14-07-17

Gentse Feesten

Today the Gent festival kicks off. It has been years since I visited, maybe I'll make it this year. This photo of these two girl buskers dates from 2010.

street, music, gent, gentse feesten

Vandaag gaan de Gentse Feesten van start. Jaren sinds ik er nog eens kwam. Misschien dit jaar. Deze foto van twee zangeresjes dateert van 2010.

07:00 Gepost door pieterbie in music, street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, music, gent, gentse feesten |  Facebook |

26-10-10

Photography Blooper: Best Smile

Hey, thank you all for voting for my wife’s ‘Wheelchair Badminton’-project. Since my previous post a lot of you have been voting. Not so much my wife’s accomplishment is important, although I am proud of what she has achieved, but the fact that the athletes are recognized as such. It is not because you have a part missing of that a part of you doesn’t work very well anymore that you cannot enjoy sport. I can assure you that these guys and girls play better in a wheelchair than some do standing up.
I came across this photo that I was going to delete and saw the funny side of it. The cello player was doing her best to look in my lens and give me her best smile. It makes you melt, doesn’t it? But then the slide trombone player didn’t exactly want to cooperate. Maybe she was jealous of the attention that I was paying to the cellist?

 

IMG_5364_BestSmile.jpg

Bedankt iedereen op op mijn vrouw haar ‘Rolstoel Badminton’-project te stemmen. Dankzij mijn vorige post zijn jullie massaal beginnen stemmen. Niet zozeer mijn vrouw haar realisatie is belangrijk, hoewel ik wel trots ben op haar verwezenlijkingen, maar door te stemmen erken je ook op een bepaalde manier de atleten. Het is niet omdat je een stuk tekort hebt of omdat een deel van je lichaam niet zo goed meer werkt, dat je geen sport kan beoefenen. Ik kan jullie verzekeren dat die mannen en vrouwen in een rolstoel beter spelen dan sommige badmintonners die rechtop staan.
De foto die in vandaag post ging ik eigenlijk naar de digitale prullenmand verwijzen. En dan zag ik de fun er van in. De celliste doet haar best om recht in mijn lens te kijken en mij op haar beste glimlach te trakteren. Zo’n glimlach kan mij alvast doen smelten. Maar de schuiftrompettiste wil precies niet te goed meewerken. Misschien is ze een beetje jaloers op de aandacht die ik aan de celliste besteed?

08:45 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

18-10-10

You can leave your hat on

This young woman looks like she wants to be pretty shure of her chances to win for life. Or maybe she is making a statement that she won't even take her hat off. Whatever she is trying to do, this photographer caught her at it.

 

IMG_5448_WinForLife.jpg

Deze jonge vrouw ziet er uit alsof ze zeker wil zijn van haar kans om voor het leven te winnen. Of misschien maakt zij een statement dat ze zelfs haar hoed niet af neemt. Wat ze ook probeert te doen, deze fotograaf wist haar te betrappen.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (16) | Tags: people, street, gent, gentse feesten |  Facebook |

17-10-10

Sex Sells

These 5 young students know sex sells. And the girl at the far end of the row here could really sing. I must admit that I stayed and listened for about 15 to 20 minutes because she really had a great voice and the backing vocals and music provided by the other girls were really good. They collected a lot of money as well.

IMG_5404_GIRLBAND.jpg

Deze 5 jonge studenten hebben het begrepen: sex verkoopt. Het meisje op het verste einde heeft echt een heel mooie stem. Ik moet bekennen dat ik 15 tot 20 minuten bleef hangen bij deze gekke meiden omdat hun optreden niet alleen een oogstreling was, maar ook een 'eargasm'. Nu ben ik natuurlijk lichtelijk aan 't overdrijven, maar 't was wel een heel leuk optreden overstrooid met heel wat humor. Ze wisten ook heel wat geld in te zamelen.

09:24 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

16-10-10

Rather SM

The float that I've already shown you 2 pictures of, was preceded by a stilt walkster with a whip in each hand. Very SM. Speaking of which, I watched the Belgian film SM-judge the day before yesterday. I'd expected a bit more from the film, but I was shocked by the story behind the film. Here in Belgium we did actually have a judge who was sentenced to jail for grievous bodily harm and prostitution because he'd performed SM on his wife. She asked for it, put things in a right perspective. The charge of prostition had to do with the fact that at one point in time she wanted to go too extreme and the judge couldn't go along anymore, so he arranged for a real experienced master to 'help' his wife. The punch line of the story behind the film is that the police nailed him to the wall for this improper conduct because he used to be a correct judge that would often rule against the police and the prosecution in cases.

