30-07-11

Look up in Leuven

When walking through shopping streets in historical cities like Leuven the best things are often high up, above the ground floor of the shops.

architecture, Leuven

In winkelstraten van historische steden zoals Leuven vind je de beste zichten best hoog, boven de gelijkvloerse verdieping van de winkels.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |

29-09-08

Studying in Leuven

Leuven is of course well known for its university, the oldest in the low lands. Last Sunday morning I wasn't the only one who was enjoying the sun in that quiet corner. Not so quiet in the week, I think.
IMG_3500_LEUVEN_STUDENTE
Leuven is natuurlijk gekend voor de universiteit, de oudste van de Nederlanden. Vorige zondag morgen was ik niet de enige die van de zon genoot in dat rustige hoekje. Wellicht niet zo rustig tijdens de week.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: leuven, street |  Facebook |

28-09-08

Leuven: early in the morning

Woke up in Leuven this morning. Not unexpected, as I chose to sleep there the night before :-)  My hotel was just a few paces away from this happy corner.
IMG_3495_LEUVEN
Ik ontwaakte vanmorgen in Leuven. Niet onverwacht, gezien ik gisterenavond koos om er te gaan slapen :-)  Mijn hotel was op enkele passen van deze sympathieke hoek.

14:29 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (13) | Tags: art, leuven |  Facebook |

21-06-07

Leaving Leuven

I'd been to Leuven before, but I had never really looked at Leuven with my photographer's eye. Leuven is really worth a visit. This last photo I took when leaving Leuven, it is a reflection of the modern canopy of the railway station, reflected in glass tiling embedded in the platform.
IMG_4995_Leuven_station

Dit was niet mijn eerste keer in Leuven, maar ik had die stad nog nooit eerder met mijn fotografisch oog bekeken. De stad is echt de moeite waard! Deze laatste foto nam ik wanneer ik Leuven verliet. Het is een reflectie van het dak van het station in glaswerk geïntegreerd in het perron.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: leuven, art |  Facebook |

20-06-07

Tower in the Park

Just across the road from the cloyster and the Vlerick school, you can find the municipal park. I was impressed to find children and students there every morning taking physical exercise, not just a few of them, lots of them. In the middle of the park you find remains of what used to be the fortifications around the town. They date from the 12th centry and are in poor condition.
IMG_4973_Leuven_park

Aan de overkant van de straat van het klooster en de Vlerick school vind je het stadspark. Ik was onder de indruk er elke morgen kinderen en studenten te vinden die aan het sporten waren, niet enkele, maar horden. In het midden van het park vind je overblijfselen van de stadswallen. Ze dateren van de 12e eeuw en zijn in een erbarmelijke staat.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |

19-06-07

Document Center

In the Vlamingenstraat in Leuven, just before you reach the Vlerick Management School, you'll find the KADOC, Documentation and Research Center for Religion, Culture and Science. The center is housed in what used to be a cloister to the Order of Friars Minor, more commonly known as the Franciscans. The photo here is of the late-baroc style chappel of Our Lady. The last time I posted a photo of a cloiser, I pimped it. I'll save you the eyesore this time   Did you know that Saint Francis was only in his twenties when he led the Order of the Friars Minor? Must have been a great manager!
IMG_4984_Leuven_frans

In de Vlamingenstraat in Leuven, net voor je de Vlerick Management School bereikt, vind je de KADOC, het onderzoeks en documentatie centrum voor geloof, cultuur en wetenschap. Het centrum is gehuisvest in wat een klooster was van de orde van de Minderbroeders, in de volksmond beter bekend als de Franciscanen. De foto is van de laat-barokke kapel van Onze Lieve Vrouw ter Koortskapel. De vorige keer dat ik hier een foto van een klooster postte heb ik ze gepimpt. Ik bespaar jullie de oogpijn deze keer   Wisten jullie dat Sint-Francisus amper een twintiger was toen hij de leiding nam over de orde van de Minderbroeders? Wat een manager moet hij niet geweest zijn?

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |

18-06-07

Bear in Leuven

Nope, I did not make a spelling mistake in the title. Sorry if I dissapoint
Walking along the Bondgenotenlaan, Leuven's main shopping street, I came across this English shop with a beefeater bear. Weird.

I watched the second DVD of the award winning Italian film "La Meglio Gioventù" (The Best of Youth) this week end. It won the best film award at Cannes' festival in 2003. The film follows an Italian family starting in the 60s up until about 2003. It touches all important events in Italy in that span of time. It lasts 6 hours. I found the first 3 hours more interesting and entertaining that the second part. But worth while if you like a good movie with a strong content.

IMG_4994_Leuven_bear

In Leuven moest ik toch eens door de Bondgenotenlaan lopen. Als kid speelde ik vaak monopolie, ik dacht dat ik die straat wel eens kocht. Je vindt er deze Engelse winkel, met een beefeater beer aan de ingang.

