08-06-13

Etoile Du Roy

This ship has been in Oostende before, but then under the name Grand Turk. It was bought by a French shipping company that organizes excursions in 2010. It was the flagship of the 2013 edition of Oostende at Anker.

sea, ova, oostende voor anker

sea, ova, oostende voor anker

 

Dit schip is al eerder in Oostende geweest, maar dan met de naam Grand Turk. Het werd in 2010 gekocht door een Franse rederij die pleziervaarten organiseert. Het was het vlaggeschip van de 2013 uitgaven van Oostende voor Anker.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (9) | Tags: sea, ova, oostende voor anker |  Facebook |

04-06-13

Kamper Kogge

The weekend of 24-25-26 May saw the annual edition of Oostende at Anker. This replica of a Cog was one of the more eyecatching vessels.

sea, ova, oostende voor anker

 

Het weekeinde van 24-25-26 mei zag de jaarlijkse editie van Oostende voor Anker. Deze replica van een kogge was een van de blikvangers.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, ova, oostende voor anker |  Facebook |

01-06-12

The Morning After

Tuesday morning May 29, 6:30 am, a beautiful morning and this ship is getting ready to sail away. The square in front of the railway station was rather smoky.

IMG_0865_MorningAfter.jpg

Dinsdag morgen 29 mei, 6u30, een prachtige morgen en dit schip maakt zich klaar om naar volle zee te trekken. Het pein voor het station was rokerig.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, ova, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

31-05-12

Steam Machines

Not just boats to brighten up the atmosphere in our town during the past extemely sunny weekend, but also some British Steam Machines. Great crew, fun guys.

street, oostende voor anker, ova, oostende

street, oostende voor anker, ova, oostende

street, oostende voor anker, ova, oostende

Niet enkel boten om de sfeer er in te brengen in het zonovergoten Oostende het afgelopen weekeinde, maar ook enkele Britse stoommachines. Fantatische benamming, leuke kerels.

07:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (7) | Tags: street, oostende voor anker, ova, oostende |  Facebook |

30-05-12

Buzzi

Not just the old vessels attracted my attention, this Buzzi 42 Rib got caught on my lens as well. I'm not too pleased with the composition, but I caught the vessel as it was turning in to port. Beneath the vessel is the messy end of the quay, so I left that out of the composition. This craft is capable of doing 70 knots that is about the landspeed equivalent of 120 km/hour. This type of vessel is often used by armed forces.

IMG_0824_BUZZI.jpg

Niet enkel de oude vaartuigen trokken mij aandacht, deze Buzzi 42 Rib moest ik toch ook vastleggen. Ik ben niet zo blij met de compositie van deze foto, maar ik zag het vaartuig te laat en moest de foto maken terwijl ze de haven binnendraaide. Aan de onderkant van de boot had ik de rommelige havenmuur mee in de compositie, heb dat er afgeknipt. Dit vaartuig kan tot 70 knopen halen, wat overeenstemt met zo'n 120 km/u landsnelheid. Dit type boot wordt vaak voor militaire doeleinde gebruikt.

07:03 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (4) | Tags: sea, ova, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

29-05-12

Morning Star

We sailed out on this vessel last year: the Morningstar. As I was not sailing on her this year, I was able to take this picture of her coming in to port.
I've just finished reading 'Burnt Shadows' by Indian author Kamila Shamsie. An interesting family history spanning from the end of WWII to Afghanistan in 2001. It ends in the USA market by 9/11.

sea, oostende voor anker, OVA, oostende

Wij zeilden vorig jaar uit met dit vaartuig: de Morgenster. Gezien ik dit naar niet met haar in zee trok, kon ik deze foto van haar maken terwijl ze de haven binnen voer.
Ik heb net 'Burnt Shadows' van de Indiase schrijfster Kamila Shamsie uitgelezen. Een interessante familiegeschiedenis die start op het einde van WOII en eindigt in Afghanistan in 2001. En in een USA getekend door de naweeën van 9/11.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, ova, oostende |  Facebook |

27-05-12

OVA

This weekend Oostende welcomes "Oostende at Anker", the authentic ships happening. Steam is this year's theme. And this little tug made a lot of that and a lot of noise entering the port last Thursday.

oostende voor anker, OVA, oostende

oostende voor anker, OVA, oostende

Dit weekeinde is er terug "Oostende voor Anker", het authentieke schip gebeuren. Stoom is dit jaar het thema. En deze kleine schuit produceerde er veel ook veel lawaai wanneer het de haven binnen voer afgelopen donderdag.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (6) | Tags: oostende voor anker, ova, oostende |  Facebook |

07-11-11

Jantje

Jantje is a 28 metre long schooner that started life in 1930 as a fishing boat. Currently owned by a Dutchman, it was previously owned by the captain of the Morgenster, the boat in which I took to sea back in May. When finishing this photo I noticed that you can see the port of Zeebrugge in the background. This isn't at all bad as the distance between the two towns is about 28 kilometer.

