16-07-14

Pano of Glencoe

On the way to Oban we drove through the Glencoe, the prettiest valley in Scotland. I made  this pano. 6 photos stitched together.

IMG_9464_GLENCOE_PANO.jpg

Op de weg naar Oban reden wij door de Glencoe, de mooiste vallei in Schotland. Ik maakte er deze pano. 6 foto's aan elkaar genaaid.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

26-10-13

Water, Mountains, Sky

I hope I'm not beginning to bore you, but I cannot get enough of the natural beauty of the Glencoe valley.

Canon5D_2970_Glencoe.jpg

 

Ik hoop dat ik jullie niet begin te vervelen, maar ik kan maar niet genoeg krijgen van de natuurlijke schoonheid van de Glencoe vallei.

07:03 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, glencoe, uk, scotland |  Facebook |

25-10-13

Boat

Scotland is a good place to own a boat.

nature, glencoe, scotland, uk

 

Schotland is een goede plek om bootje te varen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

24-10-13

A quiet corner

When we got off the boat, I noticed this quiet and photogenetic corner.

nature, glencoe, scotland, uk

 

Toen wij van de boot kwamen merkte ik dit stil en fotogenieke hoekje op.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

23-10-13

Mussels and Salmon

Loch Leven is a sea loch. As far as sea farming goes: they breed mussels and salmon in the loch. There is not much to see where the mussels are grown, just some platforms. In these underwater cages the salmon are cultivated. They actually jump out of the water out of boredom. I got some pictures of that, but it is difficult to see because of the netting. In the left of the composition you can see a patch of deforestation.

 

nature,glencoe,scotland,uk

 

Loch Leven is een zee loch. Wat sea farming betreft: er worden mosselen en zalm gekweekt. Niet zo veel te zien bij de mosselen, gewoon wat platformen. In deze onderwater kooien wordt de zalm gekweekt. Je ziet ze om de haverklap uit het water springen uit verveling. Ik probeerde daar foto's van te maken, maar die zijn niet zo duidelijk omwille van de netten. Links in de compositie een stuk ontbossing.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

22-10-13

Towards Kinlochleven

Way down there, between these peaks lies the small village of Kinlochleven. A quite new community, established in the seventies. I really come to rest here on the water.

Canon5D_2916_LochLeven.jpg

 

Ginder ver, tussen de twee toppen ligt het kleine dorpje Kinlochleven. Een recente gemeenschap, opgericht in de jaren 70. Ik kom hier tot rust op het water.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, scotland, glencoe, uk |  Facebook |

21-10-13

Ancient Burial Place

This is Eilean Munde, the burial Island of the Clan MacDonald of Glencoe in Loch Leven. The Island actually had a chapel built by Saint Fintan Mundus who travelled here from Iona in the 7th century. The last church service was held there in 1653.

Canon5D_2950_LochLeven.jpg

Canon5D_2948_LochLeven.jpg

 

Dit is Eilean Munde, de begraafplaats van de clan MacDonald van Glencoe. Het is een eiland in Loch Leven. Op het eilandje staat ergens een kapel dat in de 7e eeuw gebouwd werd door Sint Fintan Mundus die van Iona naar hier reisde. De laatste kerkdienst werd er in 1653 gehouden.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

20-10-13

Modern Burial Place

Photo taken from on the water of Loch Leven. Modern Burial place, you wonder? All becomes clear with the next photo.

Canon5D_2906_CHURCH.jpg

 

Een foto die ik maakte van op het water van Loch Leven. Moderne begraafplaats, denk je? Alles wordt duidelijk bij de volgende foto.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, glencoe, scotland uk |  Facebook |

19-10-13

Boating

We went boating on Loch Leven at the end of a beautiful sunny day. A couple from Bahrein/Australia had a couple of bottles of good white wine they were happy to share with the other passengers on the boat. How perfect can an evening be? Answer: round it off with a good dram of Whisky and it is.

 

Canon5D_2905_TOM.jpg

 

Wij gingen varen op Loch Leven op het einde van een mooie zonnige dag. Een koppel uit Bahrein/Australië bracht een paar flessen goede witte wijn aan boord die ze wilden delen met de andere opvarenden. Hoe perfect kan een avond zijn? Antwoord: afronden met een goede whisky en ze is perfect.