Ik keek afgelopen w-e naar het tweede deel van de Italiaanse film "La Meglio Gioventù" (Het beste van onze jeugd). De film won in 2003 de gouden palm op het film festival van Cannes. De prent volgt een Italiaanse familie van in de jaren 60 tot in 2003 en raakt alle belangrijke gebeurtenissen in Italië. Goed voor 6 uren kijkplezier. Ik vind het eerste deel beter dan het tweede, maar als je van een stevige film houdt moet je dit wel gezien hebben.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, leuven |  Facebook |

17-06-07

Leuven Train Station

The railway station in Leuven has something exotic about it. Especially with the palmtrees in front of it. On the outside it is one of the most relaxed station areas I have encountered here in Belgium.
IMG_4966_Leuven_station

Het station in Leuven heeft iets exotisch. Zeker met die palmbomen. Het stationsplein heeft een heel relaxe atmosfeer, uniek in België op dat gebied, denk ik.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (14) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |

16-06-07

Library KUL

The bug is on the square in front of Leuven's Catholic University Library. Impressive, not? The tower was designed by American architects Waren and Wetmore. The Germans set fire to the building during World War I, it was restored. They did the same again in WWII. It was restored again. Thanks for that!
IMG_4989_Leuven_bibi

Het insekt vind je op het plein aan de voorzijde van de centrale bibliotheek van de KUL. Indrukwekkend! De toren werd ontworpen door de Amerikaanse architecten Waren en Wetmore. De Duitsers stichtten er brand tijdens WOI en WOII. Telkens werd de bibliotheek hersteld. Een goede zaak als je 't mij vraagt.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |

14-06-07

Bugged

Came across this strange critter the other day. Anyone have any idea where to find this poor bug? I'll provide you with another tip tomorrow.
Oops, the photo seems to be missing in this morning's post. Not the first time, either I'm clumsy or there is something wrong with the scheduling system here. I'll come back to that one, in the mean time here is the post I had planned for tomorrow.
IMG_4990_Bug

Tijdens een zwerftocht kwam ik dit onfortuinlijke schepsel tegen. Enig idee waar? Morgen geef ik nog een tip.
Ai, weeral een post zonder foto. Ofwel ben ik onhandig, ofwel scheelt er iets in het planningssysteem van skynet blogs. Ik kom terug op de foto van het station, intussen zet ik hier vlug de post die ik voor morgen gepland had.

13:07 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (17) | Tags: street, art, leuven |  Facebook |

13-06-07

Student Life Leuven

In the late afternoon the students were moving. And in Leuven the bicycle is without a doubt the most popular means of transport. I could see why as this beauty was cycling towards me, eyes closed. I had mine open :-)
IMG_4968_Leuven_Students

In de late namiddag waren de studenten op verplaatsing. In Leuven is de fiets duidelijk het meest populaire vervoermiddel. En ik kon zien waarom wanneer deze schoonheid naar mij toe gefietst kwam, ogen stevig toe. Ik hield mijn ogen wijd open :-)

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (15) | Tags: leuven, street |  Facebook |

12-06-07

Streetlife Leuven

I love these little curvy streets in Leuven. The early morning sunlight is harsh, but it is a good way to get this narrow street well exposed. I think Leuven was still sleeping when I arrived there. But then the exams are very close now.
IMG_4957_Leuven_straatje

Ik ben gek op deze kronkelende kleine straatjes in Leuven. Het vroege ochtend zonlicht is hard, maar dat is een unieke gelegenheid om dit smalle straatje goed belicht te krijgen. Ik denk dat Leuven nog sliep toen ik er arriveerde. Maar de examens zijn nu ook heel erg dicht bij.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (16) | Tags: street, architecture, leuven |  Facebook |

11-06-07

Catholic University of Leuven

The KUL as it is known here, founded in 1425, is the oldest university of the low lands (The Netherlands, Belgium only became independent in 1830) and the oldest catholic university in the world. The Vlerick School, that I have been attending, is housed in modern facilities, but I woudn't mind attending this faculty: the college of filosofy. The stone pillar in the right of the second photo is a handpump.
IMG_4955_Leuven_wijs


IMG_4956_Leuven_wijs

De KUL, opgericht in 1425, is de oudste universiteit van de lage landen (België werd pas in 1830 onafhankelijk) en de oudste katholieke universiteit in de wereld. De Vlerick School, waar ik les volgde, is gehuisvest in moderne gebouwen. Ik zou heel graag hier eens deze faculteit geweld aandoen: het instituut voor wijsbegeerte. De stenen constructie rechts in de tweede foto is een handpomp.

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |

07-06-07

Leuven's Town Hall

I interrupt my series about Grand-Hornu to report from where I'm hanging out for the rest of this week: Leuven. The photo here is of Leuven's Town Hall, built in the 15th century, today one of the finest gothic town halls in the world. Fact is that Brussels' town hall inspired this fine piece or architecture. I'm attending a course at the Vlerick Management School, professor John Ward, Cranfield University, UK, is teaching me all about Benefits Management - delivering value from IS & IT Investments.
IMG_4959_Leuven_townhall

Ik onderbreek even mijn reeks van Grand-Hornu om verslag te brengen over waar ik voor de rest van deze week ben: Leuven. Deze foto is natuurlijk van Leuven's bekende monument het Stadhuis (neen, niet de Domus). Gebouwd in de 15e eeuw, vandaag erkend als één van de fijnste gothische stadhuizen ter wereld. Het exemplaar in Brussel diende als inspiratie voor dit uniek stuk architectuur. Ik volg in Leuven een opleiding bij de Vlerick Management Schoo, professor John Ward, Cranfield University, UK, leert mij alles over Benefits Management - delivering value from IS & IT Investments. 

08:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, leuven |  Facebook |