26-05-17

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

50 years since the album was released and George Martin's son, Giles, releases a remix of the classical renewing work. John, Paul, Ringo and George live! In the photo my friend Leanne was conviced of that.

music, liverpool, uk, the beatles

50 jaar nadat het album uitkwam en George Martin's zoon, Giles, geeft een remix van het klassieke vernieuwende werk uit. John, Paul, Ringo en George leven. In de foto vindt mijn vriendin Leanne at ook.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

09-05-17

I, Daniel Blake

Ken Loach's new film 'I, Daniel Blake' doesn't make me happy. I like a good film noir, but this is very dark. I shows the dark side of the UK, and is, as always with Blake, a critisism of tory leadership. I miss the humour of 'The Angel's Share', but then I don't see how humour would have been in its place in this latest masterpiece.

street, liverpool, uk, film

Ik word niet vrolijk van Ken Loach's nieuwe film 'I, Daniel Blake'. Ik hou van een film noir, en dit is dan een van de donkerste in het genre. Het toont de 'dark side' van de UK en zoals steeds bij Loach is het een verwijt naar het conservatieve leiderschap. I mis de humor van 'The Angel's Share', maar humor zou niet op zijn plaats geweest zijn in dit nieuwe meesterwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk, film |  Facebook |

23-02-17

Abbey Road

I started this week badly: ill. Staying home on Monday, allowed me to finish John Lennon's biography by Phililp Norman. With some difficulties, because being ill, I tell asleep a couple of times while reading. It ends abruptly with his death, I suppose that is the best way to end a biography. I'm very pleased to have read this biography it has given me a deeper insight in one of the greatest artists the world has known. The photo needs no explanation.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze week slecht begonnen: ziek. Maandag thuis blijvend was een goede gelegenheid om John Lennon's biografie door Philip Norman uit te lezen. Met enige hindernissen, gezien ik mij niet lekker voelde viel ik vaak in slaap tijdens het lezen.  Het eindigt abrupt met zijn dood. Lijkt mij geen slechte manier om een biografie te eindigen. Ik ben heel blij dat ik dit gelezen hebt, het geeft mij een dieper inzicht in een van de grootste artiesten die de wereld gekend heeft. De foto hoeft geen uitleg.

 

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

10-02-17

Women's Liberation

John Lennon and Yoko Ono became pioneers in the quest for women's liberation, which was not easy for Yoko. She had enjoyed a traditional upper class Japanese upbringing, where the male is the dominant figure. But John wanted them to be equal in every way, so they strived for equality and Yoko's liberation. 
The first photo shows Yoko working together with George and John on Imagine. 
The second and third photo have figured on my blog before: asian women enjoying their freedom how to look walking about in Manhattan. 

 

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

John Lennon en Yoko Ono werden pioniers in het streven naar emancipatie, wat voor Yoko niet gemakkelijk was. Ze genoot immers van een traditionele Japanse opvoeding in de hogere klasse, waar de man de dominante figuur was. Maar John wou dat ze elkaar's gelijken waren, dus streefden ze daar naar en voor Yoko's emancipatie. 
De eerste foto toont Yoko die samenwerkt met George en John aan Imagine. 
De tweede en derde foto's toonde ik hier eerder: aziatische vrouwen die van hun vrijheid qua looks genieten wandelend in Manhattan. 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa |  Facebook |

08-02-17

The Ballad of John and Yoko

So during their honeymoon John & Yoko stayed in their bed for a week in their hotel in Amsterdam demonstrating for peace. What was so special about that apart from it being a Beatle with his not so unspoken new bride? They were the first mediafigures/artists to demonstrate in such a manner and use their influence to make a point. These days we have come to expect this from media figures like Bob Geldhof and Bono, but it started off with John & Yoko. 

 music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

music, liverpool, london, the beatles, uk

Gedurende hun huwelijksreis bleven John & Yoko gedurende een week in bed in hun hotel in Amsterdam, ze demonstreerde voor vrede. Wat was daar zo speciaal aan, behalve dat het om een Beatle met zij niet onbesproken nieuwe bruid ging? Ze waren de eerste mediafiguren/artiesten die op zo'n manier demonstreerden en hun invloed gebruikten om een punt te maken. Vandaag zijn wij zo'n dingen gewoon van mediafiguren zoals Bod Geldhof en Bono, maar het startte met John & Yoko. 