IMG_5031_STREET.jpg

IMG_5034_STREET.jpg

De wagen waarvan je al 2 foto's zag, werd voorafgegaan door een steltenloopster met een zweep in elke hand. Nogal SM. Over SM gesproken, ik keek eergisteren naar de Belgische film SM rechter. Ik had er een beetje meer van verwacht, maar was wel geboeid door het verhaal dat er achter steekt. Velen van jullie weten dat er enkel jaren terug inderdaad een rechter veroordeeld werd voor slagen en verwondingen en prostitutie omdat hij SM bedreef met zijn vrouw. Zij was vragende partij, om de zaken in een juist perspectief te zetten. De aanklacht van prostitutie kwam erbij doordat de rechter het op een bepaald moment niet meer zag zitten om nog in te gaan op de verlangens van zijn vrouw, die steeds maar extremer werden, en een ervaren meester zocht om zijn vrouw verder te helpen. De clou van het verhaal is dat de politie en het openbare ministerie met hem afgerekend heeft omdat hij een correcte rechter was die in het recht geloofde en in zijn uitspraken vaak tegen de politionele macht in ging.

09:52 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

14-10-10

Interestingly Dangerous Women

The float I encountered during the Gent Festival bore some pretty interesting but dangerous looking women. Two of them seemed to wear the left-overs of their prey as a hat.

 

IMG_5043_STREET.jpg

De praalwagen die ik tijdens de Gentse Feesten ontdekte transporteerde enkele mooie, interessante, maar gevaarlijk ogende vrouwen. Twee ervan droegen precies de overblijfselen van hun prooi als hoed.

 

23:46 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

13-10-10

Too early for street theatre

My regular visitors must be aware of my love of street theatre. It was a pity that I could only visit the Gent Festival the day before the street theatre festival kicked off. But my heart pounded quicker when I saw this troop passing by. Likely they were rehearsing for the start of the festival the next day. They certainly weren’t on the program that day, but I took some photos anyway. The woman in the front here looks pretty tired, deep lines under her eyes.
I do apologize for being so inactive on my bloground this week, but I’m just dying at work, I’m far too busy.
I hope to catch up during the week-end.

 

IMG_5041_STREET.jpg

Mijn regelmatige bezoekers kennen mijn liefde voor straat theater. Ik vond het dus jammer dat ik slechts de Gentse Feesten kon bezoeken de dag voor de start van het straat theater festival. Maar mijn hartje begon vlugger te slaan toen ik deze groep voorbij zag gaan. Wellicht repeteerden ze voor de start de dag er na. Ze stonden in elk geval niet op het programma die dag, maar data belette mij toch niet om foto’s te nemen. De vrouw in de voorgrond ziet er moe uit, diepe lijnen onder haar ogen.
Ik verontschuldig mij voor het feit dat ik jullie blogs niet passeer momenteel, ik ben een beetje aan het sterven op ’t werk, veel te veel. Ik hoop op een inhaalbeweging in het weekeinde.

08:52 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

12-10-10

't Klokhuys

On October 4, buddie Joke posted a photo of the Gent restaurant Klokhuys (Klokhouse) in the old part of the town known as Paterhol. I liked this photo, I made one of the same place. But pieterbie wouldn’t be pieterbie if he did not manage to integrate a pretty young woman in the composition.

IMG_5335_KLOKHUYS.jpg


Op 4 oktober postte buddie Joke een foto van het Gentse Klokhuys in Patershol. Ik vond het een mooie foto ik maakte er eentje van hetzelfde. Maar pieterbie zou pieterbie niet zijn als hij er geen schone jonge dame wist bij te fotograferen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (18) | Tags: street, gent, gentse feesten |  Facebook |

10-10-10

Haircut

Cute during this summer’s edition of the Gent festival was that you could go and get a haircut in a wagon barber’s salon on the central market place. I didn’t get a haircut, but I got a picture.

IMG_5307_BARBER.jpgLeuk tijdens de editie van de Gentse Feesten van vorig zomer was dat je naar de kapper kon in een woonwagen op het Emile Braunplein. Ik ging er niet voor een verse coupe, wel voor een foto.

23:28 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, gent, gentse feesten |  Facebook |

09-10-10

Something Smelly

Sorry, guys, must have been the curry.

