20-02-17

AC #205 Tropics

I went to Nadine's blog that brought me to Ariane's blog and I was inspired to join the arts challenge about tropic. Tropic holidays are not my thing, but my thoughts took me back to my visit to New York City back in November 2015. Not the tropics either, but we did go into the greenhouse in the NYC Botanical Garden in the Bronx.

IMG_5368_NYC_BOTANICAL.jpg

IMG_5373_NYC_BOTANICAL.jpg

Ik bezocht Nadine's blog en geraakte zo op die van Ariane en werd geïnspireerd om aan de arts challenge over de tropen deel te nemen. Tropische vakanties zijn mijn ding niet, maar mijn gedachten brachten mij terug naar mijn laatste bezoek aan New York City in november 2015. Ook niet bijster tropisch, maar wij bezochten wel de serre in de NYC Botanical Garden in de Bronx.

09:06 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (10) | Tags: nature, nyc, new york city |  Facebook |

11-02-17

Space

In the late 60's the world got familiar with space travel, with of course in 1969 the first man on the moon. This was a significant part of the space race between the United States and the Sovjet Union that started as early as 1953. This was a very expensive form of (r)evolution. The financial consequences of the race would lead to the downfall of the Sovjet Union. 

 street, usa, nyc, new york city

In de laten jaren 60 maakte  de wereld kennis met de ruimtevaart met onder ander de eerste maanlanding in 1969. Dit maakte natuurlijk deel uit van de ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie die al zo vroeg als 1953 begon. Dit was een zeer dure vorm van (r)evolutie, de financiële gevolgen van  de wedloop zouden mede aanleiding geven tot de van van de Sovjet Unie. 

07:02 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (10) | Tags: street, usa, nyc, new york city |  Facebook |

10-02-17

Women's Liberation

John Lennon and Yoko Ono became pioneers in the quest for women's liberation, which was not easy for Yoko. She had enjoyed a traditional upper class Japanese upbringing, where the male is the dominant figure. But John wanted them to be equal in every way, so they strived for equality and Yoko's liberation. 
The first photo shows Yoko working together with George and John on Imagine. 
The second and third photo have figured on my blog before: asian women enjoying their freedom how to look walking about in Manhattan. 

 

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa

John Lennon en Yoko Ono werden pioniers in het streven naar emancipatie, wat voor Yoko niet gemakkelijk was. Ze genoot immers van een traditionele Japanse opvoeding in de hogere klasse, waar de man de dominante figuur was. Maar John wou dat ze elkaar's gelijken waren, dus streefden ze daar naar en voor Yoko's emancipatie. 
De eerste foto toont Yoko die samenwerkt met George en John aan Imagine. 
De tweede en derde foto's toonde ik hier eerder: aziatische vrouwen die van hun vrijheid qua looks genieten wandelend in Manhattan. 

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (8) | Tags: people, the beatles, liverpool, uk, nyc, new york city, usa |  Facebook |

11-01-17

59th Street Bridge

I was listening to the Simon & Garfunkel song 59th Street Bridge the other day, when I started to realize that it is this bridge that I visited about a year ago in New York City.

architecture, nyc, usa, new york city

Ik luisterde onlangs naar het Simon & Garfunkel lied 59th Street Bridge, wanneer ik besefte dat het lied over deze brug gaat die ik zowat een jaar geleden bezoch tin New York City.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

02-01-17

Café Society

Woody Allen is 81 and still making films. Like Café Society in 2016. Set in LA, but also in his beloved NYC. Not his greatest film, but great jazz music. The picture is of a singer in Ellen's Stardust Diner on Broadway in NYC.

music, nyc, new york city, usa

Woody Allen is 81 en maakt nog steeds films. Zoals Café Society in 2016. Speelt zich af in LA, maar ook in zijn geliefde NYC. Niet zijn beste film, maar goede muziek, jazz. De foto toont een zangeres in Ellen's Stardust Diner op Broadway in NYC.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (4) | Tags: music, nyc, new york city, usa |  Facebook |

