02-07-15

Not Scotland

The photo is of Scotland, Oban to be exact, but then that is pretty obvious. The title of this post: we have decided not to go to Scotland this summer. We want to take Vinyl, our dog along, and we are afraid that the car journey may be too much for him. We've chose a destination a bit closer to home.

Canon5D_2581_OBAN.jpg

De foto is wel degelijk Schotland, Oban om juist te zijn, maar dat lijkt mij voor de hand liggend. De titel van deze post dan: wij hebben beslist om deze zomer niet naar Schotland te gaan. Wij willen Vinyl, onze hond, meenemen op reis en wij vrezen dat de autorit te zwaar zal zijn voor hem. Wij kozen voor een bestemming iets dichter bij huis.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, scotland, uk, oban |  Facebook |

11-01-15

Sunset over Oban Bay

July took us back to Scotland. First stop was Oban. The Highland seafood capital welcomed us with this beautiful sunset over the bay.

sea, scotland, oban, uk

Juli bracht ons terug naar Schotland. De eerste halte was Oban. De hoofdstad van de visgerechten in de hooglanden trakteerde ons op deze prachtige zonsondergang boven de baai.

07:01 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, scotland, oban, uk |  Facebook |

22-07-14

Columba Hotel

This time around in Oban, we stayed at the Royal Hotel. Maybe next time I should try the Columba Hotel. It is right in the centre and the rooms are awesomely oldschool.

IMG_9503_OBAN.jpg

Deze keer in Oban verbleven wij in de Royal Hotel. Misschien moet ik de volgende keer toch eens het Columba hotel proberen. Het is pal in het centrum en de kamers zijn erg oldschool.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |

21-07-14

Houses

Oban can take pride in some pretty houses. Like this one that offers a nice view of the bay.

IMG_9502_OBAN.jpg

Oban kan trots zijn op wat mooie huizen. Zoals deze met een prachtig zicht op de baai.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |

20-07-14

Busy in Oban

It was pretty busy in the bay of Oban that Tuesday afternoon. The cruizeship Minerva was resting in the bay while the ferry The Isle of Mull was making another trip to the Island.

IMG_9500_OBAN.jpg

Het was erg druk in de baai an Oban die dinsdag namiddag. Het cruizeschip Miverva rustte er terwijl de ferry The Isle of Mull nog maar eens een overtocht naar het eiland maakte.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, scotland, oban, uk |  Facebook |

19-07-14

Cask Strength

Cask Strength means that the whisky is not watered down to meet a required alcohol level. Here at the Oban Distillery, our Scottish guide Fred is taking some whisky that has matured 11 years straight from the cask to let us taste it.

IMG_2329_OBAN_FRED.jpg

Cask Strength betekent dat de whisky niet verdund werd met water om een vooraf bepaald alcohol niveau te bereiken. Hier in de distilleerderij van Oban heeft onze Schotse gids Fred net wat whisky uit het vat gehaald om ons te laten proeven. Deze whisky rijpte 11 jaar in het vat. De normale rijpingsduur van het standaard product van Oban is 14 jaar, maar dat zou veel te sterk zijn.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (6) | Tags: street, whisky, oban, scotland, uk |  Facebook |

18-07-14

Sunset over Oban Bay

In the late afternoon we reached Oban, the capital city of Argyll & Bute. Great weather and the sunset over Oban Bay was very pretty.

IMG_2317_OBAN.jpg

In de late namiddag bereikten wij Oban, de hoofdstad van Argyll & Bute. Het weer was er fantastisch en de zonsondergang over de baai van Oban was dan ook meer dan de moeite waard.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (8) | Tags: nature, oban, scotland, uk |  Facebook |

27-12-13

Scotland Album

I went back to my Scotland 2013 pictures to find something to illustrate this announcement with. I still have a lot of little unfinished Pearls in that collection. The announcement is that I have uploaded the photos I have finished to my flickr. Just click in the word flickr. This photo was taken in Oban.

 

Canon5D_2615_OBAN_WEB.jpg

Ik greep terug naar mijn verzameling Schotland 2013 foto's om iets te vinden om deze aankondiging mee te illustreren. Ik heb nog veel onverwerkte pareltjes in die verzameling steken. De afgewerkte foto's staan nu op mijn flickr. Je moet enkel op het woord flickr klikken. Deze foto maakte ik in Oban.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |

13-08-13

Cruise

While we were in Oban, the Costa Voyager, the fastest cruiseship in the world with a capacity of 925 passengers, was resting in the bay. I checked out the vessel online, but could not find a cruise incorporating Oban. Mostly you'll find this vessel cruising the Mediterranean Sea. When I'm actually writing this post, on Sunday August 4 at 18:00, it is moored in the port of Mao on the island of Minorca.