 

 IMG_5502_SKA3smelly.jpg

 

 

IMG_5496_SKA3smelly.jpg

IMG_5498_SKA3smelly.jpg

IMG_5499_SKA3smelly.jpg

IMG_5503_SKA3smelly.jpg

Sorry, mannen, de curry is mij niet echt bevallen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (16) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

05-10-10

Body Art

Doing something artsy with your body is something I like. I like the colours as well in these compositons.

IMG_5140_BODYSHAPE.jpg

IMG_5150_BODYSHAPE.jpg

IMG_5155_BODYSHAPE.jpg

Iets kunstzinnigs doen met je lichaam, daar hou ik wel van. Ook de kleuren in deze composities spreken mij aan.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

04-10-10

I Can Fly

The girl in the left of the picture really looks like she is going to take off. The girl in the middle looks very confident balancing on her friend’s feet. The girl in the right in the picture seems to be hanging on for dear life, and she is the least high up.

 

IMG_5134_I-CAN-FLY.jpg

Het meisje aan de linkerzijde van de foto ziet er uit alsof ze gaat vliegen. Het meisje in het midden ziet er heel zelfzeker uit terwijl ze op haar vriendin’s voeten balanceert. Het meisje rechts in de foto klampt zich krampachtig vast, terwijl zij het dichtst bij de grond is.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

03-10-10

Girl Bouncing

I had not planned to finish this photo, but when I had a second look at it I found it to have a certain humorous quality. I call it: girl bouncing.

 

IMG_5128_GIRL-BOUNCING.jpg

Ik ging deze foto eerst niet afwerken, maar wanneer ik ze nog eens bekeek ontdekte in een humoristisch trekje er in. Ik noem dit: meisjes botsen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

02-10-10

Juggling

And the non to some juggling. I admire these guys, it must be difficult to concentrate with a girl in front of you in such a position.

 

IMG_5122_JUGGLING.jpg

En dan een beetje jongleren. Ik bewonder deze mannen, het moet toch moeilijk zijn om je te concentreren met een meisje voor je neus in zo’n houding.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

01-10-10

Bicycle Race

So here we have the pyramid with the Tour de France passing in front of it. You can see some of the kids sitting watching the spectacle. As it was such a scorching hot and sunny day, some wannabe miss handed out caps before the show started to all the kids to protect them from the sun.

 

IMG_5110_PYRAMID-RACE.jpg

IMG_5061_MISS-BELGIAN-COAST.jpg

 IMG_5064_MISS-BELGIAN-COAST.jpg

Hier heb je dan opnieuw de piramide met de Tour de France die passeert. Vooraan in de foto zie je enkele van de kinderen die het spektakel volgden. Gezien het een hete zonnige dag was, deelde een of andere wannabe miss petten uit bij aanvang van de show. Zo bleven de kinderhoofdjes beschermd tegen de felle zon.

14:44 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

30-09-10

Tour Pyramid

The young people went on to entertain us with some challenging physical feats, like this human pyramid. The girl in front should have gone on top, but I guess that was just a level too far or high.

 

IMG_5107_TOUR_PYRAMID.jpg

De jongelingen gingen door met ons te entertainen met enkele fysieke stunten zoals deze menselijke piramide. Heb meisje dat vooraan een écart doet had eigenlijk boven op de piramide moeten staan, maar ik vrees dat dat misschien net een niveau te hoog was.

06:10 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (18) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

29-09-10

Girl Balancing

So here we have our little poleclimber again, balancing on the fence and then going down real low. I know, her hind leg isn’t stretched, but then these kids are just learning. I enjoyed the entire act, which was focused on a Tour de France with the guys on unicycles. You can see one of them coming from behind the construction in the left of the photo.

 

IMG_5087_TOUR_BALANCING.jpg

 

 

IMG_5091_TOUR_BALANCING.jpg

Dus hier is de paalklimster terug, balancerend op de nadar vooraleer ze wijdbeens zakt. Ik zie ook wel dat haar achterste been niet gestrekt is, maar deze kids leren nog. Ik genoot van de volledige act, die een verhaal bouwde rond de Tour de France, met de mannen op eenwielige fietsen. Je ziet de eerste die van achter de constructie komt links in de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

28-09-10

The Girls

These are the girls who took part in the circus workshop. Their troup is called Cie Parti, they are eight in total and are members of a circus atelier based in the fair city of Tienen, the sugar capital of Belgium. The girl at the far end doesn’t seem to want to look at me, that is too bad for her. I like their outfits, colourful. I’m sure they must have been very hot with those leggings, it was a scorching hot day. But they did some acrobatics, so the leggings kept the show nice and decent J. I’ll have some more action for you here tomorrow.