12-12-16

Subway Sensation

When you are in a big city like New York, you tend to make use of the subway. I never get lucky, like in the clip. And of course, I would not look at her body, the message is important.

street, nyc, new york city, usa


Wanneer je in een grote stad bent zoals New York, maak je vaak gebruik van de ondergrondse. Maar ik had nog geen geluk zoals in de clip. En natuurlijk zou ik niet naar haar lichaam kijken, de boodschap is belangrijk.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, nyc, new york city, usa |  Facebook |

11-12-16

Expensive Iconic Photo

Not the first time I have posted a picture of this graffiti reproduction of Afred Eisenstaed's iconic photo of a sailor kissing a nurse on Times Square in New York City in 1945, taken the day Japan capitulated in the Second World War. The photo was auctioned in Vienna last month and fetched 48.000 euro.

art, new york city, nyc, usa, high line

art, new york city, nyc, usa, high line

Niet de eerste keer dat ik een foto post van deze graffiti reproductie van Afred Eisenstaed's iconische foto van een matroos die een verpleegster kust op Times Square in New York City in 1945. De gelegenheid is de dag dat Japan zich overgaf in de Tweede Wereldoorlog. De foto werd vorige maand geveild in Wenen en haalde 48.000 euro.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, new york city, nyc, usa, high line |  Facebook |

20-11-16

Lunch on Avenue of the Americas

These are the last 3 photos I took in NYC on November 8, 2015. We ended our visit to Soho by having lunch on the terrace of a Mexican restaurant on the Avenue of the Americas looking out over One WTC. Great beer! And then it was off to the airport to catch our flight home.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Dit zijn de laatste 3 fotos die ik in NYC nam op 8 november 2015. Wij beëindigden ons bezoek aan Soho met een lunch op het terras van een Mexicaans restaurant op de Avenue of the Americas, met zicht op de One WTC toren. Lekker bier! En dan was het richting luchthaven om onze vlucht naar huis te halen.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

19-11-16

More Soho Architecture

The reason so much cast iron is used in the Soho architecture is because it is cheaper than decorating the buildings with brickwork. So they keep the structure simple and use the cast iron as the decorative element.

architecture, nyc, usa, new york city

Soho telt zo veel gebouwen waar gebruik gemaakt wordt van gietijzer omdat het goedkoper was dan gebouwen decoreren met metselwerk. De onderliggende structuur werd dus eenvoudig gehouden en gietijzer werd toegevoegd als decoratie.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

18-11-16

BMW

I noticed a lot of BMWs about on the streets of Soho. Love those cobbled steets.

street, nyc, usa, new york city

street, nyc, usa, new york city

Veel BMWs op de straten van Soho. Je vindt er ook nog kasseien.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

17-11-16

Fire Escapes

I know, this is pretty messy. But it is what it is and I tried to make the most of the sharp, difficult light.

architecture, nyc, usa, new york city

Ik besef dat dit nogal druk is. Maar het is wat het is. En ik probeerde het beste te maken van het scherpe, moeilijke licht.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

16-11-16

Great Facades

The monumental buildings with the fire escapes at the back are really someting in Soho.

IMG_5533_NYC_SOHO.jpg

De monumentale gebouwen met de brandtrappen aan de achterzijde ogen heel mooi in Soho.

07:02 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

15-11-16

Authentic Light

Nearly everywhere in Soho the authentic lamp posts have remained. Here I managed to make a composition with the magnificent Chrysler Building in the background. These lamp posts date from the beginning of the 20th century.

architecture, nyc, usa, new york city

Zo goed als overal in Soho zijn de authentieke verlichtingselementen bewaard gebleven. Hier maakte ik een compositie met het fantastische Chrysler gebouw in de achtergrond. Deze lampen dateren van het begin van de 20e eeuw.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

14-11-16

Cast Iron Buildings

You'll find about 250 cast iron buildings in Soho. This is a fine example that is nicely decorated.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Je vindt ongeveer 250 gietijzeren gebouwen in Soho. Dit is een mooi voorbeed dat mooi versierd werd.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