Canon5D_2630_Cruise_WEB.jpg

 

Terwijl wij in Oban waren, rustte de Costa Voyager, 's werelds snelste cruiseship met een capaciteit van 925 passagiers, in de baai. Ik ging online op zoek, maar kon nergens een cruiseroute voor dit vaartuig vinden waar Oban in voor kwam. Meestal vind je dit drijvende luxehotel in de Middellandse Zee. Terwijl ik deze post aan het schrijven ben op zondag 4 augustus ligt het schip aangemeerd in de haven Mao op het eiland Minorca.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: sea, scotland, uk, oban |  Facebook |

10-08-13

Living in Oban

Returning back down from the McCaig Tower, my youngest son remarked he wouldn't mind living in this house. I can see what he likes about is. This house is very close to the town center, but a little steep up the hill. My eldest boy remarked: 'So steep up the hill, must be pretty hard when you need an electrician'. FYI: my youngest is an electrician.

architecture, Oban, scotland, us

 

Op de weg terug naar beneden van de McCaig toren, merkte mijn jongste zoon op dat hij nog graag in dit huis zou wonen. Ik kan hem daarin volgen. Dit huis is dicht bij het stadscentrum, maar een stukje een steile helling op. Mijn oudste zoon merkte op: 'Zo steil op die helling, wellicht heel moeilijk om er een te vinden wanneer je een elektricien nodig hebt'. Zijn idee van humor: mijn jongste zoon is elektricien.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (12) | Tags: architecture, oban, scotland, us |  Facebook |

03-08-13

Efficiency

With all these sailings from the small terminal in Oban keeping to the timing is essential and (un)loading must be done fluently. When we crossed to Mull the ferry was full. Before our ferry sailed, the one to Colonsay took off. Colonsay only counts just over 100 inhabitants. Sailing to Colonsay is 2,5 hours. Not just cars, motorcycles and footpassengers take the ferry, cyclists have their place as well.

Canon5D_2590_CalMac_WEB.jpg

Canon5D_2591_CalMac_WEB.jpg

 

Met al die oversteken van uit de kleine terminal in Oban is timing en efficiëntie bij het laden en lossen essentieel. Wij staken over naar Mull en onze ferry was volgepropt. Vooraleer wij vertrokken was het de beurt aan de ferry naar Colonsay. Dat eiland ten zuiden van Mull telt amper 100 inwoners. Het is 2,5 u varen. Niet alleen auto's, moto's en voetpassagiers nemen de ferry, fietsers maken er ook gretig gebruik van.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oban, scotland, uk |  Facebook |

02-08-13

CalMac

Another reason for visiting Oban is that is has a very active ferry port with the inner and outer Hebrides. It is operated by the omnipresent Caledonian MacBrayne. From Oban they sail frequently to:

  • Colonsay - Port Askaig on Islay - Kennacraig on the Kintyre peninsula
  • Mull
  • Lismore
  • Coll - Tiree (two islands west of Mull in the Atlantic Ocean)
  • Barra and South Uist

Quite a list, not? Not all sailings are that frequent as Mull, with up to six crossings per day. The ferry to Mull was quite large, where they have smaller vessels that frequent the less popular islands.

Canon5D_2575_CalMac_WEB.jpg

 

Nog een reden om Oban te bezoeken is omdat het een zeer actieve ferry haven heeft met de Hebriden. Het wordt uitgebaat door de in Schotland alom vertegenwoordigde Caledonian MacBruyne. Van uit Oban wordt frequent gevaren op:

  • Colonsay - Port Askaig on Islay - Kennacraig on the Kintyre peninsula
  • Mull
  • Lismore
  • Coll - Tiree (two islands west of Mull in the Atlantic Ocean)
  • Barra and South Uist

Een ganse boterham, niet? Niet alle verbindingen hebben een even hoge frekwentie als die naar Mull met 6 oversteken per dag. De ferry naar Mull was ook een groot exemplaar, waar er kleineren vaartuigen ingezet worden naar de minder populaire bestemmingen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, oban, scotland, uk |  Facebook |