 IMG_5078_TOUR_GIRLS.jpg

 

Dit zijn de meisjes die mee deden aan de circus workshop. Hun groep luistert naar de naam Cie Partie. Ze zijn met z’n achten in totaal en lijn lid van een circus atelier gevestigd in de suikerstad Tienen. Het meisje aan het uiteinde van de nadar wil precies niet naar mij kijken, dat is jammer voor haar. Ik vind hun outfits wel tof, leuke kleuren, maar wellicht zorgden die leggings voor wat extra transpiratie op zo’n hete zomerse dag. Maar de meisjes brachten wat acrobatie, dus de leggings zorgden voor de nodige zedigheid J. Morgen kom ik terug met wat actiefoto’s.

08:28 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

27-09-10

Coming Down

After the interview, the interviewee came down the pole in a pretty impressive way.

IMG_5077_TOUR_POLE.jpg

Na het interview liet de geïnterviewde zich opmerken tijdens zijn afdaling van de paal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

26-09-10

Interview

In the story that the circus kids bring, the guy with the green sweater is the cycling star. All the girls scream when they see hem, try to touch him, chase him. So he climbs up this pole. A girl wanting to interview him climbs up aided by this other guy who pushes her up on his shoulders. The interviews the star way up the pole.

IMG_5069_TOUR_POLE.jpg

IMG_5071_TOUR_POLE.jpg

In het verhaal dat de circus kids uitbeelden is de jonge man met de groene sweater de fiets kampioen. De meisjes schreeuwen het uit wanneer ze hem zien, ze willen hem aanraken, lopen hem na. Dus hij klimt hoog en droog op deze paal. Een meisje die hem wilt interviewen volgt hem de paal op, geholpen door een andere kerel die haar op zijn schouders naar boven duwt. Ze intervieuwt hem hoog op de paal.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, gentse feesten, gent |  Facebook |

25-09-10

Tour Podium

Back to the Gent Festivities back in July. I went to a performance of a circus workshop for adolescents. These young men and women put on a great little show concentrated on the Tour de France. This was the podium at the end. I felt a little sorry for the girl lying down on the left, now I know what 'squashed' means.

IMG_5200_TOUR_PODIUM.jpg

IMG_5201_TOUR_PODIUM.jpg

Terug naar de Gentse Feesten in juli. Ik ging naar een voorstelling van een circus workshop voor adolescenten. Deze jonge mannen en vrouwen brachten een showtje met als thema Tour de France. Dit was het podium op het einde van de koers. Ik had medelijden met het meisje dat links in de foto op haar buik ligt.

09:58 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, gent, gentse feesten |  Facebook |

13-09-10

Lean

At my place of work we are running a project to make our way of working leaner. We try to cut processes that can be considered as waste, stick to the essence, work more efficiently. I don’t know why, but even when taking some relax time during the weekend, I am suddenly reminded of the project.

 

IMG_5279_LEAN.jpg

IMG_5281_LEAN.jpg

Op ‘t werk loop een project om onze werkwijze meer ‘lean’, lenig, efficiënt te maken. We besparen op processen die als verspilling aanzien kunnen worden, we beperken ons tot de essentie, werken meer doeltreffend. Ik weet niet waarom, maar zelfs wanneer ik er relax op uit trek om wat foto’s te nemen tijdens het weekeinde, word ik plots aan het project herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (23) | Tags: sport, gymnastics, gentse feesten |  Facebook |

07-08-10

Belly Dancing

The dance workshops have become a regular item during the Ghent Festival. Belly dancing is particulary popular. The instructress shows that she has a ‘head’ start in the first photo. The girl in the second photo is clearly a beginner, she still has a long way to go. And in the third photo we have a little diva who understands that it is best to start young.
IMG_5218_BELLY-DANCING.jpgDe

IMG_5215_BELLY-DANCING.jpg

IMG_5219_BELLY-DANCING.jpg

Dans workshops zijn een vaste waarde geworden tijdens de Gentse Feesten. Buikdansen is heel populair. De lerares toont onmiskenbaar haar voorsprong in de eerste foto. Het meisje in de tweede foto is duidelijk een beginner, ze heeft nog terrein af te leggen. En in de derde foto een kleine diva die begrijpt dat je best jong begint.

