10-04-17

Mrs. Dalloway

I’ve just finished reading Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway. This literary work of art, which is seen as an answer to Ulysses, is situated in London’s upper class shortly after the First World War. Virginia’s greatest work explores the characters of 3 persons, including Clarissa Dalloway. She is so detailed, the whole book tells the story of one day in June 1925, including some flashbacks, though. The scene for the book is a restricted part of London. Mrs. Dalloway lives in Westminster within the audibility of Big Ben. Tottenham Court Road is mentioned a lot. So I’ve included some pictures of that area, obviously not from 1925. The book is well written and a good read if the twisted minds of the English upper class of 1925 can excite you. It wasn’t exactly my cup of tea.
The Dominian Theatre is on the Tottenham Court Road. And just on the other corner we had a coffee in a place where they had a good sense of humour.

 art, literature, london, uk

art, literature, london, uk

Ik heb net Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway uitgelezen. Dit literair kunstwerk, dat gezien wordt als een antwoord op de Ilias, speelt zich in Londen’s betere klasse af tijdens het interbellum, kort na de Eerste Wereldoorlog. Haar beste boek exploreert de zielen van 3 personen, Clarissa Dalloway inbegrepen. De schrijfster is zo gedetailleerd in haar beschrijvingen dat het ganse boek slechts 1 dag tijdens de maand juni van 1925 beschrijft. Wel met inbegrip van wat flashbacks. De scene is een beperkt deel van Londen. Mrs. Dalloway woont in Westminster binnen het bereik van de klokken van Big Ben. Tottenham Court Road wordt veel vermeld, dus ik illustreer met wat foto’s van die omgeving, uiteraard niet in 1925 gemaakt. Het boek is heel goed geschreven en genietbaar als je van de verdorven geesten van de Britse upper class uit 1925 houdt. Het was niet echt mijn ding.
Het Dominion Theater is aan de Tottenham Court Road. En op een andere hoek van het kruispunt genoten wij van een koffie in een plek waar ze een goed gevoel voor humor hadden.

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, literature, london, uk |  Facebook |

14-03-17

The Truth - Michael Palin

Last Monday I finished the novel The Truth by Michael Palin. I enjoyed a lot, e really good read. The time is today, the truth is not a simple thing. The author who stars in the book, the anti-hero grows to become the hero. Does that make Palin a comtemporary Angry Young Man?  I loved the book a lot, it embraces some of the problems of our times in a most ejoyable way. It starts on an island off the coast of Scotland.

sea, scotland, uk, literature

Vorige maandag las ik de roman The Turth (De Waarheid) uit, geschreven door Michael Palin. Ik genoot, een goed boek. De tijdzetting is vandaag, de waarheid is niet eenvoudig. De hoofdpersonage, een auteur, is een antiheld die doorgroeit tot held. Is Palin dan een hedendaagse Angry Young Man (literaire strekking)? Ik hield van dit boek, het omhelst een aantal problemen van onze tijd op een genietbare manier. Het start op een eiland boven de Schotse kust.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, scotland, uk, literature |  Facebook |

15-10-16

The Cornish Coast Murder

In Lizard Lighthouse Heritage Center, I purchased one of the few books they had on sale: The Cornish Coast Murder, by John Bude. John Bude was the pseudonym of Ernest Elmore, who wrote 30 crime novels which are now rare and collectable. I don't usually read crime, but I could not resist the fine and very readable work. It reminded me of Cornwall's beautiful coast.

sea, cornwall, uk, literature

sea, cornwall, uk, literature

In het erfgoed centrum bij Lizard vuurtoren kocht ik een van de weinige boeken die ze er verkochten: The Cornish Coast Murder, door John Bude. Dat is de pseudoniem van Ernest Elmore, die 30 misdaadboeken schreef die nu zeldzame verzamelobjecten zijn. Ik lees niet zo vaak misdaadromans, maar ik kon niet weerstaan aan dit zeer leesbare werk. Ik werd er ook constant door herinnerd aan Cornwall's prachtige kust.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, cornwall, uk, literature |  Facebook |

24-09-16

Pillars of the Earth

The weather was great while we were on holiday and I didn't take much time to read. I did finish Ken Follet's masterpiece 'The Pillars of the Earth'. It tells the story of Knightsbridge's cathedral and all involved in the realisation of it. A must read for lovers of historic fiction. Knightsbridge is a fictive town, there is a district in London called Knightsbridge, but there is no such town in England. The photo I used to illustratie this post is of one of the aisles in Carlisle's cathedral.