01-08-13

In the Tower

The inside of McCaig's Tower is a little park. The first photo shows you how it looks like from inside the tower. The second photo is of my two boys resting a bit and having a chat.

architecture, oban, scotland, uk

architecture, oban, scotland, uk

De binnenkant van McCaig's Tower is ingericht als park. De eerste foto toont je hoe het er uitziet binnen in het monument. De tweede foto is er eentje van mijn twee zoons die wat rusten terwijl pa zijn foto's maakt en een praatje maken.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (10) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |

31-07-13

View from McCaig's Tower

This is the view you are treated to atop Battery Hill, from inside McCaig's Tower. Down below you can see the red chimney of the Oban Distillery, on the pier the red roof of the Ee-Usk seafood restaurant. In the bay a CalMac ferry sailing in. The green island straight ahead is Kerrera. Beyond that the dark hills are those of the island of Mull, our next destination in Scotland. And to the right of the composition, separated from Mull by the Sound of Mull, the island of Lismore. So much to see and enjoy from here.

nature, scotland, oban, uk

 

Dit is het vergezicht waarop je getrakteerd wordt bovenop Battery Hill, van in het McCaig's Tower monument. Beneden zie je de rode schouw van de Oban Distilleerderij. Op de pier het rode dak van het Ee-Usk visrestaurant waar wij de dag er voor gingen eten. Een CalMac ferry is de baai binnen gevaren. Het groene eiland recht voor is Kerrera. En daar voorbij zie je de donkere heuvels van het eiland Mull, onze volgende bestemming. En ver rechts in de compositie het eiland Lismore dat van Mull gescheiden wordt door de Sound of Mull, die een natuurlijke doorvaart vormt naar de buitenste Hebriden en de Atlantische Oceaan.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (6) | Tags: nature, scotland, oban, uk |  Facebook |

30-07-13

McCaig's Tower

The third thing on my overview picture I wanted to visit was McCaig's Tower high up on Battery Hill. John Stuart McCaig was a wealthy banker who instructed this Colosseum alike structure to be built back in 1897 as a lasting monument to his family. His vision was not merely narcistic, he also wanted to give the local stonemasons something to do in the winter.

Canon5D_2546_McCaig_WEB.jpg

 

Het derde ding uit mijn overzichtsfoto dat ik absoluut wou bezoeken is McCaig's Tower hoog bovenop Battery Hill. John Stuart McCaig was een rijke bankier die in 1897 opdracht gav om een Colosseum achtige constructie te bouwen als monument voor zijn familie. Zijn visie was niet louter narcistisch, hij wou de lokale metselaars ook iets geven om te doen in de winter.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (7) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |

29-07-13

No photography

Regret fully the distilleries do not allow photography during the tour. So I had to make do with a shot of the outside and some pictures in the exhibition and tasting area. 

I didn't buy much whisky this time around. I have become wise enough to realize that taxes are much higher in the UK, sot hat it is better to buy your Scotch in Belgium or France. I only look for the stuff we cannot get on the Belgian market, which is ot a lot. I purchased a bottle of Oban Distillers Edition, and Tom got a bottle of Talisker Distillers Edition. Not cheap stuff. 

A lot of the distilleries, including Oban and Talisker, are part of the Diageo group, one of the biggest alcohol marketeers in the world. Guinness, Johnny Walker, Gordons, Smirnoff,… You name it. Diageo is the 8th biggest listed company on the London stock exchange. Alcohol is big business. 

 

Canon5D_2539_Oban_WEB.jpg

Canon5D_2538_Talisker_WEB.jpg

Jammer genoeg laten de distilleerderijen geen fotografie toe tijdens de rondleiding. Ik moest het dus doen met een foto van de buitenzijde en enkele shots in het museum en de proevers zone. 

Deze keer kocht ik niet veel whisky. Ik ben intussen wijs genoeg om te weten dat accijnzen hoger zijn in de UK, dus je koopt je whisky beter in België of Frankrijk. In Schotland kijk ik alleen uit naar whisky die in België niet te verkrijgen is, en dat zijn er niet zo veel. 

Ik kocht een fles Oban Distillers Edition en Tom ging voor een fles Talisker Distillers Edition. Niet goedkoop. 

