13-08-17

Finished

And here we have a pleased artist with a finished product. Vinyl was pretty much in love with Babs. Like me, Babs enjoys a dram, so I treated her to a little whisky tasting to thank her for her hard work.

art, graffiti

art, graffiti

art, graffiti

art, graffiti

En hier dan een tevreden artieste met het afgewerkt product. Vinyl was duidelijk verliefd op Babs. Net zoals ik houdt Babs van een dram, dus ik trakteerde haar op een kleine whisky tasting om haar te bedanken voor haar harde werk.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, graffiti |  Facebook |

12-08-17

Shark

The shark on the wall is really funny, when Babs was leaning her body against the wall, it looked like it was biting her. This project was slowly drawing to a close. Babs managed to spray the wall in one day time, starting at 9 and finishing around 17.

art, graffiti

De haai op de muur is grappig, wanneer Babs met haar lichaam tegen de muur leunde was het alsof hij een stuk uit haar wou bijten. Dit project kwam stilaan tot een einde. Babs slaagde er in de muur in 1 dag tijd te spuiten, waarbij ze om 9u startte om rond 17u de douche in te duiken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, graffiti |  Facebook |

11-08-17

Paint

The wall measures 5m90 long by 3m60 high, so a lot of cans went onto it. Babs did not wear a mask or goggles, she protected her eyes & face with her bare hand. An artist who likes to feel what she is doing.

art, graffiti

art, graffiti

De muur meet 5m90 op 3m60 hoog, dus Babs spoot er heel wat bussen op leeg. Ze droeg geen masker of veiligheidsbril, ze beschermde haar ogen en gezicht met haar blote hand. Een artieste die graag voeling houdt met wat ze doet.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, graffiti |  Facebook |

10-08-17

Good Weather

It had poored down the day before and rain was forecasted for the day after, so we were really lucky with the day we had chosen to spray the wall. Just look at that blue sky. I was looking at Babs, the wall and the sky, likely in that order. Babs was concentration. Much later on the animals began to take abstract form on the wall, I had a really good feeling.

art, graffiti

art, graffiti

Het goot water de dag voor Babs ging spuiten en regen was voorspeld voor de dag er na. Dus wij hadden geluk met onze dagkeuze om de muur aan te pakken. Kijk maar eens naar die blauwe hemel. Ik kijk naar Babs, de muur en de hemel, wellicht in die volgorde. Babs was een en al concentratie. Veel later op de dag begonnen de dieren abstract vorm te nemen en ik kreeg daar een heel goed gevoel bij.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, graffiti |  Facebook |

09-08-17

Story of the Tortoise & the Octopus

More or less straight lines would be a little boring, some animals would be nice. So Babs sprayed the outlines of a cute little tortoise and sized up an octopus for the wall.

art, graffiti

art, graffiti

Alleen min of meer rechte lijnen zou een beetje saai zijn, dieren zijn leuk. Dus Babs spoot de contouren van een koddige kleine schildpad en zocht naar de juiste verhoudingen voor een octopus.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, graffiti |  Facebook |

08-08-17

White Wall

This is a little story of how a young woman transormed a white wall into something more colourful. A somewhat more mature man was responsible for the white wall. He trusted this young woman to add colour. See how it unfolds starting with the first line.

art, graffiti

art, graffiti

Dit is een klein verhaaltje van hoe een jonge vrouw een witte muur transformeerde in iets meer kleurrijk. Een ietwat meer mature man was verantwoordelijk voor de witte muur. En hij vertrouwde op deze jonge vrouw om voor wat kleur te zorgen. Zie hoe het eindresultaat zich ontplooit startend met deze eerste lijn.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, graffiti |  Facebook |

09-07-10

Skate Graffiti

The new skate park is also a place where graffiti artists can do their thing. The site used to be a concrete cycling arena, so the sloped side lends itself beautifully for this art form. These guys can really do fine art with their spraying cans.
IMG_4418_GRAFFITI
Het nieuwe skate park voorziet ook in een zone waar graffiti artiesten zich kunnen uitleven. De site van het park was vroeger de velodroom. De zijkant in helling-vorm leent zich dus heel goed voor deze kunstvorm. Deze artiesten kunnen fijne kunst creëren met hun spuitbussen.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti |  Facebook |

