14-07-17

Gentse Feesten

Today the Gent festival kicks off. It has been years since I visited, maybe I'll make it this year. This photo of these two girl buskers dates from 2010.

street, music, gent, gentse feesten

Vandaag gaan de Gentse Feesten van start. Jaren sinds ik er nog eens kwam. Misschien dit jaar. Deze foto van twee zangeresjes dateert van 2010.

07:00 Gepost door pieterbie in music, street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, music, gent, gentse feesten |  Facebook |

03-09-12

Bookyards

Track is an open air art exhibition in Gent. Behind the Saint-Peters church you'll find a couple of wine ranks. These book shelves connect to the wine ranks and the work is called Bookyards by Italian artist Massimo Bartolini. You can take a book if you like, they ask for a small donation for the Centre of Basic Education, an organisation that fights agains illiteracy.

IMG_7786_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

IMG_7787_GENT_TRACK_BOEKGAARD.jpg

Track is een openlucht kunsttentoonstelling in Gent. In de tuin achter de Sint-Pieterskerk vind je wat wijnranken. De boekenrekken zijn verbonden met de ranken en zijn het werk Boekgaard van de Italiaanse kunstenaar Massimo Bartolini. Je mag een boek uit het rek halen, er wordt je dan gevraagd een kleine donatie te geven voor het Centrum voor Basiseducatie, een organisatie die analfabetisme bestrijdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, gent |  Facebook |

10-02-12

Waterhuis

The Waterhouse along the Beerside in Gent, an institution.

street, Gent

Het Waterhuis langs de Bierkant in Gent, een instelling.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, gent |  Facebook |

09-02-12

Well, it is also blue

A sharp contrast with the previous photo, but in some senses a good parallel. Blue, behind glass... This lingerie store showed some good ideas to brighten up a dull evening.

street, Gent

Een scherp contrast met de vorige foto, maar toch enige parallelen. Blauw, achter glas... Deze lingeriewinkel showde enkele goede ideeën om een avond op te vrolijken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, gent |  Facebook |

08-02-12

Mary in Gent

Love the devotion of the Virgin Mary on many houses in the centre of Gent. I never noticed this one before, even though I have passed there many times.

IMG_0081_KAPELLETJE_WEB.jpg

Ik vind de verering van Maria leuk op menige gevel in het centrum van Gent. Deze was mij nog niet opgevallen, niettegenstaande ik er al veel passeerde.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, art, gent |  Facebook |

03-02-12

Art along the canal

Stolling back to my car along a canal, I discovered another great installation, somewhat smaller in size.

art, gent

Op de weg terug naar mijn auto, langs een kanaal, ontdekte ik nog een mooie installatie, een beetje kleiner toch.

18:05 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (4) | Tags: art, gent |  Facebook |

02-02-12

Light Festival - the whole installation

And here the whole installation of which I just revealed a little bit yesterday.

art, gent

art, gent

En nu de hele installatie, gisteren onthulde ik amper een klein stukje hiervan.

07:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent |  Facebook |

01-02-12

Gent Light Festival

I couldn't make time to visit Gent while the light festival was actually on. Tom asked me to drop him off last Sunday after lunchtime, so I went for a walk in the centre then. This guy, part of the permanent architectural beauty of Gent, wat trying to stare through just about the most impressive installation of the festival.

IMG_0090_PEEK_WEB.jpg

Ik slaagde er niet in in Gent te geraken terwijl het licht festival actie was. Tom vroeg mij om hem afgelopen zondag na de lunch in Gent af te zetten. Ik maakte daarna een wandeling in het centrum. Deze man, een deel van de permanente archtecturale schoonheid van de stad, probeerde ook nog wat aandacht te krijgen doorheen de meest indrukwekkende installatie van het festival.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gent |  Facebook |

01-12-11

Gent Station

I know your are not allowed to take pictures in Belgian stations without written permission. So I hope I won't be sent to jail here. There is a lot to do on the internet these days about photos taken and processed on smartphones, in particular Steve's iThing. I have a lot of iStuff but no iPhone. I still use BlackBerry. I may be old fashioned, but I think I'll stick to photography with traditional equipment. Even though you can get some unique effects with a smart phone camera.

BlueBikeWeb.jpg

Ik weet dat je geen foto's mag maken in een Belgisch station zonder schriftelijke toestemming. Ik hoop dat ik nu dus niet de gevangenis in vlieg. Deze dagen vind je op het internet overal artikels over foto's die gemaakt en afgewerkt worden op smartphones. Vooral Steve's iDinges. Ik heb heel wat iDingen, maar geen iPhone. Ik gebruik nog steeds BlackBerry. Misschien ben ik ouderwets, maar ik denk dat ik verder doe met fotografie met een eerder traditionele uitrusting. Alhoewel je soms unieke speciale effecten kan bekomen meteen smartphone.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, photography, gent |  Facebook |

07-04-11

Bike

Inside a beguinage you don't drive cars or ride motorbikes.