IMG_9178_JANTJE.jpg

Jantje is een 28 meter lange schoener die het levenslicht zag als een vissersboot in 1930. Thans eigendom van een Nederlander, daarvoor het bezit van Harry Muter, de kapitein van de Morgenster waarmee ik in mei ter zee trok. Bij het afwerken van deze foto merkte ik op dat je in de achtergrond de haven van Zeebrugge ziet. Dat is verre van slecht gezien Zeebrugge en Oostende toch 28 kilometer uit elkaar liggen.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (11) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

06-10-11

Galant

This schooner also started life as a fishing vessel, herring fishing back in 1916. Dutch owned it now serves as a training and passenger vessel sailing the Channel, the North Sea and the East Sea. It was built for speed. This picture shows you how rough the sea was that day, those boats really rocked. This is a photo from the authentic ships event in Oostende back in May.

IMG_9200_GALANT.jpg

Deze schoener starte het leven ook als een visserboot, een haringvisser in 1916. In Nederlandse handen doet ze nu dienst als een opleidings- en passagiersschip die vooral het Kanaal, de Noordzee en de Oostzee bevaart. Dit schip werd gebouwd voor snelheid. Deze foto toont je hoe karaktervol de zee wel was die dag, de neuzen staken diep en rezen hoog. Dit is nog een foto van 'Oostende voor Anker', mei 2011.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

06-06-11

Bounty

The main attraction of this year’s Oostende at Anchor was the Bounty. This replica was constructed for the film “Mutiny on the Bounty”, so this is, in fact, an American, Hollywood, vessel. This ship was in fact re-used as The Black Pearl for the Pirates of the Caribbean movies. This guy looking a bit like Capt’n Jack Sparrow followed me up the gang plank, but I didn’t manage to get a picture of him. I remarked that this vessel looks much smaller than it does in the movie. Our guide explained that they use special camera techniques to make it look bigger.

 

IMG_0549_BOUNTY_WEB.jpg

 

De hoofd attractie tijdens de 2011-editie van Oostende voor Anker was de Bounty. Deze replica werd gebouwd voor de film “Muiterij op de Bounty”, dus dit is een Amerikaanse Hollywood vaartuig. Dit schip werd meer recentelijk hergebruik als de Black Pearl in de Pirates of the Caribbean films. Een man die een beetje op kapitein Jack Sparrow geleek volgde mij op de loopplank, maar ik durfde geen foto van hem te maken. Ik merkte op dat dit schip er veel groter uit ziet in de films. Onze gids wist dat ze speciale camera technieken gebruiken om deze kleine replica er groots uit te doen zien.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, bounty |  Facebook |

05-06-11

Sailing and Phoning 18

Continuing my series on phoning and people phoning in unusual circumstances: sailing a heavy sea.

IMG_9194_PHONING.jpg

 

Phoning-collage.jpg

Mijn reeks over telefoneren in ongewone situaties verder zettend: een zware zee zeilend.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (7) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, phoning |  Facebook |

04-06-11

Hubert Rubbens

The man behind the "Oostende at Anker" maritime festival is Hubert Rubbens, an officer with the Belgian Navy. We were honoured having him sail out with us, so I managed to sneak a portrait from the other side of the deck. Well done, Hubert, a good 12th edition!

IMG_9192_RUBBENS_HUBERT.jpg

De man achter "Oostende voor Anker" is Hubert Rubbens, een officier bij de marine. Hij vereerde ons door mee uit te zeilen op de Morgenster en ik slaagde er in een portret te stelen van aan de overkant van het dek. Opnieuw goed werk, Hubert, proficiat, een goede 12e editie!

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende, hubert rubbens |  Facebook |

03-06-11

Main Sail

I'm pretty pleased about this action shot of this man and woman working the main sail on the top deck. Must have been pretty windy op there.

IMG_9157_SAIL.jpg

Ik ben redelijk tevreden over deze actiefoto van deze man en vrouw die op het bovenste dek aan het hoofdzeil werken. Je vangt veel wind daar boven.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (10) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

02-06-11

Rupel

It can get pretty busy out at sea when the festival is on. One of the vessels we encountered was the Rupel. A wooden schooner built in 1996 as an employment project in the area near Antwerp known as the Rupel. It now sails the European harbours as an ambassador ship for employment projects.

IMG_9135_RUPEL.jpg

Het kan druk zijn op zee wanneer Oostende voor Anker doorgaat. Eén van de vaartuigen die wij kruisten was de Rupel. Een houten schoener die in 1996 gebouwd werd als een tewerkstellingsproject in de Rupelstreek. Dit schip doet de Europese havens aan als ambassadeur voor tewerkstellingsprojecten.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

01-06-11

At the Helm

The ship we sailed out on was the Dutch vessel "Morgenster", Morning Star in English. A 49,5 metres 3 master, 7 metres wide. Someone else who had a good time was Daniël De Keyser, here at the helm next to the skipper Harry Muter. Daniël is a retired navyman, so I'm sure he relived his younger years during this short seatrip.

