28-08-17

5th Best Picnic Place in the UK

The Kyoto Gardens in Holland Park in Kensington, London, is the 5th best picnic place in the UK. We were there in December 2013. But we did not picnic there. We went and had sandwiches in a pub nearby.

nature, kensington, london, uk

De Kyoto Gardens in Holland Park in Kensington, Londen, is de 5e beste picknick plaats in het VK. Wij kwamen er in december 2013. Maar picknicken deden wij er niet. Wij gingen broodjes eten in een pub nabij.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, kensington, london, uk |  Facebook |

21-06-17

London Burning

Shocking: the fire in the Grenfell tower in North-Kensington. I’ve never been that high up in that corner of London. I think that the farthest I have been in that direction is Notting Hill. This drama should teach us that measures in case of fire should not be taken lightly.
The photo here I took in south Kensington early one morning. You can see this cute flower shop isn't open for business yet. Funny to find a flower shop here. Not in the least bit a commercial street, so it must be well known to its customers.

 

IMG_0965_LONDON_KENSINGTON-FLOWERS.jpg

Choquerend: de brand in de Grenfell toren in Noord-Kensington. Ik ben nog niet in die hoge hoek van Londen geraakt. Ik denk dat het verst dat ik in die richting ging Notting Hill is. Dit drama toont dat brandpreventie een ernstige zaak is.
De foto nam ik in Zuid Kensington, vroeg in de ochtend. Het leuke winkeltje is nog niet geopend. Grappig om hier een bloemenwinkel te vinden. Helemaal geen commerciële straat, dus de zaak moet goed gekend zijn door de klanten.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, london, uk, kensington |  Facebook |

27-01-17

Romantic Peter Pan

Alongside the Serpentine you'll also find the statue to commemorate the place where J.M. Barrie concieved the Peter Pan story. A good excuse to ask Annelies & Tom to pose again.

art, london, uk, kensington gardens, kensington

art, london, uk, kensington gardens, kensington

Langsheen de Serpentine vind je ook het beeld dat toont waar J.M. Barrie op het idee voor Peter Pan kwam. Een goed uitvlucht om Annelies en Tom nog eens te laten poseren.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

26-01-17

Feral Parakeets and Squirrels

The exact origin of the parakeets in Kensinton Gardens and Hyde Park is unknown. Many speculations have been made on how they came to be there, I'll come back on one later on this blog. But they do add some colour to the trees in winter time. Squirrels are omnipresent in London. Most tourists find them most adorable.

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

Over de oorsprong van de parkieten in Kensington Gardens bestaat veel speculatie, maar kenners zijn het er over eens dat het eigenlijk niet geweten is en niet te achterhalen valt. In een volgende post kom ik terug op een van die speculaties. Wat zeker is: ze zorgen voor wat kleur in de naakte winterbomen. Eeekhoorns vind je natuurlijk overal in en om het park. De toeristen vinden ze schattig.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (12) | Tags: nature, london, uk, kensington, kensington gardens |  Facebook |

25-01-17

Phoning 30 - Italian Gardens

As good a place as any for a phone call, I guess: the Italian Gardens at the end of the Serpentine in Kensington Gardens.

art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning

Een rustig plekje voor een telefoongesprek: de Italian Gardens op het einde van de Serpentine in Kensington Gardens.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, london, uk, kensington, kensington gardens, phoning |  Facebook |

24-01-17

Swans on the Serpentine

There were a lot of swans on the Serpentine that morning. Annelies, my son's girlfriend, remarked what a beautiful shape they have when you look down on them. I was just a bit too late to catch a couple forming a heart with their long necks.

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

nature, london, uk, kensington, kensington gardens

Die morgen zagen wij veel zwanen op de Serpentine. Annelies, mijn zoon's vriendin, merkte op dat zij een prachtige vorm hebben wanneer je ze van bovenaf bekijkt. Ik was net iets te laat om een paartje te kieken die een hartje vormden met hun lange, sierlijke nekken.

 

09:21 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, london, uk, kensington, kensington gardens |  Facebook |

23-01-17

Albert

To reach Kensington Gardens we had walked down High Street Kensington and along the road bordering the park, until we reached the magnificent Albert Memorial. Commissioned by Queen Victoria to remember her prince she so loved. It was a wonderful sunny morning and prince Albert was bathing in the sun.

 

 art,london,uk,kensington gardens,kensington

 

Om Kensington Gardens te bereiken, wandelden wij van ons hotel langsheen High Street Kensington en langsheen de aansluitende straat die de onderkant van het park afzoomt. Tot wij aan het herdenkingsmonument voor prins Albert kwamen, onmiskenbaar. Koningin Victoria bestelde dit monument om haar geliefde prins te herdenken. Het was een prachtige zonnige morgen, de prins baadde in de ochtendzon.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

22-01-17

Kensington Gardens

On a lovely sunny morning we went for a walk in Kensington Gardens with the kids. Once this was the private garden of Kensington Palace. We strolled up to Diana's memorial fountain and I took a picture of Isis, a sculpture inspired by the Egyptian goddess of nature, installed on the bank of the Serpentine in 2009. On the base of the sculpture the names of 1.000 people who helped raise 2.2 million pounds towards the Royal Parks Foundation Education Centre.