Canon1100_2257_CARLISLE_CATHEDRAL.jpg

Het weer was fantastisch terwijl wij op reis waren en ik nam dus niet veel tijd om te lezen. Ik slaagde er wel in Ken Follet's meesterwerk 'De Pilaren van de Aarde' uit te lezen. Het vertelt het verhaal van de realisatie van de kathedraal van Knightsbridge en de betrokkenen. Een aanrader voor liefhebbers van historische fictie. Knightsbridge is een fictieve stad. In Londen is er een wijk die Knightsbridge heet, maar Engeland heeft geen stad met die naam. De foto is van een van de gangen van de kathedraal van Carlisle.

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (4) | Tags: architecture, art, literature, carlisle, uk |  Facebook |

23-09-16

Tirza

Just finished Reading Arnon Grunberg's Tirza. It is not a happy story with a happy ending. It is about a father and his daughter. I didn't like it very much in the beginning, it was a bit to weird for me. But I kept on Reading and in the end I was enthusiastic to finish it. But it has a very dark ending. Do read it as wel, but only if you like dark stories with unhappy endings. 

 art, literature, cornwall, uk

Heb net Arnon Grunberg's Tirza uitgelezen. Het is geen happy verhaal met een happy einde. Het verhaal vertelt over een vader en zijn dochter. Ik vond het in het begin van het boek niet zo goed. Beetje te vreemd voor mij. Maar ik hield vol en mijn enthousiasme nam toe naarmate ik het einde naderde. Maar dat einde is pikzwart. Lees het, maar alleen als je van zwarte verhalen houdt met ongelukkige eindes. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, cornwall, uk |  Facebook |

12-09-16

Bonanza

Earlier this year I got round to reading a novel by Belgian author Herman Brusselmans: the Return of Bonanza. It tells the story of a Flemish TV producer that makes a remake of the popular American Western series. I tried, but it wasn't really my cup of tea. Had to find a photo to write about this, and this peaceful setting in a lost garden in Cornwall was the closest I came.

nature, cornwall, uk, literature

Eerder dit jaar kwam ik er eindelijk toe van een boek van Herman Brusselmans te lezen: de Terugkeer van Bonanza. Het vertelt het verhaal van een Vlaamse TV producent die een Vlaamse versie van de populaire Amerikaanse Western serie maakt. Ik las het uit, maar het was niet echt mijn ding. Ik moest een foto vinden om hier over te kunnen bloggen. Deze lief tafereel in een verloren tuin in Cornwall was het beste dat ik kon bedenken.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, cornwall, uk, literature |  Facebook |

29-08-16

The Alchemist

In August I finished Paulo Coelho's classic 'The Alchemist'. I really enjoyed reading it even though esotericism is not really my cup of tea. It just goes to show that it is worth while stepping out of your comfort zone from time to time, even where literature is concerned. If you haven't read The Alchemist yet, you should. 
The title is somewhat misleading, there is an alchemist in the story, he does lead into gold somewhere in two sentences of the story, but that is a detail in the book that is mainly about life and believing. 
Not easy to find a photo for this post, so I delved into my photo archive of my visit to the Natural History Museum in New York City back in 2012. 

nature, new york city, nyc, usa, literature

 

In augustus las ik Paulo Coelho's klassieker 'De Alchemist' uit. Ik heb het echt graag gelezen, zelfs al is esoterie mijn ding niet. Dat toont dat het de moeite loont om af en toe eens uit je comfortzone te stappen, zelfs wat literatuur betreft. Als je De Alchemist nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker gaan doen. 

De titel is ietwat misleidend. Er komt een alchemist voor in het verhaal en ergens in twee zinnetjes in het boek verandert hij wel look in goud. Maar dat is een detail in een boek die voor de rest vooral over het leven en geloven gaat. 
Ik vond het niet gemakkelijk om een foto te kiezen voor deze post en ging graven in mijn foto-archief van mijn bezoek aan het natuurhistorisch museum in New York City lang geleden in 2012. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, new york city, nyc, usa, literature |  Facebook |

28-05-16

New York Trilogy

On the plane to Croatia, I finished Paul Aster's New York Trilogy. I read on the internet that it is one of the mustread great American literary works. I enjoyed it, but it is pretty abstract, maybe just a bit too much for me. A good excuse to get some more NYC photo's from my archives.