IMG_5737_BIKE.jpg

 

In een begijnhof rijd je natuurlijk met met wagens of motorfietsen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: street, gent |  Facebook |

06-04-11

Facade Beguinage Church

A special shot of the facade of the beguinage church in Gent.

Begijnhofkerk_web.jpg

 

Een bijzonder shotje van de voorkant van de begijnhofkerk in Gent.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

05-04-11

Kunstlaan

Some more shots of the beautiful architecture on the Kunstlaan in Gent.

IMG_2656_KUNSTLAAN_WEB.jpg

 

IMG_2657_KUNSTLAAN_WEB.jpg

IMG_2659_KUNSTLAAN_WEB.jpg

 

 

Nog enkele shots van de prachtige architectuur op de Kunstlaan in Gent.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

03-04-11

Hail Mary

This is the side of an old convent in Gent. I like the weathered facade. The sign reads: never pass by without thinking of me and saying a Hail Mary.

IMG_2615_CONVENT_WEB.jpg

 

IMG_2616_CONVENT_WEB.jpg

IMG_2617_CONVENT_WEB.jpg

 

Dit is de zijkant van een oud convent in Gent. Ik hou wel van deze gevel die het al hard te verduren kreeg. Zoals het bordje leest: ga er nooit voorbij zonder aan "mij" te denken en een weesgegroetje te zeggen.

20:30 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

01-04-11

Flower

You don’t just find architectural beauty in a beguinage.

 

IMG_5721_BLOEMETJE.jpg

 

In een begijnhof vind je niet alleen architecturale schoonheid.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (17) | Tags: nature, flower, gent |  Facebook |

31-03-11

Beguinage Church

I spoke of it yesterday in my post. At the far end of the lawn you’ll find the monumental beguinage church. Couldn’t go in, though, it was closed for business.

 

IMG_5719_CHURCH.jpg

 

Ik had het er over in mijn post van gisteren. Aan het verste einde van het grasperk vind je de monumentale begijnhofkerk. Ik kon deze kerk niet aan de binnenkant bewonderen, ze was gesloten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

30-03-11

Chapel in the Beguinage

One of the first things that caught my eye after entering the beguinage was this rather decorative chapel with the cutely renovated house in the background. I combined both in a picture. Funny to find this chapel here, because the monumental beguinage church is just on the other side of the lawn.

 

IMG_5718_KAPEL.jpg

 

Een van de eerste dingen waar mijn oog op viel na het binnenwandelen van het begijnhof was deze decoratieve kapel met het mooie gerenoveerde huis in de achtergrond. Ik combineerde beiden in een eenvoudige compositie. Grappig dat die kapel daar staat, want aan de andere zijde van het grasperk, amper 50 stappen daar vandaan, vind je de monumentale begijnhofkerk.

08:28 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

29-03-11

Small Beguinage Gent

I drove past the small beguinage in Gent for several years not knowing that it was there, hidden behind its high outside walls. Last weekend I finally found the time to have a look inside those walls. I liked what I saw.

IMG_5770_BEGUINAGE.jpg

 

Ik reed jaren langsheen het kleine begijnhof in Gent zonder dat ik van het bestaan af wist. Aan de straatzijde zie je natuurlijk alleen muren. Vorig weekeinde vond ik eindelijk de tijd om eens aan de binnekant van de muren te gaan zien. Wat ik er zag was best de moeite waard.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, gent, beguinage |  Facebook |

28-03-11

Chairs

I found this pretty unique work of art in the entry to a school in Gent

IMG_5775_CHAIRS.jpg

 

Ik ontdekte dit unieke kunstwerk in een toegangspoort van een school in Gent.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gent |  Facebook |

01-03-11

Oude Houtlei De-fished

Sorry about the radio silence here, but I was hit hard by bronchitis last Saturday and have spent most of my time in bed since then. I had some post scheduled, but not for ever. So I'm just about up to tackling this de-fish exercise that I've been wanting to do for a while now. This grand building in Gent could do with a good scub. I had a hard time de-fishing this one. Would have been better to take a series with a regular lens, without causing wide angle deformation, and then stitch the pieces together. This de-fish is not perfect, but then who is?