 

art,london,uk,kensington gardens,kensington

 

art,london,uk,kensington gardens,kensington

art,london,uk,kensington gardens,kensington

art,london,uk,kensington gardens,kensington

Op een mooie zonnige ochtend gingen wij wandelen in Kensington Gardens met de kids. Ooit was dit de privé tuin van het aanpalende Kensington Palace. Wij kuierden tot aan de herdenkingsfontein voor wijlen Prinses Diana en ik nam er foto's van Isis, een beeldhouwwerk geïnspireerd door de Egyptische godin voor de natuur. Het werd er in 2009 geïnstalleerd. Op de voet van het beeldhouwwerk vind je 1.000 namen van weldoeners die 2.2 miljoen pond bijeen kregen ter ondersteuning van een educatie fonds voor de Koninklijke Parken.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, london, uk, kensington gardens, kensington |  Facebook |

21-01-17

Cornwall Mews

Also very pretty: the gate to Cornwall Mews. Made me stop to look, not just because of the beauty of the gate and the houses, but also because we holidayed in Cornwall the summer before. Close to the mews you'll find a little park bearing the same name.

architecture, london, uk, kensington

architecture, london, uk, kensington

architecture, london, uk, kensington

Heel mooi ook: de toegangspoort tot Cornwall Mews. Deed mij stoppen en opkijken, niet alleen door de schoonheid van de poort en het bouwwerk, maar ook omdat ik vorige zomer de streek Cornwall bezocht. Nabij een parkje dat dezelfde naam draagt.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

20-01-17

Modern Means of Transport

I was tickled to discover two traces of the introduction of modern means of transport in the mewses.
The first was a garage in a corner of the muse next to Emporer's Gate. In the same mewse: a charging point for electrical cars.

 

 

architecture,london,uk,kensington

architecture,london,uk,kensington

 

architecture,london,uk,kensington

 

Ik was geamuseerd om twee sporen van de introductie van moderne transportmiddelen te vinden in de mewses. De eerste was een garage in de hoek van de mewse die op Emporer's Gate aansluit. De tweede in diezelfde mewse: een laadpunt voor elektrische auto's.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

19-01-17

Mews

Not Matthew Bellamy's band, but the tiny closed streets with little, low houses, that connect to the residential streets with the villa's like Emporer's Gate. What is the origin of the mews? The big white villas were the homes for well off families who used horses and carriages for their personal transport. The mews, connecting to the street with the villas, housed the stables for the horses and carriages. With the introduction of modern means of transport, the horses dissapeared from the city. The need for affordable housing in and around London saw the mewses tranformed into houses. I found the mewses very peaceful.

 

 

architecture,london,uk,kensington

 

architecture,london,uk,kensington

Niet de muziekgroep, maar de kleine doodlopende straatjes met kleine, lage huisjes, die aansluiten op residentiële straten zoals Emperor's Gate. Wat is de oorsprong van de mews? In de mooie witte villa's woonden gegoede families die eigen paarden en koetsen hadden voor hun persoonlijk transport. De mewses, die aansluit op de straat met de woonhuizen, waren in feite de paarden- en koetsenstallen. Met de introductie van modernere vervoermiddelen werden de paarden afgevoerd. Door de nood aan betaalbare woningen in en rond Londen werden de stallen in de mewses omgebouwd tot woningen. Ik vond het er heel rustig.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, london, uk, kensington |  Facebook |

18-01-17

John Lennon's Apartment

Reading John Lennon's biography, I discovered that he lived in an apartment in Emperor's Gate in Kensington in the 60's after having moved to the capital from Liverpool. I also discovered that his place of residence was somewhere at the back of our hotel where we were staying. So one morning when the kids said they wanted an extra hour of sleep, I got up nice and early to walk to Emperor's Gate. A nice cul-de-sac with a well kept garden in the middle. The apartment where John resided is no more, an ugly building has been put in its place. Shame.

 

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

architecture,london,uk,the beatles,john lennon

Dankzij John Lennon's biografie, ontdekte ik dat hij in de 60's in een appartement in Kensington woonde nadat hij Liverpool achter zich liet voor de hoofdstad. Ik ontdekte ook dat zijn woonst ergens achter ons hotel moest te vinden zijn. Dus op een ochtend waarop de kids om een extra uur slaap gevraagd hadden, stond ik lekker vroeg op om al wandelend op zoek te gaan naar Emperor's Gate. Een leuke cul-de sac met een goed onderhouden tuin/parkje in het midden. Het appartement waar John woonde is er niet meer, het moest plaatsmaken voor een spuuglelijk gebouw. Jammer.

04-01-14

Also in Silver

Next to the typical red London doubledecker, I also liked this silver version. This one is going to a fun place and great tourist attraction.

street, london, uk, kensington

Naast de typische rode Londen dubbeldekker, kon ik ook deze zilveren versie waarderen. Deze gaat naar een leuke plek en een toeristen trekpleister.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, london, uk, kensington |  Facebook |

03-01-14

High Street Kensington

We stayed in Kensington this time in London, in a side street of the high street. Just round the corner from the tube station you can see in the right in this photo. A red double decker bus is a typical London street view for me. Good to be in London again, it was since 2006 that we visited the city last.

street, london, uk, kensington

Deze keer verbleven wij in Kensington in Londen in een zijstraat van de High Street. Net rond de hoek van het metrostation dat je hier rechts in de foto ziet. Een rode dubbeldekker is voor mij een typisch Londons straatzicht. Het was goed om Londen terug te bezoeken, het was van 2006 dat wij er laatste logeerden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, london, uk, kensington |  Facebook |