16-08-13

The Shakers

Currently in Oostende, the Paulusfeesten, the yearly week long open air music and small arts festival.
I had to go the evening before yesterday because the Cavern Club's  house band The Shakers performed.
And this Mersyside band lived up to their name. Apart from the stiff slim blond girl in the middle of the crowd, not a single member of the audience managed to stand still. The sound was perfect, I was close to the speakers, but they did not hurt my ears.
What did, was the crowd of fans behind me loudly singing along.
Great fun, good music.


 

Momenteel in Oostende, de Paulusfeesten, het week lange open lucht muziek en kleinkunst festival.
Ik moest eergisteren gewoon gaan omdat de houseband van de Cavern Club er optrad: The Shakers.
En deze Merseyside band deed zijn naam eer aan: met uitzondering van de magere blonde stijve hark in het midden van het publiek stond er geen mens stil. Het geluid was perfect: ik stond heel dicht bij de luidsprekers, en had geen last van pijnlijke gehoorkanalen.
Wat wel een beetje zeer deed was het geluid van de massa fans achter mij die luidkeels de teksten mee bulderden.
Dikke ambiance, goede muziek.

07:00 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (9) | Tags: music, the beatles, paulusfeesten |  Facebook |

26-06-11

Killer Queen

The summer festivals are starting up. I haven't had a look at the programming for the Gent Festival yet, but our own Paulusfeesten that will take place in August, features Killer Queen again, a great cover group fronted by a Freddy Mercury look-alike. I delved into my archives and found that it was back in 2005 that they surprised us for the first time with their act. That was a great summer. My eldest kid was 15 and enjoyed his first taste of the festivities. I had just come back from working in France.

IMG_0944.jpg

De zomer festivals starten terug. Het programma van de Gentse Feesten heb ik nog niet bekeken, maar onze eigen Paulusfeesten die in augustus doorgaan, verwelkomen opnieuw Killer Queen. Een fantastische cover groep die voorgegaan wordt door een Freddy Mercury look-alike. Ik greep in mijn archieven en ontdekte dat het zo lang geleden als 2005 was dat ze op de Paulusfeesten optraden. Dat was een fantastische zomer. Mijn oudste zoon werd 15 en genoot van zijn eerste keer op de feesten. Ik was net terug van mijn professioneel avontuur in Frankrijk.

23:01 Gepost door pieterbie in music | Permalink | Commentaren (8) | Tags: music, paulusfeesten, oostende, killer queen |  Facebook |

22-08-08

Paulus People

He wanted me to take his photo as well. And then them. I left for home, there were too many people out there, I could have spent the rest of the night and the next day photographing them all. And it doesn't get any easier as the hours progress.
CRW_3383_TRAV

CRW_3385_PEOPLE
Hij wou ook dat ik zijn foto nam. En dan zij. Ik vertrok huiswaards, er waren gewoon te veel mensen te fotograferen. Ik kon er de ganse nacht en de volgende dag doorgebracht hebben om ze allemaal vast te leggen. En het wordt er niet gemakkelijker op naarmate de uren voorbij tikken.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (9) | Tags: people, paulusfeesten |  Facebook |

21-08-08

Paka's Inferno

And so a photo of the finale as well. That horse can really produce some fire. Paka walks a tightrope as well in his act and I'll spare you the photo of the horse pooping on the floor and Paka stepping in to it. Mind you the sound effects were good when he produced his little heap, but then my Canon doesn't record sound. Every year again I get young people who as me to take their picture. And why not? It is part of the atmosphere.
CRW_3380_PAKA

CRW_3382_PEOPLE
En dan een foto van de finale. Dat paard kan redelijk wat vuur spuwen. Paka danst op een koord in zijn optreden. Ik bespaar jullie de foto's van wanneer het paard z'n pakje op de straat deponeerde en Paka er in stapte. De geluidseffecten waren wel super wanneer hij zijn pakje produceerde, maar goed, mijn Canon kan dat toch niet vastleggen. Elk jaar opnieuw vragen jonge mensen mij om hun foto te nemen. En warom niet? De sfeer is er goed.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (9) | Tags: art, people, street, paulusfeesten |  Facebook |