 

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in art, people, street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: art, people, street, gentse feesten |  Facebook |

24-07-10

Sew In

The Ghent Festival has a pretty varied offer. Not just music, dance, poetry, workshops, comedy, street theatre and puppet buskers but sometimes also practical things. Like this sewing service provided by two serious girls in a little caravan. I peeked through the window and found them seriously at work. I had a nice chat with the dark haired girl who told me that a lot of people were bringing in their clothes to be fixed or altered. The sun was blazing down on the Baudelopark when I visited them, but the inside of their caravan was surprisingly cool. They had a fan for when it really gets hot.

 

IMG_5208_SEW-IN.jpg

IMG_5212_SEW-IN.jpg

De Gentse Feesten is een gevarieerd aanbod. Niet louter muziek, dans, gedicht, workshops, humor, straattheater en poppen buskers, maar ook praktische zaken. Zoals deze twee jonge dames die in een caravan die je in het Baudelopark kon vinden een naaidienst onderhouden. Ik piepte binnen door het raam en vond ze serieus aan het werk. Ik maakte een praatje met het donkerharige meisje. Ze vertelde mij dat veel mensen hun kleren binnenbrachten op hersteld of versteld te worden. De zon blaakte neer op het Baudelopark tijdens mijn bezoek, maar binnen in hun caravan was het aangenaam koel. Ze hadden een ventilator voor wanneer het echt te veel werd.

 

 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in people, street | Permalink | Commentaren (4) | Tags: people, street, gentse feesten |  Facebook |

23-07-10

Ska 3

I will relieve those of you who have been thinking that I have finally given in to a midlife crisis. The girl I pictured here yesterday is one of the vocalists of the Dutch group Ska 3. Ska is a music form that has its roots in Jamaica in the 1950's. A copper section is a must in a ska group. I visited the Ghent Festival last Wednesday.
IMG_5485_SKA3.jpg

IMG_5507_SKA3.jpg
IMG_5493_SKA3.jpg
IMG_5452_SKA3.jpg
Zij die denken dat ik eindelijk toegegeven heb aan een midlife crisis ga ik geruststellen. Het meisje in de foto van gisteren is een zangeres in de Nederlandse groep Ska 3. Ska is een muziekvorm met z'n wortels in Jamaica op het einde van de jaren 1950. Koperblazers zijn een must in een ska groep. Ik bezocht afgelopen woensdag de Gentse Feesten. Ska 3, de naam van de groep, verwijst in feite naar de Vlaamse meidengroep K3. Hun liedjes zitten verweven in het repertorium van deze Friese groep. Maar de teksten worden ietwat aangepast. Zoals de zanger die naar een coffee shop ging om een stukje spacecake te eten en die er zijn oma aantrof. En dan zingt over Oma's aan de dope.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, gentse feesten |  Facebook |

11-08-09

Don't Take Life too Seriously

The Gent Festival is not only about stage perfomances and street theatre, it is also about street entertainment. I had a nice chat with this guy, he asked to take his picture. He thought the monument was pretty sad, and thought it could use some cheering up for the festival. I explained to him that it is meant to be sad, because it remembers people who lost their lives in one of the great wars. But then the Gent Festival is indeed all about having fun.
IMG_7180_BALLOONS
De Gentse Feesten zijn er niet alleen voor de optredens op podia en het straat theater, je vindt er ook gewoon straat artiesten. Ik had een aangenaam gesprek met deze man, hij vroeg mij om zijn foto te nemen. Hij vond het monument veel te triestig en vrolijkte het wat op voor de feesten. Ik legde uit dat het bedoeld is om triestig te zijn omdat het helden uit een of andere wereldoorlog herdenkt. Maar de Gentse Feesten zijn er inderdaad om plezier te maken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, gentse feesten, gent |  Facebook |

10-08-09

Polé Polé 2009

My photos of Selah Sue were taken on the Polé Polé stage of the Gent Festival. After the concert I took this overview from the bridge. The stage is actually to the left in this shot, you can see the concert from both sides of the canal, there is a large screen as well. I was up real close :-)
The best place to be with a pretty girl like Sanne performing.
IMG_7179_POLEPOLE
Mijn foto's van Selah Sue nam ik op Polé Polé tijdens de Gentse Feesten. Na het concert nam ik een overzichtsfoto van op de brug. Het podium, hier niet te zien, bevindt zich aan de linkerkant van deze foto. Zo kan je het concert van op beide zijden van het kanaal zien. Voor de kijkers die te ver staan is er een groot videoscherm. Ik stond heel dicht :-)  De beste plaats wanneer een mooi meisje zoals Sanne optreedt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, gent, gentse feesten |  Facebook |