01-09-08

Street Art in Gent

I noticed this fine piece of street art on a wall, rather high up, in the sidestreet just across the road from my son's student pad in Gent. I let him drive to Gent (he is learning how to drive) early Sunday afternoon, wanted to avoid the evening exodus from the coast. I find it a rather fine work.
IMG_9245_STREETART
Dit fijn stukje straatkunst, hoog op een muur, viel mij gisterennamiddag op in Gent. In een zijstraat net tegenover waar mijn zoon zijn studenten studio heeft. Ik liet hem gisteren namiddag vroeg naar Gent rijden (hij leert onder begeleiding), wou de avondlijke exodus van de kust vermijden. Fijn werkje, dit.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti |  Facebook |

04-08-08

Black & White Graffiti

Taking the graffiti passage towards Gent’s Friday Market, this young artist showed me that good graffiti doesn’t always need a lot of bright shiny colours. I seem to recognize the woman.

IMG_5587_GF_GRAFFITI
Op weg naar de Gentse Vrijdagmarkt via het graffitisteegje, toonde deze jonge artiest mij dat goede graffiti niet altijd veel en felle kleuren moet hebben. Ik ken die vrouw precies van ergens.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: gent, art, graffiti |  Facebook |

24-03-07

Graffiti in Gent again

Walking through a pretty run down neighbourhood in Gent can provide you with good photos. I was getting a bit depressed because of the state of the streets and houses when I came across this. It made me smile.
CRW_7076_grafiti

Wandelend door een troosteloze buurt in Gent kan je ook leuke foto's vezamelen. Al het verval begon een beetje op mij te wegen toen in dit leuke beeld voor ogen kreeg. Toverde terug een glimlach op mijn lippen.

20:30 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (15) | Tags: art, street, graffiti, gent |  Facebook |

21-11-06

Psychedelic Rabbit @ Gent

That is what I think when I look at this shot: phychedelic rabbit.  Another one from the fair city of Gent when I was there recently with the HFC.  Should have a look at my night photos of buildings.  And should make a little album.  Should, should, should...
CRW_1437_graffiti

Psychedelisch konijn is de gedachte die bij mij opkomt wanneer ik terug naar deze foto kijk.  't Is er nog eentje van mijn uitstap met de HFC in Gent een kort poosje terug.  Ik zou eens naar mijn nachtfoto's van gebouwen moeten zien.  En ik zou een albumpje moeten maken.  Zoumoetisme: het ik last van de jongste tijden.

19:40 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, graffiti, street, hfc, gent |  Facebook |

16-11-06

HFC Gent Tatiffiti

So, now I've finished my Knights Templar series, here's Tati in Gent on Saturday November 11, taking a photo of someone taking a photo of her.  The graffiti of the girl looks a bit sinister, don't you think?  The harsh yellow lighting gives the scene someting extra creepy.

Yesterday's photo was, of course, made using my 15mm fisheye lens.  I agree that there is a lot of deformation, but as I don't have a big wide angle lens, I had to use the fisheye to get everything in.
CRW_1444_HFC_tati

Nu mijn Knights Templar reeks er op zit kan ik ruimte maken voor Tati in Gent, afgelopen zaterdag 11 november.  Ze maakt een foto van iemand die een foto van haar maakt.  De graffiti ziet er wat bangelijk uit, vind je niet?  Het harde gelige licht geeft het geheel een nog wat extra spokerig zicht.
De foto die ik gisteren postte was inderdaad met mijn 15mm fisheye gemaakt.  Ik ben het eens dat er wat vervorming is, maar gezien ik geen grote groothoeklens heb, was dit de enige manier om alles in beeld te krijgen.

21:50 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, street, hfc, gent, graffiti |  Facebook |