20-08-08

Paka's Fiery Steed

So Paka has this wonder of technology: a moving, noisemaking, firebreathing and dung producing robot horse. He builds up a great act with the horse, which is actually controlled by remote by a young woman assisting Paka.
CRW_3361_PAKA
Paka heeft een technisch wonder bij: een bewegend, geluid makend, vuurspuwend en stront producerende robot paard. Hij bouwt geleidelijk aan een spectaculaire act op met het paard, dat via radio controle bestuurd wordt door een jonge vrouw die Paka assisteert.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (14) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

19-08-08

Fire Paka

Paka, a British act, loves to play with fire. And this is just the beginning.
CRW_3351_PAKA
Paka, een Britse straatartiest, houdt er van met vuur te spelen. En dit is nog maar het begin.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (19) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

18-08-08

Franck Baruk

So here is what he is doing, the guy in yesterday's photo. An old act: he is on rollerskates pulled forward by a motorised wheel, a Solex. Now I need to correct a mistake I made yesterday. This is not Paka the Uncredible, but Franck Baruk. This was in fact the preparation for Paka's act, Franck was forcing people to widen the circle for the act to come.
CRW_3334_PAKA
Dit doet hij dus, de man uit de foto van gisteren. Een oud en gekend optreden: hij staat op rolschaatsen en laat zich trekken door een gemotoriseerd wiel, een halve Solex. Ik moet een fout rechtzetten. Dit is niet Paka the Uncredible, maar wel Franck Baruk. Dit was in feite de voorbereiding voor het optreden van Paka, Franck forceerde het publiek om de cirkel uit te breiden voor wat nog moest komen.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

17-08-08

Paka the Uncredible

Saturday August 16 and the final night of the Paulusfeesten. Does anyone know this artist? He has been around for as long as I can remember. He calls himself Paka these days. Love the look. Come back for more tomorrow.
CRW_3337_PAKA
Zaterdag 16 augustus en de laatste avond van de Paulusfeesten. Wie kent deze artiest? Hij draait al zo lang mee als ik mij kan herinneren. Dezer dagen noemt hij zichzelf Paka. Ik hou wel van zijn "look". Kom hir morgen terug voor meer.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, street, paulusfeesten |  Facebook |

15-08-08

Passion

You will likely start thinking that I’m passionate for La Guardia Flamenca, I cannot seem to get off the subject. My title refers to the passion that is Flamenco and the passion these ladies show when they dance and perform. If you haven’t noticed this, check the photos of the previous days, look at their faces. I got some comments on the boots. This is not what a flamenco dancer would normally wear, but remember that the whole setup of La Guardia is Flamenco Majorettes. And Majorettes do wear boots. Those worn by the ladies of La Guardia Flamenca have been adapted, they have a nail in the heel and at the front of the bottom of the sole so that the girls can tap.
About the photo: I browsed through the 100+ photos I took during the performance and my eye fell on the expression of this girl. I found the rest of the photo less interesting, so I tried a technique I have used here once before: leave in colour what you want to stress and desaturate the rest. I’m quite happy with this.
IMG_7849_B&W
Wellicht denken jullie dat ik bezeten ben van La Guardia Flamenca, ik keer plots terug naar dit onderwerp. Met de Passie in mijn titel van deze post bedoel ik dat Flamenco natuurlijk pure passie is en dat zie je duidelijk op de gezichten van deze dames. Je moet maar eens terug gaan zien in de foto’s van de afgelopen dagen. Ik kreeg wat opmerkingen over hun laarzen. Dit is niet het soort schoeisel dat een Flamenco danseres normaal zou dragen, maar dit zijn Flamenco Majorettes en Majorettes dragen laarzen. Deze laarzen hebben wel een nagel in hiel en vooraal in de zool, zodat ze kunnen tappen.
Over deze foto: toen ik door de 100+ foto’s bladerde die ik tijdens het optreden nam, voel mijn oog op het enthousiasme van deze dame. De rest van de foto vond ik niet zo interessant. Dus ik paste een techniek toe die ik hier ene keer eerder gebruikte: in kleur laten wat je accentueren wilt en de rest desatureren. Ik vind het resultaat alvast geslaagd.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, street, flamenco, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

