09-01-17

Shard by Night

I haven't been up in the Shard yet, London's highest building. Maybe I've done it this trip? I don't know yet when I am writing this blogpost, as I haven't set off yet. When I was in London back round easter 2014, I took my tripod to do some night photography along the banks of the Thames.

architecture, london, uk, city of london

Ik ben nog niet naar boven geweest in de Shard, London's hoogste bouwwerk. Shard betekent glasscherf. Misschien is het mij deze trip wel gelukt? Wanneer ik dit schrijf ben ik nog niet vertrokken, dus ik weet het nog niet. Toen ik in april 2014 in Londen was, ging ik met de statief wat nachtfotografie gaan doen langsheen de Thames.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

08-01-17

Dome in Leadenhall

As my son's girlfriend is a Potter-fan, I want to walk back in to Leadenhall while I'm in the City. It was used for Diagon Alley in the first film.

architecture, london, UK, city of london

Gezien mijn zoon's vriendin een Potter-fan is, wil ik zeker nog eens door Leadenhall wandelen terwijl ik in de City ben. Het werd in de eerste Potter-film gebruikt als de Wegisweg.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

06-08-15

Banking

I never realised that London is the largest exporter of financial services. A recent survey showed that the UK exports 95 billion $ where the US only 36, followed by Switzerland 24 and Luxemburg 23, Singapore 15 and Hong Kong 13. If you are in to banking, then London is clearly the place to be. The eyesore in the photo is the Lloyds building in the City of London.

architecture, london, uk, city of london

Ik ben nu pas tot het besef gekopen dat Londen de grootste uitvoerder is van financiële diensten. Een recent onderzoek toont dat het VK 95 miljard dollar exporteert, waar de US tevreden moet zijn met 36, gevolgd door Zwitserland 24 en Luxemburg 23, Singapore 15 en Hong Kong 13. Als je dus bankier bent, dan is Londen duidelijk the place to be. Het gedrocht in de foto is het Lloyds gebouw in de City van Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

11-07-15

Wolf Hall

End of June I finished Hilary Mantel's masterpiece Wolf Hall. It tells the Henry VIII story through the eyes of statesman Thomas Cromwell. This historic novel and its sequel won the Booker Prize. Well worth reading of historic novels situated round 1530 can interest you. Cromwell resided at Austin Friars in the City of London, which is near where the Gherkin stands.

IMG_0602_LONDON_GHERKIN.jpg

Einde juni las ik Hilary Mantel's meesterwerk Wolf Hall uit. Het vertelt het verhaal van Hendrik VIII gezien door de ogen van staatsman Thomas Cromwell. Deze historische roman en zijn opvolger wonnen beiden de prestigieuze Booker Prize. Echt de moeite om te lezen als historische romans die zich rond 1530 afspelen je ding zijn. Cromwell woonde in Austin Friars in de Londense City, wat dicht bij de augurk is.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

07-03-15

Back in Carter Lane

And here we are back in Carter Lane, the starting point of this circular walk. Well worth while, we saw a lot, and didn't find time to see it all. I'm including two maps of the walk, you can mail me for larger versions.

IMG_0708_LONDON_CARTER-LANE.jpg

IMG_0709_LONDON_CARTER-LANE.jpg

MAP_STPAULS_BRICKLANE.jpg

MAP_BRICKLANE_CARTERLANE.jpg

En hier zijn wij terug in Carter Lane, het beginpunt van onze rondwandeling. Heel de moeite, veel gezien, en niet genoeg tijd genomen om alles te zien. Je vindt hierbij de plannetjes van de wandeling. Stuur mij een mail als je geïnteresseerd bent in grotere versies.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

06-03-15

Christchurch Greyfriars

Christchurch Greyfriars was bombed in Word War II. The ruins have been left as a little park with a rosegarden in the middle. Just off Saint-Paul's.

IMG_0659_LONDON_CHRISTCHURCH-GREYFRIARS.jpg

IMG_0666_LONDON_CHRISTCHURCH-GREYFRIARS.jpg

Christchurch Greyfriars werd in WO II gebombardeerd. De ruïnes zijn gebleven en vormen nu een klein parkje met rozentuin in het midden. Net bij Saint-Paul's.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

05-03-15

Revisiting Postman's Park

And so we arrived at Postman's Park. I've devoted a post to this place before, so I won't go into details here. One of those little known unique corners of London well worth visiting.