07:00 Gepost door pieterbie in nature, people | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nature, people, tom beyen, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

18-10-13

Another House

And just on the other side of the path.

 

Canon5D_2885_RUIN.jpg

 

En net aan de ander kant van het pad.

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, glencoe, scotland uk |  Facebook |

17-10-13

Ruined House

Deep in the forrest, we came across these remains of an old house. Funny that anyone would live that deep in the forrest.

Canon5D_2883_RUIN.jpg

 

Diep in het woud vonden wij deze overblijfselen van een oud huis. Grappig dat iemand zo diep in het woud zou willen leven.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, glencoe, scotland uk |  Facebook |

16-10-13

Enchanted forrest

One of the walks we made took us through a dark enchanted forrest in the Glencoe valley. I enjoyed the colours of the forrest.

Canon5D_2888_WATERFALL.jpg

 

Een van onze wandelingen bracht on sik een betoverd bos in de Glencoe vallei. Ik genoot er vooral van de kleuren.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (9) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

15-10-13

Tailrace Inn

We stayed at the Tailrace Inn in Kinlochleven, an inn close to the loch. Friendly people, good honest food and a homely atmosphere.

Canon1100_2165_TAILRACE.jpg

 

Wij verbleven in de Tailrace Inn in Kinlochleven, een herberg dicht bij de loch. Vriendelijke mensen, goede eerlijke maaltijden en een huiselijke sfeer.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, kinlochleven, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

14-10-13

Quarry

After Oban and Mull, our next destination was the beautiful Glencoe valley. We stayed in an inn in the little village Kinlochleven. Near Glencoe village there is a disused quarry that is a great place to relax and enjoy the quiet. It is a starting point for some good walks as well.

nature, glencoe, scotland, uk

 

Na Oban en Mull was onze volgende bestemming de mooie Glencoe vallei. Wij verbleven er in een herberg in het kleine dorpje Kinlochleven. Dicht bij het dorp Glencoe vind je een ongebruikte steengroeve. Het is een super plaats om te relaxen en van de stilte te genieten. Het is ook een startpunt voor menige wandeling.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, glencoe, scotland, uk |  Facebook |

12-08-13

Tom Tried

Tom gave it a go, but he turned back after I had made this picture. And if you compare with the photo of me here yesterday, you can see that I'm much further on the fallen tree. I went all the way and back.
But then Tom is a bit higher from the ground than I am, and he doesn't have the horizontal balance advantage.

 

people, nature, scotland, uk, glencoe

Tom probeerde, maar hij keerde terug nadat ik deze foto gemaakt had. En als je vergelijkt met de foto van mij hier gisteren, dan zie je dat ik veel verder op de gevallen boom stond. Ik stak helemaal over en keerde terug.
Maar Tom staat nog iets hoger van de grond dan ik en hij heeft niet mijn horizontaal evenwichtsvoordeel.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, nature, scotland, uk, glencoe |  Facebook |

11-08-13

Tummy

I cannot help but react towards the critics who have nothing better to do than show an interest for the post-pregnancy mummy tummy of Kate Middleton. In the particular mag that interviewed her personal trainer and published the routine to melt the tummy fat back to sixpack deserves nothing more than BBQ-starter imho.
As if a fresh mother's priority should be this just after having given birth. I too have tummy muscles that protrude over my belt, I think this photo illustrates this. And I cannot use a fresh delivery as excuse. So Kate: don't let the public get to you.
My broadly distributed body was a strong asset for this demonstration of an excellent sense of balance to my wife and sons. Non of the two youngsters managed this. I thank them for not trying, because the way down is further than it looks in this photo, complete with rocks and a waterfall at the bottom. I don't think I would have stood up after this fall. And, no, this was not after the whisky tasting.

people, nature, scotland, uk, mull

 

Het moet mij toch even van het lijf dat ik redelijk gedegouteerd was dat er kritikasters zijn die niets beter te doen hebben dan zich te interesseren voor de post-zwangerschapsbuik van Kate Middleton. En dat er een tijdschrift is die dan nog de culot heeft om haar personal trainer de doen aandraven met het programma om dat buikje weg te werken.
Alsof dat inderdaad de hoogste prioriteit is nadat je pas bevallen bent. Ik heb ook een buik(je), ik denk dat dit op deze foto redelijk goed te zien is, en ik kan een verse bevalling niet als uitvlucht inroepen. Dus Kate: trek je er niet van aan.