08-08-09

Seriously Selah Sue

OK, before someone starts saying "boring" again :-) this is the final post on Selah Sue. I will now switch back to variation. If that was not to your liking, please forgive me for bringing the series of Kimmie & Steffy followed by this one of Selah Sue. But I wanted to try and bring these little experiments to my blog. During my holiday I purchased a photography book with 130 photos of the same girl. I found it a blilliant book, but then good photography rarely bores me.
Sanne aka Selah Sue is of course a serious artiste and she makes good music. So I end with some photos of her seriously at work.
And here is a last clip of her work: Mommy. Guess who she wrote that for.
collage_seriously-selah-sue
OK, vooraleer er terug iemand "boring" roept :-) sluit ik de reeks van Selah Sue hiermee af. Nu ga ik terug naar de formule van variatie. Als de reeksen van Kimmie & Steffy, gevolgd door Selah Sue niet jouw meug was, sorry daarvoor. Maar ik wou toch eens deze experimenten op mijn blog brengen. Tijdens mijn congé kocht ik een boek met 130 foto's van hetzelfde meisje. Ik vond het fantastisch, het boek verveelt mij niet. Maar goede fotografie zal mij hopelijk nooit vervelen.
Sanne aka Selah Sue is natuurlijk een serieuze artieste, ze maakt goede muziek. Dus eindig ik deze reeks met enkele foto's waarop ze serieus aan het werk is.
En hier dan een laaste youtube clip: Mommy. Drie keer raden voor wie ze dat liedje schreef?

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, selah sue, gentse feesten, music |  Facebook |

07-08-09

Selah Blue Eyes

Have you noticed what pretty and clear blue eyes this girl has? No Photoshop involved here, pure mother nature.
As a lot of my visitors have been giving good feedback about her singing talent, yet another youtube film. Something special this time. The Red Bull Soundclash. They get two bands with singers that don't belong to the band to cover another artist's number. In this case Mercy by Duffy. The artists being Selah Sue with Triggerfinger and Lady Linn with Absinthe Minded. Selah Sue won. As she did not know the number she sang very ad lib, integrating her ragga style in the number. Of course working with Triggerfinger's singer/guitarist Ruben Block is great as well. Enjoy!
Lady Linn did very well, but I'm afraid that she sang the number far too clean.
IMG_7096_Selah-Sue_blue-eyes
Is het jullie al opgevallen wat een mooie en heldere blauwe ogen dit meisje heeft? Geen Photoshop hier, hoor, dit is puur natuur.
Ik kreeg heel goede feedback op de nummers die ik hier linkte, dus dan maar nog eentje. De Red Bull Sound Clash. Een wedstrijd waar twee bands met hun ongekende zangeressen het opnemen tegen elkaar met hetzelfde nummber. In dit geval het nummer Mercy van Duffy. De bands zijn Triggerfinger met Selah Sue en Absinthe Minded met Lady Linn. Selah Sue won. Ze kende het nummer in feite niet en gaf er haar eigen interpretatie aan met haar typische Jamaiicaanse ragga style. Ongetwijfeld droeg de contributie van Triggerfinger's zanger/gitarist Ruben Block ook toe tot de overwinning. Zie hier. Lady Linn deed het ook verre van slecht, maar zong het nummer veel te getrouw, denk ik.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (13) | Tags: music, selah sue, people, gentse feesten |  Facebook |

06-08-09

Smiling Selah Sue

Selah Sue has a great smile as well. She rewards her audience with her smile when it shows it's appreciation for her talent. I hope my audience is bearing with me here, this is, of course, an exercise in how to try to bring variation in to photos of a performing artiste who sings and plays the guitar.
Another song, in fact an Amy Winehouse cover: Valerie
collage_selah-sue_smiling
Selah Sue heeft ook een mooie glimlach. Ze beloont haar publiek er mee wanneer het zijn appreciatie toont voor haar talent. Ik hoop dat ik mijn publiek hier nog mee heb. Ik ben namelijk een oefening aan het doen in hoe variatie te brengen in foto's van een optredend artieste die zingt en de gitaar bespeelt.
Nog een nummertje op youtube, een cover van Amy Winehouse: Valerie

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, selah sue, gentse feesten, people |  Facebook |