14-08-16

Broadchurch

The views of the coastline from the top of Berry Head made me remember the superb English detective series Broadchurch I watched on Netflix a while ago. I can recommend it if you like British detectives that don't solve 4 murders in 1 episode. 

 nature, brixham, devon, uk

Het uitzicht over de kustlijn van boven op Berry Head herinnerde mij aan de uitstekende Engelse detective reeks Broadchurch die ik een tijdje terug op Netflix zag. Ik kan de reeks aanbevelen als je van Britse detective verhalen houdt waarin ze geen 4 moorden in een aflevering oplossen. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

13-08-16

Water Traffic

The sea around Berry Head is quite busy. Always a couple of large ships about, but also fishing boats and pleasure seafarers. 

 sea, brixham, devon, uk

sea, brixham, devon, uk

sea, brixham, devon, uk

De zee rond Berry Head is nogal druk. Er liggen altijd ergens wel enkele grote schepen te dobberen, maar je ziet er ook vissersschuiten voorbij varen en plezier vaartuigen. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, brixham, devon, uk |  Facebook |

12-08-16

Views from Berry Head

Visiting Berry Head is something you should not do for the lighthouse, it is small and not so impressive. But the nature is very pretty and the views over the coastline and the sea are downright spectacular. 

 nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

nature, brixham, devon, uk

Berry Head moet je niet per sé bezoeken voor de vuurtoren, het is klein en verre van indrukwekkend. De natuur is er heel mooi en de uitzichten over de kustlijn en de zee zijn simpelweg spectaculair. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, brixham, devon, uk |  Facebook |

11-08-16

Berry Head Lighthouse

When in Brixham, you must visit Berry Head. It is so beautiful and treats you to a great view over the sea and the coastline. There you'll find the shortest lighthouse in the UK, just 5 metres high. But because it stands at the top of the headland it is 58 metres above sea level. 

 architecture, devon, uk, brixham, lighthouse

Eens in Brixham moet je zeker Berry Head bezoeken. Het is er zo mooi en je wordt getrakteerd op fantastische vergezichten over de zee en van de kustlijn. Je vindt er ook het VK's kleinste vuurtoren, amper 5 meter hoog. Waar het staat wel bovenop de klip zodat het 58 meter boven de zeespiegel staat. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, devon, uk, brixham, lighthouse |  Facebook |

10-08-16

Room with a View

I gladly come back to the distant view we had from our room in Raddicombe Lodge in Brixham Devon. The first photo I took in the evening during sunset. The second is a broader view in the morning.

IMG_8455_DEVON_VIEW.jpg

IMG_8457_DEVON_VIEW.jpg

Ik denk graag terug aan het mooie zicht dat wij hadden van uit onze kamer in Raddicombe Lodge in Brixham in Devon. De eerste foto maakte ik in de avond tijdens zonsondergang. De tweede is een bredere kijk in de voormiddag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, devon, brixham, uk |  Facebook |

09-08-16

Shopping in Brixham

Shopping is nice in Brixham, but the streets are short, narrow and bendy, which is often the case in old fishing communities. Shopkeepers do make a clear effort to decorate their premises. 

 

street, devon, brixham, uk

street, devon, brixham, uk

street, devon, brixham, uk

street, devon, brixham, uk

In Brixham shoppen is leuk, maar de straten zijn er kort, nauw en bochtig, wat dikwijls het geval is in oude vissersstadjes. De winkelhouders doen wel een duidelijke inspanning om hun zaken te versieren. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, devon, brixham, uk |  Facebook |

08-08-16

Dog Exercise Field

Raddicombe Lodge, our dog friendly guesthouse actually provider a dog exercise field a bit further down. Vinyl had a great time there. The Field being on the top of a hill, it offered us a great view on the sea and the village below. 

 nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon

Raddicombe Lodge, onze hondvriendelijk verblijf, bood een losloopweide voor honden aan. Vinyl amuseerde zich er rot. De weide was bovenop een heuvel zodat het een mooi uitzicht bood op de zee en het dorp. 

07:02 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, vinyl, dog, flatcoated retriever, uk, devon |  Facebook |

07-08-16

Golden Hind

You do not always need to be that accurate as far as historic facts go. Just like in London, you will find a replica of Sir Francis Drake s gallion The Golden Hind in Brixham. A great attraction for the kids and the average Brittish parent does not take offence to the historical inaccuracies. I heard one father say to his child: Look, there is the pirate ship. And true: there was an enthousiastic pirate bothering the women on the Strand. 