Mijn uitbebalanceerde lichaamsbouw was een sterke troef bij het demonstreren van deze evenwichtsoefening aan mijn vrouw en zoons. Geen een van die twee jonge gasten die mij het trouwens nadeed. Gelukkig, want het is zelfs dieper dan het er uitziet, met een hevige rotspartij onderaan compeet met watervalletje. Van die val zou ik niet opgestaan zijn. En neen, dit was niet na de whiskydegustatie.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, nature, scotland, uk, glencoe |  Facebook |

02-05-13

Glencoe Again

We are not revisiting any places we already went to back in 2010 except for the Glencoe. The most beautiful valley in Scotland. There I want to spend just a bit more time this time around.

IMG_0970_GLENCOE.jpg

 

Wij gaan niet terug naar plaatsen die wij in 2010 al bezochten in Schotland, met uitzondering van de Glencoe. De mooiste vallei in Schotland wil ik toch nog eens zien en deze keer net wat meer de tijd nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (14) | Tags: nature, scotland, uk, glencoe |  Facebook |

29-08-10

Flashing

Don't worry, this isn't an indecent post. When we say in Belgium that we have been "flashed", we mean that we have had our picture taking by the long arm of the law whilst driving too fast. It happened to me twice on the way back from Brussels early yesterday morning. But the second time I wasn't speeding, so that is likely a mistake, unless I missed a speed reduction sign. I don't really drive that much anymore and I am not used to those new installations they have mounted on bridges crossing the motorway.
When I was leaving the Glencoe in the Highlands of Scotland I was surprised to see this van standing along the road. You have to take care when taking in the scenery.

IMG_1010_FLASH.jpg

'Flashing' in 't Engels betekent in publiek naakt lopen, ook wel streaking genoemd. Terwijl het eigenlijk een vertaling van 'Flitsen' is, vandaar mijn allusie op iets 'onzedelijks' in mijn Engelse tekst hierboven. Ik vrees dat ik gisterenmorgen vroeg twee keer geflitst ben op de terugweg van Brussel. Ik ben die flitsinstallaties die ze op de bruggen gemonteerd hebben nog niet gewoon. Alhoewel: de tweede keer reed ik niet te rap, dus ofwel gaat het om een vergissing ofwel heb ik een beperking beneden de 120 km/u niet opgemerkt.
Toen ik in Schotland de Glencoe verliet was ik verrast om deze wagen langs de weg te zien staan. Je moet dus voorzichtig van het mooie uitzicht genieten daar. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, scotland, glencoe |  Facebook |

28-08-10

Heap of Stones

Hi, everyone, I got back this morning between 1 and 2 and was pretty exhausted. After seeing another great Memorial Van Damme in Brussels. Seeing the flamboyant Blanka Vlasic win the high jump and Tyson Gay the 100 metres is really exciting. It was Tyson's first win in Brussels, but then Usain Bolt, the fastest man on earth, and Asafa Powell weren't there due to injuries. Didn't get to take any good pictures, I'm afraid. I only had a pocket camera on me and we were seated in a top balcony, good view, but too far to take pictures with that type of camera. Next time I'll have to go for the 85 euro tickets in stead of the 50 :-)
I took the picture of this neatly stacked pile of stones when driving out of the Glencoe. I guess it is likely some kind of burial ritual, but I have in fact no idea. Anyone?

