08-12-11

Thank You

Another tradition with the Hermes girls is that they thank the helpers, like the ball girls and the court sweepers after they have greeted the opponents at the net. This must be these little girls dream to hi five with the volleyball players they dream of becoming. Eline David in the first photo and coach Erwin Mares in the second.

IMG_7708_THANKYOU.jpg

IMG_7716_THANKYOU.jpg

Nog een traditie met de Hermes meisjes is dat ze de medewerkers bedanken zoals de ballen meisjes en de baan schoonmakers. Uiteraard nadat ze de tegenstanders aan het net begroet hebben. Voor de kleine meisjes moet het een droom zijn om te hi fiven met de volleybalsters die dromen te worden. Eline David in de eerste foto en coach Erwin Mares in de tweede.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

07-12-11

Libero Action

I got some good action shots of the libero too, Julie Vermander. She is the smallest player on the team and for a libero being closer to the ground is an advantage. As you can see here, great footwork! She is closely watched by N° 5 Nymphe Verrelst here.

IMG_7489.jpg

Ik maakte enkele goede actiefoto's van Julie Vermander, de libero. Zij is de kleinste speelster in het team en voor een libero is het interessant om dichter bij de grond te zijn. Je ziet duidelijk waaromin deze foto, mooi voetenwerk! Ze wordt hier nauwgelet gevolgd door Nr. 5 Nymphe Verrelst.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

06-12-11

Courtside Action

This action shot I took towards the end of the match, the end of the fifth game. I know because I'm taking it from behind the match table, Filip's flowered shirt figures in the left bottom of the composition. I moved to that position in the hall because it is the best place to take pictures after the match.

IMG_7666.jpg

Deze actiefoto nam ik naar het einde van de match toe, op het einde van de vijfde set. Ik neem ze van achter de wedstrijdtafel, je ziet Filip's bloemetjeshemd links beneden i de compositie. Ik koos die plek in de zaal omdat ze het interessantste is om mooie foto's te nemen na afloop van de match.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes, hermes oostende |  Facebook |

05-12-11

Eline on the Bench

Eline on the bench to make way for Julie the libero. When your team is playing well, obviously you cannot sit still on the bench.

Eline-on-the-Bench.jpg

Eline op de bank zodat Julie, de libero, kan invallen. Wanneer je team goed aan het spelen is, zit je natuurlijk niet stil.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende, eline david |  Facebook |

04-12-11

Anja & Nymphe

Anja Van Damme & Nymphe Verrelst shot from side court in the air. You don't get to see their face in these shots and you could accuse me of shooting legs and bottoms. I just like the power of these shots and I choose the frog perspective to enhance the 'off the ground' effect.

IMG_7476_VANDAMME_ANJA.jpg

IMG_7557_VERRELST_NYMPHE.jpg

Anja Van Damme en Nymphe Verrelst, foto's genomen aan de zijkant van de baan. Natuurlijk zie je hier hun gezichtjes niet en je zou mij kunnen beschuldigen van benen en kontjesfotografie. Vooral de power die uit deze foto's straalt spreekt mij aan. Ik kies voor een kikvostperspectief om het 'hoog van de grond' effect kracht bij te zetten.

07:04 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (3) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

03-12-11

Not just the Girls


Not just the girls were happy about winning the match, their house photographer was pretty pleased as well.
Someone asked me how many photos I take during a match like that. I checked. I was shooting exactly 3 hours, the duration of the match, a part of the warming up included. I took 1226 photos. That is nearly 7 photos per minute. Interesting, I had no idea.

IMG_7450_RUDY.jpg

Niet alleen de meisjes waren gelukkig met hun overwinning, hun huisfotograaf leek ook redelijk in de wolken.
Iemand vroeg mij hoeveel foto's ik maak tijdens zo'n match. Ik fotografeerde exact 3 uren, de duur van de match plus een stuk van de opwarming. Ik maakte 1226 foto's. Dat is dus bijna 7 foto's per minuut. Interessant, ik had daar zelf geen idee van.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

02-12-11

3-2

Were the Hermes girls happy about winning 3-2 from Greece's Markopoulo Revoil? What do you think? Here they thank their supporters in their own typical way.

CRW_3964_THANK-YOU.jpg

Waren de Hermes meisjes gelukkig om met 3-2 van de Griekse ploeg Markopoulo Revoil te winnen? Wat denk je? Hier bedanken ze hun supporters op hun eigen originele manier.

07:03 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes, hermes oostende |  Facebook |

18-08-10

Portraits of Hermes Girls

Next to the team photos, I made portraits of each individual girl. The shirts weren't ready, so they had to get into the shirt of last year's girl. That was funny, because not all girls are the same size.

From left to right: Nymphe Verrelst, Yana De Leeuw, Eline David en Julie Vermander.

Collage-portraits_WEB.jpg

Ik maakte niet alleen ploegfoto's maar ook portretten van elk individueel meisje. De shirts waren niet klaar, dus moesten de meisjes de shirts van hun voorgangers aantrekken. Dat was grappig omdat de maten natuurlijk niet altijd overeenkomen.

07:00 Gepost door pieterbie in people, sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volleyball, volley, hermes oostende |  Facebook |

17-08-10

Hermes New Team

At the end of June I was invited as the first photographer to take pictures of the new Hermes first ladies team. They play in het highest division in Belgium. The girls were on time and complete except for Leen Catrysse who was on holiday. The whole team except 3 girls has been renewed. You'll find the names under the photo.

IMG_4823_TEAM.jpg

7 Karolien Verstrepen, 3 Sarah Degryse, 2 Eline David, 8 Lies Van Wyngene, 9 Anja Van Damme, 12 Yana De Leeuw, 4 Femke Allemeersch, 1 Julie Vermander, 5 Nymphe Verrelst

Op het einde van juni werd ik uitgenodigd als eerste fotograaf om foto's te nemen van de nieuwe eerste damesploeg van Hermes Oostende. Ze spelen in de eredivisie, België's hoogste. De meisjes waren op tijd en voltallig aanwezig met uitzondering van Leen Catrysse die op vakantie was. De ganse ploeg, 3 meisjes uitgezonderd, is vernieuwd. Je vindt de namen onder de foto.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende |  Facebook |

27-10-09

Nymphe Verrelst

Went to see an international tournament a couple of weeks ago, my favorite ladies volleyball team was playing: Hermes Oostende. Nymphe Verrelst, number 5, looked in great shape to me.
IMG_0029_VERRELST_NYMPHE
Een week of twee terug ging ik voor mijn favoriete dames volleybalploeg, Hermes Oostende, supporteren op een internationaal toernooi. Nymphe Verrelst, nummer 5, zette haar beste beentje voor.

07:00 Gepost door pieterbie in sport | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sport, volley, volleyball, hermes oostende, nymphe verrelst |  Facebook |