IMG_0634_LONDON_POSTMANSPARK.jpg

IMG_0647_LONDON_POSTMANPARK.jpg

IMG_0653_LONDON_POSTMANPARK.jpg

En zo arriveerden wij in Postman's Park. Ik heb hier al een post aan besteed, dus ik zal hier niet in details gaan. Het is een van die minder gekende unieke plekken in Londen die de moeite waard is te bezoeken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

04-03-15

Police Call Box

The term 'Police Call Box' obviously calls up images of Doctor Who's legendary Tardis. But this is a smaller version that is meant just to hold a telephone, not the whole policeman or woman. From before the modern times of mobile communication. Just outside Postman's Park in the City of London.

IMG_0629_LONDON_CITY.jpg

De term 'Police Call Box' doet natuurlijk aan de legendarische Tardis van Doctor Who denken. Maar dit is een kleinere versie van het concept, louter bestemd om een telefoon te herbergen, niet de gehele politieman of -vrouw. Dit ding dateert natuurlijk van ruim voor onze moderne tijden van mobiel communicatie. Ik ontdekte dit ding net buiten Postman's Park in de City of London.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

03-03-15

The Worshipful Company of Wax Chandlers

Every house had its story in London. This is the motto and the shield of the Worshipful Company of Wax Chandlers, a trading company on bees wax products founded before 1333. And it is still around today. No longer in its Original form, it is now a charity that supports many needy organisations.

IMG_0628_LONDON_CITY.jpg

Ieder huis heeft zijn verhaal in Londen. Deze motto en het schild hoort tot de Worshipful Company of Wax Chandlers. Origineel een trading maatschappij in bijenwas producten, gesticht voor 1333. En het bestaat vandaag nog. Niet meer ondersteund door de oorspronkelijke activiteiten. Vandaag is het een stichting die liefdadigheid coördineert.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

02-03-15

Guildhall

The Guildhall has been the London powerhouse since the 12th century, offices to the Lord Mayor. Well worth viewing on the inside, but at the weather was nice, we walked on. Don't know what the building with the peculiar entrance is, but I found it worth a photo.

IMG_0621_LONDON_CITY.jpg

IMG_0622_LONDON_GUILDHALL.jpg

De Guildhall is al sinds de 12e eeuw het machtscentrum van de stad waar de burgemeester regeert. De moeite waard om aan de binnenkant te zien, maar gezien het mooie weer bleven wij lekker buiten. Ik weet niet wat het gebouw met de indrukwekkende inkom is, maar ik vond het een foto waard.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

01-03-15

Back of the Bank of England

I avoid taking the same way back, so this is the back of the Bank of England.

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

architecture, london, uk, city of london

Ik vermijd om dezelfde weg terug te nemen, dus hier bevinden wij ons aan de achterkant van de Bank of England.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

28-02-15

London Wall & Moorgate

The corner of London Wall & Moorgate: another fine example of how the city combines traditional & modern architecture. You can be for or against, it is what it is.

architecture, london, uk, city of london

De hoek van London Wall & Moorgate: nog een mooi voorbeeld van hoe de city traditionele & modere architectuur combineert. Je kan voor of tegen zijn, het is wat het is.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

27-02-15

Another Church

London has many churches. I like the ones with al little park or some water in front of them, like this one, somewhere along the London Wall.

architecture, london, uk, city of london

Londen telt veel kerken. Ik vind ze vooral leuk als er een klein parkje voor of rondom is ov een waterpartij. Zoals deze hier, ergens langsheen de London Wall.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (6) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

26-02-15

Back in the City

Visiting Petticoat Lane Market, Old Spitalfields Market and Brick Lane, we had actually wondered just outside the City of London. So here we are back with this splendid well kept piece or architecture. Somewhere along the road on the way back to the London Wall, but I cannot remember exactly where anymore.

IMG_0598_LONDON_CITY.jpg

Door Petticoat Lane Market, Old Spitalfieds Market en Brick Lane te bezoeken, waren wij net buiten de grenzen van de City of London gedwaald. Nu zijn wij terug in de city met dit prachtig bewaard stukje klassieke architectuur. Ergens langs de weg terug naar de London Wall, maar ik kan mij niet exact meer waar herinneren. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

25-02-15

Back to Brick Lane

Crossing Commercial Street on the far side of the market, you enter this street cornered by yet another trendy branch of All Saints Fashion. It is the shop you'll also find in Camden and Notting Hill housing all the old sewing machines. You'll find them anywhere trendy. I took you to Brick Lane here before, so just these two pictures and then we move on.