IMG_9090_daniel.jpg

Het schip waarmee wij uitzeilden was het Nederlandse vaartuig "Morgenster". Een driemaster van 49,5 meter lang, 7 meter breed. Wie zich ook vermaakte was Daniël De Keyser, hier aan het roer naast schipper Harry Muter. Daniël is een zeemachter op rust, dus wellicht beleefde hij zijn tweede jeugd tijdens deze korte zeetrip.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (8) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

31-05-11

Sailing Out

Once we left the harbour, the seamen and seawomen set the sails. The jib being the most spectacular, as you can see here. This girl and guy climbed the ropes along the foremast to release and set the jib. I was on the foredeck taking these pictures, and had difficulty staying upright. As we sailed away from the harbour we were ordered off the foredeck as the choppy 5 to 6 force sea would surely wash over the foredeck. So respect for these seapeople, not an easy job.

IMG_9099_FOK.jpg

Eens wij de haven verlaten hadden, begonnen de zeemannen en -vrouwen met het heisen van de zeilen. Het losmaken en heisen van de fok was het meest spectaculair, zoals je hier kan zien. Dit meisje en de jongen klauterden in de touwen die langs de voorstang lopen. Ik stond op het voordek om deze foto's te maken en had moeite om mijn evenwicht te bewaren. Een kort eindje voorbij het staketsel en buiten de beveiliging van de havenmuren werden wij van het voordek gestuurd omdat de pittige zee met de windkracht van 5 à 6 beaufort zeker over het voordek zou spoelen. Respect dus voor deze zeelui, dit lijkt mij geen gemakkelijk werk.

07:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

29-05-11

Skyline Oostende from the Sea

Oostende at Anchor, the yearly maritime fetival, is a great time to take to sea. So I got up earlyish this Sunday morning to have a good breakfast and a strong cup of coffee so as to be ready for the choppy sea. With a good 5 to 6 force wind it was a great day for some sailing. More about the vessel later, here a great view of Oostende on the way out to sea.

IMG_9116_OOSTENDE_SKYLINE.jpg

Oostende voor anker, het jaarlijkse maritieme festival, is een goede gelegenheid om in zee te gaan. Dus deze zondagmorgen was ik op tijd uit de veren om een stevig ontbijt te nemen met een goede kop koffie om klaar te zijn voor de karaktervolle zee. Met een windkracht van 5 à 6 beaufort was het een goede dag om te gaan zeilen. Later vertel ik jullie meer over het schip. Intussen een mooie kijk op Oostende tijdens het verlaten van de haven op weg naar zee.

16:04 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (12) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

02-06-07

Old Boats and Modern Technology

Of course, what could be more attractive than unpainted wooden boats? Unpainted wooden boats with two pretty young ladies on deck. The left girl spotted me taking the photo and treated me to this nice smile.
CRW_0217_OVA

Natuurlijk, wat is nog meer aantrekkelijk dan ongeschilderde houten boten?
Ongeschilderde houten boten met twee mooie jongedames op het dek. Het linkse meisje had mij in de mot en trakteerde mij op haar mooiste glimlach.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (14) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

01-06-07

Sandwich Break

This young sailor was enjoying a quiet sandwich on his boat. Those unpainted wooden boats really attract me.
CRW_0222_OVA

Deze jonge zeeman genoot in alle rust van een boterham op zijn boot. Die ongeschilderde houten boten spreken mij echt aan.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (16) | Tags: oostende voor anker, sea, oostende |  Facebook |

30-05-07

Boat Detail

I just love the level of detail in the decorations on some of the antique boats that have visited Oostende the past years. Floating works of art.
CRW_0213_OVA

Ik ben gek op het detailnveau van de versieringen op sommige van de antieke boten die Oostende bezoeken de afgelopen jaren. Drijvende kunstwerken.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (13) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |

29-05-07

Cheeky Boat

Yesterday's rain didn't tempt me to walk along the yearly antique boat meeting in Oostende. Today it managed to stay dry and I headed out there with my cam. This cheeky boat was new to me, hadn't seen it here before.
CRW_0208_OVA

De regen van gisteren belette mij om naar Oostende voor Anker te gaan. Vandaag bleef het droog en ik trok er heen met mijn cam. Ik hou wel van dit soort gevoel voor humor, eerste keer dat ik dit vaartuig in Oostende zag.

08:00 Gepost door pieterbie in sea | Permalink | Commentaren (21) | Tags: sea, oostende voor anker, oostende |  Facebook |