Veel van de distilleerderijen, met inbegrip van Oban en Talisker, behoren tot de Diageo group, een van de grootste alcohol marketeers ter wereld. Guinness, Johnny Walker, Gordons, Smirnoff,… noem maar op. Diageo is het 8e grootste beursgenoteerde bedrijf op de Londense beurs. Alcohol is big business. 

 

 

07:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, whisky, oban, talisker, scotland, uk |  Facebook |

28-07-13

Barley

Water is a very important ingredient in whisky making, but it would not work without barley. It is the first thing you see when you walk in to the visitors centre of the Oban distillery.

nature, whisky, oban, scotland, uk

 

Water is een belangrijke ingrediënt voor de productie van whisky. Maar zonder graan lukt het natuurlijk ook niet. Dat is het eerste wat je ziet wanneer je het bezoekerscentrum binnen wandelt van de distileerderij in Oban.

07:00 Gepost door pieterbie in nature | Permalink | Commentaren (11) | Tags: nature, whisky, oban, scotland, uk |  Facebook |

27-07-13

Whisky

The first thing that comes to mind when yout hink of Oban is the classic single malt whisky. I could not travel on without visiting the distillery. They produce 5000 liter of the delicious liquid, which is a small capacity. But the business is right in the centre of thetown, so expansion is not possible. Consequently Oban whisky is not used in blends, the full production is bottled under the own brand name as the well known powerful 14 year old or the more potent Distiller's Edition. I purchased a bottle of the latter as it is not officially on sale in Belgium. 

 

Canon5D_2533_Oban_WEB.jpg

 

Oban doet je natuurlijk aan een van de klassieke Schotse single malts denken. Wij bezochten er dan ook de distilleerderij. Ze produceren er 5000 liter van het heerlijke vocht per werkdag, wat een kleine capaciteit is. Maar de zaak is in het centrum van de stad gevestigd en kan dus niet uitgebreid worden. De Oban whisky wordt dan ook niet gebruikt om whiskies te blenden, de volledige productie wordt onder eigen naam gebotteld als de gekende stevige 14 jarige of de nog steviger Distellers's Edition. Ik kocht er een fles van de laatste, die is immers in België niet vlot verkrijgbaar, in tegenstelling met het basisproduct. 

 

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (13) | Tags: architecture, whisky, oban, scotland, uk |  Facebook |

26-07-13

Ee-Usk

Ee-usk  means fish in Gallic.  It is alsothe name of a greatfish restaurant that offers a great view over thebay in theScottishtown of Oban. I had thefreshdressedcrabfor starter andtheseafood platter formain. I amnotthegreatestmusseleater, but myeldestsonand I agreedthatthemusselswerejustdelicious. Could have donewith more thantwooysters, but myson does notlikethemthatmuch, so I could have one of his. 

sea, oban, scotland, uk

 

sea, oban, scotland, uk

 

Ee-usk betekent vis in Gallic. Het is ook de naam van een fantastisch visrestaurant met zicht op de baai in het Schotse stadje Oban. Ik nam er de verse gedresseerde krab als voorgerecht en zeevruchten voor hoofdgerecht. Ik ben niet de grootste van van mosselen maar mijn oudste zoon en ik waren het eens dat ze overheerlijk waren. Ik had meer dan twee oesters verwacht, maar mijn zoon is er niet zo gek op, dus ik kreeg er nog eentje van op zijn bord. 

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oban, scotland, uk |  Facebook |

25-07-13

Oban

A place in Scotland that had long been on my shortlist is the town of Oban on the west coast. In this overview picture my 3 main points of interest. The red building on the pier houses the seafood restaurant Ee-Usk. Behind that the chimney of the whisky distillery. And on the top of the hill McCaig's tower. More on these different items to come.

Canon5D_2600_Oban_WEB.jpg

 

Een plaats in Schotland die al lang op mijn shortlist stond is het stadje Oban op de westkust. In deze overzichtsfoto vind je mijn 3 interesses in deze stad. Het rode gebouw op de pier huisvest het visrestaurant Ee-Usk. Een beetje dieper het stadje in zie je de rode schouw van de whisky distileerderij. En tot slot hoog op de hellig McCaig's toren. Meer over deze diverse items in de volgende posts.

07:00 Gepost door pieterbie in architecture | Permalink | Commentaren (8) | Tags: architecture, oban, scotland, uk |  Facebook |