13-11-16

People on the Streets of Soho

Lots of people on the streets of Soho, where you'll find great places to shop food. Some of them seem to live to be looked at, others are just trying to sell you useless stuff. The shop fronts are unique.

people, nyc, usa, new york city

people, nyc, usa, new york city

people, nyc, usa, new york city

Veel mensen op de straten van Soho, waar je leuke traiteurs en eettentjes vindt. Sommige mensen lopen precies rond om bekeken te worden. Anderen proberen je nutteloze spullen te verkopen. De gevels van de winkels zijn uniek.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (11) | Tags: people, nyc, usa, new york city |  Facebook |

12-11-16

Paint the Walls

They try to keep things authentic and old fashioned in Soho. I don't believe the Hollister publicity has been up there since 1922. I appreciate one decorated wall more than the other.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture,nyc,usa,new york city

Ze proberen de dingen authentiek en ouderwets te houden in Soho. Maar ik geloof nu echt niet dat die publiciteit voor Holllister al sinds 1922 die muur siert. De ene muur kan ik al meer waarderen dan de andere.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

11-11-16

Hat Shop

An old hat shop is a very handy place to have in a city like New York.

street, nyc, usa, new york city, shopping

street, nyc, usa, new york city, shopping

Een oude hoedenwinkel moet je toch hebben in een stad als New York.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (12) | Tags: street, nyc, usa, new york city, shopping |  Facebook |

10-11-16

Flemish Brickwork

In Spring Street, you'll find these two Federal houses from the 1800's in Flemish Brickwork. Looks familiar? These are two of the oldest houses in the city. There was a third, but as I said before, preservation is a problem.

architecture, nyc, usa, new york city

In Spring Street vind je deze twee Federal houses van de jaren 1800. Ze zijn opgetrokken in Vlaams metselwerk. Zien ze er vertrouwd uit? Het zijn twee van de oudste gebouwen in de city. Ooit waren het er 3, maar zoals ik al zei, behoud is hier een probleem.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

09-11-16

Soho

The presidential elections give me a good excuse to post photos of our last day in New York City just over a year ago. Our last day in the Big Apple led us to Soho, where you'll find some of the oldest buildings in the city. Preservation is an issue, because there is an urge to renew. Good that beautiful architecture like this building remains. Shortly after arriving in Soho we also passed the Michael Kors building hosting a local charitable organisation of God's Love we Deliver. This organisation provides quality healthy meals to people who are very ill.

IMG_5430_NYC_SOHO.jpg

IMG_5433_NYC_SOHO.jpg

De presidentsverkiezingen geven mij een goede uitvlucht om de foto's van onze laatste dag in New York City te posten, intussen al weer meer dan een jaar geleden. Onze laatste dat in de Big Apple bracht ons naar Soho. Je vindt er de oudste gebouwen in de stad. Behoud is wel een probleem, New Yorkers vernieuwen graag. Maar het is goed dat prachtige architectuur zoals deze toch bewaard blijft. Kort na onze aankomst in Soho passeerden wij het Michael Kors gebouw waar je een afdeling van God's Love we Deliver vindt. Deze liefdadigheidsinstelling levert gezonde kwaliteitsvoeding aan mensen die ernstig ziek zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (11) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

08-11-16

Presidential Couple

I guess that today we should know who will move in to the White house. Will it be bad or even worse? When we ate at Sylvia's restaurant in Harlem a year ago, I noticed this painting hanging on the wall.

people, NYC, usa, new york city

Ik denk dat wij vandaag gaan weten wie zal intrekken in de White House. Zal het slecht zijn of erger? Toen wij een jaar geleden in Sylvia's restaurant in Harlem aten, viel mijn oog op dit schilderij.

07:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (10) | Tags: people, nyc, usa, new york city |  Facebook |

07-11-16

Busker

A girl singing in NYC's subway today. But will she still be singing tomorrow? This was a year ago, back in November 2015.