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (7) | Tags: music, liverpool, london, the beatles, uk |  Facebook |

07-02-17

The Proletarian Cultural Revolution

About the same time The Beatles started contributing to the revolution, over in China Mao Zedong started the Proletarian Cultural Revolution. He was not exactly striving for peace as it is estimated that between 1,7 and 8 million people were killed in trying to align the people to his dictatorial learnings. 
The first photo shows a Chinese clothing cupboard from the Ming Dynasty (1550-1600). 
The second photo shows two dragons in front of a betting shop in Chinatown London. 
The third photo was taken in Chinatown Liverpool: a dragon at the foot of the gate to Chinatown. 

art, london, uk, liverpool, chinatown

art, london, uk, liverpool, chinatown

art, london, uk, liverpool, chinatown

Ongeveer dezelfde tijd dat The Beatles begonden bij te dragen aan de revolutie, startte Mao Zedong in China de proletarische culturele revolutie. Niet dat hij op vrede doelde gezien er geschat 1,7 à 8 miljoen mensen omkwamen in een poging om het volk gealigneert te krijgen op zijn dectatoriale leer. 
De eerste foto toont een Chinese kleerkast van de Ming Dynastie (1550-1600). 
De tweede foto toont twee draken voor een gokwinkel in Chinatown in Londen. 
De derde foto is er eentje van Chinatown in Liverpool: een van de draken aan de toegangspoort. 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, london, uk, liverpool, chinatown |  Facebook |

06-12-16

Cavern Club

No tour of Liverpool is complete without a visit to the Cavern Club, the place that helped launch the Beatles.

IMG_7010_LIVERPOOL_CAVERN-CLUB.jpg

Geen rondleiding van Liverpool is compleet zonder een bezoek aan de Cavern Club, de plek die de Beatles hielp lanceren.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

04-12-16

Paul's House

Next stop on the Magical Mystery Tour is Paul's house, a contrast with George's house. This is near Strawberry Field and not far from where John was living with his aunt Mimi.

architecture, liverpool, uk, the beatles

De volgende stop op de Magical Mystery Tour is Paul's huis. Een contrast bij George's geboortehuis. Dit is niet zo ver van Strawberry Field en ook dicht bij waar John woonde bij zijn tante Mimi.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

03-12-16

Strawberry Field

It is a part of Central Park, NYC, close to where John Lennon lived and was shot in 1980, but the gate to the orphanage in Liverpool still stands, allbeit a copy of the orginal. As you can see, it is still visited frequently.

IMG_7041_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

IMG_7043_LIVERPOOL_STRAWBERRY-FIELD.jpg

Het is een deel van Central Park, NYC, nabij waar John Lennon leefte en in 1980 doodgeschoten werd. Maar de toegangtpoort tot het weeshuis in Liverpool staat er nog, al is het een kopie van het origineel. En zoals je kunt zien wordt het nog vaak bezocht.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

02-12-16

12 Arnold Grove

After the bus has parked on the High Street, we make our way through the little streets to 12 Arnold Grove. George Harrison lived here as a child. George was the youngest of 4 children living in this little house with an outside toilet. The only form of heating was a coal stove. It would freeze hard during Liverpool winters.

IMG_7033_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

IMG_7031_LIVERPOOL_HARRISON.jpg

Nadat de bus geparkeerd stond langs de High Street, baanden wij onze weg door kleine straatjes naar 12 Arnold Grove. Beatle George Harrison woonde hier als kind. Hij was de jongste van 4 kinderen in het kleine huisje dat een buitentoilet had. De enige vorm van verwarming was een kolenkachel. Het vroor er heel erg tijdens de winters in Liverpool.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

01-12-16

Picton Clock Tower

The bus stops in the High Street to allow the tourists to make their way to George Harrison's birth house. Love the Picton Clock Tower on the High Street.

architecture, liverpool, uk

De bus stopt in de High Street om de toeristen toe te laten om hun weg naar George Harrison's geboortehuis te banen. Deze klokketoren genaamd Picton Tower vind ik wel leuk.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

30-11-16

Magical Penny Lane

Penny Lane is a must for the tour. I posted many photos already of the lane, so one more of the bistro at the bus stop and the two churches.

architecture, liverpool, uk, the beatles

Penny Lane is natuurlijk een verplichte plek voor de tour. Ik postte al meerdere foto's van deze plek, dus nog eentje van de bistro aan de bushaltes en de twee kerken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

29-11-16

Magical Mystery Tour

We did the Magical Mystery tour when we visited Liverpool back in 2013 and did it again this year. The coach takes you along famous Beatles sites in the town.

street, liverpool, uk

Wij deden de Magical Mystery tour toen wij Liverpool voor het eerst bezochten in 2013 en dit jaar opnieuw. De bus voert je langsheen beroemde Beatles site in de stad.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk |  Facebook |

27-11-16

Johny Lennon

I'm still reading John Lennon's biography and ejoying it very much. It teaches me things from time to time. These portraits aren't such good quality. They hang in the Beatles Story in Liverpool, but in frames and there is a lot of reflection. But I find it a great work of art.