 

sea, devon, brixham, uk

sea, devon, brixham, uk

sea, devon, brixham, uk

Je moet niet altijd zo correct zijn met historische feiten.  Net zoals in Londen vind je in Brixham een replica van Sir Francis Drake s galjoen The Golden Hind. Een super attractie voor de kinderen en de gemiddelde Britse ouder stoort zich niet aan de geschiedkundige fouten. Ik hoorde een vader tegen zijn kind zeggen: Kijk, daar ligt de piraten boot. En er liep op de Strand warempel een piraat rond die de vrouwen ambeteerde. Een begrijpbare vergissing, dus. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, devon, brixham, uk |  Facebook |

06-08-16

Eating out in Brixham

You will not go hungry in Brixham about 15 restaurants can help you out. Some of them only cater in the evenings during the school holidays. Best is to have the fish or shellfish virtually straight out of the sea. 

 IMG_8436_DEVON_EATING.jpg

IMG_8438_DEVON_EATING.jpg

Devon_MarketHouse.jpg

In Brixham moet je geen honger lijden, een 15 tal restaurants kan dat verhelpen. Sommigen blijven echter pas s avonds open tijdens de schoolvakanties. Het best is de vis of schaaldieren vers uit de zee. 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, brixham, devon, uk |  Facebook |

05-08-16

Steep

Devon and Cornwall are not flat, a lot of ups and downs in the countryside. The inhabitants of these houses near the harbour in Brixham must have a hell of a time tending to their gardens. 

 architecture, devon, uk, brixham

Devon en Cornwall zijn niet vlak, je vindt er veel hoogtes en laagtes in het landschap. De inwoners van deze huizen nabij de haven in Brixham hebben het vast niet gemakkelijk om hun tuin te onderhouden.  

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, devon, uk, brixham |  Facebook |

04-08-16

William III of Orange

An interesting fact about Brixham is that it is there that William III of Orange landed in 1688 to become king of England, Scotland and Ireland at the end of the Glorious Revolution. There is a statue of him on the Strand near the harbour to commemorate the event. It has an inscription on the side in Dutch. 

 art, uk, devon, brixham

art, uk, devon, brixham

Een interessant gegeven over Brixham is dat Willem III van Oranje er landde in 1688 om na de Glorieuze Revolutie koning van Engeland, Schotland en Ierland te worden. Je vindt op de Strand nabij de haven een standbeeld die het gebeuren herdenkt. Op de zijkant is er een opschrift in het Nederlands. 

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, uk, devon, brixham |  Facebook |

03-08-16

Brixham Village

I do not know if Brixham is a town or a village, it is not that big.  Here is a typical colouful housing row in the upper village. We passed a church that had a pretty tower. Between the small houses there were some nice villas as well. 

architecture, uk, devon, brixham

 

architecture, uk, devon, brixham

architecture, uk, devon, brixham

Ik weet niet of Brixham een stad of een dorp is, wellicht een stad, maar het is niet erg groot.  Hier zie je een typisch kleurrijk huizenrijtje in het bovenste gedeelte van het dorp.  Wij passeerden een kerk met een mooie toren. Tussen de kleine huisjes vonden wij er ook enkele mooie villa's. 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, uk, devon, brixham |  Facebook |

02-08-16

Houses in Brixham

Raddicombe Lodge, where we stayed in Brixham, was about 3 km from the little harbour, so we walked down. On the way we noticed some pretty houses and that inhabitants make an effort to decorate them nicely.

arcitecture, uk, devon,brixham

arcitecture, uk, devon,brixham

arcitecture, uk, devon,brixham

Raddicombe Lodge, waar wij in Brixham verbleven, lag op 3 km van de kleine haven, wij wandelden de afstand. Op weg zagen wij veel mooie huizen en viel het ons op dat de inwoners moeite doen om ze mooi te versieren.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: arcitecture, uk, devon, brixham |  Facebook |

31-07-16

Raddicombe Lodge

We chose to spend two nights in Brixham in Devon on the way to Cornwall. We booked a room with a sea view in Raddicombe Lodge, a dog friendly guest house. I took the first photo from the back garden.

street, devon, brixham

street, devon, brixham

Wij verbleven twee nachten in Brixham in Devon op de weg naar Cornwall. Wij reserveerden een kamer met zeezicht in Raddicombe Lodge, een hondvriendelijke guest house. De eerste foto nam ik van in de mooie tuin.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, devon, brixham |  Facebook |