTSBRIDGE-UNDERGROUND.jpg

Sommige van de ingangen tot de Londense metro zijn magisch.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, christmas |  Facebook |

23-12-14

Christmas Tree

How is that for a Christmas Tree?

IMG_4920_LONDON_CHRISTMAS.jpg

Wat vind je van deze kerstboom?

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, christmas |  Facebook |

22-12-14

Covent Garden

Some pretty big Christmas decorations hanging inside Covent Garden.

street, london, uk, covent garden, christmas

Grote kerstversieringen binnenin Covent garden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, covent garden, christmas |  Facebook |

20-12-14

Christmas Tree Covent Garden

Just outside the covered market of Covent Garden: a gigantic Christmas Tree.

street, london, uk, christmas

Net buiten de overdekte markt van Covent Garden: een gigantische kerstboom.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, christmas |  Facebook |

28-12-13

Seasonal Spirit

I seem to have some difficulties in getting in to the seasonal spirit. Looking back at my photos of Christmas in Startford-upon-Avon doesn't seem to help either. This was taken in the Christmas shop.

IMG_0646_XMASSHOP_web.jpg

Ik heb het precies wat moeilijk om in de sfeer van de eindejaarsfeesten te geraken. Terugkijken naar de foto's van Kerstmis in Startford-upon-Avon helpt precies ook niet. Deze foto maakte ik in de kerstwinkel.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, christmas, stratford-upon-avon, uk |  Facebook |

29-12-12

Uniqlo Heattech

Uniqlo is a very trendy Japanese store on 5th Avenue. They sell products that are thin, light weight and are meant to keep you warm. Low budget, modern but great stuff.

IMG_1614_XMAS.jpg

IMG_1619_SHOP.jpg

IMG_1615_SHOP.jpg

IMG_1617_SHOP.jpg

Uniqlo is een trendy Japanse winkel op 5th Avenue. Ze verkopen dunne kledingspruducten die niet veel wegen en je toch warm houden. Low budget, maar moderne aantrekkelijke klederen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

28-12-12

Street Christmas Atmosphere

Everybody seems to want to so something round Christmas time in New York, even the boring businesses like banks, offices and such. I passed entrance in the first photo on Broadway in the financial district near Wall Street.
Walked through Chinatown and Little Italy on the way back. The Chinese have their own calendar, of course, but the Italians were game for some Christmas atmosphere.
I won't comment on the decorative elements in the final photo.

IMG_1286_XMAS.jpg

IMG_1765_XMAS.jpg

IMG_1788_XMAS.jpg

Iedereen in New York wil toch iets doen rond kersttijd, zelfs de saaie businesses zoals banken, kantoren en zo.
De ingang in de eerste foto merkte ik op langsheen Broadway in het financiële district dicht bij Wall Street.
Op de terugweg wandelde in door Chinatown en Little Italy. De Chinezen hebben natuurlijk hun eigen kalender, maar de Italianen gaven zich ook wel over aan de kerstsfeer.
Over de decoratieve elementen in de laatste foto houd ik mij liever koest.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

24-12-12

Shops Shops Shops

Now I know why so many people, I daren't say 'women', go to New York to shop. The shops are gigantic and there is no end to them. Around Christmas the all do their best to attract the most customers. Gift wrapping the shop with a ribon is one trick, the exclusive store in the first two photos has a panther climbing up the side wall.
Smith & Wollensky is the place to be if you like a good pricy steak. We just drove by.

IMG_1608_XMAS.jpg

IMG_1610_XMAS.jpg

IMG_1316_XMAS.jpg

Nu weet ik waarom zoveel mensen, ik durf geen 'vrouwen' zeggen, naar New York gaan om er te shoppen. De winkels zijn er gigantisch en er komt geen einde aan. Rond Kerstmis doen ze allemaal hun best om de meeste klanten over de vloer te krijgen. De winkel er als een geschenk laten uitzien is een truukje, de exclusieve winkels in de eerste twee foto's heeft zelfs een panter die de muur opklimt.
Smith & Wollensky is de plaats om een goede dure steak te eten. Wij reden er voorbij.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

23-12-12

Natural History Christmas

In New York's Natural History Museum they have found an original way to decorate the tree.