IMG_2614_OUDE-HOUTLEI-GENT_WEB.jpg

IMG_2614_OUDE-HOUTLEI-GENT-FISH_WEB.jpg

Sorry voor de stilte hier, maar ik werd afgelopen zaterdag verslagen door een aanval van bronchitis. Ik bracht de afgelopen dagen in bed door. Er stonden hier enkele posts gepland, maar ook niet voor eeuwig. Vandaag heb ik net genoeg kracht om deze de-fish oefening te trotseren. Ze lag al een tijdje op mij te wachten. Dit mooie gebouw kan wel eens een flinke poetsbeurt verdragen. Niet eenvoudig om deze te de-fishen. Ik had beter meerdere foto's genomen met een gewone lens zonder breedhoekvervorming om ze dan aaneen te stikken. Deze de-fish is niet perfect, maar wie is dat wel?

11:22 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

12-02-11

Kunstlaan - Gent

When I walked to the winter village in Gent op the Saint-Peter's Square, I couldn't help noticing again what unique buildings the Kunstlaan or Art Lane hosts. It could do with some renovation, but this building really has character.

IMG_2660_ARCHITECTURE_KUNSTLAAN-GENT_WEB.jpg

Toen ik naar het winter dorp wandelde in Gent op het Sint-Pietersplein, viel het mij weer op welke unieke gebouwen je op de Kunstlaan vindt in Gent. Dit gebouw kan best wat renovatie gebruiken, maar dit gebouw heeft echt karakter.

12:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

07-02-11

Furry

Some imitation fur to be found on the ice as well. This disguised person was doing a good job in entertaining the kids.

 

IMG_2645_MOOSE_WEB.jpg

Er viel wat pluche te ontdekken op het ijs. Dit vermomd persoontje maakte er goed werk van de kids te entertainen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, gent |  Facebook |

06-02-11

Ferris Wheel

The Winter Happening hosted a giant Ferris Wheel as well. You can see the top of the book tower, a university library, to the left of the wheel. I didn’t ride the wheel, should have done, bet I could have taken some pretty pictures. This beautiful blue sky shows you just what a great afternoon it was.

 

IMG_2654_FERRIS_WEB.jpg

Op het winter gebeuren in Gent kon je ook een ritje maken op een reuzerad. Links ervan zie je de boekentoren, de universiteitsbibliotheek. Ik maakte geen ritje op dit wiel. Jammer, ik had wellicht wat mooie foto’s kunnen maken. Deze mooie blauwe hemel toont je wat een mooie namiddag het wel was.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, gent |  Facebook |

03-02-11

Good setting for a Winter Village

Saint-Peter’s square in Gent is a good setting for a winter village including ice skating rink. The church certainly provides a good background for some ice skating photography.

 

IMG_2652_ICERINK_WEB.jpg

Het Sint-Pietersplein in Gent is een goede plaats voor een winterdorp met inbegrip van ijsschaatspiste. De achterligende kerk biedt een goede achtergrond voor schaatsfotografie.

17:34 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

02-02-11

Ice Skating on Saint-Peter’s Square

I headed for the Christmas fun on Saint-Peter’s Square in Gent on the last day of the event, the end of the Christmas holidays here in Belgium.
I wanted to get a picture of these amazingly cute supports they have now for little kids who are not that stable skaters yet. The sun was beaming down on the cold Saint-Peter’s square and the kids and big kids on the ice skating rink were having a good time.

 

IMG_2642_SKATING_WEB.jpg

Ik zocht wat Kerstvermaak op het Sint-Pietersplein in Gent op de laatste dag van the winter evenement, de laatste dat van de kerstvakantie.

Ik wou per sé een foto van deze keileuke hulpjes voor beginnende schaatsers die nog niet zo stabiel op hun messen staan. De zon lachte neer op het koude Sint-Pietersplein en de kids en grote kids die er schaatsten genoten met volle teugen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, gent |  Facebook |

01-02-11

Behind the door

Some of you wanted to know what was behind the door I posted here yesterday. That is an easy one. I can deliver that. But I guess you likely expected something else. But here it is, the truth, the whole truth...

IMG_2620_OudeHoutlei15_WEB.jpg

Een paar van mijn bezoekers wilde weten wat er achter de deur stak die ik hier gisteren postte. Dat is niet moeilijk. Ik kan dat opleveren. Maar ik vrees dat jullie wellicht iets anders verwachtten. Maar dit is de hele waarheid van wat er achter die deur schuilt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

31-01-11

Oude Houtlei 15

A door to a mysterious place that has always impressed me is this one on the Oude Houtlei in Gent. Christian brothers running a school.