IMG_0558_LONDON_ALLSAINTS.jpg

IMG_0562_LONDON_BRICKLANE.jpg

Steek Commercial Street over aan de  moderne zijde van de markt en loop deze straat in waar je nog maar een een trendy filiaal van All Saints Fashion vindt. Je vindt deze winkels ook in Camden en Notting Hill. Het is het confectiemodehuis met de oude naaimachines. Je komt uit in Brick Lane, maar daar bracht ik al eerder een reportagetje over. Dus nu enkel deze twee foto's, en dan wandelen wij verder.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

24-02-15

It takes at least two to tango

Just outside the market, under supervision of the goat, a free public tango lesson. The goat is part of a permanent animal art exhibition in this particular part of London.

 

street,dance,london,uk,city of london

 

street,dance,london,uk,city of london

 

 

street,dance,london,uk,city of london

 

 

street,dance,london,uk,city of london

 

Net buiten de markt, onder toezicht van de geit, een gratis publieke tango les. De geit maakt deel uit van een permanente kunsttentoonstelling in dit gedeelte van Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, dance, london, uk, city of london |  Facebook |

23-02-15

Modern Side

The market has an authentic maket hall, but it has clearly also had a more modern extension. After all, you cannot get enough of a good thing.

 street,london,uk,city of london

De markt heeft een authentieke zijde, maar er werd duidelijk ook een stuk aangebouwd. Je kan natuurlijk nooit genoeg krijgen van een goede zaak.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

22-02-15

People, people, people

A girl delivering British meat, a girl whos trainers match her sweater, I love people who do that. I just grab something to wear. People, people, people, excentric, touristic, beatnick...

 street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

Een meisje dat Brits vlees levert, een meisje wiens gympen bij haar sweater passen, bewondering voor mensen die dat doen. Ik grijp gewoon iets uit de kast. Mensen, mensen, mensen, exentriek, toeristiek, beatnick…

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

21-02-15

High Lunch

This Young woman occupied a table at edge of the balcony, but she had no interest for the pleasant business on the ground floor. She was captivated by her book. She did not even pay any attention to this image thief. I asked her afterwards if I could use the photos.

 street,london,uk,city of london

street,london,uk,city of london

 

Deze jonge dame bezette een tafel aan de rand van het balkon, maar had geen oog voor de gezellige drukte op de gelijkvloerse verdieping. Ze las zo geconcentreerd in haar boek dat ze geen acht gaf aan deze fotodief. Heb nadien haar OK gekregen om de foto’s te gebruiken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

20-02-15

Fortune

An Asian fotune teller does his best to look mysterious. Next to his stall a T-shirt that reminds us of our dog we left in good care at home.

street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

 

street,london,uk,city of london

 

 

Een Aziatische waarzegger doet zijn best om er mysterieus uit te zien. Naast zijn stand, een T-shirt die ons aan ons hondje doet denken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

18-02-15

Fashion and some music

Old Spitalfields is a great place to shop fashion. Music as well. Sharp contrast between the old and the new part of the market hall.

IMG_0497_LONDON_OLD SPITALFIELDS MARKET.jpg

IMG_0495_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0494_LONDON_OLD SPITALFIELDS MARKET.jpg

IMG_0496_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0535_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0536_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

Old Spitalfields is ook de plek om mode te shoppen. Ook muziek. Wel een scherp contrast tussen het oude en het nieuwe gedeelte van de markthal.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

17-02-15

Attract

The shops, restaurants and bars do their best to draw their customers to the side of the market. A neighbouring building shows what it all really used to be about before London prayed on one of its primary targets: the tourist.

 

street,london,uk,city of london

 

street,london,uk,city of london

 

 

De winkels, restaurants en bars doen hun best om hun potentiële klanten naar de zijkant van de markt te lokken. Een gebouw net buiten de markt toont waar het allemaal om draaide vooraleer Londen aasde op een van haar primaire doelwitten: de toerist.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

16-02-15

You’ll find just about everything

Old cameras, printing accessories, jewels, even mugs with 3D dogs jumping out of them, all you can imagine. You could spend a fortune here. I limited my spending to a couple of funny T-shirts, and the variation was enormous.

 streeet,london,uk,city of london

streeet,london,uk,city of london

streeet,london,uk,city of london

Oude camera’s en fototoestellen, stempels en drukkerij benodigdheden, juwelen, zelfs mokken met 3D honden die er uit springen, je kan het je zo gek niet inbeelden. Hier kan je heel veel geld uitgeven. Ik hield het bij enkele grappige T-shirts, en daar hadden ze er ook genoeg van.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: streeet, london, uk, city of london |  Facebook |

15-02-15

Sweet Old Spitalfields

Walking along Petticoat Lane market, I really fancied a coffee. But found no establishment that seduced me to go and have one. We left the market, which is just outside the borders of the City of London, and walked up to Christ Church. Across the road I could see an Italian tratoria, which seemed like an ideal place to get a good cup of coffee. I took it to the back terrace, and was surprised to end up in a far corner of Old Spitalfields Covered market.