Een vrouw zingt in de ondergrondse in NYC. Maar zal ze morgen nog zingen? Dit is een jaar geleden, in november 2015.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (11) | Tags: music, new york city, nyc, usa |  Facebook |

16-09-16

1945

Bad news. About a week ago, in September 2016, Greta Friedman passed away at the ripe old age of 92. Frieda was the woman who was kissed by a sailor on Times Square in NYC on August 14, 1945 when the capitulation of Japan in the Second World War was made public. Here we are reminded of that event along the High Line in Chelsea.

art, nyc, new york city, usa, high line

Slecht nieuws. Ongeveer een week geleden, in september 2016, verliet Greta Frieman ons. Ze bereikte de rijpe leeftijd van 92. Frieda was de vrouw die op Times Square door een matroos gekust werd op 14 augustus 1945, toen het nieuws bekend gemaakt werd dat Japan gecapituleerd had in de Tweede Wereldoorlog. Langsheen de High Line in Chelsea word je hieraan herinnerd.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, nyc, new york city, usa, high line |  Facebook |

11-09-16

15

A bit of a somber photo today, to remember how terrorism shocked the world 15 years ago: 9/11. One of the reflecting pools where once one of the Twin Towers stood. Nearly 3.000 people were killed on that day in 2001.

IMG_4340_NYC_MEMORIAL.jpg

Vandaag een sombere foto die herinnert hoe terrorisme 15 jaar geleden de wereld in haar greep nam: 9/11. Een van de spiegelvijvers waar ooit een van de Tweelingtorens stond. Bijna 3.000 mensen verloren hun leven op die dag in 2001.

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, new york city, nyc, usa |  Facebook |

29-08-16

The Alchemist

In August I finished Paulo Coelho's classic 'The Alchemist'. I really enjoyed reading it even though esotericism is not really my cup of tea. It just goes to show that it is worth while stepping out of your comfort zone from time to time, even where literature is concerned. If you haven't read The Alchemist yet, you should. 
The title is somewhat misleading, there is an alchemist in the story, he does lead into gold somewhere in two sentences of the story, but that is a detail in the book that is mainly about life and believing. 
Not easy to find a photo for this post, so I delved into my photo archive of my visit to the Natural History Museum in New York City back in 2012. 

nature, new york city, nyc, usa, literature

 

In augustus las ik Paulo Coelho's klassieker 'De Alchemist' uit. Ik heb het echt graag gelezen, zelfs al is esoterie mijn ding niet. Dat toont dat het de moeite loont om af en toe eens uit je comfortzone te stappen, zelfs wat literatuur betreft. Als je De Alchemist nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker gaan doen. 

De titel is ietwat misleidend. Er komt een alchemist voor in het verhaal en ergens in twee zinnetjes in het boek verandert hij wel look in goud. Maar dat is een detail in een boek die voor de rest vooral over het leven en geloven gaat. 
Ik vond het niet gemakkelijk om een foto te kiezen voor deze post en ging graven in mijn foto-archief van mijn bezoek aan het natuurhistorisch museum in New York City lang geleden in 2012. 

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, new york city, nyc, usa, literature |  Facebook |

29-07-16

Sylvia's Restaurant

You have not been to Harlem if you did not eat sould food in one of the mammie restaurants. And where better to do so than at the most famous: Sylvia's (Woods) Restaurant, founded in 1962. Now Sylvia stopped working there when she was 80 and left us back in 2012. But the restaurant is today run by her kids and grandkids. It is huge and can seat hundreds of people, but in separate rooms, so that you never have the impression that you are eating in a factory. Here you eat comfort food. I started with chicken fingers with a mustard/honey sauce and had the world famous BBQ ribs for main course. The portions are huge. A couple of people who went there before me: Diana Ross, Muhammad Ali, Bill Clinton, Robert F. Kennedy and Barack Obama. The night we dined there, an NBA player was eating a couple of tables from us.