John-Lennon.jpg

Ik lees nog steeds John Lennon's biografie en geniet met volle teugen. Ik leer van tijd tot tijd dingen bij. Deze portretten zijn niet zo goed van kwaliteit. Ze hangen in the Beatles Story museum in Liverpool, maar ingelijst en er is veel weerspiegeling. Maar voor mij is dit een mooi kunstwerk.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, uk, liverpool, the beatles |  Facebook |

10-10-16

Eleanor Rigby

I’m currently ready John Lennon’s biography by Philip Norman and finding it a great read. I’ve just read a clarification on the Eleanor Rigby question, where I seem to remember that Paul always claimed he just linked two names coincidentally. The nurse by that name having existed and being buried in Liverpool. John was a choirboy at St Peter’s church, where Eleanor has her final resting place in the surrounding cemetery. John was attracted to the ‘bone orchard’ as he would call it and found the euphemisms, like the one on Eleanor’s grave, comforting: ‘died 10th October 1939, aged 44 years, asleep. I took this picture in The Beatles Story in Liverpool. It shows a non exact replica of the grave with the gate to Strawberry Field in the background.

 street, liverpool, uk, the beatles

Momenteel ben ik John Lennon’s biografie door Philip Norman met veel genoegen aan het lezen. Ik las net een verklaring voor het Eleanor Rigby mysterie. Ik lijk mij te herinneren dat Paul altijd beweerde dat hij een fictieve figuur creëerde door twee namen aaneen te koppelen. Terwijl er wel degelijk een verpleegster met die naam in Liverpool gewerkt en gewoond had en er begraven ligt. John was een koorknaap in de St Peter’s kerk. Eleanor heeft daar haar laatste rustplaats in het kerkhof. John voelde zich aangetrokken tot wat hij de ‘knoken boomgaard’ noemde en hield veel van de eufemismen zoals die op het graf van Eleanor: overleden op 10 oktober 1939, 44 jaar oud, slaapt. Ik nam deze foto in het museum The Beatles Story in Liverpool. Het toont een niet exacte replica van het graf met de poort van Strawbery Field in de achtergrond.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

14-07-16

Ferry Across

When you get to see this message, I'll be on my way to my holiday destination. Not via this ferry, because this one sails 8 hours between Liverpool and Belfast. I won't even be ferrying, but I'll tell you all about that when I get back.

Anyone with bad ideas: my house remains lived in and guarded.

IMG_7013_LIVERPOOL_FERRY.jpg

Wanneer je dit bericht leest, zal ik op weg zijn naar mijn vakantiebestemming. Niet met deze ferry, ze zeilt 8 uur tussen Liverpool en Belfast. Ik neem geen ferry, maar ik vertel julllie wel alles na mijn terugkomst.

Potentiële boosdoeners: mijn huis blijft bewoond en bewaakt.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, liverpool, uk |  Facebook |

13-07-16

Girl Posing

I was thinking: it has been a long time since I posted a photo of a girl. So here she is posing nicely for me.

people, liverpool, uk

Ik dacht: lange tijd geleden dat ik nog eens een foto van een meisje postte. Hier is ze dan, mooitjes poserend.

07:02 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, liverpool, uk |  Facebook |

11-07-16

Children's Library

The rounded structure I showed you in the first photo of this series actually houses the children's library. It is easily accessible with prams and buggies.

architecture, Liverpool, uk

De ronde structuur die ik jullie toonde in de eerste foto van deze reeks bevat de kinderbibliotheek. Dit gedeelte is vlot toegankelijk met kinderwagens en buggies.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

09-07-16

Public Library

The building I have been presenting the past two days is in fact the public library. Well worth a visit.

architecture, liverpool, uk

Het gebouw dat ik jullie de laatste twee dagen toon is de publieke openbare bibliotheek. Zeker een bezoekje waard.

08:21 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

08-07-16

Modernized Architecture

Once you have entered the building, you are treated to this spectacular sight.

architecture, liverpool, uk

Eens je het gebouw binnengetreden bent wordt je op dit spectaculaire zicht getrakteerd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

07-07-16

A Very Special Building

Can you guess what the porpose of this building in Liverpool is? The first photo shows a side part/wing of the building, the second photo shows the entrance.

architecture, liverpool, uk

architecture, liverpool, uk

Kan je raden welke functie dit gebouw heeft in Liverpool? De eerste foto toont een zijvleugel, terwijl de tweede foto de ingang toont.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |

06-07-16

Pornstar Martini

After all that culture in Chinatown, it was time for a drink: a Pornstar Martini.

IMG_6923_LIVERPOOL_PORNSTAR-MARTINI.jpg

Na onze culturele uitstap in Chinatown was het tijd voor een drankje: een Pornstar Martini.