13-08-08

La Guardia Flamenca

Just 3 more photos of a superb opener for the Paulusfeesten.
IMG_7890_GUARDIAFLAMENCA

IMG_7892_GUARDIAFLAMENCA

IMG_7903_SOLO
Nog 3 foto's van de prima opener voor de Paulusfeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, street, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

12-08-08

Lisbeth Maes

Lisbeth Maes or La Liz is the artistic lead of the Guardia Flamenca. She teaches dance. She is the dark haired woman with the red flowers in her hair and the pink earrings. The Spanish kitsch is part of the setup of the Guardia Flamenca, it creates a certain atmosphere. This is the second time I see Lisbeth perform. I enjoyed her serious flamenco performance during the 2007 edition of the Gent Festival when she clapped and danced to music played by Soniquete. Here are links to 3 photos I took then:
Lisbeth Maes 1
Lisbeth Maes 2
Lisbeth Maes 3
IMG_7854_GUARDIA

IMG_7923_MAES_LISBETH

IMG_7946_MAES_LISBETH
Lisbeth Maes of La Liz heeft de artistieke leiding van de Guardia Flamenca. Ze onderwijst dans. Ze is de donkerharige vrouw met de rode bloemen in haar haar en de roze oorbellen. De Spaanse kitsch maak deel uit van het imago van de Guardia Flamenca, het zorgt voor een bepaalde sfeer. Dit is de tweede keer dat ik Lisbeth zie optreden. Ik genoot van haar Flamenco optreden tijdens de Gentse Feesten in 2007. Ze begeleide dan de formatie Soniquete met palmas (handgeklap) en dans, flamenco. Boven de foto's in deze post vind je 3 links naar foto's die ik in 2007 van Lisbeth maakte.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (10) | Tags: art, flamenco, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

11-08-08

Hot Dancing

The Paulus Festival kicked off in Oostende yesterday. Our mini version of the Gent Festival. For some information on the history of the Paulusfeesten click here. I was in heaven to see that the street act on the first day was La Guardia Flamenca. They describe themself as Flamenco Majorettes. They bring flamenco with the military discipline of the majorettes and a lot of humor. Sorry about the poor quality of these photos, but the crowd was very dense and I couldn't get up front.
IMG_7959

IMG_7960

IMG_7967
De Paulusfeesten startten gisteren in Oostende. Onze mini versie van de Gentse Feesten. Meer informatie over de geschiedenis en bedoeling van de Paulusfeesten vind je hier. Ik was in de zevende hemel om te zien dat de straattheater act op de eerste dag La Guardia Flamenca was. Ze beschrijven zichzelf als Flamenco Majorettes. Ze brengen flamenco met de militaire discipline van de majorettes en heel wat humor. Sorry voor de povere kwaliteit van deze foto's, maar het publiek stond dicht opeen en ik kon niet vooraan geraken.