 street,nyc,usa,new york city

street,nyc,usa,new york city

Je bent niet in Harlem geweest als je geen soul food ging eten in een van de mammie restaurants. En er is geen betere en beroemdere dan Sylvia's (Woods) Restaurant, gesticht in 1962. Sylvia stopte er met werken toen ze 80 werd en in 2012 verliet ze ons. Het restaurant wordt vandaag gerund door haar kinderen en kleinkinderen. Het is gigantisch, enkele 100'en mensen kunnen er aan tafel. Maar in verschillende zalen zodat je niet het gevoel krijgt dat je in een grote kantine eet. Je eet er vooral comfort food. Ik startte met chicken fingers in een mosterd/honingsaus en koos als hoofdgerecht de world famous BBQ ribs. De porties zijn wel gigantisch. Enkele beroemdheden die het mij voor deden: Diana Ross, Muhammad Ali, Bill Clinton, Robert F. Kennedy en Barack Obama. De avond toen wij er dineerden zat een NBA speler in onze zaal.

07:03 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (9) | Tags: street, nyc, usa, new york city |  Facebook |

28-07-16

Apollo Theatre

In the heart of Harlem in 1913 the Apollo Theatre was errected. This is to NYC what the Cavern Club is to Liverpool. African/American artists were given a podium: Duke Ellington, Stevie Wonder, The Jackson 5, The Supremes, Little Richard, Ella Fitzgerald, Chaka Khan, Sammy Davis Jr, Marvin Gaye, to name but a few of the great artists who performed here over the years.

architecture, nyc, usa, new york city

In hartje Harlem werd in 1913 het Apollo Theatre gebouwd. Dit is voor NYC wat de Cavern Club voor Liverpool is. Vooral Afrikaans/Amerikaanse artiesten kregen er een podium: Duke Ellington, Stevie Wonder, The Jackson 5, The Supremes, Little Richard, Ella Fitzgerald, Chaka Khan, Sammy Davis Jr, Marvin Gaye, om er maar een paar te noemen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

27-07-16

Columbia University

After visiting the New York City Botanical Garden in the Bronx, we returned to Harlem. Unfortunately it went wrong with the public transport and we ended up in Harlem after dark. Not that it is unsafe then, but the photo opportunities are less. But I had to visit the historic campus of Columbia University in Harlem, founded in 1754, currently 27.000 students.

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

architecture, nyc, usa, new york city

Nadat wij de New York City Botanische Tuin bezochten in de Bronx, keerden wij terug naar Harlem. Het liep echter verkeerd met het openbaar vervoer, waardoor wij er pas na donker arriveerden. Niet dat het er dan niet veilig is, maar het is veel moeilijker foto's maken. Maar ik moest toch binnenlopen op de campus van de Columbia Universiteit, gesticht in 1754, telt momenteel 27.000 studenten.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (9) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

26-07-16

Botanical Bridge

Some more autumn colours in the Botanical Garden in NYC. It has a lot of water, so also pretty bridges.

architecture, new york city, nyc, usa

Nog meer herfstkleuren in de Botanische Tuin in NYC. Het domein heeft veel water, dus ook mooie bruggen.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, new york city, nyc, usa |  Facebook |

25-07-16

Other Building

The site of the Botanical Garden in the Bronx in New York City doesn't just house greenhouses, it has other great buildings as well. I love this shot, because the warm colours of autumn are very present in it.

architecture, nyc, usa, new york city

De site van de Botanische Tuin in de Bronx in New York City telt niet alleen serres, je vindt er ook andere mooie gebouwen. Ik hou vooral van dit shot om dat de warme herfstkleuren er zeer sterk in aanwezig zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (5) | Tags: architecture, nyc, usa, new york city |  Facebook |

24-07-16

Greenhouse from the Outside

Another picture of one of the greenhouses taken from outside this time, over the pond.

IMG_5387_NYC_BOTANIC.jpg

Nog een foto van een van de serres, deze keer gefotografeerd over een watermassa.

09:19 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: nyc, usa, new york city |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende