17-09-15

Dancing Around

And these girls are putting their best foot forward seducing the audience with their dance moves.

sport, dance

sport, dance

En deze meisjes zetten hun beste voetje voor en verleiden hun publiek met hun danspasjes.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, dance |  Facebook |

19-03-15

Gymnastics

But these girls don't just dance, they are the demoteam of one of our local gymnastics club and they treated us to a really good performance.

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

Maar deze meisjes dansen niet zomaar, het is het demoteam van de turnclub Willen is Kunnen. Ze vertroetelden ons met een goede demo.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, gymnastics |  Facebook |

18-03-15

Time To Party

This young woman says it is time to party.
I got it wrong yesterday. This photo was actually the first in the series. And the big difference in saturation in yesterday's two photos tells me I got it wrong there as well. Can I buy some time?

IMG_0295_FVDS.jpg

Deze jonge vrouw zegt dat het tijd is om te feesten.
Het liep mis gisteren. Dit was eigenlijk de eerste foto van de reeks. En wat nog mis liep: verschil in saturatie gezien in de twee foto's van gisteren. Pijnlijk. Ik moet dringend wat tijd zien te kopen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, dance, gymnastics |  Facebook |

17-03-15

Party Girls

The young woman is not alone in thinking that it is time to party.

sport, dance, gymnastics

sport, dance, gymnastics

De jonge vrouw is niet alleen om te feesten.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, gymnastics |  Facebook |

24-02-15

It takes at least two to tango

Just outside the market, under supervision of the goat, a free public tango lesson. The goat is part of a permanent animal art exhibition in this particular part of London.

 

street,dance,london,uk,city of london

 

street,dance,london,uk,city of london

 

 

street,dance,london,uk,city of london

 

 

street,dance,london,uk,city of london

 

Net buiten de markt, onder toezicht van de geit, een gratis publieke tango les. De geit maakt deel uit van een permanente kunsttentoonstelling in dit gedeelte van Londen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, dance, london, uk, city of london |  Facebook |

23-09-12

Starting Position

About a week ago I showed half of this dancer's face, so now here's all of it. This was the starting position for their dance. A friend noticed: either it is a coincidence that all the girls in that dance group are pretty, of you have to be pretty to join.

IMG_7825_SPORTMARKT.jpg

Een week geleden toonde ik je de helft van het gezicht van deze danseres, nu krijg je haar volledig te zien. Dit was de startpositie van hun dansroutine. Een vriend merkte op: ofwel is het toeval dat alle meisjes in deze dansgroep mooi zijn, ofwel moet je mooi zijn om toe te treden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

16-09-12

Trio Dance

So back to the mysterious blonde girl who appeared for the first time on my blog on september 2. Here she is dancing together with 2 other dancers and showing half of her pretty face. Now that I'm identifying the young woman here, it is time to stress that this young dancer is not the woman featured in my first photo in the park. I don't want to embarass the woman in this photo making your thing that she showed me her underwear in the first photo. A made the parallel between the two photos because of the blonde hair covering the girl's faces. This demonstration of dance was during the sports market.

IMG_7821_SPORTMARKT.jpg

Dus terug naar het mysterieuze blonde meisje dat voor de eerste keer op mijn blog te zien was op 2 september. Hier danst ze samen met nog 2 dansers en onthult ze de helft van haar mooie gezicht. Nu ik deze jonge dame indentidiceer is het tijd om toe tegeven dat dit niet dezelfde dame is als in mijn foto in het park. Ik wil deze jonge danseres niet voor schut zetten door de illusie aan te houden dat hiet zij was die in haar ondergoed poseerde in de eerste foto. Die parallel heb ik zelf gemaakt omwille van de blonde haren die beide dames hun gezicht bedenkten. Maar dat is puur toeval. Deze foto maakt ik tijdens de dansdemonstratie op de sportmarkt.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, people, dance |  Facebook |

09-09-12

Blond Dance Girl

Remember the girl with the blond hair in the park? I posted that picture on September 2. Well here she is again, this time she is dancing for me. She still doesn't want to show her face and she asked me to get rid of the surroundings. She is that shy that she doesn't want to risk being recognized.

Blond_Hair_Girl.jpg

Zien jullie nog het meisje met het blonde haar in het park? Ik postte die foto op 2 september. Hier is ze terug, deze keer danst ze voor mij. Ze wil nog steeds haar gezichtje niet tonen en ze vroeg mij om ook de achtergrond te verbergen. Ze is zo bang om herkend te worden.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, dance, people |  Facebook |

08-03-11

Acrobatic Dance

Another act during the sports celebration was acrobatic dancing. Quite differend from the breakdancers but not less spectacular.

IMG_4651_DANCE.jpg

IMG_4639_DANCE.jpg

IMG_4643_DANCE.jpg

 

Een ander optreden tijdens het jaarlijkse feest van de sport was een acrobatisch dansnummer. Heel verschillend van de breakdancers maar niet minder spectaculair.

07:02 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, oostende, dance |  Facebook |

17-05-09

Street Dance

So, the mystery woman is in fact a dance teacher, street dance to be exact. Last Thursday and Friday saw the event "A sea of sports" in my hometown. Schoolkids from all over Flanders come to Oostende to try out different sports by the seaside. So the work of art in Blankenberge and this woman are in no way connected, I made it all up :-)
IMG_2685_WEB

IMG_2554_SD_WEB

IMG_2675_SD_WEB

IMG_2690_SD_WEB
De mysterieuze vrouw is een danslerares, street dance, om precies te zijn. Vorige donderdag en vrijag bracht het evenement "Een zee van sporten" naar Oostende. Schoolkinderen van heel Vlaanderen komen dan naar zee om er verschillende sporten uit te proberen. Deze vrouw heeft dus in feite niets te maken met het kunstwerk in Blankenberge, da heb ik lekker verzonnen.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: dance, sport, streetdance |  Facebook |

16-03-09

Stricktly Ballroom

The first sporting intermezzo during the 2009 edition of the sports celebration in Oostende was a demonstration of ballroom dancing. These people train every weekday from 6 to 8 am. It shows, they are very good.
IMG_8195_BALLROOMM
Eerste sportieve intermezzo tijdens de 2009 editie van het feest van de sport in Oostende was een koppel stijldansers. Dit koppel traint elke morgen van elke weekdag van 6 tot 8. En het loont: ze zijn goed.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, dance, sport |  Facebook |

14-10-08

Leaping Ballerina

So I focussed on one of the two ballerinas and managed to get several shots of her leap. Here you see from right to left just before she leaps, at the top of the leap, and then the landing. Don't try this at home, I won't.
Tri_ballerina
Ik concentreerde op één van de twee danseressen en slaagde er in verschillende shots van haar sprong te maken. Hier zie je van rechts naar links haar positie net voor ze springt, dan de sprong op het hoogste punt en tot slot de landng. Niet thuis te proberen voor ongetrainden, ik ga dit zeker niet proberen.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |

13-10-08

Against the Traffic

A photo of one of the two ballerinas shows her against the dense traffic that circles the center of Bordeaux.
IMG_6558_BALLERINA
Een foto van één van de twee ballerina's met als achtergrond het dichte verkeer dat de binnenstad van Bordeaux cirkelt.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (14) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, gironde |  Facebook |

12-10-08

Bordeaux' Ballerinas

When I was in Bordeaux I had the good fortune to find these two ballerinas dancing in a fountain for a photographer. So I decided to steal some shots. Nice with the Pont de Pierre (stone bridge) in the background.
IMG_6547_BALERINAS
Toen ik afgelopen zomer in Bordeaux was had ik het geluk er twee ballerina's te treffen die in een fontein dansten voor een fotografe. Ik slaagde er in wat foto's te stelen. Leuk met de Pont de Pierre (stenen brug) in de achtergrond.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (20) | Tags: dance, sport, street, bordeaux, france, gironde |  Facebook |