08:00 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (17) | Tags: art, street, paulusfeesten, la guardia flamenca |  Facebook |

22-08-07

6 Party Time - Zuster Godelieve

A regular at the Paulusfeesten is Sister Godelieve. Now when I met her a few years ago, I thought she was a party girl who had dressed up for the act. Now I know that she is a real sister who works with young people and does a great job. The young people she has cared for speak only good of her. I know it is all very worldly at the Paulusfeesten, but I see no reason whatsoever why a nun should not enjoy herself like the rest of us.
IMG_1243_GODELIEVE
Een stamgast op de Paulusfeesten is zuster Godelieve. I ontmoette haar daar een paar jaar terug en ik dacht dat het één of ander fuifbeest was die zich verkleed had. Intussen weet ik dat ze een échte zuster is die met jonge mensen werkt en dat goed doet. De jonge mensen die met zuster Godelieve in aanraking kwamen zijn één en al lof over haar zorgen. De Paulusfeesten zijn natuurlijk zeer werelds, maar ik zie niet in waarom een non niet zou mogen meefeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (19) | Tags: street, paulusfeesten |  Facebook |

20-08-07

5 Party Time - Monitorheads

One thing I enjoy during the Gent and Paulus Festivals are the street acts.
I called these guys the Monitorheads. They mingled with the crowd, and although their faces were just a prerecorded projection on a computer monitor, they actually managed to interact with the public. Now I wonder how they did that? They came up to me, took my camera and started commenting on me and my camera. This seemed rather boring to me at first, but soon became fun and most enjoyable.
IMG_1285_MONITORHEADS
Iet waar ik erg van hou tijdens de Gentse- en Paulusfeesten is het straattheater. Deze mannen noemde ik de Monitorheads. Ze begaven zich tussen het volk, hun gezichten waren opgenomen PC-projecties op een monitor, maar ze interageerden met het publiek. Ik vraag mij af hoe ze dat doen? Ze namen mijn Canon en begonnen er commentaar over te geven, ook in dialoog met mij. Eerst dacht ik dat de act er wat vervelend uit zag, tot ik dichterbij ging, 't was bijzonder leuk.

08:30 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (11) | Tags: street, paulusfeesten |  Facebook |

18-08-07

4 Party Time - Nearly a Dress

Meet Drea, Canadian singer/sonwriter. She can play the guitar, she has a great voice, her music and lyrics are good. Why is she standing there wearing someting that is nearly a dress? This beats me.
Pieter asked about the history of the Paulus Festival.
It started back in 1970 in a small bar in the part of town where the fishermen used to live, close to the warf. A man had a fantasy about celebrating Christmas on his birthday. Only: his birthday was mid August. So the owner of his favourite bar and some friends got some musicians together, found and decorated a Christmas tree, and they played music outside in the street in front of the bar. They repeated this every year, more and more people would come to join in in the fun. Today the festival attracts some 100.000 visitors over 7 days with 3 different locations, very close to each other, each with its stage. The main stage is no longer on the square in front of the bar, it is on the square in front of the main church and hosts local and international stars. I usually avoid the commercial crowd pullers and prefer the little known artists. Iwein Scheer, the bar owner, is still the face of the event. The birthday boy passed away years ago. But he can be sure of one thing: each year those who know still celebrate his birthday. I sent my eldest boy to Iwein when he was 14 and he asked Iwein about the meaning. So he can carry on the tradition of celebrating a legend's birthday.
IMG_1278_DREA
Dit is Drea een Canadese zangeres/componiste. Ze speelt aardig gitaar, ze heeft een stem, haar muziek en teksten zijn goed. Waarom staat ze daar dan in iets dat bijna een kleedje is? Ik weet het niet.
Pieter vroeg naar de betekenis van de Paulusfeesten.
De eerste spontane editie ging door in 1970 in een klein caféetje in het visserkwartier van Oostende. Een man had een fantasie: hij wou Kerst vieren op zijn verjaardag. Maar: hij verjaarde midden augustus. De eigenaar van zijn favoriete bar en enkele stamgasten ronselden wat muzikanten, decoreerden een kerstboom en ze speelden muziek op het plein. Deze oefening werd elk jaar herhaald en trok steeds meer volk. Vandaag trekken de feesten 100.000 mensen over 7 dagen met podia op 3 verschillende locaties, dicht bijeen, om en rond de Sint-Petrus en Paulus kerk. Het hoofdpodium is niet meer op het onbestaande Pauluspleintje, maar wel op het plein voor de kerk. Daar vind je de commerciële acts uit binnen- en buitenland die volk trekken. Ik verkies de onbekende artiesten. Iwein Scheer, nog steeds de uitbater van het Kroegske, is nog steeds het gezicht van de feesten. Het verjaar-feestvarken is al meerdere jaren eeuwig jarig. Maar hij mag van één iets zeker zijn: elk jaar vieren zij die het verhaal kennen zijn verjaardag. Twee jaar terug stuurde ik mijn oudste zoon naar Iwein om het verhaal van de stichter te horen. Hij kan dus de traditie van de verjaardagsviering voort zetten.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (17) | Tags: people, music, paulusfeesten |  Facebook |