IMG_1469_XMAS.jpg

IMG_1470_XMAS.jpg

In het Natuurhistorisch museum in New York vonden ze een originele manier om de boom te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, new york city, usa, christmas |  Facebook |

22-12-12

Tree Decoration

Visiting the Christmas department on the 8th floor in Macy's makes you realize that there is no end to what you can hang in a Christmas tree. What also rapidly becomes clear is that the tree can become the most valuable thing in your house. The can of Coke cost more that 20$ a piece.

IMG_1549_XMAS.jpg

IMG_1542_XMAS.jpg

IMG_1541_XMAS.jpg

In het kerstdepartement van Macy's op de 8e verdieping wordt snel duidelijk dat er geen einde komt aan wat je in een kerstboom kan hangen. Wat je ook vlug realiseert is dat de kerstboom het meest waardevolle object in je huis kan worden. De kerstbal in de vorm van een blikje cola kost meer dan 20$ stuk.

11:16 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

18-12-12

Shop Windows

Macy's makes an effort of decorating its shop windows as well for Christmas. Inside Santa Land is magic, but even on a calm day you have to queue half an hour to get in.

street, new york city, usa, christmas

street, new york city, usa, christmas

street, new york city, usa, christmas

Macy's decoreert mooi haar etalag's voor Kerstmis. Binnen in schijnt Santa Land magisch te zijn, maar zelfs op een kalme dag moet je een half uur aanschuiven om er in te geraken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

17-12-12

Macy's

Macy’s nearby Herald Square in New York City is the world’s biggest department store with 198.500 square meters on 8 floors. Isidor and Ida Straus who owned Macy’s died on the Titanic on April 15 1912. The store believes in Christmas.

street, new york city, usa, christmas

 

street, new york city, usa, christmas

 

street, new york city, usa, christmas

 

Macy’s nabij Herald Square in New York City is het grootste warenhuis te wereld met 198.500 vierkante meter verspreid over 8 verdiepingen. Isidor en Ida Straus, de eigenaars, lieten hun leven op de Titanic op 15 april 1912. Deze winkel gelooft in Kerstmis.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

16-12-12

Apartment

I think it is slowly becoming time for a little Christmas atmosphere. This is the view from the lobby of the apartment building where we were staying in New York. Yes, it was pretty luxurious.  Complete with doormen to open the door for you. And the obligatory Christmas tree.

 

street, new york city, usa, Christmas

 

Het is stilaan tijd geworden voor een beetje kerstsfeer. Dit is het zicht van in de ontvangsthal van het appartementsgebouw waar wij verbleven in New York. Inderdaad, nogal luxueus. Met doormen om de door te openen en te sluiten voor je. En uiteraard een kerstboom.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, new york city, usa, christmas |  Facebook |

01-01-12

Starry Sky

The decorations in Brussels Galeries Saint-Hubert seen from another point of view.

IMG_0742_STARRYSKY_WEB.jpg

De versieringen in de Brusselse Sint-Hubertusgalerij van uit een ander standpunt.

31-12-11

OYE

Old Year's Eve. And this is what the Galleries Saint-Hubert look like this year. Nicely decorated again. Less expensive than some years, more expensive than others. Enjoy Old Year's Eve!

IMG_0741_STHUBERT_WEB.jpg

Oudejaarsavond. En zo zien de Sint-Hubertus Galerijen er uit dit jaar. Terug mooi versierd. Minder duur dan sommige vorige jaren, en duurder dan andere. Geniet van Oudejaarsavond!

26-12-11

Nativity Scene

Saw a great modern version of the nativity scene when visiting my niece on Christmas Day.

IMG_0716_KERSTSTAL_WEB.jpg

Op bezoek bij mijn nichtje op Kerstdag vond ik er een mooie moderne kerststal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, christmas |  Facebook |