06:14 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (8) | Tags: street, liverpool, uk |  Facebook |

05-07-16

Chinatown History

Time for a little history on Chinatown, Liverpool. In the early 1800's, Liverpool was the main port in England for trade with China. The main trading goods were silk and cotton wool. In 1966 a regular steamer service ran between the two countries bringing the first immigrants to settle in Liverpool. World War I saw 6.000 Chinese sailors join the British Merchant Navy. Just before the second World War there was a shortage of sailors in England, so Chinese seamen were massively recruited.

street, liverpool, uk, chinatown

street, liverpool, uk, chinatown

Een beetje geschiedenis over Chinatown, Liverpool. In het begin van de 19e eeuw, groeide Liverpool uit tot de belangrijkste haven in Engeland voor handel met China. Zijde en katoen waren de belangrijkste handelsgoederen. Vanaf 1966 voer een regelmatige stoomlijn tussen de twee langen en die bracht de eerste inwijkelingen met zich mee. In WO I vervoegden 6.000 Chinese matrozen de Britse koopvaardij. En tegen WO II was er zo'n nijpend tekort aan matrozen in Engeland, dat er massaal Chinese zeemannen aangetrokken werden.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

04-07-16

Lions

I love the guardian lions along the streets in Chinatown. They always come in pairs. The lion always has its paw on a ball. The lioness has a cub under her paw.

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

art, liverpool, uk, chinatown

Ik ben gek op de leeuwen die de straten van Chinatown bewaken. Je vindt ze altijd in paren. De leeuw heeft steevast een bal onder zijn poot, terwijl de leeuwin een welpje onder haar poot houdt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

03-07-16

Colourful Street

Chinatown in Liverpool has at least one colourful street. In all, it counts 12 streets. Good food is never far, and some of the restaurants have the highest hygiene rating.

street, liverpool, uk, chinatown

street, liverpool, uk, chinatown

street, liverpool, uk, chinatown

Chinatown in Liverpool heeft toch een heel kleurrijke straat. In totaal wordt Chinatown door 12 straten gevormd. Lekker eten is nooit ver weg en sommige van de restaurants kregen de beste hygiënequotering.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (3) | Tags: street, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

02-07-16

Liverpool Chinatown

To the south of Liverpool, walking distance from our hotel: Chinatown. The oldest Chinese community in Europe, counting between 15 and 25.000 members. The monumental gate was errected in 2000.

IMG_7116_LIVERPOOL_CHINATOWN.jpg

Ten zuiden van het stadscentrum van Liverpool, op wandelafstand van ons hotel: Chinatown. De oudste Chinese gemeenschap in Europa met tussen 15 en 25.000 inwoners. De monumentale poort werd in 2000 opgetrokken.

07:01 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, liverpool, uk, chinatown |  Facebook |

01-07-16

Jamie's Italian

For dinner on our first nigh in Liverpool, we chose for Jamie's Italian, a place we know from London. In the One in Liverpool the choice is not as broad and the prices are softer than in the capital. I have forgotten what Martini I had. For starter I had my favourite: the plank. And for main a great crab pasta.

IMG_6807_LIVERPOOL_JAMIES.jpg

IMG_6809_LIVERPOOL_JAMIES.jpg

IMG_6814_LIVERPOOL_JAMIES.jpg

IMG_6817_LIVERPOOL_JAMIES.jpg

Wij dineerden in Jamie's Italian op onze eerste avond in Liverpool, het etablissement van Oliver is ons gekend van Londen. In de One in Liverpool is de kaart minder uitgebreid en de prijzen merkelijk lager dan in de hoofdstad. Ik ben vergeten welke Martini ik precies koos. Als voorgerecht koos ik voor de plank, hoofdgerecht een super krab pasta.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, liverpool, uk |  Facebook |

28-06-16

All You Need Is

This bookstore in the One Shopping Center in Liverpool knows exactly what you need.

street, liverpool, uk, the beatles

Deze boekenwinkel in het One Shopping Center in Liverpool weet exact wat je nodig hebt.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, liverpool, uk, the beatles |  Facebook |

27-06-16

The Liver Bird

The use of the bird as Liverpool's symbol dates from 1350. Which mythical bird this is remains today a mystery. Generally current day versions are based on the cormorant.

art, liverpool, uk

art,liverpool,uk

art,liverpool,uk

Het gebruik van de vogel als symbool voor Liverpool dateert van 1350. Het blijft mythologisch welke vogel dit precies zou kunnen zijn. Hedendaags wordt de aalscholver als model gebruikt.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, liverpool, uk |  Facebook |

26-06-16

Architecture

The mix of architecture in the One Shopping Center surprises me as well. Like this unique branch of the booksellers Waterstones. And this great building just outside the shopping center.

architecture, liverpool, uk

architecture, liverpool, uk

De variatie aan architectuur in de One Shopping Center verbaast mij. Zoals dit unieke filiaal van de boekhandel Waterstones. En dit leuk gebouw net aan de rand van het shopping center.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, liverpool, uk |  Facebook |