architecture, nyc, new york city, usa, literature

architecture, nyc, new york city, usa, literature

architecture, nyc, new york city, usa, literature

Op het vliegtuig naar Kroatië, las ik Paul Aster's New York Trilogie uit. Het internet vertelde mij dat het een belangrijk Amerikaans stuk literatuur is at je gelezen moet hebben. Ik heb er van genoten, maar voor mijn meug is het misschien net iets te abstract. Het was een goede uitvlucht om nog een paar foto's uit mijn NYC archief te putten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture, art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, nyc, new york city, usa, literature |  Facebook |

25-07-15

A Farewell to Arms

Whilst on holiday in North Wales, I managed to read another work by Hemingway. It is based on his experience as an ambulance driver in the Italian army during the First World War. Written in a timeless manner, however. A large part of the novel takes place in Italian mountains. These are Welsh ridges, so I'm cheating. But I finished the book there. 

 nature, literature, wales, uk

Op vakantie in Noord Wales slaagde ik er in nog een werk van Hemingway uit te lezen. Het is gebaseerd op zijn ervaringen als ambulancier bij het Italiaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Het werk is echter op een tijdloze manier geschreven. Een groot gedeelte van het boek speelt zich af in Italiaanse bergen. Dit zijn Welsche bergen, dus ik speel vals. Maar ik las het boek daar.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, literature, wales, uk |  Facebook |

19-08-14

By Its Cover

I finished the novel "By Its Cover" by American author Donna Leon. I read an interview with her in a local magazine and decided to read something. She writes crime fiction in the city of Venice. I've been to Italy a few times, but Rome and Venice I've yet to visit. This photo I took in Umbertide in Umbria. The novel was OK, but I don't think I'll be reading any more of her work. Not exactly my cup of tea.

DSCN3914_ITALY_WEB.jpg

Ik heb de novelle "By Its Cover" door de Amerikaanse schrijfster Donna Leon uitgelezen. Ik las een interview met haar in Humo en besloot iets van haar te lezen. Ze schrijft misdaadfictie die zich afspeelt in Venetië. Ik ben al meerdere keren in Italië geweest, maar Rome en Venetië bezocht ik nog niet. De foto bij deze post nam ik in Umbertide in Umbria. Het boek was OK, maar ik denk niet dat ik nog van haar werken zal lezen. Het was niet echt mijn ding.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (8) | Tags: art, literature, italy, umbertide |  Facebook |

16-08-14

Dissolution

I enjoyed 3 weeks of holiday in July and holiday means reading. A cousin gave me ‘Dissolution’ by Edinburgh born C.J. Sansom to read. It is a whodunit that takes place in 1537, the time of the reform in England and the dissolution of the monasteries. It proved to be a good and exciting read. The second crime book I have read in adult life. I used to read Agatha Christie when I was a kid.
I did not visit any monasteries in Scotland this time around, but I'll illustrate this post with a evening view on the round church at Bowmore.

 art,literature

 

In juli genoot ik van 3 weken vakantie en dat betekent lezen. Een familielid gaf mij ‘Dissolution’ door de Edinburgse schrijver C.J. Sansom. Het is een whodunit die zich situeert in 1537 in Engeland, de tijd van de hervorming en de opheffing van de kloosterordes. Het is een spannende boek. De tweede misdaadroman die ik lees in mijn volwassen leven. Als kind las ik veel Agatha Christie.
Deze keer bezocht ik geen abdijen in Schotland, maar ik vrolijk deze post op met een avondzicht op de ronde kerk in Bowmore.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, literature, bowmore, islay, scotland, uk |  Facebook |

12-08-14

Ripper

Nature can be pretty cruel. Remains of sheep found on one of our hikes on the Scottisch Island of Islay. Another book I finished in July was Ripper by Isabel Allende. Not the first time I read something by her, but it was the first crime novel. Normally not my cup of tea, but I found it difficult to put down.

nature, literature, islay, scotland, uk

nature, literature, islay, scotland, uk

De natuur kan wreed zijn. Overblijfselen van schapen op een van onze wandelingen op het Schotse eiland Islay. Nog een boek die ik in juli uitlas was Ripper door Isabel Allende. Niet het eerste boek van haar dat ik lees, wel de eerste misdaad roman. Niet mijn meug normaal, maar ik kan het niet meer neer leggen.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, literature, islay, scotland, uk |  Facebook |