16-08-07

3 Party Time

Like I said yesterday: 2 dancers. And they did not sit still a lot. I hope you can appreciate this dab at creative processing, I blurred out the scene surrounding the dancers. It wasn’t really interesting anyway J I was focussing on the women.
IMG_1192_FLAMENCO
Zoals ik al zei: 2 danseressen. En ze zaten niet vaak stil. Ik hoop dat jullie dit stukje creativiteit kunnen waarderen. Ik heb de achtergrond weggeblurd, het was redelijk oninteressant
J En ik was op de dames aan het concentreren.

08:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (12) | Tags: art, flamenco, people, paulusfeesten |  Facebook |

15-08-07

2 Party Time

Flamenco: it keeps on attracting me. Embrujo was the flamenco troop playing at the Paulus Festival in Oostende. Two dancers, a superb guitarist, and a singer. Flamenco Puro, the real uncut stuff.
IMG_1189_FLAMENCO
Flamenco: het blijft een aantrekkingskracht op mijn uitoefenen. Embrojo was de groep die eergisteren op de Paulusfeesten optrad. Twee danseressen, een fantastische gitarist en een zanger, Flamenco Puro, het échte onversnedene.

08:01 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (11) | Tags: art, people, paulusfeesten, flamenco |  Facebook |

14-08-07

1 Party Time

I interrupt my photos of the Goodbye Thomas Show to remind you that the Paulusfeesten (Paulus' Feast/Party) has but two days left. I started going last Sunday. I met up with some young friends I first encountered during the Belgian Beach Volley Championships. Simon was certainly having a good time here. Way to go, Simon, you're showing us what the Paulusfeesten are all about.
IMG_1175_SIMON_WEB
Ik onderbreek mijn foto's van de Goodbye Thomas Show om je er aan te herinneren dat de Paulusfeesten maar twee dagen meer te gaan hebben. Ik ging voor de eerste keer afgelopen zondag. Ik ontmoette daar enkele jonge vrienden die ik voor het eerst tegenkwam op het Belgisch Kampioenschap Beach Volley. Simon was zich kostelijk aan 't amuseren. Zo hoort het, Simon, je toont ons de ware betekenis van de Paulusfeesten.

08:00 Gepost door pieterbie in people | Permalink | Commentaren (13) | Tags: street, paulusfeesten, people |  Facebook |

06-09-05

Sympathetic Drummer

His girlfriend said to me "Nobody ever makes good pictures of the drummer".
 
What do you think?
 
I love a challenge.  And when a good looking woman challenges me...

21:02 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, music, paulusfeesten, oostende |  Facebook |

01-09-05

What is the girl doing?