 

IMG_1008_STONECONSTRUCTION.jpg

 

Hallo, iedereen, ik kwam deze morgen terug thuis tussen 1 en 2 uur en was uitgeput. Nadat ik een goede editie van de Memorial Van Damme bijwoonde op de Heizel in Brussel. De flamboyante Blanka Vlasic over 2 meter zien springen en winnen en Tyson Gay de 100 meter zien pakken geeft echt een adrenalilnestoot. Jammer genoeg hebben de brug flitstoestellen op de E40 dat opgemerkt. Het was de eerste keer dat Tyson in Brussel won, maar goed, Usain Bolt, de snelste man ter wereld en Asafa Powell waren er niet wegens kwetsuren. Ik slaagde er niet in goede foto's te maken omdat ik slechts een pocket fototoestelletje bij had en op het bovenste balkon zat. De volgende keer moet ik voor de tickets van 85 euro gaan ipv die van 50 :-)
Deze foto van een mooie stapel stenen nam ik toen ik in Schotland de Glencoe aan het verlaten was. Ik gok dat dit één of ander begravingsritueel is, maar ik heb eigenlijk geen idee. Iemand? 

10:15 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, scotland, glencoe |  Facebook |

23-08-10

Symphony

We found the Glencoe to be a beautiful symphony of nature. Arriving on one spot, there was this Belgian camper parked near the water with beautiful sounds of someone playing the saxophone. We spoke to the guy’s wife and found out that he was so inspired to play by the beauty of the place that he just didn’t want to move on. His family didn’t mind as his kids found it a great place to play. They were throwing sticks in the loch and their dog jumped in to fetch them.

IMG_0997_GLENCOE.jpg

Voor ons was de Glencoe een mooie natuursymphonie. Toen we in een bepaalde plek arriveerden vonden we er een Belgische zwerfwagen geparkeerd dicht bij het water met heel mooie saxofoon muziek die er uit kwam. We spraken met de speler’s vrouw die vertelde dat haar man zo geïnspireerd geraakte door de prachtige natuur dat hij niet meer verder wou. Zijn familie vond dit niet bezwaarlijk, de kinderen vonden het een fantastische plek om te spelen. Ze gooiden er stokken in de loch en hun hond sprong graag in het frisse ochtendwater om die terug te brengen.

07:04 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, scotland, glencoe |  Facebook |

22-08-10

Glencoe

 

My wife has been complaining that I haven’t published my best photos of Scotland yet. I was waiting to process them until I found the time to try and make them just perfect. She considers the photos I took when we drove through the Glencoe as the best. The Glencoe is considered the prettiest valley in Scotland. The valley has featured as scenery in countless movies. And I can say it is indeed a very beautiful place. This is the first photo we took after leaving the main road taking us from Fort William to Stirling, the A82. We circled Loch Leven on the B863. It is a narrow loch with the village of Kinlochleven at the far end, where you return to take the scenic drive on the other side of the loch. You end the scenic drive in the little village of Glencoe, where you can rejoin the A82. It is important to stop a lot during the drive to take in the magnificent views and take some pictures. You must really stop at each viewpoint. Great places to have a pick nick as well.

IMG_0985_GLENCOE.jpg

 

Mijn vrouw kloeg dat ik mijn beste foto’s van Schotland nog niet gepost heb. Ik wachtte om ze te verwerken tot ik voldoende tijd had zodat ik ze perfect kon krijgen. Zij beschouwt de foto’s die ik nam toen we door de Glencoe reden als de beste. De Glencoe wordt beschouwd als de mooiste vallei in Schotland. De vallei heeft al ontelbare keren gediend als achtergrond in films. Ik kan bevestigen dat het een heel mooie plek is. Deze eerste foto nam ik nadat wij pas de A82, die je van Fort William naar Stirling brengt, verlaten hadden om de B863 te nemen, de pittoreske route die de Loch Leven omcirkelt. Loch Leven is een smalle loch met het dorpje Kinlochleven aan het verste einde, je keert er terug om de andere zijde van de loch te volgen. Dat brengt je tot in het dorpje Glencoe waar je de A82 terug kan vervoegen. Tijdens de rondrit moet je veel stoppen om de prachtige zichten over je te laten spoelen en om foto’s te maken. Ik kan je aanbevelen om bij elke aanbevolen belvedère te stoppen. Een top plek om te picknicken ook.

 

10:52 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (15) | Tags: scotland, glencoe, nature |  Facebook |