10-08-14

Burial Rites

In July I finished a great book: Burial Rites by young Australian writer Hannah Kent. It tells the story of the last Icelandic woman put to death by capital punishment in 1830, the year my own country was born. It is a must read for all lovers of good literature.
The photo is of Stirling Cemetery in Scotland, with the Castle high in the background.

 art, literature, stirling, scotland, uk

 

In juli las ik een fantastisch boek uit: Burial Rites van de jonge Australische schrijfster Hannah Kent. Het vertelt het verhaal van de laatste Ijslandse vrouw die de doodstraf onderging in 1830, het jaar waarin België ontstond. Het is een must read voor liefhebbers van literatuur.
De foto is het kerkhof van Stirling in Schotland met het kasteel hoog in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, literature, stirling, scotland, uk |  Facebook |

31-07-12

Margarita @ Chichi's

Where we did get a good level of service is at Chichi's TexMex restaurant on the market place in Antwerp. They serve a great Margarita my favorite cocktail. I don't really like sweet stuff, so the combination of Tequila and lemon juice is just my taste. We ate @ Chichi's on the market place in Luxemburg City when we were coming back home from the south of France. Good value for money and friendly staff.

 

I've just finished reading 'Eva Luna' by Isabel Allende (Chili). Well written, but not really my cup of tea. It does give you an idea of life in Latin America in the post WWII era. It was a bit too focussed on one character to me, with a slight degree of romantic stress throughout the novel. I don't really enjoy reading about other people's romantic desires and erotic fantasies. I think I'll go back to reading Murakami now, allthough the downside with his works for me is the often explicit descriptions of sex.

street, antwerpen

Waar je wel goed bediend wordt is bij Chichi's TexMex restaurant op de marktplaats in Antwerpen. Je kan er een fantastische Margarita drinken, mijn lievelingscocktail. Ik houd niet zo van zoete dranken, dus de combinatie van Tequila en citroensap is mijn ding. Toen wij terugkeerden van het zuiden van Frankrijk stopten wij in Luxemburg stad om er op de markt bij Chichi te eten. Waar voor je geld en een vriendelijke bediening.

 

Ik heb net 'Eva Luna' van Chileense schrijfster Isabel Allende uitgelezen. Niet echt mijn ding. Goed geschreven, maar een beetje te veel gefocust rond één persoontje met een sterke romantische ondertoon. Ik lees niet zo graag over andermans passies en fantasieën. Ik denk dat ik nu terug Murakami ga lezen, alhoewel zijn expliciete beschrijvingen van sex mij soms wel tegenvallen. Maar goed, de interessantere passages overwegen in zijn werken.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, antwerpen, literature |  Facebook |

19-07-12

Reading Murakami

Holiday time is reading time for me. I started reading Haruki Murakami, and got through 3 of his novels: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, Norwegian Wood and Kafka on the Shore. Not bad, taking into account that the last work counts some 600 pages. I will now start on his trilogy 1Q84.
On the way back home I visited the arts museum in Dijon and thought this painting 'Japanese Birl Bathing' by French Nantese artist James Tissot, painted in 1864, would be fitting to illustrate my holiday reading list as Murakami is Japanese.
Murakami is not unbespoken, he has his likers and dislikers in his native country. But he is recognized as an important figure in postmodern literature and the Guardian has placed him among the world's greatest living novelists.

IMG_6052_TISSOT.jpg

Vakantietijd is leestijd voor mij. Ik ben eindelijk aan Haruki Murakami toe geraakt en verslond 3 van zijn boeken: Hard-Boiled Wonderland en het einde van de wereld, Norwegian Wood en Kafka op het strand. Niet slecht, vind ik, gezien het laatste werk toch een 600-tal bladzijden telt. Straks start ik met zijn trilogie 1Q84.
Op de weg terug naar huis bezocht ik het museum voor schone kunsten in Dijon en vond dat dit werk 'Badend Japans Meisje' door de Franse Nantese artiest James Tissot, geschilderd in 1864, best geschikt was om deze post te illustreren. Murakami is natuurlijk Japanner.
Murakami is ook niet onbesproken, in zijn thuisnatie heeft hij zijn voor- en tegenstanders. Maar intussen krijgt hij wel erkenning als een belangrijk figuur in de postmoderne literatuur. De Britse krant The Guardian geeft hem een plaats bij 's werelds belangrijkste levende novelisten.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, dijon, france, murakami, literature, james tissot |  Facebook |