OudeHoutlei15_web.jpg

Een deur die toegang heeft tot een mysterieuze plek, heeft altijd een indruk achtergelaten. Dit is de Oude Houtlei in Gent. Christelijke broeders die een school runnen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

29-01-11

Light at the End

Sidney's comment on my last photo was spot on. The building is indeed the Carpe Diem in the centre of Gent. It serves as a residence for senior citizens with care facilities. The photo in this post is made nearby. You can see the sharp contrast between renovated properties and those that have not been renovated.
Again I am sorry about my absence here, but I'm very busy at work and have to make choices as far as my time management goes. I just don't find the time to finish photos. I'm sure things will get better.

IMG_2627_Light-at-the-End_WEB.jpg

Sidney's commentaar op de foto in mijn vorige post was correct. Het gebouw is inderdaad residentie Carpe Diem in de Gentse binnenstad op de hoek van de Oude Houtlei. Het doet nu dienst als serviceflats voor bejaarden. De foto in deze post is dichtbij gemaakt. Het toont het scherpe contrast tussen gerenoveerde gebouwen en niet gerenoveerde.
Opnieuw wil ik mij verontschuldigen voor mijn afwezigheid hier, maar mijn job eist momenteel veel van mijn tijd op, ik moet keuzes maken. Ik vind gewoon de tijd niet om foto's af te werken. Maar 't zal wel beteren.

11:31 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

24-01-11

Apartment in Gent

Architecture again. I hope you don't think I'm overdoing it. This is an old part of Gent. And yet this building has been renovated in a modern way. I'm sure my architect friends can tell me something about this. One of the reasons I fotographed this building is because it sticks out in that neighbourhood. I'll try to show you why in the coming days.

IMG_2613_architecture_WEB.jpg

Weeral architectuur. Hopelijk vind je niet dat ik in herhaling val. Dit is een oud stadsgedeelte van Gent. Dit gebouw werd op een moderne manier gerenoveerd. Mijn vrienden architecten kunnen mij hier wellicht iets over vertellen. Een van de redenen waarom ik dit gebouw fotografeerde is omdat het uitsteekt in dit stadsgedeelte. Dat probeer ik je in de komende dagen aan te tonen.

01:10 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (23) | Tags: architecture, gent |  Facebook |

26-10-10

Photography Blooper: Best Smile

Hey, thank you all for voting for my wife’s ‘Wheelchair Badminton’-project. Since my previous post a lot of you have been voting. Not so much my wife’s accomplishment is important, although I am proud of what she has achieved, but the fact that the athletes are recognized as such. It is not because you have a part missing of that a part of you doesn’t work very well anymore that you cannot enjoy sport. I can assure you that these guys and girls play better in a wheelchair than some do standing up.
I came across this photo that I was going to delete and saw the funny side of it. The cello player was doing her best to look in my lens and give me her best smile. It makes you melt, doesn’t it? But then the slide trombone player didn’t exactly want to cooperate. Maybe she was jealous of the attention that I was paying to the cellist?

 

IMG_5364_BestSmile.jpg

Bedankt iedereen op op mijn vrouw haar ‘Rolstoel Badminton’-project te stemmen. Dankzij mijn vorige post zijn jullie massaal beginnen stemmen. Niet zozeer mijn vrouw haar realisatie is belangrijk, hoewel ik wel trots ben op haar verwezenlijkingen, maar door te stemmen erken je ook op een bepaalde manier de atleten. Het is niet omdat je een stuk tekort hebt of omdat een deel van je lichaam niet zo goed meer werkt, dat je geen sport kan beoefenen. Ik kan jullie verzekeren dat die mannen en vrouwen in een rolstoel beter spelen dan sommige badmintonners die rechtop staan.
De foto die in vandaag post ging ik eigenlijk naar de digitale prullenmand verwijzen. En dan zag ik de fun er van in. De celliste doet haar best om recht in mijn lens te kijken en mij op haar beste glimlach te trakteren. Zo’n glimlach kan mij alvast doen smelten. Maar de schuiftrompettiste wil precies niet te goed meewerken. Misschien is ze een beetje jaloers op de aandacht die ik aan de celliste besteed?

08:45 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

18-10-10

You can leave your hat on

This young woman looks like she wants to be pretty shure of her chances to win for life. Or maybe she is making a statement that she won't even take her hat off. Whatever she is trying to do, this photographer caught her at it.

 

IMG_5448_WinForLife.jpg

Deze jonge vrouw ziet er uit alsof ze zeker wil zijn van haar kans om voor het leven te winnen. Of misschien maakt zij een statement dat ze zelfs haar hoed niet af neemt. Wat ze ook probeert te doen, deze fotograaf wist haar te betrappen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (16) | Tags: people, street, gent, gentse feesten |  Facebook |