27-03-11

Kimmie Cross Processed

A Dutch photographer buddie gave me the idea to try my hand at cross processing. It is a 80's 90's technique where developers would use the wrong chemicals to finish a photo making it higher in contrast and discolouring it somewhat. A yellowish film is one of the effects. I'm sure this is not 100% right, but I was scared to go too extreme in the modern way of doing this. No chemicals involved.

IMG_5044_KIMMIE_CrossProcessing.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Nederlandse fotograaf buddie bracht mij op het idee om cross processing te proberen. Het is een techniek van de jaren 80 en 90 waarbij foto's ontwikkeld werden met een verkeerde cocktail chemicaliën. Daardoor werden de foto's contrastrijker maar was er ook een verkleuring. Een gele film is één van de effecten. Mijn eerste poging is niet 100% correct, maar ik wou ook niet te extreem gaan in de moderne manier van deze techniek. Bij deze bewerking kwam uiteraard geen chemie aan bod.

15:25 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, people, beaufort, beaufort03, bredene, kimmie, kimberly |  Facebook |

22-03-11

Steffy & Kimberly Together

Two of the sweetest twin sisters I know, but then I don't know that many twin sisters. I couldn't resist finishing another picture of them together.

IMG_5121_KIMMIE&STEFFY.jpg

De liefste tweelingzusjes die ik ken, maar ik ken er dan ook zo veel niet. I kon er niet aan weerstaan om nog een fotootje af te werken van de twee zusjes samen.

21-03-11

Kimberly Models

Some of you, my longtime regular visitors, may remember Kimberly from a shoot I did with her and her sister in the summer of 2009. It was the third edition of Beaufort, the open air arts exhibition along the Belgian Coast. I asked Kimberly and her sister Steffy to help me out adding an extra dimension to this great work of art in the dunes at Bredene.

 

IMG_5086_KIMMIE.jpg

 

Mijn regelmatige bezoekers die hier al langer komen herinneren zich misschien Kimberly van een shoot die ik met haar en haar zuster deed in de zomer van 2009. Het was tijdens de derde editie van Beaufort, de openlucht kunst tentoonstelling langsheen de Belgische kust. Ik vroeg Kimberly en haar zus Steffy of zij mij konden helpen om een extra dimensie te geven aan dit fantastische kunstwerk in de duinen van Bredene.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, beaufort, beaufort03, bredene, kimberly, kimberly lowie |  Facebook |

01-08-09

All Dressed Up

I hope I haven't been giving you an overdose of Kimmie and Steffy here. This is Kimmie again. This was a first for me, and I'm pretty pleased my results turned out so well. It is a lot of work, but I guess I may do this again in the future. I've actually had girls who have asked me if I want to work with them, lucky me :-)
IMG_5260_KIMMIE
Ik hoop dat ik jullie geen overdosis Kimmie en Steffy bezorg. Dit is terug Kimmie. Dat was een eerste ervaring voor mij en ik ben redelijk tevreden met de resultaten. Het is veel werk maar ik denk dat ik wel te verleiden ben om dit nog eens te doen in de toekomst. Sinds deze foto's hun weg naar het internet vonden ben ik door meisjes gecontacteerd die met mij willen werken, mijn geluk kan niet op :-)

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (12) | Tags: people, model, kimberly, beaufort, beaufort03 |  Facebook |