Four posts ago: a picture of a pretty girl.  But what was she doing?
She and her fellow artists drove in on weird looking motorcycles.  One looked like an old timer racing car, another on the shape of a circular tropical bar, yet another unfolded in a perculiar but well equiped kitchen and the bike this girl was driving turned into a drinks provider, wood stove included to heat up a nice pot of coffee.  The goods were distributed among the public.  The tropical barman did not serve drinks, but delicious fresh made fruit salad.  He cut up the fresh fruit in an artsy way, attracting everyone's interest.  Very neat as well: the "kitchen bike" had running water and a basin, so all artists preparing food first washed their hands.
Sounds simple and boring, but it wasn't, thanks to these fantastic artists.

23:16 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: street, paulusfeesten, oostende |  Facebook |

27-08-05

Stealing Beauty

I'll leave you with the image of this pretty girl for a couple of days.
I'll be back on mondayevening.
The girl is a street artist I caught during the Paulusfeesten.

06:49 Gepost door pieterbie in street | Permalink | Commentaren (5) | Tags: oostende, street, paulusfeesten, people |  Facebook |

18-08-05

Paulusfeesten V : something different

What I like about the Paulusfeesten is the variety in the offer.
Not just rock or pop music and street artists, but also classical music from all over the world.
Like here Xia Hua playing the guzheng. The instrument is harp-like, only laying. It has 21 or 23 strings, I didn't count :-)

Perhaps I should tell you something of the history of the Paulusfeesten?

This year was the 33rd edition, which is not as good as the Gentse Feesten, 162nd edition this year, I believe.
I was shocked to read the description in the newspaper «Mini Copy of the Gentse Feesten ».
That was never the idea.

It all started back in 1970, when regulars at the pub « Het Kroegske » made their friend Sonny's wish come true by organising a Christmas celebration on his birthday: August 16.
They had a real Christmas tree, decorations, and a few artists performed some numbers.
Het Kroegske and the area in general has always been known for its artist public.
The exercise was repeated every year from then onwards, and in 1973 the first formal edition of the Paulusfeesten was organized.
I missed the Christmas element this year, but I remember a few years ago that on the last night they had snow cannons installed in the main festivities area and made it snow.

Insiders still have the habit of wishing each other a merry Christmas on August 16.
One still pleasures the organiser Iwein Scheer remembering the true meaning, his dear friend Sonny passed away 4 years ago.


12:33 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (1) | Tags: art, paulusfeesten, music, oostende |  Facebook |

17-08-05

Paulusfeesten IV last night

Last night yesterday.
Good weather, good music, good beer, good company...
Met of lot of people, which is good.
Took some photos, also good.
Try to do even better next year.
Tried to catch the fun during the last act on the stage on 'Het Pauluspleintje'.
Which is actually a virtual place: it doesn't exist on the map.  But 85 % of Oostende knows where it is :-)
 

10:40 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (7) | Tags: art, music, paulusfeesten, oostende |  Facebook |

16-08-05

Paulusfeesten III : Freddy

Killer Queen is an act that covers Queen.
Mission Impossible, but they did manage to entertain and get the public behind them.
Not such a great photo, but I wanted to share this with you in case there are any Queen fans in the audience.

09:32 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (3) | Tags: art, music, paulusfeesten, oostende |  Facebook |

15-08-05

Paulusfeesten II

Total Inversion is the name of the grunge act that won an award during the summer festival Theater aan Zee.
Aged about 14 this formation.
They were invited to bring their act on the stage on the Pauluspleintje yesterday.
They managed to warm us up.
The lights were very good, so I tried hard to get a shot with the right effects.

11:31 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: art, music, paulusfeesten, oostende |  Facebook |

12-08-05

Paulusfeesten : Les Truttes

So the day before yesterday saw the kick off of our yearly Paulusfeesten here in Oostende.
Is it a mini version of the Gentse Feesten that lasts until August 16.
Top of the bill yesterday were Les Truttes, a great musical and visual act that brings 70s disco in their own style.  Great entertainment.
More photos on :  http://pieterbie.fotopic.net


11:31 Gepost door pieterbie in art | Permalink | Commentaren (6) | Tags: oostende, art, music, paulusfeesten |  Facebook |