This is a real fun tourist trap that does not aim at a low budget public, unlike Petticoat market.

It offers a great variation of goods, just look at these goodies. And yes, I did resist getting one to go with the delicious Italian coffee.

IMG_2512_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0490_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

IMG_0491_LONDON_SPITALFIELDS.jpg

Langsheen Petticoat Lane market wandelend, had ik zin in een koffie. Maar ik vond geen enkel etablissement dat mijn zin kon aanscherpen. Toen wij de markt verlieten, die trouwens net buiten de grenzen van de City of London ligt, wandelden wij in de richting van Christ Chuch. Aan de overkant van de straat zag ik een Italiaanse traiteur dat mij de plaats leek om een goede koffie te vinden. Ik nam mijn koffie naar het achterste terras en was verbaasd om in een van de verste hoeken van de overdekte Old Spitalfields markt te stappen.

Dit is een echte toeristenval die niet op een low budget publiek mikt, in tegenstelling met Petticoat market.

Je vindt er een grote variatie aan waren, zie maar eens naar deze lekkernijen. En ja, ik kon er aan weerstaan om iets te kopen voor bij de koffie.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

14-02-15

Christ Church

When you get to the end of Petticoat Lane Market, turn left on Commercial Street and walk down until you reach Christ Church. I was looking for a good coffee and got an nice surprise here.

IMG_0485_LONDON_ChristChurch.jpg

Aan het einde van de Petticoat Lane straatmarkt, ga je links Commercial Street in een je wandelt tot je Christ Church bereikt. Daar wachtte een verrassing op mij.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

13-02-15

Architecture Mix

In this part of London you'll find the typical social living quarters that do not give an attactive image to the city. In particular when they are contrasted with the new innovating architecture.

IMG_0481_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

In dit gedeelte van Londen vind je de typische sociale woonblokken die geen aantrekkelijk beeld laten van de stad. Zeker niet wanneer ze in contrast gezet worden met de nieuwe innovatieve architectuur.

07:04 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

12-02-15

Petticoat Lane Market

Petticoat Lane Market is an open air street market that aims for a public that is out to buy cheap clothes and accessories. In the least it is a colourful area.

IMG_0475_LONDON_PETTICOAT.jpg

IMG_0478_LONDON_PETTICOAT.jpg

IMG_0480_LONDON_PETTICOAT.jpg

Petticoat Lane Market is een staatmarkt dat mikt op een publiek dat op goedkope kledij en prullen uit is. Het is op zijn minst een kleurrijk gebeuren te noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

11-02-15

DD

When you reach Dirty Dicks pub, this is the marker to turn right in to Middlesex Street, where Petticoat Lane Market starts.

IMG_0474_LONDON_PUBS.jpg

Wanneer je aan Dirty Dicks pub bent, is dit de plek om rechts af te slaan in Middlesex Street waar Petticoat Lane Market start.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, city of london |  Facebook |

10-02-15

Heron Tower

In this part of London modern architecture everywhere. Just across the road from Gibson Hall work has started on the latest architectural wonder: the Pinnacle. A bit further down the road, and the second photo here, Heron Tower.

IMG_0469_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

IMG_0470_LONDON_ARCHITECTURE.jpg

In dit gedeelte van Londen vind je overal moderne architectuur. Aan de overkant van de staat van Gibson Hall zijn de werken aan het laatste architecturale wonder begonnen: the Pinnacle (Het Pinakel). Een beetje verder in de staat, en de tweede foto in deze post, Heron Tower (Reigertoren). Alhoewel in de associatie met de sierlijke vogel niet echt zie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |

09-02-15

Gibson Hall

Walking up towards Liverpool Street Station, you pass Gibson Hall, formerly Westminster Bank. John Gibson was the architect who receive a gold medal for this realisation in 1890.

architecture, london, uk, city of london

Wandelend naar Liverpool Street Station, passeer je Gibson Hall, initieel de Westminster Bank. John Gibson, de architect, ontving in 1890 een gouden medaille voor deze realisatie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, london, uk, city of london |  Facebook |