31-07-09

Kimberly Looking Out

Working on the first photos of Kimmie & Steffy (this one is of Kimmie, btw) I gave them the choice: cover girl look or natural. Both asked me not to change any of their pretty features, Kimmie was very explicit about this. After I had sent her the 'light' cover girl version of the photo, she promptly replied: 'Nope, I want to recognize myself'. I respect that, these girls don't need the cover girl makeover. I actually spent an afternoon with a woman who Photoshops magazine covers for a living. She spends a normal working day finishing one cover photo.
IMG_5020_KIMMIE
Toen ik met de afwerking van de foto's van Kimmie en Steffy begon (deze foto is van Kimmie) gaf ik ze de keize: de cover girl look of puur natuur. Beiden vroegen mij om geen van hun mooie eigenschappen te veranderen, Kimmie was daar heel expliciet over. Nadat ik haar de lichte cover girl versie van een foto gestuurd had, antwoordde ze: "Nee, ik wil mezelf herkennen". Respect daarvoor, deze meisjes hebben geen cover girl makeover nodig. Een jaar of twee terug bracht ik een namiddag door met een dame die professioneel voorpagina's van tijdschriften Photoshopt. Het kost haar een volledige werkdag om één cover foto af te werken.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, model, kimberly, beaufort, beaufort03 |  Facebook |

30-07-09

Kimmie

This is one of my favorite shots of Kimberly (I call her Kimmie), I wanted the sun falling though the wire walls of the work of art to pattern her thigh. Her face on the other hand had to be pattern less. It is all about positioning your model, which isn't easy on the girls, but they did just great, they were very patient with me. There is no photoshop involved here in the patterning, this is pure natural usage of light and shadow.
IMG_5082_KIMMIE
Dit is een van mijn lievelingsshots van Kimberly (ik noem haar Kimmie). Ik wou het schaduwpatroon van de zon die de metaaldraad muur van het kunstwerk penetreert op haar dij vangen. Haar gezichtje wou ik van schaduw vrijwaren. Het model positioneren is dus heel belangrijk, niet gemakkelijk en knap lastig voor de meisjes, maar ze waren heel geduldig met mij. Hier is geen photoshop aan te pas gekomen, dus is puur natuurlijk gebruik van licht en schaduw.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, model, kimberly, beaufort, beaufort03 |  Facebook |

29-07-09

Close Identity

Check out this close-up of the girls, see how identical they are. Great working with them together, they are so sweet. I wanted to try this experiment with the sun beating down on the structure behind them. It makes rather a unique background.
In reply to some reactions to yesterday's post, the sister on your left in this photo and yesterday's photo is indeed Kimberly, she is wearing the white short. So we have Steffy on your right, she is the sister wearing the jeansshort in yesterday's photo. She is still wearing it in this photo, but you cannot see that, of course :-)
IMG_5108_KIMMIE_STEFFY
Aan de hand van deze close-up kan je zien hoe identiek de meisjes zijn. Fantastisch om met ze te werken, ze zijn heel lief. Ik wou een speciale achtergrond voor deze foto door ze met hun rug naar de felle zon op het kunstwerk te zetten.
In antwoord op sommige reacties van gisteren: het zusje links in deze foto is inderdaad Kimberly, in de foto van gisteren draagt zij het witte shortje. Rechts in deze foto en ook in die van gisteren heb je Steffy die het jeansshortje draagt. In deze foto hebben ze nog hun shortjes aan hoor, maar dat zien jullie natuurlijk niet.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (14) | Tags: people, model, steffy, kimberly, beaufort, beaufort03 |  Facebook |

28-07-09

Double Vision

But hey, what is this? Photoshop trickery? No, of course not, Steffy's sister Kimberly joins the shoot. Kimberly & Steffy are identical twins, very identical. So I had double the fun doing this shoot.
IMG_5101_KIMMIE_STEFFIE
Wat stelt dit voor? Photoshop kunsten? Neen, natuurlijk niet, Steffy's zus Kimberly vervoegt ons op de shoot. Kimberly & Steffy zijn identieke tweelingen, zeer identiek. Ik beleefde dubbel zo veel plezier aan deze shoot.
Intussen had ik van Moeder Overste al onder mijn voeten gekregen. Ze dacht dat ik zou blijven alleen maar foto's van Steffy posten. Natuurlijk niet, wat dacht je?
Ik zie ze alletwee even graag :-)

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (15) | Tags: people, model, steffy, kimberly, beaufort, beaufort03 |  Facebook |