06-03-18

Boutique

This is the boutique just across the street from where my shop is, last Friday. The mannequins in the shop window are showing the summer collection while it is snowing outside.

street, fashion, oostende, christinastraat

Die is de boetiek aan de overkant van de straat van mijn winkel afgelopen vrijdag. De mannequins in de vitrine showen de zomercollectie terwijl het buiten sneeuwt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, fashion, oostende, christinastraat |  Facebook |

02-05-10

Man-nequin

And here is another good looking guy. Yesterday's and today's men are in fact mannequins. They were walking the catwalk during a open air fashion show.
IMG_0260_MAN2_WEB
En hier dan nog een knappe manskerel. Deze man en de man in de foto van gisteren zijn mannequins. Ik fotografeerde ze op de catwalk terwijl ze een modeshow in open lucht liepen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: mannequin, people, fashion |  Facebook |

01-05-10

Portrait of a Man

I have been accused of a liking of posting photos of women on my blog. Is there anything wrong with that? I don't think so, but I can understand that my female visitors would like to see a good looking man from time to time. Don't worry, this will not be a series of self portraits. This guy kindly posed for me.
IMG_0252_MAN1_WEB
Ik ben beschuldigd dat ik het leuk vind om foto's van vrouwen op mijn blog te posten. Is daar iets mis mee? Ik vind van niet, maar ik kan best begrijpen dat mijn vrouwelijke bezoekers af en toe graag een foto van een knappe man zien. Maak je nu vooral geen zorgen, dit is geen aankondiging voor een reeks zelfportretten. Maar deze man was zo vriendelijk om voor mij te poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: mannequin, fashion, people |  Facebook |

31-03-10

Fashion Girls

3 girls with an outfit in the same material, but different styles. The left girl is my goddaughter Mädchen.
IMG_9292_MADCHEN_MORGANE
3 meisjes met een topje in dezelfde stof, maar verschillende stijlen. Het linker meisje is mijn petekindje Mädchen.

06:09 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, fashion |  Facebook |

07-03-10

Morgane in Orange

I love Morgane's mother broadly smiling in the composition. Proud mother? She should be!
IMG_9251_MORGANE
Ik vind het leuk om Morgane's mama breed glimlachend in de compositie terug te vinden. Trotse mama? Terecht!

23:51 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (7) | Tags: people, fashion |  Facebook |

05-03-10

Young Men with Hats

I remember the eighties band 'The Men Without Hats'. I enjoyed their hit 'Safety Dance'. These young men wear hats.
IMG_9141_JUSTIN

IMG_9142
Ik herinner mij de eighties groep 'The Men Without Hats'. Ik genoot van hun hit 'Safety Dance'. Deze jonge mannen dragen wel degelijk hoeden.

22:28 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, fashion |  Facebook |

04-03-10

Mädchen walking the CAt

Two photos of my Goddaughter Mädchen showing clothes. I decided to black out the background completely. Likely because it was too busy, messy, of just because I wanted the focus on Mädchen and not on the people in the background. Vicky, the owner of the children’s clothes shop, gave them a prop to help them along. A balloon, a mask, a hat…
IMG_9066_MADCHEN

IMG_9124_MADCHEN
Twee foto’s van mijn petekindje Mädchen die kleren showt. Ik besloot om de achtergrond compleet zwart te maken. Wellicht omdat ze te druk of chaotisch was. Of misschien gewoon omdat ik de aandacht op Mädchen wou vestigen en niet op de achtergrond. Vicky, de eigenares/uitbaatster van de kledijzaak voor kinderen, gaf ze steeds een attribuut om ze te helpen. Een ballon, een masker, een hoed…

08:28 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, fashion |  Facebook |

03-03-10

Undressing on the Catwalk

Undressing while walking the walk is not always easy. The professional mannequins are good at this, some of the kids had some degree of uneasiness. Morgane did very well here, I think. In the background my little nephew, Renzo, Mädchen’s elder brother.
IMG_9016_MORGANE
Kledij uit doen terwijl je showt is niet gemakkelijk. De professionele mannequins zijn daar goed in, sommige kids hadden het er niet zo gemakkelijk mee. Morgane die dat hier heel goed, denk ik. In de achtergrond zie je mijn neefje, Renzo, Mädchen’s oudere broer.

08:54 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, fashion |  Facebook |

02-03-10

Kids Clothes

The extra is that the fashion show covered two target groups. Adult women and kids. The kids were the most fun. The first girl here is my goddaughter Mädchen.IMG_9008
De extra is dat de doelgroep van de modeshow niet alleen volwassen vrouwen was, maar ook kinderen. De kids waren het meeste fun. Het eerste meisje hier is mijn peetdochter Mädchen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, fashion |  Facebook |

27-02-10

You'll Never Guess

You'll never guess what new photographic experience I indulged in yesterday. I know it is a girl, of course, but it is more the event I'm thinking about, not the girl :-)
IMG_9244
Je raadt nooit welke nieuwe fotografische ervaring ik gisteren op deed. Ja, natuurlijk, het is een meisje in de foto, maar ik doel eerder op het evenement met mijn uitspraak, niet het meisje :-)

08:07 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, fashion |  Facebook |

04-03-07

Fashion Girl

Fashion is a question of taste. She is young, she can get away with this. I don't think that this is a good idea for a gift for our wedding aniversary.
CRW_7150_fashion

Mode is een kwestie van smaak. Ze is jong, het is haar vergeven. Ook hier: geen goed idee als geschenk voor onze huwelijksverjaardag.

20:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, people, fashion |  Facebook |

03-03-07

Fashion Footwear

I'm not a people photographer, but I would give money to take a picture of a woman modelling this. I'd likely have to give money. I guess that this is not a good idea for a gift for our wedding aniversary next month.
CRW_7092_fashion

Ik ben geen mensen-fotograaf, maar ik zou geld geven om een foto te maken van een vrouw met deze schoenen. Wellicht zou ik geld moeten geven. Ik denk niet dat dit een goed idee is voor een geschenk in 't kader an onze huwelijksverjaardag volgende maand.

20:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (21) | Tags: art, street, fashion |  Facebook |