20-04-17

Belfry

This became my final photo of the day: the Belfry on the market place.

architecture, kortrijk

Dit werd mijn laatste foto van die dag: het belfort op het marktplein.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, kortrijk |  Facebook |

19-04-17

Old-Timer

I had just crossed the street to take a photo of the belfry, when this old timer drove in front of the council hall.

street, kortrijk

Ik had net de straat overgestoken om een foto van het belfort te nemen toen deze old timer voorbij het raadshuis reed.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, kortrijk |  Facebook |

18-04-17

Council Hall

We got to the council hall and I could not resist trying to take this impossible photo. I'm please with the end result.

architecture, kortrijk

Wij kwamen aan het raadshuis en ik kon er niet aan weerstaan om deze onmogelijke foto te nemen. Ben wel tevreden met het resultaat.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, kortrijk |  Facebook |

17-04-17

Dress Code

Very classy this boutique in Kortrijk. The public library was showing chickens for the Easter Holiday.

street, kortrijk, shopping

street, kortrijk, shopping

Een boetiek met klasse in het centrum van Kortrijk. De openbare Bib had een vitrine met kiekens voor de paasvakantie.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, kortrijk, shopping |  Facebook |

16-04-17

Tea?

Some cute shops in the center of Kortrijk selling some nice stuff. We were married 30 years on April 10, so we had dinner with the kids in Kortrijk on the Sunday, the day before. My eldest son lives in Kortrijk. The shops were closed, so we didn't spend any money.

street, kortrijk, shopping

street, kortrijk, shopping

Mooie winkels in het centrum van Kortrijk. Wij waren 30 jaar getrouwd op 10 april, wij zakten af naar Kortrijk voor een etentje met de kids. Mijn oudste zoon woont daar. De winkels waren gesloten, dus wij kochten lekker niets.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, kortrijk, shopping |  Facebook |

15-04-17

Broeltorens

Not easy to take good photos of the Broeltorens just now because there are works on both sides. But the sun was just right that Sunday afternoon April 9, so I had to take a shot.

architecture, kortrijk

Niet gemakkelijk om goede foto's van de Broeltorens te nemen omdat er aan beide zijden gewerkt wordt. Maar de zon zat net goed die zondagnamiddag op 9 april, dus ik moest toch een fotootje nemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, kortrijk |  Facebook |

19-10-12

Wage War on Crime

I've been getting some good reactions on my storyline about safety and crime. Different points of view: cannot be helped; sign of the times; it'll take more than one legislation to solve that...
But what about Kortrijk, another large city situated in the south of our province. The town council listened to the people, understood their worry and took initiatives to fight crime. Like more cameras in sensitive areas. The result: 40 violent robberies in the centre between January and September 2012, compared to 64 in the same period in 2011. Breaking in to cars is down from 336 to 262. 15 business have been closed for illegal activities and 30 drugsdealers have been arrested this year.
As Kortrijk is close to the French border, they have to deal with a lot of cross border crime. There they have started collaborating with the French police and they actually patrol the city with mixed BelgoFrench teams to deal more efficiently with this form of tourist crime.
I say: well done Kortrijk!

IMG_6543.jpg

Ik kreeg een aantal goede reacties op mijn verhaallijn over veiligheid en criminaliteit. Verschillende standpunten: niets aan te doen; een ziekte van deze tijd; het zal meer dan één legislatuur vergen om dat op te lossen...
Maar kijk eens wat er in Kortrijk gebeurd is in het zuiden van onze provincie, op amper 70 km van hier.
In plaats van het probleem te ontkennen, luisterde het stadsbestuur naar de burger, toonde begrip voor zijn grieven en maakte werk van een verbeterde veiligheidsbeleid. Zoals meer camera's in gevoelige zones.
Het resultaat: 40 gewelddadige overvallen in het stadscentrum tussen januari en september tegenover 64 vorig jaar in dezelfde periode. Inbraak in wagens daalde van 336 naar 262. 15 louche zaken werden gesloten en 30 drugsdealers gearresteerd in 2012.
Kortrijk krijgt veel te kampen met criminelen uit Frankrijk. Een samenwerking met de Franse politie werd opgestart en nu patrouilleren er gemengde BelgoFranco teams die efficiënter omspringen met dit soort toerismecriminaliteit.
Ik zeg: proficiat Kortrijk!

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, kortrijk |  Facebook |