01-01-18

Happy White Cliffs New Year

Wishing all my visitors a very happy New Year.

nature, dover, uk, white cliffs

Een heel gelukkig Nieuwjaar voor al mijn bezoekers.

09:48 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, dover, uk, white cliffs |  Facebook |

24-11-17

Sailing Out

And then night started falling and it was time to leave the port of Dover behind us and head back for France.

sea, dover, uk

En dan begon de nacht te vallen en was het tijd om de haven van Dover achter ons te laten en terug naar Frankrijk te varen.

07:04 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, dover, uk |  Facebook |

23-11-17

Back in Dover

I never finished off my trip to Liverpool in 2016, so I will do so now with some delay. We ended up back in Dover in the late afternoon and were treated to this beautiful rainbow. So now we know where to look for the pot of gold: at the foot of the White Cliffs.
This seagull was having a great time stealing rubbish from the container.

nature, dover, uk

nature, dover, uk

nature, dover, uk

nature, dover, uk

Ik werkte nooit mijn trip naar Liverpool in 2016 af, dus ik doe het nu met enige vertraging. Wij geraakten terug in Dover in de late namiddag en werden op deze prachtige regenboog getrakteerd. Nu weten wij dus waar het goud te zoeken: aan de voet van de White Cliffs.
Deze meeuw amuseerde zich met het stelen van vuilnis uit de container.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, dover, uk |  Facebook |

21-06-16

Dover

On the other side of the English Channel the good weather held stand. As always, the White Cliffs welcomed us to this great country. Along the long and wining road to Liverpool, we stopped along the motorway for a picnic.

sea, dover, liverpool

sea, dover, liverpool

sea, dover, liverpool

Aan de andere zijde van het Kanaal hield het goede weer stand. Zoals steeds verwelkomden de White Cliffs ons in dit mooie land. Langsheen de lange weg naar Liverpool stopten wij voor een picnic langsheen de snelweg.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, dover, liverpool |  Facebook |

17-10-15

Daytrip Canterbury

It was not a very nice day yesterday, but we got up early to start our shopping daytrip to Canterbury.

IMG_3889_CANTERBURY_SHIP.jpg

Het was gisteren geen zo'n mooie dag, maar wij stonden vroeg op om onze shopping dagtrip naar Canterbury aan te vangen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, dover, canterbury, uk |  Facebook |

20-12-11

Dover Eastern Docks

Arriving at Dover's Eastern Docks at 9 in the morning, only one ship lay waiting: P&O. For the rest the mooring stations were empty. You can see Dover Castle behind and above the P&O vessel in the first picture.

IMG_0614_P&O.jpg

IMG_0615_EASTERN-DOCKS.jpg

Aanvarend in Dover's Eastern Docks op 9u 's morgens, lag er maar 1 schip te wachten: P&O. De overige aanlegsteigers waren bootloos. Hoog boven het P&O vaartuig zie je het kasteel van Dover.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, dover, uk |  Facebook |

01-09-11

White Cliffs of Dover

A bright and sunny crossing treats you to a good view of the world famous White Cliffs of Dover on the other side of the Channel. After about an hour the White Cliffs already came in to view. DFDS Seaways is a shipping company of Danish origin. They sail Dunkirk to Dover 12 times a day and back. It gets really busy on the Channel.

sea, Dover

Een heldere zonnige overtocht trakteert je op een prachti zicht op de wereldberoemde White Cliffs of Dover aan de andere zijde van het Kanaal. Na ongeveer 60 minuten zeilen doken de krijtrotsen al op. DFDS Seaways is een rederij van Deense origine. Zij zeilen 12 keer per dag heen en terug tussen Duinkerke en Dover. Het Kanaal wordt heel druk bevaren.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (5) | Tags: sea, dover, uk |  Facebook |